Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload


loading...ACTE NORMATIVE CU PRIVIRE LA FUNCTIONAREA SERVICIULUI DE "CREDITE -PERSOANE FIZICE"

Finante
ACTE NORMATIVE CU PRIVIRE LA FUNCTIONAREA SERVICIULUI DE "CREDITE -PERSOANE FIZICE"
2.1. Principii si reguli generale de creditare

1. Potrivit prevederilor Legii bancare nr. 58/1998, bancile isi desfasoara intreaga activitate in conformitate cu regulile unei practici bancare prudente.

2. Operatiunile de aprobare si acordare a creditelor au la baza prudenta bancara ca principiu fundamental ce caracterizeaza intreaga activitate a bancii.

3. Activitatea de creditare a persoanelor fizice/persoanelor fizice autorizate se bazeaza, in primul rand, pe identificarea si evaluarea cat mai exacta a capacitatii de plata a solicitantilor ca principala sursa de rambursare a creditului si de plata a dobanzilor.

Pornind de la capacitatile de plata a solicitantului, banca va stabili volumul creditului posibil de acordat si perioada de creditare.

4. Toate operatiunile de credit si de garantie, conform prevederilor Legii bancare nr. 58/1998, vor trebui consemnate in documente contractuale din care sa rezulte clar toti termenii si toate conditiile respectivelor tranzactii.

5. Conform art. 56, alin. 2 din Legea bancara nr. 58/1998, contractele de credit bancar, precum si garantiile reale si personale, constituite in scopul garantarii creditului bancar, constituie titluri executorii.

6. La acordarea creditelor, banca urmareste ca solicitantii sa prezinte credibilitate pentru rambursarea acestora la scadenta. In acest scop, banca cere ca imprumutatii sa prezinte, in toate cazurile, garantii. Garantiile constituite trebuie sa acopere datoria maxima a imprumutatului formata din credite si dobanzile aferente.

7. Creditele se acorda pentru destinatia stabilita prin contractele de credit, aceasta cerinta fiind obligatoriu a fi respectata de catre imprumutati. Utilizarea creditului aprobat pentru alta destinatie decat 232h78c cea stabilita da dreptul bancii sa intrerupa creditarea si sa retraga creditul acordat.

8. Rambursarea anticipata a oricaror sume datorate in cadrul

creditului se poate efectua numai cu acordul prealabil al bancii prin diminuarea corespunzatoare a soldului creditului ramas numai dupa rambursarea dobanzilor datorate de la ultima scadenta si pana in ziua curenta. In acest sens, ofiterii de credite vor recalcula rata lunara totala de rambursat, intocmindu-se un nou grafic de rambursare.

9.Banca acorda credite persoanelor fizice/persoanelor fizice autorizate pe seama resurselor proprii si a celor atrase, in conformitate cu prevederile din programul de credite si resurselor de acoperire ale acestora si cu plafoanele aprobate cu aceasta destinatie de catre organele competente. Este interzisa acordarea de credite peste plafoanele aprobate ale organelor competente.

10. Creditele vor putea fi aprobate numai in limita competentelor stabilite si a plafoanelor disponibile comunicate pentru fiecare categorie de imprumut.

11. In conformitate cu prevederile art. 50 din Legea bancara nr. 58/1998, creditele acordate persoanelor aflate in relatii speciale cu banca sau personalului acesteia, inclusiv famiilor acestora, pot fi permise numai in conditiile stabilite de reglementarile Bancii Nationale Romane.

2.2. Conditii generale de creditare

1. Principalele conditii ce se cer a fi indeplinite de persoanele fizice (populatie) in vederea contractarii de credite sunt:

a) sa fie angajat cu contract de munca pe o perioada nedeterminata si sa realizeze venituri certe, cu caracter de permanenta, care sa asigure plata lunara a ratelor din credite si a dobanzilor aferente;

De asemenea, solicitantul poate fi si:

pensionar;

salariat cu contract de munca pe perioada determinata, cu conditia rambursarii creditului si achitarii dobanzii pe perioada valabilitatii contractului de munca;

persoana fizica care realizeaza venituri, conform declaratiei de venituri, confirmate de administratia financiara.

Solicitantii creditelor in valuta trebuie sa realizeze venituri lunare certe (salariu, alte venituri, pensie etc.) din care sa poata rambursa creditul si dobanzile aferente, inclusiv marja suplimentara destinata acoperirii riscului valutar.

b) sa deschida, la unitatile teritoriale ale BCR, un cont curent in care se vor depune initial avansul minim solicitat ca sursa proprie, daca este cazul, iar ulterior ratele lunare totale de rambursat;

c) sa garanteze rambursarea creditelor solicitate si a dobanzilor aferente atat cu veniturile pe care le realizeaza, cat si cu garantii reale si personale;

d) sa accepte ca platile din contul de credit sa fie efectuate numai prin virament, eliberarea sumelor in numerar din credite fiind interzisa;

Exceptie sunt creditele de trezorerie pana la nivelul a maxim 6 salarii/pensii nete lunare care pot fi puse la dispozitie in numerar.

e) sa nu inregistreze debite sau alte obligatii neachitate la scadenta catre banca si terti, potrivit declaratiei pe propria raspundere din cererea de credit;

f) sa participe la realizarea afacerii (proiectului) cu surse proprii al caror cuantum minim este stabilit prin prezentele instructiuni, pentru fiecare categorie de credite.

Dovada constituirii resurselor proprii poate fi facuta de solicitant fie prin extrasul de cont, fie prin achitarea partiala in avans a facturii proforme (chitanta emisa, dupa caz, de furnizor, de antrepenorul de constructii, de unitati de desfacere cu amanuntul sau chitanta autentificata de notariat, in cazul achizitiei de la o persoana fizica, etc ).

2. Conditiile generale ce trebuie indeplinite de persoanele fizice autorizate in vederea contractarii de imprumuturi:

a)    realizeaza venituri certe, avand calitatea de:

persoana fizica independenta;

asociatie familiala;

producator agricol individual ce lucreaza suprafete de teren agricol aflate in proprietate sau arendate pe baza de contract/conventie;

liber profesionist autorizat (notari publici, medici, farmacisti, avocati, etc.).

b)    au cont deschis la BCR;

c) pot garanta rambursarea creditelor solicitate si a dobanzilor aferente atat cu veniturile pe care le realizeaza, cat si cu garantii reale si personale;

d) accepta ca platile din credite sa fie efectuate, de regula, prin virament;

e) la data solicitarii creditului, potrivit documentelor doveditoare, nu inregistreaza debite sau alte obligatii neachitate la scadenta catre banca si terti. Prin documente doveditoare se inteleg extrasele de cont de la banci, declaratii de impunere certificate de administratiile financiare, declaratii pe propria raspundere, etc.

2.3. Categorii de credite

In conformitate cu prevederile Legii bancare nr. 58/1998 si cu propriul statut de organizare si functionare, banca acorda clientilor sai credite in lei si valuta pe termen scurt, mediu si lung, cu asigurarea resurselor corespunzatoare.

Prin credite pe termen scurt se inteleg angajamentele de plata a unor sume de bani a caroro durata de rambursare nu depaseste 12 luni.

Creditele a caror durata de rambursare este cuprinsa intre un an si 5 ani sunt considerate pe termen mediu, iar cele care depasesc durata de 5 ani sunt credite pe termen lung.

Banca poate acorda clientilor sai credite pe termen scurt:

1. pentru persoane fizice (populatie)

in lei:

credite de trezorerie (punte);

credite de trezorerie pentru plata unor tratamente medicale si a unor forme de scolarizare;

credite de trezorerie, nenominalizate - maxim 6 salarii/pensii nete lunare;

in valuta:

credite pentru petrecerea de sejururi in strainatate;

credite pentru participarea la simpozioane si conferinte in strainatate;

credite pentru cumpararea de produse tehnico-medicale pentru uz personal.

2. pentru persoane fizice autorizate:

in lei:

credite pentru achizitionarea de materii prime, materiale si marfuri.

Banca poate acorda clientilor sai credite pe termen mediu si lung:

3. pentru persoane fizice (populatie):

in lei:

credite pentru cumpararea de bunuri de echipament menajer;

credite pentru cumpararea de materiale de constructii, obiecte si instalatii sanitare;

credite pentru cumpararea de autoturisme, motociclete si barci cu motor noi;

credite pentru cumpararea sau construirea de locuinte si/sau pentru cumpararea de terenuri in intravilan;

credite ipotecare;

credite pentru amenajari si reparatii de locuinte.

in valuta:

credite pentru plata unor forme de scolarizare in strainatate;

credite pentru plata unor tratamente medicale in strainatate;credite pentru achizitionarea din import de bunuri noi de folosinta indelungata.

5. credite in lei pentru investitii cu caracter productiv acordate revolutionarilor, beneficiari ai Legii nr. 42/1990 (republicata).

Banca poate acorda clientilor sai si alte categorii de credite pe termen scurt, mediu si lung, in lei si valuta, cu aprobarea Comitetului de directie al bancii.

In functie de capacitatea de rambursare a fiecarui imprumutat, banca poate stabili in cadrul termenelor maxime de creditare, prevazute in prezentele instructiuni, termene intermediare de rambursare.

2.4. Durata de creditare

Durata de creditare cuprinde:

v      perioada de tragere, in care creditul se angajeaza, respectiv de la data stabilita prin contract de punere a creditului la dispozitia imprumutatului si pana la angajarea integrala a creditului;

v      perioada de utilizare, care cuprinde durata de timp dintre angajarea (tragerea) integrala a creditului si data primei rate scadente conform contractului incheiat;

v      perioada de rambursare, respectiv de la data prevazuta in contract pentru restituirea primei rate a creditului si data primei rate scadente conform contractului incheiat;

v      perioada de intarziere, care cuprinde intervalul de timp de la scadenta creditului (ratei) pana la recuperarea efectiva a acestuia, inclusiv prin recuperarea debitelor de la societatea de asigurare-reasigurare pe baza contractului pentru asigurare impotriva riscului financiar de neplata sau executarea silita a debitorului. Intarzierea se poate referi la o rata sau mai multe din credit (partiala), sau la intreg imprumutul (totala).

2.5. Platile

Platile(tragerile) din contul separat de imprumut vor putea fi efectuate astfel:

h     integral, la o anumita data in cadrul perioadei de tragere, stabilita in functie de categoria de credit;

h     esalonat, in mai multe transe, in cadrul perioadei de utilizare stabilita in functie de categoria de credit.

La cererea clientilor sai, pentru creditele de investitii, banca poate acorda o perioada de gratie de 6-12 luni, dupa caz. Perioada de gratie se refera numai la plata ratelor de credit si nu la plata dobanzilor, care vor trebui achitate la scadentele stabilite.

2.6. Termenele de angajare a creditelor

Termenele de angajare(tragere) a creditelor, considerate de la data punerii la dispozitie a creditelor si pana la angajarea ultimei transe din credit se stabilesc dupa cum urmeaza:

30 de zile in cazul creditelor de trezorerie, pentru cumpararea de bunuri de folosinta indelungata, precum si pentru cumparari, amenajari si reparatii de locuinte;

90 de zile in cazul creditelor destinate achizitionarii de inventar agricol mecanic, mijloace de transport, automobile noi, spatii de productie, imobile, etc.;

180 de zile in cazul creditelor destinate efectuarii lucrarilor de extindere, reparatii capitale, introducerea de gaze si apa curenta la imobile;

360 de zile pentru creditele destinate realizarii prin construire a imobilelor.

In cazuri justificate, perioadele de tragere se pot prelungi cu inca 30 de zile.

2.7. Documentatia necesara pentru obtinerea

creditelor si a scrisorilor de garantie bancara

Documentele solicitate de banca in vederea contractarii creditelor sunt:

cerere de credit - anexa nr. 1a (pentru credite in lei) si anexa nr. 1b (pentru credite in valuta);

copia actelor de identitate ale solicitantului, sotiei/sotului acestuia si ale girantului/girantilor

declaratie pe propria raspundere (anexa nr. 1c);

adeverinte de salariu pentru imprumutat si giranti, angajati cu contract de munca pe perioada nedeterminata (anexa nr. 2a) sau talonul de pensie;

adeverinta de venit(anexa nr. 2b);

declaratia speciala privind veniturile din activitati independente, pentru anul in curs;

declaratia de impunere, pentru anul expirat;

studiul de fezabilitate intocmit pe baza "Indrumarului privind continutul orientativ si modul de apreciere a unui studiu de fezabilitate", elaborat cu respectarea prevederilor Hotararii de Guvern nr. 64/1991, pentru proiectele de investitii; prezentarea studiului de fezabilitate este optionala pentru proiecte de investitii sub 50 000 USD;

documentatia tehnico-economica aferenta obiectivului de investitii sau memorii justificative privind necesitatea acestor investitii cu devizele estimative si listele de utilaje si alte dotari, inclusiv proiectia surselor si a utilizarii acestora pana la rambursarea integrala a creditelor si dobanzilor aferente, precum si proiectia surselor de venit determinata pentru intreaga perioada de creditare;

autorizatia de constructie cu toate avizele si acordurile necesare obtinerii acesteia, inclusiv proiectul de executie stampilat spre neschimbare;

lista cheltuielilor de capital pentru investitia aprobata (se solicita in cazul proiectelor de investitii a caror acoperire financiara se asigura partial de la bugetul de stat sau din fondurile speciale extrabugetare);

documente de natura conventiilor civile, contractelor de colaborare, contractelor de inchiriere, de locatie etc. constituind dovada veniturilor nete obtinute din alte surse;

precontracte, contracte, reparatii, facturi proforme, comenzi etc., din care rezulta datele de identificare ale vanzatorului (denumirea, adresa si contul), acordul acestuia de a vinde, denumirea si caracteristicile bunurilor sau serviciilor ce urmeaza a fi vandute sau prestate, pretul sau tariful acestora, termenele si modalitatea de efectuare a platilor, etc.;

devize estimative, invitatii sau orice alte documente din care rezulta costul preliminar (informativ) al tratamentelor sau taxelor de scolarizare pentru achitarea carora se solicita imprumutul;

autorizatia de constructie, proiectul de executie, copia actului de proprietate asupra terenului, devizul general si contractul cu antrepenorul pentru investitii (inclusiv locuinte) realizate prin construire;

dispozitia de impunere si declaratia de impunere;

documente (facturi proforme, repartitii, comenzi, precontracte, contracte etc.) din care sa rezulte elementele necesare stabilirii modului de utilizare a creditului;

avizele pentru asigurarea utilitatilor realizate prin construire (inclusiv locuinte);

descrierea modalitatilor de garantare a creditului si, dupa caz, o evaluare a bunurilor care fac obiectul garantiei dovedite pe baza copiilor actelor de proprietate asupra locuintei, terenurilor, bunurilor asupra carora se va constitui ipoteca sau gajul;

orice alte documente solicitate de banca.

Documentatia necesara pentru emiterea unei scrisori de garantie bancare in lei sau valuta cuprinde:

copia actelor de identitate ale solicitantului si/sau ale girantilor;

cerere de elaborare a scrisorii de garantie bancara;

copie dupa caietul de sarcini;contractul economic pentru care se solicita scrisoarea de garantie bancara;

descrierea modalitatilor de garantare a scrisorii de garantie si, dupa caz, o evaluare a bunurilor care fac obiectul garantiei dovedite pe baza copiilor actelor de proprietate asupra locuintei, terenurilor, bunurilor asupra carora se va constitui ipoteca sau gajul;

alte documente solicitate de banca.

2.8. Deschiderea conturilor si efectuarea operatiunilor

aferente creditelor

1. In baza comunicarii de aprobare a creditului, conform competentelor, seful compartimentului credite/persoana autorizata va solicita compartimentului conturi si viramente rezervarea unui simbol pentru contul separat de imprumut in conformitate cu categoria creditului si simbolul contului curent al clientului, pentru a putea fi inscrise in contractul de credit.

2. Acordarea creditelor pe termen scurt, mediu si lung, in lei si valuta, se efectueaza prin conturi separate de imprumut, care se debiteaza pe masura angajarii lor, in limita plafoanelor aprobate, de regula, pe baza de nota contabila editata de calculator, prin creditarea contului curent al persoanei fizice(populatie) sau persoanei fizice autorizate, de unde se efectueaza platile catre terti dispuse de clienti pe baza de ordine de plata intocmite de acestia, in conformitate cu destinatia aprobata prin contractul de credit.

3. Acordarea creditelor in lei si valuta pe termen scurt, mediu si lung, pentru persoane fizice si persoane fizice autorizate, se efctueaza prin conturi separate de imprumut.

4. Dupa indeplinirea conditiilor de aprobare si acordare a imprumutului, seful compartimentului credite dispune intocmirea, in doua exemplare, de catre ofiterul de credite, a comunicarii de plafon de credite cu anexarea graficului de rambursare a creditului. Suma plafoanelor individuale de credite pe fiecare imprumutat va trebui sa se incadreze permanent in nivelul plafonului aprobat unitatii bancare cu aceasta destinatie.

Plafonul va fi inregistrat in registrul de evidenta a plafoanelor de catre seful compartimentului credite, dupa care ambele exemplare se remit compartimentului conturi si viramente in vederea deschiderii conturilor separate de imprumut, potrivit destinatiei creditului.

Seful compartimentului conturi si viramente/persoana autorizata verifica daca formularul de plafon este completat cu toate datele prevazute de acesta si confirma corectitudinea simbolurilor de conturi rezervate.

Dupa verificare, originalul formularului de plafon de credite se remite compartimentului conturi si viramente/persoana autorizata dispune deschiderea conturilor separate de imprumut potrivit procedurilor contabile.

5. In cazul in care imprumutatul nu are deschis un cont curent la banca, pe baza contractului de imprumut semnat de partile contractante i se va deschide un cont curent de tipul 2511.32 "Conturi curente", aferent contului de credit, care va functiona dupa regulile generale de functionare ale conturilor curente.

Simbolul contului curent va fi inscris pe toate exemplarele contractului de credit.

In contul curent, imprumutatul este obligat sa depuna avansul minim reprezentand sursa proprie pe care acesta s-a angajat sa o constituie, in cazul in care avnsul nu a fost inca achitat vanzatorului.

2.9. Beneficiarii de credite si scrisori de garantie bancara

Beneficiarii de credite si scrisori de garantie bancara pot fi:

persoanele fizice(populatia), romane sau straine rezidente sau nerezidente in Romania, in varsta de cel putin 18 ani, care au conturi deschise la BCR. Persoanele fizice nerezidente, conform Regulamentului BNR nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, sunt: cetatenii straini care lucreaza in cadrul ambasadelor, consulatelor si reprezentantelor altor tari in Romania sau in cadrul unor organizatii internationale sau reprezentante ale acestora; cetateni straini si persoanele fara cetatenie (apatrizi) cu domiciliul in strainatate; cetateni romani cu domiciliul in strainatate. Persoanele fizice nerezidente pot efectua operatiuni valutare curente si de capital prevazute de lege sau regulamentul sus amintit si operatiuni valutare de capital autorizate de BNR. Creditele acordate persoanelor fizice nerezidente se pot acorda pentru tranzactii de comert international, inclusiv servicii, alte tranzactii curente, precum si alte facilitati bancare aferente, cu termene initiale de rambursare mai mici de un an;

asociatii familiale si persoane fizice autorizate sa desfasoare o activitate independenta potrivit Decretului-Lege nr. 54/1990;

notarii publici si avocatii care desfasoara activitati independente conform prevederilor Legii nr. 36/1995 privind notarii publici si activitatea notariala si, respectiv, Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, medicii si farmacistii, expertii contabili si contabilii autorizati si alte categorii de liber-profesionisti autorizati potrivit statutului profesional al acestora.

2.10. Clasificarea creditelor si plasamentelor

Creditele si plasamentele se clasifica in urmatoarele categorii:

standard;

in observatie (numai pentru creditele acordate clientelei din sectorul nebancar);

substandard;

indoielnic;

pierdere.

Clasificarea creditelor si plasamentelor se face prin aplicarea simultana a urmatoarelor criterii:

serviciul datoriei;

initierea de proceduri judiciare.

Criteriul suveran in functie de care se clasifica creditele si plasamentele pentru care nu s-au declansat proceduri judiciare este serviciul datoriei.

Termenele de plata a ratelor de imprumut si dobanzile se stabilesc prin documente contractuale incheiate de banca cu imprumutatii.

Serviciul datoriei se stabileste numai in functie de obligatiile bilantiere ale imprumutatului, eventualele credite si/sau dobanzi evidentiate in afara bilantului contabil avand un regim juridic distinct care nu influenteaza serviciul datoriei.

Corespondenta intre categoriile si criteriile de clasificare se stabileste astfel:

Criterii de incadrare pe categorii de clasificare a creditelor pentru sectorul nebancar:

Initiere de proceduri s-au initiat nu s-au initiat

judiciare proceduri judiciare proceduri judiciare

Serviciul datoriei

maxim 15 zile pierdere standard

16 - 30 zile pierdere in observatie

31 - 60 zile pierdere substandard

61 - 90 zile pierdere indoielnic

minim 91 zile pierdere pierdere

Creditele acordate unui debitor si/sau plasamentele constituite la acesta, se incadreaza intr-o singura categorie de clasificare pe baza principiului declasarii prin contaminare, respectiv prin luarea in considerare a celei mai slabe dintre categoriile individuale de clasificare.

De exemplu, un imprumutat beneficiaza de un credit in lei care indeplineste conditiile pentru a fi clasificat in categoria "standard", respectiv serviciul datoriei este bun, cu datoriile achitate la zi si impotriva sa nu au fost declansate proceduri judiciare.

In acelasi timp, clientul beneficiaza si de un credit in valuta, la care inregistreaza credite si/sau dobanzi neachitate, care se incadreaza in intervalul de intarziere 16 - 30 de zile, fara a se initia proceduri judiciare.

La momentul analizei in vederea clasificarii, banca va aplica principiul declasarii prin contaminare, incadrand in aceeasi categorie de clasificare toate creditele debitorului si anume in categoria cu riscul cel mai mare, in exemplul de fata in categoria "observatie".

Principiul declasarii prin contaminare se aplica pentru creditele si/sau plasamentele care au aceeasi entitate de risc (orice persoana fizica sau entitate cu sau fara personalitate juridica, care concentreaza risc de credit) si nu pentru cele ale caror entitati de risc reprezinta "un singur debitor".

Fac obiectul clasificarii portofoliului pe calitati atat creditele si plasamentele, cat si dobanzile neincasate aferente acestora, evidentiate in bilantul contabil, precum si angajamentele extrabilantiere de tipul scrisorilor de garantie, acreditivelor, avalurilor etc.

2.11. Verificarea continutului si analiza documentatiei

de aprobare acreditului si de eliberare a scrisorilor de garantie bancara

1. Cererea de credit/eliberare a scrisorilor de garantie bancara, insotita de restul documentatiei, se inregistreaza in registrul de intrare a documentelor si se repartizeaza spre verificare si analiza compartimentului de credite.

Ofiterii de credite au obligatia sa verifice daca documentatia este completa, iar documentele anexate sunt intocmite si completate cu respectarea modelelor si cerintelor formulate de banca.

In situatia in care documentatia este incompleta sau din continutul documentelor prezentate nu rezulta cu claritate indeplinirea criteriilor si conditiilor specifice, documentatia va fi completata sau restituita, dupa caz, comunicand, totodata, solicitantului, motivele restituirii.

Pe baza documentatiilor si a informatiilor primite de la solicitanti banca va intocmi scoringul (anexa nr. 3 pentru persoane fizice si anexa nr. 4 pentru persoane fizice autorizate) si va aprecia daca solicitantul este in masura sa asigure rambursarea si garantarea imprumutului si a dobanzilor aferente.

Pentru clientii care pe baza scoring-ului au ratingul de credit cuprins intre 4 si 5 nu se pune problema acordarii de credite de catre banca. Pentru restul clientilor (cu rating 1, 2 si 3) punctajul obtinut constituie un prim element, dar nu singurul in luarea deciziei de creditare, care trebuie fundamentata in conformitate cu prevederile prezentelor instructiuni.

2. Analiza documentatiei presupune din parte ofiterilor de credite parcurgerea, in principal, a urmatoarelor faze:

I.         incadrarea solicitarii in criteriile si conditiile specifice categoriei de credite in functie de destinatia ce urmeaza a fi data imprumutului;

II.      determinarea capacitatii de rambursare a imprumutatului privind creditele si dobanzile aferente.

3. Informatiile inscrise in documentele prezentate bancii cu privire la situatia patrimoniala a solicitantului, identitatea si caracteristicile bunurilor ce urmeaza a fi constituite drept garantii vor fi verificate de ofiterii de credite la fata locului. Pentru toate garantiile materiale se va intocmi raport de evaluare care se va anexa la referatul de credite. In situatia in care se confirma realitatea informatiilor prezentate de solicitant, ofiterii de credite vor proceda la dimensionarea creditului posibil de contractat.

4. Volumul creditului posibil de contractat se determina ca diferenta intre pretul cu amanuntul a bunurilor care se procura din credite, valoarea bunurilor imobiliare (locuinte, terenuri) sau cheltuielie ce se vor efectua si suma constituita din surse proprii, reprezentand avansul minim stabilit, daca este cazul.

Prin apelarea procedurii informatice (CPC) se determina volumul maxim al creditului posibil de contractat.

5. Urmare verificarilor si analizelor efectuate, ofiterii de credite vor cunoaste datele exacte privind volumul ratelor lunare totale pe care le poate suporta imprumutatul si datele calendaristice probabile ale angajarii creditului, respectiv data primei scadente. Pentru a stabili volumul creditului propus a fi aprobat si nivelul ratelor lunare totale antecalculate de rambursat, ofiterii de credite vor utiliza procedurile informatice special elaborate in acest scop.Detalii cuprinzand procedura informatica utilizata in prezent pentru calcularea dobanzii datorate, ratei lunare de rambursat, numarului de rate, perioadei de rambursare etc., la creditele angajate de catre persoanele fizice si persoanele fizice autorizate sunt prezentate in anexa nr. 5 la prezentele instructiuni.

6. Dupa aprobarea creditului, ofiterii de credite intocmesc comunicarea de plafon.

Cele doua exemplare ale comunicarii de plafon se transmit sefului compartimentului conturi si viramente in vederea deschiderii contului de imprumut potrivit destinatiei. Un exemplar se transmite serviciului de credite, dupa utilizarea plafonului sau expirarea termenului de valabilitate a plafonului, cu viza sefului serviciului conturi si viramente, iar exemplarul 2 se pastreaza la grupa operativa in vederea efectuarii platilor. Punerea la dispozitie a creditelor aprobate care nu au fost angajate se inregistreaza in conturi de angajamente in afara bilantului.

7. Forma de decontare este viramentul, efectuat din contul curent al imprumutatului in contul sau pe numele beneficiarului de suma, utilizand ordinul de plata sau cecul intocmite de imprumutat potrivit reglementarile BNR.

8. Eliberarea de numerar din conturile de imprumut este interzisa. Vor putea fi eliberate sume in numerar din conturi curente numai in cazuri jutificate, cu respectarea legii si reglementarilor in domeniul monetar ale BNR.

9. Obligatiile imprumutatilor, in calitate de emitenti ai ordinelor de plata sau cecurilor sunt:

s          sa cunoasca reglementarile in vigoare, privind operatiunile de decontare si sa incheie cu banca conventia de cont;

s          sa cunoasca cu exactitate denumirea beneficiarului sumei, a bancii acestuia si simbolul de cont in care urmeaza sa se faca plata;

s          inaintea intocmirii ordinului de plata, sa prezinte ofiterilor de credite documentele justificative, pentru a obtine viza acestora privind efectuarea platilor din credite, in stricta concordanta cu destinatia imprumutului inscrisa in contract.

10. Obligatiile ofiterilor de credite sunt:

s          sa intocmeasca comunicarea de plafon;

s          sa verifice, pe baza datelor din documentele justificative prezentate de imprumutati (factura proforma, comanda, precontractul, oferta acceptata, situatiile de lucrari, contractul etc.), concordanta dintre destinatia creditului inscrisa in contractul de credit si scopul platii inscris in documentele de plata la rubrica "reprezentand...";

s          in situatia in care se constata ca platile sunt dispuse in deplina concordanta cu destinatia creditului, mentioneaza numai pe exemplarul nr. 1 (alb) al ordinului de plata (care ramane in banca) in spatiul rezervat continutului economic al operatiunii, numele si prenumele in clar, semnatura si data. Lipsa acestei vize constituie pentru administratorul de cont motiv de refuz in efectuarea platii din credite.

s          in cazul creditelor de trezorerie, a caror destinatie este nenominalizata, nu se vizeaza documentele de plati de catre ofiterii de credite.

11. Obligatiile administratorilor de cont sunt:

s          separat de controlul de forma si de fond care se efectueaza potrivit normelor Bancii Nationale Romane privind instrumentele de decontare, administratorii de cont trebuie sa verifice daca, in cazul documentelor de plata achitate din credite, exista viza ofiterului de credite, care are dreptul sa autorizeze astfel de plati;

s          la expirarea termenului limita de utilizare a creditului sau inaintea acestui termen, in cazul utilizarii integrale a creditului, administratorii de cont vor inscrie pe comunicarea de plafon mentiunea: "imprumut utilizat................lei", semnatura si data, dupa carecomunicarea de plafon se pastreaza la dosarul cu extrasele de cont pana la rambursarea integrala a creditului si plata dobanzilor si comisioanelor.

12. Pe parcursul creditarii, urmare modificarilor intervenite in nivelul ratei dobanzii anuale (%), achitarii anticipate a unor rate sau suplimentarii creditului etc., ofiterul de credite va proceda la recalcularea ratelor lunare totale de rambursat si intocmirea unui nou grafic de rambursare prin apelarea procedurii informatice corespunzatoare, avand in vedere creditul ramas de restituit si numarul de rate lunare ramase de rambursat la data recalcularii.

Modificarea ratei totale de rambursat ca urmare a schimbarii ratei anuale a dobanzii, a rambursarii anticipate, suplimentarii creditului etc., obliga banca sa comunice imprumutatului printr-o scrisoare recomandata cu confirmare de primire, noul nivel de dobanda si graficul de rambursare modificat. In cazul in care, in termen de 10 zile de la data comunicarii, imprumutatul nu restituie integral creditul si dobanda datorata, banca considera acceptat tacit noul nivel de dobanda precum si graficul de rambursare, conform clauzelor contractuale.

La data inscrisa in contractul de credit si in graficele de rambursare, administratorii de cont vor debita contul curent al imprumutatului prin intocmirea unei note contabile cu sumele reprezentand comisioane, taxe si speze datorate de imprumutat, precum si ratele de credite scadente si dobanzile aferente.

In situatia in care soldul creditului curent nu permite acoperirea integrala a sumelor datorate de imprumutat, ofiterii de credite vor anunta imediat pe debitori, care au obligatia sa-si alimenteze contul curent cu sumele datorate bancii.

Daca nici in aceasta situatie nu se acopera intreaga datorie, dobanzile neachitate, precum si ratele nerambursate vor fi inregistrate in ziua scadentei pe baza de nota contabila la dobanzi, respectiv credite restante.

In situatia in care exista comisioane, taxe, speze, dobanzi neachitate si/sau credite restante, banca va putea prelua sumele datorate din contul curent al imprumutatului oricand in cursul lunii.

Ordinea de recuperare a creantelor bancii este urmatoarea:

comisioane si alte taxe restante si curente;

dobanzi indoielnice si restante in ordinea vechimii;

creante atasate;

credite indoielnice si restante in ordinea vechimii;

dobanda curenta si rata de credit curenta.

Pentru creditele acordate in lei si valuta, banca percepe comision de gestiune (flat) a creditului, iar in cazul persoanelor fizice autorizate se va percepe si comision de neutilizare, daca este cazul.

Comisionul de gestiune (flat) se calculeaza la valoarea plafonului aprobat si se incaseaza o singura data la aprobarea creditului, indiferent de termenul de acordare.

De asemenea, acest comision se va calcula si incasa in cazul suplimentarii, reactivarii unui credit, precum si in cazul transformarii unei scrisori de garantie bancara in credit.

Comisionul de neutilizare se calculeaza la plafonul de credit aprobat si neutilizat, in functie de suma neutilizata si numarul de zile de neutilizare.

In cazul creditelor aprobate care se utilizeaza (trag) esalonat, suma neutilizata se va determina in functie de nivelul transei (nu al plafonului total) si angajamentele efective.

Comisionul de neutilizare se incaseaza lunar, in prima zi lucratoare din luna urmatoare celei expirate.

Comisionul de gestiune si de neutilizare se stabilesc si se comunica de Centrala bancii si se inscriu in contractele de credite.

2.12. Secretul profesional si sanctiuni

in activitatea monetara

In vederea pastrarii secretului profesional, salariatii bancii trebuie sa cunoasca si sa aplica intocmai prevederile Legii bancare nr. 58/1998.

1. Potrivit art. 35 - 37 din Lege, salariatii bancii au obligatia sa pastreze confidentialitatea si secretul profesional asupra tuturor tranzactiilor si serviciilor pe care le ofera banca fiecarui client in parte, identitatii titularilor conturilor, faptelor sau datelor privitoare la clientii bancii sau ale bancii insasi precum si asupra sumelor depuse si operatiunilor efectuate pe numele persoanelor fizice si juridice. Numele depunatorului sau titularului contului, precum si operatiunile inregistrate in conturile lui constituie secrete profesionale.

Personalul bancii nu poate uza, in folos personal, de informatiile pe care le detine sau de care a luat cunostinta in orice mod in activitatea pe care o desfasoara in banca.

Salariatii bancii nu au dreptul de a folosi sau dezvalui, nici in timpul activitatii, nici dupa incetarea acesteia, fapte sau date care, devenite publice, ar dauna intereselor ori prestigiului bancii sau vreunui client al acesteia.

Orice membru al Consiliului de Administratie, precum si toate persoanele care participa la activitatea bancii sunt obligate sa pastreze secretul profesional.

Prevederile de mai sus se aplica si persoanelor care obtin din activitatea de control si supraveghere sau din rapoarte ori documente ale bancii, informatii de natura celor aratate.

2. In conformitate cu prevederile art. 37 din lege, conducatorii unitatii bancii vor lua masuri ca toate persoanele care participa la activitatea bancii sa pastreze secretul profesional, iar informatiile privind sumele depuse ori operatiunile efectuate pe numele persoanelor fizice si juridice sa fie transmise numai titularilor sau reprezentantilor lor legali, iar in cauzele penale in care s-a pus in miscare actiunea penala impotriva tirularului, la cererea scrisa a procurorului sau instantei judecatoresti.

3. Pentru respectarea cu strictete a secretului profesional, informatiile privind sumele depuse si operatiunile efectuate pe numele persoanelor fizice si juridice se pot transmite numai:

la cererea titularilor sau reprezentantilor lor legali;

in cauzele penale in care s-a pus in miscare actiunea penala impotriva titularului de cont, la cererea scrisa a procuraorului sau instantei judecatoresti.

Informatiile solicitate de titulari sau reprezentantii lor legali se vor acorda de catre unitatile operative unde acestia au conturile.

4. Pentru cauzele penale in care informatiile sunt solicitate de procuror sau instanta judecatoreasca, cererea scrisa a acestora se va analiza de catre Comitetul director al unitatii bancare, care va aproba raspunsul ce se impune a fi transmis organului penal.

Indata ce Comitetul director a aprobat transmiterea informatiilor solicitate de organele penale, unitatile bancii au obligatia sa comunice la Directia Juridica si Fiscalitate un raport cuprinzand relatiile cerute de catre procuror sau instanta judecatoreasca penala, precum si datele si actele ce au fost puse la dispozitia acestora; raportul va fi insotit de cererea organului penal si raspunsul formulat de banca.

In situatia in care informatiile sunt comunicate de catre sucursale si agentii, raportul insotit de copii ale actelor precizate mai sus se va inainta si sucursalei judetene.

Directia Juridica de Fiscalitate va prezenta periodic Comitetului de directie un raport asupra informatiilor si actelor care au fost puse la dispozitia organelor penale de catre unitatile bancii.

5. Incalcarea cu vinovatie a obligatiilor de serviciu de catre personalul bancii privind aplicarea prezentelor instructiuni constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza conform art. 100 (1) din Codul Muncii si a prevederilor Contractului Colectiv de munca.

6. Pentru pagubele aduse bancii din vina si in legatura cu munca sa prin nerespectarea prezentelor instructiuni, personalul bancii raspunde material, conform art. 102 si urmatoarele din Codul Muncii.

7. Nerespectarea de catre personalul bancii a prevederilor prezentelor instructiuni poate atrage, pe langa raspunderea disciplinara si materiala, raspunderea civila sau penala, dupa caz.

8. Ofiterii de credite raspund de corecta determinare si interpretare a rezultatelor indicatorilor stabiliti pentru acordarea creditelor, pe baza datelor prezentate de clienti (situatii contabile periodice etc.), precum si a verificarilor proprii, cat si de concluziile si propunerile formulate, in raport de prevederile din norme.

9. Seful compartimentului credite pentru persoane fizice examineaza documentele prezentate de ofiterii de credite si raspunde de solutia propusa. In caz de necesitate, seful compartimentului restituie ofiterilor de credite referatele si documentatiile ce i-au fost prezentate, in scopul completarii sau adancirii analizelor.

10. Comitetul director din sucursala judeteana (sucursala, agentie) raspunde de aprobarile date pe baza referatelor si documentatiilor prezentate, de propunerile inaintate Centralei bancii pentru referatele care depasesc competentele sale, precum si de urmarile creditelor acordate pana la rambursare.

11. Directiile de specialitate din Centrala bancii, conducerea sucursalelor judetene si a celorlalte unitati bancare teritoriale, sunt obligate sa asigure cunoasterea temeinica si respectarea cu strictete a prezentelor norme metodologice de catre tot personalul din subordine.

Directia Generala de Metodologie si Management a Riscurilor, Directia de Audit Intern si Directia Produse si Servicii Bancare pentru Persoane Fizice vor urmari in activitatea de indrumare si verificare desfasurata la unitatile bancare teritoriale, modul de aplicare a prezentelor norme si vor informa organele de conducere ale bancii cu privire la principalele aspecte si probleme rezultate din verificarile efectuate si vor face propunerile corespunzatoare.

12. Constatarea abaterilor si propunerea sanctiunilor se face de catre sefii ierarhic superiori, organele de indrumare, verificare si control din sucursalele si Centrala bancii.

13. Aplicarea sanctiunilor pentru personalul de executie din unitatile teritoriale se face prin decizie a conducatorului unitatii bancare teritoriale respective.

Pentru personalul din conducerea unitatilor bancare teritoriale (director, director adjunct si contabil sef) precum si pentru personalul din Centrala bancii, aplicarea sanctiunilor se face prin Ordin al Presedintelui.

14. Prezentele instructiuni au intrat in vigoare incepand cu data de 01 iunie 2001, data la care si-au incetat aplicabilitatea orice reglementari si dispozitii contrare ale bancii.loading...
Document Info


Accesari: 3780
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate

Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2020 )