Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload


Fiscalitate Impozitul pe profit

Finante


Fiscalitate

Impozitul pe profitContribuabilii sunt :

a) Persoane fizice române, pentru profitul impozabil realizat din orice sursa, atât în tara, cât si în strainatate.

b) Persoanele juridice straine, atunci când îsi desfasoara activitatea î 323y2412d ntr-un sediu din România.

c) Persoanele fizice si juridice straine care participa, în baza unui contract de asociere, la realizarea de activitati în scopul obtinerii de profit.

d) Asocierile dintre persoanele fizice si juridice române care nu dau nastere unei persoane juridice, pentru veniturile realizate în România si în strainatate.

Exceptii de la plata impozitului pe profit :

a) Trezoreria statului, pentru operatiunile din fondurile publice derulate prin contul general al trezoreriei.

b) Institutiile publice, pentru fondurile publice constituite.

c) Asociatiile de invalizi si nevazatori, asociatiile persoanelor handicapate si unitatile economice ale acestora.

d) Unitatile apartinând cultelor religioase, pentru veniturile obtinute din producerea si valorificarea obiectelor si produselor necesare activitatii de cult.

e) Institutiile de învatamânt particular acreditate, precum si cele autorizate, pentru veniturile realizate din activitati de învatamânt, cu conditia utilizarii acestora pentru baza tehnico-materiala a respectivelor institutii.

f) Asociatiile de proprietari, constituite ca persoane juridice, pentru veniturile obtinute din activitati economice si care sunt utilizate pentru îmbunatatirea confortului si eficientei cladirii, cât si pentru întretinerea si repararea proprietatii comune.

În masura în care persoanele juridice, fara scop lucrativ organizeaza activitati economice în scopul obtinerii de profit, acestea se încadreaza în categoria platitorilor de impozit pe profit.

Exemplu de venituri obtinute din activitati fara scop lucrativ care nu sunt impozabile :

- cotizatiile membrilor

- contributiile banesti sau în natura ale membrilor sau simpatizantilor

- donatiile si sumele primite prin sponsorizari

- dobânzile si dividendele obtinute prin plasarea disponibilitatilor.

Cotele de impunere

Exista o cota unica proportionala de 25%, cu urmatoarele exceptii

a) Contribuabilii care obtin venituri din activitatea barurilor si a cluburilor de noapte platesc o cota aditionala (în plus) de 25%, aceasta aplicându-se asupra partii din profitul impozabil care corespunde ponderii veniturilor înregistrate din aceste activitati în volumul total al veniturilor.

b) Banca Nationala a României plateste o cota de 80%. Aceasta cota se aplica asupra veniturilor ramase dupa scaderea cheltuielilor deductibile si a fondului de rezerva constituit conform legii privind activitatea bancara.

c) Orice majorare a capitalului social, efectuata prin încorporarea rezervelor, precum si a profiturilor nerepartizate, cu exceptia rezervelor legale si a diferentelor favorabile din reevaluarea patrimoniului, se impoziteaza cu o cota de 10%.

Modul de calcul

Profitul impozabil se calculeaza ca diferenta între veniturile si cheltuielile realizate pentru aceste venituri într-un an fiscal, la care se adauga cheltuielile nedeductibile si din care se scad veniturile neimpozabile.

La calculul profitului impozabil se tine seama de toate câstigurile realizate din orice sursa, inclusiv cele realizate din investitii financiare.

Veniturile pot proveni din :

- livrarea bunurilor mobile- vânzarea de bunuri imobile

- servicii prestate, lucrari executate

În cazul livrarilor de bunuri mobile si al vânzarilor de bunuri imobile, în baza unui contract de vânzare cu plata în rate, precum si în cazul contractelor de leasing, valoarea ratelor scadente se înregistreaza la venituri impozabile la data prevazuta în contract.

De asemenea, cheltuielile aferente acestora sunt deductibile la aceleasi termene scadente prevazute în contractele încheiate între parti.

Valoarea acestor cheltuieli se stabileste proportional cu valoarea ratei înregistrate în cuantumul total al livrarii.

Cheltuieli pentru care se admite deducerea la calculul impozitului pe profit sunt urmatoarele :

a) Cheltuielile pentru transportul si cazarea salariatilor, ocazionate de delegarea, detasarea s deplasarea acestora în tara sau în strainatate sunt deductibile numai pe baza de documente justificative si în limita prevederilor legale.

b) Cheltuielile efectuate pentru popularizarea numelui unei persoane juridice, a unui produs sau serviciu, utilizând mijloace de informare în masa, precum si costurile asociate producerii materialelor publicitare sunt deductibile numai în baza unui contract scris.

c) Cheltuielile determinate de efectuarea unor lucrari de interventie pentru reducerea riscului seismic al cladirilor si locuintelor aflate în proprietate sau în administrare, care prezinta gradul I de risc. Aceste cheltuieli sunt deductibile la data efectuarii lor.

Venituri neimpozabile

Dividendele primite de catre o persoana juridica româna de la o alta persoana juridica româna sau straina.

Diferentele favorabile de valoare a titlurilor de participare, înregistrate ca urmare a încorporarii rezervelor, a primelor de emisiune sau a profitului nerepartizat.

Rambursarile de cheltuieli nedeductibile, precum si veniturile rezultate din anularea provizioanelor, pentru care nu s-a acordat deducere.

Pentru determinarea profitului impozabil, cheltuielile pentru care nu se admite deducerea :

a) Cheltuieli cu impozitul pe profit, inclusiv cele reprezentând diferente din anii precedenti sau din anul curent, cât si impozitele platite în strainatate.

b) Amenzile, confiscarile, majorarile de întârziere si penalitatile datorate catre autoritatile române, altfel decât cele prevazute în contractele economice.

c) Cheltuielile cu diurna, care depasesc limitele legale stabilite pentru institutiile publice.

d) Cheltuielile cu protocolul care depasesc limita de 1% aplicata asupra profitului impozabil, pentru a carui determinare nu s-au luat în calcul cheltuielile de protocol din cursul anului.

e) Sumele utilizate pentru constituirea sau majorarea rezervelor peste limita legala, cu unele exceptii, cum ar fi :

Rezervele create de banci, în limita a 2% din soldul creditelor acordate, cât si a fondului de rezerva stabilit conform legii bancare.

Rezervele tehnice ale societatilor de asigurare si reasigurare create conform prevederilor legale în materie.

Fondul de rezerva, în limita a 5% din profitul contabil anual, pâna când fondul de rezerva va atinge a-5-a parte (adica 20%) din capitalul social subscris si varsat.f) Sumele pentru constituirea provizioanelor peste limitele legale.

g) Cheltuielile privind :

- bunurile de natura stocurilor constatate lipsa din gestiune sau degradate si neimputabile, cât si activele corporale pentru care nu s-au încheiat contracte de asigurare.

- T.V.A. aferenta acestor cheltuieli

- T.V.A. nedeductibila aferenta cheltuielilor care depasesc limitele prevazute de lege.

h) Sumele care depasesc limitele cheltuielilor considerate deductibile conform legii bugetare.

i) Cheltuielile de asigurare care nu privesc activele corporale si necorporale ale contribuabililor, inclusiv asigurarile de viata ale persoanelor angajate.

j) Cheltuielile înregistrate în contabilitate pe baza unor documente care nu îndeplinesc, potrivit Legii Contabilitatii, conditiile de document justificativ.

k) Cheltuielile cu sponsorizarile, peste limitele prevazute de normele legale în vigoare.

l) Cheltuielile cu serviciile, inclusiv de management sau consultanta, în situatiile în care nu sunt justificate într-un contract scris.

Limitele cheltuielilor deductibile se aplica lunar, astfel încât la sfârsitul anului fiscal acestea sa se încadreze în prevederile dispozitiilor legale în vigoare.

Beneficiaza de o cota redusa de impozit de 5% contribuabilii care au încasat printr-un cont bancar în România venituri în valuta din exportul bunurilor realizate din activitatea proprie, precum si din prestari de servicii, pentru partea din profitul impozabil care corespunde ponderii acestor venituri în volumul total al veniturilor.

Impozitul pe profit se calculeaza pentru fiecare luna în parte asupra profitului cumulat de la începutul anului, din care se scade impozitul pe profit calculat în luna precedenta.

Plata impozitului pe profit se efectueaza trimestrial, pâna la data de 25 inclusiv a primei luni din trimestrul urmator celui pentru care se datoreaza impozitul. Exemplu : 25 aprilie, pentru trimestrul I (ianuarie, februarie, martie).

În cursul anului fiscal contribuabilii au obligatia sa depuna declaratia de impunere pâna la termenul de plata a impozitului inclusiv, urmând ca dupa definitivarea impozitului pe baza datelor din bilantul contabil anual sa se depuna declaratia pentru anul fiscal expirat.

Plata impozitului se face în lei, indiferent de cine este efectuata.

Pentru neplata la termen se datoreaza majorari de întârziere, calculate pentru fiecare zi de întârziere, începând din ziua imediat urmatoare expirarii termenului de plata si pâna în ziua platii inclusiv. Majorarile sunt de 0,15% / zi.

În situatia achitarii unei sume mai mari decât cea datorata, platitorul poate depune o cerere pentru restituirea diferentei platite în plus.

Organul fiscal va restitui aceste sume doar în lipsa altor datorii scadente ale contribuabililor sau vor compensa suma acelei plati cu alte obligatii fiscale datorate.

Nota : Nu sunt admise compensari ale impozitului cu eventualele creante detinute de contribuabil asupra statului, altele decât cele de materie fiscala.

Termenul de prescriptie pentru plata impozitului pe profit este de 5 ani de la data la care a expirat termenul de depunere a declaratiei de impunere.

De asemenea, cererile pentru compensarea sau restituirea de plati ale impozitului peste suma datorata nu pot fi facute dupa 5 ani de zile de la data depunerii declaratiei de impunere.

Document Info


Accesari: 3916
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )