Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
Progresul in cultura si stiinta, 1878-1938

istorie
Progresul în cultura si stiinta, 1878-1938

(Tabel recapitulativ)

ROMÂNIA
EUROPA SI LUMEA


stiinte

Arte

Data

stiinte

Arte-Teza de doctorat-Th. A. Edison -

- H. James, "Daisy

a lui Spiru Haret înlampa electrica.

Miller".

matematica: "Asu-

pra      invariabilitatii

axelor mari ale or-

bitelor planetare".


-înfiintarea Acade-

- I.L. Caragiale,


- Max Planck -

- F.M. Dostoievski,

miei Române.

"0 noapte furtu-


principiile termo-di-

"Fratii Karamazov".

- Facultatea de

noasa".


namicii.

-H.'lbsen, "Nora".

medicina din lasi.

- Vasile Alec-


-Ch. Coloumb -

- P. I.  Ceaikovski,


sandri, "Despot


■ legea atractiei si

"Evgheni Oneghin".


Voda".


respingerii sarcini-

lor electrice.- Grigore Tocilescu,

- Nicolae Grigo-


- L. Pasteur desco-

-A. Rodin, "Gândi-

"Dacia înainte de

rescu si Ion An-


pera stafilococul si

torul".

romani".

dreescu     expun


streptococul.opere: "Evreul cu

gâsca" si res-

pectiv     "Drumul

mare".
- scoala nationala

- Ion Creanga,


- L. von Ranke,

- M. Twatn, "Print si

de poduri si sosele

"Amintiri din co-


"Istoria universala".

Cersetor".

de la Bucuresti.

pilarie".
1/13 iul., apare

"Contemporanul".

- Se înfiinteaza Bi-

-Al. Macedonski, 737t199h


- R. Koch - bacilul


roul geologic.

"Poezii".


tuberculozei.

- prima centrala

electrica, publica, la

New York.


rtna- Mihai Emines-


- turbina de actiu-

-C. Collodi, "Aven-


cu, "Poezii".


ne cu vapori

turile lui Pinocchio".


- Statuia lui ste-


W. Dilthey, "Intro-fan cel Mare de


ducere în stiintelela lasi.


spiritului".Noi lucrari ale lui

- I.L. Caragiale,


- legile osmozei.

- E. Degas si G.

Nicolae       Densu-

"0 scrisoare pier-


- calculul diferential

Seurat picteaza

sianu si .A.D. Xe-

duta".


absolut.

"Calcatoresele" si

nopol, si anume- pelicula fotogra-

"0 duminica la

"Revolutia lui Horeafica.

Grande Jatte".

în Transilvania si- linotipul.


Ungaria" si res-

pectiv "Teoria lui

Roessler".


-Victor Babes pu-

- I.L. Caragiale,


- L. Pasteur - pri-


blica un tratat de

"D-ale Carnava-


mul vaccin anti-


bacteriologie.

lului".


rabic.- Primul specta-

col de opera în

limba româna.

- Bogdan P. Has-

- Casa Lahovari.-A. Rimbaud, "Ilu-

deu începe publica-

- Statuia luiminari".

rea lui "Etymologi-

Gheorghe Lazar
cum Magnum Ro-

din Bucuresti.
mânie".-Alexandru Odo-

bescu, "Scrieri is-

torice si literare".
-A.D. Xenopol,

- "Fântâna


- anvelopa     pneu-

- primele tablouri

.Istoria românilor

Blanduziei".


matica.

ale lui Toulouse

din Dacia Traiana".- masina de calcu-

Lautrec.
lat moderna.

- motorul asincron

- L.N. Tolstoi,
trifazat.

"învierea".


- "Societatea      ro-

- I.L. Caragiale,


-bazele serologiei.


mâna pentru stiinte".

"Napasta".


- prima maternitate.

- primul zbor pla-

nat.- Se înfiinteaza la Bucuresti Fundatia universitara Carol I.
-A. Conan Doyle, "Aventurile lui Sher-lock Holmes". - primele tablouri ale lui Gaugain -"Femei din Tahiti".


- I.L Caragiale, "Proza".


- electronii. - motorul Diesel

- K. May, "Winne-tou".

- Grigore Antipa în­fiinteaza Muzeul de istorie naturala.

- George Cosbuc, "Balade si idile".


-1893-1896 - ex­peditia lui Fr. Nan-sen la Polul Nord.- D. Zamfirescu, "Viata la tara".


- bazele sociologiei. - antena receptoare.

- R. Kypling, "Car­tea junglei".

- prima Enciclope­die româna a fost scrisa de CD. Loga.- razele X. - radioul. - telegraful fara fir. - cinematograful.

-H.G. Wells, "Ma­sina timpului".

- înfiintarea Casei scoalelor.

- Cinematograful "Lumiere" la Bu­curesti.


- radioactivitatea.

-A.P. Cehov, "Pes­carusul". - G. Puccini, "Bo­ema".

- Institutul de arhi­tectura din Bucu­resti. - Expeditia lui Emil Racovita la Polul Sud (pâna în 1899).


"1897

- electronul, -tubul cu raze ca­todice.

- R. Tagore, "Poe­me"

Lucrari ale lui L. Mrazec, N. Teclu, G. Tocilescu.- agentul malariei, -tunelul Simplon. - radiul si potasiul.

- H.G. Wells, "Raz­boiul lumilor".
- oteluri rapide.

Sibelius, "Fin-landia".

- Petru Poni alca­tuieste descrierea mineralogica a Ro­mâniei.- teoria cuantelor. - dirijabilul cu struc­tura metalica.

- G. Puccini, "Tosca".


Societatea corala Carmen.


- adrenalina.

- concertele lui S.V. Rahmaninov.


I
- Al. Davilla "Vlaicu Voda".- M. Gorki, "Azilu de noapte".

-Traian Vuia sus­tine ideea zborului cu un aparat mai greu decât aerul.

- B.St. Delavran-cea "Hagi Tu-dose".-A.P. Cehov, "Li­vada cu visini".
- prima dioda.

-G. Mahler, "Sim­fonia a Vl-a".

- Doctoratul în ma­tematica al lui Di-mitrie Pompeiu re­zolva problema con­tinuitatii functiilor de variabila.- telefonia continua.


- Contributiile lui George Ţiteica în geometrie. - Primul zbor al lui Traian Vuia.- rasina sintetica.

- M. Gorki, "Mama".

- Functiile lui Di-mitne Pompeiu.

- Opere ale lui St. Luchian C. Brâncusi, si anu­me "Anemori si "Sarutul".
- câmpul molecu­lar


- Observatorul as­tronomic din Bucu­resti. -Lucrari ale lui N. lorga, si anume "Is­toria Imperiului Oto­man" (în Ib. ger­mana), si respectiv "Istoria dreptului ro­mânesc din vremile cele mai vechi si pâna azi" si St. Longinescu.

- T. Maiorescu, "Critice".


- sudura electrica.- "B. St. Dela-vrancea, "Apus de soare".


- masurarea . ma-natiilor rad>o<ict ve.

- R.M. Rilke, "Requiem".

- înfiintarea Comi­siei istorice a Ro­mâniei.

- Muzeul     Simu din Bucuresti.

"no

.mpa cu neon.

- tablouri semnate de O. Kokoska.
- primul film ar­tistic românesc "Cucerirea Inde­pendentei".


- teoria translatiei continentelor.

- metoda de cra­care a petrolului.

- Th. Mann, "Moar­tea la Venetia".
- structura ato­mului.


- Primele sapaturi arheologice la His­tria

-C. Hogas, "Pe drumuri de mun­te".


- primul tanc.


- "Revista Istorica" condusa de Nicoiae lorga.

- M. Sadoveanu, "Neamul soima-restilor".


- vitamina B. - prima legatura radiofonica trans­atlantica.

-G. Mistral, "Sone­tele mortii".

primul razboi mondial
- E. Lovinescu


- prima transmuta-publica revista


tie atomica."Sburatorul".


- sonda acustica cu

ecou.


- Politehnica din

- L. Rebreanu,


- teoria psihologiei

-P. Valery, "Cimi-

Bucuresti.

"Ion".


individuale.

tirul marin".

- Primul Institut

speologic din lume

se deschide la Cluj.

- Se publica lucrari

- Apare la Cluj re-- S. Esenin, "Spo-

ale iui G. Antipa, P.

vista "Gândirea".vedania unui hu-

Andrei, 0. Densu-
ligan".

sianu adica "Du-

narea si problemele

ei stiintifice, econo-

mice si politice",

"Sociologia     revo-

lutiei" si "Literatura

româna moderna".

- C. Kiritescu, "Is-

- L. Blaga, "Cul-- J. Joyce, "Ulisse".

toria razboiului pen-

tura si cons-
:ru întregirea Ro-

tiinta".
mâniei".
- Muzeul militar na-

- 1. Teodoreanu,
- efectul fotoelec-

-R.M. Rilke, "So-

tional din Bucuresti.

"Ulita copilariei".
tric.

fc\\c\r\ \ 11

netele catre Orfeu"


- ILHUI IUI.

- undele cerebrale.


t ■=

- prima expozitie
- encefalograma.

-G.         Gershwin


a gruparii artis-
- bazele mecanicii

"Rapsodia     albas-


tice de avan-
cuantice.

tra".


garda.


- Generatorul cu

- M. Sadoveanu,
- razele cosmice.

- productii cine-

K-, aburi.

"Venea o moara
- prima comunicare

matografice de S.

fc - Institutul de sta-

pe siret".
radiotelefonica pe

Eisenstein - "Cruci-

& tistica generala.

unde scurte.

satorul Potemkin" s

m '


cu C. Chaplin -"Goana dupa aur".


I

- M. Sadoveanu,
- C. Linbergh tra-

-A. HuXIey, "Punct,

I

"Dumbrava rosie".
verseaza Atlanticul

contrapunct".

I

- prima expozitie
de la New York laa asociatiei "Gru-
Paris.


■R

pul celor 4".
-teoria expansiuniiUniversului.


E

- teoria genelor.- primele vitaminesintetice.- primele experien-te de televiziune.- M. Sadoveanu,
- dispersia combi-

- M. Ravel, "Bole-


"Hanul Ancutei".
nata a luminii.

ro".


- "prima sinteza
- teoria câmpului


I

a muzicii româ-
unitar.nesti este alca-tuita de Mihai)


I

Gr. Poslusnicu cutitlul "Istoria mu-zicii la români".


K - Se publica lucrari

- Mateiu 1. Cara-
- primele

- Cocteau, "Copiii te-

m ale lui C. Moisil si

giale, "Craii de
acceleratoare de

ribili".

■ M. Manoilescu.

Curte Veche".
particule.B - Tudor Vianu, "Po-

-teoria generala a


* ezia lui Eminescu".

motoarelor cu reac-


I

tie.


l - Apare "Revista Is-

-Tudc Arghezi,
- primul microscop

- E. O'Neill, "Din ja-

torica Româna".

"Flori ae Muci-
electronic.

le s-a întrupat Elec-

if

gai".

tra".


- George Enes-cu, "Oedip".
- Se fondeaza, la Bucuresti, Uniunea medicala balcanica. - Muzeul etnografic din Cluj.

- G. Calinescii, "Viata lui Mihai Eminescu".


- neutronul. - deuteriul. - compozitia coles­terolului.

- F. Mauriac, "Cui­bul cu vipere".

- Folosirea "efectului Coanda".

- Gib Mihaescu, "Rusoaica". -G. Ibraileanu, "Adela".


- sinteza vitaminei CsiA.- M. Sadoveanu, "Viata lui stefan cel Mare".


- radioactivitatea artificiala, -tritiul.            ,

- primul desen ani­mat al lui Walt Disney cu Mickey Mouse.


- M. Sadoveanu, "Fratii Jderi". - Opera "0 noap­te furtunoasa" de Paul Constanti-nescu.


- sulfamida. - radarul.

- G. Gershwin, "Poggy si Bess".

- Se înfiinteaza Muzeul satului din Bucuresti.

-T. Arghezi, "Versuri".- M. Mttchell, "Pe aripile vântului".

1. Lupas, "Istoria unirii românilor". - E. Lovinescu "Is­toria literaturii ro­mâne contempo­rane".- sinteza vitaminei B. - fabricarea nailo­nului.


-Al. Rosetti, "Istoria limbii române". - Enciclopedia Ro­mâniei (1938-1943)".

- Inaugurarea, la Târgu-Jiu, a com­plexului de lu­crari realizat de C. Brâncusi.


-fisiunea uraniului. - primul elicopter.

- S. M. Eisenstein, "Alexandr Nevski".Document Info


Accesari: 1205
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2021 )