Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload


loading...FISCALITATEA IN MAREA BRITANIE

Finante
FISCALITATEA IN MAREA BRITANIE

1 Impozitul pe profit
Sistemul britanic de impunere a veniturilor companiilor acorda un credit de imputatie atasat unui dividend, la o rata de 1/9 si nerambursabil.

Sub acest regim, distributia va conduce la urmatorul venit brut al unui actionar (exemplu ipotetic):

Profiturile corporationale (GBP)  1 800 000 -

Rata corporatiei (30%) 540 000

Dividendul platit (GBP) = 1 260 000 +

Credit imputatie (1/9) 140 000

Venit brut (GBP) = 1 400 000

Dividendele obtinute de o companie rezidenta de la alte companii rezidente, continua sa fie scutite de taxele corporationale.

Companiile care intra sub incidenta „Actului de Impunere al Companiilor” sunt subiecti ai impozitului pe profit.

In completare, persoanele impozabile mai includ: asociatiile neincorporate, societatile de afaceri, societatile mutuale de asigurari, unitatile detinute de stat, companiile de utilitate publica, corporatiile regale si ramurile (filialele) sau agentiile companiilor non rezidente.

Companiile inregistrate in Regatul Unit al Marii Britanii sunt intotdeauna rezidente. Alte companii sunt rezidente daca centrul de management si control are localizarea in Marea Britanie. Factorul decisiv, in acest caz, il reprezinta locul in care bordul directorilor se intalneste sau unde deciziile de politica ale companiei sunt adoptate, mai degraba decat localizarea managementului de zi cu zi.

Companiile rezidente sunt subiecti ai taxei corporationale pe profiturile din lumea intreaga, definite ca venit si castiguri purtatoare de dobanzi.

Calcularea profiturilor anuale si a pierderilor se bazeaza pe consideratii (costuri) comerciale, contabile. In general, veniturile si cheltuielile sunt calculate la costuri contabile pe baze medii.

Venitul din comert este, in general, contabilizat la valoarea primita. Sunt trei exceptii de la acest principiu, prin care venitul actual poate fi substituit din valoarea de piata:

- regulile de transfer a pretului pentru tranzactiile intra-grup;

- principiul Shakey si Weinher, prin care valoarea de piata e inclusa in transferul stocului de comert, de la un comercial la altul sau din folosinta privata;

- apropierea activelor de actiunile de comert.

Cel mai important articol de venit scutit este dividendul intercorporational.

In general, cheltuielile sunt deductibile daca se dovedeste ca sunt efectuate in legatura cu obtinerea venitului in activitatea comerciala.

Dividendele nu sunt deductibile, dar dobanzile si drepturile de autor sunt.

Dobanda e tratata ca si cheltuiala de comert cand este platita in legatura cu imprumuturi contractate pentru scopurile activitatii.

Dupa 31 martie 2002 un regim nou se aplica taxarii proprietatii intelectuale, fondului de comert si a altor active intangibile create sau achizitionate de partile care nu sunt rude.

Exista anumite provizioane speciale din care se deduc cheltuielile pentru cadouri de afaceri si destinatii de afaceri, dar aceste cheltuieli pot fi deduse numai atunci cand sunt efectuate in legatura cu angajatii. Exceptiile se aplica unor cadouri mici.

Prelungirea in care act 848g64i ivele sunt stocuri de comert (inventar) depinde de natura fiecarei tranzactiei particulare. Valoarea stocului de comert de la sfarsitul anului trebuie inregistrata ca un venit in conturi si ca o cheltuiala la inceputul anului viitor.

Acesta este evaluat an de an la minimul dintre cost si valoarea de piata si in concordanta cu principiile generale acceptate, ceea ce inseamna ca pierderile pot fi anticipate, dar nu si profiturile.

In general, numai metoda FIFO este acceptata pentru scopurile impunerii.

Costul este egal cu costul de achizitie, incluzand reparatiile.

Valoarea de piata este reprezentata de valoarea neta realizata, nu de valoarea de replasament.

Munca in desfasurare trebuie sa fie inclusa in evaluarea de la sfarsitul anului.

In general, nici o deducere pentru depreciere nu este permisa, din moment ce reprezinta cheltuieli de capital.

In compensatie, alocatiile de capital sunt permise. Alocatiile de capital trebuie sa fie cerute si sunt valabile pentru urmatoarele tipuri de active:

 instalatii tehnice si masini – 25%;

e cladiri industriale - 4% (25% in zonele calificate ca platforme industriale);

cladiri cu destinatie agricola – 4%;

 anumite cheltuieli in extractia mineraliera - 10% din activele minerale si 25% din anumite alte cheltuieli;

 cercetare si dezvoltare - 100%;

 know-how - 25%;

patente - 25%.

Rezervele care sunt constituite pentru alocarea, insusirea profitului nu sunt deductibile.

Provizioanele sunt deductibile atat timp cat sunt in legatura cu o datorie specifica, la o suma care nu e determinata.

Un provizion general pentru debite incerte, riscante, cum ar fi un procent din debitele totale nu este deductibil.

Provizioanele pentru auto-asigurare nu sunt deductibile.

Toate castigurile de capital realizate de o companie sunt subiect al taxei corporationale la rate normale. Oricum, castigurile provenind din vanzarea activelor in interiorul grupului sunt scutite, cum sunt castigurile din reorganizarea distributiilor de capital.

Pierderile din comert pot fi trimise inapoi pentru un an si inainte indefinit, nelimitat (reportare asupra exercitiilor viitoare) in acelasi raport de comert continuat. Schimbarile majore din activitatile companiilor pot conduce la concluzia ca este un nou comert.

Orice pierdere trimisa inainte este compensata din castigurile viitoare cele mai recente. Pierderile din comertul interior in teritoriul Marii Britanii pot fi compensate din profiturile totale si reportate inainte indefinit.

Pierderile de capital sunt suportate automat din castigurile de capital ale aceleiasi perioade; pierderile nete pot fi reportate inainte pentru a fi sustinute din castiguri de capital ale anilor subsecventi.

Rata generala de impunere a venitului este de 30%. Aceasta rata se aplica tuturor companiilor de investitii detinute si altor companii cu profit taxabil de peste 1,5 milioane lire sterline (GBP).

Toate limitele profiturilor impozabile sunt reduse proportional in cazurile cand sunt companii asociate si cand perioada de calcul este mai mica de 12 luni.

Nu se retin taxe din platile facute catre companiile rezidente.

Pentru cercetare si dezvoltare o compensare imediata a cheltuielilor este permisa. Pentru intreprinderile mici si medii este un regim special, majorand „usurarea”, deducerea cheltuielilor de cercetare si dezvoltare pana la 150%. Acest regim este obiect al anumitor conditionalitati, cea mai importanta fiind realizarea unei cheltuieli minime de 25 000 GBP. Daca deducerile aditionale creeaza o pierdere, aceasta poate fi trimisa inainte, suportata din scaderea sarcinii fiscale al grupului de companii sau din platile cash, in cota de 16% din pierderea inregistrata.

Cheltuielile de cercetare si dezvoltare mai sunt deductibile si astfel:

- o deducere de 125% din cheltuielile calificate ale marilor companii;

- o deducere de 150% din cheltuielile calificate ale marilor companii efectuate pentru cercetarea anumitor vaccinuri de uz uman.

Taxele corporationale sunt administrate si colectate de catre Comisia pentru Veniturile Teritoriale. Comisia intruneste, este constituita din colectori si inspectori, actionand sub conducerea unui board.

Anul fiscal pentru scopurile impunerii profiturilor companiilor este de la 1 aprilie la 31 martie.

Companiile platesc impozitul aferent anului curent pentru perioadele de impunere (perioadele de calcul). Acesta este asezat pe profitul din perioada de baza, care se termina in anul de impunere.

Perioada de baza este perioada care se termina la data de impunere (calcul) din anul fiscal, dar nu mai putin de 12 luni dupa ce activitatea a inceput. Altfel, perioada de baza este perioada de calcul urmatoare celei care se termina in anul de impunere precedent.

Contribuabilii sunt liberi sa schimbe data in primii 3 ani de la inceperea activitatii.

Dupa aceea, o schimbare a datei de impunere poate fi acceptata numai daca anumite conditii sunt indeplinite.

Declaratiile sunt intocmite sub un regim de auto-evaluare prin care companiile trebuie sa calculeze si sa plateasca impozitul pe profit datorat in interval de 9 luni de la terminarea perioadei de baza.

Eventuale diferente la impozitul pe profit se restituie contribuabilului in 12 luni de la terminarea perioadei de baza sau in intervalul de 3 luni de la primirea notificarii de intocmire a declaratiei de impunere. Eventualele schimbari pot fi facute in declaratie in interval de 12 luni de la data de completare statuara. Comisia Veniturilor din Teritoriu are 12 luni la dispozitie pentru a decide daca  le cuprinde in declaratie.

Companiile mari sunt chemate sa plateasca impozitul pe profit in patru transe in cea de-a 14-a zi a lunilor 7, 10, 13 si 16 urmatoare inceperii perioadei de calcul. O companie mare este o companie cu profiturile mai mari decat 1,5 milioane GBP. Daca o companie are una sau mai multe companii active asociate (inclusiv companii non rezidente) pragul este redus la o suma egala cu raportul dintre 1,5 milioane GBP si numarul de companii active din grup.

Orice taxa pe venitul companiei retinuta pe parcursul anului fiscal este creditata inaintea datoriei fiscale finale a corporatiei.

Ponderea impozitului pe profit in produsul intern brut pentru anii 1995 – 2004 este redata in tabelul urmator:

Anul

Ponderea in PIB (%)

Sursa: siteul www. europa.eu.int

Grafic, tendinta de evolutie inregistrata de indicatorul amintit este urmatoarea:2 Impozitul pe venit

Marea Britanie aseaza impozit pe venit si pe castigurile de capital ale indivizilor.

Persoanele taxabile cuprind rezidentii sau indivizii ordinari rezidenti, parteneriatele, precum si indivizii non rezidenti pentru venitul provenit din Marea Britanie.

Rezidenta este determinata de urmatorii factori:

- o prezenta de 183 de zile;

- vizite obisnuite in Marea Britanie, pe parcursul a peste 4 ani consecutivi cu o medie de 91 de zile sau mai multe pe an taxabil, conducand la rezidenta in anul al cincilea.

Limitarea teritoriala este, in scopuri fiscale, dependenta de 2 factori, cum ar fi rezidenta ordinara si domiciliul.

Rezidenta ordinara nu este definita in legislatie, dar este in general apreciata pe baza urmatoarelor conditii:

 intentia individului prezenta si viitoare in privinta prezentei sale in Marea Britanie;

 vizitele obisnuite in Marea Britanie in peste 4 ani consecutivi in medie de peste 91 zile sau mai mult pentru fiecare an de impunere, conducand la obtinerea rezidentei in al cincilea an.

Un individ rezident e impus pentru venitul sau provenit din toata lumea.

Impozitul pe venit este asezat in functie de un sistem modular, bazat pe natura surselor de provenienta, de exemplu:

Ø venitul din proprietatea imobila (capitolul A);

Ø venitul din afaceri si cel profesional (capitolul D);

Ø venitul din investitii (capitolul D);

Ø dividendele din Marea Britanie (capitolul F);

Ø venitul strain (capitolul D);

Ø venitul din angajare (capitolul E).

Valoare de inchiriere a rezidentei nu e obiect al impunerii.

Venitul din dobanzile din posesia de buna credinta (echivalentul aproximativ al uzufructului din legislatia civila a altor tari) si venitul din administrarea neintrerupta a averii este impus la o rata de 22% sau 20%, pentru economii si o rata de 10%, pentru uzufruct.

Veniturile scutite sunt:

 ordinele de pensie alimentara din Marea Britanie sau strainatate obtinute prin hotarare judecatoreasca;

 dobanzile din rambursarile de impozit pe venit;

 venitul din ocuparea terenurilor lemnoase si forestiere.

Venitul primit de un individ ca salariu si prime este obiect al impunerii sub regimul fiscal E. O deducere este permisa pentru cheltuielile efectuate in intregime, exclusivitate si necesare in efectuarea obligatiilor din angajare (de serviciu).

In general, angajatii care primesc actiuni de la compania angajatorului sub o schema de beneficii sunt subiecti ai unei taxe pe beneficiile obtinute, de exemplu pe diferenta dintre valoarea de piata si pretul stabilit. Aceasta regula se aplica indiferent daca angajatii primesc actiuni direct sau actiuni cu optiune.

Venitul pe pensii este impus in aceeasi maniera ca si venitul din angajare, impozitul fiind retinut la sursa de catre platitorul de pensii. Aceasta nu se aplica platilor facute sub contractele de pensionare cu anuitate, a caror rata de baza este redusa.

Platile efectuate sub polita de pensie personala aprobata sau printr-un contract anual de pensionare incheiat inainte de data de 1 iulie 1988 sunt deductibile.

Daca platile sunt facute atat sub o polita personala de pensii, cat si sub un contract cu anuitate, polita personala de pensii maxima trebuie sa ia in calcul suma platita ca urmare a contractului de pensionare cu anuitate.

Remuneratiile directorilor sunt impuse la fel ca si alte venituri de angajare.

Venitul din afaceri si cel profesional este obiect al impunerii. Conditia generala pentru deductibilitatea cheltuielilor este aceea ca au fost facute in intregime sau in exclusivitate pentru scopurile afacerii sau profesiei.

Dividendele, dobanzile, drepturile de autor si veniturile din rente sunt impozabile. Cheltuielile ocazionate de producerea venitului de investitii sunt in general deductibile.

Urmatoarele tipuri de venituri din investitii sunt scutite:

 dobanzile din Certificatele Nationale de Economisire si primii 70 de lire din dobanda depozitelor ordinare de la Banca Nationala de Economii;

 veniturile din conturile individuale de economii;

 pana la 4 250 GBP din renta primita din inchirierea rezidentei unice sau principale;

 elementele de capital din anuitatea de viata.

Dividendele domestice sunt impuse la o rata redusa datorata operatiilor sistemului de creditare. Creditul fiscal atasat dividendului este redus cu 1/9 si nu este rambursabil.

Un individ care este fie rezident, fie rezident ordinar sau ambele este subiect al taxei pe castigurile de capital (CGT) asezata asupra castigurilor de capital din lumea intreaga.

Sotul si sotia sunt impusi separat pentru castigurile de capital si fiecare este indreptatit la scutiri anuale de baza. Castigurile de capital se impun la ratele generale.

Profiturile din anumite tranzactii speculative din proprietate pot fi obiect al impozitului pe venit in locul impozitului pe castigurile de capital.

Dobanzile platite de un individ sunt permise ca o deducere generala din venit daca sunt:

A dobanzi de imprumut, anuale sau nu, dar excluzand dobanda overdraftlui bancar;

A pentru scopurile calificate.

Scopurile calificate includ:

achizitionarea a 5% sau mai mult din capitalul pe actiuni al unei companii inchise de comert;

 imprumutarea sau achizitionarea oricarei actiuni dintr-o companie inchisa de comert, daca imprumutatorul este implicat pentru cea mai mare parte a timpului in conducerea afacerii;

 achizitionarea de actiuni intr-o companie controlata de actionari;

 achizitionarea unui interes intr-un parteneriat;

 achizitionarea unei masinarii sau a unei instalatii (de exemplu a unui motor de masina) pentru folosirea intr-un parteneriat sau angajare.

Primele platite la planurile de pensii sunt obiect al limitelor statuare deductibile. Primele la asigurarile de viata sunt in general non deductibile.

Darurile sunt in general nedeductibile din venit in calcularea datoriei individuale in scopuri fiscale.

Darurile pot fi facute sub schema de salarii acordata, salariatii putand autoriza angajatorii sa deduca donatiile caritabile de la plata, care sunt apoi distribuite nominal.

Platile pensiei alimentare si de intretinere a unui copil dintr-un mariaj anterior stabilite prin hotarare judecatoreasca nu sunt deductibile, dar sunt scutite cu ocazia impunerii venitului beneficiarului.

Alocatia personala de baza pentru deducere din venitul total pentru este 4 615 lire.

Intr-un numar de cazuri, un credit fiscal este acordat. Creditul este limitat la o rata de 10% din suma de baza, care e ajustata anual. Cifrele sunt:

Cazul

Suma de baza (GBP)

Suma de credit (GBP)

Cupluri proaspat casatorite

Cupluri casatorite cu un sot cu varsta intre 65-74 de ani

Cupluri casatorite, cu un sot peste 74 de ani

Taxa de credit a copiilor

Pierderile din comert pot fi suportate din alte venituri ale anului curent sau precedent ori reportate inainte nedefinit in acelasi comert continuat. Acestea pot fi, de asemenea, suportate numai din castigurile de capital ale anului curent.

Ratele la care se aseaza impozitul pe venit sunt:

Tipul de rata

Limite (GBP)

Rate (%)

Cea mai joasa rata (minima)

Pana la 2 090

Rata de baza

Cea mai inalta rata (maxima)
Peste 32 400

Salariile si primele sunt obiect al sistemului de percepere prin retinere la sursa.

Contributiile de asigurari sociale sunt, de asemenea, colectate prin retinere.

Anul de evaluare (sau anul de taxare sau anul fiscal) pentru veniturile si castigurile de capital se deruleaza de la data de 6 aprilie, anul curent la data de 5 aprilie a anului urmator.

Veniturile din comert si profesionale sun asezate pe baza anului de calcul care se finalizeaza la sfarsitul anului de evaluare.

Marea Britanie foloseste sistemul autoevaluarii, prin care contribuabilii trebuie sa completeze o declaratie de impunere si sa calculeze datoria fiscala. Nu este un sistem de pre-evaluare. Contribuabilii trebuie sa completeze declaratia de impunere pana la data de 31 ianuarie a anului urmator celui de impunere.

Veniturile salariale si contributiile de asigurari sociale sunt, asa cum am mentionat deja, obiect al stopajului la sursa, prin care sumele sunt apoi creditate inainte de stabilirea datoriei fiscala finale.

Datele normale pentru plata impozitului, in functie de natura venitului, sunt urmatoarele:

Ø toate tipurile de venit – impozitul se plateste in doua rate egale: prima este datorata pana la data de 31 ianuarie in anul de impunere si a doua plata este datorata pana la data de 31 iulie a anului urmator celui de impunere. La sfarsitul perioadei impozabile are loc regularizarea.

Ø castigurile de capital – impozitul se plateste pentru anul de evaluare pana la data de 31 ianuarie a anului urmator celui de impunere.

Ponderea detinuta de impozitul pe venit in totalul produsului intern brut, la nivelul Marii Britanii, in perioada 1995 – 2004 este urmatoarea:

Anul

Ponderea in PIB (%)

Sursa: siteul www. europa.eu.int

Grafic, situatia se prezinta astfel:

3 Taxa pe valoarea adaugata

O taxa pe valoarea adaugata comprehensiva se aplica consumului de bunuri si servicii.

O persoana impozabila este o persoana care este inregistrata sau care cere sa fie inregistrata ca platitor de taxa pe valoarea adaugata. Pragul de inregistrare este de  55 000 GBP.

O persoana care face sau intentioneaza sa faca oferte (aprovizionari taxabile) poate opta pentru inregistrarea ca platitor al taxei pe valoarea adaugata. Taxa de cumparare, calculata cu ocazia achizitionarii de bunuri inainte de data inregistrarii ca platitor de TVA este deductibila, la data in care agentul economic devine platitor de TVA, daca bunurile respective mai sunt in patrimoniul lui. TVA de cumparare, in cazul achizitiilor de servicii este deductibila, pentru serviciile cumparate cu sase luni inainte de inregistrarea ca platitor.

Taxa pe valoarea adaugata este asezata asupra bunurilor si serviciilor repartizate in trei clase de tranzactii, respectiv:

- aprovizionari taxabile din interiorul Marii Britanii;

- achizitionari de bunuri din alte state membre ale Uniunii Europene;

- importul de bunuri din exteriorul Uniunii Europene.

Suma taxabila (valoarea impozabila) este consideratia (pretul) platita pentru bunuri si servicii. La import reprezinta valoarea stabilita in scopuri vamale, majorata cu datoria de vama platita.

In calculul datoriei fiscale, taxa platita de persoanele impozabile din cumpararea si importul de bunuri si servicii este deductibila, astfel incat numai valoarea adaugata este impusa.

Rata standard a taxei pe valoarea adaugata este de 17,5%. O rata redusa de 5% se aplica ofertelor (aprovizionarilor) de combustibil si de energie folosite in locuinta si in scopuri caritabile.

Orice afacere a unui nerezident care genereaza fluxuri taxabile peste pragul de inregistrare in Marea Britanie il obliga pe acesta sa se inregistreze ca platitor de TVA. Pentru non rezidenti o schema de rambursare a taxei pe valoarea adaugata exista.

Ponderea taxei pe valoarea adaugata in produsul intern brut, in perioada 1995 – 2004 este prezentata in urmatorul tabel:

Anul

Ponderea in PIB (%)

Sursa: siteul www. europa.eu.int

Grafic, trendul evolutiv este surprins in continuare:

4 Contributiile de asigurari sociale

Contributiile Nationale de Asigurare (NICs) platite de catre angajator sunt fixate prin referinta la salariile angajatului. Ratele de impunere sunt cele prezentate mai jos:

Castiguri saptamanale (GBP)

Contributii (%)

Necontractate in afara

Contractate in afaraPana la 97

Peste 645

„Contractate in afara” inseamna ca angajatorul opereaza o schema de pensii ocupationale care a contractat angajatii din afara Schemei de Castig de Stat, in legatura cu pensiile.

Contributiile de asigurari sociale sunt deductibile cu ocazia procedurilor de impunere a profiturilor companiilor.

La randul lor persoanele fizice suporta contributii de asigurari sociale. Urmatoarele contributii nationale de asigurari sunt suportate de indivizi:

Clasa I – angajati

Contributia este nula pentru primele 89 de lire din castigurile saptamanale si 10% din urmatorii 496 de lire, pana la limita maxima a castigului de 585 de lire pe saptamana. Daca angajatorul participa la o schema de pensii sponsorizata de angajator sau la un plan personal de pensii, rata de 10% este inlocuita de o rata de 8,4%.

Clasa II – liber profesionistii

Liber profesionistii suporta urmatoarele contributii de asigurari sociale:

Castiguri (GBP)

Contributii (%)

pana la 5 035

peste 33 540

Clasa III –contributiile voluntare

Contributiile voluntare platite de catre neangajati sau nerezidenti pentru a pastra aportul la sistemul de pensii sociale sunt de 7,55 de lire pe saptamana.

Contributiile de asigurari sociale au o pondere importanta in totalul veniturilor publice. Ponderea detinuta de acestea, in expresie cumulata, precum si diferentiat pe cele doua categorii principale de contributori, respectiv angajatori si angajati, in produsul intern brut, in perioada 1995 – 2004 este reflectata in tabelul urmator:

Anul

Ponderea in PIB (%)

Angajatori

Angajati

Total

Sursa: siteul www. europa.eu.int

Grafic, evolutia celor trei indicatori este evidentiata in continuare:loading...


Document Info


Accesari: 4444
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2020 )