Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
PRAHOVA

Turism
PRAHOVA

RESURSE NATURALE
MUNŢI

MUNTELE DE SARE (Prahova)

Rezervatie naturala (geologica si botanica). Rezervatia este întinsa pe 1,8 ha si cuprinde: - Muntele de sare - masiv de sare la suprafata pamântului, înalt de câtiva zeci de metri. Se remarca lapiezurile de sare formate prin dizolvarea acesteia. 

MUNTII CIUCAs (Prahova)

Muntii Ciucas sunt situati în S Carpatilor Orientali (în Carpatii de Curbura), la E de cursurile superioare ale râurilor Teleajen si Tarlung. Altitudine maxima: 1954 m (vf. Ciucas).

MUNŢII BAIULUI (Prahova)

Complex de culmi muntoase în V Carpatilor de Curbura (Carpatii Orientali), între valea 15115d310p Prahovei (la V) si valea Doftanei (la E). Muntii Baiului se prezinta sub forma unei culmi principale cu directie NNE-SSV, din care se desprind mai multe culmi secundare.

MUNŢII BUCEGI (Prahova)

Masiv muntos situat în extremitatea estica a Carpatilor Meridionali.

LACURI

LACUL PALTINUL (Prahova»Valea Doftanei)


Lac de acumulare. Suprafata de 157 ha, lungime 460 m, înaltime 108 m. Este realizat în forma de arc cu dubla curbura.

RÂURI

PRAHOVA (Prahova)

Râu, afluent al Ialomitei pe teritoriul comunei Adâncata (judetul Ialomita). Are 193 km lungime si o suprafata a bazinului de 3738 kmp. Izvoraste de sub pasul Predeal, de la 1020 m altitudine.

TELEAJEN (Prahova)

Râu, afluent al Prahovei pe teritoriul comunei Dumbrava (judetul Prahova) în Câmpia Gherghitei. Are 113 km lungime si o suprafata a bazinului de 1644 kmp. Izvoraste din Muntii Ciucas, de la 1600 m altitudine

CASCADE

CASCADA URLĂTOAREA (Prahova»Busteni)


Situata pe versantul de E al Muntolor Bucegi, pe pârâul Urlatoarea, care izvoraste de la poalele Muntilor Jepi si se varsa în Prahova. Numele ei este legat nu numai de zgomotul apelor de la cascada, ci si de vuietul celor intermitente care pornesc navalnice dupa ploile repezi.

CHEI

CHEILE DOFTANEI (Prahova»sotrile)

Fenomen carstic. Chei spectaculoase sapate de Valea Doftanei în conglomerate dure, cu o lungime de 300 m si strâmte de 15-20 m, cu pereti aproape verticali formând un adevarat tunel prin care trecea calea ferata îngusta, azi drumul comunal.

FENOMENE sI STRUCTURILE GEOLOGICE

CHEILE DOFTANEI (Prahova»sotrile)

Fenomen carstic. Chei spectaculoase sapate de Valea Doftanei în conglomerate dure, cu o lungime de 300 m si strâmte de 15-20 m, cu pereti aproape verticali formând un adevarat tunel prin care trecea calea ferata îngusta, azi drumul comunal.

MUNTELE DE SARE (Prahova»Slanic)

Rezervatie naturala (geologica si botanica). Rezervatia este întinsa pe 1,8 ha si cuprinde: - Muntele de sare - masiv de sare la suprafata pamântului, înalt de câtiva zeci de metri. Se remarca lapiezurile de sare formate prin dizolvarea acesteia.

PARCUL NAŢIONAL BUCEGI (Prahova»Sinaia)

Rezervatie naturala (complexa, morfologica, botanica, speologica). Parc national declarat în 1990. Cuprinde rezervatiile existente pe platoul muntilor Bucegi, versantul prahovean si cel dinspre Valea Ialomitei.

PUNCTUL FOSILIFER PLAIUL HOŢILOR (Prahova»Sinaia)

Rezervatie naturala (paleontologica). Succesiune de formatiuni de flis cretacic. În formatiuni se gasesc olistolite de calcare bogate în fauna: gasteropode, crustacee, cefalopode etc. Rezervatia are 6 ha.

REZERVAŢII NATURALE

MUNTELE DE SARE (Prahova»Slanic)

Rezervatie naturala (geologica si botanica). Rezervatia este întinsa pe 1,8 ha si cuprinde: - Muntele de sare - masiv de sare la suprafata pamântului, înalt de câtiva zeci de metri. Se remarca lapiezurile de sare formate prin dizolvarea acesteia.

PĂDUREA GLODEASA (Prahova»Valea Doftanei)

Rezervatie naturala (forestiera). Cuprinde 528 ha, alcatuita din fag si brad cu subarboret (alunul, socul negru si rosu). Din patura ierbacee sunt abundente floarea pastelui, brebenei, coada cocosului, laptele cucului.

PARCUL NAŢIONAL BUCEGI (Prahova»Sinaia)Rezervatie naturala (complexa, morfologica, botanica, speologica). Parc national declarat în 1990. Cuprinde rezervatiile existente pe platoul muntilor Bucegi, versantul prahovean si cel dinspre Valea Ialomitei.

PUNCTUL FOSILIFER PLAIUL HOŢILOR (Prahova»Sinaia)

Rezervatie naturala (paleontologica). Succesiune de formatiuni de flis cretacic. În formatiuni se gasesc olistolite de calcare bogate în fauna: gasteropode, crustacee, cefalopode etc. Rezervatia are 6 ha.

REZERVAŢIA NATURALĂ ANINIsUL DE LA SINAIA (Prahova»Sinaia)

Rezervatie naturala - botanica. Rezervatia are o suprafata de 1,4 ha în care este ocrotit pâlcul de padure de foioase, în acesta predominând aninul (almus incana). Se mai întâlnesc paltini, carpeni si mai rar pinul, zada, bradul, molidul.

RESURSE ANTROPICE

MONUMENTE ISTORICE

BISERICA DE LA HAN Adormirea Maicii Domnului (din CÂMPINA) (Prahova»Câmpina)

Monument istoric si de arhitectura religioasa. Biserica a fost construita în jurul anului 1711 din initiativa spatarului Toma Cantacuzino. Actualmente este în ruina.

BISERICA DIN ZID Sf. Treime (din CÂMPINA) (Prahova»Câmpina)

Monument istoric si de arhitectura religioasa. Biserica a fost construita în 1828 si a fost refacuta în 1887.

BISERICA DIN ZID Trei Ierarhi (din FILIPEsTII DE PĂDURE) (Prahova»Filipestii de Padure)

Monument istoric si de arhitectura religioasa. Ctitorie din 1688 a Doamnei Balasa Cantacuzino, cu picturi murale din 1692 executate de zugravul Pârvu Mutu. Se remarca tabloul votiv reprezentând familia marelui aga Matei Cantacuzino si a sotiei sale Balasa. Iconotas cu decor sculptat (1688).

BISERICA DOMNEASCĂ Sf. Procopie (din GHERGHIŢA) (Prahova»Gherghita)

Monument istoric si de arhitectura religioasa. Ctitorie din 1641 a domnitorului Matei Basarab. Renovata în 1895. A fost afectata de cutremurele anterioare. Pictura a fost realizata de Gh. Tattarescu.

BISERICA FOSTULUI SCHIT SLOBOZIA (din CÂMPINA) (Prahova»Câmpina)

Monument istoric si de arhitectura religioasa. Biserica a fost construita în 1714. Cuprinde în interior picturi murale ce au fost refacute în sec. XX.

BISERICA Sf. Împarati Constantin si Elena (din BĂICOI) (Prahova»Baicoi)

Monument istoric si de arhitectura religioasa. Biserica a fost construita in 1853 de printesa CleopatraTrubetkoi. Aici se pastreaza picturi murale executate in 1853 de N. Grigorescu , cand acesta avea 15 ani.

BISERICA Sf. Nicolae (din BREAZA) (Prahova»Breaza)

Monument istoric si de arhitectura religioasa. Biserica cu infatisare rustica, ctitorie din 1777 a domnitorului Al. Ipsilanti. Este decorata in interior cu picturi murale interesante.

BISERICA Sf. Trei Ierarhi (din SLĂNIC PRAHOVA) (Prahova»Slanic)

Monument istoric si de arhitectura religioasa construit în 1799-1800, restaurat în 1929. Se remarca pridvorul cu coloane torsionate, acoperisul de tigla smaltuita si turla. Pictura în fresca valoroasa.

CASA DOMNEASCĂ MATEI BASARAB (Prahova»Brebu)

Monument istoric si de arhitectura laica. Casa construita in 1641de Matei Basarab, cu un foisor ridicat deasupra pivnitelor. A fost restaurata in 1843 de domnitorul Gh. Bibescu.

COMPLEXUL PALATUL CANTACUZINO (Prahova»Floresti)

Monument istoric si de arhitectura laica. Complex de pavilioane cu 1-2 etaje construit la sf. sec. XIX. Cladiri cu mici balcoane, fatade ornamentate cu elemente clasice.

CONACUL FILIPESCU (Prahova»Filipestii de Târg)

Monument istoric si de arhitectura laica. Construit în sec. XVIII de spatarul Pana Filipescu, înconjurat cu zid de incinta. Remarcabil pridvorul cu capiteluri sculptate si arcade. Restaurat în 1968. Lucrare neterminata.

MĂNĂSTIREA BREBU (Prahova»Brebu)

Monument istoric si de arhitectura religioasa. Manastire întemeiata de Matei Basarab în 1650 si terminata în 1960 în timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu. Biserica care poarta numele Sf. Arhangheli Mihail si Gavriil este înconjurata de ziduri de aparare înalte de 6,5 m.

MĂNĂSTIREA GHIGHIU Izvorul Tamaduirii (Prahova»Barcanesti)

Monument istoric si de arhitectura religioasa. Manastirea a fost întemeiata în 1817 de catre ieromonahul Arsene de la Cernica pe un loc cedat în 1814 de Uta Cantacuzino Corneanu. Biserica actuala a fost construita în 1858-1863, prin stradania staretilor Eftimie si Antonie.

MONUMENTUL CRUCEA EROILOR DIN CARAIMAN (Prahova»Busteni)

Monument comemorativ. Înaltat între anii 1926-1928 la initiativa reginei Maria si închinat eroilor români cazuti în luptele primului razboi mondial. Crucea este construita din otel si are o înaltime de 33 m. Este luminata noaptea.MONUMENTUL ULTIMA GRENADĂ (Prahova»Busteni)

Monument comemorativ. Opera în bronz a sculptorului Dimitriu-Bârlad din 1928, reprezentându-l pe caporalul Musat, erou din primul razboi mondial.

PALATUL BIBESCU (Prahova»Breaza)

Monument istoric si de arhitectura laica. Palatul a fost construit intre 1843-1848 de domnul Gh. Bibescu . Este realizat in stil neoclasic si este inconjurat de un frumos parc.

PODGORII sI CRAME

PODGORIA DEALUL MARE (Prahova»Valea Calugareasca)


Podgorie. Plantatie de vii ce acopera Dealul Mare între Valea Calugareasca si Pietroasele, având o dezvoltare mai mare la Valea Calugareasca, Urlati, Ceptura, Tohani, Sahateni si Pietroasele - centru viticol.

CONSTRUCŢII TEHNICE (poduri, canale, pasaje, tunele, constructii hidrotehnice etc.)

LACUL PALTINUL (Prahova»Valea Doftanei)


Lac de acumulare. Suprafata de 157 ha. Este realizat în forma de arc cu dubla curbura.

ETNOGRAFIE sI FOLCLOR

MANIFESTARE TRADIŢIONALĂ (în ORAsUL BREAZA) (Prahova»Breaza)

Creatie artistica. Festival de interpretare a muzicii populare românesti Prahova - mândra gradina.

MUZEUL DE ARTĂ POPULARĂ (din BREAZA) (Prahova»Breaza)

Muzeu orasenesc. Profil: etnografie. Se afla aici: covoare, cusaturi, tesaturi, broderii, costume prahovene vechi, costum mocanesc de Breaza, lucrari de lemn.

MUZEUL DE ETNOGRAFIE (din URLAŢI) (Prahova»Urlati + Albesti)

Muzeu orasenesc, monument de arhitectura laica. Profil: - arta decorativa - mobilier, ceramica, portelan, covoare de mare valoare, pictura româneasca din sec. XIX. - etnografie - piese ce ilustreaza vechimea viticulturii practicata în zona, port popular, tesaturi din zona Cricovului.

MUZEUL DE ETNOGRAFIE AL VĂII TELEAJENULUI (Prahova»Valenii de Munte)

Muzeu orasenesc, monument de arhitectura laica.

LOCALITĂŢI TURISTICE

STAŢIUNI MONTANE

AZUGA (Prahova»Azuga)

Statiune montana si climatica cu activitate permanenta. Este situata la poalele Muntilor Bucegi, la o altitudine de 895-950 m. Pâna în 1881 s-a numit Întreprahove.

BREAZA (Prahova»Breaza)

Statiune montana si climatica de interes national cu activitate permanenta.Este situata la o altitudine de 380-450 m. Climat temperat de deal, cu veri racoroase si ierni blânde. Indicatii terapeutice: ameliorarea starilor de debilitate, a surmenajelor si nevrozelor.

BUsTENI (Prahova»Busteni)

Statiune montana si climatica de interes national cu activitate permanenta. Situata la poalele Muntilor Bucegi (masiv Caraiman) si a Muntilor Baiu (Zamora), altitudine 880-940 m. Climat tonic stimulent. Indicatii terapeutice: nevroza astenica, astenie, debilitate, suprasolicitare etc.

CHEIA (Prahova»Cheia)

Statiune montana si climatica de interes general. Este situata la 871 m altitudine si beneficiaza de un climat tonic stimulent cu aer puternic ozonizat.

POIANA ŢAPULUI (Prahova»Poiana Ţapului)

Statiune montana si climatica de interes general, cu activitate permanenta. Este situata la o altitudine de 880 m. Cadru natural reconfortant, climat montan puternic ozonat. Indicatii terapeutice: nevroze astenice, depresii, stari de astenie, debilitate, stari de suprasolicitare psihomotorie.

SINAIA (Prahova»Sinaia)

Statiune montana si balneoclimatica de interes general cu functionare permanenta.

STAŢIUNI BALNEARE

SLĂNIC PRAHOVA (Prahova»Slanic)


Statiune balneara de interes general, cu activitate permanenta. Situata la alt. de 413 m, cu un climat sedativ de dealuri.


Document Info


Accesari: 5733
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2021 )