Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload


loading...TURISM SI ALIMENTATIE - TEHNICA DERULARII ACTIUNILOR TURISTICE

Turism
MINISTERUL EDUCATIEI , CERCETARII , TINERETULUI SI

SPORTULUI

GRUPUL SCOLAR DE MESERII SI SERVICII
EXAMEN PENTRU CERTIFICAREA COMPETENTELOR NIVEL 3

Profilul : SERVICII

Domeniul : TURISM SI ALIMENTATIE

Calificarea profesionala : TEHNICIAN IN TURISM

TEHNICA DERULARII ACTIUNILOR TURISTICE

Argumentare

Adaptarea la noile cerinte ale economiei de piata , presupune insusirea acelor

competente care sa dezvolte in randul elevilor inaltul profesionalism ,initiativa , persp-icacitatea ,abilitatea de a opera eficace intr-un cadru economic dinamic si concurential.

Insusirea capitolelor la Nivelul 3 – calificarea tehnician in turism , urmareste formarea la viitorii absolventi a unor abilitati legate de : -- Identificarea oportunitatilor de piata in turism .

-- Realizarea unei oferte de marfuri conform nevoilor si cerintelor consumatorilor .

-- Identificarea celor mai bune solutii privind atragerea si pastrarea potentialilor clienti

care asigura si sursa de finantare necesara bunei desfasurari a activitatii agentiei

de turism .

-- Utilizarea bilantului contabil pentru informarea , analiza si previzionarea activita-

tilor prin calculul principalilor indicatori economico financiari .

Pe langa activitatile specifice ,tehnicianul in turism ,isi va dezvolta competente cheie importante prin care va desfasura o buna comunicare cu persoanele cu care intra in contact cat si in cadrul echipei de lucru , va dezvolta competente pentru utilizarea softurilor specifice , va aplica continuu tehnici de imbunatatire a calitatii la locul de munca.

In acest scop aceasta lucrare a fost conceputa pe capitole majore care vizeaza atat prezentarea conceptelor , principiilor si notiunilor esentiale care formeaza sistemul teoretic , cat si aplicabilitatea metodelor si procedurilor larg utilizate in diferite demersuri la locul de munca .

Operationalizarea cunostintelor teoretice constituie elemente de lucru pentru viitorul absolvent , potential lucrator ca tehnician in turism ,si au ca scop insusirea acestor capi-tole cat mai temeinic in scopul dezvoltarii capacitatilor acestora si in urmatoarele obiective: -- Invatarii in perspectiva interdisciplinara ,valorificand informatiile si cunostintele insusite

de catre absolvent in capitolul 1 ,privind preluarea si pregatirea actiunii .

-- Reliefarea principalelor elemente teoretico-metodologice ,aplicabile cu prioritate la agentul

economic de profil .

-- Perfectionarea profesionala datorita schimbarilor rapide in ceea ce priveste satisfacerea exigentelor tot mai ridicate ale clientilor,

Toate acestea fiind cuprinse in materialele didactice care vizeaza si cunostintele de ,,Economia turismului , Economia si organizarea activitatii de turism , Managementul serviciilor si calitatii , precum si de management al serviciilor de turism si alimentatie.

Pentru asigurarea premiselor integrarii profesionale a absolventilor pe piata muncii , cat si pentru formarea profesionala continua este nevoie de flexibilitate si adaptare la toate tipurile de competente.

Capitolul 1

Etapele derularii programului turistic :

Preluarea si pregatirea actiunii .

Aceasta etapa include o serie de activitati care vizeaza asigurarea desfasurarii in cele mai bune conditii a programului turistic si anume : a. Ghidul se prezinta la agentia de turism de unde preia dosarul actiunii(delegatia ,stam-

pila , programul actiunii impreuna cu analiza de pret , mijloacele de plata , eventual

eventual biletele de tren , avion etc ) impreuna cu instructiunile de lucru referitoare

toare la derularea programului. Se recomanda ca preluarea dosarului sa aiba loc:

-- cu minimum 24 de ore inaintea inceperii actiunii , daca aceasta are ca punct de

plecare localitatea in care se afla sediul agentiei :

-- cu minimum 48 de ore inaintea inceperii actiunii ,daca punctul de plecare se afla

in alta localitate decat cea in care se afla sediul agentiei ;

b. La primirea dosarului ghidul are obligatia :

-- sa studieze cu atentie programul , obiectivele care vor fi vizitate, serviciile care urm-

eaza sa fie asigurate , diverse plati incluse in pretul excursiei si care se achita de

catre ghid (taxe de autostrada , taxe de aeroport , parcari , treceri cu bacul ,intrari la

intrari la muzee si obiective turistice), alte clauze contractuale ;

-- sa-si pregateasca in detaliu prezentarea tinand cont de componenta grupului:

varsta ,sex ,nationalitate ,preocupari ,religie ,obiceiuri alimentare etc (cere informatii);

-- sa verifice daca au fost lansate toate comenzile ( de cazare ,transport ,masa ,alte

servicii) si daca exista confirmarea rezervarilor facute ;

-- sa preia de la organizatori materialele publicitare , respectiv ,pliante ,brosuri ,harti ,

ale localitatilor si obiectivelor de interes turistic prevazute in programe pe care le

va pune la dispozitia turistilor la inceputul actiunii .

Inceperea actiunii .

In cadrul acestor etape ghidul stabileste primul contact cu grupul ,moment din care preocuparile acestuia vizeaza asigurarea satisfactiei membrilor grupului .Pentru aceasta ghidul :

a. se va prezenta la punctul de lucru cu turisti cu 45 de min. Inaintea sosirii

acestora ,pentru a verifica daca mijlocul de transport va sosi la timp ;

b. la sosirea turistilor desfasoara protocolul de primire ,se prezinta ca delegat al

agentiei de turism si ureaza ,,Bun venit” ;

c. verifica daca biletul de excursie sau vaucherul corespunde actiunii respective ,

d. asigura imbarcarea turistilor si bagajelor ce le apartin in mijlocul de transport

In cazul in care numarul turistilor anuntati nu coincide cu numarul celor sositi

Ia masuri de anulare a comenzilor care pot fi decomandate (prin intermediul

agentiei organizatoare )

e. In mijlocul de transport comunica programul ce urmeaza a fi efectuat ,prezinta

succint traseul si diverse informatii care sa starneasca interesul turistilor ;

f. la locul de cazare va intocmi diagrama grupului pe camere si persoane .

Inca din mijlocul de transport va incerca sa realizeze coeziunea grupului si sa stimuleze participarea activa a turistilor la desfasurarea programului artistic.

Desfasurarea programului turistic .

Pe tot parcursul actiunii , ghidul va urmari asigurarea satisfactiei turistilor in urma prestarii serviciilor prevazute in program . Pentru aceasta :

a.aduce la cunostinta turistilor , cu o zi inainte , ora , locul de plecare pentru continua-

rea programului si ia masuri , daca este cazul , pentru asigurarea trezirii la ora fixa a

turistilor (prin intermediul receptiei),

b.la micul dejun comunica turistilor programul detaliat al zilei ,urmarind efectuarea tut-

uror actiunilor inscrise in program (excursii , tururi de oras , spectacole).

c.prezinta , intr-un mod cat mai atractiv ,pe tot parcursul excursiei ,traseul si obiectivelele

ce se viziteaza sau intalnesc pe traseu.

d.ia masuri pentru prestarea in cele mai bune conditii a serviciilor turistice;

-- verifica , impreuna cu seful de sala , curatenia localului , aranjarea meselor

-- stabileste meniul , impreuna cu seful de sala , pornind de la preferintele grupului si

baremul de masa si asigura la cerere meniurile de regim sau lacto-vegetariene

-- verifica , prin sondaj ,impreuna cu supraveghetoarea ,starea camerelor(curatenie ,dotari,

mobilieri , lenjerie , prosoape , buna functionare a instalatiilor),

e.urmareste prestarea corecta a serviciilor de catre prestatori , conform programului;

-- verifica realitatea datelor inscrise de soferi pe foile de parcurs(traseu ,numarul de kilo-

metri parcursi , orele de sosire , plecare)

-- verifica respectarea baremului de masa , calitatea serviciilor , In timpul derularii progr-

amului turistic , ghidul se va interesa daca turisti sunt multumiti de serviciile primite ,iar

in cazul existentei unor nemultumiri in randul turistilor se vor lua pe loc masurile care

se impun.

Incheierea actiunii .

Activitatea desfasurata pe parcursul acestei etape urmareste ca incheierea Progra-mului turistic sa se faca in cele mai bune conditii pentru ca satisfactia turistilor sa fie deplina . Pentru aceasta ghidului ii revin urmatoarele atributii:

-- rezolva toate problemele legate de asigurarea transportului pe ruta de intoarcere:

-- rezerva si procura documentele de calatorie (daca este cazul);

-- verifica daca ora de efectiva de plecare a mijlocului de transport este cea prevazuta

in orar si ia masuri in functie de situatia creata;

--urmareste asigurarea eventualelor servicii de care turistii beneficiaza pe perioada trans-

portului (pachete cu hrana rece , masa , vagonul restaurant etc); --verifica daca toti turisti au predat cheile la receptia hotelului , daca lipsesc

bagaje sau acte de identitate;

--asigura prezenta turistilor la punctul de plecare (la aeroport cu 1-2ore inainte si la gara

cu 1 orainainte)

--se asigura ca s-au imbarcat toti turisti impreuna cu bagajele lor.

Decontarea si raportul de activitate asupra actiunii .

Aceasta etapa incheie actiunea turistica respectiva ,putand fi considerata o sinteza a acestuia. In cadrul acesteia , ghidul:

a. Solicita fiecarui furnizor nota de plata( factura).

b. Emite un cec pentru suma respectiva(de pe nota de plata) pe care il inmaneaza furni-

zorului. Acesta semneaza pe cotorul cecului si pe exemplarul comenzii ,aplica stampila

si le inmaneaza ghidului .

c. Intocmeste decontul de cheltuieli , in baza documentelor preluate de la furnizori si il

depune la agentia de turism care ia incredintat actiunea , in termenul legal(24 ore):

La decont se ataseaza urmatoarele documente justificative:

-- programul turistic;

-- copiile comenzilor;

-- copiile notelor de plata ale serviciilor intocmite pe parcursul actiunii , de catre unitatile

prestatoare de servicii;

-- carnetul de cecuri fara limita de suma;

-- nota de decontare a avansului in numerar;

-- delegatia ghidului vizata in localitatea de cazare sau in localitatile de destinatie;

-- raportul privind desfasurarea actiunii . Acesta va cuprinde aspectele pozitive din timpul

desfasurarii excursiei , eventualele nemultumiri ,si eventualele evenimente de orice natura

privind desfasurarea evenimentului ,propuneri de imbunatatire pentru activitatea de viitor.

In raport se vor inscrie si justifica si eventualele depasiri obiective ale unor costuri peste cele prevazute in analiza de pret ,se vor indica numele turistilor care nu au parti-cipat la actiune si valoarea serviciilor aferente care nu sau putut deconta furnizorului , seria eventualelor cecuri anulate.

Raspunderea materiala pentru nepredarea la timp a cecului si decontului precum si penalizarile ce decurg din aceasta cad in sarcina ghidului .Ghidul nu va putea prelua alt grup inainte de indeplinirea tuturor formalitatilor de inchidere a decontului si de predare a raportului de activitate pentru actiunea anterioara.

Documente utilizate in derularea activitatilor turistice :

a. Comanda de prestatii : este un document in care sunt precizate serviciile comandate,

numarul de persoane pentru care vor fi prestate , valoarea unitatii de servicii , valoarea

totala . Se intocmeste in trei exemplare: unul la agentie ,doua la ghid .Ea poate fi inlo-

cuita cu un voucher sau o comanda de rezervare in care sunt precizate aceleasi

elemente.

b. Programul excursiei :este un document care cuprinde detaliat itinerarul pe localitati,

pe zile si servicii . Se intocmeste in trei exemplare , acestea fiind necesare organiza-

torului de turism , ghidul soferului.

c. Analiza de pret :este documentul folosit pentru determinarea tarifului actiunii turistice

pornind de la:

-- cheltuielile directe din prestatiile asigurate de terti;

-- cheltuieli directe din prestatiile auto;

-- asigurari ;

-- comision ;

-- T. V. A. ;

-- contributia de participare la fondul de dezvoltare a turismului. d. Decontul :este documentul cu ajutorul caruia se finalizeaza actiunea turistica .Se into-

cmeste pe baza actelor emise de prestatorii de servicii si cheltuielile efective ale

actiunii respective. Se completeaza intr-un exemplar. e. Biletul de excursie : este documentul in baza caruia se incaseaza contravaloarea

actiunii respective . Se completeaza in doua exemplare , unul se inmaneaza turistului

iar celalalt ramane la carnet .

f. Diagrama autocarului : este documentul folosit pentru repartizarea turistilor pe locuri.

g. Borderoul de incasari : restituiri : este documentul care serveste pentru evidentierea

evidentierea zilnica a incasarilor si restituirilor din valoarea locurilor.Se intocmeste in

doua exemplare; unul se preda la casierie impreuna cu monetarul sau documentele

de plata , iar un exemplar este destinat compartimentului de specialitate

h. Delegatia : este documentul prin care ghidul este imputernicit sa gestioneze actiunea

respectiva ; se completeaza intr-un singur exemplar si serveste la ridicarea avansului

spre decontare de la casieria unitatii de turism ,in vederea efectuarii unor cheltuieli pe

parcursul excursiei : intrari la muzee , expozitii etc.

I. Diagrama valorificarii locurilor : este documentul in care se inscriu toate locurile cont-

ractate cu prestatorii de servicii pentru a fi valorificate .Se completeaza intr-un singur

exemplar si serveste agentului de turism la cunoasterea in permanenta a locurilor libere.

Capitolul 2

Componente ale produsului / serviciului turistic : transport ,

cazare ,alimentatie .

Serviciile care dau continut produsului turistic ,denumite ,servicii turistice .Se cons- tituie intr-un ansamblu de cel putin patru tipuri de baza ,total diferite ca natura ,cum ar fi:

-- serviciile de transport,

-- serviciile de cazare ,

-- serviciile de alimentatie (masa)

-- serviciile de agrement (sau alte servicii care satisfac motivatia principala a

calatoriei : afaceri , tratament balnear)

Serviciile de transport .

Una dintre componentele de baza in alcatuirea produsului turistic o reprezinta trans-portul turistic , pentru ca practicarea turismului presupune deplasarea turistului din locali-tatea de resedinta la locul petrecerii sejurului. In acelasi timp , cheltuielile cu transportul detin o pondere importanta in costul total al calatoriei.

De aceea trebuie sa se acorde o importanta deosebita alegerii mijlocului de trans-port utilizat , care trebuie sa intruneasca o serie de cerinte legate de: rapiditatea , conf-ortul ,costul calatoriei .Totodata la alegerea mijlocului de transport trebuie sa se tina cont de particularitatile cererii segmentului de turisti caruia i se adreseaza produsul turistic respectiv. De exemplu ,in cazul tinerilor se poate folosi trenul sau autocarul ;pentru pers-oanele adulte trenul sau autoturismul personal ,iar pentru turisti de varsta a-3-a cel mai folosit este autocarul .Totodata ,la alegerea mijlocului de transport se vor avea in vedere : nivelul veniturilor si distanta deplasarii .

De asemenea este foarte important ca organizatorul de turism sa cunoasca facili-tatile de calatorie acordate in traficul intern si international ,precum si conditiile de reze-rvare si calatorie pe toate mijloacele de transport ,sistemul de tarife practicat de firmele de transport in vederea organizarii unor aranjamente turistice care sa beneficieze de facilitatile de calatorie oferite.

Serviciile de cazare .

Reprezinta o alta componenta importanta a produsului turistic , unitatea de cazare indeplinind pentru turist rolul de domiciliu temporar .De aceea ,serviciile de cazare pre-supun asigurarea atat a conditiilor de igiena si odihna ale turistului , cat si posibilitati de petrecere agreabila a timpului in vacanta in incinta unitatii ( in cluburi , Sali de lectura , spatii pentru intalniri cu prietenii etc.).

Cazarea turistilor se face in structurile de primire turistice (unitati de cazare) preva-zute de legislatia in vigoare (hoteluri , moteluri , vile , cabane etc) clasificate pe stele de la 1 la 5 sau numar de margarete .Alegerea formelor de gazduire se va face pornind tot de la particularitatile cererii diferitelor segmente de clientela ( determinate de forma de turism practicata , nivelul veniturilor , varsta etc). Astfel , pentru tineri vor fi preferate unitatile de cazare cu confort mai redus ,cabane ,vile ,bungalouri ,sate de vacanta ,pentru adulti , hoteluri , vile clasificate la 2-5 stele(in functie de venituri),iar pentru persoane de varsta a-3-a hoteluri la preturi moderate

Servicii de alimentatie (masa) .

Constituie o alta componenta de baza a produsului turistic ,valoarea acestora putand fi facuta atat ca produs individual , cat si in asociere cu serviciile de cazare in sistem: pensiune completa sau demipensiune.De asemenea , este necesara existenta unei dive-rsitati de tipuri de unitati care sa ofere meniuri variate , incepand cu cele standard (la preturi reduse), pana la meniuri rafinate , din bucataria internationala . Oferta de prepa-rate culinare poate fi completata cu : mese festive , mese de afaceri , mese traditionale Romanesti , mese la pachet etc . O atentie deosebita trebuie acordata conceperii meni-urilor ,care trebuie sa se coreleze cu segmentul de turisti , cu forma de turism practicata nationalitatea si preferintele culinare ( exemplu: copii , sportivi , persoanele aflate la trata-ment , turisti aflati pe litoral pentru cura heliomarina etc).

In ceea ce priveste cererea pentru serviciile de alimentatie pe grupe de varsta ea poate fi exemplificata: tinerii prefera sa-si asigure pe cont propriu serviciile de alimentatie apeland de regula la fast-food-uri sau la alte meniuri ieftine ,adulti familisti prefera demi- pensiunea ,iar populatia de varsta a-3-a solicita ,in general ,pensiune completa la preturi reduse, Serviciile de agrement .

In atentia organizatorilor de turism trebuie sa fie motivatia de baza a calatoriei (recreere , divertisment , tratament balnear , afaceri etc) care trebuie sa fie prezente intr-o paleta cat mai diversificata de oferte de preturi. La acestea se adauga o serie de servicii de intermediere de genul : rezervarilor de locuri in mijloacele de transport , hoteluri ,rest-aurante ,la manifestari cultural artistice si sportive etc. ,inchirierea de materiale sportive pentru practicarea diferitelor sporturi sau jocuri ,servicii cu caracter special cum ar fi cel de secretariat ,traduceri ,supravegherii copiilor ,asigurarii pe timpul calatoriei ,sunt de ase-menea componente ale produsului turistic .

Toate aceste componente ale produsului turistic trebuie reunite intr-un tot unitar,de o calitate uniforma , pentru ca este suficient ca un singur element sa nu fie de calitate pentru ca intreg sejurul sa fie afectat .

Rezolvarea unor situatii speciale .

Pe parcursul derularii programului turistic pot aparea o serie de situatii speciale pe care ghidul trebuie sa fie pregatit sa le rezolve. Prezentam in continuare cateva dintre acestea :

Pagube produse de catre turisti :

In cazul in care turisti produc pagube in unitatile de servire ,cazare ,alimentatie ,etc. plata contravalorii pagubelor vor fi suportate direct de catre acestia. Aparitia unor cazuri speciale in randul turistilor (medicale) ,sa ia masuri de transport a acestora catre unitatile medicale eventual izolarea acestora daca se impune .Detensionarea unor eventuale tensi-uni aparute intre turisti ,luarea masurilor care se impun functie de gravitatea incidentului anuntarea autoritatilor competente daca se impune , etc.

Capitolul 3

Tehnologia serviciilor pentru turism :

Activitatea de turism intern vizeaza organizarea si oferirea de servicii turistice ceta-tenilor Romani . Ea se desfasoara pe urmatoarele activitati specifice;

-- subactivitatea de excursii interne ;

-- subactivitatea de excursii externe;

-- subactivitatea de odihna si tratament;

-- programe turistice speciale; congrese ,reuniuni ,simpozioane ,conferinte ,turism rural ,

actiuni de vanatoare si pescuit etc.

Subactivitatea de excursii interne .

Are ca obiect de activitate organizarea si oferirea de servicii turistice , pe itinerare prestabilite sau la cererea turistilor ,in interiorul tarii. Acest tip de produs turistic prezinta urmatoarele caracteristici :

-- se adreseaza atat turistilor de grup , cat si turistilor individuali;

-- excursiile pot avea durata diferita de la cateva ore(tururi de oras) ,pana la 10 -12 zile

(turul Romaniei)

-- exista o multitudine de tipuri de programe turistice care variaza in functie de moti-

vatia calatoriei , durata , destinatia , anotimpul , serviciile incluse ,nivelul calitativ al pre-

tatiilor oferite ,varsta ,ocupatiile participantilor ,programul manifestarilor artistice ,sportive,

culturale , priceperea si creativitatea organizatorului.

Excursiile interne destinate grupurilor de turisti se realizeaza cu ajutorul autocarului, microbuzului , trenului ,navelor de pasageri si mai rar cu avionul. Se recomanda ca ele sa se desfasoare sub indrumarea unui ghid calificat care insoteste grupul si ofera expli-catii legate de obiectivele vizitate urmarind , in acelasi timp ,prestarea serviciilor in con-formitate cu angajamentele asumate prin contractele incheiate cu turisti .Aceste produse turistice sunt in general de tipul I T (inclusive tour) si includ toata gama de servicii : de transport , cazare , alimentatie si un minim de agrement dar se pot organiza si cu asi-gurarea partiala a serviciilor(semiorganizate) , elementul variabil fiind serviciile de masa sau agrement.

Pentru organizarea excursiilor la care se asigura numai partial serviciile , conditia obligatorie este ca acestea sa se desfasoare in baza unui program turistic si cu asis-tenta unui ghid autorizat .Exemplu: tururi de oras ,excursii de o zi fara masa sau cazare, excursii in zone turistice cu elevi sau studenti pentru care se asigura cazarea si masa la camine , internate respectiv cantine.

Excursiile interne care se adreseaza turistilor individuali pot fi: -- excursii in circuit pentru posesorii de autoturisme , cu itinerarii oferite de agentie sau

la cerere . Ele pot include servicii complete (cazare ,alimentatie ,agrement) sau partiale

(numai cazare , sau cazare si alimentatie etc.) -- excursii in circuit cu trenul in care pachetul de servicii include fie toate serviciile ,fie

numai unele din serviciile turistice (dar nu mai putin de doua) .

Tipologia excursiilor interne variaza in functie de activitatile desfasurate , durata lor, obiectivele turistice incluse ,etc. . Acestea pot fi grupate in urmatoarele categorii:

a. Tururi   -- tururi de oras sau statiuni:

-- simple , a caror durata este de regula de 3 – 4 ore si in cadrul carora se

viziteaza principalele obiective turistice din oras : monumente istorice , de arta si

arhitectura , muzee , parcuri , constructii reprezentative etc.

-- in combinatie cu programe de divertisment sau servirea mesei la un restaurant cu

specific (international , national sau local ).Ele se pot organiza atat ziua cat si noaptea.

Ex.Turul Litoralului noaptea cu program de bar–Melody(5 ore) ,Turul Brasovului cu seara

medievala la restaurantul ,,Cetatea”.

b.Circuite in principalele zone ale tarii:

Aceste circuite cuprind vizitarea celor mai interesante obiective turistice (atat natu-rale cat si antropice ), cu un profil variat . Ele pot avea durata variata , de la 3 – 12 zile si pot include , dupa caz si alte actiuni ca seri specifice Romanesti , pescaresti , degustari de vinuri , focuri de tabara , pentru a spori atractivitatea acestora . Exemplu : Circuitul manastirilor Bucovinene ,circuit in Maramures ,circuit in Oltenia de sub munte circuit in Moldova centrala , circuit Cetatile Medievale , turul Romaniei in 7,10 – 12 zile .

c. Excursii :

-- excursii ocazionate de atractivitatea potentialului natural.

-- excursii si drumetii la si de la cabanele din muntii Bucegi , Fagaras , Retezat ,

Apuseni , Parang etc.

-- excursii pentru invatarea si practicarea sporturilor de iarna ;

-- excursii pentru vizitarea monumentelor naturii (ex: La poienile de narcise , Padurile

de liliac) ;

-- excursii pentru vizitarea unor obiective cu caracter de unicat (ex.Vulcanii Noroiosi).

-- excursii ocazionate de vizitarea unor obiective cultural istorice.

-- excursii pentru vizitarea caselor memoriale si alte obiective legate de viata si

activitatea diferitelor personalitati din domeniul cultural artistic:(ex.In cautarea lui C.

Brancusi , pe urmele lui I. L . Caragiale) sau

-- pentru vizitarea unor muzee si a altor obiective culturale , ex. Muzeul etnografic

in aer liber Astra din Sibiu;

-- excursii prilejuite de diferite manifestari culturale , folclorice , sportive si religioase ,

pentru participarea la targuri si expozitii -- excursii de documentare stiintifica etc.

-- excursii combinate ocazionate de vizitarea unor obiective culturale cat si efectuarea

unor drumetii in zone montane , ex ;excursie in Culoarul Rucar-Bran ,care include vizi-

tarea : Manastirii Namaiesti , a Mausoleului Mateias , a Castelului Bran , dar si excursii

in cheile Dambovicioarei si la pestera Dambovicioara .

-- excursii preorasenesti. (ex. excursii la Snagov , Cernica etc.)

-- excursii combinate interne-externe (ex. Litoralul Romanesc cu Varna.)

-- excursii organizate cu turisti aflati in statiunile balneoclimaterice la odihna si recreere

(ex. excursii la Pestera Ursilor de la Chiscau organizate din Baile Felix.)

organizari de excursii urmate de mese festive sa banchete pentru absolventii liceelor,

facultatilor sau diferitelor asociatii:(ex.Asociatia Medicilor Stomatologi ,Asociatia notarilor

publici etc.)

d. Cantonamente pentru sportivi : organizate in diferite statiuni si la cabane

Exemplu: Cantonament de refacere pentru componentii lotului de caiac in statiunea Neptun de pe litoral.

Avand in vedere faptul ca cererea este mai putin dependenta pentru acest tip de produs turistic de conditiile naturale ,excursiile pot fi organizate ,si oferite turistilor in orice perioada a anului .De aceea este important ca agentiile de turism sa identifice acele pro-duse care sa stimuleze cererea turistilor .De exemplu: excursii de 2-3 zile de 1 Decembrie, sau excursiile ce pot fi organizate pentru clasele I-IV in timpul vacantelor intrasemestriale . Circuitul capitalelor Tarii Romanesti

Etapele elaborarii programelor turistice :

a. Studierea pietei care vizeaza : -- studierea cererii principalelor segmente de turisti;

-- studierea ofertei concurentei si a propriei oferte;

-- analiza ofertei prestatorilor directi – furnizori de servicii (unitati de cazare , restaurante,

unitati de agrement , centre de conferinte etc.)

b. Documentarea prealabila :

-- inventarierea obiectivelor turistice naturale si antropice existente pe un

teritoriu dat ;

-- cunoasterea bazei materiale a prestatorilor directi (unitati de cazare , restaurante ,

unitati de agrement , centre de afaceri etc)

c. Verificarea pe teren a informatiilor culese , respectiv a:

-- starii obiectivelor , orarul de vizitare , taxelor de intrare , duratei medii de vizitare ;

-- starii drumurilor , cronometrarea distantelor dintre obiectivele turistice etc.

-- conditiilor oferite de baza materiala specifica , aspectul general al cladirilor, calitatea

dotarilor , confortul , precum si a calitatii si diversitatii serviciilor prestate.

-- aspectului general al oraselor si statiunilor intalnite pe traseu.

d. Selectia obiectivelor turistice care vor fi incluse in programul turistic : precum

si a prestatorilor de servicii , pornind de la particularitatile cererii segmentului de turisti

caruia i se adreseaza.

e. Incheierea de contracte ,conventii cu prestatorii de servicii turistice ,companii de tran-

sport , vunitati de cazare , restaurante , baze de agrement ,centre sportive etc

f. Elaborarea propriu-zisa a programului turistic-- fisa tehnica a actiunii (programul actiunilor turistice urmat de intocmirea analizei de pret)

g. Rezervarea serviciilor : a numarului de locuri de cazare , de alimentatie etc.

h. Realizarea materialelor publicitare.

i. Urmarirea satisfactiei de consum

Subactivitatea ,,Excursii interne” , documentele necesare in ordinea intocmirii lor sunt :

Programul turistic (excursiei)

-- este un itinerar cu mentionarea detaliata a tuturor serviciilor ce urmeaza a fi asigurate

si a tuturor obiectivelor turistice ,precizandu-se durata de timp si perioada.El cuprinde :

tema (titlul produsului)

traseul cu indicarea localitatilor vizitate si a obiectivelor legate de tema aleasa;

elemente de prezentare generala:numar de zile ,perioada ,kilometri parcursi, mijlocul de

transport folosit , pretul , informatii , eventualele conditii de participare.

prezentarea succinta a desfasurarii programului pe zile cu precizarea obiectivelor ce

urmeaza a fi vizitate si a serviciilor oferite;

conditii de comercializare:

-- segmentul de turisti;

-- producatorul;

-- modalitati de plata , eventualele reduceri. (VEZI ANEXA A)

Analiza de pret

-- este documentul folosit pentru determinarea costului actiunii turistice ,pornind de la pro-

gramul turistic si de la urmatoarele elemente de cheltuieli.

-- cheltuieli directe din prestatiile asigurate de terti;

-- cheltuieli directe din prestatiile auto;

-- asigurari (numai pentru extern)

-- T. V . A.

-- cota de participare la fondul de dezvoltare a turismului .(VEZI ANEXA B)

Comanda de prestatii

Agentia de turism emite cate o comanda catre toti prestatorii de servicii care participa la realizarea programului turistic .In comanda vor fi precizate serviciile ,numarul de pers-oane pentru care vor fi prestate , valoarea unitatii de servicii, valoarea totala. Ea poate fi inlocuita de voucher. (VEZI ANEXA C)

Biletul de excursie

-- este documentul in baza caruia se incaseaza contravaloarea actiunii turistice

de la turist. EXEMPLU:

MINISTERUL TURISMULUI

Unitatea de turism

Cupon

de control

Data___________20_____

BILET DE EXCURSIE Nr._________

S-a incasat de la__________ ______ ____

Din__________ ______ ____ _____________telefon___________________

reprezentand

c / valoarea a _____ _______ ______ _________locuri la excursia cod_________________

din_____ _______ ______ ____________pe itinerariul__________ ______ ____ _

Nr. Loc in autocar_____ _______ ______ _________

AGENT DE TURISM

L. S .

Recapitularea operatiunilor de incasari –restituiri.

Biletul de excursie se inregistreaza intr-un formular special,Recapitulatia(VEZI ANEXA D)

Diagrama autocarului -

-- este documentul folosit pentru repartizarea turistilor pe locuri.

Conducatorul auto

Ghid

Delegatia

Inaintea inceperii actiunii (cu 24 sau 48 de ore inainte) agentia de turism intocmeste Delegatia ghidului . Documentul prin care ghidul insotitor este imputernicit sa gestioneze actiunea respectiva. El serveste si pentru ridicarea avansului spre decontare de la casierie in vederea efectuarii unor cheltuieli ca intrari la muzee , expozitii etc. Ea se intocmeste in doua exemplare

-- unul este inmanat ghidului ,

-- cel de al-doilea se inregistreaza in registrul de casa alaturi de biletul excursiei

Dupa terminarea actiunii , delegatia se anexeaza la decontul excursiei , ca document justificativ pentru plata avansului spre decontare. (VEZI ANEXA E)

Cecul de decontare din carnet cu limita de suma

In vederea efectuarii platilor la unitatile prestatoare de servicii (cazare ,masa) ghidului i se inmaneaza un carnet cec. (VEZI ANEXA F).

Decont excursie interna

La sfarsitul excursiei se intocmeste documentul ,,Decont excursie interna” unde vor fi centralizate toate prestatiile tertilor , in baza actelor emise de catre acestia.

(VEZI ANEXA G )

Subactivitatea ,,Excursii externe (excursii este hotare cu turisti Romani ).

Aceasta subactivitate numita si ,,outgoing”,are ca obiect de activitate organizarea si oferirea de servicii turistice cetatenilor Romani care calatoresc in afara granitelor tarii , atat in grup cat si individual .

Aceste produse turistice se caracterizeaza prin urmatoarele caracteristici:

-- sunt destinate atat grupurilor organizate de turisti , cat si turistilor individuali;

-- sunt variate atat ca durata , cat si ca destinatii si tipuri de programe.

Organizarea acestui tip de produs turistic presupune incheierea de aranjamente si contracte turistice externe cu firme de turism din strainatate cu care se convin progra-mele , itinerariile , tarifele , modul de derulare a programelor etc.

Metodologia de intocmire a programelor este asemanatoare cu cea prezentata mai sus.

Excursiile externe destinate grupurilor de turisti se realizeaza cu ajutorul autocarului, avionului ( combinat avion + autocar ) si mai rar cu ajutorul trenului(eventual combinat cu autocar ).Ele se desfasoara cu asistenta unui ghid acreditat care insoteste grupul , ofera explicatiile legate de obiectivele turistice vizitate , urmarind prestarea serviciilor in conform-itate cu angajamentele prevazute in contracte.Pachetele de servicii oferite in cadrul acestora includ in general transport (transferuri si alte taxe aferente), cazare in sistem demipen-siune sau cazare + MD(mic dejun) si unele cheltuieli culturale.

Se recomanda ca in programul excursiei sa se precizeze si cuantumul altor chelt-uieli necesare si parcursul excursiei (intrari la alte obiective turistice - optional-croaziere , cuantumul taxei de viza si a asigurarii medicale) in cazul in care aceste elemente nu au fost incluse in pret.

Excursiile externe pot fi grupate :

-- excursii care se desfasoara pe teritoriul unei singure tari . Ex.: Turul clasic al Greciei:

Salonic- Atena- Peloponez- Delfi- Meteora (circuit de 6 zile); San- Remo- Madrid-Toledo-

Barcelona (circuite de 10 zile)

-- excursii care includ vizitarea a doua tari. Ex.:Italia--Spania--Venetia—Verona--Milano—

-- excursii al caror traseu includ mai multe tari: Ex. :,,Prin orasele romantice ale Europei”

Salzburg—Strasburg—Paris-Luxembourg-Nurnberg—Viena—Budapesta (circuit de13 zile ).

La inscrierea intr-o excursie internationala se procedeaza astfel :

-- se emite bilet pentru valuta ( pe chitantierul de valuta excursii externe);

-- se emite bilet pentru suma in lei ( pe chitantierul de lei , excursii interne);

Lucratorul de la agentie trebuie sa fie foarte atent la codul actiunii (fiecare excursie primind un cod pentru prelucrarea mai usoara a datelor si pentru a evita confuziile);

-- se primesc documentele pentru obtinerea vizei si efectuarea calatoriei;

-- pasaportul turistic ( valabil minim 6 luni de la data solicitarii vizei);

-- poze tip pasaport ;

-- formularul de viza completat de solicitant ( se obtine de la sediul firmei organizatoare)

Actele necesare

Actele necesare pentru salariati : -- carte de munca ( copie si original ) -- extras de cont valutar ( 300 – 500 E )

-- fotocopie xerox act de propietate ( casa , masina etc.)

-- adeverinta de serviciu cu salariul mediu net si o adeverinta din care rezulta ca in

perioada desfasurarii excursiei se afla in concediu de odihna.

Actele necesare pentru intreprinzatorii particulari :

-- certificat de inmatriculare firma ;

-- copie statut societate ;

-- copie dupa ultima balanta ;

-- ultimul extras de cont valutar 300 – 800 E

Actele necesare pentru studenti :

-- carnet , adeverinta de student ca este in vacanta ;

-- declaratia materiala de la ambii parinti in cazul in care pleaca fara insotitor. Actele necesare pentru pensionari :

-- talon de pensie ;

-- extras de cont valutar 300 – 800 E.

-- se semneaza de catre participant cererea de inscriere si conditiile generale ale excur-

siilor potrivit codului activitatii si programul excursiei .

-- se completeaza borderoul de incasari-restituiri pentru fiecare actiune (excursie); separat,

pentru evidenta operativa calculandu-se incasarile in valutare cu cursul valutar B.N.R.

din ziua respectiva.

-- se completeaza separat borderoul de depunere al valutei sau leilor.

-- se emite chitanta de casa separat pentru valuta , separat pentru lei .

-- se inregistreaza in registrul de casa separat pentru valuta si separat pentru lei.

Originalul filei registrului de casa ,impreuna cu originalul plus documentele anexate, se preda zilnic la serviciul contabilitate .Toate se inregistreaza la borderoul de incasari res-tituiri la cursul valutar din data restituirii.

Agentia de turism urmareste desfasurarea actiunii de la incasare pana la incheierea ei (decontul).

Pentru persoanele juridice care solicita servicii turistice se solicita alaturi de cererea de inscriere si comanda sau delegatie de schimb.

La inscrierea intr-o excursie se intocmeste si se semneaza un contract de prestari servicii turistice.

Dintre documentele utilizate in cadrul acestei subactivitati prezentam : vaucherul si biletul de excursie externa .

VACANTA VOUCHER Nr.

Licenta A Nr. 186/353 Blvd.Unirii nr.27, Sector 5

No  date of issue code

Nr. R Comert J 40675543  Bucuresti Romania

Cod fiscal R371263 PH(00401)353.39.70/338.95.84

PH/FAX(OO401)333.55.17

__________ ______ ____ _____ _______ ______ __________
TO be presented to__________ ______ ____ __________ ______ ____ ______

IN EXCHANGE FOR THIS DOCUMENT,YOU ARE KINDLY REQUESTED TO PROVIDE THE FOLLOWING SERVICE

TO NAME__________ ______ ____ _ No of person__________ ______ ____ ___

DATE OF ARRIVAL

DATE OF DEPARTURE

No OF Night

Travel agent L . S.

SOCIETATEA DE TURISM_____ _______ ______ ________ DATA_____________

BILET DE EXCURSIE EXTERNA Nr._____________

Din_____ _______ ______ __________

Primit de la d-na / dl _____ _______ ______ ________Domiciliat(a) in str.______________

_____ _______ ______ _______nr. _____________tel.___________________pentru______

____________________reprezentand :

-- pret total excursie _____ _______ ______ _____________lei

-- avans depus cu chitanta nr._______ _____ _______ ______ _____________lei

Rest de achitat _____ _______ ______ _____________lei

AGENT DE TURISM SEMNATURA DE PRIMIRE

L. S.

Subactivitatea odihna si tratament .

Aceasta subactivitate are ca obiect organizarea si oferirea de servicii turistice pentru turistii Romani in vederea petrecerii vacantelor sau pentru efectuarea unor tratamente balne-are in statiunile de odihna sau balneoclimaterice.

Produsele turistice de acest tip sunt concepute si oferite turistilor in mai multe variante : -- tratament in serii complete de 20 de zile sau 18 zile ( oferite in special prin Ministerul

Muncii)

-- tratament in serii complete de 12 sau 14 zile ;

-- odihna in serii complete de 12 zile;

-- odihna in serii complete de 7 zile .

In vederea asigurarii prestatiilor incluse in pachete de servicii si sejururi de odihna si tratament ,agentiile de turism incheie contracte cu detinatorii de baza materiala : unitati de cazare de diferite tipuri ( de hotel , vile , cabane etc.), unitati de alimentatie , complexe balneare sau baze de tratament in urma unor negocieri care au loc odata pe an.

Documentele utilizate in cadrul acestei subactivitati sunt :

Diagrama privind valorificarea locurilor in statiune;

Biletul de odihna / tratament (sau vaucher)

Borderoul de incasari-restituiri.

Diagrama privind valorificarea locurilor in statiune

-- este documentul in care se inscriu locurile contractate cu prestatorii de servicii in vederea valorificarii lor.Ea se intocmeste pentru fiecare statiune in parte , pe hoteluri si perioade;

-- se completeaza intr-un singur exemplar;

-- serveste agentului de turism pentru a cunoaste in orice moment locurile libere.

SOCIETATEA_____ _______ ______ ____________

DIAGRAMA Nr. _____ _______ ______ ______

Privind valorificarea locurilor in statiunea_______

Profil____________________

Nr. crt

Unitate de cazare

Grad confort

Perioada de valorificat conform actului de atribuire efectiva

Valorificat cu bilet nr.

Sef compartiment , Agent turism ,

Biletul de odihna si tratament ,,B O T” : -- este un document cu regim special :

-- in baza caruia agentia de turism incaseaza de la turisti contravaloarea prestatiilor

turistice, care da dreptul turistilor sa beneficieze de toate serviciile inscrise pe bilet

-- se intocmeste de catre agentul de turism al agentiei de turism eminente in 3 exe-mplare din care originalul si o copie se inmaneaza turistului ,iar cealalta copie ramane la cotorul carnetului.Originalul va fi inmanat de catre turist la receptie iar copia la admi-nistratie(receptie , restaurant etc.)

Este bine ca pe B O T sa se noteze si telefonul clientului.

Se semneaza de catre agentul de turism .

Originalul B O T va insoti factura transmisa de prestatorul de servicii hoteliere .

Unitatea_____ _______ ______ ____________  Codul fiscal_____ _______ ______ _________

Nr de inmatriculare in registrul comertului

Anul_____ _______ ______ _______________

Localitatea_____ _______ ______ __________

Judetul_____ _______ ______ _____________

BILET DE ODIHNA SI TRATAMENT Nr._____

Din data de______________

Statiunea____________________Perioada de la__________________pana la________________

Unitatea prestatoare

Felul serviciilor

Categ. De conf.ort

Nr de pers.

Nr.zile

Tarif pe zi de pers. lei

Valoarea totala -lei-

Cazare

Masa

Numele beneficiarului

Tratament

Alte servicii

Certificam calitatea serviciilor achitate de dvs.

Agentia de turism

Semnatura si stampila

Comision..%=

T.V.A..%

3%FSPDT=

TOTAL GENERAL

Achitat avans cu chitanta

Diferenta de plata

La sfarsitul zilei se intocmeste Borderoul de incasari – restituiri .

Borderoul de incasari – restituiri :

-- este un document folosit pentru evidentierea zilnica a incasarilor si restituirilor

din valoarea locurilor in care se inregistreaza : numarul BOT , data inceperii si

terminarii sejurului , statiunea , suma ;

-- se intocmeste de catre agentul de turism in doua exemplare din care unul se preda la casierie impreuna cu monetarul sau documentele de plata , iar celalalt exemplar este transmis compartimentului de specialitate .

SOCIETATEA_____ _______ ______ ________

BORDEROU DE INCASARI – RESTITUIRI Nr.______

Din data de _____________

Nr. crt

Statiunea

Cod statiune

Nr. partic

Nr./zile/turist

Incasari comision TVA

Restituiri

Penalizari

In baza sumelor totale din borderou se completeaza .Registrul de casa sumele incasate din vanzarea B.O.T la rubrica ,,incasari” iar restituirilor de B.O.T se evidentiaza la rubrica ,,plati”.

Turismul organizat , semiorganizat si neorganizat .

Turismul organizat se caracterizeaza prin angajarea anticipata a principalelor servicii legate de deplasarea si sejurul turistilor .Aceasta angajare a prestatiilor se poate face prin intermediul :

-- cumpararii unui B.O.T sau vaucher .

Produsul turistic specific acestei forme de turism este de tipul I.T.(inclusiv tour)

Avantajele turismului organizat a) pentru turist :

-- certitudinea (garantia) primirii serviciilor ;

-- costul pachetelor de servicii este mai mic decat daca ar apela la fiecare

prestator in parte ;

-- posibilitatea planificarii din timp a cheltuielilor ;

-- scapa de grija organizarii sejurului (comoditate)

-- posibilitatea platii in rate ;

-- stabilirea unor relatii sociale ;

b) pentru prestatorii directi

-- certitudinea ocuparii locurilor ;

-- o mai buna organizare a personalului ;

-- aprovizionarea corespunzatoare cu produse

c)pentru agentia de turism

-- o mai buna planificare a actiunilor ;

-- utilizarea rationala a capacitatilor de transport , cazare , masa etc ;

-- asigurarea unui volum al incasarilor relativ cert ;

-- posibilitatea atenuarii caracterului sezonier al cererii prin oferirea unor facilitati

de pret ;

Dezavantajele turismului organizat :

a) pentru turist:

-- ingradirea libertatii de miscare (turistul nu poate alege traseul ,unitatile prestatoare) b) pentru prestatorii directi :

-- incasari medii pe turist , mai mici c) pentru agentia de turism :

-- obligativitatea respectarii cu rigurozitate a conditiilor convenite prin contract.

Turismul organizat este forma cea mai solicitata de :

-- turistii cu mai putina experienta

-- in cazul deplasarilor in strainatate ( din cauza riscurilor pe care le presupune);

-- persoanele cu venituri reduse , fiind forma principala de turism de masa si social ;

Avantajele turismului neorgnizat

a) pentru turist :

-- libertatea de miscare , turistul hotaraste singur asupra destinatiei , duratei deplasarii , mijloacelor de transport , hotelurilor , restaurantelor la care se apelleaza) b) pentru prestatorii directi :-- incasari medii , pe turist mai mari

Dezavantajele turismului neorganizat :

a) pentru turist :

-- nu are garantia ca va putea beneficia de serviciile dorite , la nivelul de calitate dorit b) pentru prestatorii directi :

-- nu au certitudinea utilizarii eficiente a bazei materiale si a personalului in

sezon . Aceasta forma de turism este practicata in special de turisti cu experienta , de automobilisti , de persoanele cu venituri mari.

Turismul semiorganizat ( mixt) :

Se caracterizeaza imbinarea celor doua forme prezentate , o parte a serviciilor ( in general cazare si demipensiune) este angajata in prealabil , iar pentru cealalta parte turistul apeleaza , pe masura derularii calatoriei , direct la prestatorii de servicii (transport si agrement in principal).

Avand in vedere faptul ca numai formele organizate si semiorganizate asigura incasari agentiilor de turism , acestea trebuie sa urmareasca in permanenta atragerea de noi categorii de turisti prin : -- largirea gamei serviciilor oferite ;

-- itinerariile alese ;

-- diversificarea confortului si serviciile oferite.

Capitolul 4

Tehnologia vanzarii produselor turistice locale :

Studiul cererii locale si a concurentei existente.

Succesul de piata : al unei agentii turistice depinde de modul in care acesta reus-este sa conceapa produse turistice care sa asigure satisfacerea intr-o masura cat mai mare a nevoilor diferitelor segmente de clientela ,sa se diferentieze de produsele concu- rentei sub aspectul volumului structurii , masurii in care aceasta satisface nevoile unui segment neacoperit.

Continutul produselor turistice poate fi definit numai in functie de anumite criterii ale cererii , pe grupe omonime de clientela .

Adaptarea ofertei la modificarile cererii clientelei turistice potentiale presupune cerce-tarea permanenta a cererii clientelei turistice potentiale .

Studierea cererii presupune :

1. Identificarea principalelor segmente de clientela dupa criterii variate :

-- variabile demografice :varsta ,sex ,ciclul de viata al familiei(casatorit ,necasatorit ,altele),

categoria socio-profesionala etc ;

-- geografice : tari , regiuni , zone , orase etc. ;

-- venituri disponibile pentru turism (foarte mari , mari , medii , mici) ;

-- motivatia calatoriei (vacanta , afaceri , tratament etc.) ;

-- psihologice: stil de viata , personalitate , comportament ;

-- si evidentierea caracteristicilor comune ale cererii acestora .

2. Determinarea (cantitativa) a volumului si structurii cererii pe segmente de clientela.

3. Identificarea factorilor care stimuleaza sau franeaza circulatia turistica si analiza influi-entei acestora .

-- veniturile disponibile pentru turism ,oferta turistica ,(volum ,calitate ,diversitate ,adaptare la cerere)preturile si tarifele practicate (facilitati), timpul liber (concedii ,vacante ,sfarsit de saptamana) ;

-- factori secundari : factori tehnici , urbanizarea , factori organizatorici , politici etc.

4. Studierea preferintelor diferitelor segmente de clientela pentru :

-- mijloacele de transport (rutier , aerian , feroviar , maritim) ;

-- diferitele forme de cazare hoteliera si parahoteliera , diferitele unitati de alimentatie ,

unitati de agrement , unitati de tratament ;

-- sezoane , durata medie a sejurului ;

-- diversitatea si nivelul calitatii al serviciilor de baza si complementare.

5. Cercetarea obiceiurilor de calatorie si a intentiilor de cumparare :

-- perioada optima (posibilitati de calatorie) ;

-- frecventa calatorilor ;

-- destinatiile preferate ;

-- formele de turism solicitate: organizat , semiorganizat , pe cont propriu ;

-- mijlocul de transport folosit ;

-- alte optiuni cu privire la tarife , preturi ;

-- volumul cheltuielilor pentru serviciile turistice si componente per total , valoarea

cheltuielilor medii pe transport , cazare , alimentatie etc.

6.Cercetarea gradului de satisfactie obtinut in urma consumului diferitelor produse turi-stice

sau componente ale acestora( atractivitatea zonei ,diversitatea si calitatea serviciilor ofe-

rite , raportul calitate pret etc.)

Rezultatul acestei cercetari vor fi folosite in vederea adaptarii permanente a ofert-elor la mutatiile intervenite in structura cererii .

Concurenta existenta pe piata comercializarii produselor turistice impune cu necesi-tate o analiza permanenta a ofertei concurentei sub multiple aspecte (volum , structura , tarife practicate etc.)

Aceasta impune :

a. Identificarea principalelor categorii de intreprinderi concurente ale unei agentii de turism

care pot fi : -- celelalte agentii de turism care se adreseaza aceleiasi piete ;

-- companii de transport : aeriene , feroviare , navale care ofera pachete de servicii ;

-- organizatii turistice cooperatiste ;

-- cluburi , asociatii care intr-o forma sau alta sunt organizatori de turism.

b. Cunoasterea categoriilor de turisti carora li se adreseaza concurenta.

c. Analiza ofertei concurentilor sub aspectul :

-- naturii serviciilor oferite si a ingeniozitatii manifestate in conceperea de noi produse

turistice ;

-- modalitati folosite pentru a atrage clientii (mijloace de promovare folosite)

-- tarifele practicate pentru produse turistice cu continut similar ;

-- canalele de distributie folosite de concurenta.

d.Compararea constanta a rezultatelor acestei analize cu propriile produse,preturi ,

canale de distributie.

e.Identificarea punctelor tari si punctelor slabe ale concurentei (pentru a evita sa atace acolo

unde concurenta este puternica si pentru a profita de slabiciunile acesteia)

Rezultatele acestei analiza sunt folosite pentru evaluarea obiectiva a propriilor posibi-litati si pentru conceperea unor produse turistice care sa se diferentieze de cele ale concurentei.

Culegerea informatiilor despre concurenti este dificila si presupune de regula utilizarea unor informatii secundare , din mass-media , experienta personala a unor angajati atrasi de la firmele concurente , din auzite. La acestea se adauga informatiile culese in urma efectuarii unor cercetari de marketing asupra clientilor , furnizorilor , distribuitorilor .

O foarte buna ocazie pentru studierea pietei sub toate aspectele , respectiv a cererii , a ofertei concurentei cat si a continutului si tarifelor prestatiilor directe de servicii turistice o reprezinta targurile de turism .

Tipuri de clienti potentiali locali , cercetarea nevoilor lor .

Cunoasterea tipologiei clientelei si a particularitatilor cererii acesteia reprezinta o condi-tie de baza pentru conceperea unor produse turistice competitive . Aceasta rezulta din necesitatea abordarii diferite a fiecaruia dintre segmente astfel incat oferta de servicii sa vina in intampinarea dorintelor , nevoilor acesteia .

Clientela potentiala a unei agentii de turism , poate cunoaste o mare diversitate :

-- turisti individuali care la randul lor se pot grupa: in functie de varsta , motivatii venituri , preocupari si arii de interes ;

-- grupuri organizate avand motivatii diferite ;

-- firme – in vederea organizarii unor congrese , conferinte , reuniuni sau pentru

voiaje incentive ;

-- asociatii , de exemplu :religioase ,veterani de razboi ,ale diferitelor categorii profesionale :

-- fundatii ;  -- institutii de invatamant etc. ;

Diversitatea acestor segmente face necesara o abordare diferita a fiecaruia dintre ele , atat in ceea ce priveste conceperea ofertei cat si in privinta politicilor de pret , promo-vare , distributie utilizate .

Studierea cererii acestor segmente de clientela se face folosind mai multe metode :

-- observarea directa ,sondarea preferintelor prin discutii si notarea observatiilor cele mai

interesante ;

-- studii , anchete , chestionare ;

-- relatii publice ;

-- reactii la propuneri ;

-- analiza reclamatiilor si sugestiilor.

Agentia de turism ,prin reprezentanti sai trebuie sa tina o stransa legatura cu clientii sai .In acest sens ,relatia cu clientii nu se va limita numai la momentele in care acestia isi manifesta dorinta de a cumpara produsele turistice ci trebuie sa-l informeze perma-nent asupra noilor oferte , sa vina in intampinarea nevoilor si chiar sa contribuie la sti-mularea lor .

Culegerea informatiilor .

Conceperea unor produse turistice variate si originale capabile sa satisfaca divers-itatea nevoilor ,dorintelor turistilor presupune culegerea unor informatii cat mai complete despre diferitele componente ale ofertei turistice. Aceasta activitate este cunoscuta sub numele de documentare prealabila .Ea vizeaza culegerea urmatoarelor categorii de infor-matii : a. Informatii despre obiective turistice naturale si antropice:

-- zone cu peisaje pitoresti: munti cu chei , pesteri , defilee , stanci cu forme bizare ,plaje

insule , lacuri , monumente ale naturii , parcuri si rezervatii naturale ;

-- ape minerale si posibilitatile de tratament ;

-- monumente de arhitectura , arta plastica si istorie ;

-- institutii si manifestari cultural-artistice , sportive ,(teatre , sali de spectacole) ;

-- ateliere de produse artizanale , manifestari folclorice , festivaluri ;

-- gastronomie , mancaruri nationale , vinuri si alte bauturi specifice , centre viticole ;

-- organizarea de partide de vanatoare si pescuit ;

-- obiective turistice si trasee turistice ;

b. Informatii despre caile de acces si itinerariile obisnuite pentru a ajunge in tara(zona,

stabilita) , respectiv , terestre , maritime sau aeriene :

-- autostrazi , numarul de benzi , starea lor , numarul de kilometri intre diferite obiective ,

drumuri Europene , drumuri nationale , dotarile existente de-a lungul acestora inclusiv

drumurile forestiere ce pot fi parcurse pana in apropierea obiectivelor turistice ;

-- cai ferate , legaturi , dotari specifice ;

-- aeroporturi , legaturi ;

-- canale navigabile , porturi , legaturi ;

-- taxe percepute pentru autostrada , aeroporturi etc

-- companiile rutiere ,feroviare ,aeriene ,maritime operante in interior si in exterior, aranja-

mente turistice oferite

-- principalii prestatori de servicii turistice de pe traseele turistice si din localitatea de

sejur si serviciile oferite ;

-- unitati de cazare cu o tipologie diversificata ; hotel ,motel , vila ,camping ,cabane ,case

de vacanta , camine pentru studenti pentru a putea raspunde cat mai bine diversita-

tii de nevoi (amplasare , tip , dotari , marime , categorii de clasificare etc.

-- unitati de alimentatie cat mai variate ca tipologie ,restaurante ,berarii ,braserii ,fast-food-uri

s. a , in cadrul acestora un accent deosebit se pune pe unitatile cu specific ,pe capac-

itatea de servire , dotarile , ambianta , servicii suplimentare oferite ;

-- unitati de tratament , statiuni , dotari , proceduri efectuate ;

-- unitati si mijloace de agrement , dotarea cu mijloace de transport pe cablu ,

discoteci , Sali de jocuri , tunuri pentru zapada artificiala , unitati destinate

desfasurarii unor activitati apres-sky , posibilitatea inchirierii de materiale si

echipamente sportive , Sali de spectacole etc.

Pentru toate aceste tipuri de unitati se recomanda culegerea unor informatii cat mai complete cu privire la programul de functionare , preturile si tarifele practicate , confortul oferit .

La acestea se adauga o serie de informatii generale : de istorie , geografie , politice religioase , moneda nationala , drapelul si limba vorbita , informatii auxiliare : calitatea apei , servicii de siguranta (politie , ajutor medical , ajutor stradal) .

Tarifele practicate pentru produsele turistice .

Stabilirea tarifelor practicate pentru produsele turistice se face diferit la nivelul celor trei subactivitati ;

-- excursii interne ; -- excursii externe ;

-- odihna si tratament ;

Calculul tarifului practicat pentru excursiile interne se face pe baza analizei de pret, dupa cum urmeaza :

Determinarea cheltuielilor directe in care se includ urmatoarele elemente de cheltuieli:

a. De transport ,calculul contravalorii acestuia se face diferit in functie de mijlocul de tran-

sport folosit :

-- in cazul autocarului : nr.de kilometri parcursi (conform programului excursiei) Xcost / km

(conform contractului cu prestatorul). Pentru a determina valoarea pe turist se imparte

valoarea totala la numarul de participanti (nu se includ ,soferul ,ghidul ,locurile , gratuite

oferite organizatorului sau distribuitorului excursiei).

-- in cazul utilizarii altor mijloace de transport (tren ,avion): costul biletului X nr.de participanti

b. De cazare , suma cazarilor in diferite localitati calculata pentru fiecare unitate de cazare

in parte(nr. de nopti x tarif / loc / zi x numarul de participanti platitori)

c. De alimentatie ,suma prestatiilor de alimentatie oferite pe parcursul sejurului ,calculata,

pret( MD , D , C) x nr. de participanti

d. Cheltuieli culturale ( nr. de obiective x taxa de intrare) x nr. de participanti.

e. Cheltuieli organizator(eventual) sau alte cheltuieli

f. Cheltuieli sofer , se includ , cazarea , alimentatie (sau diurna)

g. Cheltuieli ghid ,includ : transport(in cazul in care se folosesc alte mijloace de transport

decat autocarul) , cazare , alimentatie , cheltuieli culturale (sau diurna)

Pentru determinarea valorii pe turist a cheltuielilor cu soferul si ghidul cuantumul acestor cheltuieli se imparte la numarul de participanti. Toate aceste cheltuieli se determina atat ca valoare totala , cat si pe turist.

2. Calculul valorii totale a cheltuielilor directe .

3. Calculul valorii comisionului : total cheltuieli directe x % comision (cuprins intre 5 - 30%)

4. Determinarea valorii T.V.A.: valoarea comisionului x % cota T.V.A. ,conform cu legislatia

in vigoare ;

5. Aplicarea procentului de 3%(cota de participare la fondul de promovare si dezvoltare

a turismului la valoarea comisionului.Unele agentii de turism prefera pentru a nu mai

incarca pretul final , sa deduca suma aferenta acestuia din valoarea comisionului.

6. Efectuarea unor eventuale rotunjiri.

7. Determinarea pretului total de vanzare prin adunarea la totalul cheltuielilor directe a

valorii comisionului ,T.V.A.-ului , cotei de 3% daca este cazul.Pretul de vanzare rezultat

va fi inscris pe programul turistic pe care il va primi turistul la inscrierea in excursie.

Calculul tarifului practicat pentru excursiile externe se face tot pe baza analizei de pret

Metodologia intocmirii analizei de pret este asemanatoare cu cea prezentata mai sus

cu urmatoarele mentiuni:

-- se includ obligatoriu asigurarea de 3-4% din valoarea comisionului , asigurarea medi-

cala si taxa de viza(dupa caz).

-- de asemenea se mai pot include , transferuri , tur de orase , taxa aeroport , alte taxe

Calculul tarifului practicat pentru produsele turistice :sejururi de odihna si tratament se face pe baza B.O.T. sau vaucher-ului in care se inscriu serviciile care urmeaza sa fie prestate ,tariful de cazare si masa ,tratament pe zi si persoana ,numar de zile si numar de persoane .

Calculul propriu-zis include :

-- calculul contravalorii cazarii: cazare=nr. pers. x tarif/loc/zi x nr. de nopti cazare ;

-- alimentatie = nr.pers. x nr. zile x tarif zi de pers.(aferent nr. de mese)

-- calculul contravalorii serviciilor de tratament(sau altor servicii)

-- calculul valorii totale a serviciilor prestate ;

-- la suma totala calculeaza comisionul cuprins intre 5-30% ;

-- la valoarea comisionului se aplica T.V.A.-ul conform metodologiei precizate in legislatia

in vigoare ;

-- la valoarea comisionului se aplica si 3% cota de participare la fondul de promovare si

dezvoltare a turismului.Acesta se poate insa deduce ulterior din valoarea comisionului

in contabilitate (cu diminuarea corespunzatoare a valorii acesteia) ;

-- se calculeaza valoarea totala a biletului adunand la valoarea totala a

prestatiilor , valoarea comisionului , a T.V.A.-ului si eventual a cotei de 3%.

Conditiile generale si particulare de vanzare .

Conditiile de comercializare a produselor turistice sunt prezentate in contractul inch-eiat de agentia de turism cu turistul. Informatiile scrise ,furnizate turistilor de catre agen-tiile de turism , trebuie sa fie astfel formulate incat sa nu permita interpretari echivoce cu privire la pretul , continutul pachetului de servicii si alte conditii ce urmeaza a fi incl-use in contractul dintre agentie si turist.

Conditiile generale de vanzare se refera la:

1.Termene si modalitati de plata :Valoarea sau procentul din pret ce trebuie achitat cu

titlu de avans si graficul pentru efectuarea restului de plata . Nerespectarea termenelor de plata de catre consumator nu inseamna ca el a renuntat la contract si se aplica clauzele referitoare la penalizari .Agentia are dreptul sa anuleze rezervarile daca plata finala nu este facuta in termen.

2.Anulari , penalizari si despagubiri

Turistul poate sa rezilieze contractul oricand.Indiferent de motivele anularii sau daca clientul nu calatoreste ,agentia are dreptul sa aplice cote de penalizari. Acestea se vor stabili de fiecare agentie .In cazul in care preturile stabilite prin contract sunt majorate cu peste 10% indiferent de motivele majorarii , turistul poate rezilia contractul fara nici o obligatie fata de agentie.

Contractul poate fi anulat de catre agentie fara plata unor despagubiri in urmatoarele situatii:

-- nu sa realizat numarul maxim de persoane mentionat in contract si turistul a fost anuntat

in scris cu 15 zile calendaristice inainte de data plecarii ;

-- a intervenit un caz de forta majora;

-- ambasada refuza acordarea vizei ;

-- anularea a intervenit din vina turistului.

Posibilitati de transfer a calatoriei turistice

In cazul in care turistul nu poate participa la calatorie el poate transfera rezerva-rea sa unei persoane care satisface conditiile aplicabile calatoriei in cauza .Rezervarea se poate transfera numai cu anuntarea agentiei de turism in timp util (se poate stabili un nr. de zile) , inaintea plecarii. Turistul care cedeaza pachetul sau de servicii ,precum si cesionarul sunt responsabili , in mod similar , de plata pretului calatoriei si a eventu-

alelor costuri suplimentare aparute cu ocazia acestei cedari. Pentru calatoriile individuale, in cazul in care mijlocul de transport este avionul ,transferul poate fi efectuat numai daca exista posibilitatea transferarii locului la zbor.

Imposibilitatea respectarii unor prevederi ale contractului

In cazul in care agentia este nevoita sa modifice anumite prevederi ale contractului cu 15 zile inainte de data plecarii ,turistul va fi consultat asupra rezilierii contractului fara plata de penalitati sau asupra acceptarii noilor conditii ale contractului , iar turistul in ter-men de 5 zile de la primirea instiintarii este obligat sa comunice agentiei hotararea sa.

In cazul in care turistul reziliaza contractul ca urmare a modificarii unor prevederi din contract sau agentia de turism anuleaza calatoria , turistul are dreptul : -- sa accepte la acelasi pret un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalenta sau

superioara , propus de agentia de turism ;

-- sa accepte un alt pachet de servicii de calitate inferioara ,propus de agentia de turism,

cu rambursarea diferentei de pret ;

-- sa i se ramburseze sumele achitate in virtutea contractului ;

In cazul in care , dupa inceperea calatoriei turistice ,o parte importanta din serviciile prevazute in contract nu poate fi realizata ,turistul va alege una din urmatoarele propuneri ale agentiei de turism : -- o alternativa corespunzatoare ,in vederea continuarii calatoriei turistice , fara majorarea

pretului ; -- restituirea sumelor ce reprezinta diferenta dintre serviciile achitate si cele efectiv prestate

in timpul calatoriei turistice ;

-- transportul retur ,cu despagubirea pentru serviciile neprestate ,in cazul in care ,din motive

intemeiate turistul nu accepta oferta propusa.

Responsabilitati

Agentia nu este raspunzatoare cand neindeplinirea sau indeplinirea defectuasa a obli-gatiilor asumate prin contract se datoreaza turistului.Nu este raspunzatoare pentru orice paguba ,inconvenient ,intarziere ,inlocuire de mijloc de transport ,schimbari intervenite din cazuri de forta majora , ratiuni politice , greve , dezastre , conditii meteorologice ,

Intarzierea la plecare din motive ce nu tin de controlul agentiei nu este considerata modificare de program.

Asigurari

Turisti au posibilitatea semnarii unui contract de asigurare facultativa ,care sa acopere taxele de transfer ale consumatorului ,sau a unui contract de asistenta ,care sa acopere taxele de repatriere in caz de accidente sau de boala ;este indicat sa se faca asigurare si pentru bagaje.

Bagaje

In functie de regulile stabilite de compania de transport , agentia nu este responsa-bila pentru bagajele si lucrurile personale ale turistilor. Fiecare turist trebuie sa fie pre-zent la incarcarea si descarcarea bagajelor in si din mijlocul de transport folosit.

Conditii si reduceri pentru copii

Se vor mentiona conditiile de participare(ex: varsta limita ,participarea lor numai insotiti de parinti) si reducerile pe care le acorda fiecare agentie.

Reclamatii

Daca turistul are o reclamatie ,el trebuie sa o sesizeze prompt ,in scris ,in timpul cala-toriei ghidului sau , in lipsa acestuia , prestatorului mentionat pe vaucher.

Daca problema nu poate fi rezolvata ,turistul va contacta agentia vanzatoare prin fax sau telefon.In cazul in care turistul considera problema nerezolvata va adresa o recla-matie initiala facuta in timpul calatoriei , cu punctul de vedere al prestatorului / ghidului.

Pot fi adaugate si alte clauze specifice , corespunzatoare pachetelor de servicii puse in vanzare.

PREZENTAREA PRODUSELOR TURISTICE OFERITE SPRE VANZARE.

(VANZAREA PROPRIU-ZISA)

Contactul direct al agentului de turism cupotentialul client reprezinta o componenta a calitatii serviciilor turistice oferite.

De aceea dialogul agent de turism-client trebuie sa se desfasoare urmarind o serie de etape bine determinate .

Etapa de primire a cumparatorului care incepe cu:

-- salutul -dublat de o serie de elemente ale comunicarii nonverbale in masura sa creeze o atmosfera de amabilitate , favorabila comunicarii ( privire calda , deschisa , binevoitoare, zambet profesional) ;

Etapa de cunoastere a nevoii cumparatorului in care nu se asteapta intrebarea clie-ntului ci se intreaba si se asculta activ , incercandu-se cunoasterea motivatiilor clientului.

In cadrul acestei etape se solicita cat mai multe informatii despre nevoile , preferintele

si dorintele turistilor pentru ai putea recomanda produsul care raspunde cel mai bine acestora.

Etapa de prezentare si oferire verbala a produsului . In aceasta prezentare accentul trebuie pus pe ceea ce se ofera , pe calitatea si elementele care diferentiaza produsul de celelalte produse .Este bine sa se prezinte mai multe oferte care intrunesc cerintele turistului dar care se diferentiaza prin anumite aspecte particulare .

Se recomanda ca agentul de turism sa incerce sa tangibilizeze cat mai mult produsul turistic prezentat prin oferirea unor informatii cat mai complete si reale sustinute de pliante turistice ,brosuri ,cataloage sau albume de prezentare a zonelor si a unitatilor de cazare, alimentatie si a confortului oferit de acestea sau sa se prezinte chiar imagini video sugestive.

Argumentarea vanzarii este elementul esential al realizarii actului de vanzare-cumpa-rare . De aceea agentul de turism va apela atat la argumentele tehnice ( garantia unei calitati superioare , cel mai bun raport calitate-pret) cat si la cele de natura emotionala (confort , liniste , relatii sociale ,moda). Clientul va fi lasat sa aleaga ,fara a-i,,forta mana” iar in final i se va sugera ca a facut o alegere buna ,chiar daca produsul turistic ales are un tarif mai mic .

Aspectele cu o onotatie negativa vor fi exprimate in formulari pozitive ca de exemplu : --o camera fara baie va fi oferita ca o camera cu lavoar(cu apa curenta) : de asemenea se va evita formula ,,ne-a mai ramas un sejur in statiunea..” pentru ca nimanui nui plac ramasitele .

Pe tot parcursul discutiei agentul de turism va urmari ca , clientul sa se simta important, manifestand acelasi interes pentru fiecare in parte , intelegandu-i problemele din punctul lui de vedere .

Etapa de calcul a contravalorii produsului turistic si de intocmire a contractului cu turistul sau biletul de vacanta (bilet de excursie sau B.O.T.).

Etapa despartirii de client insotita de urarile de sejur placut si invitatia de a reveni in unitate .

ELEMENTE POST—VANZARE .

Fisierul clientilor

Competitia existenta pepiata organizatorilor de turism face necesara cultivarea relatiilor cu clientii si intermediarii .Aceasta presupune fidelizarea clientilor prin personalizarea pre-statiilor.Efectele acesteia pot fi asociate unei vanzari in perspectiva , putand asigura si limitarea cheltuielilor de promovare pentru atragerea de noi clienti.

Tocmai de aceea este folosit fisierul clientilor ,un important mijloc de lucru care permite personalizarea prestatiilor.

In cazul in care agentul de turism stie ca poate conta pe revenirea unui client sau de permanentizarea relatiilor cu un intermediar el trebuie sa intocmeasca o astfel de fisa .Pentru clientela de grup se intocmeste o singura fisa , cea a intermediarului sau a intreprinderii organizatoare a conferintei sau actiunii.

El se tine pe o foaie cartonata (format A6 sau A5) sau pe calculator si va cuprinde trei parti :

-- informatii generale (elemente de identificare) ;

-- informatii in legatura cu sejururile produsele turistice , oferite de agentie ;

-- observatii :unde se scriu informatii care permit individualizarea cererii si toate actiunile

de vanzare pe adresa clientului (mail , telefon , contact direct).

In realizarea fisierului clientilor fisele sunt grupate si regrupate dupa mai multe criterii, atribuindu-se coduri pentru fiecare fisa care permit identificarea cu usurinta a tuturor clientilor care apartin unei grupe anume.

Fisierul clientilor sta la baza actiunilor de vanzare ale serviciului marketing . El este indispensabil in etapa selectiei clientilor si intermediarilor .De asemenea acesta este un instrument de lucru care da posibilitatea intreprinderii unor actiuni de comunicatie . Pe langa actiunile de vanzare fisierul clientilor face posibila desfasurarea unor operatii de relatii publice .Un beneficiar al serviciilor turistice oferite de o agentie de turism nu este client doar in timpul servirii ,el ramane client pana cand isi intrerupe o lunga perioada solicitarile .In acest sens ,clientilor li se pot trimite felicitari cu diferite ocazii: ziua de nastere, diferite sarbatori.Clientii importanti care vor beneficia de o astfel de atentie vor fi sele-ctionati pe baza informatiilor cuprinse in fise tip : fidelitate exceptionala , timp de 10 ani a apelat pentru achizitionarea pachetelor de vacanta la agentia data ,organizator anual al unor reuniuni cu aport important la cifra de afaceri.

Clientii selectionati pe baza fisierului pot beneficia de o carte gratuita de fidelitate care le da dreptul la anumite avantaje .

Rezolvarea reclamatiilor reprezinta o componenta importanta a activitatii agentilor de turism pentru ca aceasta ofera posibilitatea de a transforma un client nemultumit , intr-un client multumit. In momentul in care un client are o reclamatie , acestuia i se acorda intreaga atentie . Agentul de turism il va asculta ,va nota ,isi va cere scuze si ii va mult-umi pentru ajutor .Totodata ,el se va interesa de amanunte ,se va situa imediat de partea sa si ii va acorda imediat sprijinul in rezolvarea problemei .

Un client care nu reclama ceva nu este neaparat un client multumit , riscul de a-l pierde pe viitor este mare. De aceea personalul agentiei trebuie sa urmareasca perm-anent gradul de satisfactie obtinut in urma consumului produselor turistice .Se recom-anda ca periodic sa se analizeze reclamatiile primite si modul in care acestea au fost solutionate .

AGENTIA DE TURISM (ANEXA A)

Simbol

Nr. Turisti..

Excursia.

PROGRAMUL EXCURSIEI

Perioada..durata.zilenr. turisti

Itinerariu..

Plecarea (localitate, data, ora)..

Sosirea(localitate, data, ora)..

Lungimea traseului.km.,Pretul excursiei..lei pers.

Ziua I..etapa

Obiective de vizitat

. Servicii asigurate.

. Mic dejun.

Cina..

Cazare.

Ziua a-II-aetapa

Obiective de vizitat

Servicii asigurate.

Mic dejun.

Cina

Cazare

Ziua a-III-a.etapa..

Obiective de vizitat

Servicii asigurate..

Mic dejun..

Cina.

Cazare..

Conducator excursie

(luat la cunostinta programul)

ORGANIZATOR GRUP.SEMNATURA

GHID AGENTIE.SEMNATURA

CONDUCATOR AUTO..SEMNATURA

Intocmit,  Aprobat

Organizator turism

Data..

INFORMARE PRIVIND DESFASURAREA EXCURSIEI

ANALIZA DE PRET Nr.. (ANEXA B)

Simbol

I. Denumirea excursiei(actiunii)..perioada..

Grup minimpersoane.

II.Extras din program.

III. Beneficiar.Organizator grup..tel

IV. CALCULATIA PRETULUI DE VANZARE

Nr. crt

Articole de calculatieElemente de cheltuieli

Elemente de calcul

VALOAREA

Per turist

Totala

1

Cheltuieli

directe

Masa

2

Cazare

3

Transport

4

Cheltuieli culturale

5

Cheltuieli organizator

6

Cheltuieli ghid

7

Cheltuieli sofer

8

Alte cheltuieli

9

Total cheltuieli directe

10

Comision

11

T.V.A.

12

Total costuri

13

Total pret de vanzare

Data..  Incasari

(felul si nr. Documentului)

1. .. .Lei

2. .. .Lei

Intocmit  3. .. .Lei

(organizator turism) 4. .. .Lei

5. .. .Lei

Verificat

(Contabil sef)

Luat la cunostinta TOTAL LEI

(Organizator grup)

MINISTERUL TURISMULUI (ANEXA C)

Unitatea..

COMANDA NR..din

Catre..

grupul Va rugam sa asigurati pentru __________ ______ ____ _______

turistul

urmatoarele:

Nr. crt

Specificarea serviciilor

Nr. persoane

Valoare unitara

Valoare totala

NOTA: In valoarea mesei se cuprinde si remiza.

Agentiei

Plata se face din cantul__________ ______ ____ __________nr________

Filialei

La Banca__________ ______ ____ __________________prin___________

SEF COMPARTIMENT , AGENT DE TURISM

(ANEXA D) ÜNITATEA DE TURISM__________ ______ ____ ____

RECAPITULATIA

Operatiunilor de incasari – restituiri din ziua de _____ _______ ______ _____________

INCASARI

RESTITUIRI

Cod actiune

Sume

Cod actiune

Sume

numerar

virament

Total

Total

Incasari nete

Minus restituiri

Primit numarul si documentele mentionate pe verso

CASIER ,

(ANEXA E) Unitatea de turism_____ _______ ______ _______

Data emiterii_____ _______ ______ ____________

DELEGATIE Nr.__________

Cod actiune_____ _______ ______ __________Seria_____ _______ ______ ______

D-na / Dl. __________ ______ ____ ___in calitate de________________este

Imputernicit de a ainsoti turisti straini / Romani de a asigura buna deservire a acestora si de a gestiona actiunea privind grupul / turistul __________ ______ ____ ___ din tara___________________turisti cu incepere de la data de_____ _______ ______ _________ pana la data de _____ _______ ______ _____________

Se legitimeaza cu cartea de identitate seria____ nr.__________emis de______________si certifica documentele de cheltuieli prin aplicarea stampilei cu nr. _____ _______ ______ _______

Poseda carnetul de cecuri fara limita de suma de la nr. __________pana la nr. ________

SEF UNITATE Specimen semnatura

L. S. Insotitorgrup__________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ ______

Avans spre decontare lei _________(__________ ______ ____ _______________)

AGENT TURISM CASIER VIZAT CONTABIL SEF

Nota: Ordinul de deplasare poate inlocui delegatia

CONTROLUL CECULUI

Nr._____ _______ ______ _______

Disponibil lei______________

Din care se scade suma

Prezentului cec de lei

(ramanand disponibila suma de lei_____ _______ ______ ________

BENEFICIAR_____________

REPREZENTAND_________

Data emiterii_______________

(semnatura si stampila unitatii beneficiare sau platitoare – dupa caz)

_______________1

______________2.Nr._______3

(codul bancii platitorului)

CEC DE DECONTARE DIN CARNET CU LIMITA DE SUMA

VIRATI___________________CONT Nr. ___________________4

(denumirea beneficiarului cecului)

Lei__________ ______ ____ _____________5

REPREZENTAND__________ ______ ____ _

(numarul , data si felul documentului, precum si felul marfii sau serviciului prestat)

Disponibil in carnet lei___________________

inaintea emiterii cecului)

_____ _______ ______ _____________

( data emiterii ) (semnatura si stampila unitatii platitoare saau semnatura imputernicitului)

( ANEXA F )

(ANEXA G )

DECONT EXCURSIE INTERNA N R. _________

Excursia din _____ _______ ______ ________ itinerar_____ _______ ______ _______

Ghid __________ ______ ____ _

Cod actiune__________________

Capit. de chelt.

Specificatie

Cheltuieli efective

Nr C. E . C. cu care sa achitat serv

Document

Felul document

Nr. document

Data document

Suma

0

1

2

3

4

5

6

TOTAL CAP. I

TOTAL CAP.II

Cota Asigurare ____________________%

Total cap. I + cap. II + ADAS_________

Comision_____ _______ ______ ___________

Total realizari efective_______________

BIBLIOGRAFIE

-- Baron P. ,Popa S. ,( coordonatori ) :Economia si organizarea activitatii de turism. Editura

ASSP Bucuresti 1987 .

-- Neacsu N. , Baron S. , Snak O. : Economia turismului , Editia a-II-a , Prouniversitaria

Bucuresti 2006 .

-- Cristureanu C. : Economia si politica turismului international ,Editura Abeona , Bucuresti

1992 .

-- Emilian R. : Conducerea intreprinderii de alimentatie publica si turism . Editura ASE

Bucuresti 1981 .

-- Minciu R. : Economia turismului . Editura Uranus Bucuresti 2000 .

--Snak O. :Managementul serviciilor si calitatii ,Editura Academia Romana de management

Bucuresti 2000 .

--Stanciulescu G , Costea F. , Ghinescu C. , Iordache C. , Mihai S. , Pirjon I , CapotaV.:

Tehnologia turismului , Editura Niculescu , Bucuresti 2004 .loading...
Document Info


Accesari: 12427
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2020 )