Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload


loading...Facultatea de Marketing si Afaceri Economice Internationale Anul universitar 2007-2008

Marketing
Facultatea de Marketing si Afaceri Economice Internationale Anul universitar 2007-2008

Anull de sttudiiii : I Semesttrull 1
Diisciiplliina : Miicroeconomiie

Înttrebarii penttru examen

ADEVARAT SAU FALS

1. Problema fundamentala a tuturor economiilor o reprezinta raritatea resurselor. A

2. Daca resursele ar fi nelimitate, costul de oportunitate ar fi egal cu zero. A

3. Microeconomia reprezinta activitatea economica la nivelul economiei

nationale. F

4. Banii indeplinesc functia de mijloc de schimb atunci cand marfurile se achita

in momentul livrarii lor. A

5. Majoritatea tranzactiilor bilaterale de piata sunt formate din doua fluxuri

economice: un flux real, si un flux monetar. A

6. Efectul de venit nul in cazul bunurilor de lux, foarte scumpe nu constituie o

situatie de cerere atipica. F

7. Elasticitatea ofertei in raport de pret reprezinta sensibilitatea ofertei la

modificarile pretului bunului. A

8. Bunurile economice au un caracter nelimitat. F

9. Daca pentru realizarea unui buni este necesara utilizarea mai multor factori de

productie dintre care, pentru unul se adauga progresiv o cant. constanta, in timp ce

cant. celorlalti factori nu se modifica, prod marginal al factorului variabil creste pana

la un punct, apoi descreste. A

10. Valorile costului variabil mediu si costului total mediu sunt minime atunci

cand sunt egale cu valoarea costului marginal. A

11. Firmele produc numai bunuri materiale. F

12. Pe termen lung, cresterea productivitatii muncii actioneaza in sensul opus

tendintei generale de evolutie a salariului nominal. F

13. Cresterea profitului unitar se afla in relatie direct proportionala cu pretul

unitar. A

14. O crestere a ratei dobanzii va duce la scaderea pretului terenurilor. A

15. Operatiunile valutare la vedere sunt operatiunile in care valuta se transfera

efectiv intr-un interval de timp ce nu depaseste 24 ore lucratoare, socotite de la incheierea

contractului. F

16. Perioada cuprinsa intre momentul primirii creditului si inceperea restituirii lui

se numeste perioada de gratie. A

17. Bunurile private pure au doua trasaturi caracteristice: nonrivalitatea si

nonexcluziunea. F

18. Serviciile sunt incluse in sectorul secundar al activitatii economice. F

19. Oferta este o functie crescatoare fata de pret. A

20. Resursele economice sunt factori de productie. A

21. Diversitatea produselor este o trasatura a pietei cu concurenta perfecta. F

22. Cererea de munca este egala cu nevoia de munca existenta in economie. F

23. Mobilitatea perfecta este o trasatura a ofertei de munca. F

24. Bancile comerciale contribuie la crearea masei monetare. A

25. Acordarea de imprumuturi solicitantilor care intrunesc conditiile de bonitate

financiara este principala functie activa a bancilor. A

26. Intreprinderile de stat pot sa emita bonuri de tezaur. F

27. O tara oarecare poate sa fie, concomitent, si debitor si creditor. A

28. Nivelul salariului si cererea de munca se afla in raport invers proportional. A

29. Un agent economic va face angajari numai dacă costul marginal al muncii este

mai mare sau egal cu venitul marginal al muncii. F

30. In conditiile unei anumite marje de profit, marimea costului exercita presiune

asupra pretului. A

31. Izocuantele sunt convexe si se pot intersecta. F

32. Procesul consumarii capitalului fix se manifestă prin fenomenul uzurii. A

33. Piata muncii este o piata omogena. F

34. Piata muncii este o piata derivata. A

35. Intre cererea de munca si nevoia de munca exista o relatie de la parte la intreg.

36. Oferta de munca se exprima prin numarul locurilor de munca.

37. Intre marimea duratei muncii si cea a timpului liber este o relatie inversa.

38. Cererea de munca este influentata de costul marginal al muncii.

39. Pe masura ce se renunta din ce in ce mai mult la producerea unui bun este

posibil sa se produca mai mult dintr-un alt bun.

40. Trasarea frontierei posibilitatilor de productie se intemeiaza pe conceptele de

raritate, alegere si cost de oportunitate.

41. Costul de oportunitate reprezinta costul unei alternative la care se renunta in

favoarea alteia.

42. Existenta concurentei este motivul pentru care agentii economici cauta sa fie

cat mai eficienti si competitivi pe piata.

43. Perceperea de impozite si alocarea banilor publici de catre stat este

indispensabila in conditiile economiei de piata.

44. Rata marginala de substitutie a bunului Y prin bunul X este egala cu raportul

invers al utilitatilor marginale inregistrate prin consumul unor unitati suplimentare din cele

doua bunuri.

45. La punctul de optim al consumatorului raportul preturilor este egal cu raportul

invers al utilitatilor marginale.

46. In cazul bunurilor inferioare exista o relatie inversa intre modificarea pretului

si modificarea cantitatii cerute din aceste bunuri.

47. Actiunea efectului de substitutie este concordanta cu cea a efectului de venit in

cazul tuturor bunurilor pentru care se verifica legea generala a cererii.

48. Extinderea si contractia ofertei se manifesta sub influenta altor cauze decat cele

legate de evolutia pretului.

49. Productia totala este maxima pentru acea cantitate din factorul de productie

variabil care corespunde egalitatii dintre productivitatea marginala si productivitatea medie.

50. Atunci cand curba productivitatii medii se afla deasupra curbei productivitatii

marginale, productia totala scade.

51. Daca productia unei firme este egala cu zero, atunci costul fix mediu si costul

variabil mediu sunt egale.

52. Comportamentul unei firme oligopoliste este unul strategic, fiecare competitor

fiind nevoit sa tina seama de deciziile celorlalti.

53. Nevoia de calculator si nevoia de imprimanta sunt considerate nevoi

complementare.

54. Curba care ilustreaza problema raritatii si reflecta combinarile a doua bunuri

care pot fi produse cu un volum dat de resurse poarta denumirea de curba productiei.

55. Economia Politica este o stiinta economica functionala.

56. Fluxurile de bunuri de consum de la firme la menaje constituie un exemplu de

flux economic real.

57. Fluxurilor de munca de la populatie la intreprinderi le corespund din directie

opusa fluxurile monetare de plati reprezentand salariile pentru munca depusa.

58. Intre beneficiul social si beneficiul privat exista o relatie ca de la intreg la

parte.

59. Paradoxul ofertei poate fi exemplificat prin produsele perisabile.

60. Cel mai adesea functia de productie este o relatie de tipul Q = f(K,L).

61. Costul implicit este insusi costul contabil.

62. Costul explicit este insusi costul contabil.

63. Costul economic este un concept mai larg decat costul contabil.

64. Marimea costului este diferita de la un produs la altul, in functie de specificul

fiecaruia si de consumul de factori pe care il solicita.

65. CMT = CMF + CMV

unde: CMV = cost mediu variabil

CF = cost fix

Q = productia

unde:

CMV = cost mediu variabil

CV = cost variabil

Q = productia

unde: Cmg = cost marginal

CV = cost variabil

Q = productia

69. CT = CTM x Q

unde:

CT = cost total

CTM = cost total mediu

Q = productia

70. CT = CVM x Q

unde:

CT = cost total

CVM = cost variabil mediu

Q = productia

71. In functie de nivelul dezvoltarii economice, nevoile locuitorilor din tarile

dezvoltate sunt mai multe si mai mari decat ale cetatenilor din tarile subdezvoltate.

72. Costul de oportunitate al unei productii mai mari datorate progresului

tehnologic este mai mare decat cel initial, al productiei inferioare.

73. Productivitatea medie este minima atunci cand este egala cu productivitatea

marginala.

74. Randamentele de scara crescatoare si descrescatoare se explica prin

fenomenele interne scarii: economii si dezeconomii.

75. Pamantul este un factor de productie originar.

76. Pamantul este factor de productie neregenerabil

77. Costul fix reprezinta cheltuiala care se face chiar daca nu se produce nimic.

78. Capitalul circulant include masinile si utilajele.

79. Coeficientul marginal al capitalului se determina prin formula:

unde: k - coeficientul marginal al capitalului

K - capitalul

Q - volumul productiei

80. Productivitatea medie a capitalului se determina cu formula de calcul :

unde: W - productivitatea medie a capitalului

Q- productia

K - capitalul

81. Productivitatea marginala a capitalului se calculeaza cu formula:

unde:

W - productivitatea marginala a capitalului

k - coeficientul marginal al capitalului

82. Rata de activitate a populatiei se calculeaza cu formula:

unde:

R - rata de activitate a populatiei

P - populatia activa

P - populatia totala

ALEGERE

1. În functie de caracterul tridimensional al fiintei umane, nevoile pot fi

clasificate:

a. nevoi primare, sociale, secundare;

b. nevoi fiziologice, sociale, rationale;

c. nevoi fiziologice, sociale, secundare;

d. nevoi primare, sociale, complexe.

2. Curba care ilustreaza problema raritatii resurselor si reflecta combinarile a

doua bunuri care pot fi produse cu un volum dat de resurse poarta denumirea de:

a. curba productiei;

b. curba costului de productie;

c. curba posibilitatilor de productie;

d. curba venitului.

3. Rata retragerilor studentilor din invatamantul superior scade in timpul unei

recesiuni deoarece:

a. costul de oportunitate al continuarii facultatii este redus;

b. costul de oportunitate al continuarii facultatii este ridicat;

c. costul de oportunitate al continuarii facultatii este nul;

d. nu trebuie luat in calcul costul de oportunitate in aceasta situatie.

4. Care dintre urmatorii economisti sunt considerati reprezentanti ai scolii clasice

engleze:

a. Fr. Quesnay, Adam Smith, David Ricardo;

b. Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill;

c. Adam Smith, David Ricardo, Paul Samuelson;

d. John Maynard Keynes, Adam Smith, Alfred Marshall.

5. Economia politica este o stiinta economica:

a. fundamentala;

b. de ramura;

c. functionala;

d. de granita.

6. Un producator detine un avantaj comparativ ( relativ ) intr-o activitate, daca

realizeaza bunul:

a. cu cel mai mic cost de productie in raport cu ceilalti producatori;

b. cu cel mai mic cost de oportunitate in raport cu ceilalti producatori;

c. cu cel mai mic consum de resurse in raport cu ceilalti producatori;

d. cu cel mai mare pret de vanzare in raport cu ceilalti producatori.

7. Modelul economiei sociale de piata, caracterizata prin atentia deosebita

acordata protectiei mediului, dezvoltarii adecvate a educatiei, ocrotirii sanatatii, asigurarii

locurilor de munca si infaptuirii unor programe guvernamentale de protectie sociala, este

caracteristic pentru:

a. SUA;

b. Italia;

c. Germania si tarile nordice;

d. Japonia.

8. Bunurile de stricta necesitate pentru consumatori au, de regula, o cerere in

functie de pret:

a. elastica;

b. inelastica;

c. unitara;

d. perfect elastica.

9. In situatia in care pretul unui bun creste de la 1000 u.m. la 1200 u.m. iar oferta

creste de la 100 bucati la 130 bucati, oferta este:

a. elastica;

b. inelastica;

c. cu elasticitate unitara;

d. perfect elastica.

10. In punctul de saturatie (satietate):

a. utilitatea totala este maxima;

b. utilitatea marginala este maxima;

c. utilitatea totala este nula;

d. utilitatea totala este minima.

11. Ecuatia dreptei bugetului este:

a. B = Xpx + Ypy;

b. B = Xpy+Ypx;

c. Y = px/pyX +B/py;

d. B = Xpx-Ypy.

12. Optimul consumatorului se realizeaza la o combinare de bunuri si servicii in

consum care, la nivelul bugetului de care dispune si al preturilor existente, ii asigura:

a. o cheltuiala minima;

b. minimum de satisfactie (utlitate);

c. maximum de satisfactie (utilitate);

d. mentinerea constanta a utilitatii.

13. Rata marginala de substitutie a bunului y cu bunul x, reprezinta cantitatea din

bunul x care este necesara pentru a inlocui o unitate din bunul y, astfel incat:

a. utilitatea totala sa fie maxima;

b. utilitatea totala sa fie minima;

c. utilitatea totala sa fie nula;

d. utilitatea totala sa fie constanta.

14. Care din caracteristicile de mai jos nu pot fi atribuite muncii ca factor de

productie:

a. factor activ si determinant al productiei;b. activitate constienta;

c. factor derivat;

d. consum concomitent de energie fizica si intelectuala.

15. Capitalul - factor de productie se refera la:

a. creditele contractate la banci;

b. bunuri destinate producerii altor bunuri sau servicii;

c. investitiile unei firme;

d. bunuri economice destinate tranzactiilor pe piata.

16. Costul mediu scade atunci cand:

a. salariul creste iar productia scade;

b. dinamica productivitatii muncii o devanseaza pe cea a salariului mediu;

c. creste rata marginala de substituire a muncii cu capitalul;

d. uzura fizica determinata de actiunea factorilor naturali este mai accentuata.

17. Daca productia creste iar costul marginal este crescator si superior costului

variabil mediu:

a. costul fix este descrescator;

b. costul variabil mediu descreste;

c. costul total mediu descreste;

d. costul variabil mediu creste.

18. Costul mediu nu depinde de:

a. consumul de factori de productie pe unitatea de produs;

b. nivelul productivitatii;

c. pretul factorilor de productie utilizati;

d. veniturile consumatorilor.

19. Functia de productie exprima legatura obiectiva existenta intre:

a. cost si profit;

b. factorii de productie folositi si rezultatele obtinute;

c. cantitatea si calitatea factorilor de productie folositi;

d. profitul brut si profitul net.

20. Rolul concurentei este:

a. satisfacerea mai buna a trebuintelor consumatorului, fara sacrificarea intereselor

producatorului;

b. asigurarea cooperarii intre producatori;

c. cresterea preturilor factorilor de productie;

d. favorizarea vanzatorilor.

21. Pretul are rolul de:

a. stimulare a economisirii;

b. informare;

c. diminuare a risipei;

d. indicator al nivelului de trai.

22. Atomicitatea pietei se caracterizeaza prin faptul ca

a. pe piata exista un numar egal de vanzatori si cumparatori;

b. deciziile proprii ale fiecarui agent al cererii si ofertei exercita un efect semnificativ

asupra cererii, ofertei si pretului;

c. pe piata exista numerosi agenti ai cererii si ofertei, fiecare avand o forta economica

redusa;

d. se deruleaza un volum redus de tranzactii de vanzare si cumparare.

23. Conditia esentiala ca nevoia de munca sa fie considerata cerere de munca este

considerata:

a. plata prin salariu;

b. aparitia de noi intreprinderi;

c. existenta concurentei;

d. existenta ofertei de munca.

24. Profitul reprezinta:

a. excedentul costurilor totale fata de incasari;

b. venitul factorului munca;

c. venitul posesorului factorului natural;

d. motivatia obiectiva a posesorilor capitalurilor pentru a le pune in functiune.

25. Renta este o consecinta a:

a. preturilor de monopol ridicate;

b. excesului de oferta in raport cu cererea unor bunuri;

c. cresterii puterii de cumparare a populatiei;

d. deficitului de oferta in raport cu cererea unor factori de productie .

26. Care din urmatoarele mijloace de circulatie si de plata nu sunt incluse in al

doilea agregat monetar (M2):

a. monedele divizionare;

b. depunerile pe termen scurt in conturi bancare;

c. bonurile de casa ale unor organisme nationale de credit;

d. devizele.

27. Printre instrumentele politicii monetare nu se numara:

a. taxa rescontului:

b. taxa pe valoare adaugata;

c. cumpararile si vanzarile de titluri pe piata deschisa;

d. variatiile cotelor obligatorii de rezerva.

28. Actionarii sunt:

a. proprietari ai unei parti din capitalul societatii care a emis actiunile;

b. creditori ai societatii care a emis actiunile;

c. agenti de schimb care actioneaza in numele clientilor;

d. brokeri specialisti.

29. În principiu, este mai riscanta:

a. emisiunea de obligatiuni;

b. emisiunea de actiuni;

c. riscurile sunt egale in cazul emisiunilor de actiuni si obligatiuni;

d. nu exista riscuri in cazul emisiunilor de actiuni si obligatiuni.

30. In cazul unei operatiuni bursiere la termen, in urma cresterii cursului actiunilor castiga:

a. vanzatorul actiunilor;

b. cumparatorul actiunilor;

c. firma care a emis actiunile;

d. atat vanzatorul cat si cumparatorul actiunilor.

31. Casele de schimb valutar efectueaza numai operatiuni:

a. la termen;

b. la vedere;

c. Swap;

d. Hedging.

32. Care dintre urmatoarele variante nu constituie o cauza a esecului pietelor?

a. dificultatea individualizarii dreptului de proprietate;

b. interventia autoritatilor statului prin diverse mijloce specifice;

c. existenta unor costuri tranzactionale semnificative;

d. esecul unor negocieri de schimb reciproc avantajos.

33. Roland Coase sustine ca internalizarea externalitatilor:

a. poate fi realizata numai prin interventie guvernamentala;

b. nu poate fi realizata in practica;

c. poate fi realizata, in unele cazuri, fara implicarea autoritatilor statului, daca

drepturile de proprietate sunt definite cu claritate;

d. este intotdeauna realizabila prin negociere directa.

34. In raport cu populatia activa disponibila, populatia ocupata este:

a. in relatie intreg - parte

b. mai mica

c. mai mare

d. egala

35. Ce tip de piata se caracterizează prin atomicitatea cererii si ofertei, prin lipsa

de omogenitate a produselor si posibilitatea unei satisfaceri bune a cererii:

a. piata cu concurenta monopolistica

b. oligopol

c. oligopson

d. monopol

36. In situatia monopsonului:

a. functioneaza atomicitatea cererii

b. exista un singur producator

c. exista un singur cumparator

d. preturile sunt stabilite de catre stat

37. Dupa scaderea impozitului pe profit si a altor taxe din profitul brut, ramane:

a. masa profitului

b. rata profitului

c. profitul normal

d. profitul net

38. In general, relatia dintre nevoi (N) si resurse (R) este de urmatoarea forma:

a. N < R

b. N > R

c. N = R

d. nu se poate stabili o asemenea relatie

39. Care dintre urmatoarele categorii economice nu influenteaza nivelul costului

total mediu:

a. costul marginal

b. costul fix

c. costul variabil

d. costul variabil mediu

40. Daca salariul nominal scade si salariul real creste inseamna ca preturile de

consum:

a. au scazut mai putin decât a scazut salariului nominal

b. au scazut mai mult decat a scazut salariul nominal

c. au crescut mai putin decât a crescut salariul real

d. au crescut mai mult decat a crescut salariul real

41. Atunci când costul variabil total ramane constant iar cantitatea produsa creste,

costul variabil mediu:

a. creste

b. se reduce

c. este egal cu zero

d. creste, apoi scade până la zero

42. Sa se determine costul fix mediu stiind ca productia obtinuta (Q) este de 100

de bucati iar costul fix global (CF) este de 10 000 u.m.:

a. 100 u.m.

b. 1000 u.m.

c. 10 u. m.

d. 110 u.m.

43. Sa se determine costul variabil mediu stiind ca productia obtinută (Q) este de

200 de bucati iar costul variabil global (CV) este de 20 000 u.m.:

a. 100 u.m.

b. 1000 u.m.

c. 10 u. m.

d. 110 u.m.

44. Expresia baneasca a uzurii capitalului fix este:

a. costul total

b. cheltuiala cu capitalul circulant

c. amortizarea

d. cifra de afaceri

45. In costurile variabile nu sunt incluse cheltuielile cu:

a. materii prime

b. materiale

c. combustibil

d. salariile personalului administrativ

46. Ce modificari apar in componentele unei mase monetare de 500 mld. u.m., din

care 30% reprezinta numerar, in cazul in care se creaza un depozit bancar de 10 mld. u.m.:

a. numerarul creste cu 10 mld. u.m., iar moneda scripturala scade cu 10 mld. u.m.

b. numerarul va fi de 140 mld. u.m. iar moneda scripturala de 360 mld. u.m.

c. numerarul va fi de 150 mld. u.m. iar moneda scripturala de 350 mld. u.m

d. numerarul va fi de 200 mld. u.m. iar moneda scripturala de 300 mld. u.m

47. In cazul in care pretul unicului substituent al bunului X a scazut, in mod

normal:

a. va scadea cererea pentru substituent

b. va scadea cererea pentru bunul X

c. va creste oferta pentru substituent

d. va creste oferta pentru bunul X

48. Se afla in raport invers proportional:

a. masa monetara si nivelul preturilor;

b. salariul nominal si salariul real;

c. rata dobanzii si oferta de moneda;

d. rata dobanzii si cererea de credite.

49. Printre particularitatile pietei muncii nu se numara:

a. este eterogena si segmentata;

b. reflecta legaturile reciproce dintre realitatile demografice si cele ale dezvoltarii

economico-sociale;

c. este mai putin reglementata decat celelalte piete;

d. piata muncii este piata derivata.

50. Substituirea factorului munca in anumite proportii cu factorul capital va

genera, pe termen scurt:

a. o reducere a cererii de munca;

b. o crestere a cererii de munca;

c. o reducere a ofertei de munca;

d. nu are nici o influenta.

51. Printre factorii principali care influenteaza oferta de munca pe termen scurt nu

se numara:

a. marimea salariului;

b. utilitatea si dezutilitatea muncii;

c. nevoia de a subzista a salariatului si a familiei sale;

d. programele de investitii.

52. Existenta tensiunii nevoi-resurse il determina pe individ:

a. sa faca risipa pentru ca oricum resursele sunt insuficiente;

b. sa renunte la a mai consuma bunuri pentru producerea carora se folosesc resurse

rare si sa se orienteze catre bunuri care se obtin cu resurse abundente;

c. sa consume doar bunuri pe care le ofera natura;

d. sa aleaga in conditiile constrangerilor existente.

53. In conditii perfect concurentiale:

a. cererea firmei si cererea pietei sunt egale;

b. oferta firmei este perfect elastica;

c. profitul firmei este maxim la orice nivel de pret;

d. cererea pietei are panta negativa.

54. Obiectivul principal al producatorului este:

a. obtinerea de castiguri legale

b. inregistrarea de profit mediu

c. maximizarea profitului

d. minimizarea pierderilor

55. Profitul anual si viteza de rotatie a capitalului (exprimata prin numarul de

rotatii) sunt in relatie:

a. invers proportionala

b. directa

c. negativa

d. de la parte la intreg

56. Carui tip de piata ii este caracteristica vanzarea de produse diferentiate de catre

un numar mare de producatori:

a. pietei cu concurenta imperfecta in general

b. pietei cu concurenta neloiala

c. pietei cu concurenta monopolistica

d. oligopolului

57. Pe masura ce se inregistreaza cresterea cantitatii consumate din bunul

economic X, se observa ca:

a. utilitatea marginala creste, in timp ce utilitatea totala descreste

b. utilitatea individuala descreste in timp ce utilitatea marginala creste

c. utilitatea totala creste, in timp ce utilitatea individuala descreste

d. utilitatea marginala si utilitatea individuala cresc

58. Cand pretul unei marfi este la un moment dat de 100 u.m. si ajunge la 230

u.m., inseamna ca:

a. a crescut cu 230%

b. a crescut la 130%

c. a crescut cu 130%

d. a crescut de 1,3 ori

59. Consumul de capital fix se include in costul de productie:

a. sub forma uzurii fizice a acestuia

b. sub forma uzurii fizice si morale a acestuia

c. proportional cu productia obtinuta

d. prin amortizare

60. Productia a 4000 de bunuri necesita 80 de salariati. Angajarea a inca 40 de

salariati determina un spor de productie de 1640 de bunuri. Cat este productivitatea marginala

a muncii?

a. 16,4

b. 56,4

c. 41

d. 26,3

61. O activitate economica eficienta inseamna:

a. a satisface nevoi mai multe cu resurse mai ieftineb. a satisface nevoile cu resursele pe care societatea le produce

c. a satisface nevoi mai multe cu aceleasi resurse sau cu resurse mai putine

d. a spori permanent cantitatea resurselor atrase si utilizate

62. Cand oferta creste, pretul si cantitatea de echilibru:

a. cresc

b. scad

c. pretul creste, cantitatea scade

d. pretul scade, cantitatea creste

63. Cand oferta scade, pretul si cantitatea de echilibru:

a. cresc

b. scad

c. pretul creste, cantitatea scade

d. pretul scade, cantitatea creste

64. Cand cererea scade, pretul si cantitatea de echilibru:

a. cresc

b. scad

c. pretul creste, cantitatea scade

d. pretul scade, cantitatea creste

65. Cand cererea creste, pretul si cantitatea de echilibru:

a. cresc

b. scad

c. pretul creste, cantitatea scade

d. pretul scade, cantitatea creste

66. In raport cu evolutia nevoilor umane, resursele sporesc si se diversifica:

a. mai lent c. in acelasi timp

b. mai repede d. nu exista o legatura

67. Oamenii saraci calatoresc mai mult cu autobuzul, dar oamenii bogati calatoresc

de obicei cu avionul, deoarece:

a. calatoria cu autobuzul este prea ieftina

in comparatie cu statutul lor social;

c. autobuzul este un mijloc de transport

foarte scump pentru oamenii cu un

cost de oportunitate ridicat al timpului;

b. oamenii bogati prefera confortul

avionului;

d. nu exista o legatura

68. Analiza comportamentului economic al entitatilor individuale se realizeaza la

nivel:

a. mezoeconomic c. microeconomic

b. mondoeconomic d. macroeconomic

69. La baza diviziunii muncii se afla:

a. dorinta oamenilor de a-si satisface mai

bine trebuintele;

c. teoria economica clasica

b. un act politic d. libertatea alegerii

70. Care din definitiile de mai jos nu definesc stiinta economica si rolul ei?

a. ofera agentilor economici puterea de

anticipare

c. accelereaza schimbul de marfuri

b. studiaza comportamentul uman in

activitatea de alocare si utilizare a

resurselor

d. ofera modul in care decidem sa

folosim resursele rare, cu intrebuintari

alternative

71. De regula pretul bunurilor economice, in conditii de libertate economica, se

formeaza:

a. prin negociere c. prin decizii guvernamentale

b. prin calcule matematice d. prin licitatie

72. Delimitarea tipurilor de economie de piata se face, printre altele, si in raport

de:

a. nivelul venitului national c. forma de proprietate preponderenta

b. rolul si functiile reale pe care le

indeplineste piata

d. gradul de interventie a statului

73. Avantajul economic comparativ (relativ) are in vedere:

a. gradul de specializare a productiei c. tipul de tehnologie folosit in procesul

de productie

b. costul de oportunitate al alegerii

specializarii economice

d. numai bunurile materiale

74. Activitatea economica in economiile moderne este reglata prin:

a. consensul cumparatorilor cu vanzatorii c. existenta unui sistem concurential

b. interventia statului pentru cresterea

ofertei

d. programare economica

75. Modelul economiei de piata "directionata spre consum" se caracterizeaza prin:

a. acorda un rol major pietelor si un rol

minim statului:

c. invatamantul public este preponderent

b. sistem public de asigurari sociale bine

dezvoltat

d. nivelul veniturilor este stabilit in

functie de pregatire si vechime

76. Daca utilitatea marginala a ultimei unitati din bunul X este de doua ori mai

mare fata de cea a ultimei unitati din bunul Y, atunci un consumator rational isi asigura starea

de echilibru doar daca:

a. pretul unitar a lui X este dublu fata de

pretul unitar a lui Y

c. pretul lui X reprezinta jumatate din

pretul lui Y

b. preturile unitare ale lui X si Y sunt

egale

d. oricare din raspunsurile de mai sus

poate fi corect

77. Pe masura ce un individ decide sa consume tot mai mult dint-un bun sau

serviciu:

a. utilitatea marginala creste c. utilitatea totala creste

b. utilitatea totala se mentine constanta d. pretul de vanzare creste

78. In general, pe masura ce se cumpara o cantitate tot mai mare dintr-un bun sau

serviciu:

a. utilitatea marginala creste si utilitatea

totala scade

c. utilitatea marginala si cea totala cresc

b. utilitatea marginala descreste si

utilitatea totala creste

d. utilitatea marginala si cea totala scad

79. Maximizarea utilitatii desemneaza situatia in care:

a. indivizii obtin maximum posibil de la

societate

c. indivizii aleg combinatia de consum

care le poate permite obtinerea

satisfactiei maxime, in raport cu

constrangerea bugetara

b. indivizii consuma cantitatea maxima

de bunuri si servicii pe care si le pot

permite, in raport cu constrangerea

bugetara

d. utilitatea totala nu este influentata de

venitul total disponibil al

consumatorului

80. In populatia ocupata sunt inclusi:

a. femeile casnice c. militarii in termen si studentii

b. somerii inregistrati oficial d. intreprinzatorii

81. Afirmatiile mentionate mai jos referitoare la pamant (sol) nu sunt corecte:

a. factor de productie limitat c. factor de productie originar

b. factor de productie neregenerabil d. factor de productie primar

82. In capitalul fix al unei firme industriale nu intra:

a. cladirile sectiilor de productie c. magaziile si depozitele

b. masinile si utilajele d. materiale si semifabricate

83. La baza combinarii factorilor de productie nu sta:

a. amortizarea c. complementaritatea

b. adaptabilitatea d. substituibilitatea

84. Combinarea factorilor de productie se reprezinta grafic prin:

a. curba posibilitatilor de productie c. curba de indiferenta

b. Curba isocuantei (isoproductiei) d. curba de isoutilitate

85. Cand productivitatea medie a muncii este egala cu cea marginala, atunci

productivitatea medie este:

a. minima c. descrescatoare

b. maxima d. crescatoare

86. Renta este un venit pentru:

a. intreprinzator c. proprietarul funciar

b. salariat d. bancher

87. Cand salariul real scade cu 20%, iar preturile scad cu 5%, salariul nominal se

reduce cu:

a. 5% c. 20%

b. 15% d. 24%

RASPUNS NUMERIC

1. Un consumator cu un buget disponibil de 2 milioane de lei poate cumpara 2

bunuri X sau 4 bunuri Y. În cazul in care se decide sa cumpere bunul X, determinati cate

bunuri Y reprezinta costul de oportunitate al unei unitati din bunul X.

2. Calculati coeficientul de elasticitate a cererii in raport de pret, in cazul in care

pretul unui bun scade cu 10%, iar cantitatea ceruta din acel bun creste cu 20%.

3. Coeficientul elasticitatii incrucisate a doua produse substituibile (berea si

vinul) este 2. Precizati cu cate procente se modifica cantitatea de bere ceruta daca pretul

vinului creste cu 25%.

4. Calculati coeficientul de elasticitate a cererii in raport de pret, in cazul in care

pretul unui bun creste de la 100 la 150 u.m. iar cantitatea ceruta din acel bun scade de la 400

la 300 buc.

5. In cazul in care coeficientul de elasticitate a ofertei in raport de pret este 2, iar

pretul bunului scade de la 200 la 150 u.m., cu cat va scadea cantitatea oferite din acel bun

stiind ca initial a fost de 500 buc.?

6. Cu cate procente ar fi necesar sa creasca pretul pentru o crestere a ofertei cu

30%, in situatia in care coeficientul elasticitatii ofertei in raport de pret este egal cu 1.

7. Stiind ca functia cererii in raport de pret este: C(px) = 40 - 2px, iar functia

ofertei in raport de pret este O(px) = 10 + px, sa se calculeze pretul de echilibru.

8. Cu cate procente creste productivitatea medie a muncii daca productia creste

cu 200% iar numarul salariatilor cu 150%?

9. Cate u.m. (unitati monetare) este costul fix, daca costul total la nivelul

productiei "zero" este 70 u.m.?

10. La o firma pretul de vanzare al produselor este de 5.000 lei/bucata, costul fix

global este de 20.000 lei si costul variabil mediu este 4000 lei. Care este nivelul productiei la

pragul de rentabilitate ?

11. Dependenta cererii si ofertei pentru bunul "A" in raport cu pretul unitar al

acestuia (PA) se exprima prin functiile: CA = 50 - 2PA si OA = 20 +PA. Sa se determine

pretul de echilibru pentru acest bun.

12. In perioada T0 salariul nominal era de 25000 u.m. (unitati monetare). Cu cate

u.m. trebuie marit salariul nominal pentru ca salariul real sa creasca cu 30%, in conditiile

sporirii preturilor cu 40%?

13. Un teren genereaza o renta anuala in valoare de 100 u.m. (unitati monetare), iar

nivelul ratei dobanzii bancare este de 10%. Cate u.m. este pretul acestui teren?

14. O banca acorda un credit de 1000 u.m. (unitati monetare) cu o rata a dobanzii

de 10% pe termen de 3 luni.Cate u.m. reprezinta dobanda incasata de banca?

15. Cuponul unei obligatiuni este de 8000 u.m. (unitati monetare), iar rata anuala a

dobanzii este 20%. Determinati cate u.m. reprezinta cursul obligatiunii.

16. Cantitatea ceruta si pretul pentru bunul X evolueaza astfel:

Saptamana Cantitate ceruta (buc.) Pret unitar (u.m.)

T0 50 12

T1 80 10

Determinati coeficientul de elasticitate a cererii în functie de pret.

17. Referitor la activitatea unei intreprinderi se dau urmatoarele date:

Productie (buc.) 0 7 10

Cost Total (u.m.) 200 1100 1500

In cazul productiei de 10 buc., determinati costul variabil mediu.

18. Fie datele din tabelul urmator:

(unde Qx = cantitatea consmata din bunul X, Utx = utilitatea totala si Umx = utilitatea

marginala)

Qx 1 2

Utx 30 ?

Umx 30 20

Cu ce valoare a Utx completati tabelul?

19. Costurile fixe ale unei firme sunt CF=150 u.m., iar cele variabile medii sunt

CVM=30 u.m. Stiind ca firma vinde o unitate de produs cu pretul de 45 u.m. care este nivelul

productiei de la care firma incepe sa obtina profit?

20. Fie urmatoarea situatie a fortei de munca in Romania intr-un anumit an:

Populatia

totala

Populatia

in varsta de

munca (15-

65 ani)

Populatia

activa

Populatia

ocupata

Populatia

ocupata

civila

Someri

inregistrati

(la sfarsitul

anului)

TOTAL 21000000 16500000 10000000 9000000 8000000 550000

Care este gradul de ocupare (in procente)?

21. Daca profitul creste cu 20% iar costurile scad cu 20%, cu cate procente creste

rata profitului raportata la cost?

22. In tabelul urmator sunt prezentate evolutia cererii si ofertei pentru un anumit

bun la diferite valori ale pretului acestuia. Cat este pretul de echilibru?

Pret unitar (mii lei) Cantitate ceruta (buc.) Cantitate oferita (buc.)

23. In tabelul urmator sunt prezentate evolutia cererii si ofertei pentru un anumit

bun la diferite valori ale pretului acestuia. Cat este cantitatea de echilibru?

Pret unitar (mii lei) Cantitate ceruta (buc.) Cantitate oferita (buc.)

24. In tabelul urmator sunt prezentate evolutia cererii si ofertei pentru un anumit

bun la diferite valori ale pretului acestuia. Calculati deficitul de oferta la nivelul pretului de 6

mii de lei.

Pret unitar (mii lei) Cantitate ceruta (buc.) Cantitate oferita (buc.)

25. In tabelul urmator sunt prezentate evolutia cererii si ofertei pentru un anumitbun la diferite valori ale pretului acestuia. Calculati excedentul de oferta la nivelul pretului de

10 mii de lei.

Pret unitar (mii lei) Cantitate ceruta (buc.) Cantitate oferita (buc.)

26. O firma are 150 de salariati si realizeaza 3000 de produse. Cati salariati ar fi

nevoie sa mai angajeze firma pentru a-si dubla productia in conditiile cresterii productivitatii

medii a muncii cu 25%?

27. Daca o firma realizeaza o productivitate medie a muncii de 1500

produse/salariat, sa se detremine productivitatea marginala a muncii, in cazul sporirii cu 80%

a productiei si cu 40% a numarului de salariati.

28. Valoarea ramasa de amortizat a unui echipament de productie, dupa 4 ani de

utilizare, este de 20 mil u.m. Care a fost valoarea initiala a produsului (exprimata in mil. u.m.)

in situatia in care a mai ramas doar un an de plata pentru amortizare.

29. Productivitatea medie a capitalului la momentul T a fost de 2000 de bucati. In

perioada T -T productia totala a crescut cu 30%, iar volumul capitalului cu 20%. Sa se

determine productivitatea marginala a capitalului.

30. Proprietarul unei suprafete de teren agricol decide sa vanda. Ce pret pretinde

el, daca arenda anuala este de 500 u.m., iar rata dobanzii este de 25%?

COMPLETION

1. Nevoile umane reprezinta ________ materiale si spirituale, de bunuri si

servicii, de mediu ecologic etc, ale vietii si activitatii oamenilor.

2. Nevoile oamenilor constientizate, devenite mobiluri ale acestora, reprezinta

____________ economice.

3. Totalitatea elementelor care pot fi utilizate pentru producerea de bunuri

materiale si servicii destinate satisfacerii nevoilor reprezinta ____________ economice.

4. Activitatea economica este o componenta fundamentala a actiunii umane, in

cadrul careia, prin alocarea si folosirea resurselor economice, au loc procese de productie,

circulatie, distributie si _________ de bunuri materiale si servicii, in vederea satisfacerii

trebuintelor.

5. Componenta esentiala a activitatii economice o reprezinta _________.

6. __________________ reprezinta activitatea economica la nivelul

intreprinderii.

7. __________________ reprezinta activitatea economica la nivel de ramura

economica si zona economica.

8. __________________ reprezinta activitatea economica la nivelul economiei

nationale.

9. __________________ reprezinta ansamblul economiilor nationale in

interdependenta lor.

10. Activitatea din ramura constructiilor se incadreaza in sectorul ___________ .

11. Activitatea din ramurile piscicultura si apicultura se incadreaza in sectorul

12. Activitatea din servicii se incadreaza in sectorul _____________ .

13. Activitatile legate de informatica se incadreaza in sectorul _____________ .

14. Autorul lucrarii de referinta din anul 1936: "Teoria generala a folosirii mainii

de lucru, a dobanzii si a banilor" a fost _______ __________ _____________.

15. Economia de piata se caracterizeaza prin mai multe trasaturi printre care si

aceea ca _________ este regulatorul principal.

16. Totalitatea fluxurilor economice reale si monetare formeaza ________

economic.

17. Piata exprima relatiile economice dintre oameni, dintre agentii economici, ce

se desfasoara intr-un anumit spatiu, in cadrul carora se confrunta cererea cu oferta de marfuri,

se formeaza ________, au loc negocieri si acte de vanzare - cumparare, in conditii de

concurenta.

18. Cererea se afla in raport ________ proportional fata de pret: cand pretul creste,

cantitatea ceruta scade, deoarece la un venit dat posibilitatea de cumparare se micsoreaza, si

invers, cand pretul scade, cantitatea ceruta creste.

19. Cererea _______ exprima exceptiile de la legea cererii, adica situatiile in care

cererea de marfuri evolueaza in acelasi sens cu pretul.

20. Oferta reprezinta cantitatea de bunuri si servicii destinata vanzarii, pe _______,

la un moment dat.

21. Paradoxul ofertei exprima o exceptie de la _____ ________, cand oferta creste

chiar si in cazul scaderii pretului de vanzare.

22. Echilibrul pietei reflecta situatia in care cantitatile oferite si cele cerute sunt

______, la pretul pietei.

23. Cand cantitatea oferita scade, presupunand cererea constanta, curba ofertei se

deplaseaza spre stanga si pretul de echilibru __________.

24. Utilitatea economica reprezinta __________ pe care o resimte o persoana ca

urmare a consumului unei cantitati determinate dintr-un bun, in anumite conditii de timp si

spatiu.

25. Teoria utilitatii __________ presupune atasarea unor valori numerice care

descriu utilitatea.

26. Legea formulata de Gossen arata ca atunci cand cantitatea consumata dintr-un

bun creste, utilitatea ___________ a bunului respectiv tinde sa se diminueze, pana in punctul

de saturatie cand devine nula.

27. Teoria utilitatii ___________ considera ca nu este necesara masurarea precisa

a utilitatii si ca este suficienta doar o ordonare a utilitatilor.

28. Conditia matematica a optimului unui consumator care are de ales intre doua

bunuri este ca raportul utilitatilor marginale sa fie egal cu raportul _____________ celor doua

bunuri.

29. __________ este factorul de productie derivat.

30. Uzura _______ reprezinta deprecierea treptata a masinilor, echipamentelor,

instalatiilor ca urmare a folosirii lor in activitatea economica sau a actiunii factorilor naturali.

31. Functia de productie exprima relatia dintre factorii de productie si _________.

32. Combinarea factorilor de productie se analizeaza pe termen scurt si pe termen

33. Randamentele de scara crescatoare si descrescatoare se explica prin ________

si pierderi interne ale scarii.

34. Productivitatea exprima ________ combinarii factorilor de productie cu scopul

obtinerii maximului de efecte utile cu minimum de eforturi.

35. Costul de productie exprima, in forma baneasca, totalitatea cheltuielilor

efectuate si suportate de agentii economici pentru producerea si __________ de bunuri

materiale si servicii.

36. Costul explicit este insusi costul _________.

37. Pretul este expresia _________ a valorii unei marfi.

38. Populatia disponibila _________ este reprezentata de populatia ocupata si de

cei care cauta un loc de munca.

39. Salariul este un venit pentru angajat si un cost pentru _________.

40. Efectul de ____________ consta in reducerea timpului liber si cresterea

corespunzatoare a timpului destinat muncii.

41. Efectul de ____________ consta in micsorarea timpului destinat muncii si

sporirea, corespunzatoare a timpului liber.

42. Profitul _______ reprezinta partea din profitul brut care ramane dupa ce au fost

deduse dobanda la capitalul propriu, salariul ca recompensa pentru activitatea depusa, arenda

si chiria pentru terenul si cladirea care ii apartin intreprinzatorului, impozitele si taxele

suportate direct din profit.

43. Renta reprezinta plata pentru folosirea unei resurse economice nesubstituibile,

a carei oferta este __________ in raport cu cererea, constituind un venit pentru posesorul

acesteia.

44. __________ reprezinta suma de bani platita pentru dreptul de folosinta

temporara a unei sume de bani imprumutata.

45. Obligatiunile _____________ sunt titluri de valoare, emise de banci, cu scopul

acordarii de imprumuturi agentilor economici, care le garanteaza cu terenuri sau imobile.

46. Piata _______ a capitalului cuprinde totalitatea tranzactiilor al caror obiect il

reprezinta titlurile de valoare nou emise.

47. Piata ____________ a capitalului include totalitatea tranzactiilor efectuate cu

titlurile de valoare emise si plasate anterior.

48. Valutele ce se pot preschimba liber cu alte valute, fara restrictii vizand sumele

solicitate, scopul pentru care sunt solicitate si persoanele care doresc sa efectueze schimbul se

numesc valute _____________.

49. Ratele anuale scadente ale imprumutului extern si dobanda anuala reprezinta

__________ datoriei externe.

50. In cazul externalitatilor pozitive, beneficiile private sunt mai _________ decat

beneficiile sociale.

51. Notiunea de utilitate are caracter eminamente _________.

52. Conform teoriei utilitatii cardinale, fiecarei unitati consumate dintr-un bun i se

poate atasa un __________ ca masura a utilitatii.

53. La preturi situate peste pretul de echilibru se manifesta ________ de oferta si o

presiune de reducere asupra pretului.

54. Capitalul ________ reprezinta acea parte a capitalului care participa la mai

multe cicluri de productie, consumandu-se treptat si inlocuindu-se la intervale mai mari de

timp.

55. Capitalul ________ reprezinta acea parte a capitalului care se consuma integral

intr-un singur ciclu de fabricatie si se inlocuieste dupa fiecare ciclu de productie.

56. _______ _______ _______ este o institutie infiintata pe baza de lege si

supravegheata de stat, ce are ca scop incheierea de tranzactii cu titluri de valoare anterior

emise, dar poate mijloci si tranzactii cu valute si metale pretioase.

57. Diferenta intre venitul total si costul de productie reprezinta ________

profitului.

58. Piata de tip ___________ este piata caracterizata prin existenta unui singur

cumparator si a numerosi vanzatori.

59. Masa _________ este constituita din totalitatea instrumentelor necesare

circuitului bunurilor economice si platilor la un moment dat.

60. Specific operatiunilor bursiere la termen este caracterul lor __________.

61. Tranzactiile _________sunt miscari sau transferuri univoce de bunuri, fara a se

primi in schimb contraprestatii.

62. Cererea are drept suport puterea de ________a oamenilor.

63. Cererea ________ exprima ansamblul cererii din partea tuturor cumparatorilor

la toate bunurile si serviciile existente.

64. Efectul Giffen este o situatie de cerere ________.

65. Utilitatea ____________ reprezinta sporul utilitatii totale resimtite de o

persoana ca urmare a consumarii unei unitati suplimentare dintr-un bun oarecare, ceilalti

factori fiind considerati constanti.

66. Utilitatea marginala scontata a se obtine prin consumul unor unitati

suplimentare din orice bun este _______________-

67. ______________ bugetara arata care este ansambul combinatiilor bunurilor pe

care un consumator poate sa-si permita sa le consume, in limita venitului de care dispune si in

raport cu preturile practicate pe piata, la un moment dat.

68. Costul mediu este minim atunci cand este egal cu costul____________-

69. _____________ reprezinta posibilitatea de asociere a unei fractiuni dintr-un

factor cu o cantitate din alt factor.

70. ________________ reprezinta procesul prin care se stabilesc raporturile

cantitative ale factorilor de productie ce participa la producerea unui anumit bun economic.

71. ____________ reprezinta posibilitatea de a inlocui o cantitate dintr-un factor

de productie printr-o cantitate determinata dintr-un alt factor in conditiile mentinerii aceluiasi

nivel al productiei.

72. _____________ muncii exprima eficienta cu care este consumat factorul

munca.

MATCHING

Corelati tipul cererii cu valoarea coeficientului de elasticitate a cererii in raport de pret (Ecp ):

a. Ecp < 1;

b. Ecp = 0 ;

c. Ecp = 1 ;

d. Ecp > 1;

e. Ecp .

1. cerere elastica

2. cerere perfect elastica

3. cerere inelastica

4. cerere perfect inelastica

5. cerere cu elasticitate unitara

Alegeti tipul de oferta corespunzator definitiei urmatoare:

a. individuala;

b. totala;

c. agregata.

6. oferta dintr-un bun din partea unui producator;

7. toate bunurile si serviciile, din tara respectiva, destinate pietei, exprimate in

bani;

8. intreaga cantitate dintr-un bun pe care producatorii o ofera spre vanzare.

Alegeti tipul ofertei potrivit definitiei urmatoare:

a. elastica;

b. cu elasticitate unitara;

c. inelastica;

d. perfect elastica;

e. perfect inelastica.

9. modificarea ofertei este mai mica decat modificarea pretului;

10. variatia ofertei este mai mare decat variatia pretului;

11. la orice variatie a pretului oferta nu se modifica;

12. variatia ofertei este egala cu variatia pretului;

13. la un nivel dat al pretului cantitatea oferita creste continuu, tinzand spre infinit.

Alegeti tipul de utilitatea potrivit cu urmatoarea definitie:

a. individuala;

b. totala;

c. marginala.

14. reprezinta satisfactia pe care o resimte o persoana in urma consumarii unei

unitati dintr-un bun;

15. reprezinta sporul utilitatii totale resimtite de o persoana ca urmare a consumarii

unei cantitati suplimentare dintr-un bun;

16. reprezinta utilitatea pe care o resimte o persoana in urma consumarii unor

cantitati succesive dintr-un bun intr-o perioada data.

Alegeti definitia corespunzatoare tipului de piata mentionat:

a. numar relativ mic de producatori si multi consumatori;

b. un singur producator si multi cumparatori;

c. doi producatori si multi cumparatori;

d. numerosi producatori si un singur cumparator;

e. multi producatori si cativa cumparatori.

17. piata monopolista

18. piata duopolista

19. piata oligopolista

20. piata de tip oligopson

21. piata de tip monopson

Alegeti definitia pentru tipul de salariu mentionat:

a. remuneratia primita de salariat, corespunzatoare salariului net si sumele pentru

concediul legal, eventual si al 13 -lea salariu.

b. cantitatea de bunuri si servicii care poate fi cumparata cu salariul nominal, la un

anumit nivel al preturilor;

c. salariul din care s-au scazut impozitul si alte retineri prevazute de lege;

d. salariul fixat prin lege, in urma negocierilor sindicate-guvern;

e. acele venituri care completeaza salariul nominal si care provin de la bugetul de stat

sus forma alocatiei pentru copii sau a altor ajutoare sociale;

f. salariul atribuit tuturor angajatilor unei firme cand rezultatele economice ale

acesteia sunt deosebit de bune;

22. salariul direct

23. salariul net

24. salariul real

25. salariul minim garantat

26. salariul colectiv

27. salariul social

Corelati urmatoarele relatii cu urmatoarele tipuri de externalitati:

a. beneficiul social = beneficiul privat + beneficiul extern

b. costul social = costul privat + costul extern

28. externalitati pozitive

29. externalitati negativeloading...
Document Info


Accesari: 2444
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2020 )