Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
Probleme fiscalitate

Finante


133. O persoana fizica detine ca locuinta de domiciliu un apartament in mediul urban intr-un bloc cu 4 etaje si 15 apartamente, construit in anul 1940, cu o suprafata desfasurata de 95 mp. Valoarea impozabila a cladirii este de 669 lei/mp, iar coeficientul de corectie pozitiva determinat pe baza rangului localitatii si zonei din cadrul localitatii este de 2.40.
Determinati impozitul pe cladire care trebuie platit de persoana fizica in contul anului 2008.
Raspuns:
Calculam valoarea impozabila a cladirii
95 mp*669=63.555
Reducere 0.1 a coef. De corectie ( apartament in bloc cu 4 etaje si 15 ap.)
Coef. Corectie = 2.4-0.1=2.30
63555*2.30=146.176,5
Constructie mai veche de 50 ani >> reducere 20%
146176.5*0.8=116.941,20
Calculam impozitul pe cladire= valoarea impozabila *cota de impozit
=116941.2*0.1%=116.94 care se intregeste la leu prin adaos
>>> impozit pe cladire anual care trebuie platit= 117 lei care se repartizeaza la termene de plata 31 martie si 30 septembrie

134. O persoana fizica detine ca locuinta de domiciliu o casa in Bucuresti cu o valoare impozabila de 669 lei/mp si cu o suprafata utila de 80 mp , construita in anul 2005. La 15 aprilie 2008 persoana fizica mai achizitioneaza tot in Bucuresti un apartament intr-un bloc cu 2 etaje si 5 apartamente, cu o suprafata desfasurata de 50 mp, cu o valoare impozabila de 669 lei/mp, construit in anul 2006. Incepand cu 1 iulie 2008 persoana fizica da spre inchiriere noul apartament, pentru care incheie un contract de inchiriere pe 3 ani. Coeficientul de corectie este 2.60.
Determinati impozitul pe cladiri care trebuie platit de persoana fizica separat pentru casa si pentru apartament, pentru anul 2008.
Raspuns:
Pentru casa:
S desf. = 80 mp*1.2 = 96 mp
Valoarea impozabila:
96*669=64224
64224*2.6=166982.4
166982.4*0.1%=166.98 >>> impozit pe cladire = 167 lei

Pentru apartament:
50mp*669=33450
33450*2.6=86970
86970*0.1%=86.97 >> 87 lei
Majorare cu 15%>>> 87*1.15=100.05>>>100 lei

Perioada 1 mai -31 iulie = 3 luni
Impozit lunar = 100/12=8.33>> 8 lei/ luna
8*3 luni= 24 lei de plata ( termen de plata 30 septembrie)

Perioada 1 august-31 decembrie=5 luni
87/12=7.25>>> 7 lei/luna
5*7=35 lei de plata ( termen de plata 30 septembrie )

>>> Pt. casa impozit de platit 167 lei
Pentru apartament impozit = 24+35=59 lei

135. O societate comerciala are inregistrata in contabilitate o cladire cu o valoare de inventar de 800.000 lei, amortizata integral. Cota de impozit stabilita prin hotarare a consiliului local este de 0.5%.
Determinati impozitul pe cladire care trebuie platit de respectiva societate comerciala.
Raspuns:
Reducere valoare impozabila cu 15%>>> 800000*0.85=680.000
Impozit = 680.000*0.5%=3.400 lei

136. O institutie de invatamant preuniversitar detine un teren in intravilan destinat constructiilor in suprafata de 500 mp, din care 100 mp sunt ocupati de o cladire. Valoarea impozabila a terenului este de 6148 lei/ ha.
Determinati impozitul pe teren datorat bugetului local.
Raspuns:
Conform prevederilor Codului Fiscal, impozitul pe teren nu se datoreaza pentru orice teren al unei institutii de invatamant preuniversitar si universitar, autorizata provizoriu sau acreditata.
Rezulta ca institutia de invatamant preuniversitar nu datoreaza impozit pe teren bugetului local.

137. Care sunt bonificatiile care pot fi acordate pentru plata impozitului pe teren?
Raspuns:
Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren, datorat pentru intregul an fiscal de catre contribuabili, pana la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acorda o bonificatie de pana la 10%, stabilita prin hotarare a consiliului local. La nivelul municipiului Bucuresti, aceasta atributie revine Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

138. O persoana fizica detine un autoturism cu o capacitate cilindrica de 2.400 cmc. Valoarea impozitului asupra mijloacelor de transport este de 9 lei/ 200 cmc.
Stiind ca persoana fizica a achizitionat automobilul pe data de 18 februarie 2008, determinati cuantumul impozitului asupra mijloacelor de transport de plata catre bugetul local pentru anul 2008.
Raspuns:
2400 cmc/200 cmc=12 grupe
12*9 lei=108 lei /an
Persoana datoreaza impozit incepand cu data de 1 a lunii urmatoare dobandirii autoturismului, respectiv 1 martie 2008
>>> 10 luni
108/12=9 lei/luna
10luni*9 lei =90 lei impozit datorat pentru anul 2008, care se repartizeaza la termene de plata 31 martie si 30 septembrie

139. O persoana fizica detine în proprietate, într-un oras, în anul fiscal 2008, un apartament, situat într-un imobil cu doua etaje, fiecare etaj cu doua apartamente, construit în anul 1990, cu peretii din beton armat, cu instalatii de apa, canalizare, electrice si de încalzire, în suprafata construita desfasurata de 57 m2. Localitatea unde se afla imobilul a fost încadrata la rangul II, zona D, cu un coeficient de corectie de 2,10.
Stabiliti impozitul pe cladire datorat de proprietarul apartamentului pentru anul 2008, stiind ca valoarea impozabila unitara a fost stabilita de consiliul local la 669 lei/m2, iar plata impozitului se face integral pâna la data de 31 martie 2008 (prin hotarârea consiliului local, pentru plata anticipata a impozitului pe cladiri se acorda bonificatia maxima prevazuta în Codul fiscal , de 10%).

Raspuns:
Impozit anual = 57 x 669 x 2,1 x 0,1% = 80 lei
Bonificatie = 80 x 10% = 8 lei
Impozit de plata = 80 - 8 = 72 lei.
Consider ca raspunsul poate fi nuantat in sensul ca impozitul datorat pentru un an fiscal este cel calculat fara acordarea bonificatiei. Nu se poate sti daca persoana plateste sau nu impozitul integral pana la 31 martie. Daca nu plateste, impozitul datorat este cel calculat fara bonificatie, iar daca plateste integral pana la 31 martie doar de la data platii se poate considera impozitul datorat ca fiind egal cu cel platit ( adica cel calculat cu acordarea bonificatiei). In acest sens Codul Fiscal prevede:" pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, datorat pentru intregul an fiscal..."

140. În anul fiscal 2008 o persoana fizica detine în proprietate un autoturism înmatriculat în România, cu o capacitate cilindrica de 1895cm3.
Calculati impozitul pe mijloacele de transport datorat de proprietar stiind ca valoarea impozitului unitar este stabilita de consiliul local la 15 lei/200 cm3 sau fractiune de capacitate, iar plata impozitului se face integral pâna pe 31 martie 2008 (prin hotarârea consiliului local, pentru plata anticipata a impozitului pe cladiri se acorda bonificatia maxima prevazuta în Codul fiscal, de 10%).
Raspuns:

Nr unitati de 200 cm3 = 1895/200 = 10
Impozit anual = 10 x 15 = 150 lei
Bonificatie = 150 x 10% = 15 lei
Impozit de plata = 150 - 15 = 135 lei

141. Cine datoreaza impozitul pe cladiri, respectiv taxa pe cladiri?
Raspuns:
Impozitul pe cladiri este datorat de proprietarii cladirilor situate in Romania, cu exceptia situatiilor prevazute de Codul Fiscal.
Taxa pe cladiri este datorata de persoanele juridice care au concesionate, închiriate, primite sau luate în folosinta cladiri proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale.

142. Cum se calculeaza impozitul pe cladiri în cazul în care proprietarul este o persoana fizica ce detine în proprietate doar o cladire?
Raspuns:
În cazul persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la valoarea impozabila a cladirii.
Valoarea impozabila a cladirii, exprimata în lei, se determina prin înmultirea suprafetei construite desfasurate a acesteia, exprimate în metri patrati, cu valoarea impozabila corespunzatoare, exprimata în lei/m2 (ajustata cu un coeficient de corectie în functie de rangul localitatii si zona în cadrul localitatii). În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri si 8 apartamente, coeficientul de corectie se reduce cu 0,10.
Valoarea impozabila a cladirii,se reduce în functie de anul terminarii acesteia, dupa cum urmeaza:
a) cu 20%, pentru cladirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta;
b) cu 10%, pentru cladirea care are o vechime cuprinsa între 30 de ani si 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta.
În cazul cladirii utilizate ca locuinta, a carei suprafata construita depaseste 150 de metri patrati, valoarea impozabila a acesteia se majoreaza cu câte 5% pentru fiecare 50 metri patrati sau fractiune din acestia.
Daca dimensiunile exterioare ale unei cladiri nu pot fi efectiv masurate pe conturul exterior, atunci suprafata construita desfasurata a cladirii se determina prin înmultirea suprafetei utile a cladirii cu un coeficient de transformare de 1,20.

143. Cum se calculeaza impozitul pe cladiri în cazul unei persoane juridice?
Raspuns:
În cazul persoanelor juridice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a cladirii.
Cota de impozit se stabileste prin hotarâre a consiliului local si poate fi cuprinsa între 0,25% si 1,50% inclusiv. În cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta, cota impozitului pe cladiri se stabileste de consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucuresti între 5% si 10% si se aplica la valoarea de inventar a cladirii înregistrata în contabilitatea persoanelor juridice, pâna la sfârsitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare.
În cazul unei cladiri a carei valoare a fost recuperata integral pe calea amortizarii, valoarea impozabila se reduce cu 15%.

144. Care este scadenta de plata a impozitului pe cladiri?
Raspuns:
31 martie si 30 septembrie

145. Cine sunt contribuabilii impozitului pe teren, respectiv taxa pe teren?
Raspuns:
Contribuabilii impozitului pe teren sunt proprietarii acestora.
Taxa pe teren este datorata de persoanele care au concesionate, închiriate, primite sau luate în folosinta terenuri proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale.

146. Cum se fundamenteaza impozitul pe teren, pentru un teren situat în intravilan, la alta categorie de folosinta decât teren pentru constructii?
Raspuns:
În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la alta categorie de folosinta decât cea de terenuri cu constructii, impozitul pe teren se stabileste prin înmultirea suprafetei terenului, exprimata în hectare, cu impozitul unitar, iar acest rezultat se înmulteste cu un coeficient de corectie.

147. Care sunt contribuabilii în cazul impozitului asupra mijloacelor de transport?
Raspuns:
Persoanele care detin în proprietate un mijloc de transport datoreaza impozitul asupra mijloacelor de transport.
În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durata a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datoreaza de locatar

148. Cum se stabileste cuantumul taxei asupra mijloacelor de transport în cazul autovehiculelor?
Raspuns:
Impozitul pe mijlocul de transport se calculeaza în functie de capacitatea cilindrica a acestuia, prin înmultirea numarului de unitati de 200 de cm3 sau fractiuni din acestea (determinate prin împartirea capacitatii cilindice la 200, iar rezultatul rotunjit la întreg prin adaugare) cu impozitul unitar.


149. O persoana fizica detine ca prima locuinta , in afara celei de domiciliu, o proprietate in mediul urban, avand o suprafata utila de 60 mp, iar valoarea impozabila unitara de 669 lei/mp. La subsol, cladirea are o pivnita nelocuibila, proprietatea contribuabilului, cu o suprafata utila de 8 mp. Cladirea a fost construita in anul 1950, fiind achizitionata de contribuabil la data de 25 ianuarie 2008. Coeficientul de corectie pozitiva a valorii impozabile este de 2.6, iar apartamentul este situat intr-o cladire cu 3 niveluri si 9 apartamente.
Determinati impozitul pe cladiri de plata in 2008 pentru aceasta proprietate a contribuabilului.
Raspuns:
Pentru locuinta:
S desfasurata= 60*1.2=72 mp
Reducere coeficient corectie >>>2.6-0.1=2.5
Stabilire valoare impozabila:
72mp*669lei/mp=48168 lei
48168*2.5=120420 lei
Reducere 20% vechime>50 ani >>> 120420*0.8=96336
Calcul impozit anual= 96336*0.1%=96.34>>>96 lei
Majorare prima locuinta in afara de cea de domiciliu:
96*1.15=110.4>>> 110 lei / an
110/12=9.16 >>> 9 lei /luna
9*11 luni= 99 lei pt anul 2008
Pentru pivnita:
Suprafata desfasurata = 8*1.2=9.6 mp
9.6*(669/2)=3211.2 lei
3211.2*0.1%=3.21>>> 3 lei impozit datorat pentru pivnita pt. 2008
3/12=0.25 lei/luna
0.25*11= 2.75>>> 3 lei impozit datorat pentru pivnita pt. 2008

150. O societate comerciala cu sediul in Bucuresti detine in proprietate o cladire cu o suprafata construita desfasurata de 20 mp, avand o valoare contabila ( de inventar) de 75.000 lei recuperata integral pe calea amortizarii. Cota de impozit pe cladiri stabilita de consiliul local a fost de 1%.
Sa se determine impozitul pe cladire anual datorat de persoana juridica.
Raspuns:
Reducere valoare impozabila cu 15%>>> 75.000*0.85=63.750
Impozit = 63.750*1%=637.5 lei>> 638 lei impozit pe cladire anual

151. O societate comerciala cu sediul in Bucuresti detine in proprietate o cladire cu o suprafata construita desfasurata de 200 mp. Cladirea a fost reevaluata ultima data in anul 2002 la o valoare de 150.000 lei. Cota de impozit pe cladiri stabilita de catre consiliul local a fost de 1% pentru cladirile reevaluate si de 10% pentru cladirile nereevaluate.
Sa se determine impozitul pe cladire anual datorat de persoana juridica in anul 2008.
Raspuns:
150.000*10%=15.000 lei

152. O societate comerciala cu sediul in Bucuresti detine in proprietate o cladire cu o suprafata construita desfasurata de 200 mp. Cladirea a fost reevaluata ultima data in anul 2007 la o valoare de 150.000 lei. Cota de impozit pe cladiri stabilita de catre consiliul local a fost de 1% pentru cladirile reevaluate si de 10% pentru cladirile nereevaluate.
Sa se determine impozitul pe cladire anual datorat de persoana juridica in anul 2008.
Raspuns:
150.000*1%=1.500 lei

153. O persoana fizica detine incepand cu luna decembrie 2007 un autoturism cu o capacitate cilindrica de 1820 cmc.
Determinati impozitul pe mijloacele de transport aferent anului 2008 in conditiile in care impozitul unitar este de 60 lei/ 200 cmc.
Raspuns:
1820/200= 9.1 >>> 10 fractiuni
10*60=600 lei

154. O persoana fizica detine un autoturism cu o capacitate cilindrica de 2620 cmc, achizitionat la data de 20 mai 2008. Impozitul unitar este de 60 lei/200 cmc.
Determinati impozitul de plata in 2008.
Raspuns:
2620/200= 13.1 >>> 14 fractiuni
14*60 =840 lei/an
Persoana datoreaza impozit incepand cu data de 1 iunie 2008>>> 7 luni
840/12=70 lei/luna
70*7=490 lei de plata in 2008, termen de plata 30 septembrie

155. O persoana fizica detine incepand cu 10 aprilie 2008 un teren arabil de 10 hectare in extravilan in zona A.
Determinati impozitul de plata daca impozitul unitar este de 36 lei/ ha.
Raspuns:
10 ha*36=360 lei/an
360/12=30 lei/luna
Persoana datoreaza impozit incepand cu 1 mai 2008>>> 8 luni
8*30=240 lei impozit de plata pentru anul 2008, termen de plata 30 septembrie

156. O persoana fizica detine incepand cu 10 iunie 2008 un teren arabil in intravilan de 10 hectare.
Determinati impozitul de plata daca impozitul unitar este de 20 lei/ha, iar coeficientul de corectie este de 3.00.
Raspuns:
10 ha*20=200 lei
200*3=600 lei/an
600/12=50 lei/luna
Persoana datoreaza impozit incepand cu 1 iulie 2008>>> 6 luni
50*6=300 lei de plata pentru anul 2008, termen de plata 30 septembrie

157. O persoana fizica detine un autoturism cu o capacitate cilindrica de 1897 cmc, achizitionat la data de 20 mai 2007. La 15 iunie 2008 persoana fizica vinde autoturismul. Impozitul unitar este de 60 lei/200 cmc.
Determinati impozitul de plata in 2007 si in 2008.
Raspuns:
1897/200=9.49 fractiuni>>> 10 fractiuni
10*60=600 lei impozit anual
600/12=50 lei/luna
Pentru anul 2007, persoana datoreaza impozit de la 1 iunie 2007 >>> 7 luni
7*50=350 lei impozit de plata pentru anul 2007
Pentru anul 2008, persoana datoreaza impozit pana la de la 1 iulie 2008 >>> 6 luni
6*50=300 lei impozit de plata pentru anul 2008

158. O persoana fizica detine o cladire pentru care impozitul anual este de 1.000 lei. Imobilul este singura proprietate a contribuabilului, fiind si locuinta de domiciliu. Stiind ca imobilul a fost achizitionat la data de 15 februarie 2007 si a fost vandut la data de 12 noiembrie 2008, determinati impozitul de plata in 2007 si in 2008.
Raspuns:
1000/12= 83.33 lei>>> 83 lei/luna
Pentru anul 2007, persoana datoreaza impozit de la 1 martie pana la 31 decembrie >>10 luni
83*10=830 lei impozit de plata pentru anul 2007
Pentru anul 2008, persoana datoreaza impozit pana la 1 decembrie 2008>>> 11 luni
83*11=913 lei impozit de plata pentru anul 2008
Document Info


Accesari: 10553
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )