Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
MANAGEMENT FINANCIAR-BANCAR STUDIU DE CAZ

management

UNIVERSITATEA ROM¬NO AMERICANĂ

FACULTATEA DE MANAGEMENT-MARKETING


MANAGEMENT

FINANCIAR-BANCAR

STUDIU DE CAZLiviu Canja


Determinarea si analiza costurilor


I. Probleme de solutionat

Elaborarea antecalculatiei de pret la produsele A si B

tiei de pret la produsele A si B;

Stabilirea abaterilor realizarilor de la prevederile programului

za cauzelor abaterilor

tia si prevenirea abaterilor negative

b)     pentru extinderea, generalizarea si consolidarea abaterilor pozitive.


II. Datele problemei

1.Productia

Explicatii

Produsul A


Produsul B


Total


Observatii


Program

Realizat

Program

Realizat

Program

Realizat


Cantitatea - buc.

x

x

x

Nota: Firma are Ón program si Ón realizari si alte produse.


2.Cheltuielile de productie

a.Materiale directe

Produsul A

Produsul B

Total

Obs

Explicatii

Program

Realizat

Explicatii

Program

Realizat

Program

Realizat


Aluminiu

-Cantitate (to)

-Pret (lei/to)

-Valoare (lei)x
x


Tabla

-Cantitate (to)

-Pret (lei/to)

-Valoare (lei)x
xx

xx

x
b.Manopera directa

Produsul A

Produsul B

Total

Obs

Explicatii

Program

Realizat

Explicatii

Program

Realizat

Program

RealizatUnitar

Total

Unitar

Total


Unitar

Total

Unitar

Total
Turnat

-timp (h)

-tarif (lei/h)

-Valoare (lei)x
x


Fasonat

-timp (h)

-tarif (lei/h)

-Valoare (lei)x
xx

xx

x
c.Total costuri directe


Program

Realizat

-produsul A-produsul B-Total
d.Cheltuieli de sectie Ón mii lei

Explicatii

Sectia I-a

Sectia II-aSectia III-a

Total

Obs


Program

Realizat

Program

Realizat

Program

Realizat

Program

Realizat


 

-Cheltuieli cu Óntresinerea si functionarea utilajelor

-Cheltuieli cu salariile

-Combustibil si energie


 

Total


 


e.Cheltuieli generale ale Óntreprinderii -Ón mii lei

Explicatii

Program

Realizat

Observatii

-Reparatii si Óntretinere active fixe
-Salarii si alte cheltuieli salariale
-Energie si combustibil
-Alte cheltuieli
Total


f.Total cost pe firma -Ón mii lei


Program

Realizat

-Cost de sectie-Cost de uzina
g.Cheltuieli de desfacere

-Directe -Ón mii lei

Explicatii

Produsul A


Produsul B


Total


Observatii


Program

Realizat

Program

Realizat

Program

Realizat


Stelaje

-Indirecte (pe total firma Ón mii lei


Program

Realizat

-Salarii si asimilate-Alte cheltuieli
h.Alte date


Program

Realizat

-Costul materialelor directe pe total firma


(Ón mii lei)- Metoda de repartizare a cheltuielilor de sectie = Proportional cu materialele directe

- Profitul programat = 10% (rata de costuri)

- Cota de adaos comercial = 10% ]n program; 5% negociat

- TVA = 18% (se considera ca pe produs nu este TVA deductibil)

- Pretul cu amanuntul negociat cu clientul = 2 mil./buc.prod.A; la alegere pentru prod.B.


i.Schema generala de formare a costurilor si preturilor

Mat.dir. + man.dir. + ch.de sectie + ch.gen.ale Óntreprinderii + ch.desfacere + Profit + Adaos com. + TVA

Costuri directeCostul de sectie

Costul de uzinaCostul complet comercialPretul de productiePretul cu amanuntul


III.Solutionarea studiului de caz pentru produsul A

A.Antecalculatie si postcalculatie


Program

Realizat

Abateri

- Materiale directe
- Manopera
Costuri directe
- Cheltuieli de sectie
Costuri de sectie
- Ch.gen. ale Óntreprinderii
Costuri de uzina
- Ch. de desfacere

-directe

-indirecte


Total
Cost complet comercial
- Profit
Pret de productie
- Adaos comercial
Total
- TVA
Pret cu amanuntul
B.Abateri de la program

1.La materiale directe

Sq1*CS1*PA1 - Sqp*CSp*Pap    = (9*8*90 000) - (10*10*70 000) = 6 480 000 - 7 000 000 = - 520 000

ta cantitatii de produse (q)

Sq1*CSp*PAp - Sqp*CSp*Pap    = (9*10*70 000) - (10*10*70 000) = 6 300 000 - 7 000 000 = - 700 000

Influenta consumurilor specifice (CS)

Sq1*CS1*PAp - Sq1*CSp*Pap    = (9*8*70 000) - (9*10*70 000) = 5 040 000 - 6 300 000 = - 1 260 000

Influenta pretului de aprovizionare

Sq1*CS1*PA1 - Sq1*CS1*Pap    = (9*8*90 000) - (9*8*70 000) = 6 480 000 - 5 040 000 = + 1 440 000

Sinteza2.La manopera directa

Sq1*n1*t1 - Sqp*np*tp    = (9*12*400) - (10*10*312,50) = 432 000 - 312 500 = + 119 500

ta cantitatii de produse (q)

Sq1*np*tp - Sqp*np*tp    = (9*10*312,50) - (10*10*312,50) = 281 250 - 312 500 = - 31 250

Influenta timpului

Sq1*n1*tp - Sq1*np*tp    = (9*12*312,50) - (9*10*312,50) = 337 500 - 281 250 = + 56 250

Influenta tarifului orar

Sq1*n1*t1 - Sq1*n1*tp    = (9*12*400) - (9*12*312,50) = 432 000 - 337 500 = + 94 500

Sinteza3.La cheltuieli de sectie

a)     Cheia de repartizare

k = Cheltuieli de sectie pe total firma / Ch. cu materiale directe pe total firma

Ón program Ón realizari
pasiri = 49 000 lei

-abaterile pe total si pe sectie

-depasiri la Sectia II-a: 100 milioane lei

-economii la Sectia III-a: 51 milioane lei

-abateri pe naturi de cheltuieli si pe sectie

-depasiri la cheltuieli de Óntretinere si functionare

la Sectia I-a - 50 milioane lei si economii

la Sectia II-a - 50 milioane lei

-depasiri la ch.salariale la Sectia II-a 50 milioane lei si economii la Sectia I-a 50 milioane lei

-depasiri la combustibil si energie la Sectia II-a 50 milioane lei si economii la Sectia III-a 1 milion lei

-abateri pe naturi de cheltuieli pe ansamblul firmei = depasiri la combustibil si energie = 49 milioane lei

-cheltuielile de Sectie sunt exagerat mai mari. Ele, de regula, nu trebuie sa depaseasca 150% - 200% manopera directa. Or, Ón cazul produsului A, ele reprezinta peste 1000%.

4.La cheltuielile generale ale Óntreprinderii

a)     Cheia de repartizare

k = Cheltuieli generale ale Óntreprinderii pe total firma / Costul de sectie pe total firma

Ón program Ón realizari

b)     Abateri

tie

asire 1 000 000 mii lei

asire la reparatii si Óntretinere - 250 000 mii lei

asire la ch. salariale - 650 000 mii lei

asire la alte cheltuieli - 100 000 mii lei

a este exagerat de mare (14%)


5.La cheltuielile de desfacere

a)     Cheia de repartizare pentru cele indirecte

k = Cheltuieli de desfacere indirecte pe total firma / Costul de uzina pe total firma

Ón program Ón realizari

b)     Abateri la cheltuielile directe

-Economii la stelaje 20 000 lei

c)     Abateri la cheltuieli indirecte

asiri la alte cheltuieli = 50 000 mii lei

-Economii la salarii = 50 000 mii lei

d)     Cheltuielile la desfacere indirecte par exagerat de mari

Nota: Pentru toate cheltuielile de la pct.1-5 se vor stabili cauzele si se vor propune masurile ce se impun


6.Influentele care au determinat abaterile la profit

Sinteza

-reducere costuri -1 416 000

-reducere adaos comercial -803 077

-reducere TVA -282 593

Total infl. pozitive

-reducere volum productie

(infl. negative)


Nota: Studentii vor reflecta asupra modului de cuprindere a acestor date si informatii Ón raportul de analiza.


IV.Solutionarea studiului de caz pentru produsul B

A.Antecalculatie si postcalculatie


Program

RealizatAbateri

- Materiale directe
- Manopera
Costuri directe
- Cheltuieli de sectie
Costuri de sectie
- Ch.gen. ale Óntreprinderii
Costuri de uzina
- Ch. de desfacere

-directe

-indirecte


Total
Cost complet comercial
- Profit
Pret de productie
- Adaos comercial
Total
- TVA
Pret cu amanuntul

B.Abateri de la program

1.La materiale directe

Sq1*CS1*PA1 - Sqp*CSp*Pap    = (25*1200*300) - (20*1000*250) = 9 000 000 - 5 000 000 = + 4 000 000

ta cantitatii de produse (q)

Sq1*CSp*PAp - Sqp*CSp*Pap    = (25*1000*250) - (20*1000*250) = 6 250 000 - 5 000 000 = + 1 250 000

Influenta consumurilor specifice (CS)

Sq1*CS1*PAp - Sq1*CSp*Pap    = (25*1200*250) - (25*1000*250) = 7 500 000 - 6 250 000 = + 1 250 000

Influenta pretului de aprovizionare

Sq1*CS1*PA1 - Sq1*CS1*Pap    = (25*1200*300) - (25*1200*250) = 9 000 000 - 7 500 000 = + 1 500 000

Sinteza2.La manopera directa

Sq1*n1*t1 - Sqp*np*tp    = (25*580*450) - (20*600*400) = 6 525 000 - 4 800 000 = + 1 725 000

ta cantitatii de produse (q)

Sq1*np*tp - Sqp*np*tp    = (25*600*400) - (20*600*400) = 6 000 000 - 4 800 000 = + 1 200 000

Influenta timpului

Sq1*n1*tp - Sq1*np*tp    = (25*580*400) - (25*600*400) = 5 800 000 - 6 000 000 = - 200 000

Influenta tarifului orar

Sq1*n1*t1 - Sq1*n1*tp    = (25*580*450) - (25*580*400) = 6 525 000 - 5 800 000 = + 725 000

Sinteza3.La cheltuieli de sectie

a)     Cheia de repartizare

k = Cheltuieli de sectie pe total firma / Ch. cu materiale directe pe total firma

Ón program Ón realizari


pasiri de 1 065 500 lei, ca efect al cresterii cheltuielilor materiale

-pe ansamblu cheltuielilor si sectiilor

- Depasiri = 49 000 lei

-abaterile pe total si pe sectie

-depasiri la Sectia II-a: 100 milioane lei

-economii la Sectia III-a: 51 milioane lei

-abateri pe naturi de cheltuieli si pe sectie

-depasiri la cheltuieli de Óntretinere si functionare

la Sectia I-a - 50 milioane lei si economii

la Sectia II-a - 50 milioane lei

-depasiri la ch.salariale la Sectia II-a 50 milioane lei si economii la Sectia I-a 50 milioane lei

-depasiri la combustibil si energie la Sectia II-a 50 milioane lei si economii la Sectia III-a 1 milion lei

-abateri pe naturi de cheltuieli pe ansamblul firmei = depasiri la combustibil si energie = 49 milioane lei

-cheltuielile de Sectie sunt exagerat mai mari. Ele, de regula, nu trebuie sa depaseasca 150% - 200% manopera directa. Or, Ón cazul produsului A, ele reprezinta peste 1000%.


4.La cheltuielile generale ale Óntreprinderii

a)     Cheia de repartizare

k = Cheltuieli generale ale Óntreprinderii pe total firma / Costul de sectie pe total firma

Ón program Ón realizari

b)     Abateri

tie

asire 1 000 000 mii lei

asire la reparatii si Óntretinere - 250 000 mii lei

asire la ch. salariale - 650 000 mii lei

asire la alte cheltuieli - 100 000 mii lei

a este exagerat de mare (14%)


5.La cheltuielile de desfacere

a)     Cheia de repartizare pentru cele indirecte

k = Cheltuieli de desfacere indirecte pe total firma / Costul de uzina pe total firma

Ón program Ón realizari

b)     Abateri la cheltuielile directe

-Depasiri la stelaje 30 000 lei

c)     Abateri la cheltuieli indirecte

asiri la alte cheltuieli = 50 000 mii lei

-Economii la salarii = 50 000 mii lei

d)     Cheltuielile la desfacere indirecte par exagerat de mari


6.Influentele care au determinat abaterile la profit

Sinteza

-crestere costuri

- crestere adaos comercial

-crestere TVA

Total infl. pozitive

-crestere volum productie

(infl. negative)Document Info


Accesari: 2582
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2022 )