Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
ASPECTE JURIDICE SI FINANCIARE LEGATE DE I.M.M.

Finante


ASPECTE JURIDICE SI FINANCIARE LEGATE DE I.M.M.

I.          Definirea IMM-urilorIntreprinzatorul este o persoana fizica autorizata sau o persoana juridica, care in mod individual sau in asociere cu alte persoane fizice autorizate sau cu persoane juridice , organizeaza o societate comerciala, denumita in continuare intreprindere,in vederea desfasurarii unor fapte si acte de comert

Prin intreprindere se intelege orice forma de organizare a unei activitati economice , autonoma patrimonial si autorizata potrivit legilor in vigoare sa faca acte si fapte de comert , in scopul obtinerii de profit prin realizarea de bunuri materiale , respectiv prestari de servicii, din vanzarea acestora pe piata ,in conditii de concurenta.

Intreprinderile mici si mijlocii isi desfasoara activitatea in sfera productiei de bunuri materiale si servicii si se definesc, in functie de numarul mediu scriptic anual de personal , dupa cum urmeaza : intreprinderea mica este acea firma care dispune de pana la 49 de salariati.In cadrul sau se delimiteaza microintreprinderea care utilizeaza intre 1-9 salariati.Intreprind 14214m1223o erea mijlocie dispune de 50-249 salariati.Se considera ca firmele care depasesc 250 de salariati sunt firme mari.

Dovada numarului mediu scriptic anual se elibereaza de catre Camera de munca, pe baza numarului mediu scriptic raportat in anul anterior, si este si valabila pentru intregul an in curs.In cazul intreprinderilor infiintate in anul in curs se va lua in calcul  perioada cuprinsa intre data infiintarii si data eliberarii respectivei dovezi.Camera de munca va elibera dovada mediului scriptic in maximum 5 zile lucratoare de la data solicitarii.

II. Infiintarea IMM-urilor

Pentru a stimula infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii se introduce o procedura simplificata privind obtinerea avizelor , autoritatilor si licentelor de functionare , realizata prin camerele de comert si industrie , birourile de asistenta pentru constituirea si dezvoltarea societatilor comerciale.

Principalii factori care influenteaza ritmul infiintarii IMM-urilor sunt :

-fluctuatiile macroeconomice care imfluenteaza intensitatea tuturor proceselor economice din cadrul unei economii ;

-caracteristicile ramurilor economice reprezinta un factor de influenta partiala, sectoriala.In ramurile care se dezvolta se formeaza un numar mai mare de firme decat in ramurile care stagneaza.Cele mai rapide cresteri ale infiintarii de noi firme se produc in ramurile inovative, purtatoare de progres tehnic,cele care se inscriu in principalele evolutii tehnologice actuale : informatica,telecomunicatii,computere etc ;

-costul capitalului care se refera la resursa cea mai costisitoare si dificil de asigurat de catre intreprinzatori.Pe masura ce costul capitalului,exprimat in marimea dobanzilor,este redus,sporeste numarul firmelor infiintate ;

-rata somajului.In cazul unui ritm inalt de somaj se infiinteaza noi firme datorita npresiuni care se creeaza asupra celor fara slujba,unii lansandu-se in activitati intreprenoriale ;

-raportul dintre marimea veniturilor personale posibil de obtinut ca angajat prin infiintarea unei firme.

Tipuri de societati

Societatile comerciale se pot constitui īn una din urmatoarele forme: societate īn nume colectiv, societate īn comandita simpla,societate pe actiuni, societate īn comandita pe actiuni, societate cu raspundere limitata, si-si desfasoara activitatea īn baza actului constitutiv īntocmit la īnfiintarea societatii comerciale respective.Societatile īn nume colectiv sau īn comandita simpla se constituie prin contract de societate, iar societatile pe actiuni, īn comandita pe actiuni sau cu raspundere limitata se constituie prin contract de societate si statut, sub forma unui īnscris unic numit act constitutiv.

Actul constitutiv trebuie sa cuprinda: numele si prenumele, locul si data nasterii, domiciliul si nationalitatea asociatilor, persoanelor fizice; forma, denumirea, sediul si emblema societatii; obiectul de activiatate cu specificarea domeniului si a activitatii principale; capitalul subscris si varsat; durata societatii; modul de dizolvare si de lichidare a societatii etc.

Īn termen de 15 zile de la autentificarea actului constitutiv al societatii, fondatorii, administratorii sau īmputernicitul acestora, vor cere īmatricularea societatii īn registrul comertului īn a carui raza teritoriala īsi are sediul societatea.

III.           Caracteristici si factori de influenta a IMM-urilor

IMM-urile prezinta o serie de trasaturi definitorii care reflecta dimensiunea lor redusa si consecintele sale in planul conceperii si operationalizarii activitatilor incorporate.

Caracteristicile IMM-urilor sunt:

-orientarea spre productie descentralizata si piete locale;

-implicarea in procese de subcontractare de produse si servicii;

-realizarea de produse si servicii pentru cererea diferentiata;

-apelarea la strategii de cooperare cu alte firme;

-fundamentarea activitatilor pe rolul central al intreprinzatorului;

-suprapunerea frecventa a rolurilor de intreprinzator, proprietar si manager;

-exercitarea de intreprenoriat participativ;

-flexibilitatea pronuntata indeosebi a firmelor mici.

Principali factori care influenteaza IMM-urile sunt:

-producerea inovatiei tehnologice;

-schimbarile in materii prime ;

-modificarile in cererea pietei;

-schimbarile in oferta de forta de munca;

-liberalizarea si globalizarea comertului;

-evolutiile in obtinerea si regimul surselor de capital;

-conjunctura economiei nationale si internationale.

IV.Dizolvarea Reorganizarea IMM-urilor

Dizolvarea este produsa de cauze ca: trecerea timpului stabilit pentru durata societatii, imposibilitatea realizarii obiectului societatii, hotarārea adunarii asociatilor, hotarārea tribunalului, falimentul societatii sau alte cauze prevazute prin lege sau prin actul constitutiv al societatii.Dizolvarea unei societati se poate realiza de drept, prin vointaasociatilor sau pe cale judecatoreasca. Ea nu are consecinta juridica asupra personalitatii juridice a societatii, continuāndu-si existenta pentru operatiunile de lichidare. Din momentul dizolvarii, administratorii nu mai pot īntreprinde noi operatiuni.

Lichidarea consta īntr-un ansamblu de operatiuni care au ca scop terminarea operatiunilor comerciale aflate īn curs la data dizolvarii societatii, operatiuni realizate de catre lichidatori, interventia instantelor de judecata avānd caracter exceptional.

Falimentul. Procedura demareaza cu cererea introdusa la tribunal de catre debitori, creditori sau de Camera de Comert si Industrie Teritoriala; dupa īnregistrarea cererii introductive, presedintele tribunalului va nominaliza judecatorul. De la data deschiderii procedurii:

- se suspenda toate actiunile judiciare si extrajudiciare pentru realizarea creantelor asupa debitorului sau bunurilor sale;

- debitorul nu mai are dreptul sa-si administreze bunurile din avere si sa dispuna de ele, daca nu si-a declarat intentia de reorganizare; este interzis administratorilor societatii comerciale sa īnstraineze fara acordul judecatorului-sindic, actiunile sau partile lor sociale detinute la debitorul care face obiectul acestei proceduri.

Reorganizarea activitatii unei societati comerciale are ca scop instituirea unei proceduri de plata a pasivului debitorului, īn īncetare de plati, prin reorganizarea īntreprinderii si activitatii acesteia sau prin lichidarea unor bunuri din averea lui pāna la acoperirea pasivului conform unui plan. Debitorul este obligat sa īndeplineasca fara īntārziere schimbarile prevazute īn plan, īn cazul īn care nu se conformeaza acestui plan, administratorul sau oricare dintre creditori poate cere (īn scris) judecatorului-sindic īncetarea procedurii falimentului. Reorganizarea este condusa de persoane legal īmputernicite sa o reprezinte.

V.       Conditiile accesului IMM-urilor la activele disponibile

Intreprinderile mici si mijlocii au acces la activele disponibile ale societatilor comerciale si companiilor nationale cu capital majoritar de stat , precum si ale regiilor autonome , in urmatoarele conditii :

-activele disponibile utilizate de intreprinderile mici si mijlocii in baza contractului de inchiriere, a contractului de locatie de gestiune sau a contractului de asociere in participatiune , incheiate cu societatile comerciale si companiile nationale cu capital majoritar de stat, precum si cu regiile autonome , la data intrarii in vigoare a prezentei legi vor fi vandute , la solicitarea detinatorului, la pretul negociat , stabilit pe baza raportului de evaluare dupa deducerea investitiilor efectuate in activ de catre chirias :

-contractul de inchiriere sau contractul de locatie de gestiune se va transforma , la solicitarea detinatorului in contract de leasing , cu clauza irevocabila de vanzare :

-intreprinderile mici si mijlocii au drept de premptiune la cumpararea activelor disponibile a societatilor comerciale si companiilor nationale cu capital majoritar de stat precum si ale regiilor autonome :

-intreprinderile mici si mijlocii au acces prioritar la inchirierea , concesionarea sau leasingul activelor disponibile ale societatilor comerciale si companiilor nationale cu capital majoritar de stat , precum si ale regiilor autonome .In situatia in care sunt mai multi solicitanti,cumpararea se va face prin licitatie publica,pornindu-se de la pretul stabilit prin raportul, de evaluare.In aceasta situatie ,prin grila de punctaj se acorda unei inteprinderi mici si mijlocii un numar de puncte echivalent cu 30% din numarul de puncte acordat pentru cel mai mare pret oferit.

VI.            Cadrul legal al IMM-urilor

Cadrul legal in care isi desfasoara activitatea IMM-urile este ''Legea privind stimularea intreprinzatorilor privati pentru infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii '', Legea numarul 133/1999 publicata in Monitorul Oficial nr 349 / 23 iulie 1999.

Intreprinderile mici si mijlocii beneficiaza de reduceri cu 50 % pentru criteriile legate de cifra de afaceri si garantiile cerute in achizitiile publice de bunuri materiale , lucrari si servicii.

In scopul desfasurarii si dezvoltarii activitatii lor , intreprinderile mici si mijlocii beneficiaza de servicii de informare , asistenta, consultanta , cercetare si inovare tehnologica in domeniile finaciar-bancar , management si marketing.Inteprinderile mici si mijlocii ,cu capacitate de formare profesionala corespunzatoare la locul de munca diverse meserii ,vor putea elibera ,in conditiile legii atestate de calificare profesionala.Guvernul aproba anual programe incurajare si de stimulare a infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii pe baza programelor elaborate de Agentia Nationala pentru Inteprinderile Mici si Mijlocii , cu consultarea camerelor de comert si industrie si a patronatelor inteprinderilor mici si mijlocii.

VII.        Programe de finantare pentru IMM-uri

La nivelul unitatilor administrativ-teritoriale programele de dezvoltare a intreprinderilor mici si mijlocii se aproba de catre autoritatile administratiei publice locale , corespunzator atributiilor acestora , si se finanteaza din bugetele proprii si din surse atrase.Sumele alocate pentru sprijinirea infiintarii de inteprinderi si sustinerea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii vor fi evidentiate si urmarite in mod distinct in bugetul de stat , in bugetele locale si in bugetele fondurilor speciale , precum si in bugetele ordonatorilor de credite.

Sunt o serie de programe de finantare pentru IMM-uri:

-programe de creditare;

-programe de finansare nerambursabila (garanturi);

-fonduri de investitii;

-fonduri de garantare a creditelor.

Programe de creditare. Exemple.

1. "Schema de credite pentru Īntreprinderile Mici si Mijlocii" PHARE

RO9711, a fost lansat īn 1999, are un volum de 5,75 milioane Euro si se desfasoara prin trei banci: Banca Romāneasca, CEC si Banca Comerciala "Ion Ţiriac". Valoarea creditului acordat e de maximum 500.000 Euro; sursele proprii ale firmei beneficiare trebuie sa acopere minim 15% din valoarea proiectului (daca proiectul este acceptat de banca, restul se finanteaza astfel: minim 40% contributia bancii, 60% contributie Phare); acordarea creditului se face īn diferite valute ( Lei, Euro, USD etc.) echivalent Euro; durata creditului e de maximum 6 ani, iar garantiile, reale si personale, trebuie sa acopere valoric creditul si dobānda pe un an.

2. Uniunea Europeana / Guvernul Romāniei Fondul MARR ( Mining

Affected Regions Reconstruction Fund ), componenta "Schema de finantare a Īntreprinderilor Mici si Mijlocii" PHARE RO9809.02.01

E o schema de credite de tip "revolving"cu componenta nerambursabila pentru IMM-uri si are un buget de 3,7 milioane Euro, iar acordarea creditului se face prin Banca Comerciala Romāna. Zonele īn care programul este operational sunt judetele Gorj si Hunedoara. Suma acordata pe proiect este de maximum 400.000 Euro; aportul propriu trebuie sa fie de minim 15%, iar restul se finanteaza astfel: 25% din valoarea creditului e cota ce-i revine Bancii Comerciale Romāne si 75% e cota Phare ( un sfert din cota Phare va fi finantare nerambursabila ). Durata creditului e de maxim 6 ani cu o perioada de garantie de maximum 2 ani ( īn garantie pot fi luate si bunurile achizitionate din credit).

Programe de finantare nerambursabila

1. Subprogramul de sprijinire a IMM īn dezvoltarea exportului - valoarea alocatiei financiare oferita beneficiarilor fiind echivalenta cu 60% din valoarea fiecarei cheltuieli efectuate ( fara TVA ), dar īn limita sumei maxime de 80 milioane lei pentru un beneficiar. Fiecare beneficiar poate obtine pe parcursul a 2 ani o alocatie financiara nerambursabila totala de maxim 80 milioane lei ( īn cadrul acestui subprogram).

2. Subprogramul pentru sustinerea accesului IMM-urilor la serviciile de instruire si consultanta, oferind aceleasi beneficii īntreprinzatorilor ca si subprogramul precedent.

Fonduri de investitii

1.Fondul romān post-privatizare - FRPP, finantat de Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, Comisia Europeana ( prin Fundatia Post-Privatizare), GED Eastern Fund. Scopul acestui fond este finantarea, restructurarea post-privatizare si modernizarea IMM-urilor private sau privatizate romānesti, iar participatia ia valori īntre 0,3 - 4,4 milioane Euro pentru o perioada limitata de timp, 4 - 8 ani.

2. Oresa Ventures S.A. prin investitii de capital de risc īn firme private mici si mijlocii cu un potential important de crestere; prin investitii strategice si prin investitii de portofoliu. Valoarea minima a investitiei este de 1.000.000 USD, cu durata investitiei īntre 3 - 5 ani.

Fonduri de garantare a creditelor

1. Fondul national de garantare a creditelor pentru IMM;

2. Fondul de garantare a creditului rural;

3. Fondul romān de garantare a creditelor pentru īntreprinzatorii

privati.

VIII. Finantarea IMM-urilor

Din categoria surselor interne de finantare fac parte:

-contributiile proprietarilor sau membrilor societatii respective;

-resursele excedentare generate de activitatea societatii (autofinantare).

Din categoria surselor externe de finantare fac parte:

-creditul;

-finantarea nerambursabila ( subventii guvernamentale, programe de finantare nerambursabila publice si/sau private).

Ambele surse de finantare prezinta atāt avantaje, cīt si dezavantaje.

Avantaje:

1Sursele interne de finantare:

-asigura mentinerea independentei si autonomiei financiare ( pentru ca nu creeaza obligatii suplimentare: dobānzi, garantii);

-asigura pastrarea capacitatii de contractare de credite;

-este un mijloc sigur de acoperire financiara a necesitatilor societatii;

2.Sursele externe de finantare:

a). pentru credit:

- prezinta timp scurt de acces la resursele financiare necesare;

- poate fi obtinut un volum variabil de resurse financiare, īn functie de necesitati;

- o posibilitate de negociere a conditiilor de rambursare;

b). pentru finantare nerambursabila:

- finantarea unor activitati fara consum de resurse proprii sau credite;

- mentinerea independentei si autonomiei financiare a societatii;

Dezavantaje

1.Sursele interne de finantare:

-proprietarii si/sau membrii societatii dispun de fonduri mai reduse pentru a investi īn alte activitati mai profitabile decāt activitatea care a generat excedentul financiar;

2.Sursele externe de finantare:

a).creditul:

- atrage dupa sine aparitia unor obligatii suplimentare ( garantii, dobānzi);

-īntocmirea unor formalitati obligatorii ce trebuiesc īndeplinite documentatii, rapoarte periodice s.a.)

b).finantarea nerambursabila:

- accesul este dificil pentru ca aceste fonduri se acorda periodic pe baza unor licitatii;

- controlul strict al modului de utilizare a fondurilor de catre finantatori, inclusiv prin colaborarea cu alte institutii de specialitate - Curtea de Conturi.

Intreprinderile mici si mijlocii sunt scutite de la plata taxelor vamale pentru masinile , instalatiile , echipamentele industriale , know-how , care se importa in vederea dezvoltarii activitatilor proprii de productie si servicii si care se achita din fonduri proprii sau din credite obtinute de la banci romanesti sau straine .Cota-parte din profitul brut reinvestit de catre interprinderile mici si mijlocii nu se impoziteaza .

Intreprinderile mici si mijlocii vor beneficia de reducerea impozitului pe profit in proportie de 20 % in cazul in care creeaza noi locuri de munca dar se asigura cresterea numarului scriptic cu cel putin 10 % fata de anul financiar precedent.Intreprinderile mici si mijlocii sunt scutite de la plata taxelor vamale pentru importul de materii prime necesare pentru fabricarea produselor de catre acestea , in cazul in care aceste produse sunt la randul lor scutite de la plata taxelor vamale de import.Intreprinderile mici si mijlocii beneficiaza de reducerea cu 75 % a impozitului pe profit obtinut din productia livrata la export.

In vederea simplificarii sistemului de impozitare pe veniturile persoanelor fizice , ale asociatiilor familiale si ale intreprinderilor mici si mijlocii , se va aplica sistemul forfetar de impozitare , stabilit in functie de cifra de afaceri din anul precedent.

IX.            Microintreprinderi

Microintreprinderile sunt persoane juridice care indeplinesc cumulativ la data de 31 decembrie a anului precedent urmatoarele conditii :

-sunt producatoare de bunuri materiale , presteaza servicii sau / si desfasoara activitate de comert ;

-au pana la 9 salariati ;

au realizat venituri reprezentand echivalentul in lei de pana la 100.000 de euro inclusiv ;

-au capital integral privat.

In cazul in care in cursul anului fiscal una dintre conditiile impuse nu mai este indeplinita , contribuabilul ss are obligatia de a pastra pentru anul fiscal respectiv regimul de impozitare stabilit de ordonanta privind impunerea microintreprinderilor, fara posibilitatea de a reveniss din anul urmator la acest mod de impunere .Persoanele juridice care sunt supuse acestui regim de impunere nu mai calculeaza si nu platesc impozit pe profit conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr 70 / 1994 privind impozitul pe profit republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

Microintreprinderile vor organiza si vor conduce evidenta financiar-contabila in conformitate cu metodologia aprobata prin ordin al ministrului finantelor publice.Microintreprinderile care efectueaza livrari de bunuri sau prestari de servicii direct catre populatie, pentru care nu se emit facturi , sunt obligate sa utilizeze aparate de marca electronice fiscale , potrivit legii .

X.Plata impozitului

Perioada impozabila este anul fiscal care corespunde anului calendaristic .

In situatia in care un contribuabil se infiinteaza , se reorganizeaza prin divizare si fuziune in cursul anului fiscal , perioada impozabila este perioada din anul fiscal pentru care contribuabilul a existat.Impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 1.5 % asupra sumei totale a veniturilor trimestriale obtinute din orice sursa , respectiv asupra veniturilor inscrise in contul de profit si pierderi pentru microinteprinderi.In cazul in care se achizitioneaza case de marcat cota de impozit se aplica asupra veniturilor totale din care se scade valoarea acestora , in conformitate cu documentul justificativ , in luna inregistrarii achizitiei.

Plata impozitului se face in lei , trimestrial , pana la data de 25 inclusiv a primei luni din trimestrul urmator.Impozitul calculat de 1.5 % se inscrie in formularul M.F. cod 14.13.01.01 ˝Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat ˝, randul 19 ˝Impozit pe veniturile microintreprinderilor ˝.Pentru neplata la termen a impozitului stabilit se datoreaza majorari de intarziere stabilite potrivit Ordonantei Guvernului nr 11/1996 privind executarea creantelor bugetare , aprobata si modificata prin Legea nr 108/1996 , cu modificarile si completarile ulterioare.Constatarea, controlul,urmarirea si incasarea impozitului,precum si a majorarilorde intarziereaferente,reglementate de prezenta ordonanta ,se efectueaza de organele fiscale din subordinea directiilor generale ale finantelor publice judetene.

Controlul fiscal se va efectua in conformitate cu procedura prevazuta de Ordonanta Guvernului nr .70/1997 privind controlul fiscal , aprobata si modificata prin Legea nr 64/1999, cu modificarile si completarile ulterioare , nu mai devreme de 2 ani de la data controlului fiscal anterior sau de la data intrarii in vigoare a ordonantei , cu exceptia cazurilor de evaziune fiscala.

XI.Evolutia IMM-urilor.Prezentare generala

In structura actuala a economiei sectorul de IMM-uri constitue o prezenta notabila, cu contributii deosebite la sustinerea bugetului statului, dar cu rezultate modeste in comparatie cu tarile dezvoltate.In Romania se constata din punct de vedere numeric, o dinamica accentuata a infiintarii IMM-urilor favorizate de existenta lor inainte de 1990.Infiintarea IMM-urilor a fost inegala, astfel maximele au fost in 1992 si 1994 iar minima in 1998.In Romania exista un numar de 800.000 de societati comerciale inregistrate ceea ce reprezinta 87.3 % din totalul agentilor economici.Structura IMM-urilor in functie de marimea indica predominarea microintreprinderilor care reprezinta 92% din totalul IMM-urilor.Majoritatea firmelor si-au manifestat disponibilitatea la infiintare pentru foarte multe tipuri de activitati.Astfel din totalul agentilor economici, 91.9% au declarat ca fac comert, 86.6% servicii, 70.5% productie, 79.5% import.O asemenea structura indica un mare grad de indecizie economica, absenta unui plan de afaceri.IMM-urile private asigura un numar mare de locuri de munca, circa 1.3 milioane la sfarsitul anului 1998 .Concluzionand, IMM-urile reprezinta un sector important al economie romanesti, cu eficienta sensibil mai mare decat sectorul de stat.

Situatia actuala a IMM-urilor

Ultimii ani reprezinta din punct de vedere al IMM-urilor o perioada deosebit de complexa si dificila.Schimbarile in ceea ce priveste modul de abordare si solutionare a problemelor economice la nivel macro, mezo si micro privind accelerarea reformei si mai ales efectele intarziate, a gravelor greseli economice si sociale din anii anteriori, au pus IMM-urile in situatia de a se confrunta cu probleme foarte grele, de dimensiuni sensibil sporite fata de perioada precedenta.

Problemele capitale cu care se confrunta IMM-urile :

-IMM-urile private din Romania sunt decapitalizate la jumatate ceea ce inseamna reducerea cu 50% a cantitatii de materii prime, materiale etc pe care le pot cumpara, si implicit a productiei si vanzarii acestora ;

-Circa 90% din IMM-uri nu-si pot permite economic sa ia credite de la banci datorita dobanzilor mari.Practic nu exista activitate economica atat de rentabila care sa permita rambursarea unor asemenea dobanzi.Ca urmare IMM-urile nu se pot recapitaliza.

-20-25% din IMM-urile care fac importuri au intrat in pierderi imense datorita cresterii deosebit de mari a cursului dolarului care a dus la reducerea cu 50% a valutei obtinute din vanzarea produselor importate si distribuite.

-Blocaj financiar puternic la nivelul intregii economii nationale.

-Absenta resurselor proprii pentru investitii la cvasitotalitatea IMM-urilor.

-Comprimarea pietei interne

Concluzia principala care se degaja din examinarea aspectelor este scaderea substantiala a potentialului IMM-urilor private reflectate atat in diminuarea volumului produselor si serviciilor comercializate, cat sin compromiterea apreciabila a sanselor de relansare rapida si semnificativa a activitatii economice daca nu se intervine rapid si substantial asupra cauzelor care genereaza aceasta situatie.

XII. Dificultati majore pentru IMM-uri

Dificultatile majore cu care se confrunta in prezent IMM-urile, grupate pe domenii sunt :

Domeniul financiar-monetar

-indicele ridicat al inflatiei superior nivelului prognozat de oficialitati in fiecare din ultimii 4 ani si cel mai mare din toate tarile din zona.

-rata fluida a cursului de schimb al leului in raport cu valutele straine principale.

-acces limitat la valuta a IMM-urilor si la costuri ridicate, aproape duble fata de cele practicate pe piata internationala, ajungand deseori la 18%.

-fluiditatea reglementarilor activitatilor financiar-monetare, ce induce nesiguranta si instabilitate economica in IMM-uri.

-nivelul foarte redus de capitalizare al IMM-urilor, ceea ce le face foarte vulnerabile la socurile economice

-piata de capital aflata intr-o faza incipienta de dezvoltare se confrunta cu mari probleme fiind insuficient deschisa pentru IMM-uri.

-societati financiare putine ce ofera o gama redusa de servicii pentru IMM-uri.

-redusa dezvoltare a societatilor de leasing determinata si de legislatia necorespunzatoare.

Domeniul legislativ

-legislatia economica incompleta si uneori chiar contradictorie datorita coexistentei de reglementari provenind din 3 regimuri juridice de drept.

-grad relativ redus de stabilitate a legislatiei cu tendinta de amplificare chiar in ultima perioada, ceea ce creaza mari probleme IMM-urilor in a-si conduce si gestiona rational activitatile.

-reaplicarea integrala sau partiala a unor legi.

-numarul excesiv de ordonante de urgenta adoptate de guvernul Romaniei

-legislatie fiscala disipata si confuza frecvent modificata, generatoare de mari probleme, in special in ceea ce priveste elaborarea si implementarea de strategii si politici financiare.

-proceduri greoaie in concretizarea a numeroase legi si ordonante cum ar fi cele privind impozitarea profitului, infintarea, functionarea si lichidarea societatilor comeriale.

-birocratism pronuntat si deseori chiar coruptie in activitatea organismelor judiciare, de control economic etc, privitoare la respectarea legalitatii de catre IMM-uri.


Document Info


Accesari: 5419
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )