Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
TESTE GRILA LA DISCIPLINA EVALUAREA FIRMEI

management


FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL-CONSTANTA

SPECIALIZAREA FINANTE-BANCI Anul V - F.R.TESTE GRILĂ LA DISCIPLINA EVALUAREA FIRMEI

STANDARDE

Daca întreprinderea va functiona si cu credite, valoarea firmei fata de valoarea capitalului actionarilor va fi:

a)       egala

b)       mai mica

c)       mai mare

d)       oricare din variantele de mai sus

Standardele internationale de evaluare:

a)       sunt obligatorii

b)       reprezinta cea mai buna practica

c)       sunt impuse de autoritatile statului

d)       reprezinta o moda

Metodele de evaluare a întreprinderilor sunt:

a)       comparatie, bazate pe active (patrimoniale), bazate pe venit (de randament)

b)       patrimoniale, cash flow, contabile

c)       patrimoniale, cash flow, comparatie

d)       comparatie, lichidare, bazate pe venit (de randament)

Valoarea unei proprietati este data de:

a)       utilitate

b)       raritate - atractivitate

c)       dorinta si putere reala de cumparare

d)       toate cele de mai sus simultan

În optica standardelor de evaluare este necesara calcularea unor indicatori ca:

a)       valoarea substantiala bruta

b)       valoarea substantiala neta

c)       capital permanent necesar exploatarii

d)       valoarea patrimoniala ajustata (corectata)

Într-un restaurant creat si condus direct de catre proprietar într-un spatiu închiriat, activul cel mai important reprezinta:

a)       obiectele de inventar

b)       utilajele si echipamentele specifice

c)       stocurile

d)       goodwill-ul personal

Principiul anticiparii arata 16416u202q ca valoarea se bazeaza pe:

a)       perceptiile evaluatorului asupra profiturilor viitoare ale afacerii

b)       anticiparea de catre evaluator a modificarilor economice favorabile investitorilor

c)       raporturile cerere-oferta, evaluatorul anticipând ca pretul variaza direct proportional cu cererea

d)       nici un raspuns corect

Abordarea evaluarii prin capitalizarea venitului se bazeaza pe principiul:

a)       raritatii

b)       anticiparii

c)       contributiei

d)       nici unul de mai sus

Evaluarea activelor necorporale este de competenta:

a)       evaluatorului de întreprinderi

b)       evaluatorului de proprietati imobiliare

c)       evaluatorului de active corporale mobile

d)       tuturor categoriilor de evaluatori de mai sus

Ce metode utilizeaza informatii de piata:

a)       metoda costurilor

b)       metode bazate pe randament

c)       metoda comparatiei directe

d)     toate cele de mai sus


11.Folosirea unei metode depinde de:

a)       problema concreta de evaluare

b)       discretia evaluatorului

c)       discretia clientului

d)       nici una din cele de mai sus

Principiul substitutiei este aplicabil în:

a)       metoda activului net corectat

b)       metode bazate pe venit

c)       metoda comparatiei directe

d)       toate cele de mai sus

Termenul de "valoare" ar trebui utilizat în raportul de evaluare fara alt atribut:

a)       întotdeauna

b)       uneori

c)       niciodata

d)       la aprecierea evaluatorului

Principiul fundamental de evaluarea al abordarii bazate pe venit este:

a)       oferta si cererea

b)       substitutia

c)       anticiparea

d)       toate

Care tip de valoare este sinonim cu valoarea de piata:

a)       valoarea de asigurare

b)       valoarea de lichidare

c)       valoarea de investitie

d)       valoarea de schimb

Se poate ca valoarea de piata sa fie egala cu valoarea patrimoniala (bazata pe costuri):

a)       da, întotdeauna

b)       nu, niciodata

c)       s-ar putea

d)       nu pentru ca este mai mica

Care NU este o conditie fundamentala a definitiei valorii de piata:

a)       vânzatorul si cumparatorul sunt decisi (hotarâti) sa faca tranzactia

b)       plata tranzactiei se face în cash

c)       exista o perioada de timp rezonabila pentru expunerea pe piata a proprietatii

d)       ambele parti sunt bine informate

Principiul substitutiei este specific:

a)       metodelor patrimoniale

b)       metodelor bazate pe venit

c)       metodei compararii vânzarilor

d)       tuturor celor trei grupe de metode de mai sus

Primul pas al procesului de evaluare este:

a)       colectarea informatiilor

b)       inspectarea proprietatii

c)       definirea domeniului evaluarii

d)       precizarea metodelor de evaluare

Carui tip de evaluare îi corespunde o perioada de comercializare limitata:

a)       valoarea de impozitare

b)       valoarea de lichidare

c)       valoarea subiectiva

d)       valoarea speciala

Care este o conditie a definitiei valorii de piata:

a)       vocatia la credit

b)       cumparatorul si vânzatorul sunt perfect informati asupra detaliilor tuturor tranzactiilor din ultimii 3 ani

c)       cumparatorul si vânzatorul sunt doua persoane independente, nelegate între ele prin relatii preferentiale

d)       cumnparatorul este constient de stringenta vânzatorului de a vinde

Valoarea de piata, prin definitie este:

a)       întotdeauna pretul cel mai mare

b)       întotdeauna pretul cel mai mic

c)       pretul cel mai probabil

d)       costul plus profitul

Tipul de valoare pentru un anumit investitor este:

a)       valoarea de piata

b)       valoarea de impozitare

c)       valoarea de asigurare

d)       valoarea de investitie

Cererea efectiva se refera la:

a)       cost si valoare

b)       dorinta si putere efectiva de cumparare

c)       dorinta si nevoie

d)       dorinta si satisfactie

Care este un criteriu al celei mai bune utilizari:

a)       fezabil financiar

b)       cererea si oferta

c)       concurenta

d)       contributia

Alegerea metodelor de evaluare se face:

a)       conform caietului de sarcini

b)       functie de scopul evaluarii

c)       conform indicatiilor proprietarului

d)       functie de conjunctura economica

Costul este:

a)       pretul platit pentru bunuri si servicii

b)       suma necesara pentru a crea sau produce un bun sau un serviciu

c)       expresia utilitatii unui bun sau serviciu

d)       raspunsul de la a si b de mai sus

Care este caracteristica unei proprietati detinute ca investitie:

a)       genereaza profit pentru cel care o exploateaza

b)       este destinata închirierii si/sau revânzarii la un pret avantajos

c)       va fi modernizata

d)       functioneaza la capacitatea maxima

Evaluarea activelor necorporale este de competenta:

a)       evaluatorului de proprietati imobiliare

b)       evaluatorului de proprietati mobiliare

c)       evaluatorului de întreprinderi

d)       consilierilor în proprietate intelectuala

În care din ipostazele urmatoare un evaluator va evalua un restaurant din perspectiva unui investitor mediu:

a) expert consultant

b)       expert neutru

c)       arbitru (mediator)

d)       nici una

Standardele de evaluare cuprind:

a)       definitii ale unor termeni specific evaluarii

b)       indici de actualizare

c)       formule de calcul a valorii prin diferite metode de evaluare

d)       tabele de încadrare

Între obiectivele standardelor de evaluare fac parte:

a)       sprijinirea evaluatorilor sa elaboreze rapoarte coerente pentru clienti

b)       promovarea întelegerii uniforme (coerentei) prin utilizarea unor definitii standard ale evaluarii de piata

c)       a si b

d)       nici unul

Valoarea de piata vs. valoarea patrimoniala a unei întreprinderi este:

a)       întotdeauna egala

b)       niciodata nu este egala

c)       este întotdeauna mai mare

d)       poate sa fie si egala

Standardele de evaluare sunt necesare:

a)       pentru întelegere uniforma a termenilor si procedurilor de evaluare

b)       pentru reliefarea la standardele de contabilitate

c)       pentru a putea fi atestati evaluatorii

d)       pentru alinierea la cerintele integrarii în UE

Pentru un client potential al unei întreprinderi car esolicita utilizarea unei rate de capitalizare de 22% desi rata de capitalizare uzuala de piata este de 14%, tipul de valoare calculat va fi:

a)       valoarea de utilizare

b)       valoare de piata

c)       valoarea de investitie

d)       valoarea de piata pentru utilizarea existenta

În acceptiunea evaluarii prin termenul de capitalizare se întelege:

a)       convertirea venitului în valoare

b)       structura capitalului unei întreprinderi

c)       recunoasterea unei cheltuieli ca o imobilizare de capital

d)       toate cele trei variante de mai sus

Sintagmele "la data evaluarii" si "suma estimata" exprima:

a)       faptul ca evaluatorul face o estimare monetara la un anumit moment

b)       faptul ca un raport de evaluare este un "produs perisabil"

c)       faptul ca plata se presupune a fi facuta cash la data evaluarii

d)       toate cele de mai sus

Factorii valorii actuale a unei anuitati perpetue este:

a)       un multiplu utilizat pentru convertirea venitului în valoare

b)       raportul 1/(1+k), în care k este rata de actualizare

c)       un divizor utilizat pentru convertirea venitului în valoarea

d)       nici una din cele trei variante de mai sus

Proprietatea imobiliara include:

a)       terenul liber

b)       terenul, constructiile si echipamentele atasate

c)       toate drepturile, interesele si beneficiile ce au legatura cu stapânirea proprietatii

d)       a sau b

Metodele si tehnicile fundamentale de evaluare sunt:

a)       specifice în functie de gradul de dezvoltare economica a unei tari

b)       influentate de interesele clientului

c)       în general similare pentru toata lumea

d)       dictate de asociatia profesionala

41. Care dintre activele urmatoare nu sunt active curente:

a)       stocuri de productie neterminata

b)       debitori diversi

c)       disponibilitati în valuta

d)       creante pe termen lung

Conceptul de valoare a unui bun:

a)       implica existenta unei piete pentru acel bun

b)       implica o suma de bani de bani asociata cu o tranzactie

c)       implica existenta unor tranzactii anterioare cu bunuri similare

d)       implica o imagine a asteptarilor vânzatorilor si cumparatorilor hotarâti

Evaluatorul extern:

a)       nu poate fi ruda cu persoana din firma care solicita evaluarea

b)       are doar un interes financiar indirect în firma evaluata

c)       este angajat exclusiv în cazuri de litigii

d)       este angajat de regula în cazul evaluarilor pentru garantii


Evaluatorul independent este un evaluator extern si care în ultimele:

a)       12 luni

b)       24 luni

c)       36 luni

d)       este angajat de regula în cazul evaluarilor pentru 6 luni nu a avut relatii contractuale cu partile implicate în tranzactie

Prin interes financiar indirect în relatia client-evaluator se întelege:

a)       relatia între pretul lucrarii si volumul de activitate implicat în evaluarea respectiva

b)       relatia de asociere între pretul lucrarii si valoarea proprietatii/afacerii evaluate

c)       relatia de asociere si relatia de rudenie cu persoanele din firma care solicita lucrarea de evaluare

d)       relatia între pregatirea si competenta evaluatorului pe de o parte si pretul lucrarii de evaluare

Prin transparenta în raportul de evaluare se întelege:

a)       comunicarea permanenta cu clientul

b)       dezvaluirea în raportul de evaluare a surselor de informatii pe care este fundamentata valoarea

c)       dezvaluirea în raportul de evaluare a etapelor parcurse pentru estimarea valorii proprietatii/afacerii

d)       comunicarea limitelor de competenta sau a conflictelor de interese ale evaluatorului

Prin consistenta în raportul de evaluare se întelege:

a)       fundamentarea judecatii evaluatorului pe date relevante si exhaustive

b)       fundamentarea judecatii evaluatorului pe informatii verificabile si relevante

c)       fundamentarea judecatii evaluatorului pe date si informatii verificate si credibile

d)       fundamentarea judecatii evaluatorului pe informatii exhaustive si verificabile

Prin coerenta în raportul de evaluare se întelege:

a)       selectarea metodelor în functie de scopul evaluarii si corelarea indicatorilor inclusi în cadrul formulelor de calcul

b)       selectarea metodelor în functie de clientul evaluarii si corelarea indicatorilor inclusi în cadrul formulelor de calcul

c)       selectarea surselor de informatii în functie de definitia valorii si corelarea indicatorilor inclusi în cadrul formulelor de calcul

d)       selectarea definitiei de valori estimate în functie de scopul evaluarii si corelarea indicatorilor inclusi în cadrul formulelor de calcul

Metode uzuale în abordarea pe baza de active sunt:

a)       ANC (activul net corectat) si ANL (activul net de lichidare)

b)       ANC, AN contabil si ANL

c)       ANC si AN contabil

d)       AN contabil, ANC, ANL, VSB (valoarea substantiala bruta) si VSN (valoarea substantiala neta)

Care dintre elementele de mai jos nu sunt cuprinse în definitia valorii de piata:

a)       suma estimata

b)       tranzactie echilibrata

c)       proprietarul activului

d)       marketing adecvat

Care dintre urmatoarele baze de evaluare este cea mai utilizata în evaluarea pentru dispute maritale (conform standardelor de evaluare):

a) valoarea de piata

b)       valoarea de lichidare

c)       valoarea intrinseca

d)       nu exista o baza specificata în acest scop

Care dintre urmatoarele baze de evaluare include sintagma "anumit cumparator/vânzator":

a)       valoarea de piata

b)       valoarea de investitie

c)       valoarea de lichidare

d)       valoarea de asigurare

Care dintre urmatoarele standarde este utilizat în evaluarea afacerii pentru achizitii strategice:

a)       valoarea de piata

b)       valoarea de investitie

c)       valoarea de lichidare

d)       costul de înlocuire net

Care dintre urmatoarele abordari au în vedere principiul substitutiei:

a)       abordarea prin comparatie

b)       abordarea pe baza de active

c)       a si b

d)       a sau b

Termenul activ redundant se refera la:

a)       active care nu sunt necesare

b)       active în surplus

c)       active subutilizate

d)       a si b

Pentru valoarea de piata, testul corect pentru precizia evaluarilor realizate de o firma de consultanta este comparatia cu tranzactii recente:

a)       doar un raport de verificare reprezinta un "test corect

b)       nu, pentru ca valoarea de piata este o cifra nerealizabila din cauza conditiilor de natura "ideala" incluse în definitie

c)       nu, pentru ca valoarea de piata este o cifra realizabila la data evaluarii si raportul de evaluare nu are un termen de valabilitate

d)       nici un raspuns corect

În evaluarea unei afaceri, evaluatorul trebuie sa-si foloseasca judecata pentru:

a)       alegerea celor mai adecvate metode de evaluare

b)       utilizarea unor ipoteze credibile

c)       asigurarea coerentei între indicatorii utilizati

d)       toate cele de mai sus

Nu este o eroare în evaluarea unei afaceri:

a)       omisiunea datei evaluarii

b)       omisiunea declaratiei privind conditiile limitative

c)       omisiunea opiniei evaluatorului

d)       omisiunea metodei capitalizarii profitului

Nu este o eroare în evaluarea unei afaceri:

a)       omisiunea bazei evaluarii

b)       omisiunea valorii activelor redundante în evaluarea prin DCF (discounted cash flow)

c)       omisiunea declaratiei privind conditiile limitative

d)       omisiunea metodei activului net contabil

Termenul activ redundant se refera la:

a)       active subutilizate

b)       active supradimensionale

c)       active neutilizate

d)       active supraevaluate în contabilitate

Teoria valorii are un postulat care precizeaza ca:

a)       valoarea nu este o trasatura intrinseca a unei proprietati ci reprezentarea asupra utilitatii sale

b)       manifestarea valorii nu este conditionata de transferabilitatea proprietatii

c)       valoarea este expresia monetara a utilitatii proprietatii pentru vânzator

d)       toate cele de mai sus


Teoria valorii are un postulat care precizeaza ca:

a)       valoarea este o trasatura intrinseca a unei proprietati si nu reprezentarea asupra utilitatii sale

b)       manifestarea valorii este conditionata de transferabilitatea proprietatii

c)       valoarea este expresia monetara a utilitatii proprietatii pentru cumparator

d)       toate cele de mai sus

Teoria valorii are un postulat care precizeaza ca:

a)       manifestarea valorii nu este conditionata de transferabilitatea proprietatii

b)       valoarea este o trasatura intrinseca a unei proprietati si nu reprezentarea asupra utilitatii sale

c)       valoarea este expresia monetara a utilitatii proprietatii pentru vânzatori si cumparatori

d)     toate cele de mai sus

64.Care din urmatoarele elemente nu sunt active redundante:

a)       creante incerte

b)       portofoliul de titluri de plasament

c)       teren excedentar

d)       licente neutilizate

Principiul anticiparii arata 16416u202q ca:

a)       valoarea se bazeaza pe anticiparea modificarilor legislative favorabile investitorilor

b)       valoarea se bazeaza pe perceptiile participantilor pe piata asupra beneficiilor viitoare ale proprietatii/afacerii

c)       valoarea se bazeaza pe raportul cerere-oferta, anticipând ca pretul unui bun variaza direct proportional cu cererea si în mod invers proportional cu oferta

d)       a si b

Principiul contributiei arata ca:

a)       valoarea unei parti a unei afaceri / proprietati depinde de cât de mult contribuie la valoarea întregului sau, în conditiile în care n-ar exista, cât de mult ar reduce valoarea întregului

b)       valoarea unei parti a unei afaceri / proprietati depinde de ponderea costurilor de înlocuire nete (CIN) în total CIN a întregului

c)       valoarea unei parti a unei afaceri / proprietati depinde de ponderea valorii de lichidare (VL) în total VL a întregului

d)       nu este un principiu utilizat în evaluarea afacerii

În abordarea prin comparatie un principiu fundamental este "principiul substitutiei" care spune ca:

a)       un investitor nu va plati mai mult decât valoarea estimata prin ANC (activul net corectat)

b)       un investitor nu va plati mai mult decât costul unui bun de substitutie

c)       un cumparator va plati cel mult valoarea estimata prin DCF (exclusiv activele redundante)

d)       în abordarea prin comparatie primordial este principiul anticiparii

Principiul substitutiei cere ca întreprinderile comparabile sa fie:

a)       apropiate ca dimensiune si piata de aprovizionare

b)       sa actioneze în aceeasi ramura

c)       similare si relevante

d)       a si b

Principiul contributiei arata ca:

a)       valoarea unei parti a unei afaceri / proprietati depinde ponderea costurilor de reconstructie în total cost de reconstructie a întregului

b)       valoarea unei parti a unei afaceri / proprietati depinde de ponderea valorii activelor redundante în ANC

c)       valoarea unei parti a unei afaceri / proprietati depinde de cât de mult contribuie la valoarea întregului sau, în conditiile în care n-ar exista, cât de mult ar reduce valoarea întregului

d)       valoarea unei parti a unei afaceri depinde de ponderea valorii activelor redundante ANC (activul net corectat) si în DCF (discounted cash flow)

Analiza si separarea activelor în afara exploatarii va evidentia:

a)       activele în afara exploatarii care nu genereaza venituri

b)       activele în afara exploatarii care genereaza venituri

c)       investitiile în curs

d)       toate cele de mai sus


Principiul substitutiei cere ca o firma de substitutie:

a)       sa actioneze în acelasi domeniu de activitate si s aiba o dimensiune apropiata

b)       sa fie similara

c)       sa fie relevanta

d)       b si c

Care dintre elementele de mai jos nu sunt cuprinse în definitia valorii de piata:

a)       vânzator hotarât si cumparator hotarât

b)       tranzactie echilibrata

c)       la data evaluarii

d)     o parte a actionat prudent si fara constrângere


73.Este o eroare în evaluarea unei afaceri:

a)       omisiunea metodei activului net contabil

b)       omisiunea aplicarii corectiei pentru lipsa de lichiditate la o firma cotata la bursa de valori

c)       omisiunea aplicarii unei corectii asupra creditelor pe termen lung contractate în conditiile pietei

d)       realizarea unei corectii negative la activele necorporale cu valoarea cheltuielilor de constituire

Ce se întelege prin valoarea capitalului investit (VCI):

a)       valoarea contabila a capitalului propriu

b)       valoarea de piata a capitalului propriu, capitalului preferential si celui împrumutat

c)       ANC

d)       valoarea contabila a capitalului împrumutat

Cumparatorii strategici sunt dispusi sa plateasca pentru actiunile unei firme:

a)       mai mult decât investitorii financiari

b)       cel mult cât investitorii financiari

c)       atât cât si investitorii financiari

d)       nu este o informatie relevanta si utila pentru evaluator

Discountul pentru lipsa de control înseamna:

a)       o suma sau procent care reflecta lipsa de control în repartizarea profitului net

b)       o suma sau procent care reflecta lipsa de control în declansarea procedurii de faliment

c)       o suma sau procent care reflecta lipsa unora sau a tuturor drepturilor de control

d)       a si b

DIAGNOSTICUL ÎNTREPRINDERII

Viabilitatea unei întreprinderi se refera la:

a)       capacitatea de a atrage investitii

b)       capacitatea de a distribui dividende

c)       capacitatea de a patrunde pe piata

d)       profitabilitate si lichiditate

Capitalul permanent al unei întreprinderi cuprinde:

a)       capital propriu plus credite pe termen scurt

b)       capital social plus credite pe termen lung

c)       capital propriu plus credite pe termen de rambursare mai mare de 1 an

d)       active totale minus datorii totale

Amortizarea imobilizarilor face parte din una din categoriile de cheltuieli de mai jos:

a)       cheltuieli fixe

b)       cheltuieli variabile

c)       cheltuieli anticipate

d)       nici una din categoriile de mai sus

Scopul analizei financiare în raportul de evaluare este sa permita:

a)       urmarirea evolutiei în timp a echilibrelor si performantelor afacerii

b)       compararea cu afaceri similare

c)       ajustarea informatiilor financiare istorice

d)       toate cele de mai sus


Care dintre activele urmatoare nu sunt active curente:

a)       creante

b)       avansuri primite

c)       stocuri materiale

d)       disponibilitati în valuta

Principalele cauze ale diagnosticului pentru evaluare sunt:

a)       pregatirea si distribuirea chestionarului, interviul si analiza informatiilor obtinute

b)       obtinerea documentelor, interviul si analiza informatiilor

c)       pregatirea diagnosticului, analiza documentelor si informatiilor, elaborarea concluziilor

d)     nici un raspuns corect


83.Analiza SWOT se bazeaza pe:

a)       2 niveluri de analiza: firma si industria

b)       3 niveluri de analiza: firma, industria si mediul extern

c)       un singur nivel de analiza: firma

d)       5 niveluri de analiza: analiza juridica, tehnica, analiza comerciala, analiza managementului si resurselor umane si analiza financiara

Analiza si separarea activelor redundante se realizeaza în cadrul:

a)       diagnosticului juridic

b)       diagnosticului tehnic

c)       diagnosticului economico-financiar

d)       aplicarii metodei ANC

Cele 5 forte ale competitiei:

a)       concurentii potentiali, rivalitatea interna, furnizorii, clientii si amenintarea produselor/ serviciilor de substitutie

b)       politica statului, actiunile managementului, furnizorii, clientii si amenintarea produselor/ serviciilor de substitutie

c)       concurenta, rentabilitatea, barierele de intrare, furnizorii, clientii

d)       rivalitatea interna, barierele de intrare în ramura, puterea de negociere cu furnizorii, puterea de negociere cu clientii si pericolul produselor substituibile

Analiza calitatii produselor si serviciilor se urmareste în:

a)       diagnosticul juridic

b)       diagnosticul comercial

c)       diagnosticul operational

d)       nu prezinta interes în evaluarea întreprinderii

Clientela unei firme este: 80% institutii bugetare si 20% SRL-uri cu unic asociat. Aceasta reprezinta:

a)       putere de negociere scazuta cu furnizorii

b)       un risc datorat probabilitatii ridicate de faliment a clientilor

c)       un punct slab datorita dependentei de institutiile bugetare

d)       un punct favorabil datorita mentinerii unei cifre de afaceri constante

Analiza capacitatii de productie si a gradului de utilizare a capacitatii de productie se realizeaza în:

a)       diagnosticul juridic

b)       diagnosticul operational

c)       diagnosticul management resurse-umane

d)       cadrul corectiilor din metoda ANC

Un grad de utilizare extrem de redus al capacitatii de productie:

a)       reprezinta o explicatie pentru o valoare mai ridicata a ANC comparativ cu DCF sau capitalizarea profitului

b)       reprezinta o explicatie pentru o valoare mai ridicata a DCF comparativ cu capitalizarea profitului

c)       certitudine privind inexistenta unor active necorporale

d)       explica un nivel redus de înzestrare tehnica a muncii (Mijloace fixe pe salariat)

Aplicarea unui sistem de asigurare al calitatii se va reflecta în:

a)       diminuarea cheltuielilor de promovare

b)       reducerea îndatorarii firmei si implicit a AN contabil

c)       cresterea cifrei de afaceri si a indicatorilor de eficienta

d)       nu au influenta asupra performantelor si judecatii valorii

Analiza dimensiunii si structurii potentialului uman are în vedere:

a)       numarul de zile de greva

b)       dinamica numarului de salariati

c)       dinamica productivitatii muncii

d)       dinamica salariului mediu

Analiza eficientei utilizarii potentialului uman are în vedere:

a)       evolutia ponderii personalului TESA

b)       evolutia productivitatii muncii

c)       dinamica raportului mijloace fixe/numar de salariati

d)     dinamica mobilitatii personalului


93.Analiza dimensiunii si structurii potentialului uman are în vedere:

a)       evolutia numarului de zile de absente nemotivate

b)       evolutia ponderii personalului TESA

c)       evolutia salariului mediu net

d)       nu prezinta interes în diagnosticul pentru evaluare

Analiza contractelor de asigurare se face în:

a)       diagnosticul juridic

b)       diagnosticul operational

c)       diagnosticul management resurse-umane

d)       cadrul stabilirii ipotezelor DCF

Existenta unor drepturi de proprietate intelectuala este stabilita în cadrul:

a)       diagnosticului juridic si are incidenta asupra ANC

b)       diagnosticului managementului resurse-umane si are incidenta asupra ANC

c)       diagnosticului tehnic si are incidenta asupra DCF

d)       diagnosticului comercial si are incidenta în abordarea prin comparatie directa

Existenta unui credit pe termen lung:

a)       va fi evidentiata de diagnosticul juridic si diagnosticul tehnic si are incidenta asupra DCF

b)       va fi evidentiata de diagnosticul juridic si diagnosticul managementului si are incidenta asupra DCF

c)       va fi evidentiata de diagnosticul juridic si economico-financiar si are incidenta asupra DCF

d)       va fi evidentiata de diagnosticul juridic si economico-financiar si are incidenta asupra ANC

Existenta unei dotari tehnice uzate moral va fi evidentiata în:

a)       diagnosticul juridic si va avea impact asupra ANC

b)       diagnosticul tehnic si va avea impact asupra ANC

c)       diagnosticul tehnic si va avea impact asupra ANC si DCF

d)       diagnosticul comercial si va avea impact asupra ratei de actualizare

Un ANC negativ:

a)       evidentiaza o greseala grava a evaluatorului

b)       poate fi compensata de un DCF pozitiv în metoda practicienilor

c)       poate evidentia existenta unor credite obtinute cu garantii (active imobilizate ale întreprinderii) supraevaluate

d)       ANC-ul nu poate fi negativ

O asociatie profesionala a evaluatorilor care promoveaza standarde profesionale de evaluare:

a)       asigura o uniformitate a calificarii si competentei în rândul membrilor sai

b)       asigura o uniformitate a metodelor aplicate în rapoartele de evaluare de catre membrii sai, inclusiv a unor metode recunoscute pe plan european (de exemplu: metoda practicienilor)

c)       o asociatie profesionala ar trebuie sa insiste pe promovarea unor tarife minime în lucrarile elaborate de membrii sai si nu pe standarde profesionale

d)       nici un raspuns corect

Prim etapa în procesul de evaluare este:

a)       diagnosticul pentru evaluare

b)       prezentarea firmei evaluate si a consultantului

c)       definirea problemei (scopul evaluarii, definirea valorii, data evaluarii, conditii limitative etc.)

d) sinteza rezultatului evaluarii

Ultima etapa în procesul de evaluare este:

a)       analiza SWOT

b)       corectiile asupra valorii (lipsa de control, lipsa de lichiditate)

c)       reconcilierea rezultatelor si estimarea valorii finale

d)       prezentarea anexelor care au fundamentat valoarea finala

Raportul de evaluare are în vedere, netinând seama de data la care s-a estimat evaluarea:

a)       evaluarea curenta

b)       evaluare retroactiva (la o data anterioara elaborarii raportului)

c)       evaluare prospectiva (la o data ulterioara elaborarii raportului)

d)     toate cele de mai sus


Evaluarea retroactiva (la o data anterioara elaborarii raportului):

a)       în cazurile în care se estimeaza valoarea unui prejudiciu trecut

b)       pentru asigurare, în cazul în care se estimeaza daunele produse ca urmare a manifestarii unui risc asigurat

c)       a si b

d)       nici un raspuns corect

Declaratia privind conditiile limitative se introduce în raport pentru:

a)       pentru a proteja evaluatorul

b)       pentru a informa si proteja clientul si alti utilizatori ai raportului

c)       în general nu se include o asemenea declaratie într-un raport de evaluare

d)       a si b

Analiza activelor în afara exploatarii si care genereaza venituri se realizeaza în cadrul:

a)       diagnosticului juridic si diagnosticului economico-financiar

b)       diagnosticului juridic si diagnosticului tehnic

c)       diagnosticului management-resurse umane si diagnosticului economico-financiar

d)       diagnosticului management-resurse umane si diagnosticului comercial

METODE PATRIMONIALE

În abordarea patrimoniala terenul va fi tratat:

a)       pe baza valorii din contabilitate, actualizata

b)       pe baza valorii de profitabilitate

c)       pe baza costului de achizitie

d)       pe baza valorii de piata

În abordarea patrimoniala, masinile si utilajele se estimeaza întotdeauna pe baza:

a)       valorii de piata

b)       valorii de înlocuire

c)       valorii de randament

d)       nici uneia din cele de mai sus

Valoarea mijloacelor fixe aflate în exploatare este:

a)       valoarea de piata în general

b)       costul de înlocuire net

c)       cea mai mare valoare între valoarea de piata si costul de înlocuire net

d)       valoarea de achizitie

Abordarea patrimoniala este prioritara:

a)       la întreprinderile care îsi continua activitatea

b)       la întreprinderile cu dificultate financiara

c)       la evaluarea pentru lichidare

d)       la întreprinderile mici

Abordarea patrimoniala se recomanda la:

a)       evaluarea întreprinderii în totalitate

b)       evaluarea participatiilor minoritare

c)       evaluarea întreprinderilor din sfera serviciilor profesionale

d)       la toate cazurile de mai sus


Corectii asupra valorii de înregistrare a creantelor se fac pe baza unor:

a)       uzante

b)       reglementari / norme

c)       recomandari din standarde

d)       legislatiei în vigoare

Disponibilitatile banesti sunt active redundante:

a)       în toate cazurile

b)       niciodata

c)       când sunt sub forma de depozite la termen

d)       când sunt sub forma de sold în conturile bancare

Un mijloc fix este un activ redundant când este:

a)       utilizat într-o activitate auxiliara

b)       în conservare

c)       neamortizat

d)       amortizat integral si este înca necesar

Metoda adecvata de evaluare a unei cladiri din proprietatea unei întreprinderi, si care este închiriata pe termen lung unei firme este:

a)       costul de înlocuire net

b)       devizul de cheltuieli actualizat

c)       capitalizarea chiriei

d)       valoarea de vânzare fortata

În cazul aplicarii metodei ANC o corectie obligatorie se face pentru:

a)       un avantaj de contract neînregistrat în bilant

b)       disponibilitati în lei

c)       stocul de materii prime necesare fabricatiei

d)       certificate de depozit la termen

Cea mai credibila metoda de evaluare a terenului este:

a)       extractia

b)       alocarea

c)       compararea vânzarilor (de piata)

d)       tehnica reziduala

Durata de viata ramasa efectiva a unui mijloc fix este stabilita de:

a)       evaluator

b)       HGR nr. 964/1998

c)       Legea nr. 15/1994

d)       HGR nr. 266/1994

Evaluarea mijloacelor fixe are o importanta deosebita în evaluarile prin metode:

a)       bazate pe venit

b)       bazate pe cifra de afaceri

c)       patrimoniale

d)       bursiere

Capitalul investit reprezinta:

a)       capitalul propriu si creditele cu termen mai mare de un an

b)       capitalul social

c)       activul net corectat

d)       activele totale

În metoda ANC, cheltuielile de constituire sunt tratate astfel:

a)       sunt preluate la valoarea contabila

b)       sunt eliminate

c)       sunt preluate la valoarea corectata

d)       sunt actualizate prin indexare

Un bun mobil este :

a)       un dispozitiv ce functioneaza independent

b)       un subansamblu al unei instalatii

c)       proprietate tangibila

d) toate cele de mai sus

Un bun mobil este o proprietate:

a)       imobiliara

b)       mobila tangibila

c)       imobila itangibila

d)       oricare din cele de mai sus

Valoarea de utilizare a unui bun mobil poate fi:

a)       valoarea prezenta a beneficiilor viitoare

b)       pretul solicitat de vânzator

c)       costul platit de cumparator

d)     nici unul din cele de mai sus


Costul fata de valoare a unui mobil poate fi:

a)       egal

b)       mai mic

c)       mai mare

d)       oricare din cazuri

Costul de înlocuire a unui bun mobil este:

a)       costul de reproductie minus depreciere

b)       costul de dislocare a acestuia de pe amplasamentul sau

c)       costul componentelor înlocuite prin reparatie

d)       costul unui substitut modernizat, cu functii identice

Costul de reconstructie a unui bun mobil este:

a)       costul reparatiilor capitale

b)       costul reparatiilor curente si capitale

c)       costul de reproductie a unui substitut identic

d)       costul de reproductie a unui substitut asemanator

Deprecierea unui bun mobil este:

a)       pierderea de valoare ca rezultat al vechimii

b)       pierderea de valoare datorita neadecvarii functionale

c)       pierderea de valoare datorita demodarii si utilizarii

d)       toate cele de mai sus

Durata de viata utila a unui bun mobil este afectata de:

a)       regimul si mediul de lucru

b)       legislatia economica

c)       progresul tehnologic

d)       toate cele de mai sus

Principiul de baza aplicabil în determinarea costului de înlocuire a unui bun mobil este:

a)       contributia

b)       concurenta

c)       substitutia

d)       cea mai buna utilizare

Active redundante sunt:

a)       cladirile din exploatare

b)       masinile si echipamentele de lucru

c)       statia de epurare a apelor uzate

d)       titlurile de participare

Ce caracteristici trebuie sa fie considerate în evaluarile profesioniste ale echipamentelor si utilajelor:

a)       fizice

b)       functionale

c)       economice

d)       toate


Capitalul permanent necesar exploatarii reprezinta:

a)       o metoda de evaluare

b)       o forma de exprimare a capitalului investit

c)       o componenta a activului net corectat

d)       nici unul din cele de mai sus

Capitalul permanent necesar exploatarii este necesar în cazul evaluarii:

a)  oricarei întreprinderi

b)  numai pentru întreprinderile în dificultate

c)  nu mai este necesar pentru evaluare

d)  nici unul din cele de mai sus

Abordarea evaluarii unui bun mobil prin metoda comparatiei de piata este adecvata daca:

a)       bunurile mobile se vând pe piata

b)       exista suficiente tranzactii cu bunuri mobile comparabile si informatii despre acestea

c)       piata este a vânzatorului

d)       piata este a cumparatorului

Valoarea de casare a unui bun mobil este data de:

a)       pretul obtinut din vânzare ca fier vechi

b)       costul de demontare si pregatire

c)       suma: a + b

d)       diferenta: a - b

Valoarea de recuperare a unui bun mobil fata de valoarea de casare este în general:

a)  mai mica

b) egala

c)  mai mare

d) oricare

Valoarea de asigurare a unui bun mobil poate fi determinata prin:

a)  metoda costurilor

b) metoda costurilor si abordarea prin comparatii de piata

c)  metodele: costurilor, comparatii de piata si venit

d) metoda pe baza de venit

Abordarea pe baza de active se bazeaza în special pe principiul:

a)       anticiparii

b)       substitutiei

c)       orientarii spre viitor

d)       b si c

În evaluarea de masini si echipamente, costul curent al unui bun nou cu o utilitate echivalent cu cea a bunului evaluat este:

a)       costul de reproductie

b)       costul de înlocuire

c)       valoarea de piata

d)       valoarea de exploatare continua

Daca o firma are un credit pe termen lung la data evaluarii (31.12.N), credit contractat la data de 31.12.N în conditiile pietei, în evaluarea afacerii:

a)       vom face o corectie asupra datoriilor

b)       fiind înregistrat în afara bilantului va genera o corectie pozitiva asupra datoriilor purtatoare de dobânzi

c)       influenteaza cash flow-ul investitional

d)       influenteaza cash flow-ul din finantare

Termenul activ redundant se refera la:

a)       active care genereaza venituri reduse

b)       active nenecesare sau în surplus

c)       active subutilizate

d)       toate cele de mai sus

Valoarea întreprinderii stabilita prin ANC este o valoare:

a)       pe baza minoritara

b)       pe baza de control

c)       fie pe baza minoritara fie pe baza de control

d) nici una

METODE BAZATE PE VENIT

Rata de capitalizare este mai mica decât rata de actualizare când:

a)       venitul va fi constant ca flux viitor

b)       venitul va creste cu o rata anuala constanta

c)       durata de previziune explicita este mare

d)       cash flow-ul net pentru actionari este în descrestere

Conditia de efectuare a unei corectii asupra elementelor de venit sau de cheltuieli este:

a)       sa fie posibila statutar / legal

b)       sa fie fezabil tehnic / tehnologic

c)       variantele a) si b) cumulativ

d)     nici una din cele de mai sus


În conditiile continuarii normale a activitatii la infinit, valoarea terminala (reziduala) se va calcula pe urmatoarea baza:

a)       patrimoniala (ANC, ANL)

b)       capitalizarea CF net sau Profitului net

c)       valoarea mai mare rezultata din a) si b)

d)       nici unul din cele de mai sus

Abordarea patrimoniala:

a)       nu tine cont de activele necorporale

b)       ia în calcul toate activele necorporale personale

c)       estimeaza toate activele (corporale si necorporale) si obligatiile la valoarea de piata

d)       estimeaza toate activele (corporale si necorporale) si toate obligatiile la valorile adecvate

Care din relatiile de mai jos este corecta:

a)       valoarea capitalului actionarilor (VCA) > valoarea capitalului investit (VCI)

b)       valoarea prin capitalizarea profitului net + credite totale = VCA

c)       valoarea prin capitalizarea profitului net + credite totale = VCI

d)       VCI + credite totale = VCA

Profitul net anual corectat si reprezentativ este cel:

a)       dintr-un an anterior sau o medie a anilor anteriori

b)       din anul anterior

c)       dintr-un an viitor

d)       oricare din variantele de mai sus

Rata de crestere perpetua (g) a unei forme de venit, în cazul metodei capitalizarii poate fi estimata:

a)       la orice nivel

b)       sa fie mai mare decât rata de actualizare

c)       sa fie fluctuanta anual

d)       sa fie mai mica sau egala cu cresterea estimata a productiei domeniului si/sau PIB

Semnificatia cash flow-ului net la dispozitia actionarilor este de:

a)       dividende distribuibile actionarilor

b)       resurse pentru dezvoltare

c)       rezerve

d)       nici una din cele trei semnificatii de mai sus

Semnificatia cash flow-ului net la dispozitia firmei este de:

a)       dividende distribuibile actionarilor

b)       dividende distribuibile actionarilor si cash flow disponibil pentru plata serviciului datoriei

c)       rezerve plus profit net

d)       nici una din cele trei semnificatii de mai sus

Investitiile previzionate în metoda DCF se refera numai la:

a)       active corporale

b)       active necorporale

c)       active financiare

d)     active corporale si active necorporale


În perioada de previziune explicita, marimea investitiilor anuale fata de amortizarea anuala poate fi:

a)       egala

b)       mai mica

c)       mai mare

d)       oricare din situatiile de mai sus

În perioada de previziune nonexplicita, marimea investitiilor anuale fata de amortizarea anuala este:

a)       egala

b)       mai mica

c)       mai mare

d)       oricare din situatiile de mai sus

Sensul corect de întelegere a investitiilor incluse în cash flow-ul necesar aplicarii metodei DCF este:

a)       de mentinere

b)       de înlocuire

c)       investitie bruta

d)       de sustinere a cifrei de afaceri previzionate


Modelul CAPM este utilizat pentru determinarea ratei sperate a rentabilitatii pentru:

a)       capitalul propriu

b)       capitalul împrumutat

c)       capitalul permanent

d)       companiilor care au un coeficient β = 1

Diferenta esentiala între rata de actualizare si rata de capitalizare este:

a)       venit brut vs. venit net

b)       pachet de control vs. pachet minoritar

c)       cresterea perpetua sperata a venitului

d)       profit net vs. cash flow

Costul mediu ponderat al capitalului trebuie sa fie:

a)       bazat pe valoarea contabila a capitalului

b)       la structura optima a capitalului la valoarea lui de piata

c)       la structura curenta a capitalului

d)       toate cele de mai sus

În cazul evaluarii unei întreprinderi care nu apeleaza la credite, rata de actualizare reflecta:

a)       costul mediu ponderat al capitalului

b)       costul capitalului propriu

c)       costul capitalului tranzactionat pe piata de capital

d)       costul unui plasament fara risc

În cazul evaluarii unei întreprinderi neîndatorate numai prin metoda DCF, rata de actualizare reflecta:

a)       rata rentabilitatii exploatarii

b)       rata nominala a dobânzii

c)       rata de baza fara risc

d)       costul capitalului propriu (actionarilor)

În previziunea profitului net NU se tine cont de veniturile:

a)       din exploatare

b)       financiare

c)       din afara exploatarii

d)       nici un raspuns corect

În previziunea cash flow-ului NU se tine cont de veniturile din:

a)       exploatare

b)       financiare

c)       exceptionale

d)       activitatea normala

Valoarea firmei calculata prin metoda DCF, creste când:

a)       se fac investitii

b)       se accelereaza viteza de rotatie a activelor circulante

c)       rata rentabilitatii capitalului investit este > rata de actualizare

d)     rata rentabilitatii are tendinta de crestere


Valoarea firmei calculata prin metoda DCF, se mentine când:

a)       nu se fac investitii

b)       viteza de rotatie a activelor circulante nu se accelereaza

c)       rata rentabilitatii capitalului investit este egala cu rata de actualizare

d)       rata rentabilitatii se mentine constanta

Valoarea firmei calculata prin metoda DCF, se diminueaza când:

a)       investitiile se diminueaza

b)       viteza de rotatie a activelor circulante se diminueaza

c)       rata rentabilitatii scade

d)       rata rentabilitatii capitalului investit este mai mica decât rata de actualizare

Primul element care trebuie previzionat în cadrul metodei DCF este:

a)       volumul investitiilor necesare

b)       modificarea anuala a fondului de rulment

c)       cifra de afaceri

d)       cresterea perpetua a venitului

În cazul modelului CAPM de stabilire a costului capitalului propriu, coeficientul β se aplica la:

a)       rata de baza fara risc

b)       rata rentabilitatii pe piata bursiera

c)       prima de risc pe piata bursiera

d)       rata medie a rentabilitatii unui domeniu

În previziunea cash flow-ului la dispozitia firmei NU se previzioneaza:

a)       modificarea anuala a necesarului de fond de rulment

b)       cheltuiala cu dobânzile la creditele pe termen lung

c)       investitiile necesare

d)       cheltuielile generale ale întreprinderii

În previziunea cash flow-ului la dispozitia firmei NU se previzioneaza:

a)       modificarea anuala a necesarului de fond de rulment

b)       intrarile si iesirile de credite

c)       investitiile necesare

d)       cheltuielile generale ale întreprinderii

În care tip de cash flow-ului se previzioneaza veniturile din dobânzi si cheltuiala cu dobânzi:

a)       cash flow la dispozitia firmei

b)       cash flow la dispozitia actionarilor

c)       ambele tipuri de cash flow

d)       nici unul din cele de mai sus

În care tip de cash flow-ului se previzioneaza investitiile necesare:

a)       cash flow la dispozitia firmei

b)       cash flow la dispozitia actionarilor

c)       ambele tipuri de cash flow

d)       nici unul din cele de mai sus

Calcularea valorii reziduale a unei întreprinderi nu este necesara când:

a)       durata de previziune explicita este foarte lunga

b)       este necesara în toate cazurile

c)       se utilizeaza pentru evaluarea cash flow -ul net la dispozitia firmei

d)       nici unul din cele de mai sus

Rata dobânzii la obligatiunile guvernamentale pe termen lung este o rata:

a)       nominala

b)       reala

c)       si nominala si reala

d)       nici unul din cele de mai sus

Un factor de risc sistematic este:

a)       modificarea cursului de schimb valutar

b)       riscul privind vocatia la credite

c)       riscul nediversificarii productiei

d)       riscul de nevânzare a actiunilor


Metoda fluxurilor financiare actualizate face parte din:

a)       abordarea pe baza de venit

b)       abordarea prin comparatia vânzarilor

c)       costul de înlocuire net

d)       abordarea pe baza de active

Urmatoarele forme de venit sunt de regula utilizate în evaluarea afacerii prin metoda capitalizarii venitului:

a)       profitul net (PN), Cash Flow (CF) net, CF brut, dividende

b)       doar PN

c)       PN si CF net

d)       PN si CF net, dividendele

Care dintre elementele urmatoare se refera la definitia capitalizarii:

a)       transformarea venitului în valoare

b)       transformarea ratei de crestere a profitului net în valoarea activelor redundante

c)       transformarea CF în valoarea capitalului actionarilor

d)       a si b

Care este rata de actualizare pe baza urmatoarelor ipoteze (evaluarea unui pachet minoritar):

rata rentabilitatii la obligatiunile de stat (20 de ani): 6,7%

prima de risc: 7,0%

coeficientul β: 1,10

prima de risc pentru lipsa de lichiditate: 35%

cresterea pe termen lung a cash flow-ului: 2,0%


a)      

b)      

c)      

d)      

Rata anuala de crestere perpetua a venitului:

a)       poate fi mai mare decât rata de actualizare

b)       poate fi cel mult egala cu rata de actualizare

c)       nu poate fi mai mica decât rata de crestere a sectorului sau a economiei

d)       nici un raspuns corect

Care din urmatoarele relatii este corecta:

a)       Cash flow la dispozitia capitalului investit (CFCI) < Cash flow la dispozitia actionarilor (CFA)

b)       Profit net > Cifra de afaceri

c)       CFA de regula > Cifra de afaceri

d)       CFA = CFCI - Datorii purtatoare de dobânda

Care dintre urmatoarele informatii NU sunt implicate, direct sau indirect, în formula de calcul a valorii afacerii sau unor active necorporale distincte prin DCF:

a)       rata de actualizare si cash flow-ul

b)       rata de capitalizare

c)       rata de crestere dupa perioada explicita de previziune

d)       costul de înlocuire net al activelor operationale

Punctul de plecare în elaborarea previziunilor îl reprezinta:

a)       evolutia pietei pe care opereaza firma

b)       diagnosticul întreprinderii

c)       ratele de profit realizate pe piata

d)       a si b

Valoarea calculata prin metoda DCF este afectata de durata de previziune explicita:

a)       da, pentru ca o durata mai scurta determina o valoare reziduala mai mare

b)       da, în conditiile în care previziunea nu se face în moneda constanta

c)       da, în conditiile în care previziunea se face pe stadii

d)       nici un raspuns corect

Pentru o întreprindere care nu plateste impozit pe profit si recurge la finantarea prin credite, costul creditului este:

a)       rata dobânzii x (1 - TVA)

b)       rata dobânzii la creditele primite

c)       costul capitalului propriu

d)       rata dobânzii fara risc


În cazul modelului CAPM de estimare a costului capitalului, coeficientul β se aplica la:

a)       rata rentabilitatii de baza (fara risc)

b)       prima de risc pe piata de capital

c)       rata medie a rentabilitatii financiare în ramura

d)       prima de control pentru lipsa de lichiditate

O valoare estimata prin metoda DCF este corecta când:

a)       are la baza exclusiv proiectiile furnizate de managementul firmei

b)       se utilizeaza doua scenarii de previziune cu rate de actualizare de 19%, respectiv 21%

c)       evaluatorul evidentiaza si anexeaza bilanturile si programul de redresare destinat creditorilor

d)       fundamenteaza previziunile pe analiza pietei

Cresterea necesarului de fond de rulment (NFR) determina:

a)       cresterea cash flow-ului (CF) operational si implicit a valorii prin DCF

b)       scaderea CF operational

c)       cresterea profitului net (PN) si implicit a CF operational

d)       scaderea PN si implicit a CF investitional

În cazul în care rata de actualizare este de 20% , rata de crestere perpetua a cash flow-ului net este de 3%, cât va fi rata de capitalizare:

a)      

b)      

c)      

d)      

Costul mediu ponderat al capitalului (cmpc) calculat pe baza structurii capitalului investit si pe baza remunerarii normale a categoriilor de active, este:

a)       egal

b)       diferit

c)       mai mare pe baza structurii capitalului investit

d)       mai mare pe baza remunerarii normale a activelor

Rata de capitalizare (c) este mai mare decât rata de actualizare atunci când:

a)       rata de crestere g = 0

b)       g este negativa (scaderea venitului)

c)       g > c

d)       g > 0

Rata de actualizare si rata de capitalizare preluate de pe piata comparabilelor sunt exprimate în termeni:

a)       nominali

b)       reali

c)       nominali si reali

d)       în nici una din cele doua exprimari

Valoarea întreprinderii calculata prin DCF este o valoare:

a)       pe baza minoritara

b)       pe baza de control

c)       fie pe baza minoritara, fie pe baza de control

d)       nici una

Abordarea pe baza de venit are ca fundament:

a)       principiul anticiparii

b)       principiul substitutiei

c)       principiul cererii si ofertei

d)       toate cele trei principii

Abordarea pe baza de venit este axata pe:

a)       teoria valorii-munca

b)       teoria utilitatii

c)       ambele teorii

d)       pe nici una

Daca exista informatii suficiente si credibile, valoarea unui pachet minoritar se calculeaza prin:

a)       metoda capitalizarii dividendelor (modelul Gordon)

b)       DCF

c)       ANC

d) capitalizarea profitului net

Daca venitul supus capitalizarii va avea o tendinta de diminuare:

a)       rata de capitalizare ( c) = rata de actualizare (k)

b)       k > c

c)       c > k

d)       c < k

Costul capitalului utilizat de o întreprindere este reflectat de:

a)       rata de actualizare

b)       rata de capitalizare minus cresterea perpetua a venitului

c)       rata de actualizare minus cresterea perpetua a venitului

d)       rata de capitalizare

Corectiile asupra veniturilor si cheltuielilor se refera la:

a)       elemente exceptionale

b)       modificari viitoare sigure

c)       ajustarea pentru o situatie normala

d)       toate cele de mai sus

Previziunea cash flow-ului este mai adecvata:

a)       în scenarii (pesimist, normal, optimist)

b)       în stadii (trepte) de evolutie

c)       într-o singura varianta

d)       nici unul din cele de mai sus

Evaluarea mijloacelor fixe aflate în afara exploatarii se va face la:

a)       valoarea de lichidare

b)       valoarea de înlocuire

c)       valoarea de utilitate

d)       valoarea de realizare neta

Corectarea valorilor contabileî n metoda ANC:

a)       nu se refera la datoriile viitoare conditionate

b)       nu se face la activele necorporale

c)       nu se face la activele închiriate tertilor

d)       nu se refera la profitul deja realizat

Tipul de cash flow recomandat pentru evaluarea întreprinderilor în dificultate financiara dar redresabile este:

a)       cash flow net la dispozitia actionarilor

b)       cash flow net la dispozitia capitalului investit (firmei)

c)       cash flow brut

d)       marja bruta de autofinantare

Formula capitalizarii cash flow-ului net este aplicabila:

a)       când cash flow-ul net va creste în rate anuale diferite

b)       când cash flow-ul net anual va fi constant sau va creste cu o rata perpetua constanta

c)       în orice situatie

d)       nu este aplicabila o astfel de formula

Durata perioadei de previziune a xash flow-ului trebuie sa fie :

a)       5 ani

b)       10 ani

c)       sfârsitul unui ciclu economic

d)       pâna la atingerea unui nivel normal si mentenabil pe termen lung al profitului

Care abordare este cea mai utilizata în evaluarea unei marci comerciale:

a)       comparatia d e piata

b)       venit

c)       cost

d)       uzanta


În metoda DCF, valoarea de realizare neta a activelor redundante este redata sub forma de:

a)       încasari din vânzarea de active

b)       nu este luata în calcul

c)       cash flow net din afara exploatarii

d)       valoarea reziduala

În evaluarea unui pachet minoritar, o corectie inadecvata se refera la:

a)       salariile managerilor/proprietarilor

b)       impozitul pe profit

c)       amortizare

d)       nici una din cele de mai sus

În metoda capitalizarii profitului net, poate rezulta:

a)       valoarea capitalului investit

b)       valoarea capitalului actionarilor

c)       valoarea unei actiuni

d)       fie valoarea capitalului actionarilor, fie valoarea capitalului investit

Optica unui investitor pentru achizitionarea unui pachet de actiuni minoritar se bazeaza pe valoarea rezultata din:

a)       capitalizarea dividendelor estimate pentru o durata de mentinere a proprietatii

b)       capitalizarea dividendelor estimate si actualizarea câstigului din revânzare

c)       cursul actiunilor unor întreprinderi din acelasi domeniu de activitate

d)       valoarea patrimoniala ce revine la o actiune

Din cash flow-ul brut previzionat în metoda DCF nu se scad.

a)       dividendele disponibile pentru acŃionari

b)       investitiile necesare

c)       modificarea anuala a capitalului de lucru (NFR)

d)       ratele de plata pentru creditele primite

Care este sensul corect al conceptului de cost de oportunitate al capitalului propriu:

a)       puterea de cumparare realizabila

b)       puterea de cumparare realizabila si riscul de realizare a marimii a venitului previzionat

c)       cea mai mare rentabilitate realizata în domeniul de activitate în domeniul respectiv

d)       cea mai mica rentabilitate realizata în domeniul de activitate respectiv

În cazul evaluarii unei afaceri care functioneaza pe baza concesiunii unei resurse minerale epuizabile în 6 ani,valoarea reziduala a afacerii se va calcula prin:

a)       capitalizarea profitului net

b)       capitalizarea cash flow-ului net

c)       activul net de lichidare

d)       activul net corectat

Prin capitalizarea profitului net corectat dupa plata dobânzii se calculeaza:

a)       valoarea capitalului investit (firmei)

b)       valoarea capitalului actionarilor

c)       valoarea neta a activelor corporale

d)       goodwill-ul total al afacerii

Care din categoriile de risc de mai jos sunt specifice NUMAI întreprinderilor necotate comparativ cu o întreprindere cotata:

a)       financiar

b)       investitional

c)       de nelichiditate

d)       credibilitate a previziunilor

215. Care din categoriile de risc de mai jos sunt specifice numai întreprinderilor necotate comparativ cu o întreprindere cotata:

a)  financiar

b)  investitional

c)  bariere de intrare pe o anumita piata

d)  credibilitate a previziunilor

216. Pentru estimarile care se fac în metoda nationala a României, rata de actualizare se exprima în:

a) termeni nominali

b)       termeni reali

c)       termeni nominali si/sau termeni reali

d)       nu are legatura cu notiunile d exprimare nominala si exprimare reala

În ce stadiu de evolutie a unei întreprinderi viabile se aplica metoda capitalizarii venitului:

a)       de dificultate financiara

b)       de redresare

c)       de crestere rapida

d)       de stabilitate economico-financiara

Daca în formula Gordon-Shapiro se utilizeaza o rata nominala si una reala de capitalizare, valorile obtinute trebuie sa fie:

a)     egale

b)            inegale

c)     apropiate ca marime

d)            oricare varianta de mai sus

Cresterea medie anuala pe termen lung a productiei unui domeniu de activitate si a P.I.B. -ului este previzionata în:

a)       preturi curente

b)       în preturi constante

c)       în ambele categorii de preturi

d)       nici un raspuns corect

În cazul întreprinderilor în dificultate, dar redresabile rata de actualizare este:

a)       mai mica decât ar fi fost într-o situatie normala

b)       mai mare decât ar fi fost într-o situatie normala

c)       aceeasi cu cea din situatia normala

d)       preluata de pe piata

Riscul sistematic aferent stabilirii ratei de actualizare se refera la:

a)       riscul de obtinere a creditelor

b)       factori de risc la nivel macroeconomic

c)       riscul pierderii oamenilor cheie

d)       riscul de nelichiditate

Un factor de risc sistematic este:

a)       riscul privind vocatia la credite

b)       modificarea ratelor dobânzii

c)       riscul pierderii oamenilor cheie

d)       riscul nerealizarii previziunilor

Un factor de risc sistematic este:

a)  riscul modificarii volumului cererii de consum

b)  modificarea ratelor dobânzii

c)  modificarea cursului de schimb valutar

d)  toti cei trei factori de risc de mai sus

Investitia neta de capital este finantata din:

a)       amortizare

b)       profit net, credite si aport de capital

c)       ambele surse de mai sus

d)       nici un raspuns corect

Investitia bruta de capital este finantata din:

a)       amortizare

b)       profit net, credite si aport de capital

c)       ambele surse de mai sus

d)       nici un raspuns corect

Rata de actualizare vs. rata de capitalizare poate fi:

a)       întotdeauna mai mare

b)       întotdeauna mai mica

c)       egala sau mai mare

d)       întotdeauna egala


Rata de capitalizare vs. rata actualizare de poate fi:

a) întotdeauna mai mare

b) întotdeauna mai mica

c) egala sau mai mare

d) întotdeauna egala

Este posibil ca rata de crestere perpetua a venitului (notata cu g) sa fie mai mare fata de rata de capitalizare:

a)       da

b)       nu

c)       uneori

d)       între ele nu exista o relatie de marime

Limitele metodelor înscrise în abordarea pe baza de venit sunt:

a)       se bazeaza pe previziuni care nu au o fundamentarea controlabila

b)       nu sunt aplicabile întreprinderilor neprofitabile

c)       necesita un aparat matematic complicat

d)       nu tin cont de conditiile concrete ale economiei

Profitul net corectat care va fi capitalizat este:

a)       o medie aritmetica a profiturilor nete viitoare, preluate din proiectia fluxurilor financiare

b)       un profit anual al unui an reprezentativ

c)       un profit brut din exploatare

d)       un profit net contabil raportat în ultimul an

Cu cât durata de previziune explicita este mai mare, ponderea valorii reziduale actualizate în valoarea întreprinderii va fi:

a)     mai mica

b)            mai mare

c)     nu este influentata

d)            fie mai mica, fie mai mare

Daca rata de capitalizare este 24%, coeficientul multiplicator al venitului va fi:

a)      

b)      

c)      

d)      

Ce informatii sunt utilizate pentru previziunea veniturilor:

a)       informatiile asupra veniturilor raportate de firma

b)       informatiile macroeconomice care au impact asupra cresterii venitului

c)       informatiile furnizate de firmele concurente referitoare la intentiile lor

d)       toate cele trei categorii de informatii de mai sus

În evaluarea unui restaurant sau hotel care trebuie sa fie modernizat, metoda adecvata de evaluare pe baza de venit este:

a)       metoda capitalizarii profitului net realizabil în perioada modernizarii

b)       metoda capitalizarii profitului net dina nul anterior modernizarii

c)       metoda DCF

d)       metoda valorii la termen

Rata care reflecta relatia dintre venitul anual si valoarea proprietatii se numeste:

a)       rata de capitalizare

b)       rata venitului

c)       rata globala

d)       rata de actualizare

Când valoarea de piata a unei proprietati libere se calculeaza prin metoda capitalizarii chiriei, forma chiriei care se capitalizeaza este:

a)       chiria de contract

b)       chiria de piata

c)       chiria în surplus fata de cea de piata

d) chiria din ofertele de chirie

Rezultatul exceptional previzionat este inclus în:

a)       rezultatul net total

b)       rezultatul net curent

c)       nu este previzionat

d)       este inclus în mod distinct

Referitor la relatia rata de actualizare / capitalizare, care afirmatie este corecta:

a)       înseamna acelasi lucru, fiind termeni interschimbabili

b)       rata de actualizare = rata de capitalizare minus rata de crestere

c)       rata de capitalizare = rata de actualizare minus rata de crestere perpetua

d)       nici un raspuns corect

Ce tip de valoare rezulta prin aplicarea DCF:

a)       valoare pe baza minoritara

b)       valoare pe baza majoritara

c)       o valoare pe baza minoritara sau pe baza majoritara

d)       nici unul dintre raspunsurile anterioare nu este corect

"Eliminarea din bilant si Contul de Profit a impactului elementelor din afara exploatarii" se refera la:

a)       corectia pentru cheltuielile financiare aferente dobânzilor la linia de finantare curenta

b)       corectii aferente activelor redundante

c)       corectii pentru diferentele de plus valutar la firmele care desfasoara activitate de export

d)       toate cele de mai sus

Existenta unui activ redundant genereaza corectii asupra:

a)       veniturilor generate de acel activ redundant

b)       cheltuielilor generate de acel activ redundant

c)       rate de actualizare/capitalizare utilizate

d)       a si b

Metoda economiei de costuri în evaluarea activelor necorporale face parte din.

a)       abordare ape baza de costuri

b)       abordarea pe baza de venit

c)       abordarea pe baza comparatiei de piata

d)       nu se utilizeaza în evaluarea prin metoda ANC

Ordinea crescatoare a nivelului de remunerare ceruta a capitalului investit este:

a)       capital de lucru net, active necorporale, active corporale

b)       active necorporale, active corporale, capital de lucru net

c)       capital de lucru net, active corporale, active necorporale

d)       rata de remunerare se refera exclusiv la capitaluri proprii si datorii

Metoda economiei de costuri în evaluarea activelor necorporale este o varianta a:

a)       metodei costurilor crearii

b)       metodei contributiei la profit

c)       metodei IRS (Internal Revenue Services) de calcul a GW

d)       metodei DCF

Formula Gordon-Shapiro este utilizata în:

a)       estimarea ratei de actualizare

b)       estimarea valorii unei afaceri prin capitalizarea unui venit care va înregistra o crestere constanta

c)       estimarea valorii reziduale (metoda DCF) în conditiile unui flux care înregistreaza o crestere constanta în perioada nonexplicita

d)       b si c

Formula Gordon-Shapiro este utilizata în:

a)       estimarea valorii reziduale (metoda DCF) în conditiile unui flux care înregistreaza o crestere constanta doar în perioada explicita de previziune

b)       estimarea ratei de actualizare

c)       estimarea valorii reziduale în conditiile unui flux care înregistreaza o crestere constanta dupa perioada explicita de previziune

d)       toate cele de mai sus

Care din urmatoarele informatii NU sunt cuprinse în formula de calcul a valorii afacerii sau unor active necorporale distincte prin capitalizarea profiturilor

a) profitul net

b)       rata de capitalizare

c)       rata de crestere

d)       rata de actualizare

În metoda DCF investitiile pentru înlocuirea imobilizarilor sunt:

a)       investitii care asigura coerenta între capitalul de lucru si cifra de afaceri prognozata

b)       investitii care au rolul de a mentine nivelul cash flow-ului

c)       investitii care întotdeauna genereaza cresterea productivitatii muncii prin înlocuirea mijloacelor fixe

d)       investitii care înlocuiesc activele redundante

O firma detine la 31.12.N un credit pe 5 ani. Valoarea reziduala se va estima în mod normal pe baza relatiei:

a)       CF (N+5)/rata de capitalizare

b)       PN (N+5)/rata de capitalizare

c)       PN (N+6)/rata de capitalizare

d)       nici un raspuns corect

METODA COMPARATIEI

În abordarea prin comparatie, întreprinderile comparabile trebuie sa fie:

a)       asemanatoare si în aceeasi localitate

b)       similare si relevante

c)       identice si în aceeasi tara

d)       cu acelasi profit net

Surse uzuale de informatii folosite în compararea întreprinderilor sunt:

a)       pietele organizate de valori mobiliare

b)       piata de fuziuni si achizitii

c)       tranzactiile anterioare ale subiectului evaluat

d)       toate cele de mai sus

În abordarea prin comparatie, întreprinderea relevanta raspunde la:

a)       dorintele si asteptarile cumparatorului probabil

b)       caracteristicile medii ale întreprinderilor din aceeasi ramura

c)       caracteristicile întreprinderilor cotate

d)       cerinta existentei unei piete active pentru comparabilele similare selectate

Abordarea prin comparatie foloseste rata:

a)       pret / profit net

b)       cifra de afaceri / numarul de salariati

c)       numarul de salariati / active imobilizate

d)       valoarea adaugata / activ net

Abordarea prin comparatie foloseste ratele:

a)       pret / cifra de afaceri, pret / profit, pret / datorii

b)       pret / / profit, pret / activ net, pret / imobilizari necorporale

c)       pret / cifra de afaceri, pret / profit, pret / activ net

d)       pret / cifra de afaceri, datorii / capital social

Investigarea tranzactiilor de pe piata se face prin:

a)       informatii de la vânzator

b)       analiza datelor statistice ale pietei

c)       informatii de la consultantii financiari

d)       toate cele de mai sus

În metoda comparatiei directe se ajusteaza întotdeauna pretul pentru:

a)       întreprinderea comparabila fata de cea de evaluat

b)       întreprinderea de evaluat

c)       întreprinderile comparabile între ele

d)       nici unul din cele de mai sus

În abordarea prin comparatie, un principiu fundamental este cel al substitutiei care spune ca:

a)       un cumparator nu va plati mai mult decât valoarea unui flux de lichiditati similar ca rentabilitate si risc cu fluxul generat de firma evaluata

b)       un investitor va plati cel mult ANC al firmei evaluate

c)       un cumparator nu va plati mai mult decât valoarea estimata prin DCF la o rata de 21%

d)       în abordarea prin comparatie primordial este principiul contributiei

258. În abordarea prin comparatie, un principiu fundamental este cel al substitutiei care spune ca:

a)       un cumparator nu va plati mai mult decât valoarea estimata prin comparatia directa, având în vedere un nivel mediu în ramura al raportului Pret / AN contabil

b)       un investitor nu va plati mai mult decât ANC plus valoarea neta de realizare a activelor redundante

c)       un investitor nu va plati mai mult decât valoarea unui flux de lichiditati similar ca rentabilitate si risc cu fluxul generat de firma evaluata

d)     toate cele de mai sus


259.Când impozitarea profitului firmei evaluate este diferita de impozitarea profitului comparabilelor, multiplul selectat va fi:

a)       pret/profit net pe actiune

b)       pret/profit brut pe actiune

c)       pret/ (profit net pe actiune + amortizare pe actiune)

d)       pret/ valoarea contabila a actiunii

ALEGEREA METODELOR DE EVALUARE. RECONCILIEREA VALORILOR


Criteriile de abordare a valorii finale sunt:

a)       precizia, calitatea informatiilor si judecata evaluatorului

b)       cantitatea informatiilor, data evaluarii i tipul valorii estimate

c)       diferentele între rezultatele obtinute

d)       competenta evaluatorului, apropierea rezultatelor, valoarea reala

Valoarea estimata pe baza cash flow-ului la dispozitia actionarilor trebuie sa fie apropiata de:

a)       activul net corectat

b)       valoarea de lichidare

c)       valoarea estimata prin capitalizarea rezultatului curent net

d)       nici una din cele de mai sus

Daca ANC = 12 mld. lei, valoarea calculata prin abordarea pe baza de venit este de 4 mld. lei, iar valoarea de lichidare este de 5 mld. lei, valoarea propusa va fi:

a)       10 mld. lei

b)       4 mld. lei

c)       medie ponderata între cele doua valori

d)       valoarea de lichidare

Stabilirea valorii finale a unei afaceri se face prin:

a)       ponderea valorilor diferite obtinute

b)       prezentarea unui interval de valori între minimul si maximul obtinut din aplicarea metodelor de evaluare

c)       selectarea valorii aferente metodei adecvate de evaluare

d)       precizarea unei valori minime

Valoarea de lichidare vs. valoarea calculata prin metodele de capitalizare / actualizare poate fi:

a)       mai mica

b)       mai mare

c)       egala

d)       mai mica, egala sau mai mare

Reconcilierea valorilor rezultate dintr-o evaluare:

a)       se refera la întreaga lucrare de evaluare

b)       este pasul final al procesului de evaluare

c)       atât a cât si b sunt corecte

d)       nici un raspuns de mai sus nu este corect

Reconcilierea valorilor este:

a)       un proces de ponderare

b)       un proces de calculare a unei medii aritmetice

c)       un proces de selectie bazat pe judecata evaluatorului

d)       nici un raspuns de mai sus

Criteriile fundamentale prin care evaluatorul ajunge la estimarea valorii finale sunt:

a)       coerenta, consistenta si cantitatea informatiilor

b)       coerenta, precizia si perioada de diagnostic

c)       adecvarea, precizia si cantitatea informatiilor

d)       scopul evaluarii, data evaluarii si conditiile limitative

Criteriul "adecvarii" în estimarea valorii finale se refera la pertinenta:

a)       fiecarei abordari cu scopul si utilizarea raportului

b)       fiecarei metode la conditiile limitative din raport

c)       fiecarei abordari la cantitatea de informatii disponibile

d)       fiecarei abordari la pregatirea evaluatorului

"Precizia" este un criteriu utilizat de evaluator în estimarea valorii finale si se refera la:

a)       faptul ca opinia evaluatorului poate fi o cifra sau un interval între doua valori

b)       nivelurile pâna la care se pot rotunji cifrele

c)       încrederea evaluatorului în precizia uneia sau alteia dintre metodele aplicate

d)       gradul de încredere al evaluatorului în autenticitatea, completitudinea si fundamentarea informatiilor utilizate

Reconcilierea rezultatelor înseamna:

a)       selectarea unei valori între rezultatele metodelor utilizate

b)       utilizarea unei formule acceptate de client pentru estimarea finala a valorii

c)       analiza si selectarea unor rezultate alternative pentru a ajunge la estimarea finala a valorii

d)       realizarea unor teste de coerenta prin care evaluatorul elimina rezultatele unor metode care nu au suficienta încredere pentru vânzator

Valoarea de piata a unei întreprinderi vs. valoarea ei de investitie (subiectiva) poate sa fie:

a)       egala

b)       mai mica

c)       mai mare

d)       oricare din situatiile anterioare

Valorile diferite obtinute în urma unei evaluari se conciliaza prin:

a)       media aritmetica

b)       media ponderata

c)       eliminarea valorilor minime si maxime

d)       selectia unei valori

În exprimarea valorii finale este mai important:

a)       rezultatul din formulele financiare

b)       rezultatul din compararea datelor de piata

c)       rezultatul din metodele patrimoniale

d)       rezultatul din compararea cu alte rapoarte de evaluare

Valoarea estimata a unei afaceri este credibila când:

a)       s-au folosit cel putin patru metode de evaluare

b)       judecata evaluatorului s-a bazat pe informatii credibile

c)       judecata evaluatorului s-a bazat pe informatii verificate

d)       s-au folosit metode adecvate scopului evaluarii

În cazul unor afaceri cu potential adecvat de profitabilitate:

a)       valoarea rezultata prin metoda ANC (activul net corectat) si capitalizarea profitului vor fi apropiate

b)       valoarea rezultata prin metoda ANC si AN contabil vor fi apropiate

c)       valoarea rezultata prin metoda AN contabil si capitalizarea profitului vor fi apropiate

d)       valoarea rezultata prin metoda ANC si ANL (activul net de lichidare) vor fi apropiate

În evaluarea întreprinderilor mici un element important în judecata evaluatorilor este:

a)       credibilitatea informatiilor financiar-contabile este redusa

b)       structura capitalului investit este complexa

c)       nu au fost operate reevaluarile legale asupra mijloacelor fixe

d)       toate cele de mai sus


În evaluarea întreprinderilor mici un element important în judecata ratei de actualizare este:

a)       necesitatea unor corectii pentru cheltuieli cu compensarea proprietarilor

b)       accesul dificil la surse de finantare

c)       structura capitalului investit este simpla

d)       nici unul din cele de mai sus

Valoarea calculata prin metoda ANC este egala cu valoarea calculata prin actualizare / capitalizarea unei forme de venit:

a)       când metodele aplicate sunt adecvate scopului evaluarii

b)       când capitalul investit degaja o rentabilitate normala, egala cu costul capitalului utilizat

c)       când firma înregistreaza o crestere constanta g cel puŃin la nivelul cresterii PIB

d)       când se estimeaza corect rata de actualizare / capitalizare

Metoda DCF poate fi utilizata pentru estimarea valorii de piata atunci când:

a)      previziunea veniturilor reflecta ca firma ajuns la stabilitate (croaziera)

b)      previziunea veniturilor reflecta asteptarile si perceptiile participantilor pe piata

c)      previziunea veniturilor reflecta capacitatea firmei de a-si achita platile restante

d)      previziunea veniturilor reflecta o rentabilitate corespunzatoare

În contextul reconcilierii rezultatelor evaluarii afacerii afirmatia ca "valoarea este subiectiva" se traduce prin:

a)       valoarea este expresia unei selectii subiective realizate de evaluator a rezultatelor mai multor metode aplicate

b)      valoarea se refera la un anumit subiect (întreprindere) la o anumita data si în anumite circumstante

c)       valoarea poate fi diferita pentru diferiti cumparatori si acelasi subiect dar piata este alcatuita din suma acestor decizii subiective

d)      este o afirmatie gresita, doar Pretul este subiectiv

În contextul reconcilierii rezultatelor afirmatia ca "valoarea este o predictie" are în vedere ca:

a)       evaluatorul are în mod normal calificare si competenta pentru a realiza o predictie corecta

b)      evaluatorul se bazeaza fundamental pe previziunile puse la dispozitie de managementul firmei

c)       valoarea estimata depinde de cantitatea si calitatea informatiilor disponibile pentru fundamentarea previziunilor

d)      evaluatorul trebuie sa aiba suficienta certitudine în legatura cu realismul previziunilor

Reconcilierea rezultatelor înseamna:

a)     analiza unor rezultate alternative pentru a ajunge la estimarea finala a valorii

b)    selectarea unei valori între ANC si DCF

c)     utilizarea unor formule tehnice si financiare pentru estimarea finala a valorii

d)    realizarea unor teste de coerenta prin care evaluatorul elimina rezultatele unor metode insuficient fundamentate

COD DEONTOLOGIC

Raportul de evaluare:

a)      trebuie sa descrie activitatile efectuate de evaluator

b)      sa arate baza legala a evaluarii

c)      sa reprezinte mijlocul de comunicare a valorii

d)      toate cele de mai sus

O lucrare de evaluare este buna când:

a)      este fundamentata exclusiv pe datele puse la dispozitie de întreprindere

b)      evaluatorul evidentiaza autenticitatea unor documente juridice puse la dispozitie de întreprinderi

c)      fundamenteaza diagnosticul si previziunile pe analiza pietei

d)      utilizeaza un singur scenariu de previziune

Daca evaluatorul are un interes în întreprinderea de evaluat:

a)       trebuie sa refuze lucrarea

b)      trebuie sa declare acest lucru

c)       trebuie sa mentina confidentialitatea

d)      trebuie sa actioneze neutru

286. O deficienta a lucrarii de evaluare este:

a) neutilizarea datelor de la Bursa de Valori

b)      omisiunea de a formula ipotezele limitative si conditiile limitative

c)      omisiunea de a folosi instructiunile salariatilor de la FPS

d)      neluarea în considerare a opiniei actionarilor principali

Expertul neutru:

a)      se va baza pe informatiile puse la dispozitie de client

b)      se va situa pe pozitia investitorului mediu

c)      va respecta metodologia de evaluare data de stat

d)      va face o medie între valoarea pentru vânzator si valoarea pentru cumparator

O deficienta a lucrarii de evaluare este:

a)      nu identifica sfera de extindere a investigatiilor

b)      rezultatele aplicarii metodelor de evaluare difera substantial

c)      independenta premiselor în cele 3 abordari

d)      toate cele de mai sus

Este lipsit de etica si profesionalism:

a)      emiterea unei opinii asupra valorii fara o investigare si analiza completa a proprietatii

b)      acceptarea unei lucrari a carei plata este exprimata în procente din valoarea rezultata

c)      colaborarea cu alt evaluator angajat independent pentru aceeasi evaluare

d)      toate cele de mai sus

Verificarea unui raport de evaluare se poate face:

a)      la cererea clientului sau beneficiarului

b)      cu consimtamântul prealabil al autorului raportului

c)      daca exista dubii asupra corectitudinii valorii estimate

d)      toate cele de mai sus

Evaluatorul actioneaza în principal:

a)      în interesul clientului

b)      în interesul propriu

c)      în interesul public

d)      în interesul profesiei

Integritatea evaluatorului înseamna:

a)      sa realizeze o lucrare integral

b)      sa fie onest si serios în limitele confidentialitatii

c)      sa nu se bazeze pe colaboratori

d)      sa accepte numai informatii complete

Sunteti consultant în legatura cu elaborarea unui caiet de sarcini pentru contractarea lucrarilordeevaluare.Apareideea ca pentru fiecare evaluare sa fie angajati doi evaluatori, iar dacavaloareaestimatadeevaluatoridepaseste±5%sa nu fie platita contravaloarea lucrarilor de evaluare.

a)       respingeti din start ideea

b)      propuneti ca diferenta acceptabila sa fie ± 15% si sunteti de acord ca evaluatorii sa nu fie platiti daca diferenta între valorile estimate depaseste aceasta limita

c)       propuneti ca în cazul în care diferenta depaseste ± 25% evaluatorii sa suporte costul medierii sau arbitrajului unei terte parti

d)      propuneti sa fie acceptati exclusiv membrii ANEVAR care au asigurare profesionala

Competenta evaluatorului:

a)     este data de diplomele obtinute

b)    este data de vechimea în activitate

c)     este declarata în oferta

d)    este evidentiata de recomandarile altor clienti

La verificarea rapoartelor de evaluare:

a)      se pun în evidenta toate erorile

b)      se fac referiri la competenta evaluatorului

c)      se analizeaza raportul de evaluare în relatie cu misiunea si standardele profesionale

d)      se refac acele parti din raport care nu corespund

Un raport de evaluare bun:

a)      este redactat conform reglementarilor

b)      este conform cerintelor clientului

c)      da posibilitatea beneficiarului sa înteleaga problema, faptele, logica si concluziile

d) cuprinde numai datele culese de pe teren si verificate

Verificarea unui raport de evaluare presupune:

a)      modificarea valorii

b)      investigarea logicii, procedurilor si concordantei cu standardele de evaluare

c)      folosirea retrospectivei

d)      nici unul din cele de mai sus

Raportul de evaluare trebuie sa contina:

a)      scopul evaluarii

b)      baza de evaluare, ipotezele si conditiile limitative

c)      declaratiile de certificare

d)      toate cele de mai sus

Evaluatorul trebuie sa lucreze în acelasi timp pentru doua sau mai multe parti interesate de rezultatul evaluarii:

a)      niciodata

b)      întotdeauna

c)      numai cu acordul în scris al partilor

d)      este la latitudinea evaluatorului

În redactarea raportului de evaluare evaluatorul:

a)      va prezenta concluziile reale

b)      va evita sa evidentieze incertitudinile pentru a nu deruta clientul

c)      va prezenta numai elementele bazate pe documentele oficiale

d)      va prezenta rezultate care sunt dupa dorinta clientului

La stabilirea tarifului solicitat pentru evaluare se are în vedere:

a)      valoarea întreprinderii

b)      costul întreprinderii

c)      volumul de munca necesar pentru realizarea misiunii

d)      veniturile generate de proprietate

Care din factorii de mai jos NU trebuie sa influenteze tariful solicitat de evaluator pentru o lucrare de evaluare:

a)      complexitatea lucrarii

b)      valoarea estimata

c)      cheltuielile necesare lucrarii

d)      timpul necesar pentru realizarea lucrarii

O diferenta acceptabila între doua evaluari ale aceleiasi proprietati / afaceri este de:

a)     

b)     

c)     

d)      sub 50%Document Info


Accesari: 12108
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )