Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
Frecventarea structurilor de primire turistica cu functiuni de cazare turistica

Turism


a n e x e

Anexa nr. 1

  Confidential

Numai pentru scopuri de cercetare statistica

DATE DE IDENTIFICARE

1. Denumirea structurii de cazare ................ ................

2. Tipul structurii de cazare .......... ..... ...... ...... Cod

3. Unitate cu structura de tratament n cladire ............ Da Nu

(se nscrie x n casuta respectiva)

4. Numarul de structuri de cazare** .......... ..... ...... ........

5. Categoria structurii.......... ..... ...... .......................... Cod

6. Judetul .......... ..... ...... .......... ..... ...... ....

  Cod SIRUTA

7. Localitatea .......... ..... ...... ...........

    Cod SIRUTA

8. Zona turistica ..................... .................... Cod

9. Denumirea agentului economic ............................. 

   

  Cod SIRUES

   

  Cod Unic de Identificare (C.U.I.)/ Cod FISCAL

Adresa agentului, când difera de cea a structurii

Strada ........................ Nr.......... Sectorul .................

10. Judetul .......... ..... ...... ...........................

    Cod SIRUTA

11. Localitatea .......... ..... ...... .........

    Cod SIRUTA

12. Forma de proprietate.......... ..... ...... ............Cod

13. Activitatea principala exercitata .......... ..... ...... ................

.......... ..... ...... .............................Cod CAEN Rev.1

Coduri completate de catre structura de cazare

** Se nscrie numarul de vile, casute, bungalouri sau pensiuni de

aceeasi categorie, pentru care s-a completat cercetarea statistica.

ROMÂNIA

Institutul

National de

Statistica

Cercetare

statistica

TURISM 1A

Aprobat de Institutul National de Statistica n baza O.G. nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede:

- Serviciile de statistica oficiala sunt autorizate sa solicite si sa obtina gratuit datele si informatiile statistice de la toate persoanele fizice si juridice care se afla, detin capital sub orice forma sau desfasoara o activitate de orice fel pe teritoriul Rom niei.

- Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 1000 lei la 5000 lei, urmatoarele fapte: refuzul sau nt rzierea din culpa a transmiterii datelor statistice solicitate, refuzul de a prezenta persoanelor autorizate de catre conducerea serviciilor de statistica oficiala documentele si evidentele necesare verificarii datelor statistice, comunicarea de date eronate sau incomplete, neaplicarea masurilor dispuse de serviciile de statistica oficiala.

Acest formular se transmite la Directia Regionala de Statistica (Directia Regionala de Statistica Bucuresti)/Directia Judeteana de Statistica p na în a s-a zi lucratoare de la expirarea lunii cercetate

Numele persoanei care

raspunde de informatiile .......... ..... ...... .

nscrise n formular: (semnatura conducatorului unitatii)

    L.S.

Dl (Dna) ..........................

Telefonul ......................... Nr. .......... data ........... 2007

Frecventarea structurilor de primire turistica cu functiuni de cazare turistica

în luna ................. 2007

Cap.1. Numarul mediu de camere si locuri oferite turistilor n luna cercetata

Nr. rd.

Denumirea indicatorilor

Numar

A

Numarul mediu de camere oferite turistilor =(rd.2 + rd.3) - total

- Numarul mediu de camere permanente

- Numarul mediu de camere sezoniere

Numarul mediu de locuri-pat din camerele oferite turistilor (coresp. rd.1) = (rd.5 + rd.6) - total

- Numarul mediu de locuri-pat din camerele permanente (coresp. rd.2)

- Numarul mediu de locuri-pat din camerele sezoniere (coresp. rd.3)

Numarul mediu de locuri sezoniere oferite n casute si terenuri de campare = (rd.8 + rd.9) - total

- Numarul mediu de locuri-pat n casute turistice

- Numarul mediu de locuri pe terenuri de campare

10

Numarul mediu de camere ocupate de turisti =(rd.11 + rd.12) - total

11

- Numarul mediu de camere permanente ocupate de turisti

12

- Numarul mediu de camere sezoniere ocupate de turisti

Institutul National de Statistica  

Bd. Libertatii nr.16, sector 5, Bucuresti - cod 050706

Cap. 2. Numarul de sosiri si înnoptari ale turistilor în luna cercetata

Nr. rd.

ara de resedinta (domiciliu)

a turistilor

COD

Numar

sosiri

Numar

nnoptari

Nr. rd.

ara de resedinta (domiciliu)

a turistilor

COD

Numar

sosiri

Numar

nnoptari

A

B

A

B

Total turisti (rd.2+rd.3)

Slovenia

Turisti rezidenti n Rom nia

Spania

Turisti nerezidenti - total,din care pe tari:

Suedia

Albania

Turcia

Austria

Ucraina

Belarus

Ungaria

Belgia

Alte tari din Europa

Bosnia si Herzegovina

Egipt

Bulgaria

Maroc

Cipru

Tunisia

Croatia

Republica Africa de Sud

Danemarca

Alte tari din Africa

Elvetia

Canada

Estonia

S.U.A.

Federatia Rusa

Cuba

Finlanda

Mexic

Fosta Rep. Iugoslava Macedonia

Argentina

Franta

Brazilia

Germania

Alte tari din America de Sud

Grecia

China

Irlanda

Coreea de Sud

Italia

Filipine

Letonia

India

Lituania

Iordania

Luxemburg

Iran

Malta

Israel

Muntenegru

Japonia

Norvegia

Liban

Olanda

Republica Araba Siriana

Polonia

Thailanda

Portugalia

Alte tari din Asia

Regatul Unit

Australia

Republica Ceha

Noua Zeelanda

Republica Moldova

Alte teritorii din Oceania

Serbia

Ţari si teritorii nespecificate

Slovacia

   

Cap.3. Functionarea structurii de cazare n luna cercetata si schimbari intervenite privind denumirea si categoria de confort

A. FUNCŢIONAREA STRUCTURII

n aceasta luna structura a fost deschisa:

1) ... zile pentru locurile-pat permanente nscrise la rd.5 cap.1.

2) ... zile pentru locurile-pat sezoniere nscrise la rd.6 cap.1.

3)..... zile pentru locurile sezoniere nscrise la rd.7 cap.1

B. SCHIMBAREA DENUMIRII STRUCTURII

ncep nd cu luna .......... ..... ...... ............

noua denumire a structurii este .....................

C. SCHIMBAREA CATEGORIEI DE CONFORT

Conform aprobarii Autoritatii Nationale pentru Turism ncep nd cu luna ............... noua categorie de clasificare a structurii este .......... ..... ...... ...

Cap.4. Numarul de persoane ocupate cu activitatea de cazare turistica, inclusiv restaurant, la sfârsitul trimestrului.

  Total din care, pentru restaurant (bar, cafenea, braserie, etc.)

PRECIZĂRI PENTRU COMPLETARE

Acest formular statistic se completeaza de catre toti agentii economici sau persoanele fizice care administreaza efectiv structurile de primire turistica cu functiuni de cazare pentru toate structurile care au fost deschise cel putin o zi n luna respectiva. Pentru fiecare structura de cazare se completeaza un formular statistic ; prin exceptie, se admite ca un agent economic care are mai multe vile, casute, bungalouri sau pensiuni cu o receptie comuna, sa completeze un singur formular statistic pentru mai multe structuri de acelasi tip si de aceeasi categorie.

Tipul si categoria structurii de primire turistica cu functiuni de cazare: conform certificatului de clasificare aprobat de Autoritatea Nationala pentru Turism, n vigoare la sf rsitul lunii respective. Structurile neclasificate pe stele se codifica cu 68. Pentru casutele, terenurile de campare si bungalourile complementare altor structuri de cazare turistica (hotel, motel, sat de vacanta, etc.) datele se nscriu pe rapoartele completate pentru structurile de baza. Casutele turistice existente independent de o alta structura, cu o administratie comuna, constituie o structura de cazare turistica (tip casute - cod 70) si se raporteaza pe un formular distinct.

Zona turistica se codifica astfel: statiuni balneare - cod 1; statiuni din zona litorala, exclusiv orasul Constanta - cod 2; statiuni din zona montana - cod 3; zona Delta Dunarii, inclusiv orasul Tulcea - cod 4; Bucuresti si orasele resedinta de judet, exclusiv Tulcea - cod 5; alte localitati si trasee turistice - cod 6.

Numarul mediu de camere oferite turistilor, nscris la cap.1, rd.1 reprezinta numarul mediu de camere puse la dispozitia turistilor, n zilele din luna n care structura de cazare turistica a functionat; se exclud camerele temporar nchise din diferite motive, cele utilizate de personalul structurii de cazare turistica, camerele nchiriate unor agenti pentru alte scopuri dec t cazarea turistica.

Numarul mediu de locuri-pat din camere oferite turistilor, nscris la cap.1, rd.4, reprezinta numarul mediu de locuri-pat instalate n camerele puse la dispozitia turistilor n zilele din luna cât structura de cazare turistica a functionat. Patul dublu (matrimonial) se socoteste doua locuri-pat, iar paturile instalate suplimentar se exclud. La cap.1 rd.6 nu se includ locurile-pat din casute, care se includ la cap.1 rd.8.

Numarul mediu de locuri sezoniere oferite n casute si pe terenuri de campare, nscrise la cap.1 rd.7 reprezinta numarul mediu de locuri-pat din casute (cap.1 rd.8), puse la dispozitia turistilor n zilele din luna cât structura de cazare turistica a functionat si numarul mediu de locuri de campare puse la dispozitia turistilor (cap.1 rd.9) n zilele cât structura de cazare turistica a functionat n luna respectiva. Numarul de locuri pe terenurile de campare este egal cu numarul parcelelor de campare nmultit cu patru.

Numarul de persoane ocupate cu activitatea de cazare turistica (inclusiv restaurant), reprezinta numarul de persoane care lucreaza n structurile de primire turistica cu functiuni de cazare turistica si n restaurantul, barul, cafeneaua structurii de cazare, n ultima zi lucratoare a ultimei luni din trimestru: salariati cu norma ntreaga sau redusa, inclusiv cei angajati pentru activitati ocazionale sau sezoniere ; proprietarii asociati si lucratorii familiali neretribuiti care lucreaza n mod regulat n structura ; persoanele absente pentru perioade scurte, concedii medicale, concedii platite. Nu se includ persoanele detasate de la alte ntreprinderi, persoanele care satisfac stagiul militar si cele care absenteaza o perioada de timp nedeterminata.

Activitatea economica a structurii de cazare conform CAEN Rev.1: hoteluri - cod 5510; tabere de tineret si refugii montane - cod 5521; campinguri, inclusiv parcuri pentru rulote - cod 5522; alte mijloace de cazare (vile, cabane, bungalouri, sate de vacanta, pensiuni, casute, etc.) - cod 5523.

Forma de proprietate: proprietate integrala de stat (capital social integral de stat) - cod 10; societati comerciale cu capital de stat si capital privat românesc -cod 21; societati comerciale cu capital de stat si capital strain - cod 22; societati comerciale cu capital de stat si capital privat rom nesc si capital strain - cod 23; societati comerciale cu capital de stat si capital privat românesc - cod 26; societati comerciale cu capital de stat si capital strain - cod 27; societati comerciale cu capital de stat si capital privat rom nesc si capital strain - cod 28; societati comerciale cu capital integral privat românesc - cod 31; societati comerciale cu capital privat românesc si capital strain - cod 32; proprietate cooperatista - cod 40; proprietate obsteasca - cod 50; proprietate integral straina- cod 60; proprietate publica de interes national si local (institutii de interes public) - cod 70. Se completeaza forma de proprietate a agentului economic care administreaza efectiv structura de cazare. La structurile în locatie de gestiune se înscrie forma de proprietate a agentului care a primit structura în locatie (a locatarului).

TIPURILE STRUCTURILOR DE PRIMIRE TURISTICĂ CU

FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTIC

CATEGORIILE DE CLASIFICARE

COD

COD

COD

-Hoteluri

-Hoteluri-apartament

-Moteluri

-Hanuri

-Vile (turistice)

-Hoteluri pentru tineret

-Hosteluri

-Cabane turistice

-Cabane de vânatoare

-Cabane de pescuit

-Bungalouri

-Sate de vacanta

42

53

43

44

45

33

34

46

35

36

55

54

-Campinguri

-Casute tip camping, fara spatii de campare

-Popasuri turistice

-Tabere de elevi si prescolari

-Unitati scolare

-Pensiuni turistice urbane

-Pensiuni turistice rurale (inclusiv ferme agroturistice)

-Spatii de cazare de pe navele fluviale si maritime

-Alte unitati de cazare colective nespecificate

(refugii etc) 

47

70

37

48

50

52

38

72

69

- 5 stele

- 4 stele

- 3 stele

- 2 stele

- 1 stea

- neclasificate pe stele

Pensiunile rurale sunt clasificate pe flori (margarete):

- 5 flori

- 4 flori

- 3 flori

- 2 flori

- 1floare

n cazul structurilor de primire turistica cu functiuni de tratament balnear (complexuri de tratament balnear), se înscrie cifra 1în fata codului tipului de unitate, pe rândul 2 de la date de identificare.De exemplu, la hotel cu structura de tratament codul este 142.

Sosirea unui turist se produce când o persoana completeaza Fisa de anuntare a sosirii si plecarii turistilor, pentru a fi gazduita una sau mai multe nopti neîntrerupte. n fiecare structura de cazare se socoteste o singura sosire pe turist, indiferent de numarul de nnoptari rezultate din sederea sa ne ntrerupta. La cap.2 col.1 se completeaza numarul de sosiri ale turistilor n structura de cazare, n luna cercetata. Turistii ramasi n structura de cazare din luna anterioara celei cercetate nu sunt inclusi la numarul de sosiri din col.1. Pentru familiile gazduite n structura de cazare, la numarul de sosiri se include fiecare membru al familiei pentru care s-a platit cel putin un loc de cazare.

nnoptarea este intervalul de 24 de ore pentru care turistul beneficiaza de gazduire n structura turistica, indiferent de durata de sedere efectiva. Ca perioada de referinta pentru sosiri si plecari se tine cont de ziua hoteliera.

n cap.2 col.2 se completeaza numarul total de nnoptari nregistrate de structura de cazare n luna respectiva, pentru toti turistii gazduiti de structura de cazare n luna (inclusiv pentru turistii ramasi n structura din luna anterioara). La nnoptari se cuprind si cele aferente paturilor instalate suplimentar, platite de catre turisti.

nscrierea numarului de sosiri si de nnoptari ale turistilor, pe tari sau zone geografice de resedinta (domiciliu) a turistilor, se face pe r ndurile corespunzatoare (4 71) imprimate pe formular, pe baza datelor nscrise de turist n Fisa de anuntare a sosirii si a plecarii turistilor. Datele care se trec pentru turistii cu domiciliul n strainatate (nerezidenti) - total, pe rd.3, col.1 si 2, rezulta din nsumarea datelor pe tari nscrise pe rd.4 71, din col. respectiva.

Anexa nr. 2

    Confidential

Numai pentru scopuri de cercetare statistica

DATE DE IDENTIFICARE

1. Denumirea structurii de cazare .......... ..... ...... ..........

2. Tipul structurii de cazare ......................... Cod

3. Unitate cu structura de tratament n cladire .... Da Nu

(se nscrie x n casuta respectiva)

4.Numarul de structuri de cazare** .........................

5. Categoria structurii.................... ..... ...... ... Cod

6. Judetul .......... ..... ...... ..............................

  Cod SIRUTA

7. Localitatea ..............................

  Cod SIRUTA

8. Zona turistica .......... ..... ...... .......... Cod

9. Denumirea agentului economic ..... .........................

 

    Cod SIRUES

 

  Cod unic de identificare CUI (Cod FISCAL)  

Adresa agentului, când difera de cea a structurii

Strada .......... ..... ...... ..... Nr.......... Sectorul .............

10. Judet.......... ..... ...... ............

    Cod SIRUTA

Localitatea ........................... .....

  Cod SIRUTA

Forma de proprietate ........... ........................ Cod

13. Activitatea principala exercitata.......... ..... ...... ...

Cod CAEN Rev.1

14. Se nscrie x n casuta daca structura are restaurant .............

15. Cauza de non-raspuns .......... ..... ...... ......................... Cod

Coduri completate de catre structura de cazare

** Se nscrie numarul de vile, casute, bungalouri sau pensiuni de

aceeasi categorie, pentru care s-a completat raportul statistic.

ROMÂNIA

Institutul

National de

Statistica

Cercetare

statistica

TURISM 1B

Aprobat de Institutul National de Statistica n baza O.G. nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede:

- Serviciile de statistica oficiala sunt autorizate sa solicite si sa obtina gratuit datele si informatiile statistice de la toate persoanele fizice si juridice care se afla, detin capital sub orice forma sau desfasoara o activitate de orice fel pe teritoriul Rom niei.

- Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 1000 lei la 5000 lei, urmatoarele fapte: refuzul sau nt rzierea din culpa a transmiterii datelor statistice solicitate, refuzul de a prezenta persoanelor autorizate de catre conducerea serviciilor de statistica oficiala documentele si evidentele necesare verificarii datelor statistice, comunicarea de date eronate sau incomplete, neaplicarea masurilor dispuse de serviciile de statistica oficiala.

Acest formular se transmite la Directia Regionala de Statistica (Directia Regionala de Statistica Bucuresti)/Directia Judeteana de Statistica p na în a s-a zi lucratoare de la expirarea lunii cercetate

Numele persoanei care

raspunde de informatiile .......... ..... ...... .

nscrise n formular: (semnatura conducatorului unitatii)

  L.S.

Dl (Dna) ..........................

Telefonul ......................... Nr. .......... data ........... 2007

Capacitatea de cazare turistica existenta (instalata)

la 31 iulie 2007

Cap. 1. Capacitatea de cazare turistica existenta (instalata) n structura de cazare, exprimata n camere si paturi instalate n aceste camere (exclusiv n casute)

Nr.

rând

Camere existente dupa numarul de paturi din camere

Numarul de camere existente

Existente existente

Numarul de locuri-

pat existente

(LOC)

Total

(CAM)

din total: camere cu baie sau cu dus (CAMB)

A

Camere cu un pat de un loc

Camere cu un pat de doua locuri (pat matrimonial sau dublu)

Camere cu doua paturi individuale

Camere cu mai mult de doua paturi

Camere (dormitoare) n apartamente

Total camere (rd.1+ rd.2+ rd.3 + rd.4 + rd.5) = (rd.7 + rd.8)

- permanente

- sezoniere

Cap. 2. Capacitatea de cazare în casute si campinguri, existente ca structuri independente sau ca spatii complementare pe l nga alte structuri de cazare turistica

Nr.

rând

Casute, parcele de campare

Numarul de camere,

respectiv de parcele de campare

Numarul

de locuri existente

(LCAP)

Total

(CAP)

din total: cu apa curenta (CAPA)

A

Casute

Parcele de campare

Institutul National de Statistica

Bd. Libertatii nr.16, sector 5, Bucuresti - cod 050706

Cap. 3. Servicii care se presteaza n cadrul structurii de cazare turistica:

Marcati cu X numai casutele corespunzatoare dotarii si serviciului care se poate presta n cadrul structurii de cazare turistica.

Restaurant si similare (bar, cafenea, braserie etc) -RES a s 5. Sali (saloane) de tratament medical - STM a s

Piscina, sauna  - P I S a s 6. Parcare auto pentru clientii structurii - PAC a s

Sali/terenuri de sport  -STS  a s 7. Magazin (alimentar sau nealimentar) - MAN a s

Sala de conferinte  -SCO  a s   8. Coafura, frizerie, cosmetica  - CFC a s

PRECIZĂRI PENTRU COMPLETARE

Acest formular se completeaza obligatoriu pentru toate structurile de primire turistica cu functiuni de cazare turistica existente la data de 31 iulie ..., inclusiv cele care sunt nchise provizoriu din diverse motive (curatenie, lipsa clienti, reparatii curente etc.), de toti agentii economici sau persoanele fizice care au n proprietate structurile turistice. Pentru fiecare structura de primire turistica cu functiuni de cazare turistica existenta se completeaza un formular statistic. Se pot nscrie pe un singur formular statistic mai multe structuri de acelasi tip si categorie, cu o receptie comuna, care sunt administrate de acelasi agent economic, n cazul vilelor, pensiunilor, bungalourilor si casutelor necomplementare altor structuri de baza.

TIPURILE STRUCTURILOR DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNC IUNI DE CAZARE TURISTIC

CATEGORIILE DE CLASIFICARE

COD

COD

COD

- Hoteluri

- Hoteluri apartament

- Moteluri

- Hanuri

- Vile (turisrice)

- Hoteluri pentru tineret

- Hosteluri

- Cabane turistice

- Cabane de vânatoare

- Cabane de pescuit

- Campinguri

- Sate de vacanta

- Bungalouri

- Casute tip camping, fara spatii de campare

- Popasuri turistice 

- Tabere de elevi si prescolari

- Unitati scolare

- Pensiuni turistice urbane

- Pensiuni turistice rurale (inclusiv ferme agroturistice)

- Spatii de cazare de pe navele fluviale si maritime

- Alte unitatii de cazare colective nespecificate (refugii etc)

-5 stele

- 4 stele

-3 stele

-2 stele

-1 stea

- neclasificate pe stele

Pensiunile rurale sunt

clasificate pe flori (margarete):

- 5 flori

- 4 flori

- 3 flori

- 2 flori

- 1 floare

n cazul structurilor de primire turistica cu functiuni de tratament balnear (complexuri de tratament balnear), se nscrie cifra 1 n fata codului tipului de unitate, pe r ndul 2 de la date de identificare. De exemplu, la hotel cu structura de tratament codul este 142.

Tipul si categoria structurii de primire turistica cu functiuni de cazare turistica nscrise pe formular trebuie sa corespunda certificatului de clasificare aprobat de Autoritatea Nationala pentru Turism n vigoare la 31 iulie .... Pentru casutele, terenurile de campare si bungalourile complementare altor structuri de cazare turistica (hotel, motel, sat de vacanta etc.) datele se nscriu pe formularele completate pentru structurile de baza. Casutele turistice existente independent de o alta structura, cu o administratie comuna, constituie o structura de cazare turistica (tip casute - cod 70) si se raporteaza pe un formular distinct.

Forma de proprietate: proprietate integrala de stat (capital social integral de stat) - cod 10;societati comerciale cu capital de stat si capital privat românesc -cod 21; societati comerciale cu capital de stat si capital strain - cod 22; societati comerciale cu capital de stat si capital privat rom nesc si capital strain - cod 23; societati comerciale cu capital de stat si capital privat românesc - cod 26; societati comerciale cu capital de stat si capital strain - cod 27; societati comerciale cu capital de stat si capital privat rom nesc si capital strain - cod 28; societati comerciale cu capital integral privat românesc - cod 31; societati comerciale cu capital privat românesc si capital strain - cod 32; proprietate cooperatista - cod 40; proprietate obsteasca - cod 50; proprietate integral straina - cod 60; proprietate publica de interes national si local (institutii de interes public) - cod 70. Se nscrie forma de proprietate a agentului economic care este proprietarul structurii de cazare. La structurile de cazare administrate n locatie de gestiune, proprietar este agentul economic care a dat n locatie (locatorul).

Codul SIRUES si codul FISCAL: se nscriu codurile agentului economic care este proprietarul structurii de cazare. La structurile de cazare aflate n locatie de gestiune se completeaza codurile SIRUES si FISCAL ale agentului care este proprietarul structurii (ale locatorului).

Camere existente n structura de cazare (cap.1 col.1) corespunde numarului de camere care sunt destinate gazduirii turistilor, nscrise n ultimul act de receptie, omologare, clasificare a structurii de cazare turistica, deci inclusiv camerele nchise provizoriu din diverse motive (curatenie, lipsa clienti, reparatii curente etc.). Se exclud camerele din casute, deoarece acestea se nscriu n cap.2 rd.1.

Locuri - pat existente (cap.1 col.3) reprezinta numarul de locuri - pat care sunt instalate n camerele existente (din cap.1 col.1). Nu se includ paturile suplimentare care se pot instala n caz de necesitate si cele din casute.

Locuri de campare (cap.2 rd.2 col.3) se determina prin nmultirea cu 4 a numarului parcelelor de campare existente n camping, nscrise pe rd.2 col.1, conform ultimului act de clasificare al structurii (fiecare parcela se considera ca are o capacitate de patru locuri).

Activitatea economica a structurii de cazare conform CAEN: hoteluri si moteluri cu restaurant - cod 5511; hoteluri si moteluri fara restaurant - cod 5512; tabere de tineret - cod 5521; campinguri - cod 5522; alte mijloace de cazare (vile, bungalouri, sate de vacanta, pensiuni, casute, etc.) - cod 5523.

Zona turistica se codifica astfel: statiuni balneare - cod 1; statiuni din zona litorala, exclusiv orasul Constanta - cod 2; statiuni din zona montana - cod 3; zona Delta Dunarii, inclusiv orasul Tulcea - cod 4; Bucuresti si orasele resedinta de judet, exclusiv Tulcea - cod 5; alte localitati si trasee turistice - cod 6.

Cauza de non-raspuns se codifica astfel: refuza sa raspunda - cod 2; structura neidentificata - cod 3; neinteres pentru lucrare - cod 4; structura scoasa din circuitul turistic - cod 5; reparatii capitale - cod 6.

Anexa nr. 3

  Confidential

Numai pentru scopuri de cercetare statistica

DATE DE IDENTIFICARE

Denumirea agentiei (filialei) de turism .....................

* 

  Cod SIRUES

..............

  Cod Unic de Identificare (C.U.I.) / Cod FISCAL

Judetul.......... ..... ...... .......... ..... ...... ....... ..

  Cod SIRUTA

Localitate................ ........

  Cod SIRUTA

Strada .......... ..... ...... ........ ....... Nr.......... ...Sectorul.......

Forma de proprietate ..................... ............. Cod

Activitatea principala exercitata1) .......... ..... ...... .......

  Cod CAEN Rev 1

Specificul activitatii2)

  a - tur operatoare .......... ..... ...... ...

  b - cu activitate de v nzare .......................

* Se completeaza de catre unitate.

1) Conform "claselor" din Clasificarea activitatilor economiei nationale CAEN Rev 1

2) Se marcheaza de catre unitate cu x casuta corespunzatoare.

ROMÂNIA

Institutul

National de

Statistica

Cercetare

statistica

TURISM 2

Aprobat de Institutul National de Statistica n baza O.G. nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede:

- Serviciile de statistica oficiala sunt autorizate sa solicite si sa obtina gratuit datele si informatiile statistice de la toate persoanele fizice si juridice care se afla, detin capital sub orice forma sau desfasoara o activitate de orice fel pe teritoriul Rom niei.

- Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 1000 lei la 5000 lei, urmatoarele fapte: refuzul sau nt rzierea din culpa a transmiterii datelor statistice solicitate, refuzul de a prezenta persoanelor autorizate de catre conducerea serviciilor de statistica oficiala documentele si evidentele necesare verificarii datelor statistice, comunicarea de date eronate sau incomplete, neaplicarea masurilor dispuse de serviciile de statistica oficiala.

Acest formular se transmite la Directia Regionala de Statistica (Directia Regionala de Statistica Bucuresti)/Directia Judeteana de Statistica p na în a s-a zi lucratoare de la expirarea lunii cercetate

Numele persoanei care

raspunde de informatiile .......... ..... ...... .

nscrise n formular: (semnatura conducatorului unitatii)

  L.S.

Dl (Dna) ..........................

Telefonul ......................... Nr. .......... data ........... 2007

Activitatea agentiilor de turism în trimestrul ...... 2007

Cap. 1. Actiunile turistice comercializate de agentia (filiala) de turism n trimestrul cercetat

Nr.

rd.

Tipul actiunii turistice si zona n care se

Efectueaza

COD

Numarul de turisti care au cumparat servicii turistice

n trimestrul cercetat

Turisti - zile

Total

Din care:

straini

Total

Din care:

straini

 

A

B

Actiuni turistice interne de tipul excursiilor, fara nnoptari

n zonele vizitate - Total

X

X

 

Din total, pe zone:

Zona litorala

X

X

 

Zona montana - orase

X

X

 

Zona montana - sate si trasee turistice alpine

X

X

 

Zona statiunilor balneare

X

X

 

Zone istorice

X

X

 

Zone de pelerinaj religios

X

X

 

Croaziere fluviale

X

X

 

Circuite diverse

X

X

 

Alte zone

X

X

Actiuni turistice interne cu durata de 1-3 zile - Total -

Din total, pe zone:

Zona litorala

 

Zona montana - orase

 

Zona montana - sate si trasee turistice alpine

 

Zona statiunilor balneare

 

Zone istorice

 

Zone de pelerinaj religios

 

Croaziere fluviale

 

Circuite diverse

 

Alte zone

 

Actiuni turistice interne cu durata de minim 4 zile - Total -

Din total, pe zone:

Zona litorala

 

Zona montana - orase

 

Zona montana - sate si trasee turistice alpine

 

Zona statiunilor balneare

 

Zone istorice

Zone de pelerinaj religios

Croaziere fluviale

Circuite diverse

Alte zone

 

Actiuni turistice externe - total , din care pe tari:

 

Albania

 

Austria

 

Belarus

 

Belgia

 

Bosnia si Herzegovina

 

Bulgaria

 

Cipru

 

Croatia

 

Danemarca

 

Elvetia

 

Estonia

 

Federatia Rusa

 

Finlanda

 

Fosta Rep. Iugoslava Macedonia

 

Franta

 

Germania

 

Grecia

 

Irlanda

ItaliaLetonia

Lituania

Luxemburg

Malta

Muntenegru

 

Norvegia

 

Olanda

 

Polonia

 

Portugalia

 

Regatul Unit

 

Republica Ceha

 

Republica Moldova

 

Serbia

 

Slovacia

 

Slovenia

 

Spania

 

Suedia

 

Turcia

 

Ucraina

 

Ungaria

 

Alte tari din Europa

 

Egipt

 

Maroc

 

Tunisia

 

Republica Africa de Sud

 

Alte tari din Africa

 

Canada

 

S.U.A.

 

Cuba

 

Mexic

 

Argentina

 

Brazilia

Alte tari din America de Sud

China

Coreea de Sud

Filipine

India

Iordania

Iran

Israel

Japonia

Liban

Republica Araba Siriana

Thailanda

Alte tari din Asia

Australia

Noua Zeelanda

Alte teritorii din Oceania

Ţari si teritorii nespecificate

Cap. 2. Date generale

Nr. rd.

Indicatori

A

Numarul de personal ocupat, n ultima zi lucratoare a trimestrului, din care

- ghizi autorizati

Numarul de mijloace proprii pentru transport turistic - Total, din care :

  - autocare

- microbuze

Cap.3. Componenta pachetelor turistice

Structura medie a componentelor pentru pachetele  3.2. Componentele pachetelor turistice care se realizeaza,

turistice vândute în trimestru    în cea mai mare parte, în România

Nr. rd.

Structura pachetelor turistice

Procente - %

Nr. rd.

Componentele pachetului turistic

Se marcheaza

0

A

0

A

cazare

cazare

alimentatie - restaurant, cafenea, bar etc

alimentatie - restaurant, cafenea, bar etc

transport international de pasageri

transport international de pasageri

transport în tara vizitata

transport în tara vizitata

ghizi

ghizi

comisionul agentiei dvs.

comisionul agentiei dvs.

servicii culturale

servicii culturale

servicii de recreere si divertisment

servicii de recreere si divertisment

altele

altele

TOTAL

TOTAL

Se completeaza prin estimarea în procente a ponderii  Se marcheaza cu 'x' unde este cazul

componentei tuturor pachetelor turistice în totalul valorii

pachetelor turistice vândute în trimestru

TURISM 2/3

PRECIZĂRI PENTRU COMPLETARE

Acest formular se completeaza obligatoriu de catre toti agentii economici care ofera si v nd actiuni turistice n tara sau strainatate n trimestrul cercetat. n afara de agentiile (filialele) de turism, raportul statistic se completeaza si de catre directiile de protectie si asigurari sociale, oficiile de pensii, administratiile de tabere scolare, organizatiile sindicale si alte institutii care comercializeaza actiuni turistice.

Nu se cuprind în raportare calatorii care cumpara bilete de transport de la agentii de turism pentru calatorii neturistice, precum si pasagerii transportati cu mijloace proprii de transport ale agentiilor în scopuri neturistice

Specificul activitatii corespunde cu cel din licenta de functionare acordata agentiei, conform Ordinului nr.910/2002 al Autoritatii Nationale pentru Turism.

Forma de proprietate: proprietate integrala de stat (capital social integral de stat) - cod 10;societati comerciale cu capital de stat si capital privat românesc -cod 21; societati comerciale cu capital de stat si capital strain - cod 22; societati comerciale cu capital de stat si capital privat rom nesc si capital strain - cod 23; societati comerciale cu capital de stat si capital privat românesc - cod 26; societati comerciale cu capital de stat si capital strain - cod 27; societati comerciale cu capital de stat si capital privat rom nesc si capital strain - cod 28; societati comerciale cu capital integral privat românesc - cod 31; societati comerciale cu capital privat românesc si capital strain - cod 32; proprietate cooperatista - cod 40; proprietate obsteasca - cod 50; proprietate integral straina - cod 60; proprietate publica de interes national si local (institutii de interes public) - cod 70

Actiunea turistica este modalitatea specifica de desfasurare si conditiile asigurate de agentul economic organizator pe parcursul calatoriei turistului sau excursionistului, realizata în scopuri de agrement, recreere, odihna (excursii, sejururi, vacante, manifestari cultural sportive etc.)

Durata actiunii turistice reprezinta numarul de zile pe care turistul le-a petrecut n actiunea turistica respectiva, calculat dupa numarul de nnoptari realizate de turist n locurile vizitate.

Actiunile turistice interne de tipul excursiilor reprezinta actiunile turistice cu o durata mai mica de 24 de ore, care nu includ nnoptari n zone turistice din tara, v ndute de catre agentia de turism la turisti rom ni si straini.

Actiunile turistice interne cu durata 1-3 zile sunt actiuni turistice de scurta durata, p na la 3 zile consecutive, n zone turistice din tara, v ndute de catre agentia de turism la turisti rom ni si straini.

Actiunile turistice interne cu durata de minim 4 zile reprezinta actiunile turistice de cel putin 4 zile consecutive, n zone turistice din tara, v ndute de catre agentia de turism la turisti rom ni si straini.

Actiunile turistice externe sunt actiunile turistice derulate n afara teritoriului national, cu turisti rom ni sau straini, de agentul economic organizator.

Turisti participanti la o actiune turistica reprezinta numarul persoanelor nscrise la actiunea respectiva, organizata de agentul economic sau v nduta de acesta n cadrul unei agentii tour-operatoare. Se exclud turistii care renunta la actiunea turistica, nainte de desfasurarea acesteia.

Turisti - zile - pentru o actiune turistica se determina prin nmultirea numarului de turisti participanti la actiune, cu durata efectiva n zile a actiunii turistice respective. Datele care se nscriu n coloana 4 sunt calculate din numarul corespunzator de turisti nscrisi n coloana 2.

Numarul de personal ocupat al agentiei de turism reprezinta numarul de personal care lucreaza n agentia de turism, n ultima zi lucratoare a trimestrului pentru care se face cercetarea : salariati cu norma ntreaga sau redusa, inclusiv cei angajati pentru activitati ocazionale sau sezoniere; proprietarii asociati si lucratorii familiali neretribuiti, care lucreaza n mod regulat n unitate; persoanele absente pentru perioade scurte, concedii medicale, concedii platite. Nu se includ persoanele detasate de la alte agentii, persoanele care satisfac stagiul militar si cele care absenteaza o perioada de timp nedeterminata.

Anexa nr. 4

ROM NIA    A.C.T.R. 

   

INSTITUTUL NA IONAL DE STATISTIC  

ANCHETA CEREREA TURISTICĂ A REZIDEN ILOR

n trimestrul . 2007

Institutul National de Statistica, în cadrul actiunilor de integrare în sistemul statistic European, realizeaza ancheta statistica A.C.T.R., pentru obtinerea de informatii privind cererea turistica a persoanelor rezidente în România.

Informatiile obtinute vor fi utilizate în fundamentarea deciziilor privind strategia de dezvoltare a turismului, rezultatele sintetice urmând a face obiectul publicatiilor de specialitate.

Asigurându-va de CARACTERUL STRICT CONFIDENŢIAL AL DATELOR INDIVIDUALE transmise si de faptul ca puteti fi beneficiarul rezultatelor sintetice ale înregistrarii, va multumim anticipat pentru colaborare.

Cod centru

Nr. formular

 

Rezultatul interviului

1 - accepta interviul

2 - gospodarie contactata dar refuza interviul

3 - gospodarie plecata din localitate toata luna

4 - gospodarie prezenta dar imposibil de contactat

5 - locuinta inexistenta

6 - locuinta neocupata

7 - locuinta sezoniera

Anchetator:

Nume si prenume............

Semnatura............

Controlor:

Nume si prenume............

Semnatura............

Responsabil de ancheta:

Nume si prenume............

Semnatura............

Capitolul I. IDENTIFICAREA GOSPOD RIEI

Codul locuintei 

Numarul gospodariei

 

 

Capitolul II. CARACTERIZAREA GOSPODĂRIEI*)

1. Numarul de persoane care compun gospodaria

din care peste 15 ani

2. Componenta gospodariei (peste 15 ani):

Nume si prenume

Cod

persoana

Data nasterii

-luna- -an-

Sex

Masculin - 1

Feminin - 2

Cod statut

ocupational

A

ff ffff

ff ffff

ff ffff

ff ffff

ff ffff

ff ffff

ff ffff

ff ffff

ff ffff

ff ffff

ff ffff

*) Se completeaza o singura data pentru o gospodarie, pe chestionarul capului de gospodarie

Confidential

Numai pentru scopuri de cercetare statistica

Potrivit Ordonantei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare care prevede:"persoanele fizice sunt obligate sa furnizeze serviciilor de statistica oficiala datele personale si cele privind gospodaria si activitatea economica, necesare efectuarii recensamintelor si anchetelor statistice".

3. Precizati daca membrii gospodariei de peste 15 ani au efectuat calatorii de cel putin o înnoptare în afara domiciliului, în trimestrul cercetat

Atentie! Se exclud înnoptarile în camine, spitale, cazarmi, la locul de munca

DADA

(continuati completarea formularului la cap.III si cap. IV)

NU

(în acest caz, dupa completarea pct.4, chestionarul este terminat)

4. Care este principalul motiv pentru care nici un membru al gospodariei nu a calatorit ?

(se marcheaza casuta preponderenta, la nivel de persoana)

  Cod persoana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4.1 Pentru motive financiare

4.2 Pentru motive de sanatate

4.3 Pentru motive profesionale

4.4 Pentru motive familiale

4.5 Pentru alte motive

Capitolul III. CĂLĂTORII EFECTUATE, MOTIVUL PRINCIPAL sI DESTINAŢIA CĂLĂTORIILOR

Codul centrului

Codul locuintei

Numarul gospodariei

IDENTIFICAREA PERSOANEI:

COD PERSOANĂ

 

1.Numarul total de calatorii efectuate, n timpul carora ati dormit n afara mediului obisnuit, n

trimestrul cercetat.

Precizati:

Numarul total de calatorii 

Numarul total de înnoptari  2

2. Repartizarea numarului de calatorii de cel putin o nnoptare, nscrise la punctul III.1.1, dupa motivul principal al fiecarei calatorii:

1. Odihna, recreere, vacante  4. Religie, pelerinaj 

2. Afaceri si motive profesionale  5. Tratament medical (în statiuni balneare, termale)

3. Vizite la prieteni si rude 6. Alte motive 

3. Din calatoriile efectuate în perioada de referinta, din motive de odihna, recreere, vacante, înscrise la pct. III.2.1., câte au avut loc:

1. Numai în România 

2. Numai în strainatate 

3. În România si în strainatate 

4. Din calatoriile efectuate n perioada de referinta, pentru afaceri si motive profesionale, nscrise la pct. III.2.2, c te au avut loc :

1. Numai în România 

2. Numai în strainatate 

3. În România si în strainatate 

5. Din calatoriile efectuate n perioada de referinta, n scopul vizitarii prietenilor si rudelor, nscrise la pct. III.2.3, c te au avut loc :

1. Numai în România 

2. Numai în strainatate 

3. În România si în strainatate 

6. Din calatoriile efectuate n perioada de referinta, pentru religie, pelerinaj, nscrise la

pct. III.2.4, c te au avut loc :

1. Numai în România 

2. Numai în strainatate 

3. În România si în strainatate 

7. Din calatoriile efectuate n perioada de referinta, pentru tratament medical, nscrise la

pct. III.2.5, c te au avut loc :

1. Numai în România 

2. Numai în strainatate 

3. În România si în strainatate 

Atentie! Pentru fiecare calatorie de cel putin o înnoptare, înregistrata la cap.III, pct 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 si 2.5 de catre fiecare persoana, se completeaza distinct cap.IV.

Capitolul IV. CARACTERIZAREA CĂL TORIEI DE CEL PU IN O NNOPTARE, DUP MOTIVUL PRINCIPAL AL ACESTEIA

Cod centru

Cod locuinta

Numar gospodarie

Motivul principal al calatoriei

 

(Se completeaza unul din codurile 1, 2, 3, 4 sau 5, corespunzatoare cap. III, pct. 2)

Cod persoana

Calatoria nr.

Pentru fiecare calatorie efectuata indicati:

Z Z L L A A A A   Z Z L L A A A A

1. Data plecarii  2. Data întoarcerii

 

3. Numarul de nnoptari n fiecare tara straina vizitata/ sau zona turistica din Rom nia

  ara / Zona turistica

  ( denumire )

  _____ _______ ______ ____________ 

  _____ _______ ______ ____________

  _____ _______ ______ ____________ 

  _____ _______ ______ ____________ 

  _____ _______ ______ ____________ 

  _____ _______ ______ ____________ 

  _____ _______ ______ ____________  

ara / Zona turistica

(codurile din anexa)

Numar de nnoptari

4. Principalul mijloc de transport utilizat:

( se nscrie n casuta codul respectiv)

  1. Tren
  2. Autocar, autobuz
  3. Autoturisme proprii

3.a Daca ati trecut codul 3, precizati

nr. de km. efectuati

  1. Aerian
  2. Maritim

6. Alte (autoturisme închiriate, motociclete etc.)

5. Organizarea calatoriei a fost facuta prin:

( se nscrie n casuta codul respectiv)

Agentii de turism

Sindicat

Oficii de pensii, Ministerul Muncii Solidaritatii Sociale si Familiei

Pe cont propriu

Alte mijloace

6. Numarul de nnoptari pe tipuri de structuri de cazare turistica

n timpul calatoriei:

    În România În strainatate

1. Hoteluri si unitati similare (moteluri, hanuri, vile turistice etc.)    

2. Campinguri   

3. Tabere pentru copii si tineret   

4. Locuinte particulare cu chirie (camere, apartamente)     

5. Locuinte secundare   

6. Parinti, bunici, rude, prieteni   

7. Alte modalitati de cazare (vapor, vagon de tren, cort în afara campingurilor etc.)  

7. Cheltuieli efectuate pentru calatorie*) (transport, cazare, alimente, activitati recreative, culturale etc.):

1. Total cheltuieli efectuate de gospodarie sau nucleu de familie  lei RON

din care pentru:

1.1. Calatorii în strainatate    lei RON

Din pct. 7.1. se nominalizeaza:

2. Plati catre agentia de turism, sindicat, oficii de pensii,  lei RON

Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei

8. Defalcarea cheltuielilor efectuate pentru calatorie de toate persoanele din gospodarie, care au calatorit în tara si/sau strainatate (Atentie! nu se cuprind platile catre agentiile de turism, sindicat, oficii de pensii,Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei de la pct.7.2)

TOTAL **)  (8.1 + 8.2 + .... + 8.8)  lei RON

8.1. Cazare  lei RON

8.2. Transport (pâna la locul de destinatie si retur,

transport public la locul de destinatie, taxiuri,

închirieri de autovehicule, parcare, benzina si similare)  lei RON

8.3. Restaurante, bar, cafenea, cofetarie si similare  lei RON

8.4. Cumparaturi    lei RON

8.4.1. Alimente, bauturi, tutun (din comertul cu amanuntul)  lei RON

8.4.2. Îmbracaminte, încaltaminte  lei RON

8.4.3. Cadouri, suveniruri, artizanat, decoratiuni   lei RON

8.5. Activitati recreative, culturale si sportive  lei RON

8.6. Îngrijiri medicale si cheltuieli pentru sanatate

(consultatii medicale, medicamente)  lei RON

8.7. Servicii de cosmetica, coafor, frizerie si alte servicii de înfrumusetare  lei RON

8.8. Alte cheltuieli (asigurari, telefon, developare filme etc.)   lei RON

*) Se completeaza o singura data pentru o calatorie, numai de capul gospodariei, cu date cumulate pentru toti membrii gospodariei care au participat la calatorie, sau de o persoana adulta care cunoaste cheltuielile efectuate

**) Totalul cheltuielilor înscrise la pct.8 pot fi mai mici sau egale cu cele de la pct. 7.1 - 7.2

Multumim pentru interviu!

INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ

Directia Statisticii Indicatorilor Economici pe Termen Scurt

MANUAL
ANCHETA CERERII TURISTICE A REZIDENŢILOR
ÎN ROMÂNIA ( A.C.T.R. )

CUPRINS

Pag.

A. GHID METODOLOGIC DE GESTIONARE A ANCHETEI

PARTEA I - PREZENTAREA ANCHETEI

1. Obiectivele anchetei .................

2. Sfera de cuprindere ................

3. Organizarea anchetei ................

3.1 Perioada de referinta si de înregistrare .....

3.2 Personalul anchetei ..............

4. Definitii si concepte de turism .............

PARTEA a II-a - CHESTIONARUL ANCHETEI

1. Prezentarea chestionarului .............

2. Completarea chestionarului - Atributiile echipei de gestionare a anchetei .................

3. Fluxul de prelucrare .................

B. PRECIZĂRI PENTRU COMPLETAREA

CHESTIONARULUI

1. Capitolul  I - Identificarea gospodariei .........

2. Capitolul  II - Caracterizarea gospodariei .......

3. Capitolul III - Calatorii efectuate, motivul principal si destinatia calatoriilor .........

4. Capitolul IV - Caracterizarea calatoriei de cel putin o înnoptare, dupa motivul principal al acesteia

C. PRELUCRAREA sI DISEMINAREA DATELOR

1. Prelucrarea datelor .................

2. Diseminarea datelor ..................

METODOLOGIA CERCETARII STATISTICE PRIVIND

CEREREA TURISTICĂ A REZIDENŢILOR ÎN ROMÂNIA

A.  GHID METODOLOGIC DE GESTIONARE A ANCHETEI

 

PARTEA I - PREZENTAREA ANCHETEI

1. OBIECTIVELE ANCHETEI

Ancheta cererii turistice a rezidentilor (A.C.T.R.) reprezinta instrumentul principal pentru determinarea cererii turistice a rezidentilor în România, conform Directivei Consiliului nr. 95/57/CE din data de 23.11.1995, în baza atributiilor conferite prin Ordonanta Guvernului nr.9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

Ancheta A.C.T.R. are urmatoarele obiective:

Culegerea de date trimestriale privind calatoriile turistice realizate de catre persoane care intra în componenta unui esantion reprezentativ de gospodarii;

Obtinerea unor statistici de calitate referitoare la calatoriile turistice care se efectueaza de catre rezidentii din România, comparabile cu cele realizate de tarile din U.E.;

Valorificarea rezultatelor anchetei prin studii, analize si publicatii în acest domeniu.

2. SFERA DE CUPRINDERE

Sfera de cuprindere a anchetei o constituie persoanele rezidente în România, cu vârsta de cel putin 15 ani împliniti, din cadrul unui esantion reprezentativ de gospodarii. Fiecare persoana va completa câte un chestionar compus din patru capitole, conform descrierii de la "Precizari pentru completarea chestionarului".

Unitatea de esantionare este locuinta.

Unitatea de observare este calatoria.

Unitatea de înregistrare statistica este persoana de cel putin 15 ani din fiecare gospodarie observata.

Prin gospodarie, se întelege un grup de doua sau mai multe persoane, care în mod obisnuit locuiesc împreuna, au în general legaturi de rudenie, se gospodaresc (fac menajul) în comun, uneori lucreaza împreuna în gospodarie, consuma si valorifica în comun produsele obtinute, participa integral sau partial la formarea si utilizarea bugetului de venituri si cheltuieli al gospodariei.

Baza de sondaj pentru cercetarile statistice selective în gospodarii o constituie Esantionul Master EMZOT, extras pe baza datelor înregistrate la Recensamântul populatiei si locuintelor din anul 2002.

Esantionul Master EMZOT este construit ca un esantion sistematic de 780 zone geografice, numite centre de cercetare, repartizate în toate judetele din mediul urban si rural. Cele 780 centre de cercetare sunt asimilate unitatilor primare de esantionare. Esantionul Master EMZOT include 427 centre de cercetare în mediul urban si 353 centre de cercetare în mediul rural. Reprezentativitatea retelei de localitati incluse în EMZOT a fost asigurata pe baza unor caracteristici importante ale locuintelor si gospodariilor, cum sunt: numarul mediu de gospodarii pe o locuinta, numarul mediu de membri pe o gospodarie, statutul ocupational al capului gospodariei etc.

Numarul de locuinte permanente din Esantionul Master EMZOT este de 1484935.

Din aceasta baza de sondaj se extrage esantionul de locuinte care se utilizeaza pentru Ancheta cererii turistice a rezidentilor, stratificarea bazei de sondaj facându-se pe baza urmatoarelor variabile de stratificare a locuintelor: urban / rural, judete. În cadrul unei locuinte sunt cercetate toate gospodariile.

3. ORGANIZAREA ANCHETEI

3.1. PERIOADA DE REFERINŢĂ sI DE NREGISTRARE

Perioada de referinta pentru care se înregistreaza datele statistice este trimestrul.

Perioada de înregistrare este în luna calendaristica ce urmeaza trimestrului pentru care se culeg datele, începând cu a 5-a zi lucratoare. Colectarea datelor este realizata de catre anchetatori care sunt instruiti si împuterniciti în acest sens. Formularele statistice A.C.T.R. sunt completate prin 2-3 vizite la gospodariile din esantion.

3.2. PERSONALUL ANCHETEI

Pentru realizarea anchetei A.C.T.R. este necesara constituirea de echipe de gestionare a anchetei la nivelul fiecarui judet. Numarul persoanelor incluse în aceste echipe este stabilit în functie de numarul de gospodarii cercetate.

Fiecare echipa la nivel de judet este compusa din:

Director de ancheta;

Gestionar de ancheta;

Coordonatori;

Responsabil informatic al anchetei;

Anchetatori.

Gestionarul de ancheta are în sarcina constituirea echipei, repartizarea gospodariilor pe anchetatori, asigurarea calitatii datelor si respectarea termenelor din calendarul anchetei.

Directorul de ancheta are responsabilitatea asigurarii calitatii datelor si a termenelor de transmitere a acestora la I.N.S.

4. DEFINIŢII sI CONCEPTE DE TURISM

Turism

Activitatile persoanelor care calatoresc si stau în locuri diferite de mediul lor obisnuit, pentru o perioada mai scurta de 12 luni consecutive, în scopuri de odihna, recreere, vacante, pentru afaceri si motive profesionale, vizitarea prietenilor si rudelor, tratament medical, religie, pelerinaj si pentru alte motive.

Vizitator

Orice persoana care calatoreste spre un loc diferit de mediul sau obisnuit, pentru o perioada mai scurta de 12 luni, scopul principal al calatoriei fiind altul decât exercitarea unei activitati remunerate în locul vizitat.

Turist

Vizitatorul care petrece cel putin o noapte într-o structura de cazare turistica privata sau colectiva în locul/tara vizitata.

Vizitator de o zi (excursionist)

Vizitatorul care nu petrece nici o noapte într-o structura de cazare turistica privata sau colectiva în locul/tara vizitata.

Mediul obisnuit

Mediul obisnuit al unei persoane consta din vecinatatea directa a locuintei sale si a locului sau de munca sau de studiu si alte locuri vizitate frecvent.

Conceptul de mediu obisnuit are doua dimensiuni: vecinatatea si frecventa. Locurile aflate în apropierea locului de domiciliu al unei persoane fac parte din mediul sau obisnuit chiar daca sunt vizitate rar. Locurile vizitate frecvent (cel putin o data pe saptamâna), în mod uzual, fac parte din mediul obisnuit, chiar daca nu sunt în apropierea domiciliului.

Înnoptarea turistica

Înnoptarea turistica este considerata a fi fiecare noapte petrecuta de un turist sau pentru care un turist este înregistrat (prezenta sa fizica nefiind necesara) într-o structura de cazare turistica privata sau colectiva.

Înnoptarile petrecute la bordul navelor sau într-un tren care se deplaseaza dintr-o tara în alta sunt incluse la înnoptarile în strainatate, dar care nu se înregistreaza la o tara anume. Se recomanda includerea lor la "Ţari nespecificate".

Principalul mijloc de transport utilizat

Este mijlocul de transport utilizat pentru cea mai mare parte a calatoriei.

Cheltuieli pentru calatorii turistice

Totalul cheltuielilor de consum efectuate de catre un vizitator sau în contul acestuia, pentru calatorie si în timpul calatoriei, precum si în perioada sederii la destinatie.

Ţara de rezidenta

O persoana este considerata rezidenta în România, daca acea persoana a locuit în România cea mai mare parte din ultimele 12 luni (peste 7 luni) sau o perioada mai scurta, dar intentioneaza sa locuiasca în continuare în aceasta tara, în urmatoarele 12 luni.

Din punctul de vedere al turismului, toate persoanele care se deplaseaza în alta tara (loc) si intentioneaza sa ramâna acolo mai mult de un an sunt imediat asimilate celorlalti rezidenti din tara (locul) respectiva. Cetatenii având domiciliu în strainatate care se întorc pentru o vizita temporara în tara ai carei cetateni sunt se includ în categoria vizitatorilor nerezidenti. Cetatenia este indicata în pasaportul persoanei respective (sau în alte documente de identificare), în timp ce tara de rezidenta trebuie stabilita prin interviu sau dedusa, de exemplu, din adresa persoanei în cauza.

PARTEA a II-a - CHESTIONARUL ANCHETEI

PREZENTAREA CHESTIONARULUI

Chestionarul Anchetei cererii turistice a rezidentilor (A.C.T.R.) a fost proiectat tinând cont de recomandarile EUROSTAT din Directiva Consiliului nr. 95/57/CE.

Chestionarul este structurat în urmatoarele patru capitole:

CAPITOL I - IDENTIFICAREA GOSPODĂRIEI, contine informatii referitoare la codul locuintei, numarul gospodariei si numele anchetatorului.

CAPITOL II - CARACTERIZAREA GOSPODĂRIEI

În acest capitol se obtin informatii cu privire la numarul de persoane rezidente în acel loc, care compun gospodaria, din care cele de cel putin 15 ani împliniti în trimestrul de referinta. De asemenea, se obtin informatii referitoare la caracterizarea gospodariei din punct de vedere al vârstei, sexului si statutului ocupational al membrilor acesteia.

De asemenea, în acest capitol se obtin informatii referitoare la faptul ca membrii gospodariei de peste 15 ani au efectuat sau nu calatorii de cel putin o înnoptare în trimestrul cercetat (se exclud

înnoptarile în camine, spitale, cazarmi, la locul de munca). Se mai obtin informatii referitoare la principalul motiv pentru care nu s-au efectuat calatorii (motive financiare, de sanatate, profesionale, familiale, alte motive).

CAPITOL III - CĂLĂTORII EFECTUATE, MOTIVUL PRINCIPAL sI DESTINAŢIA CĂLĂTORIILOR

Pentru fiecare persoana rezidenta în acel loc, din componenta gospodariei, care are cel putin 15 ani împliniti se completeaza distinct capitolul III.

Se înregistreaza numarul total de calatorii si numarul total de înnoptari efectuate de turist în timpul calatoriilor din trimestrul de referinta (pct.III .1).

Se exclud din categoria turistilor persoanele care calatoresc spre o alta localitate din interiorul tarii cu intentia de a-si stabili resedinta în acel loc, persoanele ce calatoresc spre o alta localitate din interiorul tarii pentru a exercita o activitate remunerata în cadrul zonei vizitate, persoanele ce calatoresc pentru a lucra temporar în institutii din interiorul tarii, persoanele care calatoresc frecvent între localitati apropiate pentru a munci, învata sau ajuta parintii (sau alti membrii ai familiei).

Se face repartizarea numarului de calatorii de cel putin o înnoptare, înscrise la punctul III.1.1, dupa motivul principal al fiecarei calatorii (pct.III.2).

Motivele principale ale calatoriilor sunt urmatoarele:

1) Odihna, recreere, vacante: vizitarea obiectivelor turistice, participarea la evenimente culturale si sportive, calatorii montane, folosirea plajelor, croaziere etc.

2) Afaceri si motive profesionale: participarea la reuniuni, conferinte sau congrese, expozitii si târguri, misiuni guvernamentale, incluzând personalul militar, diplomatic sau al organizatiilor internationale, exceptând stationarea în scop de serviciu în tara vizitata, instalarea de echipamente, inspectare, vânzari pentru întreprinderi straine, cursuri de perfectionare legate de activitatea profesionala a vizitatorului, profesarea de ghizi si alte profesii turistice, participarea la activitati sportive profesioniste etc. La motive profesionale se cuprind si calatoriile ocazionale ale persoanelor care lucreaza pe mijloace de transport (piloti, însotitori de bord, soferi, mecanici de locomotiva, echipaje navale, etc.).

3) Vizitarea prietenilor si rudelor: vizite la prieteni sau rude, participarea la funeralii, casatorii si alte evenimente familiale.

4) Religie, pelerinaj: participarea la evenimente religioase, pelerinaje.

5) Tratament medical: de refacere în statiuni balneare, talazoterapie, statiuni termale si alte cure si tratamente.

6) Alte motive: tranzit si alte motive nespecificate.

Din calatoriile efectuate din motive de odihna, recreere, vacante (pct.III.3), pentru afaceri si motive profesionale (pct.III.4), în scopul vizitarii prietenilor si rudelor (pct.III.5), pentru religie, pelerinaj (pct.III.6) si pentru tratament medical (pct.III.7) se vor specifica calatoriile în România, cele în strainatate, precum si cele efectuate atât în România cât si în strainatate.

CAPITOL IV - CARACTERIZAREA CĂLĂTORIEI DE CEL PUŢIN O ÎNNOPTARE, DUPĂ MOTIVUL PRINCIPAL AL ACESTEIA

Pentru fiecare calatorie înregistrata la cap.III pct.2.1; 2.2, 2.3, 2.4 si 2.5 se completeaza distinct capitolul IV din chestionar, de catre fiecare persoana, în functie de motivul principal al calatoriei : odihna, recreere, vacante; afaceri si motive profesionale; vizitarea prietenilor si rudelor.

Fiecare fila se va completa în modul descris în continuare.

Pentru fiecare calatorie se va indica data plecarii (pct.IV.1) si data întoarcerii (pct.IV.2).

Se înscrie numarul de înnoptari din fiecare tara straina vizitata sau zona turistica din România (pct.IV.3).

Daca pe parcursul calatoriei vor fi vizitate mai multe zone turistice din România sau mai multe tari, acestea vor fi înscrise separat, cu numarul de înnoptari aferente.

Principalul mijloc de transport utilizat (pct.IV.4) reprezinta mijlocul de transport (terestru, aerian sau maritim), folosit pentru a parcurge cea mai mare distanta efectuata în timpul calatoriei turistice.

Organizarea calatoriei (pct.IV.5) reprezinta modalitatea de organizare a calatoriei (prin agentii de turism, sindicat, oficii de pensii, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, pe cont propriu, alte mijloace).

La punctul IV.6 se înscrie numarul de înnoptari, pe tipuri de structuri de cazare turistica, realizate în timpul calatoriei.

Prin structura de cazare turistica se întelege orice constructie sau amenajare care furnizeaza în mod permanent sau sezonier serviciul de cazare si alte servicii specifice pentru turisti.

La punctul IV.7 se înscriu cheltuielile totale efectuate pentru calatorie

Cheltuielile totale, efectuate în timpul calatoriilor de cel putin o înnoptare, reprezinta totalul cheltuielilor de consum efectuate pe durata calatoriei si a sederii la destinatie. Ele cuprind:

plati catre agentiile de turism;

cazare (plus masa, acolo unde este inclusa în pretul cazarii);

alimente si bauturi (în restaurante, cafenele, baruri etc., inclusiv comertul cu amanuntul);

transport: costul calatoriei dus si întors în cadrul transportului public rutier, feroviar si maritim; utilizarea vehiculelor (costul benzinei sau al motorinei utilizate în timpul calatoriei, taxe de parcare), altele (de exemplu închirierea vehiculelor);

activitati recreative, culturale si sportive: excursii cu ghid, activitati sportive (închirierea de echipamente); activitati culturale (taxe de intrare); divertisment si alte moduri de recreere (taxe de intrare);

cumparaturi: cheltuieli facute anterior calatoriei pentru cumpararea de articole utilizate în timpul deplasarii; cumpararea de articole pentru a fi consumate în timpul sederii la destinatia calatoriei (inclusiv alimente si bauturi); cumparari de articole pentru a fi folosite dupa calatoria turistica (alimente si bauturi, cadouri si suveniruri etc.);

alte cheltuieli: cheltuieli pentru congrese sau reuniuni (taxe de participare, programe si materiale, carti, reviste legate de congres); asigurari; convorbiri telefonice; altele (taxe postale, prelucrarea filmelor foto, comision de schimb valutar etc.).

Din cheltuielile turistice se exclud: cumpararea în scopuri comerciale, adica pentru revânzare si cumparaturile facute în numele patronului; investitiile de capital sau tranzactiile, cum ar fi achizitionarea de pamânt, case, proprietati, opere de arta si alte achizitii importante, chiar daca acestea vor fi folosite în viitor în scopuri turistice; banii în numerar dati rudelor sau prietenilor în timpul unei calatorii si care nu reprezinta plata pentru bunuri sau servicii turistice, ca si donatiile facute institutiilor.

La punctul 7.1 se înscriu cheltuielile totale efectuate de toate persoanele din gospodarie, pentru calatoria turistica de cel putin o înnoptare în afara mediului obisnuit, efectuata în trimestrul de referinta.
La punctul 7.1.1 se înscriu cheltuielile efectuate de toate persoanele din gospodarie pentru calatoria de cel putin o înnoptare, efectuata în strainatate.

La punctul 7.2 se înregistreaza cheltuielile efectuate catre agentiile de turism, de toate persoanele din gospodarie, pentru calatoria turistica de cel putin o înnoptare, în tara sau în strainatate, realizata în trimestrul de referinta.

La punctul IV.8 se înscriu, defalcate, cheltuielile efectuate pentru calatorie de toate persoanele din gospodarie care au calatorit în tara si/sau strainatate (nu se cuprind platile catre agentiile de turism, de la punctul 7.2). Se înscriu cheltuielile de cazare, transport, restaurant, bar, cafenea, cofetarie si similare, cumparaturi (alimente, bauturi, tutun, îmbracaminte, încaltaminte), cadouri, suveniruri, artizanat, decoratiuni, pentru activitati recreative, culturale si sportive, îngrijiri medicale, servicii de cosmetica, coafor, frizerie si alte servicii de înfrumusetare, alte cheltuieli (asigurari, telefon, developare filme etc.).

2. COMPLETAREA CHESTIONARULUI - ATRIBUŢIILE ECHIPEI DE GESTIONARE A ANCHETEI

Completarea chestionarului este realizata de catre anchetatori, pe baza de interviu luat persoanelor din gospodariile din esantion repartizate acestora.

Atributiile echipei de gestionare a anchetei privesc cele trei etape de realizare a anchetei si se refera la:

pregatirea anchetei;

înregistrarea datelor;

prelucrarea datelor.

În etapa de pregatire a anchetei sunt realizate urmatoarele activitati.

1. Listarea nomenclatorului de gospodarii si repartizarea gospodariilor pe gestionari de ancheta.

2. Completarea chestionarului cu informatii referitoare la identificarea gospodariei: se va completa pe prima pagina codul centrului, trimestrul, codul locuintei, numarul gospodariei si numele anchetatorului.

3. Difuzarea chestionarelor anchetei se realizeaza de catre gestionarii de ancheta. Chestionarelor le vor fi atasate "Ghidul metodologic de gestionare a anchetei", precum si "Precizari pentru completarea chestionarului". mpreuna cu acestea, gestionarul anchetei pune la dispozitia anchetatorului o lista cu toate gospodariile care îi sunt repartizate, care contine numarul si adresa gospodariei.

În etapa de înregistrare a datelor sunt realizate urmatoarele activitati:

Înregistrarea datelor, de catre anchetatori, la gospodariile din esantion.

Receptionarea chestionarelor completate de catre anchetatori.

În etapa de prelucrare a datelor, înainte de introducerea datelor din chestionare în baza de date, se urmareste verificarea integritatii si coerentei datelor.

3.FLUXUL DE PRELUCRARE

Fluxul de prelucrare al anchetei A.C.T.R. cuprinde urmatoarele actiuni:

Receptionarea chestionarelor;

Introducerea datelor în baza de date;

Controlul automat al datelor din chestionare;

Rezolvarea non raspunsurilor;

Introducerea corectiilor si reluarea controlului automat;

Transmiterea fisierelor cu date la I.N.S., la nivel de chestionar, conform graficului.

B. PRECIZĂRI PENTRU COMPLETAREA CHESTIONARULUI

Capitolul I - IDENTIFICAREA GOSPODĂRIEI

Pe baza datelor de identificare a gospodariilor din esantionul extras pentru perioada cercetata, se completeaza capitolul I din A.C.T.R.

Gestionarul anchetei pune la dispozitia anchetatorului o lista cu toate gospodariile care ii sunt repartizate, care contine codul locuintei, numarul gospodariei si adresa acesteia. Anchetatorul înregistreaza în timpul primei vizite la gospodarie numele capului de gospodarie si numarul de telefon.

De asemenea, gestionarul anchetei completeaza pe chestionarul A.C.T.R. codul centrului. trimestrul, codul locuintei, numarul gospodariei si numele anchetatorului, al controlorului si al responsabilului de ancheta, care vor semna în caseta corespunzatoare.

În ceea ce priveste rezultatele interviurilor, se va completa în caseta corespunzatoare codul aferent rezultatului interviului.

Restul codificarii formularului A.C.T.R. se realizeaza de catre anchetatori, cu prilejul vizitelor la gospodarii. Anchetatorul completeaza numarul de formular.

Numarul de vizite la domiciliul gospodariei va fi de 2-3, începând cu a 5-a zi lucratoare a lunii urmatoare trimestrului analizat.

Capitolul II - CARACTERIZAREA GOSPODĂRIEI

La punctul 1 anchetatorul înscrie numarul de persoane rezidente care compun gospodaria, din care persoanele de cel putin 15 ani împliniti în trimestrul de referinta.

Anchetatorii completeaza punctul 2 din acest capitol o singura data, cu ocazia vizitelor la gospodarii, cu date privind componenta gospodariei respective.

Completarea datelor se face în urma discutiilor cu toti membrii gospodariei, iar daca nu este posibil, anchetatorul obtine informatiile necesare pe baza declaratiilor capului gospodariei sau a unui membru adult, care poate da relatii despre celelalte persoane.

În cercetare sunt cuprinse si persoanele de alta cetatenie decât cea româna, dar care sunt rezidente în România.

La punctul 2 anchetatorul înscrie numai persoanele rezidente, de cel putin 15 ani împliniti. Datele se completeaza astfel:

În coloana A se trece numele si prenumele persoanei din gospodarie.

În coloana 1 este pretiparit codul persoanei din gospodarie.

În coloana 2 se înscrie data nasterii persoanei din gospodarie.

În coloana 3 se înscrie sexul persoanei din gospodarie.

În coloana 4 se înscrie codul statutului ocupational. Aceste coduri se preiau din anexa ce însoteste precizarile pentru completarea chestionarului A.C.T.R.

În cazul în care o gospodarie este constituita din doua sau mai multe nuclee familiale (familii), acestea se înscriu în lista membrilor gospodariei astfel:

Se va începe cu nucleul familial din care face parte capul gospodariei, înscriindu-se acesta pe primul rând, urmat de sotie si copiii lor, în ordinea descrescatoare a vârstei;

în ordinea declarata de capul gospodariei se vor înscrie si celelalte nuclee familiale (sotul, sotia si copiii), urmate de celelalte rude care nu formeaza nuclee familiale (frati, surori, parinti, bunici, socri etc.).

Daca în gospodarie nu exista nici un nucleu familial, ea fiind alcatuita din persoane înrudite sau nu, se înscrie mai întâi capul gospodariei recunoscut ca atare, urmat de celelalte persoane, în ordinea relatiei de rudenie cu capul gospodariei sau în ordinea descrescatoare a vârstei.

Se considera nucleu familial:

Sotul si sotia fara copii;

Sotul si sotia cu copii necasatoriti;

Unul dintre parinti cu copii necasatoriti.

Capul gospodariei este persoana adulta declarata si recunoscuta ca atare de catre ceilalti membri ai gospodariei. Decizia apartine în exclusivitate membrilor gospodariei si are în vedere unele caracteristici personale, cum ar fi vârsta, ocupatia, venitul, calitatea de proprietar al gospodariei etc.

Se înscriu toate persoanele prezente, cele temporar absente sau plecate pentru o perioada mai îndelungata (dar sub 12 luni) din gospodarie (la studii în alte localitati. în armata, internate în spitale sau sanatorii, în delegatie, la lucru în alta localitate, în calatorii etc.), atâta timp cât nu si-au stabilit domiciliul în alta localitate.

Nu se completeaza formularele A.C.T.R. pentru deplasarile persoanelor în vederea internarii în spitale, satisfacerii stagiului militar, pentru studentii si elevii din camine aflate în alte localitati decât cele în care îsi au domiciliul.

Nu fac parte din gospodarie si nu se înscriu în formular persoanele angajate pentru efectuarea de servicii în gospodarie si oaspetii care se afla temporar (sub 7 luni) în gospodarie.

La punctul 3 se precizeaza daca membrii gospodariei în vârsta de peste 15 ani au efectuat calatorii de cel putin o înnoptare în afara domiciliului, în trimestrul cercetat (se exclud înnoptarile în camine, spitale, cazarmi, la locul de munca).

Daca persoana a efectuat cel putin o calatorie se marcheaza casuta DA si se completeaza chestionarul cu capitolele III si IV.

Daca persoana nu a efectuat cel putin o calatorie se marcheaza casuta NU si, în acest caz, dupa completarea punctului 4, chestionarul este terminat. La punctul 4 se enumera principalele motive pentru care persoana nu a calatorit:

Pentru motive financiare;

Pentru motive de sanatate;

Pentru motive profesionale;

Pentru motive familiale;

Pentru alte motive.

Se marcheaza casuta corespunzatoare motivului care a determinat persoana sa nu calatoreasca în trimestrul cercetat si se trece codul persoanei.

3. Capitolul III - CĂLĂTORII EFECTUATE, MOTIVUL PRINCIPAL sI DESTINAŢIA CĂLĂTORIILOR

Pentru flecare persoana din componenta gospodariei care are cel putin 15 ani împliniti, se completeaza distinct capitolul III.

Se completeaza codul centrului, codul locuintei si numarul gospodariei. Pentru identificarea persoanei care a efectuat calatoriile se va completa codul persoanei din capitolul II - cod persoana.

Numarul total de calatorii efectuate, în timpul carora s-a înnoptat în afara mediului obisnuit, în trimestrul cercetat (pct.III.1).

La punctul 1.1 se va specifica numarul total de calatorii efectuate, cu cel putin o înnoptare în afara mediului obisnuit, iar la punctul 1.2 se va specifica numarul total de înnoptari efectuate în timpul calatoriilor.

Se înregistreaza toate calatoriile care se termina în trimestrul analizat, indiferent de data când acestea au început.

Exemplu:

Daca o calatorie începe pe 25.03 si se termina pe 3.04, atunci întreaga perioada se considera calatorie realizata în trimestrul II.

În cazul în care, dupa completarea pct. III.1, rezulta ca persoana respectiva nu a efectuat nici o calatorie de cel putin o înnoptare, atunci se trece la o alta persoana din gospodarie, începând cu cap. III, pe o alta fila a chestionarului.

Repartizarea numarului de calatorii de cel putin o înnoptare, înscrise la punctul III.1.1, dupa motivul principal al fiecarei calatorii: (pct. III.2)

Se completeaza numarul de calatorii de cel putin o înnoptare, având ca motiv principal odihna, recreere, vacante; afaceri si motive profesionale; vizitarea prietenilor si rudelor, religie, pelerinaj; tratament medical; alte motive.

Din calatoriile efectuate în perioada de referinta din motive de odihna, recreere, vacante, înscrise la punctul III se detaliaza urmatoarele (pct. III.3).

La punctul 3.1 se vor înregistra calatoriile efectuate numai în România.

La punctul 3.2 se vor înregistra calatoriile efectuate numai în strainatate.

La punctul 3.3 se vor înregistra calatoriile efectuate atât în România cât si în strainatate.

Din calatoriile efectuate în perioada de referinta pentru afaceri si motive profesionale, înscrise la punctul III.2.2, se detaliaza urmatoarele (pct. III.4).

La punctul 4.1 se vor înregistra calatoriile efectuate numai în România.

La punctul 4.2 se vor înregistra calatoriile efectuate numai în strainatate.

La punctul 4.3 se vor înregistra calatoriile efectuate atât în România cât si în strainatate.

Din calatoriile efectuate în perioada de referinta în scopul vizitarii prietenilor si rudelor, înscrise la punctul III.2.3, se detaliaza urmatoarele (pct. III.5).

La punctul 5.1 se vor înregistra calatoriile efectuate numai în România.

La punctul 5.2 se vor înregistra calatoriile efectuate numai în strainatate.

La punctul 5.3 se vor înregistra calatoriile efectuate atât în România cât si în strainatate.

Din calatoriile efectuate în perioada de referinta pentru religie, pelerinaj, înscrise la punctul III.2.4, se detaliaza urmatoarele (pct. III.6).

La punctul 6.1 se vor înregistra calatoriile efectuate numai în România.

La punctul 6.2 se vor înregistra calatoriile efectuate numai în strainatate.

La punctul 6.3 se vor înregistra calatoriile efectuate atât în România cât si în strainatate.

Din calatoriile efectuate în perioada de referinta pentru tratament medical, înscrise la punctul III.2.5, se detaliaza urmatoarele (pct. III.7).

La punctul 7.1 se vor înregistra calatoriile efectuate numai în România.

La punctul 7.2 se vor înregistra calatoriile efectuate numai în strainatate.

La punctul 7.3 se vor înregistra calatoriile efectuate atât în România cât si în strainatate.

4. Capitolul IV - CARACTERIZAREA CĂLĂTORIEI DE CEL PUŢIN O ÎNNOPTARE, DUPĂ MOTIVUL PRINCIPAL AL ACESTEIA

Pentru fiecare calatorie înregistrata la cap. III, pct. 2.1. 2.2 si 2.3, 2.4 si 2.5, pentru fiecare persoana se completeaza distinct capitolul IV, în functie de motivul principal al calatoriei, care se va codifica astfel:

odihna, recreere, vacante - cod 1;

afaceri si motive profesionale - cod 2;

vizitarea prietenilor si rudelor - cod 3;

religie, pelerinaj - cod 4;

tratament medical - cod 5

Numai pentru aceste cinci motive ale calatoriei se completeaza distinct cap. IV din chestionarul A.C.T.R.

De exemplu, daca o persoana a efectuat 5 calatorii de cel putin o înnoptare, cu scopul de odihna (cod 1), afaceri (cod 2), vizite la prieteni si rude (cod 3), religie, pelerinaj (cod 4) si/sau tratament medical (cod 5), atunci pentru fiecare calatorie în parte se va completa distinct cap. IV (deci 5 pagini cu cap. IV).

Se completeaza codul persoanei care a efectuat calatoria, precum si numarul de ordine al acestei calatorii, care poate fi cifra 1 pentru prima calatorie, cifra 2 pentru a doua calatorie, cifra 3 pentru a treia calatorie s.a.m.d.

Se completeaza numarul de ordine al calatoriilor realizate, indiferent de numarul de înnoptari efectuate.

La punctul IV.1 se înscrie data plecarii în calatorie si la punctul IV.2 data întoarcerii din calatorie, pentru fiecare calatorie.

Numarul de înnoptari în fiecare tara straina vizitata sau zona turistica din România (pct. IV.3):

În prima coloana se înscrie denumirea tarii straine si/sau a zonei turistice vizitate.

În a doua coloana se înscrie codul tarii sau al zonei turistice vizitate.

În a treia coloana se trece numarul de înnoptari realizate în tara straina sau în zona turistica din România, vizitata.

Codurile sunt înscrise în anexa care însoteste precizarile pentru completarea chestionarului A.C.T.R.

Daca pe parcursul calatoriei au fost vizitate mai multe zone turistice din România sau tari, acestea vor fi înscrise separat, cu numarul de înnoptari aferente.

Noptile petrecute în mijloace de transport în miscare de la o tara la alta (tren, autocar, autoturism etc.) sau la bordul unor vase în croaziera în afara teritoriului national, se înscriu ca înnoptari în strainatate la codul "Ţari nespecificate".

Principalul mijloc de transport utilizat (pct. IV.4)

Se înscrie în casuta codul principalului mijloc de transport utilizat pentru a parcurge cea mai mare distanta în timpul calatoriei.

Daca mijlocul de transport utilizat pentru a parcurge distanta cea mai mare este diferit la ducere fata de cel de la întoarcere, atunci se bifeaza mijlocul de transport de la ducere.

La "alte mijloace de transport terestru" pot fi luate în considerare autoturisme închiriate, care apartin rudelor sau prietenilor, motociclete, biciclete etc.

Daca s-a trecut codul 3, atunci se va preciza numarul de kilometri efectuati.

Codurile sunt înscrise în anexa care însoteste precizarile pentru completarea chestionarului A.C.T.R.

Organizarea calatoriei a fost facuta prin (pct. IV.5)

Se înscrie în casuta codul organizatorului calatoriei.

Când organizatorul calatoriei este Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, se înscriu biletele achizitionate de la acesta de salariatii bugetari si alte categorii.

La rubrica "alte mijloace" se includ asociatii profesionale, culturale, religioase etc.

Codurile sunt înscrise în anexa care însoteste precizarile pentru completarea chestionarului A.C.T.R.

Numarul de înnoptari pe tipuri de structuri de cazare turistica în timpul calatoriei (pct. IV.6)

În prima coloana, referitoare la numarul de înnoptari în România, se înscrie numarul de înnoptari, pe tipuri de structuri de cazare turistica, efectuate în România.

În a doua coloana, referitoare la numarul de înnoptari în strainatate, se înscrie numarul de înnoptari, pe tipuri de structuri de cazare turistica, efectuate în strainatate.

Codurile tipurilor de structuri de cazare turistica sunt înscrise în anexa care însoteste precizarile pentru completarea chestionarului A.C.T.R.

Punctul 6.1 "Hoteluri si unitati similare" cuprinde urmatoarele structuri de cazare turistica: hoteluri, hoteluri apartament, hoteluri pentru tineret, hosteluri, vile turistice, moteluri, hanuri, sate de vacanta, pensiuni turistice urbane, pensiuni turistice rurale, cabane turistice, cabane de pescuit si cabane de vânatoare.

La "alte modalitati de cazare" sunt cuprinse: vapor, vagon de tren, avion, autoturism, autocar, cort în afara campingurilor etc. Pentru înnoptarile în mijloace de transport aflate în miscare pe teritoriul altor state si pentru vase în croaziera, numarul de înnoptari se completeaza în coloana "în strainatate".

Cheltuielile totale efectuate pentru o calatorie (de o gospodarie sau nucleu familial) (pct. IV.7)

Cheltuielile totale efectuate în timpul calatoriei de cel putin o înnoptare, reprezinta totalul cheltuielilor de consum efectuate de catre persoanele din gospodarie care au participat la calatoria turistica în trimestrul de referinta, pe durata calatoriei si a sederii lor la destinatie. Ele cuprind :

plati catre agentiile de turism;

cazare (plus masa, acolo unde este inclusa în pretul cazarii);

alimente si bauturi (în restaurante, cafenele, baruri etc., inclusiv comertul cu amanuntul);

transport: costul calatoriei, dus si întors în cadrul transportului public rutier, feroviar si maritim; utilizarea vehiculelor (costul benzinei sau al motorinei, taxe de parcare), altele (de exemplu închirierea vehiculelor);

activitati recreative, culturale si sportive: excursii cu ghid, activitati sportive (închirierea de echipamente); activitati culturale (taxe de intrare): divertisment si alte moduri de recreere (taxe de intrare);

cumparaturi: cheltuieli facute anterior calatoriei pentru cumpararea de articole utilizate în timpul deplasarii; cumpararea de articole pentru a fi consumate în timpul sederii (inclusiv alimente, bauturi); cumparari de articole pentru utilizarea lor ulterioara calatoriei (alimente si bauturi, cadouri si suveniruri etc.);

alte cheltuieli: cheltuieli pentru congrese sau reuniuni (taxe de participare, programe si materiale, carti, reviste legate de congres); asigurari; convorbiri telefonice; altele (taxe postale, prelucrarea filmelor foto, comision de schimb valutar etc.).

Din cheltuielile turistice se exclud: cumpararea în scopuri comerciale, adica pentru revânzare si cumparaturile facute în numele patronului: investitiile de capital sau tranzactiile, cum ar fi achizitionarea de pamânt, case, proprietati, opere de arta si alte achizitii importante, chiar daca acestea vor fi folosite în viitor în scopuri turistice; banii în numerar dati rudelor sau prietenilor în timpul unei calatorii si care nu reprezinta plata pentru bunuri sau servicii turistice; donatiile facute institutiilor.

Completarea datelor de cheltuieli se face o singura data, de catre capul gospodariei, cu date cumulate pentru toti membrii gospodariei care au participat la calatoria de cel putin o înnoptare, la pct. IV.7 de pe fila cu codul personal al capului gospodariei. În cazul în care capul gospodariei nu a participat la calatorie sau nu cunoaste cheltuielile, acestea se pot completa de catre o alta persoana din gospodarie, care cunoaste cheltuielile facute, pe o fila cu codul personal al acestei persoane.

Restul persoanelor din gospodarie care au participat la calatorie nu completeaza pct. IV.7.

Cheltuielile se pot completa si la nivel de nucleu de familie, daca nu este posibil la nivel de gospodarie. si în acest caz cheltuielile se completeaza numai de catre o persoana din nucleul familial, care cunoaste cheltuielile realizate în calatoria respectiva.

Exemplu:

Membrii unei gospodarii compuse din sot (capul gospodariei), sotie si un copil de 16 ani au efectuat o calatorie de 7 înnoptari, pentru odihna, recreere, vacante.

Pentru fiecare din cei trei membri ai gospodariei se completeaza câte un chestionar A.C.T.R., dar capitolul II.2 "Caracterizarea gospodariei" si capitolul IV pct. 7 se completeaza cu date la nivel de gospodarie, numai pe chestionarul capului de gospodarie. În chestionarele pentru celelalte doua persoane din gospodarie NU se completeaza cap II.2 si cap IV pct. 7.

În cazul în care capul gospodariei mai efectueaza, în trimestrul analizat, alte cinci calatorii (de afaceri) de cel putin o înnoptare fiecare, acesta completeaza cap IV din formularul A.C.T.R. pentru o calatorie, iar restul de patru calatorii le completeaza pe doua file suplimentare, care contin cap IV.

La punctul 7.1 se înscriu date cumulate privind cheltuielile efectuate de toate persoanele din gospodarie care au participat la calatoria turistica respectiva.

În cazul calatoriilor de afaceri si motive profesionale se înscriu la cheltuieli sumele decontate de catre întreprindere, precum si cele cheltuite în afara acestora, de catre persoanele care au realizat calatoriile.

Atunci când persoanele adulte sunt însotite de copii care nu au 15 ani împliniti, în cheltuielile persoanelor adulte se includ si cheltuielile efectuate de acestia.

La punctul 7.1.1 se înscriu cheltuielile pentru calatoria în strainatate, indiferent de modul de realizare al calatoriei (prin agentie de turism, pe cont propriu etc.).

Cheltuielile efectuate pentru calatoria în strainatate ce se înscriu la pct.7.1.1 pot fi egale sau mai mici decât cheltuielile totale efectuate în timpul calatoriei de membrii gospodariei sau de nucleul de familie, care se completeaza la pct. 7.1.

Atunci când o calatorie se realizeaza în doua etape, o etapa fiind în tara si alta în strainatate, atunci totalul cheltuielilor pentru cele doua etape se completeaza la pct. 7.1, iar partea privind cheltuielile pentru etapa în strainatate se înscrie la punctul 7.1.1.

La punctul 7.2 se înregistreaza platile facute catre agentia de turism, care a organizat calatoria, de catre persoanele din gospodarie care au participat la calatoria respectiva, în tara sau în strainatate.

În cazul în care organizatorii calatoriei sunt organizatiile sindicale, oficiile de pensii, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, care suporta de la agentia de turism o parte din pretul biletului, în formularul A.C.T.R. se completeaza numai suma platita de gospodarie.

Cheltuielile pentru sejururi de tratament nu se cuprind în cheltuielile din A.C.T.R.

Cheltuielile efectuate în valuta se înregistreaza în lei, la cursul de schimb din perioada calatoriei.

Defalcarea cheltuielilor efectuate pentru o calatorie de catre toate persoanele din gospodarie care au calatorit în tara si/sau strainatate (nu se cuprind platile catre agentiile de turism de la pct.7.2) - pct. IV.8

La acest punct se defalca cheltuielile în lei, pentru:

Cazare

Transport (pâna la locul de destinatie si retur, transport public la locul de destinatie, taxiuri, închirieri de autovehicule, parking, benzina si similare)

Restaurante, bar, cafenea, cofetarie si similare

Cumparaturi:

Alimente, bauturi, tutun (din comertul cu amanuntul)

îmbracaminte, încaltaminte

Cadouri, suveniruri, artizanat, decoratiuni

Activitati recreeative, culturale si sportive

îngrijiri medicale si cheltuieli pentru sanatate (consultatii medicale, medicamente)

Servicii de cosmetica, coafor, frizerie si alte servicii de înfrumusetare

Alte cheltuieli (asigurari, telefon, developari filme, etc.)

Punctul IV.8 se completeaza o singura data pentru o calatorie, de catre capul gospodariei, cu date cumulate pentru toti membrii gospodariei care au participat la calatoria de cel putin o înnoptare. În cazul în care capul gospodariei nu a participat la calatorie, sau nu cunoaste cheltuielile, acestea se pot completa de alta persoana din gospodarie, care cunoaste cheltuielile facute, pe o fila cu codul personal al acestei persoane.

Restul persoanelor din gospodarie care au participat la calatorie nu completeaza pct. IV.8.

Totalul cheltuielilor înscrise la punctul IV.8 pot fi mai mici sau egale cu cele de la pct. IV.7.1-7.2.

CHELTUIELILE ÎNSCRISE LA PUNCTELE 7 sI 8 SE VOR ÎNREGISTRA ÎN LEI NOI (RON).

În cazul în care o persoana a efectuat calatorii de cel putin o înnoptare pentru fiecare din cele 3 categorii de motive, care se înregistreaza distinct la capitolul IV (sau pentru unul din cele 3 motive efectueaza mai multe calatorii), se ataseaza si se completeaza una sau mai multe file suplimentare (pretiparite) cu capitolul IV, pentru aceste calatorii.

Pe filele atasabile la chestionar, care se pagineaza corespunzator, se completeaza informatii privind cod centru, cod locuinta si numar de gospodarie, înscrise pe prima pagina a chestionarului A.C.T.R.

C. PRELUCRAREA sI DISEMINAREA DATELOR

1. PRELUCRAREA DATELOR

Formularele statistice A.C.T.R. completate cu date de catre gospodarii sunt preluate de la anchetatori de catre directiile teritoriale de statistica, care procedeaza la introducerea datelor în baza de date si la validarea datelor, folosind programele informatice primite de la I.N.S.

Fisierele ce contin datele validate la nivel de formular se transmit la I.N.S. prin teletransmisie.

La nivel de I.N.S. se verifica corectitudinea si completitudinea datelor primite de la directiile teritoriale de statistica. Apoi se aplica procedurile de estimare a rezultatelor la nivelul întregii populatii.

Se realizeaza tabelele finale ale lucrarii, analiza si diseminarea datelor.

2. DISEMINAREA DATELOR

Informatiile statistice referitoare la cererea turistica a rezidentilor în România se disemineaza în publicatia trimestriala "Cererea turistica a rezidentilor în România", ai carei beneficiari sunt: Administratia prezidentiala, Parlamentul, Guvernul, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Ministerul Economiei si Comertului, Ministerul Administratiei si Internelor, Banca Nationala a României, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Turism.


Document Info


Accesari: 2346
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2022 )