Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
FUNCTIA DE TRATARE A INFORMATIEI

management


FUNCŢIA DE TRATARE A INFORMAŢIEI1.1. Rolul secretariatul în sistemul informational al organizatiilorNotiunea de informatie, în activitatile administrative, nu trebuie confundata cu cea de informatie stiintifica, care constituie baza unei cercetari.

La nivelul organizatiilor, orice angajat care vorbeste, efectueaza o semnalizare, scrie o cerere, un raport, elibereaza o chitanta, o schita etc. emite informatii. De asemenea, un termometru care indica temperatura mediului ambiant sau un calculator electronic care tipareste rezultatul unui calcul, emit informatii. Se poate observa, deci, ca informatiile în sensul pe care l-am mentionat, pot fi generate de un emitator uman dar si de catre un dispozitiv programat de om. Valorificarea informatiei pentru desfasurarea activitatilor administrative se face în urmatoarele etape succesive:

ˇ        Culegerea informatiilor - adica receptionarea planificata, urmarind un anumit scop;

ˇ        Prelucrarea informatiilor - presupunând totalitatea transformarilor la care sunt supuse mesajele receptionate, în asa fel încât, sa rezulte informatii distincte de cele receptionate. De exemplu, prin centralizarea unor date, un functionar va întocmi documentul sau lucrarea numita Centralizator care cuprinde informatii noi, fata de datele receptionate; prelucrari de informatii sunt si diversele calcule matematice pe care le efectueaza calculatorii umani sau masinile de calcul. În general, prelucrarea informatiilor constituie partea cea mai complexa si subtila dintre etapele procesului informational.

ˇ        Stocarea informatiilor (sau memorarea) este operatia prin care o cantitate de informatii este înmagazinata pe un suport material sau în creierul uman; aceasta informatie poate fi receptionata de mai multe ori, fiind conservata, în functie de necesitati sau importanta, pentru perioade mai scurte sau mai îndelungate de timp.

Parcurgerea acestor etape constituie asa numitele procese informationale.

Pentru a fi valorificate, informatiile trebuie sa circule. Schimbul de informatii în interiorul organizatiilor sau între organizatii este denumit comunicatie. Procesele comunicationale cuprind fazele de predare, transmitere si primire a informatiilor.

In orice structura organizatorica, aceste procese nu se desfasoara la întâmplare ci sunt strâns intercolerate, constituind sistemul informational al unei organizatii.

Orice angajat, implicat în activitatile de birou, trebuie sa cunoasca provenienta informatiilor pe care le culege, natura informatiilor, avantajele si dezavantajele metodelor si mijloacelor de prelucrare, directia de transmitere si rolul lor în sistem.

Secretariatul, prin rolul sau de auxiliar circumscris conducerii, opereaza, desigur, cu informatiile materializate si nematerializate care circula la acest nivel al organizatiei. Gradul de complexitate, al activitatilor specifice procesului informational, variaza în functie de complexitatea activitatii de management, a deciziilor si actiunilor întreprinse de managerul caruia îi este subordonat secretariatul.

Structura timpului de lucru a unui manager, analizata din diferite puncte de vedere, de catre specialisti în domeniu, se consuma astfel:

ˇ         primirea de informatii 23 %

ˇ         luarea de decizii 41%

ˇ         dare de dispozitii 1%

ˇ         schimb de informatii 4%

ˇ         elaborare de informatii 4%

ˇ         executare de lucrari 5%_

ˇ         confirmare decizii 8 %

ˇ         explicatii, îndrumari 14%

In aceste conditii, se poate afirma ca informatia constituie o resursa fundamentala a procesului de management pentru atingerea obiectivelor organizatiei.

Sistemul informational al organizatiilor asigura coeziunea sistemului de conducere. Informatia circul 18318l1110s 59; pe canale formate de legaturi ierarhice si functionale materializate de structura organizatorica a unitatii. Din sistemul informational face parte si sistemul de comunicatii prin care se pun în contact sursele de informatii prin intermediul retelelor.

1.2. Tipologia circuitelor informationale la nivelul secretariatului

In sistemul informational al organizatiilor, secretariatele manageriale se constituie ca adevarate centrale de comutatie a informatiilor, unde acestea converg din toate partile întreprinderii si din exterior.

O structurare orientativa circuitelor informationale specifice biroului de secretariat, s-ar prezenta astfel [1] :

A) în secretariate se constituie un important canal informational în relatiile ierarhice directe cu conducerea, în sensurile:

ˇ        de la conducere spre secretariat

ˇ        circuit informational linear si descendent;

ˇ        se concretizeaza prin dispozitii verbale personale sau prin microfon, note scrise cu indicatii pentru efectuarea unor lucrari, rezolutii pe acte, pe scrisori, solicitari de legaturi telefonice, etc.

ˇ        de la secretariat spre conducere

ˇ        circuit informational ascendent si linear;

ˇ        se concretizeaza prin: comunicari verbale personale sau prin microfon pentru stabilirea contactelor telefonice, anuntarea sau prezentarea vizitatorilor la conducere, prezentarea corespondentei si a altor documente din arhiva curenta a secretariatului etc.

B)     Secretariatul este o centrala în circuitul ascendent si descendent al informatiei ce se desfasoara între conducator si subsistemul condus:

ˇ        circuit ascendent în etapa premergatoare deciziilor, furnizând conducerii informatiile obtinute de la diferite compartimente ale organizatiei, eventual selectate prin tehnici specifice.

ˇ        circuit descendent prin care conducerea organizatiei, în exercitarea functiei de comanda, emite decizii de organizare, coordonare si executie catre subsistemul condus; acestea se concretizeaza prin ordine, dispozitii, circulare, redactate si transmise de catre secretariat.

ˇ        circuit ascendent în cursul executarii deciziilor, adica informatiile de control prin care conducatorul se asigura daca deciziile transmise au fost executate; se concretizeaza prin de dari seama, rapoarte, pontaje si alte situatii sintetice. Este faza de retroactiune (feed-back-ul) în exercitarea functiei ce control si evaluare.

C) Secretariatul este o centrala de comutatie a informatiilor pentru informatiile care intra din mediul extern catre toate nivelurile organizatiei si a celor care ies din organizatie spre mediul extern. Orice organizatie are relatii cu mediul economico-social: organe financiare, bancare, organizatii ierarhic superioare sau subordonate (filiale, agentii, sucursale), alte organizatii si parteneri de afaceri. Comunicarile oficiale se desfasoara cu preponderenta prin scrisori, chiar daca într-o faza initiala se poarta eventuale comunicari verbale.

D) Circuit informational orizontal si linear se stabileste între diferite compartimente de secretariat, în cadrul relatiilor de cooperare, atunci când dimensiunile organizatiei permit astfel de structuri.

Experienta practica arata ca: procurarea, culegerea, valorificarea si transmiterea directionata a informatiilor reprezinta o sarcina centrala a muncii moderne de secretariat.

Tratarea informatiei scrise, la nivelul secretariatului, presupune o serie de operatiuni care sunt în general:

ˇ        logice (sortare, clasare, grupare);,

ˇ        intelectuale (redactare de texte, traduceri);

ˇ        de prezentare (înscriere simpla, imprimare speciala, afisaj, etc.). -administrative (îndosarieri, setari, stampilari etc.).

In vederea usurarii activitatii, se utilizeaza numeroase mijloace de tratare manuale si automatizate.

Tratarea eficienta a informatiei scrise specifice activitatii de secretariat este conditionata de o serie de factori, dintre  care cei mai importanti ar fi:

ˇ        gradul de pregatire profesionala pentru aplicarea corecta a metodelor si tehnicilor de lucru;

ˇ        gradul de implicare în domeniul în care activeaza managementul;

ˇ        gradul de stapânire a mijloacelor tehnice de tratare a informatiei;

ˇ        gradul de adaptare la ritmuri variate de munca.

Organizatiile genereaza o multime de documente cu caracter administrativ. Orice activitate economica, administrativ sociala, culturala sau stiintifica, apare întâi ca idee, apoi se concretizeaza treptat în documente care adeveresc, constata sau preconizeaza fapte.

Documentele scrise sunt utilizate, în proportie ridicata, si pentru comunicarea cu persoane din interiorul sau din afara organizatiei. Dincolo de situatiile în care comunicarea scrisî este absolut necesara, în practica se înregistreaza asa numitul "mit al hârtiei". Sistemele de computere genereaza o multime de hârtii iar copiatoarele omniprezente încurajeaza reproducerea documentelor într-o larga distributie, având în vedere usurinta cu care acestea pot fi obtinute. Conform unor investigatii, în acest sens, în economia germana [2] prin anii 1997, mai mult de 80 % din totalitatea informatiilor erau memorate pe hârtii si nu puteau fi accesate decât manual, iar 20% se gaseau sub forma structurata, memorata electronic.

Stocarea electronica permite accesul la o cantitatea mare de informatii Informatiile de pe hârtii pot fi digitalizate prin scanare si facute astfel prelucrabile si gestionabile. Aceste procedee sunt însa posibile numai în unele domenii de activitate, cum ar fi întreprinderile care au baze de date structurate, referitoare la clienti si la modalitatile de facturare corespunzatoare si care înlocuiesc formularele de hârtie cu documente electronice. În acest sens, putem mentiona bancile, societatile de asigurari generale si de sanatate, societati de telefoane etc.

In principal, tratarea informatiei în secretariate presupune:

ˇ        activitati cu corespondenta organizatiei;

ˇ        reproducerea de texte sau scrierea dupa dictare;

ˇ        traducerea documentelor.

Comunicarea scrisa se realizeaza prin intermediul corespondentei.

1.3. Activitatea cu corespondenta

Notiunea de corespondenta include forma scrisa pe care o iau relatiile dintre doua sau mai multe persoane. Dupa cum scrisorile se adreseaza unor persoane juridice sau persoane fizice, acestea alcatuiesc obiectul corespondentei oficiale sau private.

Corespondenta oficiala cuprinde totalitatea scrisorilor si a actelor care circula între persoane juridice sau între o persoana fizica si o persoana juridica.

Sfera corespondentei oficiale este larga si cuprinde probleme cu continut juridic, economic, organizatoric, administrativ, diplomatic etc.

Pentru exercitarea acestei activitati trebuie respectare anumite principii:

ˇ           evitarea corespondentei inutile, în cazul în care unele probleme pot fi rezolvate prin contact personal sau telefonic;

ˇ           promtitudinea raspunsurilor

ˇ           operativitate în rezolvarea problemelor ce fac obiectul corespondentei.

In pofida existentei telefonului, a faxului si a cutiei postale electronice comunicatia prin corespondenta clasica predomina în viata organizatiilor.

Factorii care stau la baza mentinerii acestei forme de comunicare se justifica astfel:

ˇ         consemnarea scriptica a unei activitati cu elementele de autenticitate (stampile, iscalituri) au valoare probatorie juridica, deci, putere de convingere mai mare în relatiile oficiale ale organizatiilor;

ˇ         constituie o baza de înregistrari contabile;

ˇ         expeditorul si destinatarul au în fata texte identice;

ˇ         elaborarea scrisa ofera un timp mai mare de gândire pentru formularea si structurarea ideilor ;

ˇ         comporta un anumit ascendent al emitatorului fata de receptor;

ˇ         scrisorile oficiale pot fi ulterior transmise si pe alte canale (fax sau posta electronica);

ˇ         permit, prin asamblarea scrisorilor ce privesc o anumita problema, constituirea unui ciclu de corespondenta ce oglindeste nasterea, modificarea sau stingerea unor relatii între persoane juridice si persoane fizice;

ˇ         prin constituirea unui fond arhivistic, corespondenta poate deveni o sursa de documentare.

In ceea ce priveste dezavantajele comunicarii scrise, putem enumera:

ˇ           depersonalizarea comunicarii prin eliminarea relatiei directe între participanti;

ˇ           consum ridicat de energie umana în prelucrarea informatiei, cu implicatii asupra multiplicarii posturilor din structura organizatorica;

ˇ           costuri ridicate care presupun nu numai cheltuieli directe precum, salarii, hârtie, mijloace de prelucrare, imprimare si transmisie - dar si indirecte, cerute de conservarea în dosare si spatii special amenajate;

ˇ           prin extensie, din punct de vedere ecologic, comunicarea scrisa presupune o serie de costuri sociale: exploatarea padurilor, efecte poluante ale fabricilor de hârtie în mediu.

1. 3.1. Ciclul operatiunilor practice de secretariat cu corespondenta

  A) Operatiuni cu corespondenta primita

- Verificarea corespondentei - este operatiunea necesara pentru a constata eventuale greseli de expeditie, daca numarul scrisorilor corespunde cu cele scrise în condica de expeditie sau daca sunt în stare buna.

Semnatura de primire în condica de expediere sau în cea a registraturii trebuie sa fie lizibila.

In ultimul timp, se pune si problema coletelor suspecte sau a scrisorilor capcana. Indiciile în acest sens ar fi: o forma sau o marime neobisnuita, sârme atasate, urme de ulei sau de grasime pe ambalaj, greutate prea mare fata de marimea lor, miros de migdale sau o gaura de ac în ambalaj.

Se recomanda, ca în astfel de situatii, sa se aseze pachetul pe o suprafata plana, cât mai departe de birou si sa nu se deschida pâna la verificarea acestuia de catre persoane competente în astfel de situatii.

- Deschiderea plicurilor se face, în general de catre secretara, numai daca exista acordul conducerii în acest sens.

Recomandari:

Înainte de deschidere, se grupeaza în teancuri distincte scrisorile recomandate (se semneaza de primire), private (confidentiale, personale), cele marcate "Urgent", alte scrisori adresate firmei si, eventual, scrisori

ˇ   Adresate gresit.

ˇ   Scrisorile marcate "urgent" vor fi deschise cu prioritate;

ˇ   Nu se deschid scrisorile care poarta mentiunea "Personal" "strict secret", Strict personal"

Verificarea continutului scrisorii dupa deschidere

ˇ   Se verifica daca nu lipsesc file sau anexe ale scrisorii;

ˇ   Daca se constata lipsa unei anexe se face o nota pe scrisoare în acest sens, înainte de distribuire;

ˇ   Daca lipsa unei anexe nu permite rezolvarea problemei în scrisoare, se comunica imediat expeditorului aceasta problema;

ˇ   Filele anexei se prind împreuna cu scrisoarea;

ˇ   Plicul se prinde de scrisoare în urmatoarele situatii: a) daca scrisoarea nu are adresa expeditorului; b) daca adresa mentionata în interior nu este identica cu cea de pe plic; c) daca timpul scurs între data sosirii si data expedierii este prea mare, spre a se constata cauza întârzierii prin verificarea stampilei postei;

- Sortarea corespondentei primite

Dupa deschiderea plicurilor, corespondenta se sorteaza în trei grupe: a) cele care necesita atentia conducerii; b) cele care necesita atentia altor persoane din organizatie; c) cele care necesita atentia secretariatului.

Pentru usurarea operatiunii de distribuire a corespondentei, de o deosebita utilitate s-au dovedit etajerele cu compartimente pentru fiecare serviciu.

- Datarea si aplicarea stampilelor de înregistrare

Mentionarea datei pe scrisoare este importanta pentru urmatoarele motive:

ˇ        constituie o justificare pentru problemele care nu s-au putut rezolva la timp din cauza primirii cu întârziere a documentului;

ˇ        data sosirii este o posibilitate de amplasare în timp, în cazul folosirii ulterioare a scrisorii;

Data se va amplasa, pe cât posibil, întotdeauna în acelasi loc, adica sub data de origine a expeditorului pentru scrisori si sus în dreapta pe prima pagina, pentru corespondenta iesita ca raspuns sau din oficiu.

- Înregistrarea corespondentei în Registrul de Intrare-Iesire

Aceasta operatiune se efectueaza conform instructiunilor de aplicare a Legii Arhivelor Nationale nr. 16 / 1996 art. 8, 9, privind Evidenta documentelor (nota de trimitere la Arhivistica).

Repartizarea corespondentei pe compartimente

In prealabil, se face o selectie a scrisorilor oficiale de cele personale si se aseaza în ordinea importantei.

Daca mai multe persoane trebuie sa ia cunostinta de continutul unei scrisori se procedeaza astfel:

ˇ        se face un duplicat al scrisorii

ˇ        se întocmeste un tabel cu urmatoarele elemente: primitor, semnatura, data

ˇ        tabelul se transmite fiecarei persoane însotit de scrisoare, fiecare semnând de primire.

Avantajele sistemului:

-   scrisoarea originala ramâne la secretariat, evitându-se pierderea sau deteriorarea;

-   prin trecerea datei când a fost primita scrisoarea de fiecare persoana poate fi depistate mai usor compartimentele în care a fost retinuta mai mult timp.

Alte posibilitati:

ˇ        secretariatul trimite câte o copie a scrisorii catre toate compartimentele, dupa aplicarea rezolutiei de catre conducator;

ˇ        secretara face copii dupa fragmentele scrisorii care intereseaza un anumit compartiment.

B) Operatiuni cu corespondenta expediata

Scrisorile expediate de organizatii pot fi:

-   raspunsuri la scrisori primite

-   scrisori expediate din initiativa organizatiei cunoscute sub denumirea de corespondenta din oficiu.

Corespondenta poate sa provina din toate compartimentele organizatiei.

Daca solutionarea unei corespondente primite comporta o perioada mai îndelungata de timp, organizatia expeditoare trebuie anuntata printr-o scrisoare din oficiu spre a i se explica motivul întârzierii si termenul prevazut pentru raspunsul definitiv.

Indiferent de metoda folosita, secretariatul mai are urmatoarele responsabilitati:

ˇ         sa anunte termenul la care trebuie sa raspunda;

ˇ         sa vegheze asupra respectarii termenului si obtinerii ciornelor pentru dactilografiere.

- Redactarea corespondentei

Situatii:

a) Scrisoarea este conceputa de manager.

In aceasta situatie, secretariatul va asigura documentatia necesara (scrisoarea primita si alte date sau informatii legate de continutul scrisorii expediate.

b) Scrisoarea este conceputa de alte compartimente

ˇ        secretariatul va procesa scrisoarea în forma finala si o va multiplica în numarul de exemplare cerute; poate interveni în corectarea eventualelor greseli de formulare sau de ortografie, gramatica sau punctuatie;

ˇ        va verifica si va atasa anexele la scrisoarea corespunzatoare;

c) Scrisoarea este conceputa de secretariat

ˇ        în cazul corespondentei de raspuns, se analizeaza rezolutia si dispozitia primita, se consulta corespondenta anterioara si documentatia la care se refera;

ˇ        în cazul scrisorilor din oficiu, se alege modelul adecvat dupa tipul de corespondenta, se aduna si se studiaza actele normative sau alte documente care reglementeaza problema ce constituie obiectul scrisorii, se culeg informatii de la serviciile de specialitate si de la cei în drept, daca e cazul (manager, consilier juridic, sefi de compartimente).

ˇ        se întocmeste ciorna sau conceptul scrisorii si eventual, se prezinta spre avizare personalului de specialitate.

ˇ        se dactilografiaza sau proceseaza corespondenta; se verifica identitatea ciornei cu materialul dactilografiat si se face corectura eventualelor greseli sau omisiuni.

- Introducerea corespondentei în mapa managerului si prezentarea la semnat.

Corespondenta de raspuns se prezinta în mapa însotita de corespondenta de baza.

- stampilarea scrisorilor se efectueaza numai dupa semnarea de catre cei în drept si numai de catre persoana însarcinata cu pastrarea stampilei. stampila se aplica pe semnaturile autorizate.

Înregistrarea corespondentei în Registrul de evidenta la rubrica Iesiri si aplicarea datei si numarului de înregistrare pe fiecare scrisoare expediata.

- Scrierea adresei pe plic

Distribuirea rapida a corespondentei depinde de scrierea corecta a adresei care trebuie sa cuprinda elementele: numele destinatarului; numele strazii; si numarul; numele localitatii; orasul cu oficiul postal; numele judetului/ districtului; codul postal; tara.

ˇ        Se noteaza fiecare element al adresei pe un rând, separat;

ˇ        Se lasa în partea superioara a plicului loc suficient pentru timbre, marca de scutire de taxe sau stampila postei ;

ˇ        Se scrie codul postal în partea de jos a adresei;

ˇ        Se scrie orice mentiune speciala, ca de exemplu: Personal, Secret, In atentia ., separat de adresa, de obicei la doua spatii albe de numele destinatarului; mentiunea Urgent se va scrie pe plic în dreapta si dedesuptul adresei;

ˇ        Se verifica daca timbrele corespund cerintelor postei

ˇ        Adresele de pe plicuri sunt confruntate cu antetul scrisorii înainte de împaturire.

- Împaturirea si introducerea scrisorilor în plic

ˇ        Se procedeaza astfel încât, atunci când se scoate scrisoarea din plic, antetul sa fie în partea de sus;

ˇ        Se evita împaturirea scrisorii mai mult decât este nevoie pentru a fi introdusa în plic.

- Introducerea anexelor în plicuri

ˇ        Anexele de marimea scrisorii se împaturesc simplu, împreuna cu scrisorile;

ˇ        Daca anexele contin mai multe foi, acestea se capseaza între ele, dar nu se prind de scrisori. Se împatureste anexa, se împatureste scrisoarea si se introduce anexa în ultima împaturire a scrisorii;

ˇ        Anexele mai mari decât scrisoarea (brosuri, prospecte, cataloage etc.) se expediaza în plicuri mari. Scrisorile, în acest caz pot fi introduse în prealabil într-un plic mai mic, care poate fi sigilat sau nu, în functie de cerinte, si introdus în plicul mare;

ˇ        Anexele mai mici decât scrisoarea se prind de scrisoare, în coltul de sus, stânga. Daca sunt mai multe anexe, cea mai mica va fi prinsa deasupra.

ˇ        Plicurile sunt repartizate si legate în pachet dupa criteriile de expediere: a) cu adrese în aceeasi directie; b) recomandate; c) strainatate

- Expedierea corespondentei prin posta

In organizatiile mari, se ocupa de primirea si expedierea corespondentei, serviciul de registratura.

Modalitatile de expediere a corespondentei pot fi: expediere prin posta, prin fax, cu ajutorul curierilor.

Alegerea uneia sau alteia dintre aceste cai se face în functie de distanta pâna la destinatar, de importanta scrisorii, de costul expedierii s.a.

Pentru expediere se întocmesc borderouri de expediere, dupa urmatorul model (vezi model).

Borderou de expeditie nr.

Nr. crt.

Nr. înregistrare

Data

Destinatar

Localitatea

Greutatea

Taxa

(lei)

Nr. recipisa

Asemenea borderouri se întocmesc separat pentru urmatoarele situatii:

ˇ        scrisori simple loco;

ˇ        scrisori recomandate loco;

ˇ        scrisori simple alte localitati;

ˇ        scrisori recomandate alte localitati;

ˇ        scrisori simple pentru strainatate;

ˇ         scrisori recomandate pentru strainatate.

Pot fi stabilite si alte categorii în functie de specificul activitatii organizatiei.

Pe fiecare borderou se totalizeaza costul expedierii pentru descarcarea functionarului responsabil cu aceasta problema, de sumele sau timbrele postale ce i-au fost încredintate.

Borderoul se întocmeste zilnic când exista corespondenta de expediat prin posta.

Toate scrisorile primite si expediate de o institutie într-o zi, se numesc posta zilei.

In cazul expedierii corespondentei prin curier se foloseste Condica de expeditie cu urmatoarele rubrici (vezi tabel).

Nr. crt.

Data

Nr. de înregistrare

Destinatar

Nume si penume

SemnaturaExpeditia prin curier se practica în aceeasi localitate.

Condica de expeditie este un instrument de evidenta si control asupra miscarii corespondentei si actelor. Poate fi folosita în acelasi scop pentru distribuirea si circulatia actelor si în cadrul organizatiei, între compartimente.

  Dupa expedierea corespondentei se sorteaza copiile si sunt transmise compartimentelor de resort, iar corespondenta secretariatului se ordoneaza în dosare.


[1] Lucretia Preotesiu, Corespondenta si tehnica secretariatului: manual pentru licee economice, Bucuresti, Edit. Didactica si pedagogica, 1998, p. 40.

[2] Margit REUTER; Claudia BEHRENS, Manual de secretariat si asistenta manageriala. Bucuresti, Editura tehnica, 1999, p.101.


1.4. Reproducerea documentelor

Tratarea informatiei scrise presupune aplicarea întregii game de tehnici specifice de secretariat, precum: stenografierea, dactilografierea, traducerea documentelor, procesarea documentelor sub forma de date, texte, imagini schematice.

Pe lânga corespondenta, în secretariate se reproduc o serie de documente, cu continut si frecventa variabila. Unele intra numai în sfera de atributii a managementului sau a altor compartimente iar secretariatul se implica numai în reproducere, nu si în conceperea textelor. Altele sunt întocmite si de secretariat, eventual dupa modele, în functie de gradul de responsabilitate pe care-l implica.

Putem enumera, astfel:

ˇ        adresele - cele mai simple materiale de corespondenta care contin, de regula, 2-3 fraze si se folosesc pentru însotirea unor materiale mai ample, sunt întocmite de secretariat;

ˇ        notele interne - adresate personalului din cadrul organizatiei sunt întocmite redactate si difuzate de secretariat;

ˇ        instructiunile - sunt reproduse de secretariatul;

ˇ        darile de seama - sunt întocmite de manageri, sefi de departamente sau compartimente si reproduse de secretariat;

ˇ        procesele - verbale sunt întocmite de comisii de specialitate si reproduse de secretariat;

ˇ        informarile - sunt întocmite de diferiti angajati si reproduse de secretariat;

ˇ        rapoartele si referatele implica secretariatul numai în reproducere, atunci când nu privesc problemele acestuia.

Alte materiale care se reproduc în secretariate pot fi materialele manifestarilor colective: invitatii, programe, afise, ecusoane, indicatoare, liste, tabele etc.

De asemenea, secretariatul are sarcina de a-i prezenta conducatorului rezumatele diferitelor materiale care sunt prea vaste, în scopul degrevarii managerului de lectura. Managerul poate mai eficient daca secretariatul ii examineaza minutios documentele înainte de a intra în posesia acestora spre a înlatura problemele care nu sunt presante în lista de prioritati. Un astfel de demers presupune cunoasterea unor tehnici de lectura si capacitate de sinteza.

1.5. Traducerea documentelor

Asigurarea traducerii documentelor, personal sau cu ajutorul unui translator autorizat constituie o atributie a secretariatului. În mod curent, în organizatiile care au relatii de colaborare cu parteneri straini, una dintre cerintele obligatorii, privind ocuparea functiei de secretara o constituie si cunoasterea a 1-2 limbi de circulatie internationala. Sarcinile sale, în acest sens, sunt limitate la traducerea corespondentei, la participarea în cazul unor negocieri sau încheierea unor contracte sau în cazul unor comunicari directe.

In cazul unor reuniuni internationale care implica responsabilitati mari, de natura protocolara, economica, publicitara etc. firmele apeleaza la firme specializate.

1.6. Tratarea automatizata a informatiilor

Partea sistemului informational, în care informatiile sunt tratate cu mijloace automatizate, se numeste sistem informatie de birou sau sistem birotic [1] .

Birotica studiaza ansamblul activitatilor de producere, distributie si exploatare a informatiei din perspectiva muncii de birou.

Aplicatiile biroticii se încadreaza în trei categorii:

ˇ        Birotica autonoma - care cuprinde prelucrarea textelor, a datelor, graficelor, clasarea si arhivarea acestora;

ˇ        Birotica de transmisie - care permite schimbul de informatii de la un post la altul, dar fara ca postul receptor sa poata automat sa recupereze informatia primita, pentru a o transforma dupa interesul sau.

Cuprinde: telefonul, faxul, bancile de date, arhivarile pe discuri optice.

- Birotica de comunicatie - pe care o vom aborda în subcapitolul urmator.

Mijloacele de tratare automatizata a informatiei si-au gasit ecou larg în activitatile birourilor de secretariat, unde predomina activitatile de rutina, mari consumatoare de timp.

Beneficiile aduse de domeniul biroticii, în activitatea de secretariat pot fi enumerate, astfel :

ˇ           modul simplu de prelucrare si întretinere a informatiilor pentru toate tipurile de informatii (documente, date structurate, termene etc.);

ˇ           îmbunatatirea calitatii informatiilor prin punerea la dispozitie a tuturor informatiilor necesare si existente;

ˇ           scurtarea timpilor de parcurs prin eliminarea timpilor de transport, copiere si asteptare, ca si prin scurtarea datelor de prelucrare;

ˇ           accelerarea cautarii informatiilor prin instrumente adecvate (banci de date pentru cautare directionata si structurata, sisteme de gestiune a documentelor pentru posibilitati de accesare a documentelor arhivate dupa continutul acestora, posibilitatea cautarii în hiper- text);

ˇ           reutilizarea directionata a informatiilor (de pilda, pentru evaluari, redactarea de scrisori în serie);

ˇ           calitatea mai înalta a rezultatelor prin standardizarea fluxurilor de date si prin asigurarea actualitatii documentelor sau datelor folosite.

1.6.1. Prelucrarea automatizata a textelor

Prelucrarea textelor, dupa cum am mentionat, ocupa în continuare o mare parte din timpul secretariatului.

Evolutia merge univoc de la masina de scris spre computer, în special, în prelucrarea textelor, datorita posibilitatilor extinse de conceptie.

Astfel:

ˇ        toate formatarile pot fi introduse si modificate rapid;

ˇ        se poate stabili si implementa usor un anumit tip de scrisoare pentru întreaga întreprindere, aceasta constituind o contributie importanta pentru Identitatea organizatiei;

ˇ        textele pot fi comod revizuite, corectate si modificate eliminându-se rescrierile;

ˇ        se pot introduce, decupa si muta sau copia portiuni de text în alte locuri;

ˇ        textele pot fi memorate (în memoria de lucru, pe disc si sau pe discheta), putând astfel sa fie memorate si regasite;

ˇ        salturile la rând nou si la pagina noua pot fi efectuate automat;

ˇ        datorita programelor de verificare ortografica pot fi gasite si corectate rapid greselile de ortografie si cele de tastare;

ˇ        programele de separare în silabe usureaza separarea corecta a cuvintelor la sfârsitul rândurilor si contribuie la un aspect mai estetic al textului (margini mai uniforme în dreapta acestuia);

ˇ        existenta dictionarelor de sinonime contribuie la evitarea repetarii cuvintelor, oferind alternative;

ˇ        ofera posibilitatea prelucrarii combinate a textului scris cu tabele, statistici, grafice, imagini, calcule, mai rapid, mai usor si mai placut prin prezentarea vizuala.

Având în vedere faptul ca, reproducerea textelor ramâne în continuare o sarcina importanta a secretariatului, computerul va deveni instrumentul de baza în aceste birouri.

1.7. Comunicatia birotica

O alta categorie de aplicatie a biroticii o constituie si Birotica de comunicatie sau comunicatia birotica.

In acesta forma de comunicatie, receptorul poate asigura toate functiile emitatorului, adica: poate recupera automat informatiile primite; le poate transforma dupa interesul sau.

Comunicatia birotica a fost posibila o data cu aparitia de noi medii, prin care tehnologii odata separate, precum, telefonia, imaginea, tehnologia informatica si cea a comunicatiilor, au putut fi interconectate odata cu aparitia calculatoarelor multimedia [2] .

Cuprinde: mesageria electronica, Intranetul si Internetul.

Conectarea Internetului în retelele locale si publice deschide alte posibilitati de informare de o însemnatate deosebita si în birourile secretariatelor.

Introducerea tehnicilor moderne de comunicatie birotica constituie o necesitate în secretariate, oferind posibilitatea utilizarii eficiente a cunostintelor interne si externe, a prelucrarii, si distribuirii directionate a informatiilor.

In realizarea posibilitatilor de comunicatie birotica, un rol important îl are infrastructura tehnica informatica si conlucrarea componentelor tehnice.

In organizatiile mari se extind asa numitele Sisteme client - server, clientii reprezentând computerele de la locul de munca, care comunica cu modulele server centrale (Internet) sau locale (Intranet). Aceste tehnologii au schimbat enorm lumea întreprinderilor. Tranzactiile de afaceri si procesele de comunicatie se realizeaza tot mai mult sub aceste forme. Acest fapt are, desigur, consecinte enorme si asupra cerintelor profesionale ale angajatilor.

Internetul este o retea de computere, cu ramificatii mondiale, în care sunt interconectate circa 60 000 de retele si mai mult de 80 de milioane de calculatoare electronice. Cel mai cunoscut serviciu de Internet este World Wide Web. (prescurtat WWW) Acesta realizeaza integrarea diferitelor servicii la acelasi nivel si dispune de capacitatea de a genera si de a utiliza documente hiper-media.

Tehnologiile Internet- ului se pot folosi si în interiorul întreprinderilor, formându-se asa numitele Intranet-uri.

La realizarea aplicatiilor Intranet, firmele încep de obicei cu informatiile generale, precum: rapoartele de afaceri, comunicatele de presa, informatiile pentru prezentare, listele de telefoane, descrierile de proiecte, informatii despre concurenta, ofertele interne de posturi etc.

Avantajele retelei de calculatoare sunt mult mai evidente în marile organizatii. Pentru birourile care desfasoara procese informationale care implica mai multe locuri de munca, au fost create pachete de programe pentru lucrul în grup (Groupware). Acestea ofera o sansa reala pentru comunicatia eficienta, având în vedere faptul ca, mai multe persoane, participa la îndeplinirea unei sarcini.

Programe care s-au dovedit foarte eficiente pentru lucrul în grup functioneaza pe principiul postei electronice (Electronic- Mail).

Fiecare utilizator final conectat dispune, în acest caz, de o cutie postala electronica (Mailbox, Telebox) pentru primirea textelor.

Functiile principale ale acestui sistem sunt:

ˇ         primirea corespondentei;

ˇ         trimiterea de mesaje;

ˇ         confirmarea automata a primirii corespondentei;

ˇ         memorarea de documente si de mesaje;

ˇ         compilarea si editarea (reprelucrarea) mesajelor destinate transmiterii;

ˇ         distribuirea corespondentei electronice.

In aceste coditii, partenerii pot comunica, când si unde le convine, pentru realizarea în comun a unor sarcini intelectuale comune.

1.7.1. Aplicatiile postei electronice în secretariate

Secventele de activitati în care secretariatele pot aplica principiile E-mail-ului pot fi:

ˇ         pregatirea sedintelor sau a altor manifestari de grup ;

ˇ         punerea de acord în informari curente;

ˇ         difuzarea informatiilor generale pentru angajati (Avizier electronic);

ˇ         planificarea si coordonarea unor proiecte comune;

ˇ         coordonarea unor termene;

In acest capitol, am insistat numai asupra posibilitatilor de aplicatie a comunicatiei birotice în cazul exercitarii functiei de tratare a informatiei. Asupra altor posibilitati de comunicatie birotica în exercitarea altor functii ale secretariatului, vom reveni în capitolele respective

1.7.2 Internet-ul în secretariate. Potentiale de aplicare

Accesul pe Internet este interesant pentru ofertele de informatii si comunicare globala. În scop orientativ, pentru secretariate, s-ar putea recomanda:

ˇ        procurari de informatii (informatii hiper-mediu prin WWW, transfer de baze de date, citirea de stiri);

ˇ        afaceri on-line (rezervari calatorii, cumparaturi electronice, operatiuni bancare electronice);

ˇ        publicare (marketing de produse, relatii publice, oferte de locuri de munca), comunicare (E-Mail, E- Fax, telefon, conferinte).

1.7.3 Utilitatea comunicatiei birotice moderne

- Prin utilizarea noilor tehnologii informationale si comunicationale se poate creste eficienta economica în birouri si în administratie.

-   Tehnologiile informationale si comunicationale aduc o contributie importanta la cresterea capacitatii de prestatie, în cazul muncii de birou (în special în cel al secretariatului).

In general, prin utilizarea telecomunicatiilor, în activitatea birourilor se urmareste: sporirea eficientei muncii; avantaje de timp si costuri; intensificarea relatiilor cu clientii. Împlinirea unor astfel de deziderate, în viata birourilor este foarte importanta, pentru orice întreprindere, pentru a asigura pastrarea competitivitatii si succese economice remarcabile.

[1] Vezi capitolul "Birotica" din prezentul volum.

[2] Ionel ENACHE , Birotica, Credis, Bucuresti, 2001, pp. 47-49.Document Info


Accesari: 3162
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )