Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI

Finante


CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI.

            10 - CAPITAL SI REZERVE.

            Contul 101 - Capital social (patrimoniul regiei, etc. - functie de forma juridica a intreprinderii).            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta capitalului social subscris si varsat in natura si/sau numerar de actionarii sau asociatii societatii, precum si maririi sau reducerii capitalului social potrivit legii. Contabilitatea analitica a capitalului social se tine pe actionari sau asociati cuprinzand numarul si valoarea nominala a actiunilor sau partilor sociale subscrise sau varsate. Contul 101 este un cont de pasiv.
     In creditul contului 101 se inregistreaza:
- capitalul social subscris de actionari sau asociati in natura si/sau numerar (456);
- consumul/ scoaterea din evidenta a surselor din "alte fonduri" pentru sumele aportate la capitalul social (118);
- diferentele din reevaluare incorporate in aporturile la capitalul social (105);
- rezervele destinate maririi/ majorarii capitalului social (106);
- profitul net realizat in exercitiile precedente, destinat maririi capitalului social (107);
- profitul net realizat la inchiderea exercitiului precedent, destinat/ repartizat maririi capitalului social (129);
- primele de aport si de fuziune legate de capital, incorporate la capitalul social (104);
- sumele depuse/ virate ca aport in contul de disponibil (512);
- sumele depuse/ virate ca aport in numerar la capitalul social (531);
- valoarea altor titluri imobil 11211f57l izate achizitionate aportate la capitalul social (263);
- valoarea imobilizarilor corporale in curs, aportate (231);
- valoarea imobilizarilor necorporale si corporale achizitionate, realizate pe cont propriu sau primite cu titlu gratuit si aportate la capitalul social de patron, actionari sau asociati (208, 211, 212);
- valoarea la pret de inregistrare a stocurilor de marfuri aportate la capitalul social (371);
- valoarea mijloacelor fixe executate sau achizitionate, in cazul maririi capitalului social (111);
- valoarea stocurilor reprezentand materiale combustibile si materii prime, aportate la capitalul social, la pret de inregistrare (301).
            In debitul contului 101 se inregistreaza:
- capitalul social retras de actionari sau asociati (456);
- pierderile realizate in exercitiile precedente si dupa incheierea exercitiului curent, care reduc capitalul social (107, 121);
- sumele virate, potrivit legii, la incetarea activitatii (512);
- valoarea altor imobilizari necorporale retrase de la capitalul social (208);
- valoarea altor titluri imobil 11211f57l izate retrase sau cedate care induc modificari ale capitalului social, inclusiv operatiile de scoatere din evidenta (263);
- valoarea aportului retras in numerar de asociati/ actionari (531);
- valoarea imobilizarilor corporale reprezentand amenajari de terenuri si mijloace fixe aduse ca aport la capitalul social, retrase, cedate sau scoase din activ si cu valoarea neamortizata a imobilizarilor corporale reprezentand mijloacele fixe aportate la capitalul social, scoase din evidenta inainte de termenul normal de functionare, conform prevederilor legale (211, 212);
            Soldul contului reprezinta capitalul social subscris varsat/nevarsat, in natura si/ sau in numerar (este evident un sold creditor).
            Subconturile pentru "Contul 101 - Capital social" sunt:
1011 - Capital subscris nevarsat.
1012 - Capital subscris varsat.
1015 - Patrimoniul regiei.
1016 - Patrimoniul public.

            Contul 104 - Prime de capital.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta primelor de emisiune, de fuziune si de aport la capital. Contul 104 este un cont de pasiv.
     In creditul contului 104 se inregistreaza:
- primele stabilite cu ocazia emisiunii, fuziunii sau aportului la capital (456).
            In debitul contului 104 se inregistreaza:
- primele de aport si fuziune legate de capital, incorporate la capitalul social (101);
- primele de emisiune transferate la rezerve (106).
            Soldul contului reprezinta primele de emisiune, de fuziune sau de aport la capital neincorporate/ netransferate la capitalul social sau la rezerve.
            Subconturile pentru "Contul 104 - Prime de capital" sunt:
1041 - Prime de emisiune.
1042 - Prime de fuziune.
1043 - Prime de aport.
1044 - Prime de conversie a obligatiunilor in actiuni.

            Contul 105 - Rezerve din reevaluare.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta diferentelor din reevaluarea elementelor de activ si pasiv, efectuata conform normelor legale (este evident ca se urmareste evidenta diferentelor din reevaluarea elementelor de activ, cand valoarea actuala este mai mare decat valoarea contabila). Contabilitatea analitica se tine pe feluri de diferente din reevaluarea elementelor de activ. Contul 105 este un cont de pasiv.
            In creditul contului 105 se inregistreaza:
- diferentele rezultate in urma reevaluarii terenurilor, amenajarilor de terenuri si reevaluarii mijloacelor fixe sau cresterea de valoare rezultata din reevaluarea imobilizarilor corporale (211, 212, 213, 214);
- diferentele rezultate in urma reevaluarii titlurilor de participare sau a altor titluri imobil 11211f57l izate (263).
            In debitul contului 105 se inregistreaza:
- descresterile fata de valorile contabile nete, rezultate din reevaluarea imobilizarilor corporale (211, 212, 213, 214);
- diferentele din reevaluare incorporate in aporturile la capitalul social sau la rezerve sau rezerva din reevaluarea trecuta la rezerve (101, 106);
- rezervele realizate la inchiderea exercitiului financiar curent (121).
            Soldul creditor al contului reprezinta diferentele din reevaluare care urmeaza sa fie repartizate pe destinatiile prevazute de lege (rezerva din reevaluarea imobilizarilor corporale).
            Subconturile pentru "Contul 105 - Rezerve din reevaluare" sunt:
1051 - Rezerve din reevaluare aferente bilantului de deschidere al primului an de aplicare a ajustarii la inflatie.
1058 - Rezerve din reevaluari dispuse prin acte normative.

            Contul 106 - Rezerve.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta rezervelor constituite si a utilizarii acestora in conformitate cu normele legale. Contabilizarea rezervelor se tine pe categorii de rezerve: rezerve legale, rezerve pentru actiuni proprii, rezerve statutare sau contractuale si alte rezerve. Contul 106 este un cont de pasiv.
     In creditul contului 106 se inregistreaza:
- diferenta dintre valoarea titlurilor primite si valoarea neamortizata a mijloacelor fixe, respectiv a terenurilor, care fac obiectul participarii in natura la capitalul social al altei persoane juridice (261, 262, 263);
- diferentele din reevaluare incorporate la rezerve (105);
- profitul net realizat in exercitiile precedente, virat la rezerve (107/ 117);
- rezervele constituite din profitul realizat in exercitiile precedente, operate la inchiderea exercitiului financiar, potrivit normelor legale (129);
- primele de emisiune/ capital transferate la rezerve (104);
            In debitul contului 106 se inregistreaza:
- diferenta dintre valoarea titlurilor de participare retrase sau cedate si valoarea neamortizata a mijloacelor fixe, respectiv a terenurilor care au constituit obiectul participarii in natura la capitalul social al altei persoane juridice (261, 262, 263);
- rezervele destinate maririi capitalului social, potrivit legii (101);
- rezervele utilizate pentru acoperirea pierderilor realizate in exercitiile precedente sau la inchiderea exercitiului financiar curent (107/ 117, 121).
            Soldul contului reprezinta rezervele existente si neutilizate.
            Subconturile pentru "Contul 106 - Rezerve" sunt:
1061 - Rezerve legale.
1062 - Rezerve pentru actiuni proprii.
1063 - Rezerve statutare sau contractuale.
1068 - Alte rezerve.

            Contul 107 - Rezerve din conversie.
            Nota: Acest cont are atribuirea de "Cont 107 - Rezultatul reportat" sub incidenta Legii 82 - a contabilitatii, si se specifica aceeasi atribuire in toate documentatiile legale (MF) sau comentate/ adnotate de diversi autori legate de contabilitatea microintreprinderilor, pana la modificarile de legislatie contabila din 2000 - 2001 cand se cere armonizarea la legislatia contabila "comunitara", cand se schimba denumirea si functia si este transpus la contul 117 - Rezultatul reportat.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta rezultatului sau a partii din rezultatul exercitiului precedent a caror repartizare a fost amanata de adunarea generala a asociatilor sau actionarilor. Contul 107 este un cont bifunctional. Contabilitatea analitica se tine pe feluri de rezultate.
     In debitul contului 107 se inregistreaza:
- excedentul realizat in anul financiar precedent destinat constituirii surselor proprii de finantare (118);
Nota: In noul plan de conturi valabil incepand cu 2001 nu este introdus contul 118, folosirea acestui tip de inregistrare fiind destul de incerta, chiar daca se impune ca a fi necesara si, mai ales, corecta.
- pierderile/ deficitele realizate in exercitiile precedente, care nu au fost repartizate (121);
- profitul net realizat in exercitiile precedente, destinat maririi capitalului social sau virat la rezerve (101, 106);
- dividendele datorate actionarilor sau asociatilor din profitul realizat in exercitiile precedente, nerepartizate (457).
           
In creditul contului 107 se inregistreaza:
- rezervele utilizate pentru acoperirea pierderilor/ deficitelor realizate in exercitiile financiare precedente (106);
- profitul realizat in exercitiile precedente, nerepartizat, precum si pierderea reportata din exercitiul precedent, acoperita din profitul realizat in perioada curenta (121);
- pierderile/ deficitele realizate in exercitiile precedente, care reduc capitalul social (101).
            Soldul debitor al contului reprezinta pierderea nerepartizata, iar soldul creditor, profitul nerepartizat.

            Contul 108 - Contul intreprinzatorului privat.
            Nota: Acest cont isi manifesta impunerea la utilizare prin intermediul Legii 82 - a contabilitatii, renuntandu-se la el (in toate documentatiile legale - MF, precum si in cele comentate/ adnotate de diversi autori) incepand cu modificarile de legislatie din 2000 - 2001 cand se cere armonizarea la legislatia contabila "comunitara" si se renunta la utilizarea sa.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta aporturilor si retragerilor in natura si/sau numerar ale intreprinzatorului individual. Contul 108 este un cont de pasiv.
            In creditul contului 108 se inregistreaza:
- valoarea brevetelor, altor drepturi si valori similare, valoarea altor imobilizari necorporale, valoarea imobilizarilor corporale si financiare si valoarea stocurilor reprezentand aportul intreprinzatorului individual (205, 208, 211, 212, 261, 262, 263, 300, 301, 321, 323, 361, 371, 381);
- valoarea in numerar reprezentand aportul intreprinzatorului individual (531);
- sumele reprezentand alte valori aduse de intreprinzatorul individual (532);
- sumele depuse in contul de disponibil, ca aport al intreprinzatorului individual (512).
            In debitul contului 108 se inregistreaza:
- valoarea brevetelor, altor drepturi si valori similare, valoarea altor imobilizari necorporale, valoarea imobilizarilor corporale si financiare si valoarea stocurilor, retrase de intreprinzatorul individual (205, 208, 211, 212, 261, 262, 263, 300, 301, 321, 323, 361, 371, 381);
- valoarea in numerar a aportului retras de intreprinzatorul individual (531);
- sumele retrase din contul de disponibil, de intreprinzatorul individual (512);
- alte valori retrase de intreprinzatorul individual (532);
            Soldul reprezinta aportul intreprinzatorului individual in natura si/sau in numerar.
 

            11 - REZULTATUL REPORTAT.

            Contul 111 - Fondul de dezvoltare.
            Nota: Acest cont isi manifesta impunerea la utilizare prin intermediul Legii 82 - a contabilitatii, renuntandu-se la el (in toate documentatiile legale - MF, precum si in cele comentate/ adnotate de diversi autori) incepand cu modificarile de legislatie din 2000 - 2001 cand se cere armonizarea la legislatia contabila "comunitara" si se renunta la utilizarea sa.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta constituirii si utilizarii fondului de dezvoltare conform legii. Contul 111 este un cont de pasiv.
            In creditul contului 111 se inregistreaza:
- amortizarea inclusa pe cheltuieli (119);
- sumele rezultate din valorificarea materialelor obtinute din dezmembrarea mijloacelor fixe scoase din functiune, mai putin cheltuielile efectuate (129);
- sumele rezultate din vanzarea mijloacelor fixe, mai putin valoarea ramasa neamortizata (129);
- sumele incasate din vanzarea activelor, mai putin impozitul datorat aferent vanzarilor de active, costul proiectelor de evaluare, precum si valoarea ramasa neamortizata (129);
- profitul net realizat in exercitiul curent, repartizat pentru constituirea fondului de dezvoltare (129).
            In debitul contului 111 se inregistreaza:
- valoarea mijloacelor fixe executate sau achizitionate din profit, sumele incasate din vanzarea mijloacelor fixe si a activelor (118);
- valoarea mijlocelor fixe executate sau achizitionate din profit, sumele incasate din vanzarea mijloacelor fixe si a activelor, in cazul maririi de capital social (101);
- vanzarea mijloacelor fixe executate sau achizitionate din amortizare (119).
            Soldul contului reprezinta fondul de dezvoltare neutilizat.

            Contul 112 - Fondul de participare la profit.
            Nota: Acest cont isi manifesta impunerea la utilizare prin intermediul Legii 82 - a contabilitatii, renuntandu-se la el (in toate documentatiile legale - MF, precum si in cele comentate/ adnotate de diversi autori) incepand cu modificarile de legislatie din 2000 - 2001 cand se cere armonizarea la legislatia contabila "comunitara" si se renunta la utilizarea sa si este transpus la contul 421 - Personal remuneratii datorate.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta constituirii si utilizarii fondului de participare a salariatilor la profit. Contul 112 este un cont de pasiv.
            In creditul contului 112 se inregistreaza:
- profitul net realizat in exercitiul curent, repartizat pentru constituirea fondului de participare la profit (129).
            In debitul contului 112 se inregistreaza:
- sumele utilizate din findul de participare la profit (424).
            Soldul contului reprezinta fondul de participare la profit neutilizat.

            Contul 117 - Rezultatul reportat.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta operatiilor contabile efectuate atat in scopul corectarii pozitiilor de activ sau pasiv necesare "armonizarii" la noua legislatie contabila in directa relatie cu evidenta vechiului cont 107 - rezultatul reportat, prezentat la actualul cont 107 - diferente din conversie precum si evidenta rezultatului sau partii din rezultatul exercitiului a caror repartizare a fost amanata de adunarea generala a actionarilor sau asociatilor. Contul 117 este bifunctional.
            In creditul contului 117 se inregistreaza:
- pierderile contabile ale exercitiilor precedente acoperite din profitul exercitiului curent (129);
- pierderile contabile ale exercitiilor precedente acoperite din rezerve (106);
- pierderile realizate in exercitiile precedente, care reduc capitalul social (101);
- profitul net realizat in exercitiul precedent si nerepartizat (121);
- rezultatul favorabil din corectarea erorilor contabile (411, 461, 4282).
            In debitul contului 117 se inregistreaza:
- pierderile contabile realizate in exercitiul precedent (121);
- profitul net realizat in exercitiile precedente, repartizat pentru rezerve, participarea salariatilor la profit, varsaminte din profitul net al regiilor autonome, dividende cuvenite actionarilor sau asociatilor (106, 424, 446, 457);
- rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile (280, 281, 301 la 303, 361, 371, 401, 4281, 4381, 4481).
           
Soldul debitor al contului reprezinta pierderea neacoperita iar soldul creditor profitul nerepartizat.
            Subconturile pentru "Contul 117 - Rezultatul reportat" sunt:
1171 - Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat, respectiv pierderea nerecuperata.
1172 - Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a normelor IAS, mai putin IAS 29.
1173 - Rezultatul reportat provenit din modificarile politicilor contabile.
1174 - Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale.
1175 - Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare.

            Contul 118 - Alte fonduri.
            Nota: Acest cont isi manifesta impunerea la utilizare prin intermediul Legii 82 - a contabilitatii, renuntandu-se la el (in toate documentatiile legale - MF, precum si in cele comentate/ adnotate de diversi autori) incepand cu modificarile de legislatie din 2000 - 2001 cand se cere armonizarea la legislatia contabila "comunitara" si se renunta la utilizarea sa si este transpus la contul 106 - Rezerve.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta fondurilor constituite, cum sunt: fondul cresterii surselor proprii de finantare din profitul net realizat, fondul baracamentelor si amenajarilor provizorii, fondul pentru organizarea santierului, precum si alte fonduri constituite potrivit legii. Contabilitatea analitica se tine pe feluri de fonduri. Contul 118 este un cont de pasiv.
            In creditul contului 118 se inregistreaza:
- sumele incasate in avans de la beneficiari pentru executarea lucrarilor de organizare a santierelor (512);
- valoarea mijloacelor fixe executate sau achizitionate din profit, din sumele incasate din vanzarea mijlocelor fixe si a activelor (111);
- profitul net realizat in exercitiul curent, destinat/ repartizat pentru constituirea fondului pentru cresterea surselor proprii de finantare (107, 129).
            In debitul contului 118 se inregistreaza:
- descarcarea surselor pentru sumele aportate la capitalul social sau pentru valoarea neamortizata a imobilizarilor corporale reprezentand mijloace fixe procurate si scoase din evidentainainte de termenul normal de functionare (101, 212);
- transferul fondului baracamentelor si amenajarilor provizorii la venituri, in cazul iesirii acestora din patrimoniu (771).
            Soldul contului reprezinta fondurile neutilizate.

            Contul 119 - Repartizari la fondul de dezvoltare.
            Nota: Acest cont isi manifesta impunerea la utilizare prin intermediul Legii 82 - a contabilitatii, renuntandu-se la el (in toate documentatiile legale - MF, precum si in cele comentate/ adnotate de diversi autori) incepand cu modificarile de legislatie din 2000 - 2001 cand se cere armonizarea la legislatia contabila "comunitara" si se renunta la utilizarea sa.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta repartizarii amortizarii la fondul de dezvoltare. Contul 119 este un cont de activ.
            In debitul contului 119 se inregistreaza:
- amortizarea inclusa in cheltuieli (111).
           
In creditul contului 119 se inregistreaza:
- valoarea mijlocelor fixe executate sau achizitionate din amortizare (111).
            Soldul contului reprezinta amortizarea neutilizata pentru investitii.

            12 - REZULTATUL EXERCITIULUI.

            Contul 121 - Profit si pierdere.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta profitului si a pierderii realizate in cursul exercitiului financiar curent. Contul 121 este un cont bifunctional.
            In creditul contului 121 se inregistreaza:
- la sfarsitul perioadei, in vederea inchiderii de conturi si a stabilirii rezultatelor, soldurile creditoare ale conturilor din clasa 7 (de la 701 la 787, mai putin 711 daca este cazul, pentru existenta productiei/ costurilor de productie);
- pierderile/ deficitele realizate in exercitiile precedente, care reduc capitalul social (101);
- pierderile realizate in exercitiile precedente, care nu au fost repartizate (107/ 117);
- rezervele utilizate la inchiderea exercitiului financiar curent (105);
- rezervele utilizate pentru acoperirea pierderilor realizate la inchiderea exercitiului financiar curent (106).
            In debitul contului 121 se inregistreaza:
- la sfarsitul perioadei, in vederea inchiderii de conturi si a stabilirii rezultatelor, soldurile debitoare ale conturilor din clasa 6 (de la 600 la 698);
- la sfarsitul perioadei, in vederea inchiderii si stabilirii rezultatului, se inregistreaza variatia in minus la cost de productie, fara provizioane pentru depreciere, din reducerea stocurilor la sfarsitul perioadei fata de inceput (711);
- profitul net realizat in exercitiile precedente, nerepartizat, precum si pierderea reportata din exercitiul anterior, acoperita din profitul realizat in perioada curenta (107/ 117);
- profitul net realizat in exercitiul precedent, destinat repartizarii, care a fost repartizat pe destinatii (129).
           
Soldul creditor reprezinta profitul realizat, daca veniturile depasesc cheltuielile, iar soldul debitor, pierderea realizata, daca cheltuielile depasesc veniturile.

            Contul 129 - Repartizarea profitului

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta repartizarii profitului net ealizat in exercitiul financiar curent. Contabilitatea analitica se tine pe destinatii ale profitului, stabilite conform legii. Contul 129 este un cont de activ.
            In debitul contului 129 se inregistreaza:
- profitul net realizat la inchiderea exercitiului precedent, destinat maririi capitalului social (101);
- profitul net realizat in exercitiul precedent, care a fost repartizat pe destinatii legale (121);
- rezervele constituite din profitul realizat la inchiderea exercitiului precedent (106);
- sumele rezultate din valorificarea materialelor obtinute din dezmembrarea mijloacelor fixe scoase din functiune, mai putin cheltuielile efectuate (111);
- profitul net realizat in exercitiul curent, repartizat pentru constituirea fondului de dezvoltare (111);
- profitul net realizat in exercitiul curent, repartizat pentru constituirea fondului de participare la profit (112);
- profitul net realizat in exercitiul curent, repartizat pentru constituirea fondului pentru cresterea surselor proprii de finantare (118);
- dividende datorate actionarilor sau asociatilor, realizate in exercitiul curent (457);
- sumele incasate din vanzarea mijloacelor fixe, mai putin valoarea ramasa neamortizata (111);
- sumele incasate din vanzarea activelor, mai putin impozitul datorat, aferent vanzarilor de active, costul proiectelor de evaluare, precum si valoarea ramasa neamortizata (111).
           
In creditul contului 129 se inregistreaza:
- profitul net realizat in exercitiul precedent destinat repartizarii (121).
            Soldul contului reprezinta repartizarile din profitul net efectuate in cursul anului financiar curent, si nu poate fi decat debitor sau nul.

            13 - SUBVENTII PENTRU INVESTITII.

            Contul 131 - Subventii pentru investitii.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta sumelor alocate de la bugetul de stat/ guvernamentale sau din alte resurse pentru finantarea investitiilor, precum si a imobilizarilor primite cu titlu gratuit. Contul 131 este un cont de pasiv.
            In creditul contului se inregistreaza:
- valoarea subventiilor pentru investitii de primit sau primite (445, 512);
- brevetele, alte drepturi si valori similare primite cu tiltu gratuit (205);
- valoarea terenurilor si mijlocelor fixe primite cu tiltu gratuit (211, 212, 213, 214);
- plusuri la inventar la mijloace fixe (212, 213, 214).
            In debitul contului 131 se inregistreaza:
- cota parte a subventiilor pentru investitii virata asupra rezultatului exercitiului (772);
- cota parte a subventiilor pentru investitii trecute la venituri corespunzator amortizarii calculate (758);
- partea din subventia pentru investitii restituita sau de restituit (512, 462).
            Soldul contului reprezinta subventiile pentru investitii, nevirate la rezultatul exercitiului.

            Contul 141 - Provizioane reglementate.
            Nota: Acest cont isi manifesta impunerea la utilizare prin intermediul Legii 82 - a contabilitatii, renuntandu-se la el (in toate documentatiile legale - MF, precum si in cele comentate/ adnotate de diversi autori) incepand cu modificarile de legislatie din 2000 - 2001 cand se cere armonizarea la legislatia contabila "comunitara" si se renunta la utilizarea sa si este transpus la contul 151 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta provizioanelor reglementate (majorarea preturilor aferente stocurilor, calcularea amortizarii accelerate, etc.) constituite pe seama cheltuielilor, potrivit dispozitiilor legale. Contul 141 este un cont de pasiv.
            In creditul contului 141 se inregistreaza:
- valoarea cheltuielilor pentru constituirea provizioanelor reglementate (687).
            In debitul contului 141 se inregistreza:
- sumele reprezentand diminuarea sau anularea provizioanelor reglementate (787).
            Soldul contului reprezinta provizioanele reglementate constituite.

            15. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI.

            Contul 151 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta provizioanelor pentru litigii, garantii acordate clientilor, cheltuieli de repartizat pe mai multe exercitii, calculul amortizarii accelerate, pierderi din schimb valutar (atentie, acest tip de provizioane sunt prevazute de Legea 82 dar nu "regasesc" aplicabilitate in practica), precum si pentru alte riscuri si cheltuieli cum ar fi elemente de activ de patrimoniu sau cheltuieli care devin exigibile in perioada urmatoare, constituite de regula la finele exercitiului financiar. Contabilitatea analitica se tine distinct pe obiectivele pentru care au fost constituite. Contul 151 este un cont de pasiv.
     In creditul contului 151 se inregistreaza:
- valoarea provizioanelor constituite pentru riscuri si cheltuieli, cand acestea privesc exploatarea, activitatea financiara, precum si cele cu caracter exceptional (681, 686, 687).
            In debitul contului 151 se inregistreaza:
- sumele reprezentand diminuarea sau anularea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli care privesc exploatarea, activitatea financiara, precum si cele cu caracter exceptional (781, 786, 787).
            Soldul contului reprezinta provizioanele pentru riscuri si cheltuieli constituite.
            Subconturile pentru "Contul 151 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli" sunt:
1511 - Provizioane pentru litigii.
1512 - Provizioane pentru garantii acordate clientilor.
1513 - Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea.
1514 - Provizioane pentru restructurare.
1518 - Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli.

            16. IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE.

            Contul 161 - Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta imprumuturilor din emisiunea de obligatiuni. Contul 161 este un cont de pasiv.
            In creditul contului 161 se inregistreaza:
- diferentele nefavorabile de curs valutar din evaluare la inchiderea exercitiului financiar a imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni (665);
- suma imprumuturilor obtinute la valoarea de rambursare a obligatiunilor emise (461);
- suma primelor de rambursare aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni (169).
            In debitul contului 161 se inregistreaza:
- imprumuturile din emisiuni de obligatiuni convertite in actiuni (456);
- suma imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni rambursate (512);
- valoarea obligatiunilor emise si rascumparate, anulate (505);
- diferentele favorabile de curs valutar rezultate in urma lichidarii imprumuturilor din emisiune de obligatiuni exprimata in devize (765).
            Soldul contului reprezinta imprumuturile de emisiuni de obligatiuni nerambursate.
            Subconturile pentru "Contul 161 - Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni" sunt:
1614 - Imprumuturi externe din emisiuni de obligatiuni garantate de stat.
1615 - Imprumuturi externe din emisiuni de obligatiuni garantate de banci.
1617 - Imprumuturi interne din emisiuni de obligatiuni garantate de stat.
1618 - Alte imprumuturi din emisiuni de obligatiuni.

            Contul 162 - Credite bancare pe termen lung.
            Nota: Acest cont are atribuirea de "Cont 162 - Credite bancare pe termen lung si mediu" sub incidenta Legii 82 - a contabilitatii, si se specifica aceeasi atribuire in toate documentatiile legale (MF) sau comentate/ adnotate de diversi autori legate de contabilitatea microintreprinderilor.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta creditelor bancare pe termen lung si mediu primite de la alte societati comerciale si institutii bancare precum si de la alte institutii de credit "aprobate" legal. Contabilitatea analitica se organizeaza distinct pe feluri de credite si banci sau institutii de credit. Contul 162 este un cont de pasiv.
            In creditul contului 162 se inregistreaza:
- suma creditelor pe termen lung si mediu primite reprezentate de plati catre furnizori facute direct din credite bancare, pe baza documentelor prezentate la banca, sau sumele primite direct in cont cu titlu de credite bancare pe termen lung sau mediu (401, 404, 512);
- reluarea sumelor inregistrate ca diferente de curs favorabile la inchiderea exercitiului anterior, sume evident provenite/ in relatie cu credite bancare pe termen lung sau mediu in valuta (477);
- diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate la inchiderea exercitiului, aferente datoriilor in devize, ca urmare a cresterii cursului valutar (476);
- diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate in urma lichidarii imprumuturilor in devize (665).
Nota: In functie de formele de inregistrare contabila abordate, inregistrare in moneda nationala sau inregistrare in devize, se poate ca intregistrarile aferente conturilor 476 si 477 sa fie inlocuite cu operarea contului 668, diferente de curs nefavorabile, rezultate in urma operarii/ lichidarii creditelor bancare in devize.
            In debitul contului 162 se inregistreaza:
- suma creditelor pe termen lung si mediu rambursate, inclusiv dobanzile (512);
- reluarea sumelor inregistrate ca diferente de curs nefavorabile la inchiderea exercitiului anterior (476);
- diferentele de curs favorabile rezultate in urma scaderii cursului valutar al imprumuturilor pe termen lung si mediu exprimate in devize, la inchiderea exercitiului (477);
- diferentele favorabile de curs valutar rezultate in urma lichidarii imprumuturilor in devize, rezultate din evaluarea la inchiderea exercitiului financiar a datoriilor exprimate in valuta, precum si la rambursarea acestora (765).
Nota: In functie de formele de inregistrare contabila abordate, inregistrare in moneda nationala sau inregistrare in devize, se poate ca intregistrarile aferente conturilor 476 si 477 sa fie inlocuite cu operarea contului 768, diferente de curs favorabile, rezultate in urma operarii/ lichidarii creditelor bancare in devize.
            Soldul contului reprezinta creditele pe termen lung si mediu nerambursate, si nu poate fi decat creditor sau nul.
            Subconturile pentru "Contul 162 - Credite bancare pe termen lung" sunt:
1621 - Credite bancare pe termen lung.
1622 - Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta.
1623 - Credite externe guvernamentale.
1624 - Credite bancare externe garantate de stat.
1625 - Credite bancare externe garantate de banci.
1626 - Credite de la trezoreria statului.
1627 - Credite bancare interne garantate de stat.

            Contul 166 - Datorii ce privesc imobilizarile financiare.
           Nota: Acest cont are atribuirea de "Cont 166 - Datorii legate de participatii" sub incidenta Legii 82 - a contabilitatii, si se specifica aceeasi atribuire in toate documentatiile legale (MF) sau comentate/ adnotate de diversi autori legate de contabilitatea microintreprinderilor.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta datoriilor legate de participatii(datoriile societatii fata de persoanele juridice ce detin participatii in capitalul acesteia). Contul 166 este un cont de pasiv.
            In creditul contului 166 se inregistreaza:
- sumele incasate de la societatile comerciale ce detin titluri de participare ale unitatii patrimoniale (512);
- reluarea sumelor inregistrate ca diferente favorabile de curs valutar la inchiderea exercitiului anterior (477);
- diferentele nefavorabile de curs valutar inregistrate la inchiderea exercitiului, aferente datoriilor in devize, ca urmare a cresterii cursului valutar (476/ 665).
            In debitul contului 166 se inregistreaza:
- sumele restituite societatilor comerciale care detin titluri de participare ale unitatii patrimoniale (512);
- reluarea sumelor inregistrate ca diferente de curs nefavorabile la inchiderea exercitiului anterior (476/ 665);
- diferentele de curs valutar rezultate in urma scaderii cursului valutar la inchiderea exercitiului (477);
- diferentele favorabile de curs valutar rezultate in urma lichidarii datoriilor legate de participatii (la rambursarea acestora), in devize, precum si rezultate din evaluarea la inchiderea exercitiului financiar (765).
            Soldul contului rezulta sumele primite si nerestituite.
            Subconturile pentru "Contul 166 - Datorii ce privesc imobilizarile financiare" sunt:
1661 - Datorii catre societatile din cadrul grupului.
1662 - Datorii catre societatile care detin interese de participare.

            Contul 167 - Alte imprumuturi si datorii asimilate.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta altor imprumuturi si datorii asimilate cum sunt: depozite, garantii primite si alte datorii asimilate (cum ar fi dobanzile datorate, etc.). Contabilitatea analitica se tine pe feluri de imprumuturi si datorii asimilate. Contul 167 este un cont de pasiv.
            In creditul contului 167 se inregistreaza:
- sumele incasate reprezentand alte imprumuturi si datorii asimilate primite/ virate in cont (512);
- diferentele din lichidarea imprumuturilor si datoriilor asimilate precum si diferentele de curs valutar nefavorabile (658, 668);
- diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la inchiderea exercitiului financiar a imprumuturilor si datoriilor asimilate in valuta (665);
- valoarea concesiunilor si a concesiunilor preluate (205, 208);
- valoarea imobilizarilor corporale primite in leasing financiar, conform prevederilor contractuale (211, 212,213, 214);
- reluarea sumelor inregistrate ca diferente favorabile de curs valutar la inchiderea exercitiului anterior (477);
- diferentele de curs valutar rezultate la inchiderea exercitiului, aferente altor datorii si imprumuturi asimilate, ca urmare a cresterii cursului valutar (476).
            In debitul contului 167 se inregistreaza:
- sumele reprezentand alte datorii si imprumuturi asimilate rambursate, inclusiv dobanzile (512);
- valoarea bunurilor preluate in concesiune conform contractelor incheiate, restituite (205, 208);
- obligatia de plata a ratelor pe baza facturii emise de locator, in cazul elasingului financiar (404);
- reluarea sumelor inregistrate ca diferente de curs valutar nefavorabile la inchiderea exercitiului (476);
- diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma scaderii cursului valutar aferente altor imprumuturi si datorii asimilate, la incheierea exercitiului (477);
- diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma lichidarii altor imprumuturi si datorii asimilate (si evaluarea la inchiderea exercitiului financiar si la rambursarea acestora), in devize, precum si a diferentelor de curs valutar favorabile (765, 768).
            Soldul contului reprezinta alte imprumuturi si datorii asimilate nerambursate, nerestituite.

Contul 168 - Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta dobanzilor datorate, aferente imprumuturilor din emisiunea de obligatiuni, creditelor bancare pe termen lung sau mediu, datoriilor legate de participatii, datoriilor de privesc imobilizarile financiare, precum si celor aferente altor imprumuturi si datorii asimilate. Contul 168 este un cont de pasiv.
            In creditul contului 168 se inregistreaza:
- valoarea dobanzilor datorate, aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate (666).
            In debitul contului 168 se inregistreaza:
- suma dobanzilor platite (451, 512);
- valoarea dobanzilor datorate si facturate potrivit prevederilor contractuale, in cazul leasingului financiar (404);
- diferentele favorabile de curs valutar aferente dobanzilor datorate, rezultate in urma evaluarii acestora la inchiderea exercitiului sau lichidarii imprumuturilor si datoriilor asimilate, in devize (765).
            Soldul contului reprezinta dobanzile datorate si neplatite.
            Subconturile pentru "Contul 168 - Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate" sunt:
1681 - Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni.
1682 - Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung.
1685 - Dobanzi aferente datoriilor catre societatile din cadrul grupului.
1686 - Dobanzi aferente datoriilor catre societatile care detin interese de participare.
1687 - Dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii asimilate.

           169. Prime privind rambursarea obligatiunilor.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta primelor de rambursare reprezentand diferenta dintre valoarea de emisiune si valoarea de rambursare. Contul 169 este un cont de activ.
            In debitul contului 169 se inregistreaza:
- suma primelor de rambursare aferente imprumuturilor din emisiune de obligatiuni (161).
            In creditul contului 169 se inregistreaza:
- valoarea primelor de rambursare amortizate (686).
            Soldul contului reprezinta valoarea primelor de rambursare a obligatiunilor neamortizate.


Document Info


Accesari: 10737
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )