Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload

Subiectii impunerii si sfera de cuprindere a impozitului pe profit

Finante
SUBIECTII IMPUNERII SI SFERA DE CUPRINDERE A IMPOZITULUI PE PROFIT

Impozitele reprezinta o forma de prelevare a unei parti din veniturile si/sau averea persoanelor fizice si juridice la dispozitia statului in vederea acoperirii cheltuielilor publice. Aceasta prelevare se face in mod obligatoriu, cu titlu nerambursabil si fara contraprestatie directa din partea statului.
Caracterul obligatoriu al impozitelor trebuie inteles in sensul ca plata acestora catre stat este o sarcina impusa tuturor persoanelor fizice si/sau juridice care realizeaza venit dintr-o anumita sursa sau poseda un anumit gen de avere pentru care, conform legii, datoreaza impozit

Rolul impozitelor de stat se manifesta pe plan financiar, economic si social, cel mai important fiind rolul impozitelor care se manifesta pe plan financiar, deoarece acesta constituie mijlocul principal de procurare a resurselor financiare necesare pentru acoperirea cheltuielilor publice. Pe plan social, rolul impozitelor se concretizeaza in faptul ca prin intermediul lor, statul procedeaza la redistrubuirea unei parti importante din produsul intern brut intre grupuri sociale si indivizi, intre persoanele fizice si cele juridice.

Pe plan social, rolul impozitelor se concretizeaza in faptul ca prin intermediul lor, statul procedeaza la redistrubuirea unei parti importante din produsul intern brut intre grupuri sociale si indivizi, intre persoanele fizice si cele juridice.

Profitul este surplusul obtinut de o societate comerciala atunci cand venitul total pe care aceasta il obtine din toate activitatile sale depaseste cheltuielile necesare realizarii acestor activitati.

Impozitul pe profit – este un impozit anual, perceput de catre stat asupra venitului persoanelor fizice si a celor juridice (unitati economice, industriale, agricole, comerciale, bancare, institute de cercetare stiintifica, unitati din domeniul culturii si artei etc.).Pentru persoanele fizice se diferentiaza in dependenta de marimea venitului si de starea sociala a contribuabililor. Progresivitatea impunerii veniturilor unora dintre persoanele fizice si acordarea de facilitati altora este cunoscuta sub denumirea de echitate verticala. Se mai foloseste si notiunea de echitate fiscala orizontala, care presupune perceperea de impozite egale la venituri egale, indiferent de sursa veniturilor.

Ca parghie economica, impozitul pe venit, indeosebi cel pe profitul societatii comerciale, este folosit pentru stimularea investitiilor intreprinderilor, a cercetarii stiintifice, progresului tehnic, largirea exportului, sau dezvoltarea economica.

Introdus pentru prima data in SUA in 1920, acest impozit s-a raspandit in Germania si apoi in toate tarile eoropene, mai ales dupa al doilea razboi mondial (in Franta in 1948). Desi americanii au fost promotorii acestui impozit , tot ei au fost cei care au pus sub semnul intrebarii existenta unei taxe asupra corporatiilor. Nu este suficienta taxarea veniturilor proprietarilor corporatiei prin impozitul pe venitul personal? Cateva justificari au fost aduse pentru taxarea distincta a corporatiilor. Prima, desi putin convingatoare, ar fi aceea ca, corporatiile sunt intr-adevar entitati separate de actionarii lor, mai ales cele cu multi actionari unde proprietatea si controlul sunt separate.Al doilea argument ar fi acela ca o corporatie este beneficiara anumitor privilegii (cum ar fi raspunderea limitata a actionarilor) si trebuie sa plateasca pentru asta un impozit. E putin probabil insa ca impozitul platit sa fie echivalent beneficiile acordate. Si in plus, nu se justifica taxarea doar acelor care obtin un avantaj din agregarea capitalului atata timp cat beneficiarii altor avantaje nu sunt taxati. Ultimul argument si cel mai solid in favoarea impozitarii, este acela ca netaxarea veniturilor corporatiei creeaza oportunitati pentru reducerea sarcinii fiscale rezultate din impozitul pe venitul personal. Intr-adevar, castigurile nerealizate de capital ar fi excluse de la impozitare in conditiile in care ele nu fac obiectul impozitului pe venitul personal si impozitul pe corporatii nu ar exista. In acest fel, sarcina fiscala poate fi redusa prin retinerea/reinvestirea profitului in loc ca acesta sa fie distribuit sub forma de dividende.

Denumit “impozit asupra corporatiilor” in SUA, acesta vizeaza acele forme de organizare a afacerilor in cadrul carora proprietatea este de obicei reprezentata de “certificate” transferabile. Detinatorii acestor “certificate” au raspundere limitata fata de creditorii corporatiei, limita fiind data de marimea investitiei lor.

De remarcat aici este limitarea subiectilor impozabili in SUA la aceia care au raspundere limitata, in conditiile in care, atat in Romania, cat si in Franta, acestia pot avea si raspundere nelimitata.

Limitarea subiectilor impozabili o regasim si in Germania, insa aici excluse sunt societatile de persoane, fiind supuse acestui impozit doar societatile de capitaluri. In Franta, Belgia, Italia insa, ambele tipuri de societati se constituie in subiecti impozabili. Spania nu include in sfera de aplicare a impozitului pe profit, societatile civile (impozitate de altfel in Franta).

In general, o societate rezidenta este impozitata asupra totalitatii veniturilor mondiale, iar o societate ne-rezidenta datoreaza impozit doar asupra veniturilor avand sursa in tara de implantare.

Exista totusi, alternative la o impozitare distincta a veniturilor corporatiilor. Astfel, au fost formulate propuneri pentru integrarea impozitului pe venitul corporatiilor cu impozitul pe venitul personal intr-un singur system, dintre care, cea mai radicala abordare se numeste “metoda parteneriatului”.Conform acesteia, toate veniturile corporatiei, fie ele distribuite sau nu, sunt atribuite actionarilor, asa incat fiecare dintre acestia va datora impozit pe venitul personal asupra partii atribuite din totalul veniturilor, in conditiile in care impozitul asupra corporatiilor este eliminate. Oponentii acestei propuneri au formulat unele argumente:

Este ridicol sa consideri actionarii “parteneri” mai ales in cadrul marilor corporatii, cu numerosi actionari, unde managerii sunt in mica masura controlati de acestia, si deci corporatia ar trebui considerata entitate distincta;

Acceptarea acestei metode genereaza dificultati administrative sub aspectul: atribuirii veniturilor acelor actionari care pastreaza aceasta calitate mai putin de un an, dar si deducerii pierderilor firmei din venitul personal impozabil;

Se resimt efectele asupra distributiei veniturilor: actionarii cu rata de impozitare a venitului mare castiga din integrare mai putin decat cei supusi unei rate mai mici; in plus, integrarea ii va avantaja pe cei ce primesc o mare parte din venituri sub forma de capital.

Neacceptata in unanimitate, integrarea  celor doua impozite satisface totusi criteriul eficientei si echitatii.Castigul in eficienta rezulta din eliminarea proastei alocari a resurselor intre sectorul corporativ si cel non-corporativ, din reducerea distorsiunilor induse de taxe asupra deciziilor de economisire (presupunand ca integrarea reduce taxarea profiturilor), din inlaturarea stimulentelor pentru profiturile reinvestite in exces.

La urma urmei, impozitul pe societati afecteaza nu numai patronii, ci si consumatorii, chiar salariatii. Cum? Printr-un sir de implicatii: impozitul pe societati descurajeaza investitiile societatilor de capital, productia lor scade, scad salariile si/sau creste pretul bunurilor societatilor de capital comparative cu pretul bunurilor societatilor de persoane si in final sunt afectati consumatorii acestor bunuri a caror venit real se reduce comparative cu cel al celorlalti consumatori .Prin urmare, impozitul poate fi transferat asupra consumatorilor prin cresterea preturilor, dar si asupra actionarilor prin reducerea partii distribuite din profit.

1.1 CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI

Conform Codului fiscal, sunt obligate la plata impozitului pe profit urmatoarele persoane numite contribuabili:persoanele juridice romane;

persoanele juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent in Romania;

persoanele juridice straine si persoanele fizice nerezidente care desfasoara activitate in Romania intr-o asociere fara personalitate juridica;

persoanele juridice straine care realizeaza venituri din/sau in legatura cu proprietati imobiliare situate in Romania sau din vanzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana;

persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice romane, pentru veniturile realizate atat in Romania cat si in strainatate din asocieri fara personalitate juridica; in acest caz, impozitul datorat de persoana fizica se calculeaza, se retine si se varsa de catre persoana juridica romana.

1.2 CAMPUL DE APLICARE AL IMPOZITULUI

Impozitul pe profit se aplica dupa cum urmeaza:

in cazul persoanelor juridice romane, asupra profitului impozabil obtinut din orice sursa, atat din Romania, cat si din strainatate;

in cazul persoanelor juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent in Romania, asupra profitului impozabil atribuibil sediului permanent;

in cazul persoanelor juridice straine si al persoanelor fizice nerezidente care desfasoara activitate in Romania intr-o asociere fara personalitate juridica, asupra partii din profitul impozabil al asocierii atribuibile fiecarei persoane;

in cazul persoanelor juridice straine care realizeaza venituri din/sau in legatura cu proprietati imobiliare situate in Romania sau din vanzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana, asupra profitului impozabil aferent acestor venituri;

in cazul persoanelor fizice rezidente asociate cu persoane juridice romane care realizeaza venituri atat in Romania, cat si in strainatate, din asocieri fara personalitate juridica, asupra partii din profitul impozabil al asocierii atribuibile persoanei fizice rezidente.

PERSOANELE EXCEPTATE DE LA PLATA IMPOZITULUI

Sunt scutiti de la plata impozitului pe profit urmatorii contribuabili:

trezoreria statului;

institutiile publice, pentru fondurile publice, inclusiv pentru veniturile proprii si disponibilitatile realizate si utilizate potrivit Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare, si Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, daca legea nu prevede altfel;

persoanele juridice romane care platesc impozitul pe veniturile microintreprinderilor, in conformitate cu prevederile cuprinse in titlul IV;

fundatiile romane constituite ca urmare a unui legat;Abrogat;

cultele religioase, pentru: venituri obtinute din producerea si valorificarea obiectelor si produselor necesare activitatii de cult, potrivit legii, venituri obtinute din chirii, alte venituri obtinute din activitati economice, venituri din despagubiri in forma baneasca, obtinute ca urmare a masurilor reparatorii prevazute de legile privind reconstituirea dreptului de proprietate, cu conditia ca sumele respective sa fie utilizate, in anul curent si/sau in anii urmatori, pentru intretinerea si functionarea unitatilor de cult, pentru lucrari de constructie, de reparatie si de consolidare a lacasurilor de cult si a cladirilor ecleziastice, pentru invatamant, pentru furnizarea, in nume propriu si/sau in parteneriat, de servicii sociale, acreditate in conditiile legii, pentru actiuni specifice si alte activitati nonprofit ale cultelor religioase, potrivit Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor;

institutiile de invatamant particular acreditate, precum si cele autorizate, pentru veniturile utilizate, in anul curent sau in anii urmatori, potrivit Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 174/2001 privind unele masuri pentru imbunatatirea finantarii invatamantului superior, cu modificarile ulterioare;

asociatiile de proprietari constituite ca persoane juridice si asociatiile de locatari recunoscute ca asociatii de proprietari, potrivit Legii locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru veniturile obtinute din activitati economice si care sunt sau urmeaza a fi utilizate pentru imbunatatirea utilitatilor si a eficientei cladirii, pentru intretinerea si repararea proprietatii comune;

Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar, constituit potrivit legii;

Fondul de compensare a investitorilor, infiintat potrivit legii;

Banca Nationala a Romaniei;

(l) Fondul de garantare a pensiilor private, infiintat potrivit legii.

(2) Organizatiile nonprofit, organizatiile sindicale si organizatiile patronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit pentru urmatoarele tipuri de venituri:

cotizatiile si taxele de inscriere ale membrilor;

contributiile banesti sau in natura ale membrilor si simpatizantilor;

taxele de inregistrare stabilite potrivit legislatiei in vigoare;

veniturile obtinute din vize, taxe si penalitati sportive sau din participarea la competitii si demonstratii sportive;

donatiile si banii sau bunurile primite prin sponsorizare;

dividendele si dobanzile obtinute din plasarea disponibilitatilor rezultate din venituri scutite;

veniturile pentru care se datoreaza impozit pe spectacole;

resursele obtinute din fonduri publice sau din finantari nerambursabile;

veniturile realizate din actiuni ocazionale precum: evenimente de strangere de fonduri cu taxa de participare, serbari, tombole, conferinte, utilizate in scop social sau profesional, potrivit statutului acestora;

veniturile exceptionale rezultate din cedarea activelor corporale aflate in proprietatea organizatiilor nonprofit, altele decat cele care sunt sau au fost folosite intr-o activitate economica;

veniturile obtinute din reclama si publicitate, realizate de organizatiile nonprofit de utilitate publica, potrivit legilor de organizare si functionare, din domeniul culturii, cercetarii stiintifice, invatamantului, sportului, sanatatii, precum si de camerele de comert si industrie, organizatiile sindicale si organizatiile patronale;

sumele primite ca urmare a nerespectarii conditiilor cu care s-a facut donatia/sponsorizarea, potrivit legii, sub rezerva ca sumele respective sa fie utilizate de catre organizatiile nonprofit, in anul curent sau in anii urmatori, pentru realizarea scopului si obiectivelor acestora, potrivit actului constitutiv sau statutului, dupa caz;

veniturile realizate din despagubiri de la societatile de asigurare pentru pagubele produse la activele corporale proprii, altele decat cele care sunt utilizate in activitatea economica;

sumele primite din impozitul pe venit datorat de persoanele fizice, potrivit prevederilor titlului III.(3) Organizatiile nonprofit, organizatiile sindicale si organizatiile patronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit si pentru veniturile din activitati economice realizate pana la nivelul echivalentului in lei a 15.000 euro, intr-un an fiscal, dar nu mai mult de 10% din veniturile totale scutite de la plata impozitului pe profit, prevazuta la alin. (2). Organizatiile prevazute in prezentul alineat datoreaza impozit pe profit pentru partea din profitul impozabil ce corespunde veniturilor, altele decat cele prevazute la alin.(2).

1.3.1 BARIERELE FISCALE: PROBLEMATICA  MICROINTREPRINDERILOR

Microintreprinderile exista si dupa aderare desi vor crea multe probleme din punct de vedere fiscal.

O situatie de acest gen poate fi cea in care un nerezident infiinteaza o microintreprindere in Romania. In acest caz in tara lui de rezidenta nu va putea fi creditat cu impozitul platit in Romania deoarece in Romania a platit impozit pe venit iar in tara lui ar trebui creditat cu impozit pe profit.

O alta bariera fiscala legata de microintreprindere este neincluderea in aceasta categorie a celor care obtin venit din consultanta si management intr-o proportie mai mare de 50% din venituri.

Mentiune : Plafonul de 50% din totalul veniturilor obtinute din consultanta si management se va aplica doar din anul 2008.

Cotele de impozit pe venitul microintreprinderilor este in cota de :

- 2% in anul fiscal 2007 ;

-2.5% in anul 2008 ;

- 3% in anul 2008.

1.4 OBLIGATIILE CONTRIBUABILILOR PRIVIND IMPOZITUL PE

PROFIT

Contribuabilii au obligatia sa depuna o declaratie anuala de impozit pe profit, pana la termenul prevazut pentru depunerea situatiilor financiare, cu exceptia contribuabililor prevazuti la art. 34 alin. (3), (4) si (7) din Codul fiscal, care depun declaratia anuala de impozit pe profit pana la data de 15 februarie inclusiv a anului urmator. In cursul anului fiscal, contribuabilii au obligatia de a depune declaratia de impunere pana la termenul de plata al impozitului pe profit, inclusiv.

O data cu declaratia de impozit pe profit anuala, contribuabilii au obligatia sa depuna si o declaratie privind platile si angajamentele de plata catre persoanele nerezidente, care cuprinde scopul si suma fiecarei plati, numele si adresa beneficiarului. Nu se cuprind in aceasta declaratie sumele angajate sau platite pentru bunurile importate sau pentru transportul international.

Contribuabilii sunt raspunzatori pentru calculul impozitului pe profit.

Persoanele juridice straine care realizeaza urmatoarele venituri se impoziteaza pentru profitul corespunzator acestora cu cota de 16% pentru:

veniturile obtinute din proprietati imobiliare situate in Romania insemnand veniturile din inchirierea sau cedarea folosintei proprietatii imobiliare situate in Romania; castigul din vanzarea-cesionarea drepturilor de proprietate sau al oricaror drepturi legate de proprietatea imobiliara situata in Romania; castigul din vanzarea-cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica, daca minimum 50% din valoarea mijloacelor fixe ale persoanei juridice sunt, fie direct, fie prin intermediul mai multor persoane juridice, proprietati imobiliare situate in Romania;

veniturile obtinute din exploatarea resurselor naturale situate in Romania, inclusiv castigul din vanzarea-cesionarea oricarui drept aferent acestor resurse naturale.

Orice persoana juridica straina care obtine venituri dintr-o proprietate imobiliara situata in Romania sau din vanzarea-cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana are obligatia de a plati impozit pe profit si de a depune declaratii de impozit pe profit. Orice persoana juridica straina poate desemna un reprezentant fiscal pentru a indeplini aceste obligatii.

Contribuabilii au obligatia de a plati impozitul pe profit trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a primei luni urmatoare trimestrului pentru care se calculeaza impozitul.

Banca Nationala a Romaniei, societatile comerciale bancare, persoane juridice romane, si sucursalele din Romania ale bancilor, persoane juridice straine, au obligatia de a plati impozitul pe profit lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se calculeaza impozitul.

Organizatiile nonprofit au obligatia de a plati impozitul pe profit anual, pana la data de 15 februarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se calculeaza impozitul.

Contribuabilii care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor si plantelor tehnice, pomicultura si viticultura au obligatia de a plati impozitul pe profit anual, pana la data de 15 februarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se calculeaza impozitul.

Contribuabilii care efectueaza plati trimestriale si, respectiv, lunare platesc pentru ultimul trimestru sau pentru luna decembrie, in cazul Bancii Nationale a Romaniei, societatilor comerciale bancare, persoane juridice romane, si in cazul sucursalelor din Romania ale bancilor, persoane juridice straine, o suma egala cu impozitul calculat si evidentiat pentru trimestrul III al aceluiasi an fiscal, respectiv o suma egala cu impozitul calculat si evidentiat pentru luna noiembrie a aceluiasi an fiscal, urmand ca plata finala a impozitului pe profit pentru anul fiscal sa se faca pana la data stabilita ca termen limita pentru depunerea situatiilor financiare ale contribuabilului.

Contribuabilii care au definitivat pana la data de 15 februarie inchiderea exercitiului financiar anterior depun declaratia anuala de impozit pe profit si platesc impozitul pe profit aferent anului fiscal incheiat pana la data de 15 februarie inclusiv a anului urmator.

Persoanele juridice care inceteaza sa existe au obligatia sa depuna declaratia de impunere si sa plateasca impozitul pe profit cu 10 zile inainte de data inregistrarii incetarii existentei persoanei juridice la registrul comertului.Document Info


Accesari: 1791
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2020 )