Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload


loading...PROIECT DE CERCETARE - Particularitati ale creditelor de consum - linia de credit; creditul nenominalizat; creditul pentru achizitii de bunuri si servicii; creditul pentru nevoi personale pe exemplul BCR

Finante
UNIVERSITATEA "SPIRU HARET"

FACULTATEA DE FINANTE - BANCI
PROIECT DE CERCETARE

Particularitati ale creditelor de consum - linia de credit; creditul nenominalizat; creditul pentru achizitii de bunuri si servicii; creditul pentru nevoi personale pe exemplul BCR

Profesor îndrumator:

Prof. univ. dr.

ILIE MIHAI

Absolvent:

ROZINCA (LUTA) DANIELA GEORGIANA

BUCUREsTI

Cuprins

Capitolul 1

Functiile si rolul creditului bancar în economia de piat 636o1420g 59;

2.1. Continutul, geneza, rolul si functiile creditului

2.2. Tipurile de credite bancare

Capitolul 2

Particularitati ale creditarii persoanelor fizice

2.1. Creditarea persoanelor fizice de catre banci

2.2. Conditii si categorii de credite pentru persoane fizice

2.3. Analiza si acordarea creditelor pentru persoane fizice

Capitolul 3

Studiu de caz. Creditarea persoanelor fizice de catre BCR

3.1. Produse si servicii oferite de BCR

3.2. Produse de creditare adresate persoanelor fizice

Concluzii si propuneri

Capitolul 1

Functiile si rolul creditului bancar în economia de piata

2.1. Continutul, geneza, rolul si functiile creditului

Creditul este o categorie economico-financiara creata pentru a servi la rezolvarea unor probleme economice, sociale sau legate de procesul de schimb. Schimbul în natura (trocul) a fost printre primele operatiuni cu caracter economic savârsite de indivizi care au trecut de la o viata izolata la forma de viata sociala. Creditul a aparut ca o consecinta imediata a trocului, fiind tot un schimb. Particularitatea acestuia este data de factorul timp, care se interpune între momentele schimbului. Deci creditul a existat si în economiile premonetare (fara moneda), dar în prezent relatiile de credit nu pot fi privite izolat de moneda. Creditul se afla într-o strânsa relatie cu moneda în primul rând pentru ca el largeste posibilitatile de schimb si presupune formarea rezervelor de moneda. Creditul se cladeste fie pe economii, deci pe formarea de rezerve în trecut, fie pe crearea de moneda, deci pe formarea de rezerve în viitor. "Creditul reprezinta schimbul unei valori monetare prezente contra unei valori monetare viitoare". Din punct de vedere etimologic, notiunea de credit vine din latinescul "creditum", care înseamna "a crede" sau "a avea" încredere. Însasi notiunea evidentiaza trasatura de baza a creditului si anume încrederea. În practica, aceasta încredere se concretizeaza în relatiile dintre creditor si debitor, în sensul ca cel din urma trebuie sa prezinte o bonitate astfel încât sa genereze încrederea din partea creditorului. Creditul reprezinta, asadar, încrederea pe care o persoana, numita creditor, o acorda altei persoane, numita debitor, careia îi da în prezent bani sau alte valori sub forma de împrumut care-i vor fi restituite la o data determinata, numita scadenta, împreuna cu o anumita dobânda ce reprezinta pretul capitalului împrumutat.

Creditul bancar se acorda de banci, care detin capital bancar, agentilor economici si persoanelor fizice. Acesta apare când nevoia de resurse banesti suplimentare a unor agenti economici se întâlneste cu disponibilitatile sau excedentele temporare ale altor agenti economici. Operatiunea priveste doua parti. O parte acorda creditul, iar cealalta parte îl primeste sau altfel spus se îndatoreaza. Partile implicate, tipul de instrumente utilizate si conditiile în care este consimtit creditul sunt extrem de diverse si în continua evolutie. Esentialul ramâne acelasi peste tot, si anume: o valoare actuala se transmite de un creditor unui debitor care se angajeaza sa o ramburseze în conditiile specificate în acordul de credit, împreuna cu dobânda mentionata în acesta.

Creditarea este o activitate care poate genera profituri importante într-o banca, daca este practicata corect, dar care poate duce si la pierderi. Prin urmare, trebuie abordata într-o maniera structurata si logica. Creditul reprezinta forma de atragere si de folosire a resurselor banesti temporar disponibile ce se formeaza în economia nationala. Creditul face posibila mobilizarea resurselor banesti temporar disponibile în economie si de la populatie si acordarea acestor resurse altor unitati economice si grupe de populatie, pe un timp determinat, în vederea folosirii lor în scopuri productive. El constituie o sursa importanta, elastica si operativa de formare a activelor circulante si chiar a mijloacelor fixe necesare unitatilor economice pentru desfasurarea normala a procesului de productie si de circulatie a marfurilor.

Elementele creditului sunt: Schimbul în timp, Subiectii raportului de credit (debitorul si creditorul), Promisiunea de rambursare, Scadenta, Dobânda.

Analiza participantilor la raportul de credite evidentiaza marea diversitate a acestora si dimensiunile ample ale creditarii. Daca se procedeaza la gruparea în trei categorii principale a creditorilor si debitorilor, se disting: populatia, statul, agentii economici. Populatia joaca un dublu rol în procesul creditarii, atât de creditor, cât si de debitor, având un rol foarte important în asigurarea resurselor de creditare. Agentii economici detin o importanta pozitie în rândul creditorilor, în cazul în care obtin rezultate financiare pozitive, pentru care cauta cele mai eficiente modalitati de plasare pe piata monetara sau de capital. Statul participa în procesul creditarii atât în calitate de creditor, cât si în postura de debitor. Participarea statului în calitate de creditor nu poate fi analizata decât în situatia înregistrarii de excedente bugetare si a disponibilizarii în economie a unor importante sume, dirijate catre sistemul asigurarilor si protectiei sociale ori catre alte destinatii. în schimb, calitatea de debitor a statului este bine definita în toate economiile contemporane, ca urmare a înregistrarii de deficite bugetare. .

Promisiunea de rambursare reprezinta angajamentul debitorului de a rambursa, la scadenta, valoarea capitalului împrumutat, plus dobânda, ca pret al creditului. Exista si situatii în care, datorita unei conjuncturi ne favorabile, interne sau externe, debitorul se afla în incapacitate de plata, sau poate întârzia plata sumelor ajunse la scadenta. Riscurile probabile în raporturile de credit sunt: riscul de rambursare si riscul de imobilizare. Riscul de rambursare este dat de probabilitatea întârzierii platii sau a incapacitatii de plata, datorita conjuncturii, deficientelor debitorului sau dificultatilor sectoriale. Pentru prevenirea riscului este necesara o analiza temeinica a debitorului, din mai multe puncte de vedere: pozitia pe piata interna si în cadrul ramurii, situatia financiara, gradul de îndatorare, forma juridica si raportul cu ceilalti participanti pe piata, urmarindu-se respectarea cerintelor raportului de credit. Evident, prevenirea acestui risc este strict legata de procedura de garantare a împrumutului. Riscul de imobilizare survine la banca sau la detinatorul de depozite, care nu este în masura sa satisfaca cerintele titularilor de depozite, din cauza unei gestiuni proaste a creditelor acordate. Creditele care se acorda prin banci angajeaza, de regula, fonduri ce nu apartin bancii. Strâns legata si decurgând din promisiunea de rambursare apare garantarea creditului.

Scadenta sau termenul de rambursare stabilit în contract este diferit, în functie de nivelul eficientei activitatii beneficiarilor de credite si de particularitatile sectorului de activitate. Are o mare varietate: de la termene foarte scurte (24 ore-termen practicat între banci pe pietele monetare) si pâna la termene de 30-50 ani (în solutii recente) pentru împrumuturi privind constructia de locuinte. Termenul de rambursare poate fi: scurt; mediu; lung. Între scadenta si modul de rambursare se poate stabili o corelatie, astfel: creditele pe termen scurt sunt rambursabile integral la scadenta, în timp ce creditele pe termen mediu si lung implica rambursarea esalonata.

Dobânda. Dobânda era definita de J. M. Keynes ca fiind recompensa pentru renuntarea la lichiditati pentru o perioada determinata si concomitent pretul pe care împrumutatorul accepta sa îl plateasca pentru a achizitiona lichiditatea. De-a lungul timpului economistii au definit dobânda în diferite feluri. În prezent, s-au conturat si se confrunta doua optici cu privire la dobânda: una restrânsa si alta largita. Dobânda în sens restrâns consta din acel excedent ce revine proprietarului capitalului dat cu împrumut, din remuneratia proprietarului capitalului împrumutat ca rasplata pentru cedarea dreptului de folosinta a numerarului pe un timp determinat. Dobânda în sens larg este surplusul ce revine proprietarului oricarui capital utilizat în conditii normale. Dobânda este pretul specific platit pentru a treia mare categorie de factori de productie, capitalul. Formele dobânzii în sens larg sunt urmatoarele: ■ dobânda pe piata monetara care se aplica împrumuturilor pe termen scurt, împrumuturi contractate între banci, respectiv între bancile comerciale si banca de emisiune; ■ dobânda bancara de baza care se practica pentru remunerarea certificatelor de depozit sau pentru bunurile de trezorerie; ■ dobânda aplicata întreprinderilor de catre banci si de alte institutii financiare si care consta din dobânda bancara de baza la care se adauga un agio, plusul respectiv fiind stabilit în functie de tipul de credit si de situatia economica a debitorului; ■ dobânda perceputa la operatiunile de scontare a efectelor de comert, numita si taxa de scont comerciala; ■ dobânzi corelate ca marime pentru remunerarea diferitelor forme de plasament pe termen scurt si mediu, dobânzi pentru depozitele la vedere si la termen constituite la banci, la casele de economii; ■ dobânzi pe piata obligatiunilor; ■ dividendul sau alte forme de remunerare procentuala pentru actiunile detinute la societatile pe actiuni. În acest context trebuie sa definim si notiunea de rata dobânzii, adica marimea relativa a ei reprezentata de raportul procentual între masa dobânzii si capitalul utilizat în conditii normale. Marimea dobânzii depinde de capitalul avansat, perioada de timp cât a fost folosit acest capital si de nivelul ratei dobânzii: , unde: D = marimea absoluta a dobânzii calculata ca dobânda simpla; C = soldul capitalului; r = rata anuala a dobânzii; t = perioada de acordare a creditului, exprimata în zile. Modul de calcul prezentat mai sus este folosit pentru calculul dobânzii simple. în cazul în care dobânda este mentinuta ca investitie pâna la scadenta finala, adica începând cu al doilea termen de scadenta, se foloseste dobânda compusa. Aceasta se calculeaza atât asupra principalului, cât si a dobânzii acumulate pâna în momentul respectiv: , unde Cn = capitalul ce se obtine dupa n perioade de capitalizare a principalului (Co) si a dobânzii; = factor de compunere ce se gaseste în tabele speciale; t = perioada de timp exprimata în ani; Co = capitalul initial. Între nivelul ratei dobânzii si cererea de credite este o relatie invers proportionala. Un nivel redus al ratei dobânzii antreneaza o cerere sporita de credite, ceea ce determina efecte favorabile asupra productiei si economiei, dupa cum o rata ridicata a dobânzii duce la scaderea cererii de credite. Rata dobânzii poate fi nominala sau reala. Rata nominala este data de raportul între masa dobânzii si capitalul utilizat, exprimate în preturi de piata curente în timp ce în al doilea caz e luata în considerare si rata inflatiei. În functie de inflatie se utilizeaza în raporturile de credit doua tipuri de dobânda: fixa si variabila. Dobânda fixa este stabilita în contractul de credit si este valabila pentru întreaga perioada a creditului. Dobânda variabila (sensibila) se modifica periodic în functie de presiunile inflationiste si de evolutia nivelului dobânzii pe piata. Rata dobânzii poate fi, de asemenea, bruta sau neta. Rata neta rezulta din cea bruta corectata cu rata taxelor si impozitelor. În tarile cu economie de piata dezvoltata s-a conturat o rata de baza a dobânzii, un nivel focalizator al multiplelor niveluri ale acestei marimi relative. Aceasta rata poate fi considerata acea rata fixata de o banca în conditii medii date, care apoi serveste ca termen de referinta pentru calcularea celorlalte rate în jurul celei de baza. Nivelul dobânzii, ca element al contractului de credit este acceptat de creditor si debitor ca urmare a unei negocieri de durata sau mai operative. Factorii luati în considerare sunt: Productivitatea capitalului; Lichiditatea; Riscul nerambursarii; Raportul dintre oferta si cererea de credite. Valoarea dobânzii este dependenta însa de o multitudine de variabile, cele mentionate mai sus fiind doar o parte dintre acestea. Cresterea generala a economiilor este unul dintre factorii ce determina scaderea ratei dobânzii pe termen lung. Scaderea relativa a productivitatii capitalului, masurile antiinflationiste adoptate de guvern, sporirea gradului de autofinantare a întreprinderilor duc, de asemenea, la scaderea ratei dobânzii pe termen scurt. De cealalta parte, în sfera factorilor de crestere a ratei dobânzii se înscriu sporirea costurilor serviciilor, inclusiv a celor bancare, emigrarea capitalurilor flotante si a banilor fierbinti, marile descoperiri si inventii, aparitia de noi nevoi care sporesc înclinatia spre investitii s. a.

Creditul constituie una din cele mai importante pârghii economice cu ajutorul careia se evita imobilizarile de fonduri. Utilizarea rationala a creditului sporeste puterea productiva a capitalului si asigura un volum foarte mare în satisfacerea echilibrului dintre cerere si oferta în economia de piata. Creditul este necesar pentru organizarea circuitului resurselor materiale si banesti la nivelul economiei nationale, pentru reglementarea circulatiei banesti si mentinerea stabilitatii leului. Alt rol al creditului apare si în concentrarea capitalului, a resurselor. Cu ajutorul creditului sunt adunate capitaluri si finantate obiective mari de investitii sau actiuni mari de productie. De asemenea, creditul contribuie în foarte mare masura si la efectuarea ritmica a platilor dintre furnizori si beneficiari si, deci, la eliminarea sau macar diminuarea posibilitatilor de aparitie a blocajelor în lant. Acest fenomen este cu atât mai grav cu cat influenta sa nu este controlata. Un alt rol al creditului se observa în procesul transformarii economiilor în investitii. Economisirea necontinuata de investire se constituie într-o tezaurizare si reprezinta un factor de dezechilibru . Nu orice individ poate fi întreprinzator si astfel în stare sa-si asume riscurile investitorului. În acest moment intervine creditul, asigurând astfel transformarea economiilor în investitii. Rezulta asadar o alta trasatura a creditului, si anume aceea ca este un important factor al cresterii economice.

Creditul contribuie, pe lânga alti factori, la asigurarea stabilitatii preluarilor, la cresterea vitezei de rotatie a banilor, la multiplicarea monedei scripturale precum si la rularea permanenta a fondurilor. Creditul are un rol deosebit si în promovarea relatiilor economice internationale, prin diferitele sale forme, mai ales în comertul exterior, cu predilectie pentru stimularea exportului si pentru derularea normala a operatiunilor de import-export. O contributie importanta o are si în finantarea deficitului bugetar al statului, acolo unde este cazul, sub forma creditului public. Creditul influenteaza în procesul mobilizarii resurselor banesti temporar disponibile si în cel al folosirii lor în procesul productiei sociale, în justa amplasare a obiectivelor economice si sociale pe teritoriul tarii, în dezvoltarea echilibrata si armonioasa a economiei nationale. Utilizarea lui contribuie la accelerarea circuitului mijloacelor banesti si materiale din economie, la gospodarirea rationala a mijloacelor proprii si împrumutate, la cresterea productivitatii muncii, la reducerea costurilor de productie si a cheltuielilor de circulatie. Având o destinatie precisa si fiind un mijloc de control, creditul contribuie la îmbunatatirea activitatii economico-financiare a unitatilor economice, la întarirea continua a gestiunii economico-financiare la extinderea autofinantarii. Alte contributii ale creditului sunt: în reglementarea si accelerarea circulatiei banesti, cu si fara numerar bancar, în pastrarea unui raport just între cantitatea de marfuri existente pe piata si masa monetara aflata în circulatie, în mentinerea si cresterea puterii de cumparare a leului. Creditul are un rol important în gospodarirea rationala a tuturor resurselor materiale, de munca si banesti, fapt ce contribuie la întarirea disciplinei economice si financiare, la reducerea costurilor de productie, la sporirea profitului si la cresterea continua a produsului intern brut.

Utilizarea nerationala a creditului poate genera si efecte negative. Avem în vedere, în primul rând, aparitia sau agravarea inflatiei, prin injectarea în economie a unui volum de credite mult mai mare fata de cerintele si conditiile concrete ale economiei unei tari la un moment dat. Folosirea în parte a creditelor în actiuni speculative poate genera perturbari, crize economice, reduceri mari ale volumului productiei. Nerambursarea creditului la scadenta conduce la blocaje în lant la plati, falimente ale agentilor economici sau ale bancilor. Riscurile în utilizarea creditelor afecteaza în primul rând banca si acestea pot fi diminuate prin stabilirea corecta a garantiilor, prin controlarea unor fonduri de rezerva, de risc, ale institutiilor de credit si prin asigurarea contra riscurilor, prin societatile de asigurare.

La baza creditarii stau urmatoarele principii:

1) Prudenta bancara prin care se urmareste ca beneficiarul creditelor sa îndeplineasca în mod cumulativ urmatoarele conditii: sa fie constituit legal si sa aiba capitalul social varsat, potrivit statutului lor; sa desfasoare activitati legale si eficiente apreciate printr-un nivel ridicat al indicatorilor de bonitate; fluxurile de lichiditati sa evidentieze posibilitatea reala de rambursare la scadenta a ratelor din credit si pentru plata dobânzilor aferente; sa prezinte garantii morale si materiale pentru angajarea creditelor, iar garantiile materiale acceptate sa fie, în expresie baneasca, mai mari sau cel putin egale cu suma creditelor solicitate si a dobânzilor calculate; sa aiba conturi deschise la una din unitatile teritoriale ale bancii; sa accepte clauzele contractului de credit;

2) Credibilitatea reprezinta suportul moral pentru acordarea creditului. Se realizeaza prin cunoasterea agentului economic sau persoanei fizice.

3) Destinatia precisa sub forma creditarii bancare directe urmareste încadrarea agentilor economici în fondurile stabilite, verificarea corecta a productiei, aprovizionarii si desfacerii. Daca nu se respecta cu sanctionarea persoanelor vinovate.  

4) Garantarea creditului este principalul mijloc preventiv prin care se diminueaza riscul insolvabilitatii în rambursarea creditului. Garantiile trebuie sa acopere integral volumul creditului plus dobânda aferenta. Garantia poate fi reala sau personala, în functie de natura elementelor care constituie obiectul gartiei. Garantia reala are la baza garantarea sau "gajarea" creditului cu valori materiale, prin a caror valorificare se pot obtine sumele necesare achitarii creditului. Ipoteca este o forma a garantiei reale. Aceasta este reprezentata de un act prin care debitorul acorda creditorului dreptul asupra unui imobil, fara deposedare. Garantia personala este reprezentata de angajamentul luat de o terta persoana de a plati suma ajunsa la scadenta, în cazul incapacitatii de plata a debitorului. Însa cea mai adecvata forma de garantare a creditelor este garantarea financiara, fapt care este posibil prin asigurarea în viitor a unor fluxuri de venituri suficiente pentru acoperirea cheltuielilor legate de rambursarea creditului si dobânda aferenta. Pentru aceasta, se procedeaza la garantarea creditului cu elemente patrimoniale ale debitorului (active fixe si circulante). În practica se utilizeaza metoda garantarii creditelor pe seama portofoliului de efecte comerciale detinute de agentul economic solicitant de credite.

5) Acordarea creditului în mod diferentiat, pe masura si corespunzator gradului de îndeplinire a programului economic, înlesneste efectuarea controlului acordat, stimuleaza si accelereaza viteza de rotatie a resurselor materiale si financiare.

6) Rambursabilitatea creditului la un anumit termen numit scadenta.

7) Creditul este purtator de dobânda.

8) Încheierea contractului de creditare: pentru aceasta încheiere se depune documentatia de creditare.

Între principii exista o strânsa legatura, rezultând asadar, ca trebuie sa se respecte toate principiile simultan. Rolul si importanta creditului în economie sunt date de functiile pe care acesta le îndeplineste. Acestea sunt:

- functia distributiva prin faptul ca mobilizeaza resursele banesti la un moment dat în economie, redistribuindu-le apoi prin acordarea de împrumuturi spre anumite ramuri, sectoare sau domenii de activitate care au nevoie de mijloace de finantare;

- functia de emisiune monetara.

În economia de piata creditul are urmatoarele functii: a) mijloceste redistribuirea capitalurilor între diferite ramuri de productie, înlesnind egalizarea ratei profitului; b) contribuie la economisirea cheltuielilor de circulatie; c) constituie un instrument de identificare a concentrarii si centralizarii capitalului; d) exercita o influenta pozitiva asupra volumului productiei si circulatiei marfurilor; e) este un instrument de control al împrumuturilor acordate agentilor economici si persoanelor fizice. Pentru ca rolul de "motor" al creditului sa fie efectiv si eficient este necesara întrunirea mai multor conditii obiective si subiective care se pot grupa în cinci mari categorii: (1) conditii de ordin juridic, legal, referitoare la existenta unui cadru juridic fara echivoc; (2) conditii de ordin institutional, infrastructural, constând în existenta unui sistem de institutii si organisme solide, bine concepute, cu atributii clare în efectuarea operatiunilor de credit, dar si în exercitarea controlului asupra modului în care sunt respectate aceste atributii: contributii de ordin institutional social-politic; conditii de ordin economic; conditii de ordin psihologic referitoare la încrederea în comportamentul agentilor economici, al întreprinzatorilor, dar si al populatiei în ansamblul sau.

Exista mai multe categorii de credite diferentiate în functie de mai multe criterii: persoana creditorului; modalitatea specifica de formare si utilizare a capitalurilor disponibile; persoana debitorului; dimensiunile si dinamica necesitatilor debitorului si modul de folosire a capitalurilor împrumutate; obiectul creditului si sfera de utilizare; duratele de constituire a capitalului disponibil si de utilizare de catre împrumutati.

2.2. Tipurile de credite bancare

Densitatea formelor sub care se manifesta creditului în economie a impus utilizarea mai multor criterii semnificative de clasificare, în functie de care se disting urmatoarele:

1) dupa natura economica si participantii la relatia de creditare, se remarca: creditul comercial; creditul bancar; creditul de consum; creditul obligatar; creditul ipotecar.

2) dupa calitatea debitorului se delimiteaza: creditul acordat persoanelor fizice; creditul acordat persoanelor juridice;

3) dupa calitatea debitorului si a creditorului se disting: creditul privat - este contractat de o persoana fizica sau juridica; creditul public-e contractat de stat în scopul completarii resurselor, în cazul în care veniturile ordinare nu sunt suficiente. Poate fi productiv daca este destinat înfiintarii de întreprinderi cu capital de stat sau modernizarii celor existente sau neproductiv, daca este destinat apararii, educatiei, administratiei etc.

4) în functie de destinatie, creditele la nivelul agentilor economici sunt: "facilitati de cont"- adica un credit temporar, pe termen foarte scurt (sub 30 de zile), corespunzator unor nevoi banesti de moment; credite de trezorerie - au rolul finantarii de capital de lucru net (active circulante minus datorii pe termen scurt), se acorda în special sub forma liniilor de credit; creditul pe obiect - vizeaza o operatiune determinata; se poate acorda vânzatorului, pentru a-i permite sa astepte efectuarea platii, sau cumparatorului, pentru a-i permite sa efectueze plata la data prevazuta în contract; creditul pentru investitii - este destinat sa acopere temporar insuficienta resurselor proprii pentru finantarea cheltuielilor de investitii (când se acorda pe termen scurt) sau sa completeze sursele proprii necesare acoperirii cheltuielilor pentru realizarea proiectelor de investitii (când se acorda pe termen mediu sau lung). În ceea ce priveste persoanele fizice, creditele dupa destinatie sunt: credite pentru consum; credite pentru investitii.

5) dupa natura garantiilor: credite reale - a caror garantie se prezinta în una din urmatoarele forme: garantie imobiliara sub forma unui contract de ipoteca asupra terenului sau cladirilor, valoarea ei fiind superioara creditului, iar în caz de insolvabilitate a debitorului, creditorul intra în posesia garantiei pe care o valorifica, recuperându-si în acest mod suma împrumutata sau garantie mobiliara, ce consta în valori mobiliare, ca de exemplu titlurile de credit sau alte valori mobiliare; credite în alb - acordate unei persoane fizice fara nici o formalitate; credite personale cu gaj individual - creditul e garantat de o persoana cu propria-i raspundere morala; credite personale cu gaj colectiv - apare atunci când rambursarea este garantata de mai multe persoane cu raspunderea morala.

6) dupa întinderea drepturilor creditorului: credite denuntabile - atunci când creditorului i se rezerva dreptul ca oricând, înainte de scadenta, sa ceara rambursarea creditului, cu sau fara avizarea debitorului; credite nedenuntabile - cele pentru care creditorului i se rezerva dreptul sa ceara rambursarea numai la o data stabilita anticipat; credite legate - creditorul conditioneaza acordarea împrumutului de utilizarea sa de catre debitor numai în anumite scopuri.

7) dupa modul de stingere al obligatiilor de plata: credite amortizabile - a caror rambursare se face în transe egale sau neegale; credite neamortizabile a caror rambursare se face integral la scadenta;

8) dupa termenul la care trebuie rambursat creditul: credite pe termen scurt - cu scadenta mai mica de 12 luni; credite pe termen mijlociu-cu scadenta cuprinsa intre 1 si 5 ani; credite pe termen lung-cu scadenta mai mare de 5 ani.

Indiferent de criteriile de clasificare utilizate, se pot desprinde câteva caracteristici esentiale ale creditului în economia contemporana: a) a sporit ponderea creditelor speculative si a celor destinate satisfacerii nevoilor statului; b) se produc modificari ale nivelului dobânzii, cu scopul de a favoriza sau limita dimensiunile creditului; c) a sporit creditul bancar în detrimentul celui comercial; d) prin scontarea efectelor de comert (a cambiilor) se realizeaza împletirea creditului comercial cu cel bancar. Cea mai importanta clasificare este cea în functie de care se disting formele creditului, de la cel comercial la cel ipotecar.

Creditul comercial este prima forma a relatiilor de credit si reprezinta totodata forma cea mai raspândita a creditului în economia de piata. Presupune acordarea de credite sub forma de marfa, în urma unei întelegeri între creditor-vânzator si debitor-cumparator. Avantajul acestei forme de credit consta în faptul ca întreprinzatorii îsi pot desface productia fara sa astepte momentul în care cumparatorii vor detine bani. Se apreciaza, astfel, ca se accelereaza circuitul capitalului real. Acordarea de credite sub forma de marfa este o practica seculara care îsi are originea în procesul diviziunii primare a muncii, atunci când, din masa producatorilor s-au desprins comerciantii, agenti economici specializati în desfacerea marfurilor . Prin actul de credit se îmbinau, pe de o parte, interesul producatorului de a asigura vânzarea marfurilor sale si, pe de alta parte, interesul comerciantului lipsit de capital, cu care era stabilita plata produselor dupa vânzarea lor. Pe masura ce productia marfurilor s-a diversificat si retelele de distributie s-au amplificat, au crescut si proportiile creditului comercial. Marfurile primite pe credit comercial reprezinta, pentru beneficiari, datorii exigibile care implica o amânare, mai scurta sau mai îndelungata a termenului de plata . Creditul devine astfel o resursa principala a întreprinderii beneficiare, care folosind materialele primite obtine produsele finite si, mai devreme sau mai târziu, este în masura de a primi banii. El actioneaza deci în economia beneficiarului ca o sursa suplimentara de capital circulant, scutindu-l pe acesta de a recurge, în acest scop, la alte resurse cum ar fi creditul bancar. Beneficiarul, la rândul lui este implicat în legaturi de afaceri cu clientii sai si livreaza marfuri pe credit. Creditul comercial primit de la furnizorii îi permite acestuia sa ofere credite distribuitorilor sai (comercianti cu ridicata sau cu amanuntul). Unele întreprinderi devin astfel intermediari ai creditului bancar, obtin credite bancare pe care în parte le redistribuie clientilor prin intermediul creditului sub forma de marfuri. Creditul comercial se manifesta în doua forme: credit cumparator si credit vânzator. Creditul cumparator se manifesta sub forma platilor în avans; apare ca o prefinantare de catre beneficiari a produselor pe care intentioneaza sa le comercializeze; cel mai adesea sunt utilizate în agricultura si constructiile de locuinte. Creditul vânzator are ca obiect vânzarea marfurilor cu plata amânata. Dimensiunile mari ale creditului comercial, inclusiv partea transformata din credit bancar, se apreciaza ca se datoreaza, printre altele, si lipsei de suplete a bancilor în distribuirea creditelor de trezorerie precum si slabiciunilor manifestate pe acest segment de piata din partea bancilor cauzate de: compartimentarea pietei capitalurilor, controlul asupra ratei dobânzii, aversiunea fata de risc, caracterul administrativ al procedurilor de distribuire a creditelor pe termen scurt etc. În acordarea acestui tip de credit, un rol important îl joaca înscrisurile de credit specializate (cambii sau alte efecte), fapt ce permite transferabilitatea creantelor catre alti beneficiari (de regula, banci sau societati financiare). în cadrul acestor operatii obligatia de restituire la scadenta devine operanta fata de noul beneficiar; daca acesta din urma este chiar banca, atunci avem de-a face cu o modificare calitativa a creditului care va fi retransformat în credit bancar, acest lucru având efecte atât asupra cedentului care, aflat acum în posesia unor capitaluri disponibile se poate lansa în operatiuni imediate ce pot avea un profit superior dobânzii oferite de efectul cedat, dar si asupra bancii care va încasa în locul cedentului dobânda din momentul preluarii efectului si pâna la scadenta acestuia. Creditul comercial actioneaza pe trei componente: 1. traditionala-rezultata din interesele comune ale partilor în cresterea fluiditatii schimburilor si diminuarea costurilor de organizare. Se reduc astfel cheltuielile de depozitare precum si costurile de procurare a mijloacelor de plata pentru cumparatori; 2. comerciala prin faptul ca poate fi utilizat ca o arma comerciala de promovare a vânzarilor; 3. financiara-ce implica punerea la dispozitia clientului, pentru o perioada data, a unei parti din capital, sub forma de marfa, a carei plata este amânata. Creditul comercial suplineste fluxurile financiare într-o sfera larga a economiei nationale, asigurând astfel repartizarea si redistribuirea de fonduri financiare în economie.

Creditul bancar. Conceptul de credit bancar descrie operatiunea prin care o banca acorda un împrumut unui agent economic în schimbul unui angajament de rambursare viitoare însotit de plata unei anumite dobânzi. Esential în cadrul acestei operatiuni este faptul ca unul din parteneri este banca, iar relatiile dintre cele doua parti se desfasoara pe terenul valorificarii capitalurilor disponibile si realizarea de profituri, în principal sub forma de dobânzi. Înainte de a trece la prezentarea principalelor forme de credit bancar trebuie precizate anumite caracteristici ale acestuia si anume: ■ banca este prezenta întotdeauna în calitate de creditor; ■ agentul economic (societatea comerciala) este partenerul bancii în calitate de debitor (împrumutat); ■ obiectul creditului îl constituie banii; ■ acordarea creditului reprezinta operatiune specifica a bancii denumita si "comert de banca". Doua aspecte sunt certe, dreptul bancii de a solicita sumele angajate si obligatia ferma a debitorului privind rambursarea creditului si plata dobânzilor. Cele mai frecvente tipuri de credite acordate de banci sunt: avansurile în cont curent, linia de credit simpla; linia de credit confirmata; linia de credit revolving; creditele de stocuri.Avansurile în cont curent sau creditele de trezorerie (de casa) reprezinta raporturi de creditare întemeiate pe o deplina cunoastere a activitatii întreprinderii, fara a fi consemnate prin înscrisuri relative la fiecare angajament . Aceste credite nu sunt garantate formal, ele fiind menite sa satisfaca necesitatile curente privind acoperirea cheltuielilor de productie cu caracter imprevizibil si greu de localizat în obiecte care sa reprezinte o garantie veridica, ele neavând stabilite termene de rambursare. Acordarea lor se întemeiaza, de obicei, pe depozite compensatorii, depozite a caror functie decurge din faptul ca întreprinderile îsi pastreaza toate disponibilitatile în conturile de la banca, ceea ce permite bancii sa acopere necesitatile unor firme prin redistribuirea depozitelor în cont curent apartinând altor întreprinderi. Existenta permanenta a depozitelor compensatorii înseamna pentru banca o reducere a resurselor utilizate, iar pentru întreprindere un mijloc de pastrare a solvabilitatii. Ceea ce mai este caracteristic acestor credite de casa este imposibilitatea recreditarii, ele neavând la baza înscrisuri, lucru care angajeaza exclusiv resursele bancii. Ca urmare acestui fapt, pretul lor este mai mare, el fiind stabilit în corelatie cu dobânda pe piata, dar contin si un comision suplimentar, pentru remunerarea bancii.

Linia de credit simpla reprezinta o alta forma a creditului bancar. Linia de credit presupune stabilirea unei limite maxime a creditului acordat. în forma lui primara, acest tip de credit confera întreprinderii un împrumut provizoriu, banca putând cere oricând acoperirea debitului.

Cea mai convenabila clientilor bancii este linia de credit confirmata, pe baza unui acord scris, în cadrul careia posibilitatea de acordare a creditului se mentine pentru o perioada stabilita în contract.

Linia de credit revolving implica utilizarea curenta a acestui mod de obtinere de fonduri pentru întreprinderi, întrucât rambursarile efectuate, reducând nivelul creditului, permit ulterior reînnoirea creditului, în limitele stabilite anterior.

Creditele pentru stocuri. Exista si o alta serie de credite bancare pentru întreprinderi care necesita motivatii clare si chiar garantii, utilizarea lor fiind strict conditionata.

În ansamblul lor, creditele explicite sunt considerate drept credite pentru stocuri. Printre acestea se regasesc si creditele de productie sezoniera numite si credite de campanie care sunt menite sa asigure resursele necesare în cazul iregularitatii ciclului aprovizionare-productie-vânzari (putem da ca exemplu productia de conserve, blanuri, jucarii). Aceste credite sunt garantate cu marfurile aflate în procesul de productie sau de circulatie. Creditele bancare prezentate anterior nu acopera nici pe departe gama larga a operatiunilor de creditare desfasurate de banci. S-a pus accentul îndeosebi pe operatiile de creditare pe termen scurt desfasurate de banci, ele fiind majoritare în activitatea bancilor în general si a celor comerciale în special. În mod practic, solutiile optime de acoperire a necesitatilor de investitii (în noi capacitati de productie sau pentru majorari de capital prin preluari si achizitii) se realizeaza pe alte cai, dar, daca totusi se apeleaza la credit, acesta actioneaza în sfera creditului obligatar

Creditul de consum este un creditul pe termen scurt sau mijlociu, ce se acorda persoanelor fizice pentru acoperirea costului bunurilor sau serviciilor de care beneficiaza prin reteaua de comercializare sau pentru recreditarea creantelor contractate în acest scop. Creditul de consum s-a afirmat de timpuriu, existând initial sub forma "creditului deschis", respectiv a posibilitatii acordate de catre comerciant clientilor solvabili de a achizitiona marfuri potrivit necesitatilor, urmând ca lichidarea si regularizarea datoriilor sa se faca ulterior, de la caz la caz, potrivit angajamentelor personale. Aceasta forma a fost considerata drept credit cu rambursarea neesalonata. Productia de masa de bunuri de folosinta îndelungata si necesitatea de a asigura vânzarea cât mai rapida a acestora a determinat, îndeosebi de la începutul secolului trecut, în special în tarile dezvoltate afectate de supraproductie, statuarea unor norme precise de creditare, precum si a unei retele ample si diversificate de institutii de credit, legate în mare parte de firmele producatoare. în prezent, cea mai mare parte a creditelor de consum exista si se acorda sub forma creditelor esalonate care presupune stabilirea termenilor contractuali la momentul acordarii creditului. La polul opus se afla creditul cu scadenta nedeterminata care implica operatii de credit deschis, credite acordate comerciantilor cu amanuntul sau de catre acestia, credite privind anumite servicii, în cadrul carora debitorii vor efectua plata în timp util (maximul acestei durate fiind convenit), dar în momentele pe care ei le stabilesc personal. O forma deosebita a creditelor esalonate este reprezentata de creditul revolving, aparut la sfârsitul anilor '30 si care s-a extins odata cu amplificarea utilizarii creditelor de consum. Acest credit se acorda în cadrul unei conventii stabilite între parti si permite consumatorului sa efectueze cumparari sau sa obtina împrumuturi direct, asupra creditorului sau indirect, prin carti de credit în momentul oportun pentru el. El are posibilitatea sa efectueze plata în totalitate pentru creditul în curs sau prin plati partiale, periodice, dupa posibilitati. Datorita facilitatilor pe care le presupune aceasta varianta, ea tinde sa devina preponderenta în categoria creditelor de consum

Creditul obligatar are o existenta seculara. Cei care participa la aceste operatii sunt institutiile statale sau întreprinderile economice emitente de obligatiuni pe de o parte si creditorii, subscriitori si detinatori ai obligatiunilor emise, care îsi angajeaza astfel capitalurile, în vederea obtinerii unui venit sigur sub forma de dobânzi. Deci, obligatiunea este înscrisul care consemneaza raportul de credit si forma prin care, în principal, se desfasoara. Acest titlu recunoaste detinatorului, creditorului, o datorie financiara a emitentului, debitorului, sau, altfel spus, este promisiunea scrisa de a plati o suma de bani (principalul) la o data stabilita, scadenta . Pe perioada împrumutului, detinatorul încaseaza, de regula periodic, dobânzile convenite în raportul de creditare. Obligatiunile sunt emise în majoritatea lor de stat reprezentat de Tezaur sau de institutii locale (primarii, prefecturi, comitate). Exista însa si obligatiuni corporatiste (emise de societati sau întreprinderi) care au ca si specific, în economia de piata, faptul ca ele se angajeaza primordial în sfera publica, adica este deschis tuturor doritorilor de a investi. Caracterul public al acestor subscrieri este demonstrat, pe de o parte, prin campaniile publicitare sustinute ce le preced, iar pe de alta parte, prin faptul ca, odata subscrierile încheiate, obligatiunile pot fi negociate si tranzactionate în cadrul bursei de valori. Ca si tipologie se observa mai multe categorii de obligatiuni: obligatiuni cu venit fix; obligatiuni indexabile; obligatiuni cu rata variabila a dobânzii; obligatiuni convertibile în actiuni; obligatiuni cu cupon reinvestit. Din punct de vedere al modalitatii de rambursare, se pot distinge: rambursare prin anuitati constante; rambursare prin amortismente constante; rambursare la sfârsitul perioadei; rambursare prin tragere la sorti. Emisiunea de obligatiuni este o sursa preferata de capital pentru întreprinderi, fapt explicat prin motivatii bine întemeiate. Întreprinderile prefera mai degraba sa contracteze împrumuturi obligatare decât sa faca o noua emisiune de actiuni care ar putea avea efecte asupra repartitiei puterii în consiliul de administratie. Alte avantaje ale împrumutului obligatar se refera la ieftinitatea si comoditatea solutiei conferita de remunerarea creditorului prin dobânzi fixe sau variabile si care incumba frecvent o prestatie inferioara dividendelor ce ar reveni unor noi actionari. Pe de alta parte, faptul ca obligatiunile presupun doar asteptarea termenelor de plata îi transforma pe creditori într-un factor comod de management. Urmarind fenomenul obligatar, ca fenomen economic si ca raport de credit, trebuie subliniata importanta în cresterea accelerata a acestei componente în formarea surselor de dezvoltare a întreprinderilor economice, deci la asigurarea înfaptuirii investitiilor. Sumele obtinute din emisiunea de obligatiuni sunt utilizate cu prioritate sau în exclusivitate în majorarea capitalului fix, fie în noi investitii fie în operatii de preluare si achizitii de întreprinderi. Dezvoltarea pe scara larga a creditului obligatar a reactivat si extins activitatea institutiilor de rating. Ratingul este un proces de evaluare a situatiei financiare a unui titlu de împrumut, în scopul de a exprima o apreciere asupra riscurilor legate de rambursarea principalului sau plata dobânzilor. Întrucât aceste agentii desfasoara o activitate de interes public trebuie sa se bucure de o deplina independenta financiara. Obligatiunile constituie fondul material al unor ample operatiuni bancare active, generând, în consecinta, o serie de activitati bancare de creditare, cum ar fi acordarea creditelor lombard care sunt împrumuturi acordate pe gaj de efecte publice. A aparut în literatura de specialitate si o dobânda specifica acestor împrumuturi, similara cu taxa scontului, respectiv taxa de lombard, instrument esential al reglarii creditului.

Creditul ipotecar este creditul destinat activitatii imobiliare si este o categorie de credit deosebit de importanta în economia de piat 636o1420g 59;, economie care cultiva si sustine proprietatea individuala. Acest tip de credit se afirma ca principala modalitate de sprijinire a proprietatii imobiliare. Creditul ipotecar presupune o conventie între creditor si împrumutat care prevede: proprietatea ce serveste ca garantie a rambursarii împrumutului; conditiile de remunerare si scadentele de rambursare; penalitatile în caz de rambursare anticipata, partiala sau completa a împrumutului; circumstantele în care, prin nerespectarea conditiilor de împrumut, debitorul poate pierde proprietatea. Împrumutul pe ipoteca comporta o suma de rambursare si o rata a dobânzii fixa (constanta si identica). Rambursarile sunt periodice, sunt prevazute pe întreaga perioada si cuprind dobânda si suma cu care se reduce datoria în curs. Astfel, în cadrul ratei fixe, scade în timp partea privind dobânzile si creste partea privind rambursarea propriu-zisa. În ultimul timp, s-au dezvoltat si alte tipuri de credite ipotecare, cum ar fi: împrumutul pe ipoteca cu dobânzi variabile; împrumutul pe ipoteca cu rambursare progresiva; împrumutul pe ipoteca inversat, purtator de anuitati.

Împrumutul pe ipoteca cu dobânzi variabile s- a instituit ca urmare a variatiilor majore ale ratei dobânzii din anii '80 care au determinat cresterea costurilor de procurare a fondurilor de împrumut. Acest credit are ca si caracteristica variatia dobânzilor în functie de un indicator precis al pietei financiare.

Împrumutul pe ipoteca cu rambursare progresiva satisfac cerintele crescânde ale familiilor cu venituri modeste, aflate la începutul activitatii, dar care au perspectiva ameliorarii veniturilor. Formulele propuse prevad, pentru perioadele initiale, reduceri între 9 si 95 % fata de rambursarile constante.

Împrumutul ipotecar inversat urmareste valorificarea capitalului imobilizat în locuinte proprietate, fara a renunta la dreptul de proprietate si la uzufruct. Ca atare, împrumutul obtinut prin ipotecarea unei parti a proprietatii serveste la achizitionarea unui contract de anuitati, aducând proprietarului un venit regulat.

Între participantii pe piata creditului ipotecar distingem: bancile comerciale, bancile mutuale, bancile si societatile ipotecare, societatile de asigurare, ceea ce denota un interes sporit al investitiilor tinând cont de importanta acordata de autoritati creditului ipotecar.

Capitolul 2

Particularitati ale creditarii persoanelor fizice

2.1. Creditarea persoanelor fizice de catre banci

Alaturi de companii (regii autonome, societati nationale, societati comerciale etc.), persoanele individuale reprezinta al doilea mare segment de clienti vizat de banci în operatiunile lor de plasare a fondurilor atrase în cadrul activitatii generale de intermediere.

Generic, activitatea bancara cu persoanele fizice mai este cunoscuta si sub denumirea de retail banking, iar cea privind companiile ca activitate de corporate banking.

În România majoritatea societatilor bancare includ activitatea cu întreprinderile mici si mijlocii în cadrul activitatii de corporate banking, iar altele o monitorizeaza ca atare, în acest din urma caz piata clientelei fiind reglementata în trei categorii:

- corporate banking;

- întreprinderile mici si mijlocii;

- retail banking.

De mentionat ca, în practica unor banci din tarile vest Europene, întreprinderile mici si mijlocii sunt incluse în segmentul retail banking.

Beneficiarii împrumuturilor sunt persoane fizice - cetateni români cu domiciliul stabil în România care pot face dovada ca:

1. Realizeaza venituri certe fiind:

- persoana fizica independenta sau o asociatie familiala autorizata sa desfasoare activitate de comert;

- salariat, angajat pe o perioada nedeterminata.

2. Au constituite si vor utiliza surse proprii de finantare.

3. Pot garanta rambursarea împrumuturilor cu venituri si garantii reale.

Categorii de împrumuturi

1. Credite cu caracter productiv pentru:

- achizitionare de materii prime, materiale, marfuri (pentru cel mult un an);

- investitii complexe (pentru cel mult 5 ani).

2. Credite pentru consum personal în vederea:

- cumpararii de autoturisme noi din productia interna (termen de rambursare maxim 5 ani);

- investitii imobiliare, care pot consta în: lucrari la locuinta, cumparari sau constructii de locuinte.

Garantii. Se pot constitui în garantii urmatoarele: venituri reale realizate de solicitant si de un girant platitor; garantii reale; ipoteca de rangul I; gaj asupra unor bunuri mobile - în completarea ipotecii; gaj asupra unor depozite în lei sau valuta; cesiune de creanta a drepturilor de încasat din contractele de asigurari; bunuri ce se cumpara din credit - pentru a elibera bunurile ipotecate si gajate initial.

Evaluarea garantiei. Bunurile imobile (terenuri, cladiri) aflate în proprietatea împrumutatului sau a girantului se evalueaza la: valoarea de circulatie (valoarea de piata); valoarea de achizitie ( rezultata din actele de proprietate); valoarea de expertiza. Cota de risc de 20-40% cu care se reduce valoarea de piata este diferentiata în functie de: importanta localitatii (municipiu, resedinta de judet, oras, comuna); categoria zonei (ultracentrala, centrala, periferica); data realizarii constructiei, materiale folosite, grad de dotare.

Bunurile mobile fabricate în ultimii trei ani au garantia considerata la 80% din valoarea de circulatie considerata la: 80% din valoarea de circulatie pentru bunuri fabricate în urma cu 12 luni; 70% din valoarea de circulatie pentru bunuri fabricate în urma cu 13-14 luni; 60% din valoarea de circulatie pentru bunuri fabricate în urma cu 25-36 de luni.

Volumul minim al garantiei trebuie sa acopere valoarea creditului cumulata cu: 50% din dobânda pentru împrumuturile pe termen scurt; dobânda pe un an pentru împrumuturile pe termen mediu si lung.

Rata anuala a dobânzii este diferentiata în functie de categoria creditului si poate fi modificata. Cel putin 75% din valoarea împrumutului trebuie sa fie rambursata în perioada ramasa pâna la pensionarea împrumutatului pentru limita de vârsta.

Volumul maxim al unei rate de rambursat (credit si dobânda) nu poate fi mai mare de 1/3 din veniturile nete ale împrumutatului si eventual ale girantului platitor în conditiile în care bugetul familiei înregistreaza un excedent de minim 10%.

Documentatia prezentata de o persoana fizica la solicitarea unui credit urmatoarele: cerere de împrumut; copia actului de identitate; autorizatie de functionare pentru asociatiile familiale sau persoane fizice independente; adeverinta de salariu si venit; autorizatie de constructie si proiect de executie; deviz general si contractul cu antreprenorul; extras de cont din care sa rezulte constituirea surselor proprii de finantare; copiile actului de proprietate.

Analiza bonitatii si evaluarea riscurilor creditarii. Credibilitatea reprezinta suportul moral si material, element psihologic esential fara de care creditul nu poate exista. Dobândirea încrederii presupune cunoasterea clientului, care se realizeaza printr-o permanenta activitate de analiza si documentare pentru formarea convingerilor cu privire la: situatia patrimoniala si financiara; reputatia privind calitatea produselor executate si a serviciilor prestate; calitatile morale si profesionala ale conducatorilor unitatii si ale principalilor sai colaboratori. În cadrul analizei conducerii de creditare, inspectorul desfasoara mai multe actiuni si anume:

1. Analiza formala - se urmareste prezentarea tuturor documentelor cuprinse la punctul b subcapitolul B, în vederea întocmirii privind decizia de creditare. Se va proceda la verificarea pe teren a patrimoniului si a bunurilor imobile si mobile ce se propun pentru garantie pentru a constata existenta si starea fizica a fiecarui bun în parte, gradul de uzura si respectiv daca evaluarea a fost corect efectuata.

2. Analiza afacerii propuse pentru a fi creditata. Aceasta etapa se va axa principal pe: Analiza riscului general al mediului; Analiza produselor si pietelor de desfacere; Analiza productiei si a strategiilor de aprovizionare; Analiza managementului; Analiza performantelor financiare curente; Analiza performantelor financiare estimate.

3. Analiza situatiei patrimoniale si a rezultatelor economico-financiare - Indicatorii utilizati în analiza bonitatii reprezinta un mod de cuantificare a factorilor ce definesc elementele componente ale acestuia. Indicatorii bonitatii sunt: Lichiditate, Solvabilitate, Rentabilitate, Grad de îndatorare, Grad de acoperire a cheltuielilor din încasari, Capacitatea de rambursare a creditului.

Analiza serviciului datoriei. În cadrul analizei si evaluarii generate a riscului creditelor, un loc important revine analizei serviciului datoriei, prin care se întelege capacitatea clientilor împrumutati de a rambursa creditele la scadenta si a plati dobânzile datorate la termenele stabilite. Analiza serviciului datoriei se realizeaza cu ajutorul indicatorilor:

a) acoperirea dobânzi, care se determina ca raport între profitul brut si dobânda platita plus cea datorata si neachitata, indicator calculat de la începutul perioadei de gestiune si pâna la data analizei.

Ad =         Profit 

                                                       dobânda

Cu cât rezultatul obtinut este mai mare, cu atât gradul de acoperire al dobânzii este mai mare, deci situatia economico-financiara permite plata la termen a dobânzilor datorate;

b) credite restante în cifre absolute, cât si în procent fata de totalul dobanzii aferente pentru creditul angajat.

Concluziile analizei serviciului datoriei pot fi urmatoarele:

- BUNĂ - când ratele din credite s-au rambursat la scadenta, iar dobânzile datorate au fost platite la termenele stabilite. În aceasta grupa vor fi inclusi si agentii economici cu credite restante si dobânzi datorate si neplatite sub 30 zile calendaristice;

- SLABĂ - când una sau mai multe rate ori dobânzi datorate nu au fost rambursate, respectiv platite la termene. În aceasta categorie vor fi inclusi agentii economici cu credite restante si dobânzile datorate si neplatite cuprinse între 30-90 - zile calendaristice;

- REA - când ratele din credite sau dobânzile datorate nu au fost rambursate, respectiv platite pe o perioada mai mare de 90 zile calendaristice, indiferent de volumul si ponderea lor.

Între rambursarea ratelor din credite la scadenta si plata dobânzile datorate la termenele stabilite, prioritate are plata dobânzilor datorate, ratele din credite putând fi în conditii justificate economic, rescadentate.

2.2. Conditii si categorii de credite pentru persoane fizice

Pot beneficia de credite persoanele fizice române sau straine rezidente sau nerezidente în România, în vârsta de cel putin 18 ani. Persoanele fizice nerezidente (cetateni straini care lucreaza în cadrul ambasadelor si misiunilor consulare din România, în cadrul unor organizatii internationale sau reprezentante ale acestora în tara noastra, cetatenii straini si persoane fara cetatenie - apatrizi - cu domiciliul în strainatate, cetateni români cu domiciliul în strainatate) pot beneficia de credite cu respectarea dispozitiilor Regulamentului valutar. Principalele conditii ce se cer a fi îndeplinite de persoanele fizice (populatie) în vederea contractarii de credite sunt:

a. sa fie angajat cu contract de munca pe o perioada nedeterminata si sa realizeze venituri certe, cu caracter de permanenta care sa asigure plata lunara a ratelor de credite si a dobânzilor aferente. De asemenea, solicitantul poate fi si:

- pensionar;

- salariat cu contract de munca pe perioada determinata, cu conditia rambursarii creditului si achitarii dobânzii pe perioada valabilitatii contractului de munca;

- persoana fizica care realizeaza venituri, conform declaratiei de venituri, confirmate de administratia financiara.

Solicitantii creditelor în valuta trebuie sa realizeze venituri lunare certe (salariu, alte venituri, pensie etc.) din care sa poata rambursa creditul si dobânzile aferente, inclusiv marja suplimentara destinata acoperirii riscului valutar.

b. sa deschida la banca un cont curent în care vor depune initial avansul minim solicitat ca sursa proprie, daca este cazul, iar ulterior ratele lunare totale de rambursat;

c. sa garanteze rambursarea creditelor solicitate si a dobânzilor aferente cu veniturile ce le realizeaza si, dupa caz, cu garantii reale si personale;

d. sa accepte ca platile din contul de credit sa fie efectuate prin virament, eliberarea sumelor în numerar din credite fiind de regula interzisa;. O exceptie o constituie creditele de trezorerie pâna la nivelul a maxim 6 salarii/pensii nete lunare care pot fi puse la dispozitie si în numerar.

e. sa nu înregistreze debite sau alte obligatii neachitate la scadenta catre banca si terti, potrivit declaratiei pe propria raspundere din cererea de credit;

f. sa participe la realizarea afacerii (proiectului) cu surse proprii al caror cuantum minim este stabilit de banca pentru fiecare categorie de credite. Dovada constituirii resurselor proprii poate fi facuta de solicitant fie prin extrasul de cont, fie prin achitarea partiala în avans a facturii proforma (chitanta emisa, dupa caz, de furnizor, de antreprenorul de constructii, de unitati de desfacere cu amanuntul sau chitanta autentificata la notariat, în cazul achizitiei de la o persoana fizica etc.).

Bancile acorda clientilor persoane fizice urmatoarele categorii de credite: a) credite de trezorerie (punte); b) credite de trezorerie pentru plata unor tratamente medicale si a unor forme de scolarizare; c) credite de trezorerie, nenominalizate - maxim 6 salarii/pensii nete lunare; d) credite pentru petrecerea de sejururi în strainatate; e) credite pentru participarea la simpozioane si conferinte în strainatate; f) credite pentru cumpararea de produse tehnico-medicale pentru uz personal; g) credite pentru cumpararea de bunuri de echipament menajer; h) credite pentru cumpararea de materiale de constructii, obiecte si instalatii sanitare; i) credite pentru cumpararea de autoturisme; j) credite pentru cumpararea sau construirea de locuinte si/sau pentru cumpararea de terenuri în intravilan; k) credite ipotecare; l) credite pentru amenajari si reparatii de locuinte; m) credite pentru plata unor forme de scolarizare în strainatate; n) credite pentru plata unor tratamente medicale în strainatate; o) credite pentru achizitionarea din import de bunuri noi de folosinta îndelungata.

Documentele solicitate de banca în vederea acordarii creditelor pentru persoanele fizice sunt: cererea de credit; copia actelor de identitate ale solicitantului, sotului/sotiei acestuia si ale garantului/garantilor; declaratie pe propria raspundere; adeverinte de salariu pentru împrumutat si garanti, angajati cu contract de munca pe perioada nedeterminata sau talonul de pensie; adeverinta de venit; declaratia speciala privind veniturile din activitati independente, pentru anul în curs; declaratia de impunere, pentru anul expirat; documente de natura conventiilor civile, contractelor de colaborare, contractelor de închiriere, de locatie etc, constituind dovada veniturilor nete obtinute din alte surse; precontracte, contracte, reparatii, facturi proforma, comenzi etc., din care rezulta datele de identificare ale vânzatorului (denumirea, adresa si contul), acordul acestuia de a vinde, denumirea si caracteristicile bunurilor sau serviciilor ce urmeaza a fi vândute sau prestate, pretul sau tariful acestora, termenele si modalitatea de efectuare a platilor etc.; devize estimative, invitatii sau orice alte documente din care rezulta costul preliminar (informativ) al tratamentelor sau taxelor de scolarizare pentru achitarea carora se solicita împrumutul; autorizatia de constructie, proiectul de executie, copia actului de proprietate asupra terenului, devizul general si contractul cu antreprenorul pentru investitii (locuinte) realizate prin construire; dispozitia de impunere si declaratia de impunere; documente (facturi proforme, repartitii, comenzi, precontracte, contracte etc.) din care sa rezulte elementele necesare stabilirii modului de utilizare a creditului; avizele pentru asigurarea utilitatilor, în cazul construirii de locuinte; descrierea modalitatilor de garantare a creditului si, dupa caz, o evaluare a bunurilor care fac obiectul garantiei dovedite pe baza copiilor actelor de proprietate asupra locuintei, terenurilor, bunurilor asupra carora se va construi ipoteca sau gajul; orice alte documente solicitate de banca.

2.3. Analiza si acordarea creditelor pentru persoane fizice

În cazul creditelor destinate persoanelor fizice (populatie) analiza documentatiei de credit presupune stabilirea a 4 elemente de baza: a) volumul creditului solicitat; b) nivelul ratei lunare totale pe care clientul o poate plati, cunoscând ca volumul maxim al unei rate totale lunare de rambursat nu poate fi mai mare de 1/2 din veniturile nete lunare realizate de împrumutat împreuna cu sotia /sotul acestuia; c) numarul de rate lunare în care urmeaza sa se ramburseze creditul; d) nivelul dobânzii în functie de categoria de credit solicitata si de optiunea clientului de a contribui sau nu cu surse proprii. Pe baza documentatiilor si a informatiilor primite de la solicitanti banca va întocmi scoring-ul (anexa nr. 16) si va aprecia daca solicitantul este în masura sa asigure rambursarea si garantarea împrumutului si a dobânzilor aferente. Pentru clientii care pe baza scoring-ului au rating-ul de credit cuprins între 4 si 5, nu se pune problema acordarii de credite de catre banca. Pentru restul clientilor (cu rating 1, 2 si 3) punctajul obtinut constituie un prim element, dar nu singurul, în luarea deciziei de creditare, care trebuie fundamentata corespunzator.

Analiza documentatiei presupune din partea bancii parcurgerea, în principal, a urmatoarelor faze: 1. încadrarea solicitarii în criteriile si conditiile specifice categoriei de credit în functie de destinatia ce urmeaza a fi data împrumutului; 2. determinarea capacitatii de rambursare a împrumutatului, a creditului si dobânzilor aferente.

Volumul creditului posibil de contractat se determina ca diferenta între pretul cu amanuntul a bunurilor care se procura din credite, valoarea bunurilor imobiliare (locuinte, terenuri) sau cheltuielile ce se vor efectua si suma constituita din surse proprii, reprezentând avansul minim stabilit.

Caracteristicile principale ale creditelor destinate persoanelor fizice constau în:

a) Creditele de trezorerie (punte) se acorda unui client, proprietarul legal al unei locuinte, care solicita o finantare temporara, pe cel mult 180 de zile, în scopul achizitionarii altei proprietati imobiliare, procedând apoi la vânzarea celei detinute initial. Suma astfel obtinuta din vânzarea locuintei initiale se va utiliza la rambursarea creditului si a dobânzilor aferente. Creditul se acorda în limita a 80% din valoarea de garantie a imobilului detinut initial, rezultata din raportul de evaluare.

b) Creditele de trezorerie pentru plata unor tratamente medicale, precum si plata unor forme de scolarizare se acorda pe termen de cel mult 1 an persoanelor fizice pentru necesitatile aratate.

c) Creditele de trezorerie, nenominalizate, se acorda pe termen de maxim 1 an, in limita a 6 salarii/pensii nete lunare justificate prin adeverinta de salariu/talon de pensie. Acordarea creditelor de trezorerie se face fara aport propriu, cu conditia ca solicitantul sa aiba cont curent deschis la banca.

d) Creditele pentru cumpararea de bunuri de echipament menajer, noi, se acorda pe termen de maxim 3 ani pentru: bunuri electronice (aparatura audio-video, computere,  telefoane etc.); aparate menajere (frigidere si combine frigorifice, aragaze, masini de spalat, aspiratoare etc.); mobila; alte bunuri si echipamente menajere.

e) Creditele pentru cumpararea de materiale de constructii, obiecte si instalatii sanitare se acorda persoanelor fizice care solicita astfel de credite, pentru refacerea si modernizarea locuintelor sau a altor spatii, pe termen de pâna la 2 ani;

f) Creditele pentru cumpararea de autoturisme, din productia interna sau din import, comercializate în tara de catre producatori sau prin dealeri autorizati, pe termen de cel mult 5 ani. Aportul propriu al solicitantului este de minim 25% din pretul de vânzare cuprins în factura proforma. În cazul ultimelor trei categorii de credite, mentionate mai sus, care pot fi acordate si pe termen de pâna la 12 luni, cumparatorul poate opta pentru una din cele doua posibilitati:

- avans cuprins între 0-15% (respectiv între 0-25% în cazul creditelor pentru cumpararea de autoturisme), situatie în care banca poate percepe o dobânda mai mare decât dobânda curenta cu un punct procentual;

- avans minim de 15% (minim 25% în cazul creditelor pentru cumpararea de autoturisme) din valoarea bunurilor cumparate.

g) Creditele pentru cumpararea sau construirea de locuinte si pentru cumpararea de terenuri aflate în intravilan, pe termen de cel mult 10 ani, la care avansul minim este de 15% din valoarea precontractului de vânzare - cumparare.

h) Creditele ipotecare în lei se acorda persoanelor fizice cu respectarea prevederilor legale privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare cu precizarea ca locuinta care se cumpara/construieste din credit constituie garantia creditului (ipoteca legala).

i) Creditele pentru amenajari si reparatii de locuinte (alimentare cu gaze, caldura, apa si energie electrica, extinderi, consolidari, reparatii etc.), pe termen de pâna la 5 ani. Pentru construirea, amenajarea si repararea de locuinte, lucrarile vor fi executate de firme de constructie autorizate (nu în regie proprie), care admit ca decontarea sa se faca pe baza de "Situatie de lucrari". Avansul minim de 15 % din valoarea devizului de lucrari întocmit de antreprenorul cu care s-a contractat executarea lucrarilor, poate fi constituit sub una din urmatoarele forme: 1. disponibilitati în conturi curente sau depozite deschise la banca, care vor fi utilizate cu prioritate fata de creditul bancar; 2. lucrari efectiv realizate, conform situatiei de lucrari avizata de organele tehnice de specialitate ale bancii; 3. cheltuieli efectuate pentru procurarea materiilor prime si materialelor necesare lucrarilor de amenajari, reparatii, extinderi justificate cu facturi sau chitante fiscale.j) Creditele pentru petrecerea de sejururi în strainatate se acorda pe o perioada de pâna la 12 luni. O parte din credit se acorda prin virament în contul societatii de turism. La cererea solicitantului, o parte din suma (pâna la 25%) se acorda prin cec de calatorie, card sau cash. Solicitantul acestui produs de credit va prezenta o adresa de la societatea de turism, în cazul excursiilor organizate.

k) Creditele pentru participarea la simpozioane si conferinte în strainatate se acorda pe termen de maxim 12 luni. Pentru participarea la simpozioane si conferinte organizate în strainatate solicitantul trebuie sa prezinte bancii invitatia din partea institutiei organizatoare, iar creditul se acorda prin virament. La cererea clientului, o parte din suma (pâna la 25% din credit) poate fi acordata prin cec de calatorie, card sau cash.

l) Creditele pentru plata unor forme de scolarizare în strainatate se acorda pe termen de maxim 36 luni. Solicitantul de credit va prezenta o invitatie nominala sau alt act doveditor primit de la institutia de învatamânt din strainatate din care sa rezulte perioada si costul scolarizarii, sa prezinte viza de intrare în tara respectiva, precum si o estimare a cheltuielilor de transport si întretinere. Creditul se acorda pentru plata taxelor de scolarizare, procurare de material didactic si acoperirea cheltuielilor de întretinere. Aceasta categorie de credit se acorda prin virament în contul institutiei de învatamânt, iar la solicitarea clientului o parte din suma (pâna la 25% din credit) va putea fi virata în contul de card, cec de calatorie sau cash.

m) Creditele pentru plata unor tratamente medicale în strainatate se acorda pe o perioada de maxim 36 luni. Solicitantul trebuie sa prezinte bancii o adresa din partea institutiei din strainatate în care sa se mentioneze nivelul estimativ al cheltuielilor cu tratamentul medical si o declaratie privind costul transportului si eventual a altor cheltuieli pentru solicitant si însotitorul sau. Creditul se acorda prin virament în contul institutiei din strainatate care va asigura tratamentul medical. La solicitarea clientului, o parte din suma (pâna la 25% din credit) necesara pentru cheltuielile de transport si întretinere în strainatate, atât pentru solicitant, cât si pentru persoanele însotitoare, se poate acorda pe card, cec de calatorie sau cash.

n) Creditele pentru cumpararea de produse tehnico-medicale pentru uz personal se acorda pe termen de maxim 12 luni. Solicitantul va prezenta bancii o comanda/factura proforma sau alt act doveditor pentru aparatura ce urmeaza a fi achizitionata. Creditul se acorda prin virament în contul furnizorului extern.

o) Creditele pentru achizitionarea din import de bunuri noi de folosinta îndelungata se acorda pe o perioada de maxim 36 luni. O particularitate a acestui tip de credit o reprezinta creditul în valuta pentru importul de autoturisme noi. Creditele mentionate la literele j)-o) se acorda de banci în valuta, de regula în limita unui plafon valoric care difera de la o banca la alta (între 3.000 -10.000 EURO/cerere). În cazul acestor categorii de credite toate taxele legate de import (taxe vamale, comisioane etc.) sunt suportate de solicitant din surse proprii, precizare ce va fi mentionata si în contractul de credit. Justificarea creditelor se va face prin prezentarea Declaratiei Vamale de Import si a facturii externe definitive, care dovedesc intrarea marfii în tara si achitarea taxelor vamale. Ca si în cazul persoanelor juridice, creditele pentru persoanele fizice se acorda prin conturi separate de împrumut, deschise pentru fiecare tip de credit în parte.

Capitolul 3

Studiu de caz. Creditarea persoanelor fizice de catre BCR

3.1. Produse si servicii oferite de BCR

BCR are în vedere ca partenerii sai sa beneficieze, în primul rând, de produsele si serviciile de baza (depozite, credite si garantii, decontari, consultanta) asigurând astfel principalele grupe de cerinte ale clientilor pe termen scurt, termen mijlociu si lung. Pentru anul 2007 serviciile capata prioritate, ele nu implica existenta capitalului si reprezinta surse importante de venituri. De asemenea, ramân prioritare finantarile si decontarile externe, electronic banking-ul, implicarea bancii direct sau indirect în tranzactionarea de titluri, administrarea de fonduri sau custodie. Toate produsele si serviciile bancare îsi au importanta lor, dar creditul ramâne principalul produs oferit de banca. Banca Comerciala Româna pune un accent deosebit pe finantarea economiei reale si pe sprijinirea procesului de restructurare prin abordarea de credite atât pentru importul de echipamente, tehnologie, materii prime si materiale, cat si pentru exportul de produse manufacturate. Banca este acceptata de un numar important de agenti de garantare a creditelor pentru export si lucreaza în conditii normale cu organismele internationale: BIRD, BERD, BEI. B.C.R. a contribuit la finantarea activitatii de productie în mai multe sectoare economice, si în deosebi în industrie, a carei creditare este masurata în proportie de 2/3 prin unitatile teritoriale ale bancii. Experienta câstigata si reactia pozitiva a clientilor la serviciile oferite de banca sunt conditii pentru o evolutie pozitiva în viitor. Deschiderea si dezvoltarea pietei financiare din România si intrarea în circuit a noilor instrumente financiare cum sunt cambia, biletul la ordin si cecul, sunt un bun prilej pentru banca de a-si extinde activitatea în mod corespunzator si pentru a contracta noi relatii cu partenerii sai de afaceri.

Produse si servicii oferite de Banca Comerciala Româna

CASETA DE VALORI - "Cheia sigurantei dvs.!". B.C.R. pune la dispozitia clientilor sai, un serviciu bancar modern - caseta de valori - prin intermediul careia se pot pastra în conditii de siguranta deplina: titluri si hârtii de valoare (actiuni, obligatiuni, certificate de depozit, bilete de ordin etc.); bilete de banca si valuta cash; obiecte de arta, colectii numismatice etc.; bijuterii; documente de valoare si înscrisuri oficiale (testamente, manuscrise, certificate de proprietate ); obiecte fara valoare determinata; alte valori.

Avantaje: 1. Casetele sunt amplasate în spatii special amenajate, asigurate cu sisteme de paza, supraveghere video si alarma; 2. Deschiderea /închiderea casetelor de valori se face cu ajutorul a doua chei: prima, unicat, detinuta de client, iar cea de-a doua detinuta de functionarul bancar, accesul la caseta se efectueaza numai folosind ambele chei. B.C.R. presteaza serviciul de pastrare a valorilor în casete pe baza unui contract încheiat cu clientii si în care vor fi înscrise: durata depozitarii; valoarea declarata de client pentru obiectul / obiectele depozitate; comisionul perceput de banca. Pe toata durata depozitarii valorilor, clientul îsi pastreaza calitatea de proprietar al acestora.

MULTI CASH - "Accesibil, comod, eficient, sigur!". Prin serviciul MULTI CASH, B.C.R. ofera clientilor sai, persoane juridice, confort si flexibilitate în relatia cu Banca. Avantajele folosirii acestui serviciu: 1. Platiti un abonament diferentiat corespunzator serviciului de care aveti nevoie; 2. Confortul si economisirea timpului beneficiind de legatura electronica cu Banca la orice ora si din orice colt al tarii; 3. Accesarea unor informatii financiar-bancare vitale pentru succesul afacerilor clientilor; 4. Siguranta si confidentialitatea operatiunilor; 5. Operativitatea, prin executarea în aceeasi zi a ordinelor de plata primite; 6. Gratuitate la instalarea soft-ului, asigurarea service-ului si instruirea utilizatorului; 7. Documentele de decontare în original se pot ridica oricând de la Banca.

CARDURILE. B.C.R. pune la dispozitia clientilor sai o oferta larga de carduri, cu diferite destinatii, pentru care clientii pot opta în functie de nevoile si necesitatile lor. B.C.R. ofera cardul VISA în 3 variante:

a) B.C.R. VISA CLASIC. Cardul de debit, embosat, emis în lei pentru persoane fizice, ce poate fi utilizat oriunde pe teritoriul României. Cardul este destinat: pentru plati de bunuri sau servicii oriunde este afisata sigla VISA (hoteluri, magazine, benzinarii, etc.); pentru obtinerea de numerar de la automatele bancare si de la ghiseele bancii.

b) B.C.R. VISA BUSINESS. Cardul de debit, embosat, emis în valuta (USD) destinat firmelor ai caror angajati calatoresc în strainatate, în interes de afaceri. Cardul este destinat pentru: plati de bunuri sau servicii oriunde este afisata sigla VISA (hoteluri, magazine, benzinarii etc.); obtinerea de numerar de la automatele si ghiseele bancare.

c) B.C.R. VISA INTERNAŢIONAL. Card de debit, embosat, emis în valuta (USD) pentru persoane fizice, ce poate fi utilizat oriunde în tara si în lume. Cardul este destinat pentru: plati de bunuri sau servicii oriunde este afisata sigla VISA (hoteluri, magazine, benzinarii etc.); obtinerea de numerar de la automatele bancare.

Alte carduri puse la dispozitia clientilor sai de catre B.C.R.:

CARDUL B.C.R. MAESTRO. Banca ne pune la dispozitie un instrument de plata modern, sigur, rapid, comod si flexibil. Cardul este emis sub marcile ec/Cirrus si edc/Maestro, care apartin organizatiei Europay International - una dintre cele mai mari organizatii internationale pe piata cardurilor. B.C.R. Maestro este un card de debit, electronic, emis în lei pentru persoane fizice. Este utilizat pentru plata salariilor angajatilor societatilor comerciale. Este destinat obtinerii de cash de la ATM-urile sau ghiseele bancare sau pentru plata bunurilor si serviciilor la comerciantii acceptatori de carduri, care detin POS-uri, pe teritoriul României.

CARDUL B.C.R. EUROCARD BUSINESS. Este card de debit, embosat, emis în lei, sub sigla Eurocard/Mastercard, destinat angajatilor societatilor comerciale care efectueaza deplasari în interes de serviciu pe teritoriul României. Cardul este destinat pentru: plati de bunuri si servicii oriunde este afisata sigla Eurocard/Mastercard (hotel, magazin, benzinarii etc.); obtinerea de numerar de la automatele si ghiseele bancare.

SERVICIUL MONEYGRAM. Serviciul MoneyGram reprezinta cea mai rapida, sigura si comoda cale de a trimite si primi bani de pe tot globul în doar câteva minute. Mii de oameni din întreaga lume folosesc deja acest serviciu. O retea extinsa de agenti seriosi, conectati prin calculatoare, vor transmite banii, având garantia ca vor fi înmânati în siguranta si fara nici o întârziere. MoneyGram este pus la dispozitie în mai mult de 135 de tari si ne da posibilitatea de a primi sau a trimite bani în numerar, oriunde în lume în doar 10 minute. Pentru a face trimiterea mai personala, putem adauga gratuit un mesaj de 10 cuvinte. În România, B.C.R. este singurul agent MoneyGram.

CECURILE

Cecul bancar în valuta. Cecul bancar în valuta se poate emite de B.C.R. pentru plata marfurilor si serviciilor importate, iar cecul emis în strainatate poate fi utilizat pentru onorarea exporturilor de marfuri si servicii. Cecul bancar în valuta se poate plati într-o gama larga de valute în principiu, la plata se încaseaza valoarea integrala, plata se efectueaza cu respectarea regulilor si uzantelor internationale valabilitatea unui cec bancar în valuta este de maxim 6 luni de la data emiterii. În cazul cumpararii cecurilor se poate opta pentru urmatoarele valute: USD, CAD, CHF, EURO, GBP.

Cecul de calatorie AMERICAN EXPRES. Cecul de calatorie American Expres este o modalitate dintre cele mai sigure de a avea la dispozitie bani în strainatate. Acest cec poate fi preschimbat în numerar la cele mai multe banci din lume, la un curs general al monedelor. În SUA si în alte tari cecul poate fi folosit direct ca mijloc de plata, dar poate fi preschimbat usor oriunde în lume în monede. Cecurile pot fi schimbate si în bani lichizi la una din cele 1700 de reprezentante si birouri de turism ale firmei American Expres, în banci, agentii de schimb valutar, plus mii de alte locuri unde nu se percepe nici o alta taxa. Cecurile de calatorie American Expres sunt la fel de usor de folosit ca banii lichizi si sunt disponibile în 12 monede de mare circulatie. Pentru calatoriile în Europa, putem beneficia de noile cecuri de calatorie EURO, ele reprezentând pasaportul pentru Europa. Avantajele cecurilor: confortul si siguranta operatiunilor.

DIRECT DEBIT. Modalitate de plata prin care banca achita, pe baza autorizarii prealabile date de client, platile cu caracter de regularitate, a caror suma nu este dinainte cunoscuta (întretinere, telefon, chirie ). Serviciul implica existenta unui acord între: platitor si beneficiar; platitor si banca; beneficiar si banca. Avantaje: 1. Economisirea timpului si a costurilor pe care le implica deplasarea la banca; 2. Evitarea riscului neplatii la timp a furnizorilor si a implicatiilor acestor întârzieri.

PRODUSE DE ECONOMISIRE. Pentru a veni în întâmpinarea dorintelor clientilor de a economisi surplusul de lichiditati de care dispun, lei sau valuta, B.C.R. ofera o gama variata de depozite.

Depozite la termen - în lei, pe termen de 1, 3, 6, 9 si 12 luni si în valuta, pe termen de 3, 6, 9 si 12 luni.

Certificatele de depozit în lei, pe termen de 3 si 6 luni, cu dobânda fixa pe întreaga perioada a depozitului, bonificata la scadenta depozitului.

Avantaje: Confidentialitatea si siguranta economiilor clientilor; Pastrarea certificatelor de depozit poate fi asigurata în casetele de valori ale bancii pe întreaga perioada pâna la scadenta.

PRODUSE DE INVESTIŢII

Certificate de trezorerie. Ofera venituri mai substantiale decât depozitele la termen plasamentul minim fiind de 100 milioane, cu o scadenta variabila în general de 3 luni.

SERVICII DE CUSTODIE. Ofera posibilitatea investirii surplusului de fonduri ale clientilor, în pachete de actiuni, pe baza ofertelor publice, intermediate de societatile de valori mobiliare.

CREDITE

Credite imobiliare

Credite pentru cumparari de locuinte si terenuri aflate în intravilan: termen de 10 ani; suma maxima - 85% din pretul locuintei.

Credite pentru modernizari si reparatii: termen de 5 ani; suma maxima - 85% din valoarea devizului.

Credite temporare (punte). Se acorda pentru asigurarea resurselor financiare necesare achizitionarii unei noi proprietati imobiliare pâna la vânzarea imobilului detinut initial: termen de 6 luni; suma maxima - 80% din valoarea devizului.

Credite pentru autoturisme. Se acorda pentru cumpararea de autoturisme noi din productia interna sau de import de la distribuitorii autorizati; termen 5 ani;

Credite pentru bunuri de folosinta îndelungata. Se acorda pentru achizitionarea de mobilier, produse electronice, aparate menajere, calculatoare etc.; termen 3 ani; suma maxima - 85 sau 100% din pretul bunului care se cumpara.

Credite pentru sanatate. Se acorda pentru plata unor tratamente medicale; termen 12 luni; suma maxima - 100% din costul tratamentului.

Credite pentru învatamânt. Se acorda pentru achitarea taxelor de înscriere si continuare a studiilor în diferite forme de scolarizare; termen 12 luni; suma maxima - 100% din cheltuielile de scolarizare.

Credite pentru nevoi temporare. Se acorda pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de diverse evenimente din viata familiei; termen 60 zile de acordare; suma maxima - venitul net.

ALTE SERVICII oferite de B.C.R.

- Serviciul de transfer valutar prin merchants bank este adresat clientilor persoane fizice, permite primirea sumelor în valuta trimise în SUA si Canada, fara a fi necesar ca destinatarul sa aiba cont deschis la banca.

- Tranzactii de schimb valutar. Cele mai rentabile operatiuni de schimb valutar, în cele mai convenabile conditii si cu comisioanele cele mai reduse. Pot fi efectuate tranzactii în urmatoarele valute: USD, EURO, GBP, CHF, CAD, JPY.

- Servicii pe piata de capital prin INTERMOB SVM: Intermedierea tranzactiilor de cumparare / vânzare de actiuni; Operatiuni privind finantarea societatilor comerciale prin instrumente specifice pietei de capital (oferte publice pentru majorari de capital si misiuni de obligatiuni); Intermedierea ofertelor publice de cumparare pentru preluarea pachetelor mari de actiuni în vederea stabilirii unei pozitii de control; Listarea la Bursa de Valori Bucuresti si pe piata Rasdaq; Acordarea de asistenta si evaluare economica a societatilor comerciale în vederea stabilirii politicii de investitii. Calitatea serviciilor si continuitatea în oferta de produse si servicii care ajuta la cresterea fidelitatii clientilor, acestia fiind astfel mai putin tentati sa evalueze alternativa utilizarii serviciilor concurentilor.

3.2. Produse de creditare adresate persoanelor fizice

Particularitatile produselor de creditare adresate de BCR persaonelor fizice se traduc în: accesibilitate, prin acceptarea la stabilirea capacitatii de rambursare a unei game largi de venituri, atât realizate de catre împrumutat, cât si de catre coplatitori, dupa ca; efort financiar redus prin: perioada mare de creditare; oferirea gratuita de catre banca a certificatului de asigurare; posibilitatea de refinantare a creditelor angajate la alte banci si economie de timp, prin apelarea la una dintre urmatoarele modalitati de rambursare: oriunde si oricând în tara prin reteaua de ATM-uri BCR (cea mai extinsa retea) din contul de card de debit, pentru creditele în lei; serviciul e-BCR sau Standing Order, pentru creditele în lei

I. CREDITE CU DESTINATIE MULTIPLA

DIVERS EXTRA /SUPER BCR este un credit nenominalizat, în lei si în valuta, în valoare de pâna la 20.000 EUR. Efort financiar redus prin perioada mare de creditare (10 ani) si oferirea gratuita de catre banca a certificatului de asigurare. Acordarea creditului se face fara aport propriu, garanti sau ipotecarea unui imobil. În cel mai scurt timp se poate obtine preavizarea creditului, fie prin intermediul serviciului InfoBCR, fie la sediile unitatilor BCR. Clientii au posibilitatea de a folosi formularul credite on-line. Ulterior completarii formularului on-line, clientul va fi contactat de catre un operator InfoBCR în vederea efectuarii preaprobarii cererii, urmând ca decizia de acordare a creditului sa fie luata la nivelul sucursalei BCR la care doreste sa mearga clientul.

Documentatie de credit simplificata pentru:

- împrumuturile de pâna la 1.000 EUR inclusiv sau echivalent RON /USD, sau în cazul în care în cursul ultimelor 12 luni, solicitantul a beneficiat de credite garantate cu garantii reale imobiliare de la BCR, nemaifiind solicitate copii dupa contractul individual de munca /cartea de munca / registrul general de evidenta a salariatilor

- solicitantii care îsi încaseaza salariul lunar într-un cont curent /cont de card la BCR, banca putând accepta, în locul adeverintei de salariu, un extras de cont /stare financiara cumulat(a) pe ultimele 3 luni

Beneficiari: persoane fizice, în vârsta de cel putin 18 ani, care îndeplinesc conditiile de eligibilitate solicitate de catre banca

Destinatia: se acorda pentru satisfacerea nevoilor personale ale împrumutatului

Moneda de acordare: RON, EUR, USD

Suma maxima: 20.000 EUR (sau echivalent RON /USD)

Termen maxim: 10 ani

Avans: nu este necesar.

Capacitatea de rambursare se determina pe baza veniturilor realizate de catre solicitant si coplatitori, daca este cazul, din salarii, pensii, venituri provenite din contracte de închiriere, dividende, venituri realizate în strainatate, din activitati independente, din depozite si dobânzi bonificate la aceste depozite sau orice alte surse de venit dovedite prin documente legale.

Gradul de îndatorare poate ajunge pâna la 65% din venitul net eligibil al familiei. Venitul net eligibil al familiei este determinat prin deducerea din venitul net a cosului minim de subzistenta, precum si a altor angajamente de plata lunare (de alta natura decât creditul): chirii, asigurari etc. Gradul maxim de îndatorare pentru fiecare client în parte depinde de asemenea profilul de risc si comportamentul de plata al acestuia.

Modalitati de angajare a creditului: sumele se pun la dispozitia clientului prin cont separat de împrumut. Platile se efectueaza prin alimentarea din contul separat de împrumut a contului curent, de unde se pot efectua plati catre terti, dispuse prin ordine de plata sau ridicari de numerar. În cazul creditelor în RON, plafonul de credit poate fi pus la dispozitia clientilor prin cont de card de debit.

Modalitati de rambursare a creditului: a) la orice sediu BCR, în numerar (inclusiv în ziua scadentei); b) la sediul unitatii BCR care a acordat creditul, din contul curent în lei /valuta (inclusiv ziua scadentei); c) prin internet, din contul curent în lei /valuta, utilizând serviciul e-BCR, cu cel putin o zi înaintea scadentei stabilite prin graficul de rambursare (se completeaza Cererea de acces si se încheie Conventie); d) la orice ATM din reteaua BCR, din contul de card de debit (se încheie Conventie), prin Direct Debit, Standing Order sau prin serviciul de efectuare operatiuni prin telefon (disponibil în cadrul Pachetului Cont Curent BCR), pentru creditele acordate în lei.

Optiune de re-încarcare a plafonului de credit pâna la valoarea initiala din contractul de credit daca solicitantul a rambursat cel putin jumatate din valoarea creditului acordat sau cel putin jumatate din numarul total de rate stabilite prin graficul initial de rambursare emis la acordarea creditului si nu a înregistrat restante mai mari de 30 de zile (serviciul TOP UP BCR).

Nivel dobânzi:

a) Dobânda fixa în primele 3 luni:

*dobânda promotionala  valabila pentru creditele aprobate în perioada 12.11 - 31.12.2007

* în functie de dobânda de referinta BCR (revizuibila la 31 martie si 30 septembrie), la care se adauga o marja fixa ** în functie de dobânda de referinta BCR (variabila), la care se adauga o marja fixa

b) fixa /variabila /revizuibila pe întreaga perioada de creditare

DIVERS EXTRA BCR:

DIVERS SUPER BCR:

* în functie de dobânda de referinta (variabila), la care se adauga o marja fixa

Documente necesare:

- Cerere de credit (formular tip BCR)

- Declaratia - acord pentru coplatitor(i), daca este cazul (formular tip BCR)

- Adeverinta de salariu pentru solicitant si daca este cazul, pentru coplatitori (formular BCR sau alte modele de adeverinte care sa cuprinda obligatoriu informatiile solicitate de banca) / Extras de cont /Stare financiara cumulat(a) pe ultimele trei luni pentru clientii care încaseaza salariul lunar într-un cont curent / cont de card BCR)

- Talon de pensie (original sau copie) sau decizie de pensionare

- Cartea de munca (primele si ultimele doua pagini) /contractul individual de munca cu viza directiei generale de munca si protectie sociala /registrul general de evidenta a salariatilor (filele care cuprind elementele de identificare ale angajatorilor si înscrierile referitoare la împrumutat pentru solicitant si, daca este cazul, pentru coplatitori)

- BI /CI (copie) pentru solicitant si daca este cazul, pentru coplatitor(i)

- Factura de utilitati (din luna precedenta sau cu cel mult 2 luni anterioare solicitarii creditului)

- Alte documente solicitate de banca.

DESCOPERIT DE CONT INDIVIDUAL este un credit de consum acordat în limita unui plafon cuprins intre 1 si 6 salarii nete, maxim 5.000 EUR, cu conditia ca virarea lunara a salariului sa fie efectuata într-un cont curent deschis la BCR. Nu este necesara încheierea unui protocol între BCR si firma angajatoare.

Beneficiari: persoane fizice care realizeaza venituri lunare din salarii, au un card de debit BCR în al carui cont încaseaza salariul lunar, solicita deschiderea unui cont curent cu card de debit atasat (BCR Maestro /BCR VISA Electron /BCR VISA Clasic)

Moneda de acordare: RON

Plafon acordat: maxim 6 salarii nete fara a depasi 5.000 EUR (echivalent în lei la cursul BNR din data aprobarii). Plafonul este atasat contului curent. Plafonul de descoperit de cont se activeaza dupa prima alimentare a contului curent cu drepturile salariale. Perioada de acordare a descoperitului de cont: nedeterminata daca s-au respectat conditiile prevazute în contract si împrumutatul îsi pastreaza calitatea de salariat

Dobânzi: 22% /an, variabila (27% /an dobânda penalizatoare)

Documente necesare clientului persoana fizica: copie BI /CI pentru solicitant; adeverinta de salariu, completata, semnata si stampilata, incluzând paragraful prin care angajatorul se obliga sa vireze salariul în contul curent specificat. Acest document este necesar doar în cazul în care clientului nu i s-au virat drepturile salariale în ultimele 3 luni consecutive în contul curent deschis la BCR, în caz contrar fiind suficient extrasul de cont curent pe ultimele 3 luni consecutive.

Avantaje: 1) usor de obtinut - de la orice unitate teritoriala BCR pe baza adeverintei de venit sau a extrasului de cont (în cazul virarii drepturilor salariale în ultimele 3 luni consecutive într-un cont curent deschis la BCR); 2) finantare fara prezentarea de garantii si fara necesitatea justificarii destinatiei banilor; 3) acces permanent 24 h /24 la bani utilizând cardul de debit atasat contului curent; 4) utilizare multipla - retrageri numerar, plati comercianti, plata facturilor de utilitati; 5) reîncarcabil - pe masura rambursarii sumelor utilizate, acestea pot fi utilizate din nou; 6) posibilitatea rambursarii anticipate (partial sau total) a sumelor utilizate fara a se percepe un comision de rambursare anticipata; 7) dinamicitate - majorarea /diminuarea /mentinerea plafoanelor acordate în functie de evolutia alimentarilor lunare cu drepturi salariale a contului curent; 8) flexibilitate - nu este necesara încheierea unor acte aditionale cu clientul în cazul modificarii (majorare /diminuare /anulare) din initiativa Bancii a plafoanelor acordate. În cazul diminuarii /anularii plafoanelor, clientului i se ofera posibilitatea esalonarii diferentei de rambursat pâna la concurenta noului plafon; 9) comision 0 cu cardul la plata de bunuri si servicii, la comerciantii acceptanti; 10) acces la facilitati acordate în cadrul campaniilor.

MAXICREDIT EXTRA /SUPER BCR este un credit nenominalizat garantat cu garantii reale, în lei si în valuta. Suma maxima ce poate fi împrumutata depinde doar de capacitatea de rambursare si de garantiile constituite. Efort financiar redus prin: perioada mare de creditare (25 de ani); oferirea gratuita de catre banca a certificatului de asigurare; diminuarea în primul an de creditare cu 0,5 puncte procentuale a nivelului de dobânda perceput pentru creditele acordate în EUR cu dobânda fixa în primul an de creditare, în situatia în care solicitantul îsi încaseaza salariul /pensia într-un cont curent la BCR de cel putin 2 luni.

Beneficiari: persoane fizice, în vârsta de cel putin 18 ani, care îndeplinesc conditiile de eligibilitate solicitate de catre banca

Destinatia: se acorda pentru rezolvarea nevoilor personale ale împrumutatului

Moneda de acordare: RON, EUR, USD

Suma maxima: în functie de capacitatea de rambursare si de garantiile constituite, dar nu va putea depasi valoarea de garantie a imobilului (constructie si /sau teren) ce urmeaza a fi admis în garantie sau 90% din valoarea depozitelor colaterale /certificatelor de depozit /titlurilor de stat.

Termen maxim: 25 ani

Avans: nu este necesar

Dobânda: corespunzatoare termenului de rambursare solicitat de client; solicitantul poate opta pentru plata unui nivel de dobânda fix sau variabil sau revizuibil semestrial, pentru creditele acordate în leiOptiune de reîncarcare a plafonului de credit pâna la valoarea initiala din contractul de credit daca solicitantul a rambursat cel putin jumatate din valoarea creditului acordat sau cel putin jumatate din numarul total de rate stabilite prin graficul initial de rambursare emis la acordarea creditului si nu a înregistrat restante mai mari de 30 de zile (serviciul TOP UP BCR)

Garantii reale (proprietatea împrumutatului sau a terte persoane): Ipoteca, Depozite colaterale /certificate de depozit cu discount /certificate de depozit la purtator constituite în sistem BCR /titluri de stat.

Garantii personale: asigurare de viata pentru persoanele care au calitatea de împrumutat si vârsta cuprinsa intre 18 si 65 ani, oferita în mod gratuit de catre banca; certificatul de asigurare se emite fie pe numele împrumutatului, fie, în cazul în care exista coplatitori, pe numele persoanei mai tinere.

Capacitatea de rambursare se determina pe baza veniturilor realizate de catre solicitant si coplatitori, daca este cazul, din salarii, pensii, venituri provenite din contracte de închiriere, dividende, venituri realizate în strainatate, din activitati independente, din depozite si dobânzi bonificate la aceste depozite sau orice alte surse de venit dovedite prin documente legale.

Gradul de îndatorare poate ajunge pâna la 65% din venitul net eligibil al familiei. Venitul net eligibil al familiei este determinat prin deducerea din venitul net a cosului minim de subzistenta, precum si a altor angajamente de plata lunare (de alta natura decât creditul): chirii, asigurari etc. Gradul maxim de îndatorare pentru fiecare client în parte depinde de asemenea profilul de risc si comportamentul de plata al acestuia.

Modalitati de angajare a creditului: sumele reprezentând creditul acordat vor fi puse la dispozitia clientului prin cont curent /cont de card (pentru creditele în lei), deschis pe numele sau, din care se pot efectua retrageri de numerar sau ordona plati prin virament

Modalitati de rambursare a creditului: la orice sediu BCR, în numerar (inclusiv în ziua scadentei stabilite prin graficul de rambursare); la sediul unitatii BCR care a acordat creditul, din contul curent în lei /valuta (inclusiv ziua scadentei); prin internet, din contul curent în lei /valuta, utilizând serviciul e-BCR, cu cel putin o zi înaintea scadentei stabilite prin graficul de rambursare (se completeaza în prealabil Cererea de acces si se încheie Conventie); la orice ATM din reteaua BCR, din contul de card de debit (se încheie în prealabil Conventie), prin Direct Debit, Standing Order sau prin serviciul de efectuare operatiuni prin telefon (disponibil în cadrul Pachetului Cont Curent BCR), pentru creditele acordate în lei

Nivel dobânzi:

* în functie de dobânda de referinta BCR (variabila), la care se adauga o marja fixa ** în functie de dobânda de referinta BCR (revizuibila la 31 martie si 30 septembrie), la care se adauga o marja fixa

Dobânda fixa initial si variabila ulterior:

*în functie de dobânda de referinta BCR (variabila), la care se adauga o marja fixa

** promotie valabila pâna la data de 31.12.2007

***client BCR care îsi încaseaza salariul /pensia într-un cont curent la BCR

Dobânda variabila pe întreaga perioada de creditare:

* în functie de dobânda de referinta BCR (variabila), la care se adauga o marja fixa

Documente necesare

A. în cazul garantarii cu ipoteca: ■ Cerere de credit (formular tip BCR); ■ Declaratia - acord pentru coplatitor(i), daca este cazul (formular tip BCR); ■ Adeverinta de salariu pentru solicitant si daca este cazul, pentru coplatitori (formular tip BCR sau alte modele de adeverinte care sa cuprinda obligatoriu informatiile solicitate de banca) /Extras de cont /Stare financiara cumulat(a) pe ultimele trei luni pentru clientii care încaseaza salariul lunar într-un cont curent / cont de card la BCR); ■ Talon de pensie (original sau copie) sau decizie de pensionare; ■ BI /CI (copie) pentru solicitant si daca este cazul, pentru coplatitor(i) si garantii cu ipoteca; ■ Actul de proprietate al imobilului care constituie garantia creditului inregistrat la Biroul de Carte Funciara (copie); ■ Documentatia cadastrala (copie); ■ Factura de utilitati (din luna precedenta sau cu cel mult 2 luni anterioare solicitarii creditului); ■ Alte documente solicitate de banca.

B. în cazul garantarii cu depozite colaterale, certificate de depozit cu discount, certificate de depozit la purtator, titluri de stat: ■ Documentele solicitate la pct. A) mai putin actul de proprietate al imobilului si documentatia cadastrala; ■ Dovada domicilierii la BCR a instrumentelor de economisire care vor constitui garantia împrumutului solicitat (conventie de depozit la termen /certificate de depozit cu discount, certificate de depozit la purtator).

MAXIPLUS EXTRA /SUPER BCR este un credit nenominalizat garantat cu garantii reale ce permite trageri si rambursari multiple în limita plafonului disponibil, în lei si în valuta, în valoare de pâna la 150.000 euro echivalent pe 20 ani, în functie de capacitatea de rambursare si de garantiile constituite. În plus, în primii 5 ani, clintul are posibilitatatea de a efectua trageri si rambursari multiple, în limita plafonului disponibil. La solicitarea sa, perioada de trageri si rambursari multiple se poate prelungi cu înca 5 ani. Clientul mai poate beneficia de diminuarea cu 0,4 puncte procentuale a nivelului de dobânda perceput, în situatia în care primeste salariul prin intermediul unui card BCR. În cel mai scurt timp se poate obtine preavizarea creditului pe care doreste sa îl obtina la sediile unitatilor BCR.

Documentatie de credit simplificata pentru: creditele garantate cu garantii reale, banca nemaisolicitând copii dupa contractul individual de munca /cartea de munca /registrul general de evidenta a salariatilor; solicitantii care îsi încaseaza salariul lunar într-un cont curent /cont de card la BCR, banca putând accepta, în locul adeverintei de salariu, un extras de cont /stare financiara cumulat(a) pe ultimele 3 luni

Beneficiari: persoane fizice, în vârsta de cel putin 18 ani, care îndeplinesc conditiile de eligibilitate solicitate de catre banca.

Destinatia: se acorda pentru rezolvarea nevoilor personale ale împrumutatului.

Moneda de acordare: RON, EUR, USD.

Suma maxima: 150.000 EUR (echivalent RON /USD) în functie de capacitatea de rambursare si de garantiile constituite, dar nu va putea depasi valoarea de garantie (80% din valoarea apreciata) a imobilului (constructie si /sau teren) ce urmeaza a fi admis în garantie, sau 90% din valoarea depozitelor colaterale /certificatelor de depozit /titlurilor de stat.

Termen maxim: 20 ani, din care: 5 ani - perioada de trageri si rambursari multiple în limita plafonului disponibil. La solicitarea clientului si în functie de capacitatea sa de rambursare, aceasta perioada se poate prelungi o singura data cu înca 5 ani

Perioada de rambursare, în continuarea celei de trageri si rambursari multiple: maxim 15 ani (daca perioada de trageri si rambursari multiple este de 5 ani); maxim 10 ani (daca perioada de trageri si rambursari multiple este de 10 ani).

Avans: nu este necesar

Garantii reale (proprietatea împrumutatului sau a unei terte persoane): Ipoteca; Depozite colaterale /certificate de depozit cu discount /certificate de depozit la purtator constituite în sistem BCR /titluri de stat.

Garantii personale: asigurare de viata pentru persoanele care au calitatea de împrumutat si vârsta cuprinsa intre 18 si 65 ani, oferita în mod gratuit de catre banca; certificatul de asigurare se emite fie pe numele împrumutatului, fie, în cazul în care exista coplatitori, pe numele persoanei mai tinere.

Capacitatea de rambursare se determina pe baza veniturilor realizate de catre solicitant si coplatitori, daca este cazul, din salarii, pensii, venituri provenite din contracte de închiriere, dividende, venituri realizate în strainatate, din activitati independente, din depozite si dobânzi bonificate la aceste depozite sau orice alte surse de venit dovedite prin documente legale.

Gradul de îndatorare poate ajunge pâna la 65% din venitul net eligibil al familiei. Venitul net eligibil al familiei este determinat prin deducerea din venitul net a cosului minim de subzistenta, precum si a altor angajamente de plata lunare (de alta natura decât creditul): chirii, asigurari etc. Gradul maxim de îndatorare pentru fiecare client în parte depinde de asemenea profilul de risc si comportamentul de plata al acestuia.

Modalitatea de acordare: sumele reprezentând creditul acordat vor fi puse la dispozitia clientului prin cont curent, deschis pe numele sau, din care se pot efectua retrageri de numerar sau rambursari multiple, în limita plafonului aprobat, în primii 5 ani, respectiv 10 ani în cazul prelungirii perioadei initiale de trageri si rambursari multiple.

Modalitati de rambursare a creditului: la orice sediu BCR, în numerar (cu cel putin o zi înaintea scadentei stabilite prin graficul de rambursare); la sediul unitatii BCR care a acordat creditul, din contul curent în lei /valuta (inclusiv ziua scadentei); prin internet, din contul curent în lei /valuta, utilizând serviciul e-BCR, cu cel putin o zi înaintea scadentei stabilite prin graficul de rambursare (se completeaza în prealabil Cererea de acces si se încheie Conventie); la orice ATM din reteaua BCR, din contul de card de debit (se încheie în prealabil Conventie), prin Direct Debit, Standing Order sau prin serviciul de efectuare operatiuni prin telefon (disponibil în cadrul Pachetului Cont Curent BCR), pentru creditele acordate în lei

Nivel dobânzi

* stabilita în functie de dobânda de referinta BCR revizuibila la 31 martie si 30 septembrie la care se adauga o marja fixa

** stabilita în functie de dobânda de referinta BCR variabila la care se adauga o marja fixa.

II. CREDITE PENTRU BUNURI DE FOLOSINŢĂ ÎNDELUNGATĂ

Acordarea creditului se face fara avans. În cel mai scurt timp se poate obtine preavizarea creditului, fie prin intermediul serviciului InfoBCR, fie la sediile unitatilor BCR. Se poate folosi formularul credite on-line. Ulterior completarii formularului on-line, clientul va fi contactat de catre un operator InfoBCR în vederea efectuarii preaprobarii cererii, urmând ca decizia de acordare a creditului sa fie luata la nivelul sucursalei BCR la care clientul doreste sa mearga.

Documentatie de credit simplificata pentru: ■ împrumuturile de pâna la 1.000 EUR inclusiv sau echivalent RON /USD, sau în cazul în care în cursul ultimelor 12 luni, solicitantul a beneficiat de credite garantate cu garantii reale imobiliare de la BCR, nemaifiind solicitate copii dupa contractul individual de munca /cartea de munca / registrul general de evidenta a salariatilor; solicitantii care îsi încaseaza salariul lunar într-un cont curent /cont de card la BCR, banca putând accepta, în locul adeverintei de salariu, un extras de cont /stare financiara cumulat(a) pe ultimele 3 luni.

MOTOR EXTRA /SUPER BCR este un credit pentru achizitionarea de vehicule noi si rulate, în lei si în valuta. BCR acorda credit de pâna la 30.000 echivalent euro pentru vehicule noi si de maxim 12.000 echivalent euro pentru vehicule rulate. Perioada maxima de acordare este de 10 ani.

Beneficiari: persoane fizice, în vârsta de cel putin 18 ani, care îndeplinesc conditiile de eligibilitate solicitate de catre banca.

Destinatia: se acorda pentru achizitionarea de vehicule noi, din productia interna si din import, comercializate în tara de catre producatori /dealeri autorizati si de vehicule rulate din productia interna si din import, de la persoane fizice /juridice române.

Moneda de acordare: RON, EUR, USD

Suma maxima: Creditele acordate pentru achizitionarea e vehicule noi: 30.000 EUR (sau echivalent RON /USD); Creditele acordate pentru achizitionarea de autoturisme rulate: 12.000 EUR (sau echivalent RON /USD)

Avans: aport propriu nu este necesar

Termen maxim: 10 ani

Capacitatea de rambursare se determina pe baza veniturilor realizate de catre solicitant si coplatitori, daca este cazul, din salarii, pensii, venituri provenite din contracte de închiriere, dividende, venituri realizate în strainatate, din activitati independente, din depozite si dobânzi bonificate la aceste depozite sau orice alte surse de venit dovedite prin documente legale.

Gradul de îndatorare poate ajunge pâna la 65% din venitul net eligibil al familiei. Venitul net eligibil al familiei este determinat prin deducerea din venitul net a cosului minim de subzistenta, precum si a altor angajamente de plata lunare (de alta natura decât creditul): chirii, asigurari etc. Gradul maxim de îndatorare pentru fiecare client în parte depinde de asemenea profilul de risc si comportamentul de plata al acestuia.

Dobânda: dobânda se stabileste în functie de termenul convenit cu clientul pentru rambursarea creditului; solicitantul poate opta pentru plata unui nivel de dobânda fix, variabil sau revizuibil semestrial, pentru creditele în lei

Modalitatea de acordare a creditului: virament în contul dealer-ului /persoanei fizice sau juridice care comercializeaza autovehiculul

Modalitati de rambursare a creditului: la orice sediu BCR, în numerar (inclusiv în ziua scadentei); la sediul unitatii BCR care a acordat creditul, din contul curent în lei /valuta (inclusiv în ziua scadentei); la orice ATM din reteaua BCR, din contul de card de debit (se încheie în prealabil Conventie), prin Direct Debit, Standing Order sau prin serviciul de efectuare operatiuni prin telefon (disponibil în cadrul Pachetului Cont Curent BCR), pentru creditele acordate în lei

Garantii: polita de asigurare tip CASCO încheiata cu o societate de asigurari agreata de BCR, cu cesionarea drepturilor de încasat în favoarea bancii. În vederea încheierii politei de asigurare CASCO pentru autoturismele rulate ce se doresc a fi achizitionate din credit, în lei, se solicita ca vechimea maxima pentru aceste autovehicule sa fie de: 6 ani pentru cele neînmatriculate în România si 8 ani pentru cele înmatriculate în România. În vederea încheierii politei de asigurare CASCO pentru autoturismele rulate ce se doresc a fi achizitionate din credit, în valuta, se solicita ca vechimea maxima pentru aceste autovehicule sa fie de 7 ani, atât pentru cele înmatriculate în România, cât si pentru cele înmatriculate în strainatate.

Nivel dobânzi:

* în functie de dobânda de referinta BCR (variabila), la care se adauga o marja fixa

** în functie de dobânda de referinta BCR (revizuibila la 31 martie si 30 septembrie), la care se adauga o marja fixa

* în functie de dobânda de referinta BCR (variabila), la care se adauga o marja fixa.

Documente necesare: ■ Cerere de credit (formular tip BCR); ■ Declaratia - acord pentru coplatitor(i), daca este cazul (formular tip BCR); ■ Adeverinta de salariu pentru solicitant si daca este cazul, pentru coplatitori (formular tip BCR sau alte modele de adeverinte care sa cuprinda elementele minime stabilite de banca) /Extras de cont /Stare financiara cumulat(a) pe ultimele trei luni pentru clientii care încaseaza salariul lunar într-un cont curent /cont de card la BCR); ■ Talon de pensie (original sau copie) sau decizia de pensionare; ■ Cartea de munca (primele si ultimele doua pagini) /contractul individual de munca cu viza directiei generale de munca si protectie sociala /registrul general de evidenta a salariatilor (filele care cuprind elementele de identificare ale angajatorilor si înscrierile referitoare la împrumutat pentru solicitant si, daca este cazul, pentru coplatitori); ■ BI /CI (copie) pentru solicitant si daca este cazul, pentru coplatitor(i); ■ Factura proforma pentru autoturismul cumparat din credit; ■ Certificat de Autenticitate eliberat de Registrul Auto Român, în cazul achizitionarii de autoturisme rulate neînmatriculate în România; ■ Dupa acordarea creditului si înmatricularea autoturismului, se solicita o copie a cartii de identitate a autoturismului; ■ Alte documente solicitate de banca.

PRACTIC EXTRA /SUPER BCR este un credit pentru bunuri de uz casnic sau personal si servicii aferente acestora, în lei si în valuta, în valoare de 5.000 echivalent euro pe 5 ani, fara avans. Creditele se pot obtine prin punctele de vânzare ale societatilor partenere sau direct de la orice sucursala BCR. La cerere clientul beneficiaza de o perioada de gratie de maxim doua luni. Creditul în valuta se acorda numai pentru bunurile cumparate din import.

Beneficiari: Beneficiari: persoane fizice, în vârsta de cel putin 18 ani, care îndeplinesc conditiile de eligibilitate solicitate de catre banca.

Destinatia: achizitionarea de bunuri si servicii din tara sau strainatate (aparatura electronica si electrocasnica, mobilier, produse IT, blanuri, materiale de constructii, biciclete etc.) de la furnizorii interni sau externi sau dealerii autorizati ai acestora.

Moneda de acordare: RON, EUR, USD

Suma maxima: 5.000 EUR (sau echivalent RON /USD)

Avans: nu este necesar

Termen maxim: 5 ani

Perioada de gratie: cel mult 2 luni, fara depasirea termenului maxim de rambursare. În cadrul perioadei de gratie împrumutatul achita comisioanele aferente, cu exceptia comisionului de urmarire riscuri si a comisionului de administratie. Dobânda se calculeaza lunar la soldul creditului si se capitalizeaza la sfârsitul perioadei de gratie, fiind inclusa în valoarea creditului

Capacitatea de rambursare se determina pe baza veniturilor realizate de catre solicitant si coplatitori, daca este cazul, din salarii, pensii, venituri provenite din contracte de închiriere, dividende, venituri realizate în strainatate, din activitati independente, din depozite si dobânzi bonificate la aceste depozite sau orice alte surse de venit dovedite prin documente legale.

Gradul de îndatorare poate ajunge pâna la 65% din venitul net eligibil al familiei. Venitul net eligibil al familiei este determinat prin deducerea din venitul net a cosului minim de subzistenta, precum si a altor angajamente de plata lunare (de alta natura decât creditul): chirii, asigurari etc. Gradul maxim de îndatorare pentru fiecare client în parte depinde de asemenea profilul de risc si comportamentul de plata al acestuia.

Modalitatea de acordare a creditului: virament, în contul furnizorului de bunuri

Modalitati de rambursare: la orice sediu BCR, în numerar (inclusiv în ziua scadentei); la sediul unitatii BCR care a acordat creditul, din contul curent în lei /valuta (inclusiv în ziua scadentei), prin internet, din contul curent în lei /valuta, utilizând serviciul e-BCR, cu cel putin o zi înaintea scadentei stabilite prin graficul de rambursare (în prealabil se completeaza Cererea de acces si se încheie Conventie), la orice ATM din reteaua BCR, din contul de card de debit (se încheie în prealabil Conventie), prin Direct Debit, Standing Order sau prin serviciul de efectuare operatiuni prin telefon (disponibil în cadrul Pachetului Cont Curent BCR), pentru creditele acordate în lei

Nivel dobânda:

* în functie de dobânda de referinta BCR (variabila), la care se adauga o marja fixa

** în functie de dobânda de referinta BCR (revizuibila la 31 martie si 30 septembrie), la care se adauga o marja fixa

*in functie de dobânda de referinta BCR (variabila), la care se adauga o marja fixa

Documente necesare: ■ Cerere de credit (formular tip BCR); ■ Declaratia - acord pentru coplatitor(i), daca este cazul (formular tip BCR); ■ Talon de pensie (original sau copie) sau decizia de pensionare; ■ Cartea de munca (primele si ultimele doua pagini) /contractul individual de munca cu viza directiei generale de munca si protectie sociala /registrul general de evidenta a salariatilor (filele care cuprind elementele de identificare ale angajatorilor si înscrierile referitoare la împrumutat pentru solicitant si, daca este cazul, pentru coplatitori); ■ BI /CI (copie) pentru solicitant si daca este cazul, pentru coplatitor(i); ■ Factura proforma pentru bunul ce se doreste a fi cumparat din credit; ■ Factura de utilitati (din luna precedenta sau cu cel mult 2 luni anterioare solicitarii creditului); ■ Alte documente solicitate de banca.

 Concluzii si propuneri

În a doua jumatate a secolului nostru serviciile bancare s-au diversificat, pe de o parte, prin angajarea în unele operatiuni altadata aflate în sarcina unor banci specializate si prin prestarea unor noi servicii aflate în zone de granita cu alti operatori financiari. O prima categorie a acestor servicii noi o reprezinta serviciile de afaceri adresata firmelor. Pe linia promovarii metodelor noi de finantare bancile comerciale au dezvoltat sau au intermediat pentru clientii lor operatiuni de leasing, factoring sau le-au deschis accesul la casele de emisiune de hârtii de valoare si participare la capital. Cea mai mare parte a serviciilor bancare nu comporta angajarea bilantiera. Aceste operatiuni sunt evidentiate de banci si deci grupate din punct de vedere patrimonial ca operatiuni extra-bilantiere. Aceste operatiuni sunt compuse din doua categorii: operatiuni de comision si operatiuni privind obligatii anticipate sau conditionate. În cadrul operatiunilor de comision banca actioneaza în numele si pentru contul clientilor sai. Printre cele mai frecvente operatiuni de acest gen sunt cele legate de efectuarea platilor, îndeosebi operatiuni de incaso, de încasare a creantelor. De asemenea bancile efectueaza operatiuni de vânzare si cumparare de titluri pentru clientii lor. În aceeasi categorie intra si operatiunile de mandat, operatiuni efectuate în numele bancii dar pentru contul clientilor, care în general se refera la administrarea portofoliilor de hârtii de valoare si chiar la administrarea patrimoniilor (executori testamentari, a fondurilor de tutela sau a fundatiilor diverse).

Operatiunile privind operatiile anticipate sau conditionate cuprind o gama mai larga. În primul rând aici se încadreaza obligatiile anticipate ale bancii privind acordarea de credite prin: linii de credite, când obligatia priveste suma creditului si nu conditiile; credite reînnoibile de care se poate beneficia pe durata contractului în conditiile stabilite, avantaje pentru care se plateste bancii un anumit procent. O alta situatie este reprezentata de obligatiile privind subscrierea unor titluri emise de anumite banci în sistemul pietei de credit europene. O a doua grupa a obligatiilor anticipate bancare decurge din circuitul cambial si este cunoscuta sub denumirea de credite prin semnatura. Prin semnatura sa în diverse forme (acceptare, aval) banca garanteaza angajamentul clientului sau catre terti. Banca nu avanseaza fonduri, dar sustine, prin propriul angajament, încrederea pe care o inspira clientul. Ea nu se angajeaza fara sa fi evaluat riscurile operatiunii care pot în cazuri extreme sa-I atraga întreaga raspundere. Expunerea la risc pe care si-o asuma implica încasarea unor sume cu care beneficiarul garantiei remunereaza banca. A treia grupa de activitati de plasament cuprinde operatiuni cu aceleasi  caracteristici ca si cele anterioare. Pe de o parte, pentru activitati ce nu se reflecta în bilant, banca se angajeaza sa actioneze în viitor si deci îsi asuma riscul de a avea cheltuieli sau pierderi. Pe de alta parte banca încaseaza o remunerare sau beneficiaza de o modificare a pozitiei imediate. Printre aceste activitati mentionam: angajamente anticipate de a acorda credite, angajamente anticipate de a vinde sau a cumpara titluri, operatiuni denumite optiuni, angajamente anticipate asupra dobânzilor sau a cursului de schimb.

O alta categorie de servicii s-au dezvoltat în sfera afacerilor internationale: încasarea operatiunilor de export, finantarea exportului prin institutiile nationale de garantare a creditului pentru export, negocierea si scontul cambiilor straine, facilitarea importului prin credite documentare, operare în conturi în valuta, angajarea în optiuni în moneda straina.

Au fost dezvoltate de asemenea servicii de sprijinire a afacerilor care ofera servicii de informare privind creditele, evaluari de performante ale unor firme cu perspective de a deveni partenere în relatiile de afaceri.

Milioanele de clienti ai bancii au necesitat dezvoltarea serviciilor personale, care s-au afirmat în special prin diversificarea conturilor: de economii, de investitii, cu programe diferite de economisire.

De asemenea se ofera servicii multiple de initiere si angajare în sfera bursei de valori, angrenând titularii de conturi în participarea la subscrierea de actiuni sau bonuri de tezaur dar si de forme colective de fructificare a capitalului prin societatile de investitii si de plasament.

Bancile mai ofera programe diversificate de asigurari, asista pe clienti în pregatirea calatoriilor prin carti de credit, cecuri de calatorie si schimb valutar si chiar pentru organizarea calatoriei lor si asigurarea clientilor în aceasta perioada.

Obiectivul final al bancilor este de a reduce nevoia îndrumarii clientilor catre alti specialisti din afara bancii, indiferent de serviciile de specialitate solicitate de acestia. În general, bancile românesti ofera clientilor urmatoarea sfera de servicii: atragerea de depozite în lei si valuta, la vedere si la termen; operatiuni de cont curent (încasari, plati); decontarea transferurilor interne si externe; emiterea si acceptarea de cecuri si documente de plata; operatiuni financiare si bancare din cadrul acordurilor interne si internationale (în lei si în valuta); acordarea de credite pe termen scurt, mediu si lung; vânzarea de obligatiuni de stat, titluri de credit si de valoare;  emisia de obligatiuni; emiterea si acceptarea de garantii; pastrarea în custodie; cumparare-vânzare de valuta, aur si metale pretioase;  operatiuni valutare; consultanta bancara; emiterea de carti de plata si decontarea tranzactiilor efectuate pe baza acestor instrumente de plata. Sfera serviciilor se extinde, iar majoritatea noilor servicii au fost introduse în ultimii 5 ani. Ca rezultat al acestor evolutii au intervenit schimbari majore în sistemul bancar românesc. Atât personalul bancar cât si clientela vor trebui sa se familiarizeze cu un numar tot mai mare de servicii, dar si de procese, instrumente, proceduri noi. Pentru ca o banca sa aiba succes, este vital ca ea sa si comercializeze produsele si serviciile în vederea estimarii dezvoltarii sale. Banca va reusi numai daca publicul (clienti potentiali) va cunoaste, va cumpara si va avea încredere în produsele si serviciile sale.

Bibliografie

BASNO Cezar, DARDAC Nicolae, "Management bancar", Editura Economica, Bucuresti, 2002;

BASNO Cezar, DARDAC Nicolae, FLORICEL Constantin "Moneda, Credit, Banci",  Editura Didactica si Pedagogica R.A.,  Bucuresti, 1999;

BASNO Cezar, DARDAC Nicolae "Operatiuni bancare", Editura Didactica si Pedagogica R.A., Bucuresti, 1999;

DEDU Vasile "Gestiune si audit bancar", Editura National, Bucuresti, 2001;

DUCA Ioana, "Moneda si credit", Editura Renaissance, Bucuresti, 2004;

IONESCU Lucian C. (coordonator) "Bancile si operatiunile bancare",  Editura Economica, 1996;

MIHAI Ilie, "Tehnica si managementul operatiunilor bancare", Editura Expert, Bucuresti, 2003

OLTEANU Alexandru, "Management bancar. Politici. Strategii si Tehnici bancare", Editura Dareco, Bucuresti, 2003;

OLTEANU Al. (coord.), OLTEANU Florin Manuel, BADEA Leonardo, "Management bancar. Caracteristici. Strategii. Studii de caz", Editura Dareco, Bucuresti, 2003.loading...Document Info


Accesari: 4909
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2020 )