Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
ANALIZA RENTABILITATII

Marketing


ANALIZA RENTABILITATII

Notiunea de rentabilitate este legata de cea de profit , reprezentand un indicator de referinta in orientarea deciziilor.In efectuarea acestei analize se pleaca de 535i820f la informatiile privind rezultatele intreprinderii din contul de profit si pierdere.

Contul de profit si pierdere , care grupeza veniturile si cheltuielile pe tipuri de activitati : de exploatare , financiara , exceptionala , permite calcularea a trei indicatori partiali ai rentabilitatii : rezultatul exploatarii, rezultatul financiar , rezultatul exceptional , dar si determinarea indicatorului global de rentabilitate : rezultatul exercitiului inainte si dupa impozitare.

O sursa suplimentara de informatii o constituie " tabloul soldurilor intermediare de getiune".

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE AL SC ADESGO SA

-MII LEI-

NR

CRT

INDICATORI

EXERCITIU FINANCIAR

 

 

Venituri totale din care :

A.

venituri din exploatare

B.

venituri financiare

C.

venituri exceptionale

Cheltuieli aferente veniturilor totale din care

A.

cheltuieli pentru exploatare

B.

cheltuieli financiare

C.

cheltuieli exceptionale

Rezultatul exploatarii

Rezultatul curent

Rezultatul exceptional

Rezultatul inaintea impozitarii

Impozit pe profit

Rezultatul exercitiului

Din datele prezentate rezulta ca in anul 1997 SC ADESGO SA a realizat un profit brut superior celui din 1996 cu 615.048 mii lei, procentul fiind o crestere cu 29,59 %.

Desi in 1997 rezultatul exceptional a fost negativ -81096 mii lei si rezultatul financiar tot negativ -1023080 mii lei, cresterea rezultatului din exploatare a facut ca , in final, rezultatul net al exercitiului sa fie de 1.520.032 mii lei, crescand cu 29,3% fata de 1996.

Rezultatul exploatarii in 1996, situat la 29.133.280 mii lei s-a transformat in 1997 la o valoare de 3.797.752 mii lei, crescand cu 30,3%.

Rezultatul financiar, atat in cat si 1997 a fost negativ datorita depasirii veniturilor financiare de catre cheltuielile financiare cu 843.752 mii lei si, respetiv, 1.023.080 mii lei.

Daca in 1996 rezultatul exceptional era profit pentru firma, in 1997 s-au inregistrat pierderi din operatiile exceptionale.

Pentru o cunoastere mai profunda a rentabilitatii SC ADESGO SA se fac analize factoriale ale rezultatului.Astfel, legatura dintre rezultatul exploatarii si factorul uman este sugerata de relatia :

CA RE

RE = Np * ------ * ----- = Np*W*Re

Np CA

Np = numar de personal

CA = cifra de afaceri

CA

----- = W- productivitatea muncii

Np

RE

----- = Re -rezultatul exploatarii la 1 leu CA

CA

Sistemul factorial care explica modificarea rezultatului exploatarii este :

- Np

DRE - W

- Re

Modificarea RE se explica prin urmatoarele influente :

1. influenta modificarii numarului de personal asupra modificarii rezultatului din exploatare

CA0 RE0 CA0 RE0

Np1 * -------- * ------ - Np0 * -------- * -------- =

Np0 CA0 Np0 CA0

23130048 2913328

= 1180*-------------*------------ mii lei - 2913328 mii lei = - 48555 mii

1200 23130048

2. influenta modificarii productivitatii muncii asupra RE :

CA1 RE0 CA0 RE0

Np1 * -------- * --------- - Np1 * -------- * --------- =

Np1 CA0 Np0 CA0

30420936 2913328 23130048 291332

= 1180 *------------*----------- - 1180*-------------*----------- = 96687

1180 23130048 1200 23130048

3. influenta modificarii Re :

CA1 RE1 CA1 RE0

Np1 * --------- * -------- - Np1 * -------- * -------- =

Np1 CA1 Np1 CA0

30420936 2913328

=3797752 mii lei - 1180 *----- ----- ---- *----- ----- ----- = -33892 mii lei

1180 23130048

DRE = 3.797.752 mii lei - 2.913.328 mii lei = 884.424 mii lei

Verificarea calculelor se face pe baza relatiei : influenta modificarii numarului de personal + influenta modificarii W + influenta modificarii Re , sa fie egala cu modificarea rezultatului exploatarii :

- 48555 + 966872,2 - 33892,6 = 884.424

Din analiza factoriala rezulta ca scaderea numarului de personal de la 1200 ( in 1996 ) la 1180 ( in 1997) a dus la micsorare a rezultatului din exploatare cu 48.555,6 mii lei ; de asemenea, rezultatul din exploatare la 1 leu CA a contribuit la scaderea rezultatului din exploatare cu 33.892,6 mii lei , acesti doi factori influentand negativ RE.

In schimb, productivitatea muncii, inregistrand o crestere semnificativa, a fost cea care a anulat efectele negative ale celorlalti doi factori, astfel incat rezultatul din exploatare sa fie pozitiv.

Rezultatul contabil definit prin contul de castig si pierdere nu explica etapele formarii sale.Pntru analiza rezultatlor pe diferite ale formarii lor, se apeleaza la tabloul soldurilor intermediare de gestiune

TABLOUL SOLDURILOR INTERMEDIARE DE GESTIUNE

SC ADESGO SA

EXPLICATIE

EXPLICATIE

vanzari marfuri

cost mf.

vandute

Marja comerciala

productia vanduta

productia stocata

productia imobiliz.

total

productia exercitiu

prod. ex.

marja com

total

consum de la terti

val adaug

val adaug

subv expl

total

ipz,taxe

ch pers

total

EBE

EBE

ven prov

alte ven

total

am proviz

alte chelt

total

rezultat exploat

rez expl

ven fin

total

chelt fin

total

rezultat

curent

ven excep

ch excep

rez excep

rez crt

rex excep

total

impozit pe profit

total

rezultat

exercitiu

1. Excedentul brut din exploatare , primul sold intermediar de gestiune cu semnificatie in termeni de rentabilitate a inregistrat o crestere importanta cu 1.631.896 mii lei.Excedentul brut din exploatare, fiind surplusul monetar din exploatare, constituie baza de calcul pentru capacitatea de autofinantare.Excedentul brut de exploatare ( EBE ) se calculeaza dupa formula :

EBE = Valoarea adaugata + Subventiile de exploatare - ( Impozite si taxe + Cheltuieli cu personalul ).

EBE(0) = 8.261.224 + 0 - 466.432 - 4.530.752 = 3.264.040 mii lei

EBE(1) = 10.697.280 - 166.304 - 5.635.040 = 4.895.936 mii lei

Analiza excedentului brut din exploatare ( BE) se face pe baza urmatoarelor rate de repartitie :

Indicator

Formula de calcul

Rata marjei brute a exploatarii

EBE

R1 = -------

CA

3.264.040

0,14

= 23.130.048

4.895.936

------------ = 0,16

30.420.936

Rata amortizarii

Amortizare

R2 = -------------

EBE

958.016

------------ = 0,29

3.264.040

933.480

----------- = 0,19

4.895.936

Rata rentabilitatii economice

EBE

R3 = ----- ----- ------

Capital permanent

3.264.040

------------- = 0,14

23.204.741

4.895.936

------------ = 0,23

21.091.856

Din analiza acestor rate se desprind urmatoarele concluzii : rata marjei brute a exploatarii R1 a inregistrat o usoara crestere datorita maririi mai rapide a EBE in raport cu variatia cifrei de afaceri ; rata amortizarii R2 a inregistrat o scadere de 1,52 ori ,de la 0,29 la 0,19 ,datorata , pe de o parte, scaderii valorii amortizarii in 1997 fata de 1996 ( scadere rezultata ca urmare a unor iesiri mari de imobilizari din patrimoniu ), iar pe de alta parte , cresterii importante ( in marime absoluta / relativa) a EBE ; rata rentabilitatii economice R3 a crescut cu 0,09 ca urmare a cresterii EBE cu 49,9% si a scaderii capitalului permanenet cu 9,1%.

Rezultatul brut din exploatare ( EBE) masoara contributia globala pe care exploatarea o aduce autofinantarii intreprinderii.Cresterea EBE nu indica numai o marime a performantelor economice ale SC ADEGO SA, dar si o eficienta sporita a politicii sale financiare.

B Rezultatul din exploatare (RE) ,spre deosebire de EBE , tine cont de politica de amortizare si de constituire a provizioanelor.

RE = EBE + venituri din provizioane privind exploatarea + Alte venituri din exploatare - cheltuieli cu amortizarea si provizioane pentru exploatare - Alte cheltuieli pentru exploatare

RE (96) = 3.264.040 + 0 - 487240 - 25.568 = 2913328 mii lei

RE(97) = 4.895.936 + 0 - 1.291.224 - 256 = 3.797.752 mii lei

Asa cum se observa, RE a inregistrat o crestere semnificativa in 1997 fata de 1996 pe baza marimii EBE.

RE se poate calcula si ca diferenta intre veniturile din exploatare si cheltuielile din exploatare :

RE(96) = 25.007.320 - 22.093.992 = 2.913.328 mii lei

RE(97) = 32.259.832 - 28.462.080 = 3.797.752 mii lei

C. Rezultatul curent RC e rezultatul obtinut din operatiile normale, fiind profit pentru ambii ani, crescand cu 705.096 mii lei , desi rezultatul financiar e pierdere.

RC = RE + venituri financiare - cheltuieli financiare

RC(96) = 2.913.328 + 658.768 - 1.502.520 = 2.069.576 mii lei

RC(97) = 3.797.752 + 592.312 - 1.615.392 = 2.774.672 mii lei

D. Rezultatul exceptional Rexc nu se mai calculeaza in cascada, spre deosebire de celelalte SIG.

Rexc = Venit exceptional - Cheltuieli exceptionale

Rexc(96) = 60.696 - 51.744 = 8952 mii lei Rexc(97) = 510.688 - 591.784 = - 81.096 mii lei

Se observa ca elementele exceptionale au influentat negativ rezultatul global al SC ADESGO SA in 1997.

E. Rezultatul net al exercitiului (Rnet) e sinteza Re cu Rexc diminuat cu impozitul pe profit :

Rnet = RC + Rexc - Impozit pe profit Rnet(96) = 2.069.576 + 8952 - 903.272 = 1.175.256 mii lei

Rnet(97) = 2.774.672 + (- 81..096) - 1.173.544 = 1.520.032 mii lei

Se constata o crestere mare cu 29,3% in 1997 fata de 1996.

CAPACITATEA DE AUTOFINANTARE- CONTINUT, ROL IN ANALIZA

Rezultatul contabil nu caracterizeaza potentialul de lichiditati al intreprinderii , ingloband atat venituri si cheltuieli monetare , cat si calculate.Pentru cunoasterea fluxului net monetar se utilizeaza notiunea de cash-flow / capacitate de autofinantare.Acest flux se poat calcula prin metoda substractiva sau aditiva.

Metoda substractiva ( metoda diferentelor)

- CAF - - mii lei

EBE ( excedent / deficit brut din exploatare )

+ alte venituri din exploatare

- alte cheltuieli aferente exploatarii

+ venituri financiare ( cu exceptia veniturilor din provizioane )

- cheltuieli financiare ( cu exceptia cheltuielilor privind amortizarile si provizioanele )

+ venituri exceptionale (cu exceptia veniturilor din vanzarea de active,subventiilor pentru investitii virate la rezultat,veniturilor exceptionale din provizioane)

- cheltuieli exceptionale (cu exceptia valorii nete contabile a activelor cedate, cheltuielilor exceptionale privind amortizarea si provizioanele )

- impozitul pe profit

= capacitatea de autofinantare (CAF)

Se constata faptul ca atat in 1996, cat si in 1997,valoarea EBE depaseste pe cea a CAF ; aceasta situatie se justifica prin cresterea importanta a cheltuielilor financiare.

Pentru verificarea calculului CAF prin metoda substractiva se utilizeaza si metoda aditiva.

Metoda aditiva - CAF

Rezultatul exercitiului

+ amortixari si provizioane

- pentru exploatare

- financiare

- exceptionale

- venituri din provizioane

- din exploatare

- financiare

- exceptionale

+ Valoarea neta contabila a activelor cedate

- venituri din vanzarea de active

- subventii pentru investitii virate la venituri

= CAF

In 1997 se constata existenta unui CAF de 2.866.532 mii lei, inregistrand o crestere cu 80,25% fata de 1996, ceea ce e foarte mult, constituind un aspect pozitiv.O contributie importanta la cresterea CAF au avut-o cheltuielile cu amortizarile si provizioanele pentru exploatare , care au ajuns in 1997 la 1.291.224 mii lei , fata de 487.240 mii lei cat erau in 1996.

In acelasi mod , al cresterii CAF, a contribuit si rezultatul exercitiului , rentabilitatea SC Adesgo crescand.

CAF nu reprezinta decat o autofinantare potentiala.Bogatia creata in mod real se apreciaza dupa deducerea remunerarii actionarilor :

Autofinantarea exercitiului 1997 = CAF - Dividende distribuite

Autofinantarea(97) = 2.866.532 mii lei - 392.912 mii lei = 2.473.620 mii lei Pe baza autofinantarii se calculeaza rata autofinantarii imobilizarilor corporale :

Autofinantare 2.473620 mii lei

R = ----- ----- ---------------- = ----- ----- ------------ = 0,14

Imobilizari corporale 18101056 mii lei

Marimea acestei rate arata o independenta financiara a SC ADESGO SA , consolidand si capacitatea ei de indatorare.

ANALIZA RENTABILITATII PRIN METODA RATELOR

1. Rata rentabilitatii comerciale:

Rezultatul din exploatare

Rc = ----- ----- --------- ----- -------- * 100

CA SAU

Rezultatul aferent CA

Rc = ----- ----- --------- ----- ----- * 100

CA

Dupa a doua formula obtinem :

67368

Rc0 = ----- ----- ------ * 100 = 0 %

23130048

75256

Rc1 = ----- ----- ----- * 100 = 0 %

30420936

Se constata o scadere a acestei rate datorita cresterii intr-un ritm mai rapid a cifrei de afaceri fata de rezultatul aferent CA

2. rata rentabilitatii economice Re

Rezultatul din exploatare

Re = ----- ----- --------- ----- -------- * 100

Activ total SAU

Rezultatul din exploatare

Re = ----- ----- --------- ----- -------- * 100

Capitalul permanent

2913328

Rc0 = ------------ * 100 = 12 %

23204741

3797752

Rc1 = ------------- * 100 = 18 %

21091856

Se constata o crestere notabila a Re pe seama maririi rezultatului din exploatare in 1997 fata de 1996, dar si a diminuarii capitalurilor permanente.

3. rata resurselor consumate Rrc :

Rezultatul exercitiului

Rrc = ----- ----- --------- ----- ----- * 100

Total cheltuieli

1175256

Rrc0 = ------------ * 100 = 4 %

23648256

1520032

Rrc1 = ------------- * 100 = 4 %

30669256

Se constata mentinerea la acelasi nivel a acestei rate, rezultatul exercitiilor si totalul cheltuielilor evoluand in acelasi fel, mentinandu-se proportia detinuta de rezultatul exercitiului in cheltuielile totale ale perioadei.

4. rata rentabilitatii financiare Rf

Rezultatul exercitiului

Rf = ----- ----- --------- ----- ---- * 100

Capitalul propriu

1175256

Rf0 = ------------- * 100 = 5 %

20953808

1520032

Rf1 = ------------ * 100 = 7 %

21069752

Se observa o crestere semnificativa a acestei rate in 1997 fata de 1996, fapt pozitiv pentru SC ADESGO SA, Rf fiind principalul indicator privind performantele intreprinerii .

In vederea unei analiza aprofundate a acestei rate se foloseste modelul :

Rezultatul exercitiului Re CA rezultatul exeritiului

Rf = ----- ----- --------------- * 100 = ----- ----- ------ * ----- ----- ----------- * 100

Capital propriu Cpr capital propriu CA ,unde :

rezultatul exercitiului

----- ----- ----------- * 100 = rata rentabilitatii comerciale

CA

CA

----- ----- --------- = rata de rotatie a capitalului propriu

capital propriu

CA rezultatul exercitiului

Factorii de influenta sunt : ----- ----- ------ si ----- ----- --------------

capital propriu CA

Determinarea influentelor exercitate de cei doi factori asupra Rf :

a) influenta modificarii ratei de rotatie a capitalului propriu asupra modificarii Rf :

CA1 Re0 CA0 Re0

--------- * -------- * 100 - --------- * -------- * 100 =

Cpr1 CA0 Cpr0 CA0

30420936 1175256

= ------------- *-------------*100 - 5 % =7,34 % - 5,61 % = 1,73 %

21069752 23130048

b) influenta modificarii ratei rentabilitatii comerciale asupra modificarii Rf :

CA1 Re1 CA1 Re0

-------*------*100 - -------- * ---------- * 100 =7 % -7,34 % = - 0,13 %

Cpr1 CA1 Cpr1 CA0

Modificarea Rf : Rf1 - Rf0 = 7,21 % - 5.61 % = 1,6 % este egala cu suma celor doua influente : 1,73 % + ( - 0,13 %) = 1,6 % .

Concluziile ce se desprind sunt urmatoarele : modificarea ratei de rotatie a capitalului propriu in sensul cresterii vitezei de rotatie a acestuia a condus la o situatie favorabila , respectiv cresterea rentabilitatii financiare cu 1,73 %.Aceasta crestere a Rf a fost temperata , micsorata de influenta negativa exercitata de scaderea ratei rentabilitatii comerciale , influenta de unica intensitate , astfel incat , pe ansamblu s-a inregistrat o crestere a Rf cu 1,6 % in 1997 comparativ cu 1996.

In vederea cresterii ratelor de rentabilitate se impun o serie de masuri care sa conduca la naximizarea rezultatelor intreprinderii , a efectelor in conditiile unor costuri , eforturi minime in domeniile : organizarea interna , gestiunea stocurilor , calitatea produselor si serviciilor , folosirea intensiva a imobilzarilor corporale.


Document Info


Accesari: 12470
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )