Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
PREZENTAREA INFORMATIILOR DE BILANT PRIVIND TREZORERIA INTREPRINDERII.SITUATII FINANCIARE

Finante


PREZENTAREA INFORMATIILOR DE BILANT PRIVIND TREZORERIA INTREPRINDERII.SITUATII FINANCIARE

Situatiile financiare intocmite de societate trebuie sa ofere o imagine fidela a rezultatelor si pozitiei financiare a acesteia la sfarsitul exercitiului financiar, oferind informatii utile unei categorii largi de utilizatori. In functie de natura si dimensiunea evenimentelor ce au loc intre data bilantului si data la care sunt semnate situatiile financiare, aceste tranzactii pot fi, de asemenea, incluse in situatiile financiare sau prezentate in notele la situatiile financiare.Valorile ce trebuie incluse sau prezentate in situatiile financiare intocmite de societate se stabilesc utilizandu-se rationamente profesionale. Aceste decizii vor fi fundamentate pe anumiti factori ca de exemplu, cat de semnificative sunt informatiile si daca acestea trebuie prezentate separat fie in bilant, fie in contul de profit si pierdere, fie in notele la situatiile financ 323e41d iare, precum si cat de interesati sunt utilizatorii situatiilor financiare sa aiba acces la aceste informatii, chiar daca acestea pot sa nu se refere la tranzactii de valoare.

este deosebit de important ca cei in masura sa intocmeasca situtiile financiare ale unei societati sa cunoasca si sa inteleaga:

a) principiile si considerentele ce stau la baza politicilor contabile;

b) distinctia curent / imobilizat (pe termen lung) si cum se aplica aceasta distinctie la intocmirea bilantului;

c) principalele prevederi ale reglementarilor sub incidenta carora intra respective societate in ceea ce priveste intocmirea bilantului si a contului de profit si pierdere;

d) ce informatii trebuie prezentate in bilant si in contul de profit si pierdere si / sau in notele la situatiile financ 323e41d iare.

Societatea INOX sa in urma OG nr 64/2001 din Legea contabilitatii nr 82/1991 cu privire la continutul si structura situatiilor financiare anuale, intocmeste situatii financiare simplificate armonizate cu directivele europene , compuse din:

a.           Bilant

  1. Cont de profit si pierdere
  2. Politici contabile si note explicative

Aceste situatii sunt intocmite de societatile care nu indeplinesc criteriile pentru aplicarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV a CEE si cu IAS sin u sunt supuse auditului financiarsi aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directivele europene ,aprobate prin OMF NR 306/2002.

La intocmirea situatiilor financiare societatea INOX SA are obligatia sa respecte anumite principii contabile care contribuie la mentinerea unei imagini fidele a situatiilor financiare intocmite de societate

Societatea tine cont de Principiul continuitatii activitatii la intocmirea situatiilor sale financiare, principiu care cere ca situatiile financiare sa fie intocmite pornind de la presupunerea ca entitatea isi va continua activitatea in viitor. In cazul in care societtatea ajunge in situatia de imposibilitate a continuarii activitatii sale trebuie prezentate motivele pentru care entitatea nu poate sa-si continue activitatea pe baza in notele explicative.

Deasemenea situatiile financiare intocmite de societate se supun si Principiului permanentei metodelor care cere ca modul de prezentare si clasificare a diferitelor elemente din situatiile financiare sa fie mentinut de la o perioada la alta.

Societatea INOX SA are in evidenta o Contabilitate de angajamente , adica tranzactiile si evenimentele realizate de societate sunt recunoscute atunci cand acestea se produc (si nu atunci cand se primeste sau se plateste numerarul) si raportate in perioadele aferente conform principiului Pragului de semnificatie elementele semnificative trebuie prezentate daca pot influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate pe baza situatilor financiare si conform Principiului Cumularii / compensarii fiecare elementele semnificative nu trebuie cumulate sau compensate, fiecare element semnificativ trebuie prezentat in mod separate in situatiile financiare .

Aceste situatii finaciare societatea le intocmeste obligatoriu in fiecare an,existand doua perioade de raportare. Pentru prima perioada de raportare societatea intocmeste situatii financiare referitoare la perioada cuprinsa intre 1 ianuarie si 30 iunie, pe care le depune de regula in termen de 30 de zile la Administratia Financiara din a carui raza teritoriala face parte .

Deasemenea societatea mai intocmeste situatii financiare la sfarsitul fiecarui exercitiu financiar la data de4 31 decembrie al fiecarui an, situatii pe care societatea le depune tot in termen de 30 de zile la aceeasi Administratie Financiara din a carui raza teritoriala face parte .

Societatea Inox SA are obligatia de a intocmi aceste situatii financiare si in situtia fuziunii, divizarii sau incetarii activitatii.

Schema Bilantului intocmit de societatea Inox SA este o "schema de bialant vertical", menita sa puna explicit in evidenta pozitia financiara neta sub forma a doi indicatori calculate la diviziunile bilantiere:

E.active circulante nete, respective obligatii nete, care pune in evidenta existentul (+) sau deficitul(-) de fond de rulment.

F.total active minus datorii curente,care pune in evidenta pozitia financiara neta curenta, respective o situatie patrimoniala neinfluentata de datoriile cu scadente la plata mai mari de un an.

Acesti indicatori ofera informatii utile despre situatia societatii, fiind usor de inteles si de utilizat in analize comparative, chiar de un personal mai putin "avizat" in efectuarea de analize economico-financiare complexe. Datorita acestui fapt schemele de bilant patrimonial vertical sunt agreate , indeosebi , in economiile in care finantarea bursiera , respective atragerea resurselor de pe piata de capital este preponderenta.

.

Elementele de trezorerie se gasesc in activul bilantului si sunt evaluate la valoarea lor neta.

In cadrul bilantului Ele se gasesc la rubrica B ACTIVE CIRCULANTE.

Primul element de trezorerie intalnit in cadrul acestei rubrici este pozitonat la subrubrica B.II CREANTE , si anume contul 5187 "Dobanzi de incasat" unde societate incadreaza sumele ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an.

Subrubrica INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT se refera la titlurile achizitionate de intreprindere , in vederea realizarii unui castig pe termen scurt.

In cadrul acestein subrubrici se inscriu conturile 501,502,503,505,506,508,5113,5114,591,592,593,595,596,598.

deci conturi referitoare la actiuni (cotate sau necotate), obligatiuni(cotate sau necotate), bonuri de tezaur si bonuri de cas pe termen scurt, actiuni si ob;ligatiuni emise si rascumoparate de societate.

Stabilirea valorii bilantiere a investitiilor financiare pe termen scurt pleaca de la comparatia intre valoarea de inventar si valoarea de intrare. Plusurile sau minusurile de valoare se stabilesc pe categorii de titluri de aceeasi natura si care confera aceleasi drepturi.

Compensarile intre plusurile de valoare si minusurile de valoare sunt admise , cu respectarea urmatoarelor doua conditii:

  1. titlurile sa fi fost cotate in mod current pe piata financiara organizata
  2. titlurile san u fi fost actiuni sau obligatiuni emise de societate si rascumparate de aceasta.

De asemenea, atunci cand in cazul titlurilor cotate se constata o scadere anormala a cursulu8i , iar aceasta scadre are un character tranzitoriu, minusul de valoare poate fi compensate cu plusurile de valoare ale altor titluri. De regula minusurile de valoare (rezultate in urma unor compensari admise) impugn inregistrarea in contabilitate a unui provision pentru depreciere.

O alta subrubrica ce contine conturi de trezorerie este B.III CASA SI CONTURI LA BANCI, unde regasim conturile: 5112,5121,5124,5125,531,532,541,542.

Toate aceste conturi:conturi la banci, in lei, conturi la banci in devize, , casa in lei, casa in devize,acreditive in lei, acreditive in devize,valori de incasat,alte valori, avansuri de trezorerie se refera la disponibilitatile societatii.

Conturile la banci, casa si acreditivele sunt elemente cu grad inalt de lichiditate.

Conturile la banci se refera la lichiditati sub forma de cecuri de incasat si efecte de incasat, disponibilitati din conturile curente deschise la banci .

Casa reprezinta totalul lichiditatilor monetare curente si a altor valori sub forma de timbre fiscale si postale , bilete de tratament si odihna , tichete si bilete de calatorie, adica alte valori de trezorerie.

Ca urmare a cresterii frecventei utilizarii cecurilor si a cartilor de credit, de plata lichiditatile din casierie inregistreaza din ce in ce mai mult o tendinta de micsorare considerabila.

In rubrica D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN intalnim conturile 509,5186,519, conturi referitoare la varsamintele de efcetuat pentru investitiile financiare pe termen scurt, la creditele bancare pe termen scurt si la dobanzile de platit aferente acestora.

Aceleasi conturi le intalnim si in rubrica G.DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN.

Diferentele de conversie sunt determinate ca diferenta intre valoarea de intrare in lei a creantelor si datoriilor exprimate in devize, stabilita la cursul zilei operatiei de vanzare sau de cumparare, si valoarea in lei a acestora, la cursul ultimei zile a exercitiului.

Inscrierea acestor diferente in activul bilantier are doua ratiuni:

  1. diferentele sunt considerate pierderi latente,deoarece respectivele creante si datorii nu au fost inca incasate/platite pana la sfrsitul exercitiului, diferentele de conversie nu exprima o situatie nefavorabila certa , pentru a afecta contul de profit si pierdere

aceste pierderi latente sunt pasibile pentru constituirea unui provision (provision pentru riscuri).

Solutia afectarii bilantului contabil cu aceste diferente de conversie nu are un character general. In unele tari astfel de diferente afecteaza rezultatul exercitiului (contul de profit si pierdere).

  1. prezenta diferentelor in structura bilantului raspunde necesitatilor unei informari corecte (sincere) a tertilor , utilizatori ai informatiilor contabile.

In evaluari si analize, de regula, specialistii trebuie sa include diferentele de conversie -activ in categoria "activelor fictive".

Operatiile referitoare la elementele de trezorerie sub forma obligatiunilor, si anume, operatiile de rambursare a acestora genereaza prime de rambursare a obligatiunilor, prime ce apar in activul bilantier sub forma cheltuielilor financiare capitalizate.;Ele se stabilesc ca diferenta intre pretul de rambursare al obligatiunilor si pretul lor de emisiune. Prezenta lor in activul bilantier este datorata necesitatii de echilibrare a activului cu pasivul, deoarece in urma emisiunii de obligatiuni de catre o societate , activul creste , prin majorarea masei disponibilitatilor (la niveklul pretului de emisiune), in timp ce pasivul creste, prin majorarea masei capitalurilor imprumutate (datoriilor pe termen lung), la nivelul pretului de rambursare.

Contul de profit si pierdere se prezin5ta sub format vertical cu structurarea veniturilor dup a provenienta si a cheltuielilr dupa natura economica .

Acest format al contului de profit si pierdere pune in evidenta explicita unele aspecte majore si anume:

extinde continutul indicatorului "cifra de afaceri neta", incluzand alatui de productia vanduta si veniturile din vanzarea marfurilor si veniturile din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri proprii

pune in evidenat explicit veniturile financiare realizate din plasamentele financiare sub forma intereselor de participare si a investitiilor financiare.

Alte componente ale situatiilor financiare intocmite de societatea INOX SA mai vizeaza politicile contabile care trebuie sa rezulte din Notele explicative.

In cadrul acestor note explicative societatea trebuie sa inscrie informatii relevante referitaoare la lementele de trezorerie sub forma actiunilor si obligatiunilor in NOTA 7 ACTIUNI SI OBLIGATIUNI.

In cadrul acestei note se vor prezenta urmatoarele informatii:

capital subscris varsat

numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise

actiuni rascumparabile:

data cea mai apropiata si data limita de rascumparare

caracterul obligatoriu al rascumpararii

valoarea eventualei prime de rascumparare

actiuni emise in timpul exercitiului financiar:

tipul de catiuni

numarul de actiuni emise

valoarea nominala totatla si valoarea incasata la distribuire

drepturi legate de distribuire:

o       numarul,descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare

o       perioada de exercitare a drepturilor

o       pretul platit pentru actiunile distribuite

obligatiuni emise:

tipul obligatiunilor emise

valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni

obligatiuni emise de persoana juridical , detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta:

o       valoarea nominala

o       valoarea inregistrata in momentul platii.

Referitor la elementele de trezorerie societatea poate inscrie observatii sau constatari cu privire la principalii indicatori de trezorerie in dreptul NOTA 9.EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA A PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI.

Putem calcula aici principalii indicatori de lichiditate.;

-indicatorul lichiditatii curente (indicatorul activului circulant active curente

_____________

datorii curente

valoarea recomandata acceptabila pentru acest indicator -in jurul valorii de 2.

Indicatorul ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

-indicatorul lichiditatii immediate (indicatorul test acid active curente-stocuri

_____ _______ ______ ______

datorii curente

deasemenea tot referitor la trezoreria societatii mai putem calcula aici indicatori de activitate (indicatori de gestiune), care furnizeaza printer altele si informatii cu privire la: viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de numerar ale societatii.

-viteza de rotatie a debitelor-clienti =stoc mediu clienti*365

________________

cifra de afaceri

calculeaza eficacitatea societatii in colectarea creantelor sale

exprima numaruml de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre societate

o valoare in crester e a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si in consecinta creante mai greu de incasat(clienti rau platnici)

-viteza de rotatie a creditelor-furniori=soldul mediu furnizori*365

_____ _______ ______ ____________

achizitii de bunuri (fara servicii)

aproximeaza numarul de zile de creditor pe care societatea il obtine de la furnizorii sai

Alte informatii referitoare la alte elemente de trezorerie se pot inscrie in dreptul rubricii 10.ALTE INFORMATII.


Document Info


Accesari: 3906
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )