Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
Titulatura cursului - Concepte fundamentale in antropologie

istorie


*COALA NA*IONAL DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVEFacultatea De *tiinte Poltice

PROGRAM*

Titulatura cursului

Concepte fundamentale în antropologie


Num*r credite


Num*r de ore pe s*pt*mân*


Anul IISemestrul II


Condi*ii obligatorii de participare

Credite ob*inute la cursurile-laboratoarele: -

Frecven*a: participare la seminarii (minimum 50%)

Alte condi*ii: -

Obiectivul general al cursului

Cursul de "Concepte fundamentale în antropologie" vizeaz* familiarizarea cu problematica *i abordarea antropologic* în general *i în domeniul *tiin*elor politice în particular

Obiective

Formarea *i consolidarea unei perspective comparative *i dep**irea, pe aceast* cale, a viziunilor etnocentrice în abordarea problemelor sociale

Ilustrarea *i comentarea diversit**ii culturale

Analiza unor concepte fundamentale din *tiin*ele sociale din perspectiva comparativ* *i istoric* a antropologiei

Modalitatea de desf**urare a activit**ilor de curs *i de seminar

Curs: prelegeri *i dezbateri

Seminar: a) analiz* pe text *i studii de caz; b) dezbateri; c) consulta*ii individuale

Evaluarea studen*ilor

a) test-gril* din materia de curs *i bibliografie

b) lucrare de seminar

c) participare la seminar

Nota la examen este media notelor ob*inute la (a) *i (b) + (c), adic* a notei la curs *i a notei la seminar

Participarea la cel pu*in 50% din orele de seminar este condi*ie de intrare în examen.

Tematic*

Introducere: categorizare *i ordonare; ordine *i poluare simbolic*; Cel*lalt ca problem* a antropologiei; Cel*lalt între "ordine" *i "poluare".

Partea I Introducere în gîndirea antropologic*

Domeniul antropologiei: Socialul ca practic* simbolic*: simbol *i semnifica*ie; fenomen social total (M. Mauss): ilustr*ri *i concept; cultur* sau societate ? - antropologie cultural* / antropologie social*

Paradigmele antropologiei: Ra*ionalism *i empirism: ordinea ideilor *i ordinea ac*iunilor; *coli ra*ionaliste *i *coli empiriste; o ilustrare: interpret*ri ale "tradi*iei" în cultura român*.

Etnocentrism *i decentrare. Privirea antropologic*: decentrarea interpersonal*; eurocentrism *i elaborarea perspectivei antropologice; etic *i emic; universalism *i relativism.

Dezbatere: orientalism *i balcanism

Cum poate fi gîndit* diferen*a ? Personajele centrale ale antropologiei:

Primitivul *i ordonarea temporal* a diferen*elor: Comte *i "ideologia primitivist*"; teoriile moderniz*rii; evolu*ionismul în antropologie; "neo-primitivismul" *i teoriile dezvolt*rii.

Autohtonul *i ordonarea spa*ial* a diferen*elor: teoriile mediului; teoriile biologiste; Herder *i "ideologia autohtonist*"; Bastian *i teoria spa*iilor culturale; Boas *i "filiera american*"; autohtonism în cultura român*.

Dezbatere: Multiculturalismul

Omul, dincolo de diferen*e: idea unit**ii psihice a Omului; interpret*ri func*ionaliste; Levi-Strauss *i structuralismul.

Partea a II-a Introducere în antropologia politic*

Abord*ri ale politicului în antropologie; abord*ri evolu*ioniste; minimali*ti *i maximali*ti; structuri politice *i procese politice (echilibru *i conflict); statul; puterea.

Etnicitatea: concepte analitice, concepte emice; esen*ialism *i constructivism; abordarea interac*ionist* (F. Barth); moduri de comunicare ale diferen*ei culturale: stereotipuri, taxonomii populare, strategii, "selec*ie situa*ional*"; identitate cultural* *i identitate etnic* (Selim Abou); exist* criterii ale etnicit**ii ?

Na*iune *i na*ionalism: calitatea de "comunitate" cultural* a na*iunii; "inventarea" na*iunii: istorie *i ideologie; o teoria antropologic* a na*ionalismului: E. Gellner; exist* un na*ionalism ne-etnic ?

Minorit**i *i majorit**i: natura lor rela*ional* *i relativ*; tipuri de minorit**i; strategii pentru men*inerea identit**ii de grup

Dezbatere: subiect de antropologie politic* la alegere

Bibliografie obligatorie

Vintil* Mih*ilescu Culturi *i mentalit**i. O introducere în antropologie (curs pe suport electronic)

Georges Balandier Antropologie politic*, Editura Amarcord, Timi*oara, 1998;Document Info


Accesari: 2720
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )