Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
Stilul de conducere al managerului - studiu de caz la SC Gogo SRL

management


Stilul de conducere al managerului - studiu de caz la SC

Gogo SRL

Sistemul decizional al firmei

Decizia reprezinta punctul central al oricarei activitati de management, inclusiv in cadrul firmei S.C. GOGO S.R.L.

Sistemul decizional cuprinde mai multe etape prin care se elaboreaza o decizie astfel :

Ø     Previziunea se concretizeaza in obiective, planuri, strategii, programe;

Ø     Organizarea se definitiveaza in modalitati eficiente de organizare a productiei si a muncii;

Ø     Coordonarea se exercita prin decizii vizand armonizarea actiunilor personalului in cadrul grupului de munca din cadrul societatii;

Ø     Antrenarea privita ca o alternare a deciziilor privind motivarea individuala si cea de grup, atat ca premisa, cat si ca o consecinta a realizarii obiectivelor;

Ø     Evaluarea si controlul se manifesta ca decizii de corectie daca este cazul.

Firma realizeaza sedinte saptamanale pentru evaluarea rezultatelor sau a evolutiei activitatilor si apoi parcurgaad toate etapele de mai sus elaboreaza decizii potrivite si eficiente pentru fiecare din situatie.

Structura organizatorica:
Sef de echipa 4

 

Sef de echipa 5

 

Sef de echipa 6

 
Sef de echipa 3

 


Muncitori

 

Muncitori

 

Fig. 3.1. Organigrama SC Gogo SRL

Sursa: Gogo SRLAtributiile managerului general

Atributiile managerului general al S.C. Gogo S.R.L.:

conduce sistemul de management al calitatii din firma;

stabileste si declara politica firmei in domeniul calitatii impreuna cu

asociatul unic,

aproba Manualul calitatii, procedurile si instructiunile,

desemneaza reprezentantul conducerii pentru calitate care are autoritate

necesara implementarii sistemului de management al calitatii si mentinerea acestuia.

asigura conditiile realizarii obiectivelor politicii in domeniul calitatii;

stabileste responsabilitatile si autoritatile functiilor;

aproba planul anual de audit intern,

aproba activitatile legate de instruirea personalului;

reprezinta firma in relattile externe;

initiaza actiuni de prevenire a neconformitatilor;

aproba angajarea, promovarea si repartizarea pe posturi la niveluri de

scolarizare a personalului firmei;

coordoneaza aprovizionarea si marketingul.

In alte cuvinte, pentru asigurarea calitatii si a asigura un management responsabil toti angajatii unei firme contribuie pentru a satisface nevoile clientului.

Directorii tehnici sunt cei care tin legatura in permanenta cu furnizorii si cu clientii astfel incat produsele fabricate sa satisfaca cerintele.

Responsabilii pentru prototipuri au datoria ca din moment ce un model nou este comandat sa stabileasca materialele necesare, modul de operare, organizarea personalului fiind direct responsabil pentru orice erori si defecte aparute ulterior.

Responsabilul cu formarea are datoria de a pregati noii angajati cu lucrul in anumite posture (caracteristicile utilajelor, norme de protectie a muncii, etc.)

Sisteme si metode generale de management

Complexitatea activitatilor dintr-o societate datorata pe de o parte, adancirii procesului de concentrare, specializare, cooperare si combinare, iar, pe de alta parte progreselor uneori spectaculoase ale stiintei si tehnicii, impune imbinarea optima intre metodele de management intuitiv si metodele si tehnicile de conducere fundamentate stiintific.

Un management eficient presupune utilizarea unui ansamblu de metode, procedee si tehnici de conducere constituite intr-un sistem unitar al managementului, sistem care trebuie adaptat la specificul oricarei societati.

S.C. Gogo S.R.L. abordeaza sisteme de conducere moderne privite ca ansambluri coerente de principii, metode si tehnici de conducere, proceduri decizionale, informationale si organizationale, reguli prin care se executa in modalitati diferite si specifice, procesul de conducere atat la nivelul intregii societati, cat si al principalelor componente ale acesteia.

Stilul general de conducere adoptat de managerul SC Gogo SRl este unul democratic caracteristic managerilor care asigura participarea subalternilor la procesul de conducere. Managerii cu un acest stil apeleaza la colaborarea subalternilor atat la stabilirea obiectivelor cat si la repartizarea sarcinilor.

Sub aspectelor consecintelor se apreciaza ca stilul democratic determina o reducere a tensiunilor, conflictelor, o puternica participare. Randamentul grupului este de prezenta sau absenta managerului. Orientarea managerilor cu acest stil spre control redus genereaza rezerve pentru munca inovatoare.

Deviza acestui tip de conducator ar putea fi : ' suntem platiti sa gandim si sa muncim ca un grup unitar' . Acesti manageri permit formarea si mentinerea unui climat favorabil si a unor relatii interumane care sunt compatibile cu performantele ridicate.

In functie de situatie, aceasta societate, mai abordeaza si alte metode de conducere, si anume:

Ø     Conducerea prin obiective (CPO) deoarece managerul societatii

stabileste cu ajutorul sefilor, echipelor de lucru, situatii reale si exacte pentru indeplinirea obiectivelor la anumite termene de finalizare.

Aceasta metoda este eficienta deoarece conduce la impunerea unui realism cat mai mare in stabilirea obiectivelor, promovarea creativitatii nu numai a conducatorilor, ci si a sefilor de echipe si utilizarea mai eficienta a timpului de munca in general.

Ø     Conducerea prin exceptii (CPE) care reprezinta o metoda prin care

sunt identificate si apoi comunicate managerului situatiile care in mod obligatoriu necesita interventia acestuia. O data stabilite obiectivele, sefii de echipa coodoneaza activitatile, iar administratorul controleaza rezultatele zilnice ale acestora. In situatii extreme si de absoluta necesitate este anuntat si managerul superior pentru a gasi solutia potrivita in solutionarea problemei aparute.
Ø     alta metoda speciala folosita este cea a sedintei - aceasta metoda este

folosita cu succes de aceasta societate deoarece in acest mod managerul coopereaza in mod direct cu inginerii sefi ai echipelor de lucru afland in acest mod problemele si nemultumirile, dupa caz, ale angajatilor.

In cadrul societatii au loc sedinte eterogene lunare si sedinte saptamanale de informare. Rezultatele sedintelor sunt de cele mai multe ori cele dorite dar exista si cazuri in care sunt lipsite de relevanta pentru realizarea actului decizional.

Aceasta metoda conduce la adoptarea deciziilor in conditii de transparenta si pe baza unor elemente de fundamentare mai corect stabilite, la stimularea unor relatii de munca si de colaborare corecte intre diferitii membrii ai diferitelor compartimente ale societatii precum si promovarea si dezvoltarea interesului pentru realizarea schimburilor de experienta intre indivizi sau formatii de lucru.


Cultura organizationala a firmei

Domeniul comportamentului organizational este intelegerea oamenilor si conducerea lor pentru a muncii eficace.

In cadrul societatii noastre cultura organizationala este mai putin dezvoltata, aceasta fiind o organizatie mica.

Angajatii muncesc intr-un mediu placut, in birouri frumos amenajate, respectiv in locuri echipate corespunzator, iar atributiile si sarcinile fiecaruia sunt bine determinate.

Fiecare angajat are dreptul sa-si manifeste dorintele si nemultumirile purtand o discutie cu directorul executiv si cu inginerul de echipa, dupa caz, si apoi cu managerul general.

Organizatia se bazeaza pe efort de grup, ceea ce inseamna ca pentru a-si realiza scopurile, ea depinde de interactiunea oamenilor si coordonarea lor.

O mare parte din munca din cadrul societatii este prestata de grupuri care dezvolta legaturi de prietenie si indivizii formeaza aliante pentru a-si realiza munca, acesta fiind un lucru benefic productivitatii organizatiei.

De asemenea, angajatii primesc prime de merit in bani, in cazul in care realizeaza in scurt timp si cu rezultate exceptionale obiectivele propuse.


Managementul resurselor

Societatea noastra asigura resursele umane, materiale si financiare necesare pentru a mentine si a imbunatati continuu sistemul de management al calitatii si mediului. Pentru indeplinirea obiectivelor propuse, societatea, asigura resursele necesare prin:

numirea in functiile de conducere a activitatilor de executie si control numai a personalului cu experienta in domeniu;

personal de executie propriu, calificat;

utilaje, echipamente, si dispozitive corespunzatoare tipului de lucrari care se executa;

completarea experientei prin instruirea periodica a intregului personal participant la realizarea procesului de productie;

implementarea si mentinerea Sistemului Integrat de Management Calitate si pentru imbunatatirea continua a eficacitatii lui;

cresterea satisfactiei clientului prin indeplinirea cerintelor sale;

imbunatatirea continua a calitatii;

Personalul angrenat in activitatea de management a calitatii si control tehnic de conformitate este instruit si calificat corespunzator.

Personalul de conducere, cat si cel de executie si control, care prin activitatea desfasurata influenteaza calitatea lucrarilor executate a fost selectat pe baza studiilor efectuate, al instruirii, calificarii si a experientei in domeniu.

Personalul care isi desfasoara activitatea in domeniul managementului calitatii este in permanenta instruit. Procesul de instruire se refera atat la instruirea generala cat si la instruirea specifica a personalului care efectueaza activitati ce influenteaza calitatea Persoanele care sunt angrenate in activitati care necesita calificari speciale, au fost instruite corespunzator de organizatiile specializate de pe aceste domenii de activitate.

Gestionarea inregistrarilor privind studiile, instruirile calificarii personalului societatii este asigurata de seful compartimentului resurse umane.

Personalul societatii este selectat si angajat pe baza unor evaluari care decurg din fisa postului in cauza; totodata sunt efectuate evaluari anuale ale rezultatelor profesionale pe baza carora personalul este promovat sau sanctionat.

In functie de necesarul de instruire identificat sunt alocate resurse pentru efectuarea de cursuri de instruire, participari la simpozioane cu caracter profesional, conferinte de specialitate.

Evaluarea competentei personalului se face anual, la absolvirea unui program de instruire sau cand se modifica atributiile personalului prin modificarea fisei postului, la angajare sau la promovarea in functie, de catre colaboratori externi pe baza unei grile de evaluare continand calificative (admis, respins, propus pentru reinstruire) aprobata de managerul general.

Activitatea se desfasoara intr-un mediu adecvat, ferit de influente exterioare perturbatoare, iar responsabilitatea pastrarii igienei si curateniei la locul de munca revine fiecarui salariat.
Concluzii


Stilul de conducere trebuie sa fie adaptat la "varsta" si caracteristicile grupului de lucru. Astfel, putem considera doua stiluri, si anume: unul orientat spre sarcina (managerul are capacitatea de a defini din punct de vedere cognitiv situatia, de a stabili si formula obiective credibile, de a sintetiza problemele ivite in cursul procesului de lucru); si celalalt, orientat spre relatii (managerul este un factor cheie in prevenirea eventualelor conflicte).

In aceasta ordine de idei, se sugereaza ca acordul dintre stilul de conducere si nevoile grupului este determinat de gradul de maturitate al respectivului grup.

Astfel, membrii unui grup imatur vor avea rezultate mai bune cu un lider orientat spre sarcina. Pe masura ce grupul se maturizeazas liderul poate sa adopte un stil caracterizat simultan de ambele orientari. In grupurile cu o maturitate medie, e mai eficient stilul orientat spre relatii, in timp ce pentru grupurile "imbatranite" cel mai potrivit este stilul laissez-faire (sau stilul cu scor scazut la ambele orientari.) Deci, pe toata durata vietii unui grup de munca, este indicat ca liderul sa adopte patru stiluri de conducere succesive, caracterizate de termenii comunicare, persuasiune, participare si delegare.

La studiul de caz realizat la SC Gogo SRL, s-a vazut cum managerul general desi este adeptul unui stil foarte bine definit, imbina acest stil de conducere cu alte metode de conducere intocmai pentru a avea o mai buna desfasurare a activitatii societatii.

Pentru a supravietui si a fi performanta, SC Gogo SRL trebuie sa dispuna de un personal care are simtul raspunderii pentru soarta organizatiei in care activeaza, de lucratori profesionisti, activi, competenti, cu spirit inovator si creativ si nu de salariati anonimi, fara opinii sau carora le e teama sa si le exprime. Institutiile eficiente folosesc la maxim potentialul lucratorilor lor, creandu-le conditii pentru ca acestia sa contribuie la desfasurarea activitatilor si la realizarea obiectivelor stabilite. In acelasi timp, individul include un anumit sens in relatia sa cu organizatia, oferindu-i capacitatile si cunostintele sale, el asteapta sa fie apreciat si remunerat.

Cultura organizationala este unul dintre factorii ce isi pun in mod vizibil amprenta asupra modului de desfasurare a activitatilor in cadrul unei organizatii si asupra rezultatelor pe care aceasta le obtine.

Trecand de la cultura organizationala la eficienta stilului managerial se poate spune ca aceasta defineste posibilitatile managerului de a organiza participarea activa a membrilor colectivului la realizarea in conditii de randament maxim a prescriptiilor aferente status-rolurilor pe care le detin. Sub raport psihologic eficienta vizeaza calitatea de cooperare.

Un manager eficient poate fi recunoscut dupa faptul ca el prefera sa faca ceea ce trebuie, sa gaseasca solutii adecvate si sa optimizeze utilizarea resurselor.

Stilul se remarca prin dinamism si prin flexibilitate sporita. Fiind o caracteristica a activitatii, el este mai usor supus unei reglari din partea constiintei.


Unii autori subliniaza ca, desi stilul depinde, in mare masura, de modul in care managerul percepe cerintele unei activitati concrete, influenta constiintei asupra stilului nu trebuie totusi supraapreciata. Ei au atras atentia si asupra faptului ca nu orice insusire psihica este inclusa in componenta stilului, ci doar in masura

si in forma necesare realizarii unei activitati. Forma si gradul de manifestare a calitatilor psihice in stilul managerial sunt foarte strict reglate, rolul de manager avand o insemnatate sociala deosebita.

Manifestarea calitatilor unei personalitati ca stil, imbraca forma unor indemanari superior organizate, in care se reflecta un intreg spectru de particularitati psihice: insusiri, aptitudini, deprinderi etc.
Bibliografie


1. Adriana Prodan "Managementul de succes. Motivatie si comportament", Editura Polirom, Iasi, 1999;

2. Alexandru Puiu "Management: analize si studii comparative", Editura Independenta Economica, Pitesti, 2003;

3. Dan A. Constantinescu, L.Tarara "Management general", vol. I, Colectia Nationala, Bucuresti, 2000;

4. F. Hesselbein, M. Goldsmith, "Organizatia viitorului", Editura Teora, Richard Beckhard Bucuresti, 2000;

5. Handy Charles "L`Olympe de managers: culture d' enterprise et organization" Paris: d`Organisation, 1986;

6. Henry Fayol "Administrtion industrielle et generale", Dunod, Paris, 1964;

7. Ioan Popa, Radu Filip "Management international", Editura Economica, Bucuresti, 1999;

8. Ion Stancioiu, Gheorghe Militaru "Management. Elemente fundamentale", Editura Teora, Bucuresti 1999;

9. Ionescu Gh.Gh., Toma A. "Cultura organizationala si managementul tranzitiei", Bucuresti, Editura Economica, 2001

10. Maria Moldoveanu, "Stiinta afacerilor", Editura Expert Emilian M. Dobrescu Bucuresti, 1995

11. Meryem Le Saget "Managerul intuitiv", Editura Economica, Bucuresti, 1999;

12. Muscalu Emanoil "Management general", Editura ULBS, 2004;

13. Hutu Carmen Aida "Cultura organizationala si transfer de tehnologie", Ed. Economica, Bucuresti, 1999;

14. Peter Drucker "The Frontieres of Management", Heinemann Professional Publishing Ltd., London, 1986;

15. O. Nicolescu, I. Verboncu, "Fundamentele Managementului organizatiei", Editura Tribuna Economica, Bucuresti, 2002;

16. T. Zortelan, E. Burdus, "Managementul organizatiei", Editura

G. Caprarescu Economica, Bucuresti, 1999.
Document Info


Accesari: 20766
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )