Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload


loading...ANALIZA ECONOMICA Institutul National De Cercetare Dezvoltare URBANPROIECT - proiect de practica

management
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

ANALIZA ECONOMICA

Institutul National De Cercetare Dezvoltare
URBANPROIECT

- proiect de practica -
CUPRINS:

CARACTERISTICI TIPOLOGICE ALE FIRMEI

1.1. Denumirea si statutul juridic   

1.2. Obiectul de activitate

1.3. Cooperare si relatii cu alte firme; apartenenta sectoriala

1.4. Caracteristici ale proceselor de aprovizionare, productie si vanzare

2. STRUCTURA PERSONALULUI

2.1. Structura personalului

2.2. Meserii principale si structura pe meserii

2.3. Modul de evidenta a prezentei personalului si a activitatii efective a acestuia, documente primare;

2.4. Sisteme de salarizare

2.5. Alte aspecte privind managementul resurselor umane

CALCULATIA COSTURILOR .

3.1. Structura bugetului de venituri si cheltuieli

3.2. Structura cheltuielilor

3.3. Metode de calculatie a costurilor

3.4. Exemplu de calculatie a costurilor de productie

4. ACTIVITATEA STATISTICA A FIRMEI .

4.1. Documente statistice si contabile intocmite lunar, trimestrial si cui sunt destinate

4.2. Cuantificarea statistica a potentialului tehnico-material al agentului economic: indicatorii volumului, starii, miscarii, eficienta utilizarii capitalului fizic si circulant, capacitatea de productie, sistemul informational, raportari statistice

4.3. Cuantificarea statistica a potentialului uman al agentului economic: numar mediu de salariati, volum de munca, salarizare, forta de munca, utilizarea fortei de munca, sistemul informational

4.4. Cuantificarea statistica a rezultatelor activitatii economice la nivelul agentilor economici: productie fizica, valoare adaugata, profit, cifra de afaceri, etc

5. ROLUL PARGHIILOR ECONOMICE IN DEZVOLTAREA ACTIVITATII AGENTULUI ECONOMIC .

5.1. Impozitul pe profit

5.2. Credite

5.3. Profit

5.4. Salarii

5.5. Taxa pe valoarea adaugata, taxe, dobanzi

5.6. Alte impozite

6. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL FIRMEI

6.1. Sistemul decizional

6.2. Sistemul informational

6.3. Sistemul organizatoric (organizarea procesuala si structurala)

6.4. Sistemul metodologico - managerial-pg-


1. CARACTERISTICI TIPOLOGICE ALE FIRMEI

1.1. Denumirea si statutul juridic


Institutul National de Cercetare Dezvoltare Urbanproiect (INCD Urbanproiect) este un institut de dimensiuni mijlocii, infiintat in 1996 conform Hotararii Guvernului nr. 1233 / 1996 privind infiintarea Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului.

INCD Urbanproiect este persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti ( str. Nicolae Filipescu nr. 53-55, sector 2), aflata in coordonarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, si functioneaza dup&# 949i83j 259; modelul regiilor autonome, conform Legii nr. 51 / 1996 desfasurandu-si activitatea pe baza prevederilor legale in vigoare.

Institutul national de cercetare-dezvoltare - INCD reprezinta o forma de organizare institutionala specifica activitatilor de cercetare-dezvoltare, cu scopul de a asigura desfasurarea acestor activitati, precum si consolidarea competentei stiintifice si tehnologice in domeniile de interes national, stabilite in acord cu strategia de dezvoltare a Romaniei.

Institutul national are patrimoniu propriu si administreaza patrimoniul public si privat al statului pentru asigurarea desfasurarii activitatii si functioneaza in coordonarea unui organ de specialitate al administratiei publice centrale.

1.2. Obiectul de activitate


Amenajarea teritoriului constituie armonizarea la nivelul intregului teritoriu a politicilor economice, sociale, ecologice si culturale, stabilite la nivel national si local pentru asigurarea echilibrului in dezvoltarea diferitelor zone ale tarii, urmarindu-se cresterea coeziunii si eficientei relatiilor economice si sociale dintre acestea.


1.3. Cooperare si relatii cu alte firme; apartenenta sectoriala


- Proiecte prioritare, competitia specifica Amtrans - finantata de Ministerul Cercetarii si Tehnologiei (MEC)

Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului (M.T.C.T.)

Ministerului Educatiei si Cercetarii (fost M.C.T.)

Consillie Judetene, Orasenesti si Comunale


Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului (M.T.C.T.) reprezinta autoritatea de stat in domeniul transporturilor, constructiilor si turismului, pe care o exercita direct sau prin organisme tehnice specializate, institutii publice subordonate, unitati care functioneaza sub autoritatea ori coordonarea sa sau societati comerciale autorizate. Atributiile Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului sunt prevazute in Hotararea Guvernului nr. 229 / 2005 privind organizarea si functionarea acestuia.


Ministerului Educatiei si Cercetarii reprezinta organismul administratiei publice centrale de specialitate, avand ca obiect principal de activitate realizarea programului Guvernului in domeniul cercetarii si tehnologiei, prin reorganizarea Ministerului Invatamantului. Stiinta, tehnologia si inovarea reprezinta domenii strategice care asigura progresul tehnologic constant si, in consecinta, durabilitatea dezvoltarii si competitivitatea economica a unei tari.


Consiliile Judetene, Orasenesti si Comunale este autoritatea administratiei publice pentru coordonarea activitatii consiliilor orasenesti si comunale, in vederea realizarii serviciilor publice de interes judetean.


Furnizori:

Institutul National de Statistica Bucuresti (I.N.S.)

Furnizorii de utilitati:

2. STRUCTURA PERSONALULUI

2.1. Structura personalului


Din punct de vedere al pregatirii se observa ca :

Managementul institutului este asigurat de:

2.2. Meserii principale si structura pe meserii


Denumirea meseriei

% din total personal

Numar salariati


Arhitect
Economist
Inginer
Sociolog
Tehnician urbanism si amenajarea teritoriului
Personalului TESA reprezinta 19,31% din total personal, dintre care :

6,8% studii superioare

12,51% studii medii


Structura personalului pe grupe de varsta

Personalul este reprezentat pe grupe de varsta si sex astfel:

Nr. crt.

Sexe

<25>55

Total


FemeiBarbatiNr. totalPondere (%)preponderent personal de sex femininin in grupa de varsta 36 - 55 ani cu o pondere de 45,45%;


56,81% din personal are varsta cuprinsa intre 36 si 55 ani, varsta medie fiind estimata la 43 ani;

tendinta pozitiva este data de faptul ca "generatia tanara" (26-35 ani) depaseste cu 22,71% "generatia varstnica", (>55 ani), creandu-se astfel premisele unui schimb intergenerational adecvat.


Structura personalului pe grupe de vechime in munca

Nr. crt.


0 - 5 ani

5 - 10 ani

10 - 15 ani

15 - 25 ani

peste 25 ani


Nr. totalPondere (%)Se poate constata ca ponderea majoritara o reprezinta personalul cu o vechime mai mare de 25 de ani, ceea ce denota o politica de personal ce are la baza experienta profesionala si stabilitatea organizationala.


2.3. Modul de evidenta a prezentei personalului si a activitatii efective a acestuia, documente primare

In cadrul serviciului Plan, Organizarea Muncii, Marketing - Personal, salariatii sunt centralizati prin fise de prezente care se intocmesc de doua ori pe luna de catre inspectorul de personal si cuprind urmatoarele elemente:

2.4. Sisteme de salarizare

Modalitatea de salarizare a personalului in cadrul INCD Urbanproiect, ca principala componenta a sistemului de stimulare extrinseca, include doua forme principale:

Regie pontata cu premii, pentru lucrarile la care beneficiarul impune aceasta forma. Premierea se va efectua trimestrial, dar nu mai tarziu de sfarsitul lunii imediat urmatoare, pentru lucrarile incasate in perioada respectiva;

Acord global pentru lucrarile contractate cu terti.

Adaosurile la salariul de baza sunt:

asigurarea unor conditii bune de viata angajatilor

profitabilitatea

pregatirea si formarea tinerilor angajati in vederea perfectionarii si a imbunatatirii experintei profesionale

tinerii sunt cooptati sa participe la diverse proiecte, nationale si internationale.

cresterea cotei de piata a institutului prin imbunatatirea imaginii in randul beneficiarilor

desfasurarea activitatii intr-un climat intern netensionat. In acest sens managerii incearca sa gaseasca solutii cat mai eficiente la problemele care se ivesc.

Absenta unui personal specializat in gestionarea resurselor umane (sociologi, psihologi) explica lipsa unor politici specifice domeniului: recrutare si selectie, evaluare, performanta, fundamentate teoretic si metodologic.


3. CALCULATIA COSTURILOR


3.1. Structura bugetului de venituri si cheltuieli


INCD Urbanproiect intocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli, bilantul contabil si contul de profit si pierdere, potrivit normelor elaborate de catre Ministerul Finantelor.

Veniturile si chetuielile institutului se stabilesc prin buget pentru fiecare exercitiu in financiar.

Bugetul de venituri si cheltuieli se aproba de catre Guvern, la propunerea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu avizul Ministerului Finatelor si al Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.

Corelat cu contractele incheiate pentru activitatea prevazuta, institutul determina anual volumul de venituri de realizat si cheltuielile totale de efectuat.

Nr crt.

Denumire indicatorProcent (%)

I.

Venituri totale

Venituri din exploatare

Cifra de afaceri

Venituri financiare

Venituri extraordinare
II.

Cheltuieli totale

Cheltuieli pentru exploatare total, din care:

Cheltuieli materiale

Cheltuieli de personal

Cheltuieli de exploatare privind amortizarile si provizioanele

Cheltuieli de protocolCheltuieli prevazute, Lg.nr.571/2003

Alte cheltuieli

Cheltuieli financiare

Cheltuieli extraordinare
III.

Rezultatul brut al exercitiului (profit)
IV.

Impozit pe profit
V.

Rezultatul net al exercitiului (profit net)

Prezentate in preturi comparabile valorile pe anii 2003 - 2004 scot in evidenta urmatoarele:

Veniturile totale au crescut in 2004 fata de 2003 cu 29% in timp ce cheltuielile totale au crescut doar cu 27%

Rezultatul net al exercitiului este in crestere, inregistrand 6,09%

Rata rentabilitatii in 2003 a fost de 0,46% iar in 2004 de 3,50%

3.2. Structura cheltuielilor


Un instrument important de masura a eficientei intreprinderii, abordata prin prisma indicatorilor de eforturi, il reprezinta costurile

Evidentierea volumului, structurii si dinamicii lor reprezinta elemente definitorii ale analizei diagnostic, ce "pregatesc terenul" analizei rezultatelor si performantelor economice ale institutului.


Nr. Crt.

Categorie de cheltuielivaloare


valoareCheltuieli pentru exploatare


Cheltuieli financiare


Cheltuieli extraordinare


Cheltuieli totale3.3. Metode de calculatie a costurilor


Pentru calcularea costurilor de productie, cheltuielile, dupa natura lor, pot fi grupate astfel:

cheltuieli directe (materii prime si materiale directe, remuneratii directe, contributia privind asigurarile si protectia sociala si alte cheltuieli directe);

cheltuieli indirecte de productie (cheltuieli comune ale sectiei);

cheltuieli de desfacere;

cheltuieli generale de administratie.


Cheltuielile directe impreuna cu cheltuielile indirecte de productie, repartizate rational asupra lucrarilor executate si a serviciilor prestate, formeaza costul de productie al acestora.

Cheltuielile generale de administratie si cheltuielile de desfacere sunt in general excluse din costul de productie, in afara de cazul cand conditiile specifice de exploatare justifica luarea lor in consideratie.

Cheltuielile financiare nu se includ in costul de productie, cu exceptia dobanzilor aferente imprumuturilor, la unitatile cu ciclu lung de fabricatie, care pot fi repartizate asupra costurilor de productie ale produselor respective.

Cheltuielile indirecte de productie se repartizeaza asupra costurilor in raport cu cheltuielile comune ale sectiei, salariile directe, consumurile de materiale directe si alti factori care asigura repartizarea rationala a acestor cheltuieli asupra lucrarilor executate.

Calculatia costurilor de productie poate fi efectuata dupa:

metoda costurilor standard sau normate

metoda pe comenzi

metoda pe faze

metoda globala

metoda costurilor directe

alte metode adoptate de unitatea patrimoniala, in functie specificul activitatii

Metoda costurilor standard sau normate consta in determinarea cu anticipatie fata de punerea in fabricatie a produselor atat a cheltuielilor directe, cat si a celor indirecte (grupate in cheltuieli fixe si variabile), cuprinse in costul de productie sub forma unor antecalculatii.

Metoda pe comenzi se aplica, de regula, in productia industriala sau de serie. Obiectul evidentei si calcularii costurilor efective il constituie comanda lansata pentru o anumita cantitate (lot) de produse sau de semifabricate, care reprezinta elementele asamblabile (piese, agregate si ansambluri) ale produselor. Costul unitar se calculeaza, dupa terminarea comenzii, prin impartirea acestor cheltuieli la numarul de unitati produse din fiecare comanda.

Metoda pe faze este folosita, de regula, in unitatile patrimoniale care au ca obiect productia de masa, unde, pentru obtinerea produsului finit, se parcurg in procesul de fabricatie mai multe faze. Obiectul calculatei il constituie produsele si fazele parcurse in procesul de fabricatie, costurile de productie fiind inregistrate in conturi deschise lunar pe fiecare faza, astfel ca la finele perioadei de gestiune, prin cumularea tuturor cheltuielilor in ultima faza de productie, sa se obtina costul efectiv al produsului finit. Metoda globala se aplica de catre unitatile care fabrica un singur produs la care, de regula, la sfarsitul perioadei nu exista semifabricate sau productie neterminata. Costul pe unitatea de produs se stabileste prin impartirea costurilor totale de productie la cantitatea obtinuta din produsul in cauza.

Metoda costurilor directe presupune gruparea cheltuielilor in cheltuieli fixe si cheltuieli variabile si includerea in costul efectiv al produsului numai a celor variabile. Cheltuielile fixe sunt considerate cheltuieli ale perioadei si afecteaza marja, respectiv diferenta dintre pretul de vanzare si cheltuielile variabile.


3.4. Exemplu de calculatie a costurilor de productie

- exemplu de stabilire a normei de munca si a tarifului de contractare - decontare :


CONTRACT NR.:

SECTIA (COLECTIVUL): AMENAJAREA TERITORIULUI

PROIECT NR.:

SEF PROIECT: arh. ........

FAZA: STUDIU

F I S A nr.

PENTRU STABILIREA NORMEI DE MUNCA SI TARIFULUI DE CONTRACTARE - DECONTARE PRIVIND LUCRAREA

PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI ZONAL INTERJUDETEAN PENTRU CULOARUL NOII AUTOSTRAZI BRASOV - BORS DOCUMENTATIE PENTRU OBTINEREA AVIZELOR SI ACORDURILOR
PAG. 1

Nr. Crt.

Indicativ Norma

STABILIREA NORMEI DE MUNCA

Propusa

Verificata
Tarifarea este facuta pe baza: "Metodologiei de calcul al onorariilor si preturilor in proiectarea investitiilor si studiilor din domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului", aprobata de M.L.P.A.T. prin ordinul nr. 11/N/01.06.1994, in conformitate cu H.G.R. nr. 795/1992, modificata prin Hotararea Guvernului nr. 491/1993, in temeiul Hotararii Parlamentului nr. 11/1992 si Decretului nr. 223/1992.

ccp
Costul elaborarii documentatiilor pentru avize si acorduri - conform Tabel 8.30

Numar organisme centrale si locale - 16

Pentru fiecare specific in parte -

Directia Monumentelor si Siturilor Istorice -

Ministerul Apelor si Protectiei Mediului -


Se aleg tarife minime

16 x 40 ccp

1x 200 ccp

1x150 ccp

Total pentru un judet

Total 6 judete

6 x 990 ccp


TOTAL ORE OM MEDII


Comisia de verificare a valorii de ofertare, a verificat prezenta fisa intocmita in conformitate cu "Metodologia de calcul pentru onorarii si preturi la proiecte si studii de urbanism si amenajarea teritoriului" (Ordinul nr. 232 / DP / 1991 - MLPAT), Cap.I Art. 1.9 si confirma numarul de ore medii conventionale de 11.508,5

NORMA DE MUNCA: ORE OM MEDII

N = 5940 O.M.C.

Tarif orar = 130.000 lei

TARIF DE OFERTA :

T = N x TO (lei) :

5940 x 130.000 = 772.200.000 lei

Se scad 40 % pentru refolosirea datelor documentatiilor existente.

Se scad 2,25 % pentru repetarea unor sectiuni din documentatie

772.200.000 x 42,25 = 326.254.500

772.200.000 - 326.254.500 = 445.945.500 lei

TVA 84.729.645 lei

TOTAL    530.675.145 lei

ROTUND    530.000.000 lei

PRESEDINTE COMISIE


Arh. .......

MEMBRII:

Arh. ......

Arh . .

Arh. ..


DATA: .......


4. ACTIVITATEA STATISTICA A FIRMEI

4.1. Documente statistice si contabile intocmite lunar, trimestrial si cui sunt destinate

Documentele statistice si contabile care se intocmesc lunar, trimestrial sunt depuse la Administratia Financiara pe raza in care institutia isi are sediul si catre Directiile Regionale de Statistica. Aceste documente sunt:

4.2. Cuantificarea statistica a potentialului tehnico-material al agentului economic: indicatorii volumului, starii, miscarii, eficienta utilizarii capitalului fizic si circulant, capacitatea de productie, sistemul informational, raportari statistice

4.3. Cuantificarea statistica a potentialului uman al agentului economic: numar mediu de salariati, volum de munca, salarizare, forta de munca, utilizarea fortei de munca, sistemul informational

4.4. Cuantificarea statistica a rezultatelor activitatii economice la nivelul agentilor economici: productie fizica, valoare adaugata, profit, cifra de afaceri, etc


Situatia economico - financiara a institutiei este evidentiata cel mai bine prin urmatorii indicatorii:

Nr. Crt.

Indicator


Cifra de afaceri

(mii lei)

Capital social

Venituri din exploatare

Venituri financiare

Venituri exceptionale

Venituri totale

Cheltuieli pentru exploatare

Cheltuieli financiare

Cheltuieli exceptionale

Cheltuieli totale

Profit brut

Profit net

Active fixe

Active circulante

Total active

Total pasiv

Creante

Capitaluri proprii

Capital permanent

Nr. salariati

Salariu mediu

Datorii totaleAnaliza viabilitatii economice

Pentru intervalul de timp analizat, situatia economico - financiara a INCD Urbanproiect este favorabila, daca se are in vedere faptul ca in ultimii doi ani s-a inregistrat profit.


Analiza potentialului intern

a)     Analiza potentialului uman

Resursele umane pot fi abordate ca dimensiune si structura si, pe de alta parte din punct de vedere al eficientei utilizarii personalului.

In perioada analizata 2003 - sem.I 2005, numarul de personal a inregistrat o scadere de 10 persoane (de la 98 la 88 salariati) datorandu-se nivelului de salarizare mai scazut fata de salariul mediu pe ramura - cercetare - dezvoltare si a personalului aflat in prag de pensionare.

Pe categorii socio-profesionale si din punct de vedere al pregatirii, situatia inregistrata la INCD Urbanproiect este :

Nr. Crt.

Personal
- Sem I -


Total personal, din care:

- personal cu studii superioare

- tehnice

- economice

- ingineri

- sociologi

- personal cu studii medii tehnice

- alte ocupatii

Din punct de vedere al pregatirii se observa:

in 2003 - personalul cu studii superioare reprezenta 41,85% din total personal

in 2004 - aceeasi categorie inregistra o pondere de 49,46% din total personal

in 2005 - angajatii cu pregatire superioara reprezinta 50% din total personal


in 2003 - personalul cu studii medii reprezenta 23,47% din total personal

in 2004 - aceeasi categorie inregistra o pondere de 29,03 % din total personal

in 2005 - angajatii cu pregatire medie reprezinta 19,32% din total personalDin punctul de vedere al eficientei situatia este urmatoarea :CA = cifra de afaceri

Nsal = numarul de salariati

Sm= salariu mediu


W2003=

W2004 =


Iw = (W2004 / W2003) * 100 = (246.216 / 184.768) * 100 = 133%

Sm 2003 = 7.414.244    Sm 2004= 9.766.385


ISm = (Sm2004 / Sm2003) * 100 = (9.766.385 / 7.414.244) * 100 = 132%


Deoarece in perioadele analizate ISm < IW ISm, ISm - indicatori calitativi, de eficienta) se poate afirma ca activitatea in cadrul societatii a avut o evolutie favorabila.

O alta modalitate prin care se poate evidentia eficienta utilizarii resurselor umane si eficienta institutiei o constituie compararea unor indicatori de ordin cantitativ (ICa- indicele cifrei de afaceri, IFs- indicele fondului de salarii, INs- indicele numarului de salariati).


ICA = (CA2004 / CA2003) * 100 = (22.898.109 / 18.107.287) * 100 = 126,46%

IFs = (Fs2004 / Fs2003) * 100 = (/) * 100 =126,29 %

INs = (Ns2004 / Ns2003) * 100 = (93 / 98) * 100 = 94,9%


INs < IFs < ICA si ISm < IW

Din corelatiile de mai sus se evidentiaza doua aspecte :

Eficienta mijloacelor fixe poate fi determinata prin indicatorii :

cifra de afaceri la 1000 UM mijloace fixe = (CA / MF) * 1000

profitul la 1000 UM mijloace fixe (se are in vedere profitul brut) = (Prbrut / MF) * 1000

Nivelul acestora in intervalul de timp analizat este :

Nr crt

Indicatori

Realizat
Cifra de afaceri la 1000 lei mijloace fixe
Profitul la 1000 lei mijloace fixeAnaliza activelor circulante se axeaza in principal pe analiza stocurilor si a eficientei utilizarii acestora cu ajutorul unor indicatori specifici.

In categoria stocurilor de active circulante sunt incluse :

stocuri de materii prime, materiale consumabile, obiecte de inventar, baracamente

stocuri aflate la terti

productie in curs de executie

semifabricate, produse finite, produse reziduale

marfuri

ambalaje

Nr.crt.

Specificatie

Nivel inregistrat
Stocuri de materii prime, materiale
Productie in curs de executie
Marfuri
Ambalaje
TOTAL
Indicatorul principal de eficienta a utilizarii activelor circulante il reprezinta viteza de rotatie, exprimata prin :

coeficient ( numar de rotatii ) - N

durata unei rotatii - D


Nr. Crt.

Indicatori

Nivel realizat
Numar rotatii
Durata unei rotatii

(zile)

Determinarea datelor din tabel se face dupa urmatoarele formule :


N= numarul de rotatii, Ca= cifra de afaceri, Ac=active circulante, D= durata unei rotatii

Analiza cheltuielilor

Un instrument important de masura a eficientei institutiei, abordata prin prisma indicatorilor de eforturi, il reprezinta costurile.


Nr. Crt.

Categorie de cheltuielivaloare


valoareCheltuieli pentru exploatare


Cheltuieli financiare


Cheltuieli extraordinare


Cheltuieli totale


Comparativ cu dinamica cifrei de afaceri, dinamica cheltuielilor totale a inregistrat valorile prezentate in tabelul urmator:

Nr crt

IndicatoriDinamica cifrei de afaceriDinamica cheltuielilor totaleDinamica cheltuielilor de exploatareDinamica cheltuielilor cu personalulDinamica profitului brutDinamica profitului netSe observa faptul ca in cadrul cheltuielilor totale cheltuielile de exploatare au ponderea cea mai mare.


Analiza rentabilitatii

Analiza rentabilitatii se bazeaza pe formula clasica:

Rezultate = Venituri - Cheltuieli si, prin intermediul unor aspecte cantitative si structurale referitoare la rezultatele economice, se ajunge la analiza ratelor rentabilitatii, importanti indicatori de eficienta economica (indicatori calitativi).Rata rentabilitatii costurilor


Aceasta rata are urmatoarele valori:
Rata rentabilitatii activelor


Aceasta rata are urmatoarele valori:

Rata rentabilitatii comerciale


Aceasta rata are urmatoarele valori:
Rata rentabilitatii economice


Aceasta rata are urmatoarele valori :
Analiza patrimoniala

Analiza functionala a situatiei financiar - patrimoniale, este centrata pe fondul de rulment si pe necesarul de fond de rulment.

Fondul de rulment calculat cu ajutorul bilantului patrimonial, este rezultatul formulei :

FR = Capital permanent - Active imobilizate

Necesarul de fond de rulment se calculeaza astfel :

NFR = Stocuri + Creante - Datorii

Trezoreria neta se calculeaza :

TN = FR - NFR


Din bilant reiese ca :

-FR2003 = 134.260

-FR2004 = 182.377


-NFR2003 =559.869   

-NFR2004 =1.359.031


-TN2003 = - 425.609

-TN2004 = - 1.176.654


Pentru efectuarea analizei patrimoniului din punct de vedere al eficientei trebuie calculate :

rata lichiditatii patrimoniale

rata solvabilitatii

rata datoriilorRata lichiditatii patrimoniale are urmatoarele valori :
Rata solvabilitatii a inregistrat urmatoarele valori:
Rata datoriilor a evoluat astfel:In analiza indicatorilor economico - financiari plecam de la rata profitului, deoarece obtinerea profitului reprezita principalul obiectiv si criteriu de apreciere a activitatii unei firme.

Formula de determinare a ratei profitului este urmatoarea:

este un venit din exploatare. Ea reprezinta un venit ce cuprinde atat cheltuielile aferente desfasurarii activitatii cat si profitul.

exprima cat de rentabila este activitatea pe care o desfasoara institutia fiind evidentiata in tabelul urmator:

5. ROLUL PARGHIILOR ECONOMICE IN DEZVOLTAREA ACTIVITATII AGENTULUI ECONOMIC

5.1. Impozitul pe profit

Impozitul pe profit se aplica asupra profitului impozabil obtinut din orice sursa. Cota de impozit pe profit care se aplica asupra profitului impozabil este de 25%.

Profitul impozabil se calculeaza ca diferenta intre veniturile realizate din orice sursa si cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile si la care se adauga cheltuielile nedeductibile. La stabilirea profitului impozabil se iau in calcul si alte elemente similare veniturilor si cheltuielilor potrivit normelor de aplicare.

INCD Urbanproiect are obligatia de a plati impozitul pe profit trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a primei luni urmatoare trimestrului pentru care se calculeaza impozitul.

In cursul anului fiscal, institutia are obligatia de a depune declaratia de impunere pana la termenul de plata al impozitului pe profit, inclusiv.

5.2. Credite

Avand in vedere politica economica a INCD Urbanproiect, acesta nu detine nici un credit la banci comerciale.

5.3. Profit

Principalul obiectiv si criteriu de apreciere a activitatii unei firme este profitul. Institutul INCD Urbanproiect a inregistrat profit in ultimii 2 ani 61.233.000lei in 2003 si 573.192.000lei in 2004, asa cum reiese din documentele financiar - contabile.

Se poate observa o crestere a profitului semnificativa in masura in care cheltuielile totale au crescut cu 125% in 2004 fata de 2003.


5.4. Salarii

Grila de salarizare corespunzatoare salariului de referinta minim pe ramura negociat (3.500.000 lei) incepand cu aprilie

Grupa valorica

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Necalificati


Calificati


Studii generale


Studii medii liceale


Studii medii postliceale


Studii medii liceale


Studii medii postliceale


Subingineri sau Conductori Arhitecti


Studii superioareINCD Urbanproiect are deschis un cont la Banca Romana de Dezvoltare prin care se realizeaza plata salariilor, prin cont de card.

Plata salariilor se face periodic, sub forma de avans si lichidare, la datele de 25 ale lunii si respectiv 10 ale lunii urmatoare.

In cazul in care oricare dintre datele de salariu coincid cu o zi nelucratoare, plata salariilor se va face anterior acestor date. Toate drepturile banesti cuvenite salariatilor se platesc inaintea oricaror obligatii banesti ale unitatii.


5.5. Taxa pe valoarea adaugata, taxe, dobanzi

Activitatile de cercetare - dezvoltare si inovare pentru realizarea programelor, subprogramelor si proiectelor, precum si a actiunilor cuprinse in Planul national de cercetare - dezvoltare si inovare, in programele - nucleu si in planurile sectoriale, prevazute de O.G. nr. 57/2002 precum si activitatile de cercetare-dezvoltare si inovare finantate in parteneriat international, regional si bilateral li se aplica cota zero pentru taxa pe valoarea adaugata.

Pentru celelalte activitati desfasurate in cadrul INCD Urbanproiect se aplica cota de 19% pentru taxa pe valoarea adaugata.

Alte impozite:

Taxa asupra mijloacelor de transport se plateste la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale unde institutul are sediul.

Taxa pentru servicii de reclama si publicitate se calculeaza prin aplicarea cotei taxei respective la valoarea serviciilor de reclama si publicitate. Cota taxei se stabileste de consiliul local, fiind cuprinsa intre 1% si 3%.

INCD Urbanproiect are deschis un cont la Banca Romana de Dezvoltare prin care se realizeaza diverse operatiuni financiar - bancare.

6. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL FIRMEI

6.1. Sistemul decizional

Conform H.G. 1233/1996, anexa 2, conducerea INCD Urbanproiect este asigurata de:

Consiliul de administratie

Comitetul de directie

Director general

Consiliul Stiintific


Consiliul de administratie este format din 7 membri, numiti pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reinnoit.

Structura Consiliului de Administratie este alcatuita din :

1 presedinte - directorul general al INCD Urbanproiect

1 vicepresedinte - presedintele Consiliului Stiintific

5 membrii:

1 reprezentant al Ministerului Educatiei si Cercetarii (fost M.C.T.)

1 reprezentant al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

1 reprezentant al Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei

1 reprezentant al Ministerului de Finante

1 reprezentant al unei asociatii profesionale in domeniu

Numirea membrilor consiliului de administratie se realizeaza prin ordin al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu avizul Ministrului Educatiei si Cercetarii, la propunerea directorului general.

Consiliului de Administratie are, in principal, urmatoarele atributii:

Avizeaza organizarea de subunitati, sectii, laboratoare si alte structuri organizatorice necesare realizarii obiectivului de activitate al institutului, in cadrul structurii organizatorice aprobate;

Aproba, la propunerea Consiliului Stiintific, strategia si programele concrete de dezvoltare a institutului, de introducere a unor metodologii moderne si de modernizare a celor existente in concordanta cu strategia generala a domeniului propriu;

Propune Programul anual de cercetare - dezvoltare pe care il inainteaza Colegiului consultativ pantru cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica;

Propune Programul anual de elaborare a reglementarilor tehnice pe care il inainteaza Comitetului tehnic de coordonare generala al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului;

Analizeaza si avizeaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si il depune la al Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, in vederea aprobarii prin hotarare a Guvernului;

Analizeaza si avizeaza bilantul contabil, contul de profit si pierdere, si le supune aprobarii Ministerului Finantelor si aproba raportul de gestiune asupra activitatii desfasurate de institut in anul precedent;

Analizeaza raportarea trimestriala privind activitatea realizata de institut, aproba masuri pentru desfasurarea acesteia cu conditii de echilibru al bugetului de venituri si cheltuieli;

Analizeaza, aproba sau, dupa caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, investitiile care urmeaza a fi realizate de institut;

Propune spre aprobare, in conditiile legii, majorarea sau diminuarea patrimoniului, concesionare, inchirierea sau locatia de gestiune a unor bunuri, servicii si subunitati de productie din patrimoniul institutului;

Aproba valorificarea bunurilor dobandite cu respectarea prevederilor legale;

Fundamenteaza si prezinta Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului propuneri pentru asigurarea de fonduri prin bugetul de venituri si cheltuieli al acesteia pentru finantarea obiectivelor de interes public specifice activitatii institutului;

Aproba volumul creditelor bancare in limitele prevederilor legale, si stabileste modul de rambursare;

Aproba utilizarea disponibilitatilor in valuta;

Adopta masuri si urmareste realizarea cooperarilor externe in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului;

Aproba contractul colectiv de munca;

Executa orice alte atributii stabilite potrivit prevederilor legale.


Comitetul de directie asigura conducerea operativa a INCD Urbanproiect si este alcatuit din directorul general, directorii din structura organizatorica a institutului, sefii de sectie si seful compartimentului personal - contractare - administrativ.

Comitetul de directie stabileste actiunile concrete necesare pentru realizarea obiectivelor rezultate din:

strategia programelor de dezvoltare a institutului;

programul anual de cercetare - dezvoltare;

programul anual de elaborare a reglementarilor tehnice;

bugetul de venituri si cheltuieli;

programul de investitii;

sistemul de asigurare a calitatii;

alte obligatii.

Comitetul de conducere exercita atributii si alte raspunderi in limita competentelor stabilite de directorul general si aprobate de Consiliul de Administratie.


Directorul general al INCD Urbanproiect este numit prin ordin al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu acordul Ministrului Educatiei si Cercetarii, la propunerea Colegiului consultativ pentru cercetare - dezvoltare, dintre cercetatorii stiintifici care lucreaza in domeniu si au pregatire manageriala.

Directorul general are urmatoarele atributii si responsabilitati:

reprezinta, personal sau delegat, interesele institutului in relatiile cu alte organe, organizatii si agenti economici, precum si cu persoane fizice din tara si din strainatate;

stabileste atributiile, competentelesi relatiile compartimentelor de la toate nivelurile organizatorice ale institutului, precum si relatiile acestora cu tertii;

propune modificarea structurii organizatorice si functionale ale institutului;

numeste si revoca pe conducatorii compartimentelor de munca din aparatul propriu, precum si pe directorii din structura organizatorica a aparatului institutului, cu avizul consiliului de administratie;

asigura negocierea contractului colectiv de munca la nivelul institutului si a salariilor personalului din institut; aproba salariile rezultate prin negociere directa;

angajeaza si concedieaza personalul institutului;

are atributii si raspunderi similare unui ordonator de credite pentru sumele alocate institutului de la Bugetul de Stat;raspunde de administrarea intregului patrimoniu, cu respectarea prevederilor legale;

exercita atributiile si are raspunderile care ii revin din prevederile legale, aproba si ia masuri privind activitatea institutului, cu exceptia celor date, potrivit reglementarilor legale, in competenta altor organe;

exercita orice alte atributii ce-i sunt delegate de consiliul de administratie;

poate delega, in conditiile legii, o parte din atributiile sale celorlate persoane din conducerea institutului.


Consiliul Stiintific este alcatuit din cercetatori cu realizari deosebie, cu capacitate de sinteza si de prospectare in domeniu, cadre didactice din invatamantul superior, salariati ai institutului sau din afara, alesi prin vot secret de catre cadrele cu studii superioare din institut.

Consiliul Stiintific este format din 9 membrii, condus de catre 1 presedinte si de 1 vicepresedinte, alesi pe timp de 2 ani de catre membrii consiliului. Din Consiliul Stiintific fac parte, de drept, directorul general si directorul stiintific al institutului.

Atributiile principale ale Consiliului Stiintific sun urmatoarele:

participa la elaborarea strategiei de dezvoltare a activitatii de cercetare - dezvoltare si la elaborarea Programului national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica, in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului;

contribuie la realizarea obiectivelor stiintifice si tehnologice ale Programului national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica;

intocmeste anual Programul anual de elaborare a reglementarilor tehnice in domeniul propriu de activitate;

examineaza si avizeaza proiectele de cercetare stiintifica, precum si realizarea acestora;

avizeaza hotararile care implica politica de cercetare a institutului si a ramurii de cercetare - dezvoltare;

propune masuri pentru perfectionarea profesionala si incadrareapersonalului de cercetare in grade profesionale;

face propuneri privind modul de organizare a cursurilor de incadrare si promovare a personalului de cercetare;

numeste comisiile de concurs pentru promovarea pe functiile atestabile si confirma rezultatele concursului pentru functiile de cercetator stiintific, cercetator stiintific principal gradul I, II si III;

organizeaza si coordoneaza desfasurarea actiunilor cu caracter stiintific;

avizeaza actiunile de cooperare, interne si intenationale, cu scop stiintific;

avizeaza acordarea de burse de studii si stagii de perfectionare in strainatate.

Director tehnic coordoneaza activitatea tehnica a Sectiilor de Urbanism si Amenajarea Teritoriului, este presedintele Consiliului Stiintific si are atributiile prezentate anterior referitor la Consiliul Stiintific.

Directorul economic coordoneaza activitatea Serviciului Financiar-Contabil.

Directorul economic raspunde, in principal, de:

gestionarea in conditii de maxima eficienta a patrimoniului societatii;

organizarea controlului preventiv pentru consumuri de materii prime si materiale, contracte, documente de plata a drepturilor banesti cuvenite salariatilor, contracte de credite;

intocmirea Bugetului de venituri si cheltuieli anual si semestrial;

asigurarea fondurilor necesare desfasurarii activitatii de productie si investitii, inclusiv credite;

asigurarea acoperirii costurilor de productie pe seama veniturilor;

intocmirea analizelor privind nivelul lunar al costurilor realizate de sectiile de productie si pe total societate, si propune masuri de reducere sistematica, operativa a acestora, in vederea obtinerii unui profit maxim;

asigura desfasurarea ritmica si in conditii de eficienta a platilor catre furnizori;

achitarea la temene si in conditii de eficienta a obligatiilor de orice natura.6.2. Sistemul informational


Principalele aspecte care caracterizeaza sistemul informational sunt cele legate de activitatea de contractare a lucrarilor si cele financiar-contabile.
Contractarea lucrarilor
Serviciul Plan Organizarea Muncii Marketing emite documentele necesare pentru contractarea lucrarilor in 2 exemplare.

1 exemplar ramane la Serviciul Plan, Organizarea Muncii, Marketing

Calculul valoric se face pentru fiecare lucrare, dupa care datele se centralizeaza pe fiecare sectie si apoi la nivel de institut.

Calculul resurselor umane direct productive se face pentru fiecare lucrare.

Aprobarea devizului se face de catre Directorul general, Directorul economic, Sef serviciu Plan, Organizarea Muncii, Marketing si seful de proiect.


Situatia documentelor informationale:


Nr. crt.

documentu-luiNr. ex

Periodicitate

EmitentBeneficiar

Volum de informatii

Utilitate decizionala

Utilitate operationala


Nota de intrare-receptie

(NIR)


Mediu


X

Bon de

consum


MediuX


Nota de predare a lucrarii


La preda-rea lucrarii

Serviciul Plan, Organizarea Muncii, MarketingBeneficiarul lucrarii

Mediu


X


Dispozi-tie de plata


MediuX


CEC cu limita de suma


Ori de cate ori este nevoie

Serviciul financiar-contabil

Banca
Mic


X


Nota de contabili-tate


Lunar

Serviciul

financiar-contabilitate

Contabilitate
Mare


X


Ordin de plata


Ori de cate ori este

Banca

Mediu

X


Facturi


Ori de cate ori este

Mediu


X
Nr. crt.

Denumirea

documentu-luiNr. ex.

Periodicitate

EmitentBeneficiar

Volum de informatii

Utilitate decizionala

Utilitate operationala


Fise limita de consum


Ori de cate ori este nevoie

Sectiile productive

Serviciul

financiar-contabilitate

Mediu

X


Registru de casa


Zilnic

Casierie

Serviciul

financiar-contabilitate

Mediu

X


Extras de cont


Zilnic, cand se fac op. bancare

Banca

Serviciul

financiar-contabilitate

Mic

X


State de plata


Lunar

Serviciul

financiar-contabilitate

Serviciul

financiar-contabilitate

Mediu

X


Lista de avans


Lunar

Serviciul

financiar-contabilitate

Serviciul

financiar-contabilitate

Mediu

X


Balanta de

verificare

sintetica


Lunar

Serviciul

financiar-contabilitate

Director

economic

Mare
X
X

Balanta analitica
lunara

Lunar
Serviciul financiar-contabilitate
Director economic
Mare

X


Bilant
contabil

Semes-trial
Serviciul financiar-contabilitate
Director
General, Administratia financiara, Registrul Comertului
Mare

X6.3. Sistemul organizatoric (organizarea procesuala si structurala)


Structura organizatorica a firmei reprezinta ansamblul persoanelor si subdiviziunilor organizatorice astfel constituite, incat sa asigure premisele organizatorice in vederea stabilirii si realizarii obiectivelor previzionate.


Principalele componente ale structurii organizatorice, care se regasesc in orice organizatie, indiferent daca au sau nu un caracter industrial, sunt urmatoarele:

postul

functia

ponderea ierarhica

compartimentul

nivelul ierarhic

relatiile organizatorice

Aceasta componenta manageriala (sistemul organizatoric) se regaseste sub forma organizarii procesuale si a organizarii structurale.

In privinta organizarii procesuale, in cadrul INCD Urbanproiect, exista 5 functiuni de baza :

Functiunea de personal este inclusa in Serviciului Plan, Organizarea Muncii, Marketing, si este indeplinita de catre 1 inspector personal.

La nivel de compartimente sunt delimitate atributiile, responsabilitatile si competentele, iar posturile sunt descrise in fisele postului contin sarcinile, responsabilitatile si competentele acordate.

Organizarea structurala a INCD Urbanproiect este evidentiata in Regulamentul de organizare si functionare, organigrama si fisele de post.

Organigrama este piramidala, specifica unei structuri organizatorice de tip ierarhic - functional;

Fisele de post sunt elaborate atat pentru manageri, cat si pentru executanti cuprinzand postul, marca, compartimentul, cerinte, relatii, atributii, responsabilitati.


Pentru exemplificare vor fi prezentate fise de post pentru studiile superioare (arhitect) si pentru studii medii (tehnician proiectant).


Fisa postului - pentru studii superioare

I. POSTUL: Arhitect

II. COMPARTIMENTUL FUNCTIONAL: Sectia Amenajarea Teritoriului

III. CONDITII DE OCUPARE A POSTULUI: Studii superioare de specialitate

IV. ACTIVITATEA DE BAZA A SALARIATULUI: Functie de coordonare

V. RELATII IERARHICE:

- de subordonare fata de seful de proiect complex, adjunctul sefului de sectie si personalului cu functii de conducere;

- de coordonare a personalului din subordine.

Indiferent de relatiile de subordonare - coordonare, toti salariatii din INCD Urbanproiect au obligatia de a colabora intre ei in problemele profesionale si de ordin administrativ, pentru buna desfasurare a activitatii institutului.

VI. ATRIBUTIILE SALARIATULUI:

- participa la contractarea lucrarilor, prin normare si tarifare;

- se documenteaza permanent asupra noutatilor privind practicile, tendintele, legislatia, etc., de profil, din tara si din Europa;

- cunoaste si foloseste baza de date a Institutului;


- intocmeste o bibliografie specifica lucrarii;

- poarta discutii cu beneficiarul lucrarii;

- poarta discutii cu colaboratorii specificati de Tema-program in vederea contractarii de lucrari de subproiectare;

- elaboreaza Teme-program si teme de subproiectare si urmareste respectarea acestora in elaborarea lucrarii;

- verifica si valorifica documentatiile intocmite de subproiectanti;

- elaboreaza conceptia propriei lucrari;

- face deplasari pentru documentare, in conformitate cu cerintele lucrarii;

- solicita consultari, pe parcursul desfasurarii proiectului, sefului de sectie si Consiliului Stiintific;

- participa la avizarea lucrarilor proprii;

- urmareste si asigura coordonarea activitatilor personalului subordonat, inclusiv productivitatea si incarcarea acestora;

- gestioneaza materialele si informatiile, in interesul Institutului;

- preda la arhiva institutului un exemplar din documentatie elaborata;

- executa alte sarcini e serviciu cum ar fi participarea la seminarii, conferinte, instruiri, organizare de expozitii, etc.

In afara atributiilor de specialitate in fisa postului, toti salariatii au obligatia sa execute sarcini de natura profesionala si/sau administrativa in conformitate cu cerintele formulate de seful direct sau de conducerea institutului. Prin conducerea institutului se intelege: directorul general, directorul stiintific si directorul economic.

VII. RESPONSABILITATI:

Toti salariatii au obligatia de a raspunde de indeplinirea la timp de de calitate a atributiilor specifice si a celorlalte sarcini primite conform prevederilor din fisa postului.

VIII. SANCTIUNI:

Nerespectarea sarcinilor (din motive imputabile) care decurg din atributiile si responsabilitatile mentionate in fisa postului, atrage dupa sine santiuni disciplinare cnf. cap.12 din Regulamentul de Organizare, Functionare si Ordine Interioara si a Contractului Colectiv de Munca in vigoare.

Fisa postului - pentru studii medii

I. POSTUL: Tehnician

II. COMPARTIMENTUL FUNCTIONAL: Sectia Amenajarea Teritoriului

III. CONDITII DE OCUPARE A POSTULUI: Studii medii de specialitate, studii postliceale

IV. ACTIVITATEA DE BAZA A SALARIATULUI: Intocmitor de lucrari - functie de executie

V. RELATII IERARHICE:

- de subordonare fata de seful de sectie, adjunct sef de sectie, sef de proiect complex, sef de proiect, responsabil lucrare;

- de coordonare a personalului din subordine.

Indiferent de relatiile de subordonare - coordonare, toti salariatii din INCD Urbanproiect au obligatia de a colabora intre ei in problemele profesionale si de ordin administrativ, pentru buna desfasurare a activitatii institutului.

VI. ATRIBUTIILE SALARIATULUI:

Contribuie la realizarea de proiecte sau programe de cercetare - dezvoltare prin:

- cunoaste si foloseste baza de date existenta in Institut;

- face deplasari pentru culegerea de date si informatii in teritoriu sau la anumite institutii, la solicitarea sefilor ierarhici (responsabil lucrare, sef proiect, sef sectie);

- se perfectioneaza permanent in domeniul utilizarii tehnicii de calcul pentru intocmirea lucrarilor de care raspund;

- executa operatii de complexitate medie (la solicitarea responsabilului de lucrare, a sefului de proiect): calculare de indicatori si indici, reprezentari grafice, cartograme, harti si alte materiale de lucru;

- participa la editarea lucrarilor, inclusiv la ilustrarea grafica;

- participa la activitatea de digitizare, transformare in coordonate reale a unor harti si planuri, la solicitarea sefului Compartimentului Informatic;

- executa tehnoredactari computerizate in limita competentei personale.

In afara atributiilor de specialitate in fisa postului, toti salariatii au obligatia sa execute sarcini de natura profesionala si/sau administrativa in conformitate cu cerintele formulate de seful direct sau de conducerea institutului. Prin conducerea institutului se intelege: directorul general, directorul stiintific si directorul economic.VII. RESPONSABILITATI:

Toti salariatii au obligatia de a raspunde de indeplinirea la timp de de calitate a atributiilor specifice si a celorlalte sarcini primite conform prevederilor din fisa postului.

VIII. SANCTIUNI:

Nerespectarea sarcinilor (din motive imputabile) care decurg din atributiile si responsabilitatile mentionate in fisa postului, atrage dupa sine santiuni disciplinare cnf. cap.12 din Regulamentul de Organizare, Functionare si Ordine Interioara si a Contractului Colectiv de Munca in vigoare.

Un element important al structurii organizatorice il constituie dimensiunea umana a componentelor acesteia, "Incadrarea cu personal"este prezentata in tabelul urmator:

Nr. Crt.

Personal


- Sem I -


Total personal, din care:Personal de managementPersonal de executie- personal cu studii superioare

- tehnice

- economice

- ingineri

- sociologi- personal cu studii medii tehnice- alte ocupatiiInstitutul INCD Urbanproiect dispune de 6 compartimente, din care :

Compartimente functionale

Serviciul Control Financiar Preventiv

Oficiul Juridic

Serviciul Productie - Organizarea Muncii - Editie

Serviciul Financiar - Contabil

Compartimente operationale

Sectia Urbanism

Sectia Amenajarea Teritoriului

6.4. Sistemul metodologico - managerial


Subsistemul metodologic in cadrul INCD Urbanproiect este alcatuit din:

managementul participativ - exercitat la nivelul Consiliului de administratie, Consiliului de Directie si a Consiliului Stiintific;

managementul prin obiective - concretizat sub forma unor liste cu termene de executie si persoane care trebuie sa duca la indeplinire lucrarea respectiva;

managementul prin bugete - evidentiat in elaborarea, realizarea si urmarirea bugetului de venituri si cheltuieli.


Metode si tehnici de management

diagnosticarea - regasita sub forma unor analize periodice sub forma raportului de gestiune al Consiliului de Administratie ce insoteste bilantul contabil;

sedinta - o metoda des utilizata .Tipurile de sedinte organizate in cadrul institutului sunt sedintele decizionale de avizare interna a lucrarilor, sedintele de informare, sedintele de analiza;

tabloul de bord - este concretizat intr-o suma de informatii de sinteza utilizate de directorul general, directorii executivi si sefii de sectii;

delegarea - este o metoda utilizata pentru rezolvarea unor probleme de catre subordonati;

metoda SCOP - sistemul cost - ora - productie - pune accent deosebit pe determinarea unor costuri juste, exacte ale productiei;

metode de calculatie a costurilor cu evidentierea cheltuielilor pe lucrari.
Nr. Crt.

Personal

Numar (2005)


Total personal, din care:ArhitectConductor arhitectEconomistInginerJuristSociologGeografFizicianMatematicianTehnician urbanism si amanjarea teritoriuluiDesenatorContabilInspector personalCasierSecretarRedactare computerizataSoferMuncitor mecanicFotografFunctionar economic si administrativOperatori masiniLegatorPersonal intretinere

loading...


Document Info


Accesari: 3647
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate

Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2020 )