Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
Finantarea investitiei se va face din surse proprii si din surse atrase de la BCR

Finante


Finantarea investitiei se va face din surse proprii si din surse atrase de la BCR, in urmatoarea structura :

Denumirea obiectivului de investitiiValoare totala

EUR

Finantare surse proprii

EUR

Finantare surse- credite

EUR

Furnizor

Instalatie de macinare si amestecare

1,5 - 1,8 t/h

Golden Fingers SARL

Siloz dispus in 7 celule cu o capacitate de 1390 t

Golden Fingers SARL

Sistem vertical de baterii Golden Fingers SARL

Golden Fingers SARL

TOTAL

Creditul solicitat in suma de 760000 EUR pentru realizarea investitiei are o perioada de rambursare de 5 ani , cu gratie 6 luni. Dobanda luata in calcul este de 9,5 %.

Pana in prezent SC LA TARA SRL nu a detinut polita de asigurare a productiei, respectiv pasari ouatoare, fiind necesara incheierea unei polite de asigurare facultativa a pasarilor.

4.4.Polita AFP "Asigurarea facultativa a pasarilor" la BCR ASIGURARI

Asiguratorul - BCR ASIGURARI , in baza contractului de asigurare si in schimbul unei prime de asigurare platite de catre Asigurat - SC " LA TARA " SRL se obliga sa acorde despagubiri Asiguratului in cazul producerii evenimentelor asigurate.

Ce se asigura ?

- gaini, gaste, rate, curci, fazani, struti, alte categorii de pasari.

Nu sunt asigurabile pasarile care :

se afla in spatii necorespunzatoare in care nu se respecta normele legale/tehnologice/zoo-igienice/sanitar-veterinare sau nu detin avizele legale necesare:

nu sunt inscrise in evidente oficiale/alte documente;

sunt bolnave,aflate in carantina .

Acoperirea conferita de produs este flexibila, fiind structurata astfel:

STANDARD , cuprinzand riscurile : incendiu, trasnet, explozie - daca aceasta nu este cauzata de dispozitive explozive/arme de foc- caderea pe cladiri a unor corpuri, cutremur, furtuna, uragan, grindina, inundatii, prabusire/alunecare de teren, vandalism, terorism, greve si tulburari civile, spargerea conductelor aferente instalatiilor cladirilor;

EXTINSA : cuprinde riscurile STANDARD plus, selctiv, in functie de optiunea clientului , urmatoarele:

Accidente fara legatura cu cele mentionate in acoperirea STANDARD ( loviri, raniri, caderi, actiunea curentului electric, asfixie,inec, urmarile tratamentelor efectuate de veterinari autorizati/calificati, atacul animalelor/pasarilor salbatice, muscatura serpilor, intepatura insectelor veninoase)

Boli - protoozele ( histomonoza, trichomonoza);

- helmintozele ( cestodoze, singamoza, trichostrongiloza,

ascaridioza, heteochidoza,capilarioza);

- arahnoentomozele ( raia enemidocaptica, acarioza, malofogoza);

- micozele ( favusul, condidoza, aspergiloza);

- alte boli specifice ( salmonelozele, hepatita vibrionica aviara,

holera aviara, stafilococia pasarilor, antraxul la pasari, botulismul

la pasari, encefalomielita infectioasa aviara, laringotraheita

infectioasa aviara.

Furt prin efractie sau acte de talharie savarsite asupra Asiguratului .

EXCLUDERI : Nu sunt acoperite evenimentele asigurate cauzate direct sau indirect de:

razboi, invazie, razboi civil;

confiscare, sechestrare, expropriere, distrugere din ordinul oricarei autoritati guvernamnetale;

contrabanda, comert ilegal;

explozie atomica, radiatii sau ifestari radioactive;

actiunea intentionata / reaua credinta a Asiguratului daca aceasta rezulta cert din acte incheiate de autoritatile in drept;

bolile nominalizate in listele A si B ale Oficiului International de Epizootii care provoaca calamitati naturale pe areale extinse s;

boli specifice : complex leucozic aviar, coriza infectioasa, boala cronica respiratorie (CRD),coccidioza , colibaciloza, spirochetoza, sarcomatoza, tuberculoza, bronsita infectioasa aviara, boala MAREK/Newcastle ;

sacrificarea de necesitate, cu exceptia situatiei in care aceasta masura a fost dispusa de catre specialistul veterinar calificat ca fiind urmarea producerii unui eveniment asigurat;

neaplicarea tehnologiei adecvate de crestere si exploatare, inclusiv lipsa vaccinarilor obligatorii;

nerespectarea normelor de profilaxie si terapeutica a tuturor bolilor, conform legislatiei sanitar-veterinare;

furajarea insuficienta/necorespunzatoare din punct de vedere cantitativ si calitativ(inclusiv datorita depozitarii necorespunzatoare);

defectele inerente/uzura/deterioare graduala a instalatiilor mecanice/electrice;

ventilatia deficitara, conditii de adapostire neigienice/necorespunzatoare, expunerea la factori cauzatori de imbolnavire si mortalitate si aprovizionarea deficitara a energiei electrice/termice.

De asemenea nu sunt acoperite:

pierderea(ratacire, fugire)/disparitia misterioas, lipsuri la inventar;

mortalitatea cauzata de tratamente empirice, neautorizate sau efectuate de persoane necalificate;

evenimente asigurate produse in timpul transportului cu orice mijloc de transport

Etapele incheierii contractului de asigurare :

1. Punerea la dispozitia Asiguratului SC " LA TARA " SRL a cererii-chestionar ;

2. Efectuarea inspectiei de risc si completarea raportului de inspectie ;

3. Intocmirea notei de calcul: alegerea cotatiilor de baza din tariful de prime ;

4. Intocmirea si prezentarea ofertei ;

5. Negocierea ofertei;

6. Emiterea politei de asigurare;

7. Derularea contractului/service post-vanzare.

Cererea-chestionar:

Asigurat Denumire : S.C. " LA TARA " SRL

Sediul : COM.MIHAILESTI, JUD. GIURGIU

C.U.I. : RO 15946040

Experienta(vechimea) in

cresterea pasarilor : 20 ANI

Locatia pasarilor asigurate : Loc. FRATESTI, Jud. Giurgiu

Structura personalului angajat in locatie :

Numar total

Medici veterinari

Ingineri zootehnisti

Tehnicieni veterinari /zootehnisti

Ingrijitori

Paznici

Acoperire ( riscuri cuprinse in asigurare) : - STANDARD

- EXTINSA - accidente si boli

Regim de crestere/ exploatare : - INTENSIV

- FERMA SPECIALIZATA

- NUMAR HALE - 6 BUC.

Descriere pasari :

CATEGORIE

(rasa, interval varsta , destinatie)

Nr.max.de

Evidenta/inventar

Valoare declarata/

Suma asigurata

(EUR)

GAINI PENTRU OUA , 18 - 77 SAPT.

RASA ISOBROWN- EXPLOATATE IN REGIM INTENSIV - BATERII

32.353 CAPETE

Provenienta pasarilor : FURNIZOR EXTERN - ITALIA

Modul de inventariere/contabilizare : LISTA INVENTAR

Cladirile in care se afla pasarile : Anul constructiei : 1980

Structura de rezistenta : beton armat, stalpi de rezistenta, pereti caramida, acoperis eternita.

Vecinatatile si caile de acces : V - SC FLORIN SRL GIURGIU

S - SOS.GIURGIU - GHIMPATI

E - TEREN AGRICOL

N - TEREN AGRICOL

Densitatea pasarilor/mp/spatiu de crestere - 9 MP

Nr.de cicluri de productie/an estimat : - 2 CICLURI

Reteta de furajare : - LIVRATA DE FABRICA DE NUTRETURI

COMBINATE

- PREGATITA DE PERSONAL PRORIU

Materiile prime care intra in componenta nutreturilor combinate sunt procurate de la baza furajera proprie.In reteta furajera nu se adauga hormoni de crestere

Sursele de apa pentru adapare : RETEA PROPRIE ( PUTURI)

Masuri profilactice uzuale : DEZINFECTIE

Filtru sanita-veterinar : Dezinfector pentru personal ( Multicid, Vircom),

Dezinfector auto ( Multicid, Vircom)

Program profilactic de testare/vaccinare obligatorie

Perioada dintre depopulare si repopulare pe locatie

specifice categoriie de pasari asigurate : 21 ZILE

2.Inspectia de risc : OBLIGATORIE

Se efectueaza inainte de emiterea politei , la fiecare locatie in care se afla pasarile

In cadrul acestei operatiuni se urmareste :

exactitatea datelor/informatiilor furnizate in cererea-chestionar ;

conditiile de crestere si exploatare a pasarilor;

identificarea factorilor de risc, in functie de care se vor stabili conditiile de acceptare in asigurare

Urmatoarele documente sunt obligatorii :

buletin de analiza sanitar-veterinara privind calitatea furajului , emis de catre Laboratoarele specializate ale Directiilor sanitar veterinare Judetene si ale Mun. Bucuresti, in urma controlului trimestrial obligatoriu al fermelor specializate in cresterea si exploatarea animalelor (conform Ordinului nr.62/2003 emis de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale) ;

buletin de analiza sanitar-veterinara privind calitatea apei, emis catre Laboratoarele specializate ale Directiilor sanitar veterinare Judetene si ale Mun. Bucuresti ,in urma controlului trimestrial obligatoriu al fermelor specializate in cresterea si exploatarea animalelor (conform Ordinului nr.640/2002 emis de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale);

buletin de analiza sanitar-veterinara privind testele de sanitatie (teste de control privind igiena adapostului ) emis catre Laboratoarele specializate ale Directiilor sanitar veterinare Judetene si ale Mun. Bucuresti ,in urma controlului trimestrial obligatoriu al fermelor specializate in cresterea si exploatarea animalelor (conform Ordinului nr.640/2002 emis de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale), inclusiv procesele-verbale incheiate in urma efectuarii actiunilor sanitare de dezinfectie, dezisectie si deratizare.

Informatii privind adaposturile pasarilor :

- 6 (sase) hale tip grajd , special amenajate si dotate cu echipament de hranire si sistem de adapare

In fig.7.si fig.8 este prezentat exteriorul si interiorul unei hale tip grajd care a fost amenajata si dotata cu echipamentul de hranire si adapare pentru pasari:

Fig.7. S.C."LA TARA" SRL - HALA INTERIOR

Sisteme de ventilatie/aerisire: fiecare hala este dotata cu cate 3 ventilatoare

Sisteme de protectie : Paratraznet

Sisteme de stingere : hidranti

Reglementarea fumatului: locuri speciale

Laboratorul cel mai apropiat pentru diagnosticarea bolilor : DSV Giurgiu

3.Suma asigurata:

Suma asigurata a fost stabilita in valuta EUR la valoarea declarata de asigurat SC "LA TARA" SRL, adica 80.883 EUR reprezentand valoarea maxima de inventar ( pret de vanzare la data valorificarii) pentru efectivele de pasari asigurate pe categorii( gaini pentru oua 18 - 77 saptamani ) , tinand cont si de evolutia previzibila a preturilor de piata in perioada asigurata. Pasarile incluse in categoria (gaini pentru oua 18 - 77 saptamani ) se considera ca avand aceeasi valoare unitara.

Prima de asigurare :

Prima de asigurare se calculeaza conform "metodologiei privind calculul primei de asigurare " si utilizand nota de calcul (anexa ) :

CATEGORIA

Gaini pentru oua , cu varsta cuprinsa intre 18 - saptamani inclusiv

SUMA ASIGURATA= 80.883 EUR

Cota de prima anuala de baza (Cpb)

Riscuri " STANDARD" /Cpb1= Cpb x 0,20

Accidente/Cpb2= Cpb x 0,30

Boli / Cp3 = Cpb x 0,45

Cpb = Cpb1 + Cpb2 + Cpb3

Reducere de competenta conform ROF

Cota de prima finala

Prima de asigurare

2.734 EUR

In urma negocierii cu Asiguratul , SC , LA TARA , SRL si a solicitarii unei reduceri de prima din partea Asiguratorului BCR ASIGURARI SA s-a stabilit o cota de prima de 2,21 % , dupa cum urmeaza :

- Standard - cota 0,82 % cu fransiza de 1% din suma asigurata;

- Accidente - cota 1,06 % cu fransiza de 3 % din suma asigurata;

- Boli 1,58 % cu fransiza de 3 % din suma asigurata.

Prima de asigurare in valoare de 1.788 EUR va fi achitata in 4(patru) rate trimestriale,dupa cum urmeaza:

- Rata I = 447 EUR x 3.3877 lei/EUR (cursul de schimb al BNR) = 1514,30 lei/05.02.2007

- Rata II = 447 EUR / 05.05.2007

- Rata III = 447 EUR / 05.08.2007

- Rata IV = 447 EUR / 05.11.2007

3. Perioada asigurata - 12 luni

4. Modalitatea de plata : cu ordin de plata

Pentru determinarea eficientei economice si identificarea cailor de crestere a acesteia pe produs, respectiv oua , se prezinta in tabelul urmator indicatorii caracteristici pentru cresterea gainilor ouatoare in sistem de populare cu baterii verticale comparativ cu sistemul de populare la sol:

Tabel nr.2

Nr.

Crt.

Specificare

u.m.

Realizat

in sistemde populare la nivelul solului

Realizat in sistem de populare cu baterii verticale

1.

Numar de hale

Nr.

Efectiv pasari ( gaini)

capete

Cheltuieli totale de productie,din care:

a) cheltuieli materiale

- material biologic

- furaje

- medicamente

- energie,combustibil, apa

- amortismente

- alte cheltuieli materiale

- ch.aprovizionare, transport

- cheltuieli cu asigurarile

b) cheltuieli cu forta de munca

c) cheltuieli indirecte

lei

Cheltuieli aferente cifrei de afaceri

Lei

Cheltuieli la 1000 lei cifra de afaceri

1000 lei

Cifra de afaceri

Lei

Profit

Lei

Suprafata de constructie

m2

Productia fizica totala

tone

Rentabilitate productie fizica

Lei/tone

46,06

Din analiza situatiei prezentate in tabelul nr. 2 rezulta ca :

  1. Cresterea pasarilor in sistem pe baterii verticale este mai rentabila ,datorita :

- cresterii efectivului de pasari de la 6.600 capete gaini ouatoare la 33.000 capete gaini;

cresterii cifrei de afaceri de la 12.141.301 lei la 12.343.780 lei ;

reducerii cheltuielilor la 1000 lei CA de la 989 lei la 944 lei;

cresterii profitului de la 129.791 lei la 685.418 lei;

cresterii rentabilitatii productiei fizice de la 43,7 lei/tona la 46,06 lei/tona

  1. Pe o suprafata construita de 6.981,66 m2 pot fi crescute 33.000 capete gaini in sistemul pe baterii verticale, in timp ce in sistemul de populare la sol pe o suprafata de 37.450 mp pot fi crescute un numar de 6.600 gaini
  2. Prin defiintarea sistemului de populare la sol in halele existente si infiintarea de sisteme pe baza de baterii verticale , intr-o hala se pot monta 5 sisteme de baterii verticale pentru populare cu gaini ouatoare.
  3. Se poate asigura stocul optim de furaje necesare hranei zilnice a pasarilor;
  4. Se asigura controlul strict al retetelor de fabricatie si al igienei furajului in conformitate cu normele sanitar-veterinare in vigoare;
  5. Se pot evita transporturile incrucisate a materiilor prime si cerealelor cu produsul finit - furajul, intrucat ferma este amplasata in Campia Romana , important bazin cerealier .
  6. Se reduce numarul de personal si implicit, scad cheltuielile cu personalul deoarece

intr-o astfel de hala cu baterii verticale aportul omului este minim.

  1. Evidenta consumului de apa, furaj, temperatura si umiditate din hala, productia de oua,

greutatea pasarilor si iluminatul ,sunt programate tehnologic de specialist si controlate

permanent de comput er ceea ce conduce la reducerea cheltuielilor cu energia si apa;

  1. Cresterea pasarilor ouatoare in instalatii ecologice nu are efect negativ asupra mediului

deoarece dejectiile rezultate se colecteaza pe o banda transportoare care le usuca, acestea fiind utilizate ca ingrasamant uscat pentru sol.

CONCLUZII SI PROPUNERI

EFICIENTA IN ASIGURARI

Eficienta in asigurari poate fi reflectata luand ca baza cadrul general de exprimare a eficientei economice, respectiv calitatea unei activitati, a unui proces, de a genera efecte pozitive, favorabile pe plan socio-uman.

Reflectarea eficientei economice in domeniul asigurarilor va trebui sa ia in considerare raportul efort/efecte sau efecte/efort, in dubla ipostaza a manifestarii intereselor partilor implicate. Pentru asigurator, asigurarile sunt cu atat mai eficiente cu cat cheltuielile facute cu plata despagubirilor , a sumelor asigurate si cele de administrare a asigurarilor sunt mai reduse. Pentru asigurati, eficienta economica este cu atat mai mare cu cat despagubirile pe care la primesc pentru a compensa dauna sunt mai apropiate de valoarea bunului daunat, iar perioada care trece de la data producerii pagubei pana la data incasarii despagubirilor este mai redusa.

In analiza eficientei economice in domeniul asigurarilor se impune luarea in considerare a unui fapt si anume inversarea ciclului economic. Societatea vinde inainte de a fi produs, deci inainte de a cunoaste costul produsului vandut.

O alta formulare a eficientei economice in asigurari este aceea ca "se reflecta prin raportul dintre efectul obtinut si efortul depus in legatura cu aceasta activitate, cat si rezultatele financiare nemijlocite obtinute de un asigurator".

Efectul in asigurari se transpune in despagubiri, profitul societatii si sume asigurate cuvenite asiguratilor. Acesta permite crearea conditiilor pentru reluarea proceselor economice, refacerea bunurilor distruse sau avariate, mentinerea integritatii patrimoniului asiguratilor, redobandirea starii de sanatate, realizarea unor masuri de prevedere si economisire, favorizarea desfasurarii in conditii normale, de siguranta financiara a operatiunilor de comert exterior, realizarea de catre asigurator a unui anumit profit.

Efortul in asigurari se regaseste in primele de asigurare, suportate de catre asigurati, si in cheltuielile de administrare si gestionare a portofoliului de asigurari, suportate de catre asigurator.

CONCLUZII :

Avand in vedere ca sistemul de populare cu baterii verticale este foarte rentabil deoarece fata de popularea la sol, capacitatea de populare este de aproape 6 ori mai mare , astfel ca daca in cazul popularii la sol o hala se populeaza cu un numar de 6.600 gaini ,in aceeasi hala, dar echipata cu baterii verticale se vor popula un numar de 33.000 capete, se recomanda asigurarea facultativa a pasarilor pentru garantarea productiei in caz de imbolnaviri si calamitati naturale.

Avantajul popularii la baterii verticale este faptul ca pierderile tehnologice sunt foarte reduse in ceea ce priveste furajul iar necesarul de angajati scade deoarece sunt asistate de un sistem informatic foarte performant.

Cresterea pasarilor ouatoare la nivelul solului in instalatii ecologice nu are efect negativ asupra mediului.

4. Utilizarea sistemului de baterii verticale conduce la cresterea capacitatii de

populare si implicit, duce la marirea productiei de oua.

Acest micro-FNC este un sistem modern de depozitare si prelucrare a cerealelor

necesare pentru prepararea furajelor corespunzator unei ferme de productie de mica

capacitate, compatibil cu sistemele existente pe plan mondial atat ca productivitate, cat

si ca eficienta economica.

Prin realizarea acestui proiect se urmareste renuntarea la achizitionarea de furaje

necesare furajarii de la furnizori. Acest lucru va duce la o scadere a pretului de cost al

furajului , totodata putand stii cu exactitate produsele folosite la obtinerea acestuia,

avand posibilitatea de a fabrica dupa retea optima.

PROPUNERI:

Avānd īn vedere tendinta a pietei de asigurari facultative din Romania in sectorul aviar, se fac urmatoarele propuneri

deoarece asigurarile pentru unele culture agricole sunt subventionate din bugetul de stat, se recomanda acelasi sistem de subventionare si pentru asigurarile facultative de pasari si animale pentru sprijinirea activitatii agentilor economici care isi desfasoara activitatea in domeniul cresterii animalelor si pasarilor;

tinand cont de faptul ca in ultimii ani in Romania a fost raspandit virusul gripei aviare , se recomanda introducerea asigurarii obligatorii a pasarilor pentru agentii economici care au in obiectul de activitate codul CAEN 0124 - cresterea pasarilor , astfel īncāt sa fie indepartate toate efectele negative resimtite din plin atāt de catre autoritatile statului care au trebuit sa aloce fonduri importante pentru combaterea efectelelor avute asupra populatiei si agentilor economici.

se impune o mai buna popularizare a produselor oferite de piata romāneasca a asigurarilor, si a avantajelor majore oferite de acestea, īn conditiile īn care romānii nu au deocamdata un cult al asigurarii .

o mai mare deschidere a asiguratorilor pentru īncheierea cāt mai multor contracte de asigurari facultative, care la ora actuala au un procent foarte mic īn totalul primelor brute subscrise .

este necesara o continua perfectionare a personalului care lucreaza īn acest domeniu pentru sporirea calitatii serviciilor si informatiilor oferite clientilor.


Document Info


Accesari: 3882
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )