Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
CAIET DE PRACTICA MARKETING

Marketing


UNIVERSITATEA " ANDREI sAGUNA "CAIET DE PRACTICĂ

CUPRINS

I.        ACTIVITATEA AGENTULUI ECONOMIC ...........4

Prezentarea generala a agentului economic ...............4

Procesul de management în cadrul agentului economic: obiective, procese de munca, resurse umane............................5

Nivelurile si piramda managementului agentului economic. Organe si functii de conducere corespunzatoare fiecarui nivel de management ........6

II. ACTIVITATEA FINANCIAR - BANCARĂ ............7

2.1. Modul de calcul al impozitelor si taxelor, termenele de plata, acte

normative .............................7

Modul de calcul al salariilor, concediilor etc. ...............7

Resursele financiare ale intreprinderii ..................8

2.3.1. Finantarea ciclului de exploatare .................9

2.3.2. Metode de determinare a necesarului de finantare a ciclului de

exploatare .........................9

2.3.3. Echilibrul financiar. Calculul indicatorilor echilibrului financiar si ai

capacitatii de autofinantare a intreprinderii .............9

2.4. Metode de dimensionare a stocurilor .................11

III. ACTIVITATEA CONTABILĂ .................11

3.1. Documente privind evidenta operativa, întocmirea si circuitul acestora...11

Forma de contabilitate folosita ..................14

3.3. Aspecte privind contabilitatea financiara ..............14

3.4. Evidenta contabila a fondurilor proprii si a fondurilor atrase (straine) ....14

3.5. Contabilitate previzionala ......................15

3.6. Contabilitatea investitiilor, a mijloacelor fixe si a imobilizarilor financiare.

Calculul amortizarii ......................15

3.7. Contabilitatea stocurilor ......................15

3.8. Contabilitatea decontarilor cu tertii ................15

3.9. Contabilitatea trezoreriei agentului economic ............16

3.10. Contabilitatea veniturilor si cheltuielilor ................16

3.11. Situatii financiare anuale. Bilantul si contul de profit si pierdere. Lucrari

contabile de închidere a exercitiului financiar ............17

IV. ACTIVITATEA DE MARKETING ...............17

4.1. Organizarea activitatii de marketing, sfera atributiilor compartimentului de

marketing ..........................17

4.2. Politica de produs a agentului economic ; gama sortimentala, alternative

strategice in politica de produs ....................17

4.3. Politica de pret, strategii de preturi adoptate de agentii economici............18
4.4. Politica de distributie ; tipuri de canale de distributie adoptate de agentul economic, logistica marfurilor, variante de strategii de distributie.......... ..... ...... .........18

4.5. Politica promotionala; structura si modalitatile de realizare a activitatii

promotionale; evaluarea acesteia ..................19

4.6. Negocierea contractelor de vânzare - cumparare .......... ..... ...... .............19

V. CONCLUZII sI PROPUNERI PRIVIND ÎMBUNĂTĂŢIREA AGENTULUI ECONOMIC .......................20

Cresterea productiei proprii .........................20

Marirea resurselor umane .......... ..... ...... 21

VI. ANEXE ..........................22

I. ACTIVITATEA AGENTULUI ECONOMIC

Prezentarea generala a agentului economic.

Scurt istoric

În anul 2004 a luat fiinta societatea comerciala "SC ACRON MAYA SRL" cu sediul în Eforie Nord având ca activitate principala: - (5136) Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase.

S.C. HONEY COMB S.R.L. este înregistrata la Oficiul Registrului Comertului Constanta sub nr. J13/1858/1999.

Forma de proprietate a societatii este: societate comerciala cu raspundere limitata.

Obiectul de activitate

S.C. Honey Comb S.R.L. este una dintre cele mai mari firme producatoare de detergenti, sapunuri si produse de întretinere din judetul Constanta.

În cadrul Încheierii de Autenticitate Nr.850/2.IV.2003 S.C. Honey Comb S.R .L. cere restrângerea activitatii cuprinsa în actul constitutiv al societatii la codurile prevazute în actul de autentificat nr. 389/23.02.2001 si publicat în Monitorul Oficial :

5136 - Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase ;

0111-0112 - Cultura cerealelor, leguminoaselor boabe ;

0121-0125 - Crestere animalelor/ovinelor/porcinelor/pasarilor ;

si recodificarea obiectului de activitate dupa cum urmeaza :

245 - 2451- fabricarea sapunurilor, detergentilor si produselor de întretinere

2452- fabricarea parfumurilor si a produselor de întretinere (de toaleta)

Comert si import - export :

514 - 5145- comert cu ridicata a produselor cosmetice si de parfumerie

515 - 5155- comert cu ridicata a produselor chimice

523 - 5233- comert cu amanuntul a produselor cosmetice si de parfumerie

Obiectul principal de activitate este : 514 - 5145- comert cu ridicata a produselor cosmetice si de parfumerie .

1.2. Procesul de management în cadrul agentului economic: obiective, procese de munca, resurse umane.

Componentele management-ului prin obiective cuprind experienta dobândita în realizarea conducerii. Acestea sunt :
1. Sistemul de obiective : - obiectivele fundamentale ;
- obiectivele specifice ;
- obiectivele individuale.
2. Programele de actiune : decizii si actiuni ce urmeaza a fi adoptate pentru realizarea obiectivelor.
3. Calendarele de termen - se precizeaza termenele finale de realizare a obiectivelor si în cadrul lor termenele intermediare.
4. Instructiuni - indicatii metodologice emit modul de realizare a obiectivelor.
5. Bugete - sunt elaborate atât la nivel de firma cât si la nivel de centre de gestiune.

Atributiile, responsabilitatile si competentele organismelor participative de management sunt evidentiate in Statutul firmei si Regulamentul de Organizare si Functionare. Pentru personalul de management si executie, documentele ce consemneaza sarcinile, competentele si responsabilitatile sunt fisele de post.

Fisele de post sunt elaborate atât pentru manageri cât si pentru executanti si cuprind:

denumirea postului

misiunea postului

compartimentul

relatii de serviciu

- ierarhice

- de colaborare

- de reprezentare

- atributii, responsabilitati, autoritati

- lista functii asumate

- delegare catre

- cerinte

- studii

- calificare

- experienta

- conditii de munca

Resurse umane

Încadrarea personalului

Nr. Crt.

Personal

Numar

Total personal, din care :

- personal de management

- personal de executie

- muncitori

- direct productivi

- indirect productivi

- personal cu studii superioare

- tehnice

- economice

- alte specialitati

7

3

3

1

- personal cu studii medii

- tehnice

- economice

- alte specialitati

12

9

1

2

1.3. Nivelurile si piramda managementului agentului economic. Organe si functii de conducere corespunzatoare fiecarui nivel de management.

II. ACTIVITATEA FINANCIAR - BANCARĂ

2.1. Modul de calcul al impozitelor si taxelor, termenele de plata, acte

normative.

Impozit pe cifra de afaceri - bruta - este echivalenta cu valoarea marfurilor la vânzare

- neta - are în vedere numai diferenta dintre pretul de vânzare si pretul de cumparare, deci numai valoarea adaugata care este de 19% si care poate fi de recuperat sau de plata (vezi anexa numarul: 1 ).

Calcularea taxei pe valoare adaugata se face la sfârsitul lunii, se totalizeaza TVA deductibila din jurnalul pentru cumparari si TVA colectata din jurnalul pentru vanzari. Din compararea celor doua totaluri, pot rezulta doua situatii :

  • daca TVA colectata este mai mare decât TVA deductibila, înseamna ca agentul economic a încasat mai mult TVA de la clienti decât a platit furnizorilor, diferenta respectiva urmând sa fie virata bugetului :

TVA colectata - TVA deductibila = TVA de plata

  • daca TVA deductibila este mai mare decât TVA colectata, înseamna ca agentul economic a platit furnizorilor mai mult TVA decât a încasat de la clienti, rezultând un excedent denumit "suma negativa a TVA". Aceasta urmeaza sa fie compensata cu TVA de plata din perioada urmatoare, sa fie compensata cu alte impozite si taxe datorate sau sa fie rambursata de catre organele fiscale :

TVA deductibila - TVA colectata = TVA de recuperat

Modul de calcul al salariilor, concediilor etc.

( Vezi anexa numarul: 2 )

Fondul de salarii - reprezinta totalitatea salariilor brute suportate de angajator.
Salariul brut cuprinde urmatoarele elemente :
a) Salariul de încadrare. Salariul de baza se acorda în raport cu timpul lucrat si poate fi egal sau mai mic în raport cu salariul de încadrare.
b) Sporurile
c) Adaosurile
d) Indexarile
e) Indemnizatiile pentru concediile de odihna
Cuantumul indemnizatiei se stabileste astfel :
numar de zile lucratoare din concediu x salariul mediu zilnic din luna în care este efectuat concediul
Salariul mediu zilnic se calculeaza astfel : ( salariul de încadrare + sporul de vechime + indemnizatia de conducere)/ numarul de zile lucratoare din luna respectiva.
f) Indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca platite din fondul de salarii.
g) Avantajele în natura - constituie o parte a salariului stabilita sub forma de bunuri sau servicii.

Stabilirea drepturilor salariale aferente angajatilor se poate reprezenta, schematic, astfel :

Salariul de baza

Sporuri si adaosuri

Indemnizatii

Stimulente si premii

Avantaje în natura

6

Indexari

Salariul brut ( 1+2+3+4+5+6 )

8

Contributia personalului la asigurarile sociale ( salariul brut x 9,5% )

9

Contributia personalului la fondul de somaj ( salariul de baza x 1% )

10

Contributia personalului la asigurarile sociale de sanatate( salariul brut x 6,5% )

11

Cotizatia sindicala

12

Contributiile facultative pentru pensii

Venit net din salarii ( 7-8-9-10-11-12 )

14

Deducerea personala

Venit impozabil, adica baza de calcul pentru impozit ( 13-14 )

16

Impozitul pe veniturile din salarii (venitul impozabil x cota unica de impozitare)

17

Avansuri acordate personalului

18

Alte retineri datorate tertilor

Total retineri (8+9+10+11+12+16+17+18 )

Rest de plata ( 7-19 )

2.3. Resursele financiare ale intreprinderii.

Veniturile societatii sunt:

- venituri din exploatare : venituri din vanzarea produselor, marfurilor, lucrarilor executate si serviciilor prestate. 

- venituri financiare : venituri din imobilizari financiare, venituri din diferente de curs valutar, venituri din dobânzi, venituri din sconturi obtinute.

- RON -

Nr.

crt.

Venituri

Realizat

Venituri din exploatare

Venituri financiare

2.3.1. Finantarea ciclului de exploatare.

O decizie optima de finantare a ciclului de exploatare poate fi aceea care echilibreaza relatia contradictorie dintre cresterea autonomiei financiare ( prin folosirea surselor proprii, folosire ce este însotita de o rigiditate în finantarea nevoilor, mai mari decât cele minime si permanente ) si necesitatea apelarii la surse mobile, elastice de capitaluri, care sa acopere nevoile temporare si sa vina în completarea surselor proprii ( apelare care este însotita de o intensificare a controlului bancar, în legatura cu utilizarea creditelor si cu garantia rambursarii lor ).

Pentru finantarea ciclului de exploatare, societatea recurge la credite bancare, în functie de necesitati, pe termene scurte de timp.

2.3.2. Metode de determinare a necesarului de finantare a ciclului de exploatare.

NFCE = SFCE

NFR  FR

Stocuri

Creante

Alte active circulante

Surse proprii

Surse atrase

Surse împrumutate

Trezoreria neta

NFCE - nevoia de finantare a ciclului de exploatare;

SFCE - sursele de finantare a ciclului de exploatare;

FR - fondul de rulment;

NFR - nevoia neta de capitaluiri.

Decizia de finantare a ciclului de exploatare da finalitate întregii gestiuni a capitalurilor circulante, respectiv echilibrului ce trebuie asigurat între nevoia de finantare a ciclului de exploatare si sursele de finantare ale acesteia. În sinteza este vorba de rezolvarea ecuatiei NFCE = SFCE.

2.3.3. Echilibrul financiar. Calculul indicatorilor echilibrului financiar si ai

capacitatii de autofinantare a intreprinderii.

a) LICHIDITATEA PATRIMONIALĂ

- lichiditatea globala (Lg): Lg = active circulante/datorii curente

Lg = 9730/3858 = 2,52 (la data de 30.06.2005)

- lichiditatea redusa (intermediara ) Li: Li = active circulante - stocuri/ datorii curente

Li = ( 9730 - 2186 )/3858 =7544/3858=1,95

- lichiditatea imediata (testul acid) Li: Li = trezorerie (casa + disponibilitati banesti + plasamente de scurta durata)/datorii pe termen scurt

- lichiditatea la o anumita data viitoare Lv: Lv = ( DB + I + C / PE ) x 100

DB - disponibilitati banesti si împrumutate

I - încasari ce urmeaza a se rezolva pâna la sfârsitul datei analizate

C - credite sau alte împrumuturi ce se pot obtine pe baza unor contracte pâna la sfârsitul perioadei

PE - plati exigibile în perioada analizata

Unitatea economica are o lichidate:

buna  - când lichiditatea L >sau = 100%

satisfacatoare - când lichiditatea L < 100%, adica platile > încasarile

b) SOLVABILITATEA PATRIMONIALĂ

- solvabilitatea generala (Sp): Sp = (capitaluri proprii/total pasive) x 100

- solvabilitatea imediata (Si): Si = Db - Ob sau K = (Db/Ob) x 100

Db - disponibilitati banesti (lichide si potentiale)

Ob - disponibilitati banesti curente

Unitatea economica are o solvabilitate patrimoniala (capacitate de plata):

buna  - când Sp > 30%, cât mai apropiata de 100%;

satisfacatoare - când Sp < 30%, iar acest lucru releva pe de o parte, un grad de îndatorare mare al

întreprinderii si, pe de alta parte, o situatie financiara dificila.

c) INDICATORI DE RENTABILITATE

- rata rentabilitatii economice (Re): Re = (profit din exploatare/ total active) x 100

Re = (888253/36187) x 100 =

= 24.54 x 100 =2454 -rata rentabilitatii financiare (Rf): Rf = (profit net/capitaluri proprii) x 100

- rata autonomiei sau rata generala a solvabilitatii (Raf):

Raf = (capital strain/capital propriu) x 100

- securitatea financiara (Sf): Sf = capitaluri proprii/datorii pe termen mediu si lung

- rata profitului (Rp): Rp = (profit brut/CA) x 100

- rata rentabilitatii capitalului propriu = (profit net/capital propriu) x 100

- rata rentabilitatii capitalului social = (profit net/capital social varsat) x 100

- rata de finantare a capitalului circulant = (FR/active circulante) x 100

- rata rentabilitatii în functie de costuri = (profit net/cheltuieli totale) x 100

- rata de acoperire a stocurilor = (FR/stocuri) x 100

- gradul de îndatorare (Gî): Gî = platii exigibile/total acvtive(acest indicator trebuie sa fie

< 100% si cu cât este mai mic ( < 30%) cu atât este mai redus si gradul de îndatorare al agentului economic).

III. ACTIVITATEA CONTABILĂ

3.1. Documente privind evidenta operativa, întocmirea si circuitul acestora.

Lista documentelor elaborate de compartimentul financiar - contabil

Nr.

crt.

Denumirea documentului elaborat

Tipul documentului

Tipizat/Netipizat

Ordinul de plata

Tipizat

Dispozitie de plata-încasare catre caserie

Tipizat

Nota de contabilitate

Tipizat

C.E.C.

Tipizate speciale editate de banca

Bilet la ordin

Tipizate speciale editate de banca

Borderou de încasare

Tipizate speciale editate de banca

Balanta de verificare sintetica lunara

Tipizat

Bilant

Tipizat

Lista documentelor care se îndosariaza în compartimentul financiar - contabil

Nr.

crt.

Denumirea documentului elaborat

Tipul documentului

Tipizat/Netipizat

Nota de intrare - receptie pentru materiale, materii prime

Tipizat

Bonul de consum

Tipizat

Aviz de însotire a marfii

Tipizat

Lista de avans chenzinal

Tipizat

stat de salarii

Tipizat

Registru de casa

Tipizat

Extras de cont

Tipizat

Factura fiscala

Tipizat

state de plata

Tipizat

Registru-inventar

Tipizat

Registrul- jurnal

Tipizat

Registru Cartea mare

Tipizat

Situatia documentelor informationale

Nr.

crt.

Denumire

document

Nr.

ex.

Periodicitate

Emitent/beneficiar

Volum de

informatii

Utilizare

decizionala

Utilitate

Operationala

Nota de intrare-receptie (constatare)

ori de câte ori este nevoie

Depozit/

contabilitate

Mediu

X

2.

Bon de consum

ori de câte ori este nevoie

Birou productie / contabilitate

Mediu

X

Aviz de însotire a marfii

ori de câte ori este nevoie

Birou desfacere/ beneficiar produse finite

Mediu

X

Dispozitie de plata/încasare

ori de câte ori este nevoie

Compartiment financiar/

administrator

Mic

X

C .E .C.

ori de câte ori este nevoie

Compartiment

financiar/

alta societate, terta persoana

Mic

X

Bilet la ordin

ori de cate ori este nevoie

Compartiment

financiar/

alta societate, terta persoana

Mic

X

Ordin de plata

ori de câte ori este nevoie

Compartiment

financiar/

alta societate, terta persoana

Mediu

X

Borderou de încasare

ori de câte ori este nevoie

Compartiment financiar/banca

(pentru încasare)

Mic

X

Facturi

ori de câte ori este nevoie

Birou desfacere/

beneficiar

Mediu

X

Raport de productie

ori de câte ori este nevoie

Birou productie/

contabilitate

Mediu

X

Fise de magazie pentru tipizatele cu regim special

ori de câte ori este nevoie

Birou desfacere/

contabilitate

Mediu

X

Fise de magazie pentru materii prime/produse finite

ori de câte ori este nevoie

Birou productie/

contabilitate

Mediu

X

Registru de casa

zilnic

Caserie/

compartiment financiar

Mediu

X

Extras de cont

saptamânal/

lunar

Banca/firma

Mic

X

stat de plata

lunar

Mediu

X

Lista de avans chenzinal

lunar

Mediu

X

Balanta de verificare sintetica

lunar

Mare

X

X

Bilant

anual

Compartiment financiar/

Conducatorul firmei, directorul general al Finantelor Publice, Registrul Comertului

Mare

X

X

3.2. Forma de contabilitate folosita.

Forma de contabilitate folosita de societate este cu echipamente de calcul contabil:

- cu documente justificative: registru - jurnal;

registru - inventar;

registru cartea mare;

registru de casa, etc.

- presupune o serie de lucrari preliminare-codificarea documentelor justificative si stabilirea circuitului lor si a modului de prelucrare.

Aspecte privind contabilitatea financiara.

Contabilitatea financiara are ca obiect înregistrarea tuturor operatiilor care afecteaza patrimoniul unitatii, spre a determina rezultatul financiar al acesteia.
Contabilitatea financiara prezinta urmatoarele caracteristici :
- se realizeaza dupa o schema normalizata, impusa de catre autoritatile fiscale si de cerintele de control ale statului ;
- este organizata in vederea prezentarii patrimoniului organismelor si persoanelor externe ;
- prezinta patrimoniul unitatilor într-o viziune globala, nepropunându-si furnizarea unor informatii de detaliu ;
- din ratiuni juridice si fiscale, rezultatele financiare au în vedere, un ciclu de un an, numit si exercitiu financiar.

Contabilitatea financiara are o fundamentare patrimoniala.

Patrimoniul, reprezinta totalitatea bunurilor economice detinute de catre societate/persoana juridica, cât si drepturile si obligatiile subiectului de drept.

3.4. Evidenta contabila a fondurilor proprii si a fondurilor atrase (straine).

Pentru tinerea evidentelor interne, societatea comerciala « Honey Comb », a apelat la programul ContExpert, software realizat de: Visual Software Group.

Programul contine:

Casa

Banca

Jurnale

Clienti

Furnizori

Balanta

Productie

Gestiuni

Configuratii

Rezerva

Ajutor

Cu ajutorul jurnalelor de vânzare si cumparare, a listingurilor pentru clienti si furnizori se tine foarte usor evidenta fondurilor proprii si a celor atrase.

3.6. Contabilitatea investitiilor, a mijloacelor fixe si a imobilizarilor financiare.

Calculul amortizarii.

Calculul amortizarii anuale are loc astfel :

Amortizarea anuala = val.cont de intrare/durata normata de functionare

= 5 000/48 (luni) = 104,16

Vezi anexa numarul: 3

3.7. Contabilitatea stocurilor.

Pentru contabilitatea stocurilor se foloseste metoda inventarului permanent care la rândul ei are trei metode : - metoda operativ - contabila (pe solduri)

- metoda cantitativ - valorica (pe fise de cont analitic)

- metoda global - valorica

Societatea foloseste metoda global - valorica, care consta în tinerea numai a evidentei valorice atat la nivelul gestiunii ( cu ajutorul raportului de gestiune ), cat si în contabilitate ( cu ajutorul fiselor de cont pentru operatii diverse ).

Datorita folosirii inventarului permanent, exista în permanenta informatia privitoare la existenta stocului.

În ceea ce priveste materiile prime, ele se tin pe fise de magazie (vezi anexa numarul : 4)

3.8. Contabilitatea decontarilor cu tertii.

Înregistrari privind drepturile si datoriile salariilor:

a) Obligatiile angajatorului:

- CAS angajator 22%

- Fond sanatate angajator 7%

- somaj angajator 3%

- Carti munca 0,75%

- Fond accidente si boli 0,25%

b) Obligatiile angajatului:

- Fond sanatate salariati 6,5%

- CAS angajat 9,5%

- Fond somaj 1%

- Impozit 16%

Decontarile cu tertii se fac prin intermediul :

biletul la ordin ;

cecul ;

ordinul de plata ;

prin compensare (societatea face compensare doar cu 2 societati)

3.9. Contabilitatea trezoreriei agentului economic.

Contabilitatea trezoreriei asigura evidenta existentei si miscarilor titlurilor de plasament (actiunile si obligatiunile rascumparate si achizitionate în vederea realizarii de profit în termen scurt), disponibilitatilor în conturi la banci si în caserie, creditelor bancare pe termen scurt si alte valori de trezorerie.
Organizarea contabilitatii trezoreriei se face avându-se în vedere mai multe obiective, cum sunt :
- efectuarea platilor si a încasarilor la termenele scadente ;
- evidenta si controlul operativ al operatiilor de trezorerie cu si fara numerar ;
- gestionarea eficienta a investitiilor financiare si a creditelor bancare pe termen scurt ;
- fundamentarea bugetului de trezorerie ;
- respectarea legislatiei financiar - bancare si fiscale.

Casa, se tine conform operatiunilor de casa emise de BNR si al altor reglementari emise în acest scop, adica, în registrul de casa zilnic, unde apar toate operatiunile ce au loc prin casa (încasari, plati, foi de varsamânt, creditari ale societatii, etc. - vezi anexa numarul : 5)

3.10. Contabilitatea veniturilor si cheltuielilor.

Veniturile reprezinta fie o crestere a unor elemente de activ, fie o diminuare a unor elemente de pasiv, care genereaza o majorare a beneficiilor economice.

Contabilitatea veniturilor se tine pe categorii de venituri, dupa natura lor :

- venituri din exploatare (din vânzarea produselor, marfurilor, lucrarilor executate si serviciilor prestate, din variatia stocului, etc.)

- venituri financiare (din imobilizari financiare, din investitii financiare cedate, din investitii financiare pe termen scurt, din creante imobilizate, etc.)
- venituri extraordinare ( subventii pentru dezastre naturale, daune pretinse de detinatorii de polite în urma producerii de calamitati, etc ).

Cheltuielile reprezinta fie diminuari ale unor elemente de activ, fie majorari ale unor elemente de pasiv, care genereaza o majorare a beneficiilor economice.

Contabilitatea cheltuielilor se tine pe feluri de cheltuieli, dupa natura lor :

- cheltuieli de exploatare ( cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile, obiecte de

inventar, protocol, publicitate, deplasari, servicii bancare, etc.)

- cheltuieli financiare (pierderi din creante de natura financiara, etc.)

- cheltuieli extraordinare (calamitati si alte evenimente extraordinare)

Nr.

crt.

Indicatori

Realizat

Venituri totale

Cheltuieli totale

Cifra de afaceri

3.11. Situatii financiare anuale. Bilantul si contul de profit si pierdere. Lucrari

contabile de închidere a exercitiului financiar.

Obiectivul principal al contabilitatii este furnizarea de informatii care sa asigure o imagine fidela asupra pozitiei financiare, performantelor financiare si modificarilor pozitiei financiare ale unitatii, în scopul utilizarii acestor informatii de catre utilizatorii interni si externi, în vederea fundamentarii unor decizii economice.

Vezi anexa numarul : 6.

IV. ACTIVITATEA DE MARKETING

4.1. Organizarea activitatii de marketing, sfera atributiilor compartimentului de marketing.

Organizarea activitatii de marketing are patru etape :

- pentru început, totul se orienteaza spre modul de gestionare a resurselor firmei ce urmareste optimizarea factorilor de productie ;

- apoi, preocuparile se deplaseaza asupra actului de vânzare, actul tranzational, având ca scop câstigarea unei clientele si pastrarea unei clientele cât mai numeroase;

- dupa aceste doua preocupari, urmatoarea prioritate este optimizarea productiei si a vânzarilor cu studierea nevoilor si a preferintelor clientilor;

- ca în final, atentia sa se puna pe interesul consumatorilor pe termen lung.

Ca principale atributii ale compartimentului de marketing avem:

cercetarea pietei;

crestere continua a capacitatii de adaptare a firmei la cerintele mediului de piata;

satisfacerea superioara a nevoilor de utilizare sau consum;

maximizarea profitului.

4.2. Politica de produs a agentului economic ; gama sortimentala, alternative strategice in politica de produs.

În cadrul societatii, politica de produs are trei mari obiective:

a) din punct de vedere al profitului, se urmareste optimizarea structurii protofoliului de produs si adaptarea continua a strategiei de marketing;

b) fluctuatiile mari ale produsului pot ridica probleme legate de obtinerea minimului de profit si minimului de performanta impusa de firma; asigurarea stabilitatii vânzarilor, în timp, cere stabilirea unei game de produse, cunoasterea sezonalitatii si fluctuatiei vînzarilor pentru a se compensa si a se realiza stabilitatea vînzarii totale;

c) crestere ca putere, pozitie si cota de piata.

Societatea dispune de o gama variata de produse cum ar fi:

în primul rand productia proprie: detergent si sapun lichid de sortimente diferite (de lamâie, fructe de padure, etc.), clor, praf de curatat, sampon de urzica ambalate în cantitati diferite (0,5L; 1L), solutie de geamuri;

sampon, gel de dus, spuma de baie, betisoare igienice, detergenti, spuma de ras, aparate de ras, pasta de dinti, periuta de dinti, sapun lichid si solid, clor, naftalina, hârtie igienica, servetele de masa si nazale, rechizite scolare (caiete: A5 de 48 de file, A4 de 60, 80 de file; blocuri de desen, penar, ghiozdane etc.), pahare de portelan, o gama larga de produse din plastic cum ar fi: furculite, cutite, linguri, farfurii, pahare, lighiane de diferite dimensiuni si nuante, cadite pentru copii, castroane, borcane de diferite capacitati, etc.

Înaintea lansarii pe piata a unui produs, societatea testeaza mai întâi piata. Niciodata nu îsi încarca stocul cu un produs care nu este testat mai întâi pe piata, asta pentru a evita blocarea în stoc a produsului si implicit a banilor materializati în produsele respective.

4.3. Politica de pret, strategii de preturi adoptate de agentii economici.

Stabilirea pretului implica în primul rând pretul de productie sau pretul de achizitie al produsului.

În cazul lansarii pe piata a unui produs nou, procesul de stabilire a pretului este complex, pentru ca exista mai multe necunoscute : - reactiile clientelei ;

- costurile generale ale produsului ;

- reactia concurentei ;

- imaginea produsului.

În cadrul societatii, preturile sunt standard, însa în functie de cantitatea cumparata/livrata sau în cazul în care plata este facuta pe loc (« cu bani jos ») se acorda un discount între 5-10%.

Datorita produselor pe care societatea le comercializeaza, reuseste sa se mentina pe piata indiferent de anotimp sau cererile pietei si chiar sa aibe clienti diferiti din punct de vedere al dezvoltarii economice (cererile specifice fiecarui anotimp, spre exemplu: toamna când încep scolile, pregatirile pentru iarna - societatea dispune de o gama larga de rechizite, borcane de diferite marimi pentru conservarea zarzavaturilor).

4.4. Politica de distributie ; tipuri de canale de distributie adoptate de agentul economic, logistica marfurilor, variante de strategii de distributie.

Disributia este realizata de catre agentii comerciali din cadrul societatii care reusesc sa acapareze toata zona municipiului Constanta si zonele limitrofe.

Datorita cererii mari din municipiul Bucuresti a produselor fabricate de societate, s-a recurs la încheierea unor contracte de distributie care acopera toata zona municipiului Bucuresti. De multe ori cererea este mai mare decât oferta, în ceea ce priveste productia proprie.

4.5. Politica promotionala ; structura si modalitatile de realizare a activitatii promotionale ; evaluarea acesteia.

Activitatea promotionala urmareste promovarea imaginii societatii, a produselor si chiar de extindere a imaginii societatii.

Manifestarea promotionala a societatii se rezuma la prezentari scurte a produselor, a avantajelor si calitatilor acestora, fiind realizate prin intermediul agentilor, direct la sediul clientilor.

4.6. Negocierea contractelor de vânzare - cumparare.

Negocierea contractelor de vînzare - cumparare au în vedere obtinerea de avantaje pentru realizarea în final a unor costuri scazute si a unui profit cât mai ridicat pentru societate.

Pentru buna desfasurare a activitatii S.C.Honey Comb S.R.L. a încheiat contracte cu diversi furnizori de prestari servicii si produse astfel:

1. S.C. ASTRAL TELECOM S.A. - pentru " Specificatii si preturi servicii web

2. S.C. ROMTELECOM S.A. ; VODAFONE S.A. ; TELEMOBIL S.A. ; S.C.ORANGE ROMÂNIA S.A - pentru furnizare de servicii de telefonie (fixa/mobila

3. S.C. HUNGASTRO S.A. - pentru acordarea alocatiei individuale de hrana, sub forma tichetelor de masa.

4. S.C. ARROW S.R.L. - pentru acordarea asistentei tehnice si efectuarea lucrarilor de reparatii ori de câte ori beneficiarul o solicita.

5. S.C. LA FÂNTÂNA S.R.L. - pentru furnizarea apei potabile îmbuteliata.

6. S.C. RAIFFEISEN LEASING S.R.L.; S.C. MOTORACTIVE S.R.L.; S.C. PORSCHE LEASING ROMANIA S.R.L. - un total de 5 contracte leasing (achizitionare de autoturisme).

7. S.C. OMV ROMANIA MINERAL OEL S.R.L. - pentru furnizarea de combustibil (benzina/motorina).

8. S.C. PATRICK CONT S.R.L. - pentru tinerea evidentei contabile, întocmirea balantei de verificare lunare, întocmirea statelor de plata pentru salarii si a declaratiilor lunare aferente, întocmirea si depunerea deconturilor de T.V.A. si impozitului pe profit, întocmirea Situatiilor financiare si a bilantului contabil semestrial si anual.

9. S.C. POLARIS M. HOLDING S.R.L. - pentru colectarea, transportul si neutralizarea deseurilor.

Detalii asupra contractelor cu clientii:

1. S.C. BLASPLAST S.R.L. Bucuresti

Contract de vânzare - cumparare

Obiectul contractului: Vânzatorul se obliga sa vânda si cumparatorul sa cumpere bunurile în sortimentele, cantitatile, preturile si valorile precizate în facturile emise de vânzator la cerere.

2. S.C. LEGATO S.R.L. Galati

Contract de vânzare - cumparare

Obiectul contractului: Comercializarea de produse distribuite de vânzator. Vânzatorul se obliga sa furnizeze marfa, iar cumparatorul sa primeasca si sa plateasca pretul convenit la termenele prevazute în factura de marfa.

3. S.C. POINT DISTRIBUŢION S.R.L. Galati

Contract de disributie

Obiectul contractului: Vânzatorul se obliga sa vanda produsele fabricate si importate de distribuitor, iar distribuitorul se obliga sa desfaca produsele prevazute în contract si sa urmareasca cresterea segmentului de piata ocupat cu aceste produse.

4. S.C. STERK PLAST S.R.L. Constanta

Contract de vânzare - cumparare

Obiectul contractului: Vânzarea, distributia, promovarea, si prezentarea produselor si a marfurilor, parte integranta a acestui contract. Vânzatorul se obliga sa transmita proprietatea marfii, iar cumparatorul sa sa primeasca marfa si sa plateasca pretul negociat.

5. S.C. PRESTIGE TRADING S.R.L. Bucuresti

Contract de vânzare - cumparare cu credit comercial

Obiectul contractului:Vânzarea - cumpararea în regim de credit comercialal produselor Golgate Palmolive.

6. S.C. TOTAL DISTRIBUŢION GROUP ROMÂNIA S.R.L.

Contract de vânzare - cumparare

Obiectul contractului: Vânzatorul se obliga sa vânda si cumparatorul sa cumpere bunurile

precizate în facturile emise de vânzator.

7. SPITALUL MILITAR DE URGENŢĂ CONSTANŢA

Contract de vânzare - cumparare. Contractul expira la data de 31. Decembrie. 2005.

Obiectul contractului: Furnizare - sapun de toaleta (buc. de 100g.)

8. C. N. POsTA ROMÂNĂ S.A.

Dir. Reg. De Posta Constanta

Contract de vânzare - cumparare. Obiectul contractului: Furnizare - detergent manual, praf de curatat, detractant, set spalat cu storcator, maturi PVC cu coada.

V.CONCLUZII SI PROPUNERI PRIVIND ÎMBUNĂTĂŢIREA AGENTULUI ECONOMIC

5.1.Crestere productiei proprii.

Motivatia: Societatea a acaparat toata zona Dobrogei, unde nu tot timpul reuseste sa onoreze la timp toate cerintele clientilor, în ceea ce priveste productia proprie.

Productia proprie a societatii, a fost promovata si în municipiul Bucuresti prin intermediul unei societati de distributie, unde, la ora actuala exista destul de multe cererei, dar datorita fabricarii în cantitati reduse a produselor, societatea nu poate sa-si onoreze toate cererile de pe piata la timp.

Marirea productiei proprii ar duce la onorarea cererilor de pe piata, la un profit mai mare pentru societate.

5.2. Marirea resurselor umane.

Motivatia: Activitatea societatii este ingreunata datorita numarului redus de angajati, iar marirea productiei nu poate avea loc, întrucât aceasta implica folosirea unui numar mai mare de angajati pentru a putea face fata.

Recrutarea unui numar mai mare de personal, ar rezolva problema ordinii interne si a maririi productiei, implicit si a onorarii cererilor de pe piata.

ANEXE

Nr. 1: - Decont de taxa pe valoare adaugata;

- Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat;

?????? - Date despre angajator-Deduceri si reduceri; ??????????

- Declaratie privind evidenta nominala a asigurarilor de plata la bugetul asigurarilor pentru

somaj. ż????????

Nr. 2: - stat de salarii;

- Lista avans chenzinal;

- Foaie colectiva de prezenta.

Nr. 3: - Fisa mijlocului fix.

Nr. 4: - Fisa de magazie-materii prime.

Nr. 5: - Registru de casa.

Nr. 6: - Bilant;

- Contul de profit si pierdere 2005;

- Date informative;

- Balanta de verificare;

- Contul de profit si pierdere 2004;

Unitatea

FIsĂ DE MAGAZIE

Pagina...

Magazia

Materialul (produsul), sort, calitate, marca, profil, dimensiune

U/M

Pret unitar

Document

Intrari

Iesiri

Stoc

Data si semnatura de control


Document Info


Accesari: 24520
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )