Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
- PRACTICA - MANAGEMENT

management
PROIECT


PRACTICA DE SPECIALITATE

CUPRINS
Cap.1 Prezentarea entitatii. pag. 2

1.1.Infiintare,denumire,capital ........................pag. 2

1.2.Domeniu de activitate.........................pag. 3

1.3.Structura organizatorica..........................pag. 3

1.4.Modul de organizare si conducere a contabilitatii.Circuitul documentelor....pag. 4

Cap.2 Intocmirea documentelor contabile, a registrelor contabile ,

a declaratiilor si deconturilor....................pag. 6

2.1.Registre contabile............................. pag. 6

2.2.Documente privind organizarea contabilitatii imobilizarilor..........pag. 7

2.3.Documente privind organizarea contabilitatii materialelor............pag. 8

2.4.Documente privind organizarea contabilitatii mijloacelor banesti.........pag. 9

2.5.Documente privind organizarea contabilitatii drpeturilor salariale........pag. 10

2.6.Documente privind organizarea contabilitatii cheltuielilor si veniturilor......pag. 12

2.7.Documente privind organizarea contabilitatii generale..............pag. 13

2.8.Documente privind organizarea inventarierii patrimoniului...........pag. 13

2.9.Gestionarea,folosirea si evidenta formularelor cu regim special.........pag. 14

2.10.Lucrari de sinteza si raportare financiar - contabila.Situatii financiare......pag. 14

Cap.3 Monografie contabila specifica entitatii .Intocmirea balantei de verificare..pag. 15

Cap.4 Bugetul de venituri si cheltuieli al intreprinderii.............pag. 22

4.1.Continutul bugetului de venituri si cheltuieli.................pag. 22

4.2.Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2007................pag. 25

Cap.5 Elemente de gestiune financiara a firmei................pag. 26

Bibliografie..............................pag. 32
Cap.1.Prezentarea entitatii.

1.1.Infiintare,denumire,capital.


Societatea KARTIIK SRL a luat fiinta in anul 2003. Numarul inregistrarii la Registrul Comertului este J08/1737/2003 . Inca de la inceput s-a declarat ca societate comerciala platitoare de TVA , avand CODUL UNIC de inregistrare R 13703851.

In prezent isi desfasoara activitatea de prestari servicii in Brasov si in alte 3 puncte de lucru , indeplinind cu succes obiectivele stabilite de patronat.


Actul constitutiv al societatii KARTIIK SRL cuprinde urmatoarele elemente principale:


a)    FORMA JURIDICA :

Subscrisa KARTIIK , persoana juridica de nationaliatate romana isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile in vigoare si cu statultul societatii.

Forma juridica a societatii este de Societate cu Raspundere Limitata.


b)    DENUMIREA SOCIETATII

Numele dat este :  KARTIIK  SRL.


c)     SEDIUL SOCIAL


Sediul social se stabileste in Brasov, Str.N.D,Cocea, Nr. 2A.

Societatea are in prezent urmatoarele puncte de lucru :

Societatea  mama  in Brasov,Str.N.D.Cocea 2A.

Punct de lucru in Loc. Oradea,

Punct de lucru in Loc.Craiova,

Punct de lucru in Loc.Pitesti,


d)    DURATA SOCIETATII :

Durata de functionare a societatii este nelimitata in timp, cu incepere de la data inmatricularii acesteia la Registrul Comertului.


e)    CAPITALUL SOCIAL :

Capitalul subscris si varsat este de 200 RON .

Capitalul social se imparte in 20 de parti sociale egale, in valoare nominala de 10 RON fiecare, detinute in totalitate de asociatul unic.


f)      ADMINISTRAREA SI PREZENTAREA :

Societatea este administrata si reprezentata , pe durata nelimitata , de o persoana fizica , cetatean roman.


g)    FORTA DE MUNCA:


Societatea va putea angaja personal cu contract de munca, cu repectarea prevederilor Codului Muncii si regimului de asigurari sociale.Are in prezent 93 de salariati cu contract de munca pe perioada nedeterminata si 10 colaboratori cu timp partial.Necesarul de personal ,angajat pe baza de contract de munca,in conditiile codului muncii este stabilit de catre conducerea firmei.


h)    DIZOLVAREA SI LICHIDAREA

Societatea se dizolva prin vointa asociatului unic, imposibilitatea realizarii obiectului de activitate, faliment sau micsorarea capitalului sub limita legala.1.2. Domeniu de activitate.

Activitatea principala a socitatii va fi :

7440 - Publicitate.Aceasta clasa include : activitatea agentilor de publicitate care se ocupa cu vanzarea sau inchirierea mijloacelor pentru reclama si de planificarea,crearea si amplasarea reclamelor,precum si alte servicii in domeniul reclamei (distribuirea sau livrarea materialelor publicitare sau a mostrelor,furnizarea de spatii pentru publicitate prin media).

SC KARTIIK SRL are amenajate in toate punctele de lucru ,spatii cu destinatie de studio ,care emit 24 de ore din 24 stiri,reportaje,emisiuni,reclame ,videoclipuri,filme de prezentare.

Activitatea principala o constituie productia de clipuri pblicitare pentru diverse companii,lansate sau la lansarea lor pe piata precum si furnizarea de spatii pentru publicitate prin media.

Principalii clienti ai firmei sunt : RCS&RDS, PRO TV, TV SPORT .


1.3.Structura organizatorica.

1.4.Modul de organizare si conducere a contabilitatii.Circuitul documentelor.

Cap.2.Intocmirea documentelor contabile a registrelor contabile,a declaratiilor si deconturilor.


2.1.Registre contabile.


.Documente privind organizarea contabilitatii imobilizarilor.


2.3.Documente privind organizarea contabilitatii materialelor.


a)      N.I.R.-ul serveste ca : document pentru receptia bunurilor aprovizionate, document justificativ pentru incarcare in gestiune, act de proba in litigiile cu carausii si furnizorii, pentru diferentele constatate la receptie, document justificativ de inregistrare in contabilitate.

Circula la :

2.4.Documente privind organizarea contabilitatii mijloacelor banesti.


2.5.Documente privind organizarea contabilitatii drepturilor salariale.


2.6.Documente privind organizarea contabilitatii cheltuielilor si veniturilor.


2.7.Documente privind organizarea contabilitatii generale.


2.8.Documente privind organizarea inventarierii patrimoniului.


Acest registru in cadrul firmei SC KARTIIK se completeaza odata pe an avand la baza liste de inventariere intocmite in fiecare gestiune(materii prime , materiale auxiliare, marfuri si produse) si in fiecare departament(mijloacele fixe si obiectele de inventar).


2.9. Gestionarea, folosirea si evidenta formularelor cu regim special.


2.10. Lucrari de sinteza si raportare financiar-contabila. Situatii financiare.


Situatiile financiare in cadrul SC KARTIIK SRL se intocmesc de contabilul sef si au la baza balanta de verificare si listele de inventariere.

Situatiile financiare anuale se compun din :

bilant,

cont de profit si pierdere,

situatia modificarilor capitalului propriu,

situatia fluxurilor de trezorerie,

politici contabile

note explicative.

Situatiile financiare sunt supuse auditului financiar efectuat de catre auditori financiari,persoane fizice autorizate. Se depun la Directia Generala a Finantelor Publice Brasov in termen de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar.

Se publica dupa aprobare si se pastreaza timp de 50 de ani .
Cap.3.Monografie contabila specifica entitatii ; intocmirea balantei de verificare


Simb

Elemente patrimoniale (denumirea conturilor)


contactiv

pasiv


Capital social subscris varsat
Rezerve legale
Rezultatul reportat
Profit si pierdere
Alte imprumuturi si datorii asimilate - leasing
Amenajari de sedii inchiriate
Echipamente tehnologice
Aparate si instalatii de masurare
Mijloace de transport
Mobilier,birotica,alte corporale
Alte titluri imobilizate
Amortizarea constructiilor
Amortizarea masinilor utilajelor si instalatiilor
Amortizarea altor imobilizari corporale
Furnizori interni stocuri
Furnizori interni servicii
Furnizori interni chirii
Furnizori echipamente
Furnizori facturi nesosite
Clienti interni
Personal - salarii datorate
Retineri din remuneratii datorate tertillor
Alte datorii in legatura cu personalul
Alte creante in legatura cu personalul
Contributia pentru concedii si indemnizatii ( 0.85% )
Contributia pentru asigurari sociale unitate ( 19.5% )
Contributia pentru asigurari sociale angajati ( 9.5% )
Contributia angajator la asig de sanatate (6% )
Contributia angajatilor la asigurarile de sanatate ( 6.5% )
Contributia unitatii la fd de somaj ( 2% )
Contributia individuala la fondul de somaj ( 1% )  
Tva de plata
Imozitul pe salarii
Fond de solidaritate pentru persoanele cu handicap
Comision camera de munca ( 0.25% )
Fond de risc si accidente
Creditori diversi
Conturi la banci in lei
Conturi la banci in valute
Casa in lei
Avansuri de trezorerie
Total activ / pasiv  1. Situatia activului si pasivului patrimoniului la inceputul perioadei de gestiune(01.01.2007) :

  1. In cadrul SC KARTIIK la sfarsitul lunii pe baza pontajelor intocmite de Serv. Personal se intocmesc statele de plata(de catre contabilitate) . Statele de plata se centralizeaza intr-o recapitulatie in baza careia se inregistreaza in contabilitate notele contabile  (in programul  SOCRATE ). Sa consideram totalul statului de plata anexat (anexa 1) ca fiind recapitulatia la salarii :

Stat de plata chenzina a 2 a luna Ianuarie 2007

(anexa1)


Sal.

incadr

CM

Soc

Fd.

FNUASS 0.85%

Fd sanat soc 6%

Somaj

soc 2%


Fd pensii 9.5%

CASS 6.5%


Venit

net imp.

Ded.pers

Baza

Venit baza calc.

Salarii

Nete

Retineri


Rest

Plata

Venit brut

CM FNUASS


Fd.cam munca 0.25%

CAS 19.5%

Fd.FABP 0.442%

Contr.

somaj 1%
Impoz

Calcul

Avans


C. Se inregistreaza rezultatul reportat :

117 = 121 93.440,45 lei


D. Inregistrarea diverselor facturi de cumparare :


BRASOVDECEMBRIE 2006

BALANTA LUNARA DE VERIFICARE A CONTURILOR

Simb

DENUMIREA

SOLD LA 01/01/06

RULAJ LUNA CURENTA

TOTAL

SOLD FINAL

cont

SUME


CONTURILOR

D

C

D

C

D

C

D

C


CAPITAL SUBSCRIS VARSAT


REZERVE LEGALE


REZULTATUL REPORTAT


PROFIT SI PIERDERE


ALTE IMPRUM. SI DATORIII LEASING


DOBANZI AFERENTE LEASING


AMENAJARI SEDII INCHIRIATE


ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE


APARATE SI INSTALATII DE MASURARE


MIJLOACE DE TRANSPORT


MOBILIER ,BIROTICA ,ALTE CORPORALE


ALTE TITLURI IMOBILIZATE


AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR


AMORTIZAREA MASINILOR


AMORT.ALTOR IMOB CORPORALE


MATERIALE


ALTE MATERIALE CONSUMABILE


MATERIALE DE NAT OB.INV.


MARFURI


FURNIZORI INTERNI


FURNIZORI INTERNI STOCURI


FURNIZORI INTERNI SERVICII


FURNIZORI INTERNI CHIRII


FURNIZORI INT MKT PUBLICITATE


FURNIZORI ECHIPAMENTE


FURNIZORI LEASING


FURNIZORI FACTURI NESOSITE


DIFERENTE DE RECEPTIE


CLIENTI INTERNI ALTII


PERSONAL - SALARII DATORATE


PERSONAL - AJUT MATER DATORATE


AVANSURI ACORD.PERSONALULUI


 RETINERI DIN REMUN DAT .TERTILOR


ALTE DAT IN LEG.CU PERSONALUL


ALTE CREANTE IN LEG CU PERSONALUL


CONTR.CONC SI INDEMN 0.85%


CONTR.ASIGSOC UNITATE


CONTR.ASIG SOCIALE SALARIAT


CONTR SOC.ASIG.SOC.SANAT.CONTR.SALARIATILOR LA ASIG SOC DE SANAT


CONTRIBCONTR.ANGAJAT.PT ASIG SOC.SANAT -CONC MED


CONTRIBUTIA FOND BOLI PROFESIONALE


CONTRIB UNIT LA FD DE SOMAJ


CONTRIB PERSONALA LA FD DE SOMAJ


TVA DE PLATA


TVA DEDUCTIBILA


TVA COLECTATA


IMPOZITUL PE SALARII


FD SPEC-FD SOLID HANDICAP.


FD SPEC ,TAXE - COMISION CM


FOND DE RISC SI ACCIDENTE


ALTE DAT FATA DE BUG STATULUI


ASOCOATI-CONTURI CURENTE


DEBITORI DIVERSI


CREDITORI DIVESRI


CHELT .IN AVANS- DOB.LEASING


DECONTARI DIN OP.IN CURS DE CLARIFICARE


TRANSFER BANI UNITATE-SUBUNITATE


TRANSFER DIVERSE UNITATE-SUBUNITATE


CONTURI LA BANCI IN LEI


CONTURI LA BANCI IN VALUTE


SUME IN CURS DE DECONTARE


CASA IN LEI


ALTE VALORI


AVANSURI DE TREZORERIE


VIRAMENTE INTERNE


VIRAMENTE INTERNE - AV.TREZ.


TOTAL CLASA 6


TOTAL CLASA 7


TOTAL


Bilantul prescurtat al firmei "KARTIIK SRL " la sfarsitul anului 2006,se prezinta dupa cum urmeaza :


S.C. KARTIIK S.R.LBILANT PRESCURTAT

la data de 31.12.2006

Nr. Crt

Indicatori

PerioadaA

TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE
a) Imobilizari necorporale
b) Imobilizari corporale
c) Imobilizari financiare
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTALB

ACTIVE CIRCULANTE
I)STOCURI
II)CREANTE
III)INVESTITII PE TERMEN SCURT
IV)CASA SI CONTURI LA BANCI
ACTIVE CIRCULANTE - TOTALC

CHELTUIELI IN AVANSD

DATORII(sume ce trebuie platite intr-o perioada < 1 an)E

ACTIVE CIRC. NETE/DATORII CURENTE NETEF

TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTEG

DATORII(sume ce trebuie platite intr-o perioada > 1an)H

PROVIZIOANEI

VENITURI IN AVANSJ

CAPITAL SI REZERVE
I)CAPITAL SUBSCRIS VARSAT
II)REZERVE
III)PROFIT SAU PIERDERE DE RAPORTAT - SOLD C
- SOLD D
IV)PROFIT SAU PIERD. EXERC.FINANCIAR - SOLD C
- SOLD D
CAPITALURI PROPRII - TOTAL
CAPITALURI - TOTAL
Pentru acest tip de bilant se calculeata un singur indicator :


Activul Net Contabil (ANC)=total activ- total datorii.

Sau

Situatia neta=total activ-total datorii=capital propriu-subventii-provizioane.

Luind in calcul datele disponibile obtinem urmatoarele rezultate:


ANC=443.103 + 4.003 - 423.038 - 32.188 = -8.120 SAU : SN=-8.120-0-0= -8.120


ANC=357.158 - 429.198 - 29.521 = -101.561 SAU: SN= - 101.561 -0-0 = - 101.561


Rezultatele obtinute indica o ANC negativa atat in anul 2005 cat si in anul 2006.

Acest fapt pune in evidenta o situatie prefalimentara . Totusi trebuie mentionat faptul ca in anul 2004 firma a realizat un profit de 72.484 lei ,deci in acesti ultimi 2 ani a traversat o perioada dificila din punct de vedere financiar datorata unor restructurari care au avut loc ( reducerea fortei de munca, inchiderea unor puncte de lucru neprofitabile , fluctuatia de personal ), precum si a unor probleme de ordin financiar. Pentru redresarea acestei situatii firma ar putea sa apeleze la un credit bancar pentru finantarea activitatii curente , pe termen scurt.


BILANTUL FINANCIAR


NEVOI: 2005: 2006:

1.Nevoi permanente:

Active imobilizate (>1an):

Imobilizari corporale 174.005 163.835

Imobilizari necorporale 0 0

Imobilizari financiare    150 150

2.Nevoi temporare:

Active circulante (<1an):

Stocuri 0 0

Creante 249.084 173.743

Titluri de plasament 0 0

Disponibilitati    19.864 19.430

TOTAL ACTIV 443.103 357.158


RESURSE PROPRII

1.Resurse permanente 2005: 2006:

capital social 200 200

rezerve    40 40

profitul nerepartizat - 8.360 - 101.801

prov. pentru riscuri si chelt (.1an) 0 0

datorii financiare (.1an) 28.185 32.049

2.Resurse temporare

furnizori    41.975 91.503

datorii catre salariati 95.561 114.298

datorii catre bugetul de stat 117.402 185.355

datorii bancare (<1an) 0 0

asociati conturi curente 5.100 0

creditori diversi 163.000 35.514

TOTAL PASIV:    443.103 357.158Pe baza bilantului financiar se analizeaza lichiditatea-exigibilitatea >1an a firmei.

In continuare se calculeaza urmatorii indicatori:


FOND DE RULMENT(FR)=capital permanent-nevoi permanente

SAU

FR= nevoi temporare(activ circulant net<1an)-datorii pe termen scurt (resurse temporare)


Capital permanent= 240 - 8.360 + 32.188 = 24.068 ; nevoi permanente = 174.155;

FR= 24.068 - 174.155 = - 150.087;

FR= 268.948 + 4.003(ch.in avans) - 423.038 = -150.087.


Capital permanent = 240 - 101.801 + 32.049 = - 69.512 ; nevoi permanente = 163.985

FR= - 69.512 - 163.985 = - 233.497

FR = 193.173 - 426.670 = - 233.497


FR la sfarsitul a doua exercitii consecutive are valori negative, respectiv - 150.087 si -233.497.

Aceste valori arata o situatie de dezechilibru financiar , ceea ce inseamna ca termenii politicii financiare ai firmei vor trebui revizuiti pentru anul 2007.


FR PROPRIU = capital propriu - imobilizari nete;


Anul 2005 :

FRP = 24.068 -174.155 = - 150.087;

Anul 2006 :

FRP = -69.512 - 163.985 = - 233.497;


FRP are ,de asemenea, valori negative pentru ambele exercitii financiare, fapt care releva o insuficienta de capitaluri proprii in raport cu imobilizarile nete.


FR STRAIN=FR NET-FRP.


2005 : FRS= -150.087 + 150.087 = 0

2006 : FRS= - 233.497 + 233.497 = 0.


FRS=0,fapt care arata ca firma FASTPROMO SRL nu are datorii pe termen lung, fapt care poate asigura un echilibru pe termen lung.


Nevoia de FR=nevoi temporare - resurse temporare.


2005 : NFR= (268.948 - 19.864) - (41.975 + 95.561 + 117.402 + 5.100 + 163.000) = - 173.954;

2006 : NFR=(193.173 - 19.430) - (91.503 + 114.298 + 185.355 + 35.514 ) = - 252.927;


NFR(2005)= -173.954 si NFR(2006) = -252.927,ambele avand valori negative, semnifica un surplus de resurse temporare in raport cu necesitatile existente,rezultat ce poate fi apreciat ca unul pozitiv daca este datorat accelerarii vitezei de rotatie a mijloacelor circulante sau a angajarii unitatii a unor datorii pe termen scurt cu scadente mai mari.


TREZORERIA NETA=FR NET-NFR.


1998: TN= - 150.087 + 173.954 = + 23.827

1999: TN= - 233.497 + 252.927 = + 19.430


TN ia valori pozitive in ambele exercitii,fiind rezultatul desfasurarii de catre firma analizata a unei activitati eficiente prezentand un excedent de trezorarie care se afla in casieria unitatii si conturile bancare sub forma de disponibilitati.In acest caz firma dispune de o autonomie pe termen scurt.


FR NET= NFR+TN.


1998: FRN= - 173.954 + 23.867 = -150.087;

1999: FRN= - 252.927 + 19.430 = -233.497;


Din aceasta ultima relatie rezulta ca principala componenta a echilibrului financiar a unitatii o reprezinta Nevoia de Fond de Rulment a carui valoare depinde de Cifra de Afaceri a firmei, astfel putand fi previzionata politica financiara a firmei.

M.DINCA,G.DINCA Gestiunea financiara a firmei,Ed.Reprograph,Craiova 2002


M.DINCA,G.DINCA,S.BOTIS Finante,moneda si credit,Ed.Universitatii Transilvania,2006


G.VINTILA Gestiunea financiara a firmei,Ed.Economica,Bucuresti,2004


I.STANCU Finante,Ed.Economica,Bucuresti,2004


Situatiile financiare anuale reglementate(bilantul,contul de profit si pierdere,situatia


fluxurilor de trezorerie,situatia modificarilor capitalurilor proprii,note explicative)CP 1

 


Document Info


Accesari: 14628
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )