Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
Analiza relatiilor de proportionalitate dintre indicatorii de gestiune

Marketing
Analiza relatiilor de proportionalitate dintre indicatorii de gestiune

În contextul fundamentarii deciziilor de conducere, prezinta o utilitate distincta analiza relatiilor de proportionalitate care se pot forma, atât în 14414n135o profil static cât si dinamic, între indicatorii de volum fizic si valoric ai rezultatelor obtinute de un agent economic ca expresii sintetice ale unor complexe si interdependente activitati economice si financiare.
a) Analiza relatiei de proportionalitate dintre valoarea adaugata si productia exercitiului

Marimea raportului static indica nivelul valorii adaugate la 100 lei productie a exercitiului si respectiv nivelul relativ complementar al consumului intermediar la 100 lei productie a exercitiului.

Marimea raportului static efectiv (Rs1) se compara, de regula, cu o dimensiune normativa (Rsn) fundamentata pe un optim al consumului intermediar aferent productiei exercitiului.

Raportul dinamic (Rd) caracterizeaza nivelul relativ al decalajului modificarii de la o perioada de timp la alta, a valorii adaugate în raport cu productia exercitiului, si se obtine prin raportarea indicelui de dinamica al valorii adaugate la indicele de dinamica al productiei exercitiului

, în care:

- indicele de dinamica al valorii adaugate;

- indicele de dinamica al productiei exercitiului.

În cazul agentilor economici cu activitate de prestare a serviciilor sau cu activitate comerciala se procedeaza la analiza relatiei de proportionalitate dintre valoarea adaugata si cifra de afaceri care de asemenea poate fi efectuata atât în statica cât si în dinamica. Raportul static (Rs) reflecta ponderea valoarii adaugate în cifra de afaceri, înregistrata la un moment dat, astfel:

Marimea raportului static se pozitioneaza sub procentul maxim de 100% si indica nivelul valorii adaugate la 100 lei cifra de afaceri si respectiv nivelul relativ complementar al consumului intermediar la 100 lei cifra de afaceri.

Marimea raportului static efectiv (Rs1) se poate compara cu o dimensiune normativa (Rsn) fundamentata pe un optim al consumului intermediar aferent veniturilor realizate din vânzarea marfurilor si din serviciile prestate.

Existenta unei abateri negative () a raportului static efectiv (Rs1) fata de raportul normativ (Rsn), atentioneaza asupra necesitatii aplicarii unor masuri de rationalizare a consumurilor de materii prime si materiale, a cheltuielilor cu energia si apa, a cheltuielilor privind prestatiile externe, achizitionarea materiilor prime si a materialelor consumabile, a marfurilor destinate vânzarii, la un pret cât mai redus posibil, inclusiv optimizarea rutelor de transport a acestora în vederea diminuarii cheltuielilor aferente.

Raportul dinamic (Rd), calculat prin raportarea indicelui de dinamica al valorii adaugate la indicele de dinamica al cifrei de afaceri, caracterizeaza nivelul relativ al decalajului modificarii de la o perioada de timp la alta, a valorii adaugate în raport cu cifra de afaceri,

în care: - indicele de dinamica al valorii adaugate;

- indicele de dinamica al cifrei de afaceri.

Cresterea mai rapida a valorii adaugate comparativ cu cresterea productiei exercitiului (IVA>IQ) sau a valorii adaugate comparativ cu cresterea cifrei de afaceri (IVA>ICA) atestata printr-un coeficient de decalaj supraunitar (Rd>100%) ne permite sa apreciem ca deciziile pe linia rationalizarii consumului intermediar au fost în mod eficient aplicate fiind astfel create conditiile necesare sporirii atât a veniturilor salariatilor cât si a rezultatului exploatarii.

Se semnaleaza astfel o diminuare a proportiei consumului intermediar în productia exercitiului si respectiv în cifra de afaceri care a fost posibila fie prin micsorarea, din punct de vedere fizic, a consumurilor specifice de active circulante materiale, fie prin realizarea aprovizionarii cu aceste resurse la preturi mai mici decât în perioada fata de care se face comparatia.

În vederea întregirii concluziilor formulate în cadrul analizei relatiei de proportionalitate pe baza indicilor de dinamica al valorii adaugate si al productiei exercitiului sau al cifrei de afaceri, dupa caz, se procedeaza la dimensionarea modificarii absolute a valorii adaugate ca urmare a influentelor provocate de urmatorii factori:

- modificarea productiei exercitiului sau a cifrei de afaceri (în functie de modul de calcul al valorii adaugate);

- modificarea proportiei valorii adaugate si respectiv, prin complementaritate, a consumului intermediar în productia exercitiului sau în cifra de afaceri.

Pentru exemplificare, vom considera sistemul factorial de calcul al modificarii absolute a valorii adaugate, atunci când valoarea adaugata este determinata prin scaderea consumului intermediar din productia exercitiului, care se prezinta astfel:

- modificarea absoluta a valorii adaugate: , din care:

- influenta modificarii productiei exercitiului:

sau,-influenta modificarii proportiei valorii adaugate sau, a proportiei consumului intermediar, în productia exercitiului:

sau,

b) Analiza relatiei de proportionalitate dintre productia marfa fabricata si productia exercitiului este realizata pe baza rezultatului oferit de,

raportul static: , sau de

raportul dinamic: , în care:

- indicele de dinamica al productiei marfa fabricata;

- indicele de dinamica al productiei exercitiului.

Raportul static ofera o informatie cu privire la proportia productiei marfa fabricate în productia exercitiului, înregistrata la sfârsitul unei perioade de timp data, fara a putea preciza si calitatea acestei proportii. O interpretare utila a acestui raport se realizeaza în sistem comparativ cu un raport normativ (antecalculat) sau cu un raport aferent unui segment de timp precedent dar, în acest al doilea caz analiza este echivalenta cu analiza raportului dinamic.

Atunci când analiza are în vedere situatia raportului dinamic se poate confirma sau infirma faptul ca modificarea în timp a productiei marfa fabricata devanseaza sau nu productia exercitiului, în functie de marimea rezultatului respectiv. Daca raportul dinamic este supraunitar se apreciaza ca productia marfa fabricata are o dinamica superioara dinamicii productiei exercitiului si deci a avut loc o reducere a proportiei stocurilor de productie în curs de executie în valoarea productiei exercitiului. Aceasta stare economica propaga efecte pozitive asupra vitezei de rotatie a activelor circulante, sunt eliberate astfel unele resurse financiare care pot fi valorificate în alte actiuni economice sau financiare.

Pentru a completa concluziile formulate în cadrul analizei relatiei de proportionalitate pe baza indicilor de dinamica al productiei marfa fabricate si al productiei exercitiului se procedeaza la dimensionarea modificarii absolute a productiei marfa fabricate ca urmare a influentelor provocate de urmatorii factori:

- modificarea productiei exercitiului;

- modificarea proportiei productiei marfa fabricate si respectiv, prin complementaritate, a proportiei cresterii sau diminuarii stocurilor de productie în curs de executie, în productia exercitiului.

Sistemul factorial de calcul al modificarii absolute a productiei marfa fabricate, se prezinta astfel:

- modificarea absoluta a productiei marfa fabricate:

,

din care:

- influenta modificarii productiei exercitiului:

sau,

- influenta modificarii proportiei productiei marfa

fabricate sau, a proportiei cresterii sau diminuarii

stocurilor de productie în curs de executie, în

productia exercitiului:

sau,c) Analiza relatiei de proportionalitate dintre cifra de afaceri si productiei marfa fabricata se realizeaza folosind rezultatul oferit de,

raportul static: , sau de

raportul dinamic:

Daca indicele de dinamica al cifrei de afaceri devanseaza indicele de dinamica al productiei marfa fabricata se conchide ca în perioada curenta s-a redus proportia stocurilor de produse finite si semifabricate destinate vânzarii în productia marfa fabricata precum si a proportiei veniturilor din productia de imobilizari corporale si necorporale realizate pe cont propriu în productia marfa fabricata. Se mentioneaza ca se obtine o informatie identica daca aceasta analiza se efectueaza pe baza raportului coeficientilor de valorificare a productiei marfa fabricata calculati pentru perioada de calcul si respectiv pentru perioada de baza, astfel:

Coeficientul de valorificare al productiei marfa fabricata se determina prin raportarea cifrei de afaceri la productia marfa fabricata si dimensioneaza, în expresie relativa, partea din productia marfa fabricata care a fost vânduta.

Concluziile formulate în cadrul analizei relatiei de proportionalitate pe baza indicilor de dinamica al cifrei de afaceri si al productiei marfa fabricata pot fi completate daca se procedeaza la dimensionarea modificarii absolute a cifrei de afaceri ca urmare a influentelor provocate de urmatorii factori:

- modificarea productiei marfa fabricate;

- modificarea proportiei cifrei de afaceri si respectiv, prin complementaritate, a proportiei cresterii sau diminuarii stocurilor de produse finite si semifabricate destinate vânzarii în productia marfa fabricata precum si a proportiei veniturilor din productia de imobilizari corporale si necorporale realizate pe cont propriu, în productia marfa fabricata.

Sistemul factorial de calcul al modificarii absolute a cifrei de afaceri, se prezinta astfel:

- modificarea absoluta a cifrei de afaceri: = CA1 - CA0 ,

din care:

- influenta modificarii productiei marfa fabricata:

, sau

- influenta modificarii proportiei cifrei de afaceri sau, a

proportiei cresterii sau diminuarii stocurilor de produse finite si semifabricate destinate vânzarii în productia marfa fabricata precum si a proportiei veniturilor din productia de imobilizari corporale si necorporale realizate pe cont propriu, în productia marfa fabricata:

sau,

d) Analiza relatiei de proportionalitate dintre cifra de afaceri si productia exercitiului se realizeaza folosind rezultatul:

raportului static:, sau al

raportului dinamic:

Existenta unui raport dinamic supraunitar este expresia reducerii proportiei stocurilor de produse finite si semifabricate destinate vânzarii, a stocurilor de productie în curs de executie precum si a veniturilor din productia de imobilizari corporale si necorporale realizate pe cont propriu, în productia exercitiului.

În continuare, concluziile formulate în cadrul analizei relatiei de proportionalitate pe baza indicilor de dinamica al cifrei de afaceri si al productiei exercitiului pot fi completate daca se procedeaza la dimensionarea modificarii absolute a cifrei de afaceri ca urmare a influentelor provocate de:

- modificarea productiei exercitiului;

- modificarea proportiei cifrei de afaceri si respectiv, prin complementaritate, a proportiei cresterii sau diminuarii stocurilor de produse finite si semifabricate destinate vânzarii, a proportiei stocurilor de productie în curs de executie precum si a proportiei veniturilor din productia de imobilizari corporale si necorporale realizate pe cont propriu, în productia exercitiului.

Sistemul factorial de calcul al modificarii absolute a cifrei de afaceri, se prezinta astfel:

- modificarea absoluta a cifrei de afaceri: = CA1 - CA0 ,din care:

- influenta modificarii productiei exercitiului:

, sau

- influenta modificarii proportiei cifrei de afaceri

sau, a proportiei cresterii sau diminuarii stocurilor

de produse finite si semifabricate destinate

vânzarii, a proportiei stocurilor de productie în

curs de executie precum si a proportiei veniturilor

din productia de imobilizari corporale si necorporale

realizate pe cont propriu, în productia exercitiului:

,sau

În afara acestor relatii de proportionalitate proprii, cu precadere, activitatilor productive, în practica analizei economico-financiare se folosesc si alte relatii de proportionalitate particularizate la specificul activitatii agentului economic diagnosticat cum este de exemplu în cazul prestarilor de servicii turistice, Analiza relatiei de proportionalitate dintre dinamica cifrei de afaceri si dinamica numarului de zile-turisti. Pentru serviciile turistice formate din cazare, alimentatie publica, agrement, ocrotirea sanatatii si transport, analiza se bazeaza pe interpretarea raportului dinamic sau a coeficientului de decalaj dinamic (Rd) dintre indicele cifrei de afaceri (ICA) si indicele numarului de zile-turisti (ITz), astfel:

Daca "Rd" are o marime care depaseste 100% se conchide ca veniturile obtinute din prestarea serviciilor turistice se modifica într-un ritm superior modificarii numarului de zile-turisti, ca urmare a cresterii încasarilor pentru o unitate fizica de prestatie, respectiv pentru o zi-turist, la aceasta putând contribui urmatorii factori: cresterea complexitatii si ariei de servicii solicitate de turisti; cresterea gradului de confort, care a implicat si un tarif majorat.

Este evident ca o asemenea proportionalitate pozitiva asigura suportul obtinerii unui rezultat din exploatare superior celui obtinut în perioada baza de comparatie.

Studiul relatiilor de proportionalitate dintre indicatorii economici poate fi extins prin efectuarea unor analize comparative menite sa furnizeze informatii cu caracter sintetic asupra unor laturi ale eficientei activitatii desfasurate de un agent economic, cum ar fi:

- analiza relatiei de proportionalitate dintre dinamica cifrei de afaceri si dinamica numarului mediu al personalului. Daca indicele de dinamica al cifrei de afaceri (ICA) depaseste ca marime indicele de dinamica al numarului mediu al personalului (IN) se evidentiaza consecinta cresterii eficientei utilizarii fortei de munca exprimata prin sporirea productivitatii muncii valorice respectiv a veniturilor realizate din activitatea economica pe un salariat,

;

- analiza relatiei de proportionalitate dintre dinamica cifrei de afaceri si dinamica valorii medii a mijloacelor fixe. În cazul în care indicele de dinamica al cifrei de afaceri (ICA) devanseaza indicele de dinamica al valorii medii al mijloacelor fixe (IMf) se formuleaza concluzia ca în perioada analizata comparativ cu perioada de baza a avut loc o crestere a eficientei utilizarii mijloacelor fixe,

- analiza relatiei de proportionalitate dintre dinamica cifrei de afaceri si dinamica consumurilor de resurse materiale si energetice. Daca sensul inegalitatii dintre indicii de dinamica ai celor doi indicatori este în favoarea cifrei de afaceri, se concluzioneaza ca a crescut eficienta utilizarii resurselor de natura materiala, la aceeasi unitate valorica de resurse consumate revine o valoare mai mare a cifrei de afaceri, în perioada curenta fata de perioada de baza. Comparatia care atesta proportionalitatea propusa este exprimata astfel:

; unde,

ICM este indicele de dinamica al consumului total de resurse materiale si energetice;

- analiza relatiei de proportionalitate dintre dinamica cifrei de afaceri si dinamica cheltuielilor aferente cifrei de afaceri sau dinamica cheltuielilor totale de exploatare. Daca între cei doi indici de dinamica comparati se constata o inegalitate în favoarea dinamicii cifrei de afaceri (ICA>IC sau ICA>ICe), este o semnalizare clara a cresterii gradului de profitabilitate sau a unui curs economico-financiar performant deoarece proportia cheltuielilor de exploatare în cifra de afaceri s-a diminuat.

S-a notat cu IC indicele de dinamica al cheltuielilor de exploatare aferente cifrei de afaceri si cu ICe indicele de dinamica al cheltuielilor totale de exploatare,

Analiza relatiilor de proportionalitate dinamica poate avea în vedere si perioade de timp care sunt formate din 3 - 5 ani. În aceste cazuri se calculeaza si se compara indici medii de dinamica a indicatorilor economici si care constituie baza informationala pentru a formula concluzii prin care se caracterizeaza evolutia, ca legitate statistica, dar si tendinta de modificare în timp a fenomenelor si proceselor analizate.


Document Info


Accesari: 4131
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2020 )