Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
CATEGORII DE VENITURI, COEFICIENTI DE AJUSTARE SI CHELTUIELI DE SUBZISTENTA in vederea determinarii VENITULUI NET LUNAR DISPONIBIL

Finante


CATEGORII DE VENITURI, COEFICIENTI DE AJUSTARE SI CHELTUIELI DE SUBZISTENTA in vederea determinarii VENITULUI NET LUNAR DISPONIBILCategorii de venituri

Cota

de impozit

Mod calcul venituri

Coeficienti de ajustare

Documente solicitate si conditii suplimentare

Salarii si altele asimilate (sporuri, tichete masa, indeminizatie crestere copil)

ultimul salariu net in cazul creditelor fara garantii reale si a cardului de credit

media ultimelor 3 salarii nete incasate in cazul creditelor garantate cu garantii reale

adeverinta de venit

copie carte de munca (primele 2 si ultimele 2 pagini, inclusiv pagina cu modificari, daca este cazul) sau copia contractului individual de munca cu viza ITM si ultimul act aditional aferent. In locul actului aditional pot fi prezentate si decizii de modificare a contractului invidual de munca cu conditia sa fie vizate de ITM, conform legii. In cazul modificarilor prevazute in legislatie ca fiind acceptate fara incheiere de act aditional se accepta si decizii nevizate la ITM.

Nota 1: Nu se solicita copie dupa cartea de munca sau contract individual de munca in urmatoarele cazuri:

credite de nevoie personale negarantate cu ipoteca, credite de calatorii si carduri de credit a caror valoare nu depasesc 5.000 EUR sau echiv.

creditele Alpha Auto a caror valoare nu depasesc 11.500 EUR sau echiv.

creditele Alpha Auto oferite prin dealerul Toyota Pipera a caror valoare nu depasesc 17.500 EUR sau echiv in situatia in care solicitantii/co-debitorii isi incaseaza salariile in baza Conventiilor incheiate cu ABR de plata salariilor

Nota 2: Se accepta ca venituri eligibile sporul pentru lucru 818e416i in acord NUMAI in urmatoarele conditii:

doar pentru salariati ai companiilor cu activitate de productie (cu mai mult de 30 salariati);

se va lua in considerare media veniturilor obtinute in ultimele 6 luni, dovedite cu adeverinta de venit si statele de plata/ fluturasii de salariu semnati si stampilati de angajator; in cazul in care care nu exista documente suplimentare pe langa adeverinta de venit sa fie ponderate cu 75%.

Nota 3: Se accepta si veniturile din indemnizatia de crestere copil in urmatoarele conditii:

in calitate de co-debitor;

se va lua in considerare minimul dintre venitul salarial si indemnizatia de crestere copil;

se va prezenta ultimul cupon de plata a indemnizatiei de crestere copil sau extras de cont semnat si stampilat de banca emitenta in cazul in care indemnizatia se achita prin virament bancar.

Nota 4: In cazul in care salariul net declarat de catre angajator pe adeverinta de venit este mai mare decat cel care rezulta din salariul de incadrare (brut) si a sporurilor cu caracter fix mentionate in contractul individual de munca/cartea de munca/adeverinta de venit, angajatorul va mentiona in adeverinta de venit ce reprezinta diferenta (ore suplimentare, sporuri, prime, etc). Diferenta dintre salariu net din adeverinta de venit si cel aferent salariul de incadrare se va trata astfel:

  1. in cazul in care fiecare tip de venit este mentionat defalcat: corespunzator tipului de venit prevazut si acceptat de Banca in aceasta lista.
  2. in cazul in care aceste venituri nu sunt defalcate: se va lua lua in considerare media veniturilor suplimentare inregistrate in ultimele 6 luni, ponderata cu 75%, potrivit adeverintei de venit (dupa caz, se pot solicita si alte documente suplimentare pentru probarea/ completarea informatiilor despre veniturile incasate, dar acestea nu au caracter obligatoriu).

In cazul sporurilor cu caracter de permanenta care nu sunt mentionate in cartea de munca/contractul individual de munca, pentru a putea fi luate in considerare, angajatorul va trebui sa mentioneze in adeverinta de venit care este cuantumul acestor sporuri cu caracter fix iar in cazul creditelor cu garantii reale angajatul va trebui sa prezinte fluturasii din ultimele 3 luni numai (pentru a verifica incasarea constanta a acestora).

Nota 5: Se accepta ca venituri eligibile tichetele/bonuri de masa cu conditia mentionarii de catre angajator a cuantumului acestora pe adeverinta de venit.

Modul de calcul al veniturilor din indemnizatia de crestere copil, sporuri si a veniturilor din tichete de masa va fi similar cu cel al salariilor.

Norma de hrana pentru personalul care isi desfasoara activitatea in institutiile publice conform legislatiei in vigoare

ultima alocatie incasata in cazul creditelor fara garantii reale si a cardului de credit

media ultimelor 3 salarii nete incasate in cazul creditelor garantate cu garantii reale

Adeverinta de venit in care sa fie trecute defalcat salariul net si alocatia de hrana

Nota 1: Norma de hrana va fi luata in calcul numai daca este sub forma de alocatie valorica si daca veniturile din salarii sunt mai mari sau egale cu 100 EUR sau echivalent.

Nota 2: Se pot accepta si adeverinte de venit in care norma de hrana nu este mentionata defalcat si este inclusa in venitul net, cu conditia ca angajatorul sa mentioneze in adeverinta de venit ca solicitantul beneficiaza de sporuri cu caracter fix/sporuri specifice.

Ore suplimentare

aferente veniturilor din salarii

media ultimelor

6 luni

Idem documente ca si in cazul veniturilor din salarii.

Nota 1 Conditia minima este ca veniturile din ore suplimentare sa nu fie mai mari decat 50% din salariul net aferent salariul de baza si a sporurilor cu caracter fix inscrise in cartea de munca/contractul individual de munca/ adeverinta de venit.

In situatia in care veniturile din ore suplimentare depasesc 50% din salariul net aferent salariului de baza si a sporurilor cu caracter fix inscrise in cartea de munca/ contractul individual de munca/adeverinta de venit se va lua in considerare doar la nivelul a 50% din salariul net

Nota 2: In situatia in care veniturile din ore suplimentare nu sunt specificate defalcat pe adeverinta de venit, fiind cumulate cu alte venituri, si in lipsa unor alte documente justificative (fluturasi de salariu) din care sa rezulte valoarea exacta a orelor suplimentare, coeficientul de ponderare este de 75%.

Prime/Bonusuri

media ultimelor 6 luni

Adeverinta de venit detaliata cu veniturile nete aferente obtinute din prime/bonusuri incasate in ultimele 6 luni

Stimulente

pentru functionarii publici

media ultimelor 6 luni

Adeverinta de venit detaliata cu veniturile nete obtinute din stimulente incasate in ultimele 6 luni.

Venituri din contracte de administrare/ management

media ultimelor 3 luni

a)       pentru veniturile obtinute de catre administratorii societatilor pe actiuni (SA) sau cu raspundere limitata (SRL):

Extras Constatator de la Registrul Comertului din care sa rezulte ca respectivul client are calitatea de administrator la firma cu care a incheiat contractul de management/administrare;

Actul constitutiv/ actul aditional prin care s-a hotarat numirea acestuia in calitatea de administrator inclusiv certificatul de inregistrare mentiuni emis de Registrul Comertului care sa confirme asigurarea opozabilitatii acestei numiri;

Contract de administrare/management/mandat;

Adeverinta de venit emisa de reprezentantii firmei la care este administrator cu veniturile pe ultimele 3 luni (avand in vedere ca aceste venituri sunt asimilate salariilor);

Copie CM (primele 2 si ultimele 2 pagini, inclusiv pagina cu modificari, daca este cazul) pentru a se vedea continuitatea la locul de munca (dupa caz);

Declaratia de asigurare pe ultimele 3 luni cu viza Casei Nationale de Pensii si alte Drepturi de Asigurari Sociale

Explicatie: este singurul document din care rezulta ca venitul inscris in contractul de administrare/ management este cel declarat si impozitat corespunzator avand in vedere ca impozitul pe venit se retine la sursa si ca nu exista obligativitatea inregistrarii/declararii contractului de administrare/management la Administratia Financiara. Acest document nu se va solicita in cazul in care solicitantul obtine si venituri din salarii deoarece acesta nu are obligatia depunerii acestui document.

b)   pentru veniturile obtinute de directorii din cadrul societatilor pe actiuni (SA), care pot sa-si desfasoare activitatea doar in baza unui contract de management/mandat avand in vedere ca veniturile sunt asimilate salariilor:

Contract de management/mandat;

Adeverinta de venit emisa de angajator cu mentionarea veniturilor incasate in ultimele 3 luni;

Extras de la Registrul Comertului din care sa rezulte ca respectivul client a fost numit in functia de director al societatii respective

Copie CM (primele 2 si ultimele 2 pagini, inclusiv pagina cu modificari, daca este cazul) pentru a se vedea continuitatea la locul de munca (dupa caz);

(atata timp cat in contractul de mandat este mentionatul faptul ca compania plateste toate taxele aferente contractului de mandat fiind si un SA nu are rost sa-i mai cerem documente suplimentare, angajatorul fiind amendat in cazul in care nu isi plateste obligatiile catre stat)

Nota 1: Copia primelor si ultimelor 2 pagini din cartea de munca se vor solicita doar in cazul in care in urma intrarii in vigoare a modificarilor Legii societatilor comerciale administratorii/directorii care aveau calitatea de angajat au fost nevoiti sa treaca la un contract de management/administrare/mandat.

Nota 2 (valabila pentru societatile cu raspundere limitata cu numar mic de angajati - de pana la 10 (verificarea numarului de salariati se va realiza prin accesarea site-ului Ministerului de Finante)): in cazul solicitantilor care inainte de inceperea contractului de management/administrare/mandat nu au fost angajati in cadrul aceleisi firme ca angajat sau nu au avut nici calitatea de asociat in cadrul companiei iar diferenta dintre veniturile incasate anterior si cele de acum este considerabila (crestere cu peste 30%) se va acorda o atentie sporita analizandu-se situatia financiara a firmei, capabilitatea acesteia de a sustine plata sumelor mentionate in contract, experienta si pregatirea solicitantului.

Diurne numai pentru urmatoarele categorii:

personal diplomatic

personal navigant aviatic (pilot, co-pilot, insotitor de bord)

soferi pe curse internationale

media ultimelor 6 luni

Adeverinta de venit in care sa fie prezentate atat salariul de baza cat si diurnele incasate in ultimele 6 luni.

Venituri pentru ofiteri maritimi

media ultimelor 12 luni

Documente necesare pentru navigatorii cu contract individual de munca in Romania

1. carnet de marinar (valabil) - copie;

2. brevet sau certificat de competenta - copie;

3. adeverinta sau foaia matricola emisa de catre Autoritatea navala - original;

4. contractul individual de munca vizat ITM sau primele si ultimele 2 pagini din cartea de munca - copie;

5. adeverinta de venit emisa de angajator cu salariile incasate in ultimele 3 luni - original;

6. ultimul contract de imbarcare in care se mentioneaza venitul net lunar incasat - original (traducere legalizata daca contractul nu este in limba romana);

7. contractele de imbarcare din ultimii 3 ani - copie;

8. viza medicala (in vigoare) - copie;

Nota: in cazul in care pe fluturasii de salariu vor fi trecute sume mai mari decat venitul net stipulat in contractul de imbarcare, aferente orelor suplimentare prestate pe vas, acestea nu se vor lua in considerare la stabilirea venitului net lunar luat in considerare de Banca;

Documente necesare pentru navigatori fara contract individual de munca in Romania

1. carnet de marinar valabil - copie;

2. brevet sau certificat de competenta - copie;

3. adeverinta sau foaia matricola emisa de Autoritatea Navala - original;

4. ultimul contract de imbarcare in care se mentioneaza venitul net lunar incasat - original (traducere legalizata daca contractul nu este in limba romana);

5. fluturasii de salarii pe ultimele 12 luni (copie) - dupa caz;

6. extrase de cont pe ultimele 12 luni (copie) - dupa caz;

7. contractele de imbarcare din ultimii 3 ani - copie;

8. viza medicala (in vigoare) - copie

Nota 1: Contractele de imbarcare pot fi incheiate atat pe perioada determinata sau nedeterminata - ambele forme sunt acceptate de Banca.

Nota 2: Pentru navigatorii cu contract individual de munca venitul se va calcula astfel:

Venit net lunar = ∑(Veniturilor din salarii incasate in baza adeverintei de venit emise de angajator pe ultimele 3 luni)/3 + ∑ (Venitului net realizat din diurne in ultimile 12 luni in baza contractelor de imbarcare)/12

Nota 3 Pentru navigatori fara contract individual de munca: Venit net lunar =  ∑ (Venitului net realizat din diurne in ultimile 12 luni in baza contractelor de imbarcare)/12

Nota 4: Prin solicitarea contractelor de imbarcare din ultimii 3 ani a nu se interpreta ca solicitantul trebuie sa aibe o vechime de 3 ani, conditia minima obligatorie ce trebuie indeplinita este de minim 1 an vechime in munca cu ultimele 3 luni la actualul angajator sau armator.

Chirii

media ultimelor 6 luni

Copie dupa titlul de proprietate al imobilului/imobilelor inchiriat(e);

Copie dupa contractul/contractele de inchiriere inregistrat/inregistrate la Administratia Financiara;

Declaratia speciala privind veniturile realizate pt. anul anterior si/sau decizia de impunere finala pe anul anterior (daca este cazul) si decizia de impunere provizorie pe anul in curs;

Dovada achitarii impozitelor daca a realizat venituri din chirii si in anii precedenti/adeverinta (certificat fiscal) emisa de Administratia Financiara din care sa reiasa ca impozitele aferente acestor venituri au fost achitate.

Dividende

media lunara a veniturilor din dividendele repartizate aferente anului precedent

80% firme cu vechime mai mare de 3 ani

60% firme cu vechime mai mica de 3 ani

Actul constitutiv al companiei;

Extras de la Registrul Comertului, nu mai vechi de 2 saptamani;

Bilantul si contul de profit & pierdere pe perioada relevanta, inregistrate la Administratia Finantelor Publice;

Balanta de verificare la 31 Decembrie pentru ultimul an fiscal incheiat insotit de Bilantul si Contul de Profit si Pierdere inregistrat la Administratia Finantelor Publice;

Ultima Balanta de verificare incheiata in anul curent

Deciziile asociatilor/actionarilor companiei de a distribui profitul specificand clar sumele platite ca dividende fiecarui asociat/ actionar;

Drepturi de autor

media ultimelor 3 luni

Copie dupa contractul de drepturi de autor

Adeverinta de venit din partea companiei cu care a semnat contractul de drepturi de autor care sa cuprinda veniturile incasate in ultimele 6 luni

Declaratia speciala privind veniturile realizate / decizia de impunere finala pentru anul precedent incheierii contractului de credit / extrase de cont pe ultimele 6 luni

Nota: In cazul in care clientul a obtinut venituri din drepturi de autor in cursul anului clientul va prezenta doar documentele de la pct 1 si 2 cu conditia existentei unei concordante intre veniturile incasate inainte de contractul de drepturi de autor si cele pe care le obtine in baza acestui contract;

Venituri din comisioane incasate de urmatoarele categorii:

agenti de asigurari

agenti de vanzari sau persoane asimilate acestora care au statutul de angajat sau statutul de persoana fizica autorizata

media ultimelor 6 luni

100% pentru agentii cu o vechime in munca de cel putin 1 an de zile

75% pentru agentii cu o vechime mai mica de 1 an (minim 6 luni)

In cazul agentilor angajati in cadrul unei companii documentele solicitate sunt:

Adeverinta de salariu din care sa reiasa atat veniturile din salarii cat si comisoanele incasate in ultimele 6 luni

2. Copie dupa cartea de munca (primele 2 si ultimele 2 pagini, inclusiv pagina cu modificari daca este cazul )/ contract de munca cu viza ITM si ultimul act aditional aferent (vezi Nota 1 de la veniturile din salarii).

In cazul agentilor de asigurari/vanzari care actioneaza ca persoana fizica autorizata documentele solicitate vor fi:

Certificatul de Inregistrare Fiscala sau Declaratia de Inregistrare Fiscala sau adeverinta de la Administratia Fiscala din care sa reiasa ca nu exista debite restante la plata impozitelor

Contractul de mandat sau de agent incheiat cu compania de asigurare pentru care lucreaza pe perioada nedeterminata (acest document se va cere in locul autorizatiei speciale de functionare)

Declaratia speciala privind veniturile realizate si/sau decizia de impunere pentru anul precedent incheierii contractului de credit

Adeverinta de venit din partea companiei de asigurari care sa cuprinda veniturile incasate in ultimele 6 luni

Venituri aferente persoanelor fizice care desfasoara activitati independente sau profesiuni liberale

media ultimelor 12 luni

a)       in sistem real

Declaratie de inregistrare fiscala/certificatul de inregistrare fiscala/codul de identificare fiscala sau adeverinta de la Administratia Financiara din care sa reiasa ca nu exista debite restante la plata impozitelor

Autorizatia speciala emisa de organele competente pentru desfasurarea activitatilor economice a caror exercitare necesita o autorizatie speciala;

Declaratia speciala privind veniturile realizate si/sau decizia de impunere pe anul anterior incheierii contractului de credit

Decizia de impunere anticipata pe anul in curs

Contracte de colaborare (daca este cazul)

Dovada achitarii impozitelor aferente veniturilor realizate (acest document nu se mai solicita in cazul in care clientul a prezentat adeverinta de la Administratia Finaciara din care reiese ca nu are debite restante la plata impozitelor)

Jurnalul de incasari si plati pe ultimii 2 ani (in functie de vechime si anume daca are vechime doar de 1 an se va prezenta jurnalul de incasari si plati pe anul respectiv)

Nota: In cazul in care clientul a depus Declaratie speciala privind veniturile realizate dar Administratia Financiara nu a eliberat inca Decizia de impunere finala, se va avea in vedere prezenta documentelor justificative precum: jurnal de incasari si plati, contracte de colaborare, etc.

b)       pe baza de norma de venit

Declaratie de inregistrare fiscala/certificatul de inregistrare fiscala/codul de identificare fiscala sau adeverinta de la Administratia Financiara din care sa reiasa ca nu exista debite restante la plata impozitelor;

Autorizatia speciala emisa de organele competente pentru desfasurarea activitatilor economice a caror exercitare necesita o autorizatie speciala;

Contractul de colaborare si facturile fiscale emise pe ultimele 12 luni in baza contractului de colaborare (doar in cazul creditelor cu garantii reale)

Decizia de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit eliberata de Administratia Financiara pentru anul in curs

Dovada achitarii impozitelor aferente veniturilor realizate (acest document nu se mai solicita in cazul in care clientul a prezentat adeverinta de la Administratia Finaciara din care reiese ca nu are debite restante la plata impozitelor)

Extras de cont cu incasarile pe ultimele 12 luni (doar in cazul creditelor cu garantii reale)

Pentru determinarea venitului net lunar aferent persoanelor fizice autorizate care au venituri pe baza de norma de venit, se pot lua in considerare veniturile realizate de client, calculate ca medie pe ultimele 12 luni, ce pot fi dovedite prin documente justificative (contracte de colaborare, extrase de cont, facturi etc.

Pensii

(pt. valori peste 900 RON)

ultimul venit incasat

Ultimul talon de pensie sau ultimele 2 extrase de cont semnate si stampilate de Banca emitenta in cazul in care pensia se achita prin virament bancar. In acest caz, se va lua in considerare minimul pensiei din ultimele 2 luni.

Copie dupa decizia de pensionare sau Decizia de Recalculare a pensiei

In cazul veniturilor din pensii pe caz de boala se va solicita si Decizia emisa de medicul specializat in expertiza medicala si recuperarea capacitatii de munca

In cazul veniturilor din indemnizatii de handicap se va solicita si Certificatul emis de Comisia de Evaluare a persoanelor adulte cu handicap si Decizia emisa de DGMPS de acordare a indemnizatiei sociale (daca se va lua in considerare).

Nota 1: Se accepta si pensii pe caz de boala / indemnizatie de handicap (exceptie: persoanele cu handicap psihic sau puse sub tutela/ curatela), numai cu prezentarea unui codebitor/ girant care sa nu fie beneficiar al unei pensii pe caz de boala.

Nota 2: Se accepta si pensie de tutore (tutela asupra unui minor, cu conditia ca varsta acestuia sa fie sub 18 ani la ultima scadenta a creditului) cu prezentarea documentelor legale si a certificatului de nastere a minorului.

Nota 3: Se accepta pensia alimentara cu prezentarea deciziei judecatoresti de alocare a pensiei si a ultimei dovezi de primire a pensiei (cu conditia ca varsta minorului sa fie 18 ani la ultima scadenta a creditului)

Renta viagera

ultimul venit incasat

Contract de renta viagera sau sentinta care stabileste renta viagera din care sa rezulte ca nu exista conditionari .

Nota 1: De la caz la caz, Banca poate accepta si venituri ce pot fi dovedite cu documente justificative. Coeficientul de ajustare in cazul acestei categorii va fi de 80%.

Nota 2: Banca poate decide sa solicite si alte documente, daca acest lucru este necesar pentru determinarea venitului net eligibil lunar.

Nota 3: Se accepta venituri cumulate (salariu + pensie, mai multe contracte de munca etc)

Cheltuieli de subzistenta stabilite la valoarea actualizata a cosului minim de consum per persoana conform OUG nr. 217/2000

Nivel cheltuieli de subzistenta

Numar membri de familie

Nivel cheltuieli de subzistenta (RON)


Document Info


Accesari: 4671
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )