Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
EVOLUTIA SOCIETATII COMERCIALE MACON S.A.

Marketing
EVOLUTIA SOCIETATII COMERCIALE MACON S.A.

1.1. ISTORICUL FIRMEISocietatea Comerciala " MACON " SA Deva cu capital integral privat, în baza contractului de societate din 1994, este înregistrata potrivit prevederilor legale la Camera de Comert si Industrie a judetului Hunedoara cu numarul J20/1888/15 februarie 1994.

Societatea Comerciala " MACON " SA Deva este persoana juridica româna, având forma juridica de societate pe actiuni. Aceasta îsi desfasoara activitatea în conformitate cu legile române si statutul sau.

Sediul societatii este în România, localitatea Deva, strada Sântuhalm Nr.2.

Scopul societatii este efectuarea unor activitati de productie, de operatiuni comerciale, comert exterior, de constructii, prestari servicii si de operatiuni conexe în vederea realizarii de beneficii (Art.5 - Contractul de societate). Societatea prezinta urmatoarele trasaturi caracteristice:

- capital integral privat;

- activitate profitabila;  

- dispune de capacitati de productie corespunzatoare profilului de activitate, capacitati care permit o dezvoltare intensiva;

- dispune de spatii mari, bine organizate si dotate pentru depozitarea materialelor, semifabricatelor si a produselor finite;

- dispune de resurse umane calificate pentru executia oricarui tip de materiale de constructii;

- managementul are competenta tehnica si experienta în domeniu, fiind capabil sa se adapteze la cererile economiei de piata;

- amplasarea într-un centru industrial si comercial important, cu acces direct la magistralele rutiere si feroviare europene;

În perioada 1994-1995 se pun bazele productiei de materiale de constructii de înalt nivel calitativ, fabrica impunându-se atît pe piata din Ardeal si celelalte zone ale tarii, cât si in state ca Austria, Franta, Germania si Polonia.

Obiectul de activitate al societatii este:

Activitatea de productie

Producerea si comercializarea pe piata interna si externa a numeroase produse:

a)      Elemente prefabricate pentru constructii civile, publice, industriale, agrozootehnice, lucrari cu caracter special si alte constructii realizate din beton, beton armat precomprimat PAS, metalice, din beton celular si alte materiale de constructii sau în combinatie cu materiale  termo - fonoizolatoare si de finisaj;

b)      Produse termo, fono, izolatoare si de finisaj cum sunt: vata si produsele din vata minerala, produse din beton celular autoclavizat - diverse produse ceramice, cahle din teracota, produse ceramice pulverulente, placaje ceramice, obiecte artizanale si ornamentale din ceramica, polistiren expandat, produse din polistiren expandat, alte produse din marmura, tigle ceramice, tigla din ciment colorat, alte produse pentru învelitori din ceramica sau ciment colorat, dale din beton mozaicat, diverse produse din marmura artificiala, sobe premontate ceramice sau metalice cu încalzire electrica sau combustibili solizi, lichizi sau gazosi, confectii metalice, tâmplarie din metal sau alte materiale, mobilier casnic, comercial si industrial, masini sau constructii piese de schimb si accesorii pentru masini, utilaje si instalatii tehnologice, alte materiale plastice;

c)      Productia de ambalaje din carton, mase plastice, lemn, metal sau din alte materiale;

d)      Produse rezultate din reciclarea si prelucrarea reziduurilor;

e)      Extractia si prelucrarea marmurei si altor roci ornamentale calcar cristaline si bazalt; extractia si prelucrarea argilelor, agregatelor minerale de balastiera;

f)        Vânzarea de know - how, proiectare de produse si tehnologii, design, studii de fezabilitate, proiectare în constructii precum si transmiterea lor în tara si strainatate, colaborarea tehnico-stiintifica pe plan national si international, cooperare cu institutii si organisme internationale si nationale în domeniul propriu de activitate.

Activitatea de marketing - comercializare

a)      Comercializarea " en-gros " si " en-detail " de produse si marfuri alimentare si nealimentare de orice provenienta admisa de legislatia în vigoare în localitatea de resedinta sau în orice alte localitati în locuri admise pentru desfacerea de marfuri pe întreg teritoriul tarii, inclusiv în piete si târguri;

b)      Toate speciile de intermedieri cum ar fi: mandatul, consignatia, comisioanele, intermedieri bursiere (brokerajul) si altele;

c)      Cumpararea de parti sociale sau actiuni ale altor societati comerciale;

Operatiuni de comert exterior

a)      Efectuarea operatiunilor de comert exterior a produselor si marfurilor cuprinse în obiectul de activitate direct si indirect prin intermediul societatilor specializate cât si pe baza de comisioane în contrapartida sau în compensatie, consulting engineering, colaborare directa cu institutii de credit cu activitate de comert exterior, efectuarea operatiunilor de schimb valutar, putând participa si contracta operatiuni de creditare;

b)      Intermedieri si reprezentare de firme straine si românesti în tara sau în strainatate precum si efectuarea de operatiuni comerciale speciale (consignatie, lohn, operatiuni speciale, switch, leasing) în contul acestora sau în cont propriu;

c)      Efectuarea de studii de marketing pe piata româna si internationala atât în interes propriu cât si în interesul unor firme straine sau românesti.

Activitatea de prestari servicii

a)      Executarea pe baza de comanda cu materialele clientului a diferitelor produse din cele mentionate la activitatea de productie;

b)      Prestari servicii în constructii existente (diverse montaje, decoratiuni interioare, tencuieli, placaje la pereti sau pardoseli, parchetari, zugraveli si vopsitorii si alte finisari);

c)      Executarea unor lucrari de reparatii la constructii sau instalatii existente;

d)      Transport de marfuri si persoane în trafic intern si international;

e)      Reprezentare si intermedieri pe baza de comision, consulting, reclama, publicitate;

f)        Efectuarea altor operatiuni conexe care se încadreaza în obiectul de activitate si care asigura extinderea si dezvoltarea firmei;

g)      Alimentatie publica;

h)      Desfasurarea activitatilor cu caracter social în favoarea salariatilor;

i)        Sustinerea si adeziunea la orice obiectiv public, caritabil sau de binefacere si la orice institutie, societate sau club;

j)        Emiterea oricaror documente financiare admise de lege, negocierea si utilizarea lor în conditiile legii.

Activitatea de constructii - montaj

a)      Efectuarea lucrarilor de constructii civile, publice, industriale, agrozootehnice, lucrari cu caracter special în tara sau în strainatate.

Societatea îsi va putea modifica sau completa activitatea prin Hotarârea Adunarii Generale a Asociatilor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Activitatile care necesita o avizare prealabila, stabilita de legislatie, se vor desfasura dupa obtinerea avizelor respective.

Capitalul social si actiunile

Capitalul social este format din 3 000 000 actiuni egale si indivizibile, cu valoare nominala de 6,38 RON fiecare si este de 19 140 000 RON. (Art.7., Cap. III, Carta Societatii)

Actiunile sunt indivizibile fata de societate, care nu recunoaste decât un singur proprietar pentru fiecare actiune.

Actiunile sunt nominative si cuprind toate elementele prevazute de lege. (Art.9.)

Reducerea sau majorarea capitalului social se poate face în baza hotarârii Adunarii Generale Extraordinare a reprezentantilor actionarilor în conditiile si cu respectarea procedurilor prevazute de lege. (Art.10)

Fiecare actiune subscrisa si achitata de actionar confera acestora dreptul la un vot în Adunarea Generala a Actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor conform prevederilor statutului si dispozitiilor legale în vigoare (Art.4.)

Organele societatii (Cap. IV - Contractul de societate)

Organul suprem de conducere al societatii este Adunarea Generala a Reprezentantilor Actionarilor, care decide asupra problemelor majore privind strategia economica si comerciala a societatii. (Art.13., Cap. IV, Carta Societatii)

Pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin 2 / 3 din capitalul social iar hotarârile sa fie luate de actionari ce detin majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat în adunare.

Administrarea si reprezentarea societatii se asigura printr-un Consiliu de Administratie format din cinci administratori, cu mandat pe patru ani.

Presedintele Consiliului de Administratie va îndeplini si functia de director general al societatii.

Salariul brut de încadrare se perfecteaza printr-un contract de management încheiat între Consiliul de Administratie si Directorul General.

Pe lânga remuneratia fixa mentionata anterior, Directorul General beneficiaza si de o remuneratie variabila de realizarea unor indicatori de performanta dupa cum urmeaza:

- 10% din nivelul profitului brut suplimentar lunar realizat fata de profitul brut prevazut în BVC (media lunara);

- un spor de 2% la salariul fix de încadrare pentru fiecare procent de depasire a CA prevazute în BVC (media lunara);

- toate sporurile cuvenite conform contractului colectiv de munca;

Remuneratia Directorului General se va încadra într-un fond ce nu va depasi 1% din fondul de salarii.

Indemnizatia Administratorilor din Consiliul de Administratie reprezinta 20% din salariul directorului general. (Art.16.)

Gestiunea societatii este controlata de Consiliul de Administratie si de Comisia de Cenzori formata din trei membrii care trebuie sa fie actionari, cu exceptia cenzorilor contabili. (Art.21.)

Indemnizatia cenzorilor se stabileste la 10% din salariul directorului general.

Societatea îsi va desfasura activitatea în baza unui program de activitate si a unui buget de venituri si cheltuieli - BVC, întocmit pe o perioada de 1 an si aprobat în Adunarea Generala a Reprezentantilor Actionarilor. (Art.22)

Personalul societatii este angajat de catre Directorul General, în limita normati 616m127g velor de personal aprobate de Consiliul de Administratie iar nivelul salariilor se vor încadra în fondul de salarii aprobat prin BVC.

Drepturile si obligatiile personalului societatii se stabilesc prin Carta Societatii, Contractul colectiv de munca si Codul disciplinar. (Art.23).

Consiliul de Administratie va aproba dividendele de repartizat actionarilor.

Repartizarea dividendelor de catre actionari se va face proportional cu numarul de actiuni detinute.

În cazul înregistrarii de pierderi, Consiliul de Administratie va analiza cauzele si va hotarî în consecinta. Suportarea eventualelor pierderi de catre actionari se va face proportional cu aportul la capitalul subscris si varsat. (Art.24)

1.2. OFERTA FIRMEI

Firma cu traditie pe piata româneasca, SC MACON SA a întreprins actiuni ferme pentru restructurarea si modernizarea activitatilor sale, pentru realizarea de produse si servicii performante în vederea satisfacerii cerintelor din ce în ce mai exigente ale clientilor.

Astfel, au fost achizitionate din Uniunea Europeana o linie moderna, de mare capacitate, pentru producerea vatei minerale din bazalt, o linie care produce placaj din marmura si alte roci ornamentale, o linie de producere a tiglelor din beton colorat, incluzând si o instalatie de acrilare la suprafata tiglelor, produsele obtinute cu aceste tehnologii fiind la nivelul standardelor europene.

Gama de produse oferita de S.C. MACON S.A. Deva, cuprinde:

PRODUSE DIN ZIDĂRIE PORTANTĂ sI NEPORTANTĂ

B.C.A. profilat sau neprofilat, zidarie si izolatie

PRODUSE TERMO sI FONOIZOLANTE

Vata minerala din bazalt

Cochilii din vata minerala

Polistiren expandat ignifug

Caramizi dialit

PRODUSE DIN BETON

Stâlpi LEA (Linii Electrice Aeriene)

Elemente prefabricate pentru drumuri si poduri

Elemente prefabricate pentru hale industriale

Tuburi PREMO

PRODUSE CERAMICE

Cahle teracota pentru sobe sau seminee

Placaj ceramic glazurat sau neglazurat

PRODUSE PENTRU ÎNVELITORI

Ţigla din beton colorat acrilata

PRODUSE PENTRU FINISAJE

Placaje din marmura, andezit, marmocim

Obiecte ornamentale din marmura

seminee din marmura

MACON S.A. are implementat sistemul de asigurare a calitatii conform ISO 9001, certificat de SRAC. Pentru produsele din vata minerala au fost obtinute certificari si omologari de la autoritatile competente, respectiv companii specializate, precum Germanischer Lloyd, Lloyd Register of Shipping, Registrul Naval Român, Bureau Veritas, Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, CONEL, SNCFR.

În vederea stabilirii metodelor de monitorizare si evaluare a gradului de satisfactie al clientilor MACON, referitor la produsele si serviciile furnizate, societatea a stabilit o procedura operationala - SATISFACŢIA CLIENTULUI, prezentata în continuare.

Indicatori

u.m.

u.m.

BVC

Realizata

% de realizare

BVC

Realizata

% de realizare

BVC

Realizata

% de realizare

BCA

Mc

Mc

Vata si produse din vata

Tone

Tone

Cahle

Mii UE

Mii UE

Polistiren

Tone

Tone

Prefabricate

Mc

Mc

Ţigle

Buc.

Buc.

Placaj

Mp

Mp

Agregate minerale

mii

ROL

Lei

RON

lei

Sursa: Departament Financiar - Fisa produsului finit

Tabel nr.1 - Gradul de satisfactie al clientului

PIAŢA FIRMEI

Localizarea pietei se leaga de sfera teritoriala în care intreprinderea îsi valorifica produsele, sfera în care acestea sunt cunoscute si acceptate[1].

Structura pietei întreprinderii este determinata prin sortimentele de bunuri si servicii ce sunt oferite si acceptate, asimilate de piata. Structura este un mijloc de apreciere calitativa a pietei.

Capacitatea pietei firmei porneste de la marimea ofertei. Capacitatea de oferta este legata de resursele proprii si factorii endogeni care pot determina mobilizarea lor în procesul de productie .

Produsele societătii se desfac atât pe piata externa cât si la intern. În ultimii ani volumul exportului a reprezentat circa 35% din totalul livrărilor.

Amplasarea într-o zona central-vestică a firmei creează un avantaj serios în derularea cu costuri mai mici a transporturilor si a exportului pe această piată. Exportul asigură acoperirea în totalitate a importurilor proprii cu un excedent care ar putea fi utilizat pentru importuri necesare altor segmente ale economiei nationale, importuri ce se pot derula prin firma S.C. "MACON" S.A. DEVA.

Majoritatea contractelor cât si procentul cel mai mare al exportului, 87% tarile vecine. Pe această piată se desfac în special produsele pentru constructii. Livrările, în proportie mai mica, aproximativ 9% s-au făcut în Germania, 1% în Belgia, Suedia, Slovacia. Acest procent se păstrează si în structura comenzilor pe anul în curs.

Produsele MACON SA Deva s-au dovedit a fi competitive nu numai pe piata interna ci si pe cea externa, tehnologiile de fabricare de care dispune firma fiind la nivelul standardelor internationale. Raportul pret-calitate foarte convenabil, calitatea superioara si într-o continua perfectionare, tehnologiile germane de fabricatie, precum si managementul de calitate al firmei au condus la cucerirea de noi piete de desfacere, firma MACON fiind un important exportator în Europa si în întreaga lume.

MACON SA Deva lider national în domeniul materialelor de constructii si nr.1 în România în productia de Beton Celular Autoclavizat, se dovedeste a fi competitiv pe piata internationala desfasurând activitate de comert exterior atât pe piata europeana cât si pe celelalte continente.

Ţari în care se exporta în prezent: Ungaria, Iugoslavia, Ucraina, Bulgaria, Franta, Italia, Austria , SUA, Republica Moldova, Olanda, Egipt

Ţari în care se doreste sa se exporte pe viitor: Germania, Ţarile Arabe, Bosnia, Slovenia.

Ponderea exporturilor o detin urmatoarele produse:

Produse din vata bazaltica )

Cahle din teracota )

Produsele din marmura )

o       Placaje din marmura

o      


seminee din marmura, balustrii

Având în vedere potentialul ridicat de export la produsele din vata, se cer în continuare eforturi sustinute pentru promovarea la export a acestor produse. Masura luata de Consiliul de Administratie de a crea Departamentul de Import - Export în cadrul Directiei Comerciale, cu atributii exclusive în acest domeniu va permite abordarea mai agresiva a pietei externe si realizarea obiectivelor propuse.

PROGRAM DE EXPORT 2005

Fabrica

Total

MACON

Fabrica IZOCER

Vata minerala

Sobe premontate

Fabrica marmura

Placaj marmura

Cahle teracota

Luna

PROGRAM ANUAL (EUR)

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

Iulie

August

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

DecembrieTabel nr.2 - Programul de export 2005

Programul de export valoric se ridica la 848000 Euro prin valorificarea potentialului existent la fiecare fabrica si în special prin vânzarea produselor de vata minerala, care reprezinta 71% din totalul exportului. Sarcina este mobilizatoare si reprezinta o crestere de 248% fata de realizarile anului trecut.

Analizând volumul comenzilor, se remarcă cresterea cererii la export a grupelor de fabricate pentru constructii.

Pe piata internă se solicită produse pentru zidarie în special si materiale pentru constructii în general.

Competitia pe plan intern este foarte mare datorită unui număr mare de societăti producătoare de materiale de constructii, care produc atât pentru piata internă cât si pentru export, iar pe plan international, de societăti producătoare de materiale de constructii din fostele tări CAER.

Modul de comercializare a produselor S.C. MACON este vânzarea acestora cu ridicata marilor distribuitori interni si/sau externi.

S.C.MACON S.A. are o productie la interna relativ buna, ea impunându-se, si la export, unde de altfel este foarte cunoscuta.

Clientii interni sunt persoane fizice si juridice.

Clientii externi sunt: Build B.v. (Olanda), Sprankel Build B.v. (Olanda), Fonkel Meubel B.v. (Olanda), Beckeracrona (Suedia), Miskolc Epitkezesi valalat (Ungaria), Mirakás Epitkezesi valalat - Pécs (Ungaria), Vlietink H.L. (Olanda), Verstraeten Build B.v. (Belgia), Zetoka Privica (Slovacia), Pneaczekj Bratislava (Slovacia).

Majoritatea clientilor sunt si furnizori de materii prime ca de exemplu: Beckeracrona (Suedia), care asigura aprovizionarea cu consumabile. Furnizarea materiilor prime se face prin intermediul importului temporar. Beckeracona are o sucursala în România, la Brasov. Sprankel Meubel asigura aprovizionarea cu bait, precum si cu diferite accesorii din lemn si nu numai. De asemenea Sprankel Build B.V. precum si Kastel Build B.V. asigura in totalitatea materia prima, începând de la ciment, continuând cu furnir, placaj, hârtie de slefuit, folie polipropilina, , hârtie de calibrat, ceara pentru lustruit si terminând cu capse si hârtie pentru ambalat.

Amintim câtiva dintre furnizorii traditionali ai S.C. MACON S.A.:

Munplast - Bucuresti, Rom Minerva - Bucuresti, Durogran - Baia Mare, Pelmark S.R.L. - Bucuresti, MRD S.R.L. - Bucuresti, Coop Cauciucul - Deva, Peco - Deva , Comimpex Astral - Marghita, Aldem - Oradea, Comat Bihor - Oradea, Mardan Exim -Oradea, Independenta - Sibiu, Desactiv - Târgu Mures, Azzura - Timisoara, Matricon - Târgu Mures, Electromures - Târgu Mures, Weston - Cluj-Napoca, Chimderm - Cluj-Napoca.

Având în vedere data relativ recenta a infiintarii firmei MACON S.A., în primul an s-a urmarit impactul produselor pe piata interna. Astfel, produsele firmei s-au dovedit a fi competitive cu cele produse de alte firmele autohtone cu traditie în domeniu.

Pe baza studiilor de fezabilitate s-a stabilit ca firma dispune de resursele financiare, materiale si umane necesare realizarii unei productii destinate exportului.

Modalitatea de desfasurare a comertului exterior de catre societatea comerciala MACON SA Deva este activitatea de comert exterior directa, în care derularea operatiunilor se înfaptuieste de catre societate în calitate de producator si exportator, în contul si pe riscul acesteia.

Agentii economici rezidenti în România pot efectua operatiuni de export direct de produse finite daca aceasta activitate este prevazuta în statutul societatii si în contractul de societate sau daca în anumite cazuri sunt autorizati sa efectueze astfel de operatiuni de catre Ministerul Industriei si Comertului (MIC)[3]. În situatia primirii de stimulente de la buget pentru realizarea unor produse de export, se admite livrarea la export numai dupa restituirea anticipata a contravalorii stimulentelor acordate producatorilor. Pentru produsele necontingentate la export obtinerea licentelor de export are doar un scop statistic.

Din punct de vedere juridic, în cazul exportului pe cont propriu se încheie contracte ferme, atât la intern cât si la extern.

Pentru ca un agent economic sa poata efectua operatiuni de export direct trebuie sa prezinte la Ministerul Industriei si Comertului urmatoarele documente: Certificatul de înmatriculare la Registrul Comertului; Codul fiscal; Statutul si Contractul de societate. Pe baza acestor documente se elibereaza, de catre MIC, CODUL SICOMEX, prin care persoana juridica este luata în evidenta ca potential exportator.

Tratativele purtate cu potentialii parteneri straini, de catre societatea MACON SA, în calitate de exportator direct, se realizeaza în modalitati si forme diferite, cum ar fi:

Participarea la târguri si expozitii

Contracte directe

Vizite etc.

ocazii cu care se formuleaza solicitarile, concretizate în comenzi, asigurându-se astfel portofoliul de comenzi pentru export.

În baza portofoliului de comenzi astfel format, se încheie contracte externe de export în care sunt stipulate diferite clauze, dintre care cele mai importante se refera la: obiectul contractului, obligatiile partilor, termenele de livrare, modalitatile si conditiile de plata, transmiterea proprietatii si a riscului, conditiile de forta majora, rezolvarea litigiilor, legea aplicata. O importanta deosebita este acordata clauzelor referitoare la pret si la cantitatea care trebuie astfel stipulate încât pretul sa poata fi actualizat iar cantitatea reesalonata.

Strategia adoptata de societate este de epuizare a stocurilor, ceea ce raspunde economiei de piata.

Societatea MACON urmareste în permanenta sa-si limiteze riscurile privind încasarea marfurilor, prevazându-se plata în avans sau cel mai adesea la ridicarea marfurilor.

Livrarea produselor finite la export impune dovedirea provenientei acestora, care în cazul societatii MACON este productia proprie. Pentru aceasta de întocmeste Declaratia fabricantului, în doua exemplare, care alaturi de Licenta de export se trimite importatorului odata cu marfa. Exemplarul al doilea din cele doua documente mentionate sunt retinute de unitatea exportatoare, folosindu-se la urmarirea încadrarii corecte a marfurilor în tariful vamal.

Daca produsele sunt transportate de catre importator de la fabrica, cum este cazul conditiei FCA în care sunt întocmite majoritatea contractelor cu societatea MACON, firma producatoare nu are nici o obligatie în afara de vamuirea marfurilor, importatorul suportând cheltuielile de transport si asigurare si ocupându-se de formalitatile în acest sens. în cazul practicarii conditiei CIF se impune asigurarea acestora pe parcurs extern, întocmindu-se în acest scop o "Polita de asigurare" de catre societatea de asigurari ALLIANTZ ŢIRIAC.

Emiterea setului de documente se face de catre societatea MACON, aceasta fiind autorizata în acest sens de Directia Generala a Vamilor.

Dupa completarea Declaratiei vamale de export, a Facturii externe, a Specificatiei etc., exportatorul se prezinta la banca pentru întocmirea Declaratiei de încasare valutara, trecându-se si aceasta în factura externa, încasarea valutei de catre banca depozitara - Banca Româna de Dezvoltare si BNR urmarindu-se de catre exportator.

În cazul transportului produselor finite cu mijloace de transport auto se întocmeste pe raspunderea declarantului "Scrisoarea de transport international" tip CMR.

Pe baza datelor din documentele de export se calculeaza comisionul vamal, iar dupa ce se face dovada achitarii acestuia, mentionata pe Declaratia vamala de export si se obtine avizul Controlului Preventiv al Vamii, declarantul se prezinta la organul vamal pentru vamuirea produselor finite livrate la export.

Vamuirea consta în confruntarea datelor scriptice din Declaratia Vamala de Export, Factura externa si setul de documente predat vamii, cu fapticul din mijlocul de transport încarcat si pregatit pentru export.

Daca datele concorda, organul vamal sigileaza mijlocul de transport si da liber de vama, confirmând oficial aceasta prin aplicarea stampilei cu numele agentului vamal, care a realizat operatia de vamuire, pe Declaratia vamala de export, Scrisoarea de transport international de tip CMR, Factura externa de export, Declaratia de încasare valutara. De obicei, se aplica doua stampile pe fiecare din documentele mentionate.

Dupa efectuarea operatiei de vamuire se restituie exportatorului câte un exemplar din documentele stampilate, dupa care ele se verifica de catre compartimentul de TVA, în vederea justificarii cotei 0% de TVA. Pentru aceasta, datele din Factura externa în valuta se transforma în RON la cursul de schimb de la data livrarii trecându-se, în Declaratia vamala de export, valoarea în RON si cursul valutar. Totodata, se întocmeste Factura interna care sta la baza înregistrarii în contabilitate a drepturilor de creanta fata de clientul extern. Valoarea din Factura interna trebuie sa corespunda cu valoarea în RON, trecuta în Declaratia vamala de export.

Dupa ce produsele finite au fost livrate clientului extern, exportatorul depune declaratia de încasare valutara la banca, iar pe masura încasarii valorii acestora, exportatorul comunica prin adresa bancii depozitare Factura externa care priveste încasarea si Declaratia de încasare valutara la care se refera, pâna la achitarea acesteia, confirmând repatrierea valute.

Daca marfa livrata la export nu se încadreaza în categoria celor libere la export, sau generale, se impun abilitarile. Acestea constau din aprobari si atestari a calitatii, provenientei, originii marfurilor exportate, etc. Daca bunurile exportate au fost contingentate, pentru realizarea exportului este necesara Licenta de export emisa de MIC, fiind obligatorie încadrarea în limitele valorice pentru contingentul aprobat.

În cazul exportului de bunuri transportate cu mijloace de transport auto se completeaza si o fila din Carnetul TIR, pe care se aplica stampila vamii pentru intrare-iesire din fiecare tara de tranzit, pâna ce marfa ajunge la destinatie. La destinatie, se descarca Carnetul TIR, rupându-se fila din carnet si confirmându-se pe cotor primirea marfii, aplicându-se stampila pe acesta.

La restituirea carnetului TIR, trebuie justificata fiecare fila pentru descarcarea de vama, pâna la destinatia marfii.

Prin strategia de penetrare a pietei se urmareste cresterea vânzarilor produselor actuale pe pietele existente . În vederea îndeplinirii acestui obiectiv, firma MACON a abordat mai multe strategii:

Dezvoltarea cererii primare, strategie ce are ca obiectiv cresterea dimensiunii pietei totale actionând asupra cererii globale;

Directii de actiune:

atragerea de noi clienti, în special pe piata externa prin actiuni publicitare si de promovare a vânzarilor

stimularea fidelitatii clientilor prin acordarea unor termene de plata mai mari clientilor fideli, acordarea de credite comerciale

cresterea cantitatilor cumparate, prin acordarea unor discount-uri (dupa cum prevede oferta generala)

identificarea unor noi situatii de utilizare a produselor MACON prezentate în prospectele publicitare, precum si a avantajelor de necontestat ale produselor MACON

Cresterea cotei de piata, cu obiectivul de crestere a vânzarilor atragând clientii concurentilor

Îmbunatatirea calitatii produselor oferite

datorita retehnologizarii si modernizarii capacitatilor de productie, firma MACON achizitionând din Uniunea Europeana linii moderne de productie, de mare capacitate, ofera produse la standarde europene; de asemenea s-a retehnologizat linia de productie BCA în colaborare cu firma HEBEL Germania

MACON SA are implementat sistemul de asigurare al calitatii conform IZO 9001, certificat de SRAC

pentru produsele din vata minerala au fost obtinute certificari si omologari de la autoritatile competente, respectiv companii specializate precum: Lloyd, Registrul Naval Român, Bureau Veritas, CONEL, Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, etc.

Actiuni promotionale prin intermediul publicitatii în toate mediile publicitare:

publicatii de specialitate precum: "Infoconstruct", "Constructii civile si industriale", "Bursa constructiilor"

târguri internationale, de ex. "Târgul de materiale si tehnologii pentru finisaje si constructii"

expozitii internationale, de ex. "CONMET - Expozitia specializata de constructii si structuri metalice"

televiziune

afise , chiar si cele de expunere stradala

prospecte, pliante, brosuri

catalogul deexport, care cuprinde lista produselor cu caracteristicile tehnice si preturi de vânzare, reînoite periodic în raport cu cerintele unui export modern

sponsorizari

Îmbunatatirea retelei de distributie, prin constituirea si dezvoltarea unui sistem de comercializare directa, prin magazine si reprezentante proprii, cât si unul de comercializare indirecta, prin dealeri;

Apararea pozitiei de piata, avându-se în vedere protejarea/mentinerea cotei de piata prin îmbunatatirea mixului de marketig

Rationalizarea pietei prin reducerea costurilor si cresterea eficacitatii costurilor de marketing, prin focalizarea eforturilor asupra segmentelor de piata cele mai rentabile - înfiintarea de reprezentante, alocarea unor resurse financiare în crestere bugetelor de promovare a vânzarilor, etc.

1.4. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Structura organizatorica a unei societati comerciale reprezinta ansamblul posturilor si compartimentelor de munca care o compun, modul de constituire, grupare si subordonare a acestora, precum si legaturile ce se stabilesc între compartimente în vederea realizarii obiectivelor unitatii economice[5]. Elementele fundamentale ale unei structuri organizatorice sunt: postul, compartimentele sau organismele de munca, legaturile structurale, delegarea de autoritate, normele de structura.

Punctul de plecare în alcatuirea unei structuri organizatorice îl constituie obiectivul strategic al companiei, iar prima problema care trebuie rezolvata o reprezinta stabilirea numarului de posturi si departamente necesare pentru realizarea acestuia, precum si stabilirea marimii acestora. Orice schimbare în strategie implica schimbari în structura organizatorica. Din acest motiv, organizarea trebuie privita mereu în dinamica si conceputa cât mai flexibil, pentru a se putea evita situatia unei activitati noi fara un suport organizatoric.

În cadrul structurii întreprinderii MACON S.A. exisa departamentul de export. Departamentul de export este subordonat directiei de marketing.

Avantajul acestei structurari este faptul ca pe de o parte permite firmei sa elimine comisioanele acordate unor agenti sau firme specializate de comert exterior, iar pe de alta parte, în cadrul firmei se asigura o corelare si un control mai bun asupra întregii activitati. Principalul dezavantaj îl constituie subordonarea fata de departamentul de marketing, ceea ce implica lipsa unor relatii directe cu departamentele de productie, financiar si cel de cercetare - dezvoltare.

ORGANIZAREA SOCIETĂŢII "MACON" SA DEVA (ROF - Regulamentul de Organizare si Functionare ) este urmatoarea:

Organul de Conducere a societatii

Adunarea Generala a actionarilor

Consiliul de Administratie

Conducerea Executiva a societatii, formata din directorii executivi:

Directorul tehnic

Directorul productie

Directorul economic

Directorul comercial

Compartimentele societatii

A.     Activitatea industriala

Compartimentele societatii sunt constituite din compartimente functionale si compartimente de productie

Compartimentele functionale ale societatii sunt urmatoarele:

Juridic (jr)

Management si resurse umane (mru)

Administrativ (ad)

Tehnic (t)

Cercetare - Dezvoltare (cd)

Informatica (inf)

Aprovizionare (apr)

Dispecerat productie (disp.p)

Mecanic sef (ms)

Programare urmarire productie (p.u.p.)

Controlul gestiunii (c.g.)

Gestiune financiara (gf)

Contabilitate (c)

Marketing (mkt)

Comercial (co)

Import - Export (i-e)

Transport (t)

Compartimentele de productie ale societatii sunt urmatoarele:

Fabrica de beton celular autoclavizat (b.c.a.)

Fabrica de materiale izolatoare si ceramica (izocer)

Fabrica prefabricate din beton (ebas)

Sectia marmura (s.m)

Sectia tigla (s.tg)

Sectia balastiere (s.b.)

Sectia mecano-energetica (sme)

B.     Activitatea de prestatii

Magazin (mgz)

C.     Activitatea sociala

Unitate de alimentatie publica (uap)

Gradinita (gr.)

Caminul (cam)

Din organigrama societatii prezentata mai sus, se desprinde urmatoarea conceptie de organizare:

a.       Exista patru nivele ierarhice:

Nivelul administratiei societatii având ca reprezentant permanent pe Directorul General;

Nivelul conducerii executive, reprezentat prin Directorii Executivi;

Nivelul serviciilor functional;

Nivelul fabricilor si sectiilor de productie;

b. O buna distribuire a atributiilor între serviciile functionale prin evitarea distributiei de sarcini identice unor servicii diferite;

c. Liniile de subordonare asigura:

Subordonarea directorilor executivi administratiei societatii;

Fiecarui director executiv i se subordoneaza un numar de servicii functionale si toate fabricile si sectiile de productie pentru domeniul functiei respective;

Se asigura relatiile de legatura necesare între servicii si respectiv între servicii si fabrici - sectii;

d. Nivelele ierarhice si legaturile inter-compartimentale permit realizarea unui sistem de comunicare (sistem informational) facil în toate sensurile (ascendent, descendent si lateral);

În ceea ce priveste circulatia informatiilor se pot desprinde urmatoarele informatii:

a. Informatia descendenta provine de la un esalon ierarhic (nivel) si progreseaza spre baza pentru a da ordine, instructii, linii de actiune; ea este asteptata de toti pentru a se simti racordati la viata societatii.

Informatia descendenta se sprijina pe statutul social al personalului, salarii orare, reorganizari, mutatii, promovari, probleme tehnice, gestiune, securitate, piata societatii, rezultate, mediul înconjurator, norme, politici obiective.

b. Informatia ascendenta cere un efort în fiecare moment pentru solicitarea informatiilor si retransmiterea acestora superiorilor.

Ea permite responsabililor (sefilor ierarhici) contactul cu esaloanele subordonate, cunoasterea problemelor "terenului", asigurarea unei bune functiuni de control a ansamblului. Buna functionare necesita un spirit de comunicare:

A sti sa raportezi nivelului superior;

A avea preocuparea de respectare a informatiilor utile la fiecare nivel, mai ales posturile în subordine;

Cere o întelegere reciproca între toate elementele ierarhice.

c. Informatia laterala, de la serviciu la serviciu, de la post la post, de la un birou la altul, între fiecare membru al organizatiei; ea este necesara pentru:

Integrarea serviciilor functionale care nu produc în mod direct;

Coordonarea actiunii compartimentelor în timp si spatiu fata de obiectivele societatii;

A-i ajuta pe fiecare sa-si plaseze propria munca fata de cea a altora si fata de ansamblu.

Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitia actionarilor si comisiei de cenzori la cererea acestora toate documentele societatii.

Atributiile Consiliului de administratie sunt:

angajeaza si concediaza personalul si stabileste drepturile salariale si obligatiile acestora;

stabileste îndatoririle si responsabilitatile personalului societatii pe compartimente;

aproba operatiunile de încasari si plati potrivit competentelor stabilite;

aproba operatiunile de cumparare si vânzare de bunuri potrivit competentelor stabilite;

aproba încheierea de contracte de închiriere (luare si dare în chirie);

stabileste tactica si strategia de management si de marketing;

aproba încheierea si rezilierea altor contracte potrivit competentelor acordate;

rezolva toate problemele legate de salarizare si buget;

adopta masuri ferme pentru introducerea progresului tehnic, realizarea de produse la nivelul tehnic mondial;

analizeaza modul de organizare al societatii, aprovizionarea, forta de munca, gestionarea, întretinerea si repararea dotarii tehnice, luând imediat masuri de remediere în caz de defectiuni;

urmareste ducerea la îndeplinire a tuturor masurilor stabilite de A.G.A.

Gestiunea societatii este controlata de Comisia de cenzori formata din 3 membri si 3 supleanti.

Pentru a putea exercita dreptul la control Comisia de cenzori li se va prezenta la cerere date cu privire la activitatea, situatia patrimoniului, a beneficiilor si a pierderilor.

Pe acelasi nivel ierarhic cu Consiliul de administratie se afla Comisia de cenzori care are urmatoarele atributii:

- în cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea fondurilor fixe si a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa si registrele de evidenta contabila si prezinta consiliului de adminstratie rapoarte de activitate;

- la încheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si informatiilor prezentate de Consiliul de adminstratie asupra contului societatii, a bilantului si a contului de beneficii si pierderi, prezentând A.G.A. în raportul scris prin care se propune aprobarea sau modificarea bilantului si a contului de profit si pierderi;

- la lichidarea societatii, controleaza operatiunile de lichidare;

- prezinta în fata Consiliului de adminstratie punctul de vedere privind propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si obiectul societatii;

- comisia de cenzori se întruneste la sediul societatii si ia decizii în unanimitate.

Pe urmatoarea treapta ierarhica a structurii organizatorice se afla Directorul general, care este subordonat A.G.A. Directorul general asigura conducerea curenta a societatii ducând la împlinire toate hotarârile A.G.A. si cele ale Comisiei de cenzori.

Directorul general este presedintele Consiliului de administratie al societatii si coordoneaza nemijlocit activitatea directorilor pe functiuni si sefii compartimentelor. Subordonat direct Directorului general întâlnim biroul de personal, organizare, oficiul juridic-administrativ, învatamânt.

Directorul general are urmatoarele atributii:

organizeaza si conduce prin factori de decizie toate activitatile tehnice, economice, sociale ale societatii permitându-i un grad mare de flexibilitate si reorganizare;

deleaga autoritatea sa cadrelor de conducere aflate pe nivelele ierarhice imediat inferioare pentru decizii de rutina;

raspunde împreuna cu toti factorii decizionali asupra derularii în bune conditii a tuturor activitatilor, lucrarilor, operatiilor pe nivele ierarhice, functionale si operationale;

primeste informatii asupra derularii programului de fabricatie, ia decizii strategice si tactice;

informeaza periodic A.G.A. si Consiliul de administratie, asupra rezultatelor economico financiare;

angajeaza personal sau desface contracte de munca conform cerintelor;

acorda recompense si stabileste sanctiuni disciplinare dupa caz, la propunerea sefilor locurilor de munca;

numeste si revoca conducatorii locurilor de munca;

angajeaza prin semnatura societatea în relatiile cu tertii;

stabileste relatiile de colaborare pe linie de productie cu alte forme din tara si strainatate;

decide analizarea tuturor masurilor care sa asigure cadrul normal de desfasurare a procesului de productie;

decide numirea sau demiterea din functii de conducere a unor persoane care se dovedesc a fi inapte pentru acele functii;

decide forma de organizare a societatii în vederea obtinerii unei eficiente maxime;

aproba toate documentele financiar contabile ce impun acest lucru;

aproba concediile de odihna personalului de conducere;

asigura prin verigile din subordine instituirea unui climat normal de munca în societate;

raspunde de functionarea societatii pe baza rentabilitatii maxime.

Directorul general are în subordinea sa, urmatoarele compartimente:

- serviciul aprovizionare;

- biroul de cercetare a pietei;

- serviciul desfacere-transport;

- serviciul import-export.

Acesta raspunde si de studiul pietei, aprovizionare, transport, export, import, având urmatoarele atributii:

- organizeaza, îndruma si controleaza activitatea privind studiul pietei, aprovizionare, desfacere si transport, întocmeste programul de produse, urmarind defalcarea lui pe perioade în functie de comenzi;

- urmareste si raspunde de programul de aprovizionare cu materii prime, materiale, ambalaje necesare desfasurarii în bune conditii a activitatii productive;

- îndruma, conduce, verifica si urmareste întocmirea si realizarea programelor de desfasurare pentru produsele realizate de societate, controlând si analizând modul de realizare a contractelor cu beneficiarii;

- urmareste activitatea privind depozitarea si conservarea bunurilor materiale, primirea si eliberarea lor potrivit dispozitiilor legale;

- urmareste realizarea planului de desfacere, încheierea contractelor de livrare la intern si export, respectarea termenelor contractuale, asigurând prezentarea în bune conditii a produselor realizate, calitatea, ambalarea pentru tranport si desfacere;

- coordoneaza activitatea de reclama comerciala si prospectarea pietei si raspunde de bugetul de cheltuieli alocat în acest sens;

- urmareste permanent încadrarea în planul de cheltuieli stabilit pentru acest sector de activitate;

- propune spre aprobare Consiliului de administratie încadrarea pe fiecare post a persoanelor competente, instruite si specializate domeniului în care lucreaza.

Subordonat direct directorului general al societatii se afla Directorul tehnic si are sarcina de a duce la îndeplinire hotarârile Consiliului de administratie.

Directorul tehnic coordoneaza compartimentele, birourile, atelierele si sectiile de productie aflate în subordinea sa:

- biroul tehnic, pregatirea fabricatiei;

- biroul management, norme si normative de munca, personal;

- compartimentul mecano-energetic, investitii;

- biroul planificare, programarea, lansarea si urmarirea productiei;

- atelierul cercetare, proiectare, creatie;

- sectiile de productie.

Atributiile directorului tehnic sunt:

  • organizeaza compartimentele subordonate pe principiului eficientei maxime;
  • organizeaza si raspunde de modernizarea si ridicarea nivelului tehnic si calitativ al produselor, introducerea de procedee tehnologice noi si de mare productivitate;
  • raspunde de proiectarea modelelor care sa incorporeze tehnologie moderna si sa permita realizarea produselor cu costuri mici de energie si materii prime;
  • raspunde de stimularea activitatii de investitii, inovatii;
  • decide asupra modernizarii tehnologiilor de fabricatie a productiei existente functie de observatiile critice facute de catre beneficiari;
  • raspunde de înnoirea productiei, în perspectiva, cu produse care sa corespunda cerintelor pietei;
  • raspunde periodic în fata Consiliului de administratie si directorului general în situatia organizatorica a compartimentelor subordonate si a rezultatelor obtinute, evidentiindu-se la o perioada la alta rezultate bune ce au la baza competenta, creativitatea si organizarea.

Tot pe acelasi nivel ierarhic se afla si Directorul economic care se subordoneaza direct Directorului general al societatii si are rolul de a conduce activitatea economica a firmei. Atributiile si responsabilitatile acestuia sunt:

analizeaza evolutia situatiilor din contul curent, din conturile de împrumut, comparativ cu limitele de creditare stabilite;

organizeaza analiza lunara a utilizarii mijloacelor circulante si dispune masuri pentru reducerea în circuitul economic a stocurilor disponibile, supranormative, fara miscare sau cu miscare lenta;

analizeaza si ia masuri pentru cresterea rentabilitatii, atât pe total cât si pe fiecare produs, activitate sau serviciu prestat;

analizeaza cheltuielile de productie si ia masuri pentru reducerea acestora;

organizeaza contabilitatea în cadrul societatii;

asigura efectuarea inventarierii patrimoniului, participa la organizarea sistemului informational;

asigura instruirea temeinica si periodica a personalului care presteaza activitatea contabila si financiara;

solicita bancii credite suplimentare(pentru nevoi temporare, credite speciale);

decide alaturi de directorul general, angajarea societatii prin semnatura în toate operatiunile patrimoniale având obligatia de a refuza în conditiile legii pe acelea care contravin dispozitiilor legale;

aproba sanctiunile contraventionale în cazul abaterilor de la disciplina financiara;

raspunde de analiza economica, de mentinerea permanenta a capacitatii de plata a societatii si de îndeplinirea la termen în conform cu dispozitiile legale a obligatiilor fata de banci;

raspunde de întocmirea semestriala si în mod corect a bilantului contabil;

raspunde de îndeplinirea tuturor sarcinilor trasate sau stabilite de consiliul de administratie si directorul general.

Directorul economic are în subordinea sa biroul financiar-contabil, analize economice, salarizare si IT.

Tratativele comerciale în vederea încheierii unor contracte de import-export sunt conduse de directorul general al societatii ca reprezentant al administratiei societatii.

Tratativele comerciale se poarta de catre echipa din care fac parte de obicei reprezentantii serviciului comercial, fabrici si sectii autonome în cauza si altor servicii, dupa caz.

Conducerea tratativelor poate fi delegata si unui director executiv.

Serviciul de import-export asigura pentru responsabilul tratativelor conditii de desfasurare printre care documentatia tehnica si comerciala necesare.

Negocierile comerciale si contractele de import-export se aproba si respectiv promoveaza de catre directorul general al societatii.

Personalul societatii, indiferent de functie este obligat sa asigure buna gestionare a patrimoniului societatii si buna functionare venind cu propuneri si solutii, în acelasi timp.

Serviciul Marketing (mkt)

Atributii si competente:

Coordoneaza activitatea de marketing la nivelul societatii;

Urmareste studierea si evolutia pietei;

Asigura informatiile necesare fundamentarii obiectivelor generale ale societatii în domeniul productiei, cercetarii, dezvoltarii, engineering, finante si aprovizionare;

Stabileste obiectivele de marketing în cadrul unei strategii de ansamblu si în concordanta cu obiectivele generale ale societatii si bugetului de cheltuieli;

Fundamenteaza planul si programele de marketing - Produsele (caracteristici, structura sortimentala, creatie, perfectionare si eliminarea produselor necompetitive), Pretul (nivelul de pret, politica de pret), Promovarea (organizarea si promovarea vânzarilor), Publicitatea (cai de a face produsul mai atractiv), Distributia (canale de marketing, logistica marfurilor, reteaua de magazine, depozite angrosisti, detailisti);

Asigura coordonarea, executia, controlul, corectia si adaptarea planului de marketing;

Asigura organizarea si directionarea activitatii compartimentului de marketing

Asigura relatiile intercompartimentale adecvate (activitatea în echipa, dialogul continuu între compartimente);

Decide asupra acordarii stimulentelor personalului subordonat;

Decide asupra sanctionarii subalternilor;

Culege si monitorizeaza întreaga gama de informatii privind piata de desfacere externa si interna;

Asigura conectarea la firme specializate în banci de date;

Întocmeste rapoarte pentru fundamentarea ofertelor si elaborarea preturilor pentru export si rentabilitatea lor;

Urmareste focalizarea interesului pe avantajele societatii, sursa a tuturor activitatilor promotionale;

Întocmeste studii de marketing privind stabilirea potentialului vânzarilor si prioritatilor ;

Focalizeaza interesul pe avantajele firmei MACON SA, a României, ca sursa a activitatii promotionale;

Serviciul de Import - Export

Atributii si competente

Colaborarea cu serviciul de marketing în vederea asigurarii acoperirii cu comenzi a capacitatilor de productie;

Urmareste activitatile de organizare si derulare a vânzarilor catre piata externa;

Urmareste elaborarea ofertei si derularea tratativelor comerciale pentru contractarea exporturilor si importurilor;

Urmareste introducerea în fabricatie a produselor destinate exportului, pregatirea loturilor de export, ambalarea, inscriptionarea, documentele de export si pentru vama, receptia si asigurarea transporturilor;

Urmareste derularea contractelor de export pentru fiecare beneficiar în parte;

Urmareste derularea contractelor de import si receptia cantitativa si calitativa a importurilor;

Efectuarea de analize asupra exporturilor si eficientei acestora si propune solutii si masuri pentru cresterea exportului precum si a eficientei acestuia;

Decide asupra acordarii de stimulente personalului în subordine;

Decide asupra sanctionarii subalternilor;

Stabileste preturile de vânzare a produselor în functie de preturile de cost si informatiile serviciului de marketing;

Negociaza si încheie contracte externe urmarind creditele clientilor;

Culege informatiile si asigura vânzarile externe cu ajutorul comisionarilor;

STRUCTURA PERSONALULUI

Reusita în afaceri depinde în egala masura de calitatea managementului firmei cât si de performantele întregului personal[6]. Aceste performante depind de mai multi factori, care trebuie identificati, evaluati si exploatati cât mai bine în folosul întregii activitati a firmei. Cei mai importani factori ar fi: calitatea si gradul de instruire si perfectionare a fortei de munca, mediul de lucru, gradul de motivare a personalului executiv si productiv prin diferite tehnici si procedee motivationale, cum ar fi: existenta unei cooperari permanente între manageri si subordonati, o "combinatie de bunavointa si spirit de dreptate" în felul în care sunt tratati angajatii, încurajarea angajatilor de a-si manifesta initiativa, salarizare satisfacatoare în concordanta cu realizarile individuale, bonuri de masa, bilete de concedii compensate de întreprindere, asigurarea transportului, etc.

O structura corespunzatoare a personalului este o pârghie primordiala a unei activitati eficiente. Societatea MACON S.A. Deva si-a concentrat eforturile pentru asigurarea unei structuri competitive în concordanta cu activitatile productive ale firmei, extrem de variate si complexe. Echipe de management este în continua perfectionare, acordând atentia cuvenita nevoilor personalului productiv.

În tabelul de mai jos este prezentata situatia actuala a structurii personalului din punct de vedere a celor doua componente: personal de executie si personal productiv, desfasurat pe functiile ocupate de angajati în cadrul firmei, precum si evolutia acestei structuri fata de anul precedent.

Personal

Personal executiv, din care:

Conducere executiva

Directori vânzari

Directori fabrici

sefi compartimente

Personal executie

sefi sectii

Personal auxiliar

Personal productiv,din care:

Conducere formatii(maistri)

Muncitori calificati

Muncitori necalificati

TOTAL GENERAL

Sursa: Departamentul Resurse Umane - Evidenta personalului

Tabel nr.3 - Structura personalului si evolutia sa fata de anul precedent

Structura personalului între cei doi ani, dupa cum se poate observa si din tabel nu a variat semnificativ. În anul 2005 au avut loc angajari de muncitori necalificati în special, numarul total al angajatilor firmei crescând per total doar cu 1%.


Structura personalului sub forma de reprezentare grafica la S.C. MACON S.A. se prezinta (în anul 2005) astfel:

La firma MACON a avut loc o scadere a numarului de angajati în anul 2004 fata de anul 2003, în principal a personalului productiv ca urmare a politicii generale a firmei MACON SA de mentinere a evolutiei crescatoare a productivitatii de ansamblu, lucru care a putut fi obtinut, în conditiile scaderii productiei ca urmare a scaderii cererii, prin disponibilizarea factorului uman. Societatea intentioneaza sa-si îmbunatateasca structura productiei în vederea satisfacerii cerintelor pietei concurentiale, lucru care sa determine cresterea cererii pentru produsele MACON si implicit cresterea locurilor de munca.

Scaderea numarului de angajati în virtutea mentinerii unei productivitati ridicate si în continua crestere, a afectat în special numarul muncitorilor calificati de, aceasta reprezentând o scadere de 11% corespunzator celor doi ani. Per total, se poate constata o scadere cu 12% a numarului de angajati, cresterea productivitatii fiind de 30%.

Indicatorul ponderea personalului feminin în total personal atinge un procent de 52%. Se observa deci ca structura personalului pe sexe este echilibrata, cele doua ponderi fiind sensibil apropiate, situatie determinata de complexul de activitati productive desfasurate în cadrul fabricilor MACON.

Salariul se prezinta ca un factor motivational de importanta primordiala. Firma MACON a urmarit obtinerea unui grad cât mai ridicat de satisfactie a salariatilor sai, asigurând un nivel mediu brut al salariilor pe firma în 2005 de 2 280,9 RON, în conditiile unui salariu mediu pe economie de 549,85 RON, iar salariul mediu net pentru angajatii din institutiile financiare si bancare fiind de 1 167 RON.. Din tabelul de mai jos se poate observa cresterea continua a salariilor, acestea fiind în permanenta indexate cu indicele inflatiei:

Indicatori

u.m.

u.m.

Numarul mediu de salariati

Nr.

Nr.

Salarii brute

mii

ROL

Lei

RON

Lei

Salariul mediu brut

mii

ROL

Lei

RON

Lei

Sursa: Departament Salarizare - Stat de plata

Tabel nr.4 - Evolutia nivelului mediu al salariilor la MACON SA

Administratia societatii a urmarit permanent asigurarea unei protectii sociale reale a personalului angajat. Astfel s-a stabilit indexarea salariilor în raport cu nivelul mediu de crestere al preturilor la produsele de consum, acordarea tuturor drepturilor cuvenite prin contractul colectiv de munca, acordarea salariilor si a sporurilor salariale, ajutoare sociale, bilete de tratament si odihna compensate, tichete de transport gratuit, abonamente de masa compensate, prime de vacanta, echipamente, asistenta medicala gratuita si altele.

Anexa 1

S.C. MACON S.A.  Vizat,

ADMINISTRATOR

SC MACON S.A.

FIsA POSTULUI

Postul: EconomistPozitia: IVANESCU SORINA

Compartimentul: Marketing Proiectare Vanzari

Relatii:

a)       ierarhice: este subordonat sefului serviciului import-marketing-vanzari

b)       functionale: cu toate compartimentele si sectiile S.C.

c)       de colaborare: cu toate compartimentele si sectiile din S.C.

Atributii- Lucrari-Sarcini-Responsabilitati:

-participa la prospectarea pietei interne in vederea cunoasterii necesarului de consum de mobila sau alte produse ce fac obiectul activitatii S.C.

-transmite propuneri de plan pentru mobila intern.Tine evidenta, urmareste si transmite date privind derularea contractelor economice

-asigura incarcarea corespunzatoare a capacitatii de productie conform planului aprobat

-prezinta oferte pentru defacerea produselor la intern

-intocmeste procese verbale de conciliere a divergentelor la contracte

-asigura portofoliu de comenzi pentru folosirea integrala a capacitatii de productie se realizarea ritmica a planului

-prospecteaza piata, depisteaza beneficiarii si a sigura comenzi pentru produse

Atributii generale

-trebuie sa cunoasca si sa se conformeze legilor, decretelor, hotararilor, dispozitiilor, deciziilor si reglementarilor in vigoare, care sunt in legatura cu activitatea serviciului

-asigura pastrarea secretului tuturor actelor care constitue secretul de serviciu

-exercita alte atributii, executa alte lucrari sau indeplineste alte sarcini repartizate dse conducere

-sa cunoasca prevederile Contractului colectiv de munca si a Regulamentului de Ordine Interioara si sa se conformeze intocmai acestora

-sa cunoasca prevederile Decretului 400/1981 si sa se conformeze intocmai acestuia

Punerea in vigoare

Locul/Data:

Seful ierarhic superior..............Titular

Anexa 2

S.C. MACON S.A.  Vizat,

ADMINISTRATOR

SC MACON S.A.

FISA POSTULUI

Postul : muncitor

Pozitia : MIRINESCU IRINEL

Compartimentul : Atelier vopsitorie

Relatii :

a)       ierarhice: este subordonat maistrului de sectie

b)       functionale: cu toate sectiile S.C.

c)       de colaborare: cu toate compartimentele si sectiile S.C.

Atributii-Lucrari-Sarcini-Responsabilitati

participa la productia din firma pe sectorul vopsitorie

urmareste realizarea tuturor obiectivelor din planul întocmit de maistru

Atributii generale

-trebuie sa cunoasca si sa se conformeze legilor, decretelor, hotararilor, dispozitiilor, deciziilor si reglementarilor in vigoare, care sunt in legatura cu activitatea serviciului

-asigura pastrarea secretului tuturor actelor care constitue secretul de serviciu

-exercita alte atributii, executa alte lucrari sau indeplineste alte sarcini repartizate dse   conducere

-sa cunoasca prevederile Contractului colectiv de munca si a Regulamentului de Ordine Interioara si sa se conformeze intocmai acestora

-sa cunoasca prevederile Decretului 400/1981 si sa se conformeze intocmai acestuia

Punerea in vigoare

Locul/Data:

Seful ierarhic superior..............Titular

EFICIENŢA ECONOMICA A FIRMEI

Pentru a evidentia capacitatea MACON S.A. de a acoperi piata pe care activeaza, o serie de indicatori de performanta ai intreprinderii ne vor oferi o imagine concreta asupra acesteia.

TREND = 24% pe an, crestere 2005 fata de 2004

PRODUCTIVITATE/OM = 205.000$/persoana

COTA ABSOLUTA DE PIATA = 48% (produse zidarie)

COTA ABSOLUTA DE PIATA = 70% (tigla)

COTA RELATIVA DE PIATA = 3,2 (produse zidarie)

COTA RELATIVA DE PIATA = 4,67 (tigla) 

  • MACON S.A. ocupa primele locuri pe piata pe care actioneaza. Utilizand cifra de afaceri a firmei MACON S.A. pe anul 2005 si cota sa de piata, se poate afla cifra de afaceri pe total piata, ulterior putandu-se calcula si restul cotelor de piata.
FIRMA
COTA DE PIATA

ABSOLUTA

COTA DE PIATA

RELATIVA

CIFRA DE AFACERI

(EUR)

MACON

TERAPLAST

IZOBLOC CONSTRUCT

CORA

ADIMET

SOMACO

DELTACONS

ABRIGX

ELPRECO

PREFA

TOTAL

* Datele din tabel sunt valabile pentru sectorul - materiale de zidarie.

Se observa ca MACON detine aproape 50% din cota absoluta de piata, in timp ce cotele celorlati 9 concurenti luati in calcul nu depasesc 15%, fiind si singura firma ce actioneaza pe aceasta piata cu o cota relativa de piata supraunitara. Cifra de afaceri, pe anul 2005 de 13,5 mil. euro, cu mult peste cifrele de afaceri ale celorlalti concurenti sustine imaginea de firma lider a companiei MACON.

Prezentarea eficientei productiei obtinute si vîndute este redata cu ajutorul urmatoarelor grafice si indicatori:


Sursa: Departamentul Productie - Fisa de fabricatie


Indicatori

u.m.

u.m.

Productia marfa în preturi comparabile:

- BVC

Mii Rol lei

Ron lei

- Realizata

Mii Rol lei

Ron lei

Ponderea de realizare a planului

Productia marfa în preturi curente:

- BVC

Mii Rol lei

Ron lei

- Realizata

Mii Rol lei

Ron lei

Ponderea de realizare a planului

Sursa:Departament financiar - Buget venituri si cheltuieli

Tabel Nr.5 - Productia marfa valorica


Sursa:Departament financiar - Buget venituri si cheltuieli

Din tabelul de mai sus se poate observa o crestere evidenta a ponderii de realizare a planului bugetului de venituri si cheltuieli în anul 2005 fata de 2004, în special datorita eforturilor investitionale facute de societate pentru îmbunatatirea tehnologiei de productie. Din pacate nu acelasi lucru se poate observa în anul 2002 fata de 2001; conform tabelului productia în preturi comparabile a crescut simtitor (6%) dar planul bugetului de venituri si cheltuieli prevedea un procent de crestere a productiei cu 25%, procent care nu a fost atins.

Nerealizarea productiei la capacitate se explica prin problematica legata de realizarea parametrilor contractuali cât si celei de promovare a acestor produse noi atât pe piata interna cât si internationala. Prin programele de marketing vor fi finantate activitatile de promovare a produselor firmei MACON pe piata de circa 200 000 RON, din care 23% vor fi dirijate pentru promovarea produselor din vata minerala.

Propuneri si Recomandari pentru o buna strategie manageriala privind utilizarea resurselor societatii într-un mod eficient:

Realizarea unor actiuni radicale de restructurare a societatii care sa conduca la performante, pentru a asigura competitivitatea si profitabilitatea, în conditiile unei concurente între producatorii autohtoni si straini care se face resimtita tot mai puternic pe piata româneasca ; alocarea de resurse financiare pentru modernizarea tehnologiilor produselor si ambalajelor;

Fundamentarea programului de dezvoltare si modernizare a societatii prin studii de piata corect elaborate; corelarea stricta a programului de dezvoltare - modernizare cu resursele financiare alocate;

Realizarea obiectivelor stabilite pentru mentinerea si extinderea pietelor de desfacere a produselor, largirea sistemelor de comercializare a produselor pe piata;

Realizarea actiunilor necesare realizarii programului de export;

O buna motivare a personalului angajat si actionariatului;

Adunarea Generala a Actionarilor a aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2005 într-o varianta foarte optimista. Premisele luate în calcul porneau de la evolutiile optimiste la nivel macroeconomic prin relansarea economica, privatizarea si restructurarea economiei nationale, stoparea inflatiei, eliminarea fenomenelor de coruptie si evaziune fiscala, asanarea economiei nationale de factorii producatori de pierderi si de creante catre bugetul statului respectiv catre bugetul de Asigurari Sociale, consolidarea economiei nationale, protectia sociala si alte perspective optimiste care erau evaluate la începutul anului.

Din pacate, aceste premise macroeconomice nu s-au realizat în foarte mare masura. În aceasta conjunctura macroeconomica, Consiliul de Administratie al societatii si-a stabilit strategii adecvate care sa permita pastrarea echilibrului financiar al firmei dar, în acelasi timp, nerenuntând la realizarea unor obiective strategice de cea mai mare importanta cum ar fi:

Realizarea obiectivelor de modernizare si dezvoltare

Realizarea obiectivelor prin constituirea sistemului propriu de distribuire a produselor, implementarea strategiilor si tacticilor menite sa promoveze vânzarile pentru pastrarea si cucerirea de noi piete de desfacere

Realizarea programelor pentru promovarea exportului

Modernizarea structurii de organizare a societatii si optimizarea functionalitatii compartimentelor sale

Realizarea obiectivelor din domeniul pregatirii manageriale si profesionale, a motivarii personalului salariat si a actionarilor

Protectia sociala a salariatilor societatii

Eliminarea blocajului economico-financiar si a imobilizarilor

Rezultatele îndeplinind bugetul de venituri si cheltuieli arata ca administratia societatii ca si executivul sau au reusit sa presteze o buna strategie manageriala pentru utilizarea resurselor societatii într-un mod eficient. La rezultatele economice bune si buna gestiune a bunurilor societatii au contribuit sistemul de indicatori de performanta continuti de contractele manageriale, ca si stabilirea precisa a sarcinilor profesionale a întregului personal prin fisele posturilor.

Cifra de afaceri reprezinta 212% fata de realizarile anului de baza dar numai 84% fata de prevederile bugetului. Din punct de vedere al potentialului (capacitatea de productie), cifra de afaceri putea fi realizata. Din pacate, în contextul macroeconomic mentionat anterior a scaderii cererii pietei la produse cum sunt: vata minerala, polistiren si tigla. În acelasi context, pretul produselor nu a putut fi aliniat la ritmul inflatiei.

Indicatori

u.m.

u.m.

Profit

Mii Rol lei

RON lei

Rentabilitate

Productivitatea muncii

Rol lei la 1000 Rol lei fond salarii

RON lei la 0.1 Ron lei fond salarii

Lichiditate generala

Solvabilitate patrimoniala

Grad de îndatorare

Sursa:Departament financiar -Rezultate financiare

Tabel Nr.6 - Evolutia indicatorilor de rentabilitate


Sursa:Departament financiar -Rezultate financiare

Indicatorii de eficienta economica precum profitul brut si rentabilitatea au fost influentati de nivelul cifrei de afaceri cât si de nivelul costurilor înregistrate. Volumul total al costurilor a fost influentat nefavorabil cu 2,88 mil. RON prin devalorizarea monedei nationale.


Sursa:Departament financiar -Rezultate financiare

În anul 2005 s-au depus eforturi importante si sustinute pentru scaderea costurilor de productie prin reducerea consumurilor specifice si a normativelor de stoc. S-au obtinut rezultate notabile pentru contorizarea energiei electrice si termice. S-au introdus tehnologii moderne ce au permis reducerea importanta a consumurilor specifice de materii prime si energie (tehnologia pentru realizarea produselor din vata bazaltica, stâlpi centrifugi).

Indicatorul de productivitate a înregistrat evolutii favorabile atât fata de prevederile bugetului de venituri si cheltuieli cât si realizarile anului 2005, aflându-se intr-o continua crestere. Aceste evolutii favorabile au fost determinate de o buna utilizare a capacitatilor de productie, valorificarea superioara a resurselor si utilizarii rationale a fortei de munca.

Gradul de îndatorare al societatii MACON SA a înregistrat o crestere semnificativa pe seama creditului angajat dar pe termen lung resursele financiare angajate vor primi o utilizare eficienta ducând la retehnologizare, modernizarea capacitatilor de productie uzate, cresterea competitivitatii produselor prin reducerea costurilor de productie si cresterea calitatii.

Nivelul sau pe anul 2005 de 43 se încadreaza în limitele clasei B : 30,1 - 50.

Sursa:Departament financiar -Rezultate financiareNivelul indicatorului de solvabilitate este peste 50, cel caracteristic societatilor clasei A, ceea ce denota faptul ca societatea MACON SA Deva este solvabila si cu o structura financiara solida.

Sursa:Departament financiar -Rezultate financiare

Nivelul indicatorilor de eficienta plaseaza societatea MACON SA în zona întreprinderilor cu o situatie financiara stabila, cu capacitate reala de rambursare a creditelor angajate si de plata a dobânzilor datorate din propriile resurse iar pe viitor se prefigureaza o situatie financiara stabila.

Indicatori

u.m.

u.m.

Surse, din care:

Mii Rol lei

RON lei

- amortisment

Mii Rol lei

RON lei

- profit

Mii Rol lei

RON lei

- reducerea impozitului pe profit

Mii Rol lei

RON lei

- credite BERD si BRD

Mii Rol lei

RON lei

- alte surse din anul precedent

Mii Rol lei

RON lei

Sursa:Departament financiar -Buget venituri si cheltuieli

Tabel Nr.7 - Surse de finantare a activitatii MACON SA

Sursele de finantare ale societatii au înregistrat o crestere semnificativa în anul 2004, în special pe seama creditelor angajate de societate. În anul 2005 s-a recuperat o buna parte a investitiei pentru retehnologizare, amortizarea ca sursa de finantare a activitatii fiind de 808 mii RON, aproximativ jumatate din totalul surselor de finantare pe acel an.

Efortul investitional al societatii a fost foarte important : 60% din profitul net plus 11,318 mld. Rol lei lucrari acoperite din lichiditati curente. În anul 2005, societatea a beneficiat si de resurse financiare pe seama reducerii impozitului pe profit în valoare de 1,24 mii RON.

Administratia societatii apreciaza ca rezultatele financiare ale societatii nu s-au ridicat întotdeauna la nivelul potentialului sau real exprimat prin capacitati de productie, nivelul tehnic al dotarii, potentialul uman si capacitatea manageriala. Printre cauzele care au dus la aceste minusuri e de mentionat atât lipsa unei cereri importante de materiale de constructii pe piata româneasca cât si faptul ca societatea mai detine multe tehnologii si produse neperformante. Astfel se impun o serie de masuri precum: reabilitarea tehnologiilor si a produselor, reducerea drastica a costurilor de productie si alinierea calitatii produselor la exigentele pietei de desfacere.

În scopul asigurarii unui bun echilibru financiar , în perioada analizata, s-a urmarit încadrarea în normativele financiare de stoc si pastrarea echilibrului între încasari si plati pe seama cresterii lichiditatilor ca urmare a cresterii vitezei de rotatie a mijloacelor circulante de la 10 rotatii/an în 2004 la 12 rotatii/an în 2005.

Într-o analiza mai detaliata a societatii MACON SA , se va urmari evolutia situatiei posturilor bilantiere , precum si a elementelor contului de profit si pierderi:

Indicatori

u.m.

u.m.

Imobilizari necorporale

Mii Rol leiRON lei

Imobilizari corporale

Mii Rol lei

RON lei

Imobilizari financiare

Mii Rol lei

RON lei

Active imobilizate total

Mii Rol lei

RON lei

Stocuri

Mii Rol lei

RON lei

Active circulante total

Mii Rol lei

RON lei

TOTAL ACTIV

Mii Rol lei

RON lei

Sursa:Departament financiar: Situatia patrimoniului; Balanta de verificare

Tabel Nr.8 - Evolutia situatiei activului bilantier

Din tabelul de mai sus se poate observa o crestere permanenta a activului bilantier în perioada analizata, crestere datorata pe de-o parte inflatiei dar si cresterii activitatii firmei , descoperirea si cucerirea de noi piete de desfacere, dezvoltarea activitatii de export, etc.

Anul 2004 înregistreaza o crestere dubla a imobilizarilor corporale ale societatii, de la 42,4 mld Rol lei în anul 2003 la 80,4 mld Rol lei în 2004, lucru datorat în primul rand investitiilor din credite bancare angajate de societate în vederea achizitionarii de noi capacitati de productie si modernizarea celor vechi. Activele circulante cresc de asemenea aproape dublu între cei doi ani ca dovada a cresterii productiei si a vitezei de rotatie a capitalului. Se poate observa, de asemenea, ca ponderea activelor circulante în total activ creste considerabil în ultimul an al analizei ceea va determina cresterea implicita a lichiditatii firmei.

Cifrele denota o dezvoltare permanenta a activitatii firmei, asigurarea continuitatii activitatii de exploatare prin constituirea unui volum de stocuri dimensionat de cererea pietei si capacitatea de productie în continua crestere, lucru care duce desigur si la scaderea costurilor de productie. Stocurile constituite sunt: destinate pentru productie (servicii/lucrari), aflate în stadiul productiei sau al realizarii serviciilor/si al lucrarilor, precum si în stadiul desfacerii, ca produse finite, marfuri semifabricate:

Elemente de stoc

u.m.

u.m.

Valoare

Pondere în total stoc(%)

Valoare

Pondere în total stoc(%)

Valoare

Pondere în total stoc(%)

Valoare

Pondere în total stoc(%)

Materii prime

Mii Rol lei

RON lei

Materiale consumabile

Mii Rol lei

RON lei

Obiecte de inventar

Mii Rol lei

RON lei

Productie în curs de executie

Mii Rol lei

RON lei

Marfuri

Mii Rol lei

RON lei

TOTAL

Mii Rol lei

RON lei

Sursa:Departament financiar - Fisa de magazie - Gestoc contabil

Tabel Nr9 - Evolutia elementelor de stoc


Daca în primii ani ai perioadei analizate se poate observa o pondere ridicata a stocurilor de materii prime, firma neavând probleme în ceea ce priveste desfacerea marfurilor, în anii 2004-2005 scad stocurile de materii prime si cresc concomitent cele ale productiei în curs de executie ceea ce denota faptul ca productia creste ca urmare a unor capacitati de productie mai mari, rezultate din investitii productive; creste gradul de prelucrare al marfurilor, ponderea stocurilor de productie în curs de executie fiind de 10 ori mai mare în 2005 fata de 2002.

Propuneri si Recomandari

Este necesar sa se faca eforturi sustinute pentru contractarea integrala a fondului de marfa, sarcina prioritara a Directiei Comerciale, prin aplicarea unei strategii elastice vizavi de concurenta, satisfacerea exigentelor pietei, o politica de preturi competitiva. În cel mai scurt termen posibil vor trebui sa se creeze reprezentante comerciale în segmentele de piata cu pondere mare de vânzari (ex. zona Bucuresti, Banat sau judetele din N-V-ul tarii). De asemenea, de importanta primordiala este dezvoltarea activitatii de export în vederea cuceririi de noi piete de desfacere pentru produsele MACON si pentru mobilizarea de valuta în vederea platii creditului angajat pentru dezvoltarea si modernizarea societatii.

Indicatori

u.m.

u.m.

Rezultatul exercitiului

Mii Rol lei

RON lei

Capital propriu

Mii Rol lei

RON lei

Datorii totale

Mii Rol lei

RON lei

TOTAL PASIV

Mii Rol lei

RON lei

Sursa:Departament financiar - Balanta de verificare

Tabel Nr.10 - Evolutia situatiei pasivului bilantier

Patrimoniul propriu al societatii MACON SA a crescut în anul 2005 fata de anul 2004 cu 614 mii RON reprezentând imobilizari corporale din fondurile proprii ale întreprinderii. Datoriile totale ale societatii cresc în anul 2003 de la 6,3 mld Rol lei la 45,7 mld. in 2004 pe seama creditelor angajate. În anul 2005 datoriile totale se ridica la 18,46 mil RON contând în principal credite si dobânzi la credite.

Din tabel se mai poate observa aproape dublarea rezultatului exercitiului în anul 2004 fata de 2003 ca urmare a cresterii volumului fizic al vânzarilor cu circa 15% fata de rezultatele anului precedent. Cresterea este fundamentata de dezvoltarea capacitatilor de productie la stâlpi electrici centrifugati, placaje din marmocim si respectiv mai buna utilizare a capacitatilor de productie la produsele din vata bazaltica.

Indicatori

u.m.

u.m.

Rezultatul curent al exercitiului

Mii Rol lei

RON lei

Cheltuieli totale

Mii Rol lei

RON lei

Venituri totale

Mii Rol lei

RON lei

Rezultatul net

Mii Rol lei

RON lei

Sursa:Departament financiar - Balanta de verificare- Rezultatul financiar

Tabel Nr.11 - Evolutia elementelor contului de profit si pierderi

Contul de profit si pierderi reprezinta atât un instrument previzional de gestiune financiara cât si un document de evidenta contabila prin care se realizeaza încheierea lunara a conturilor de venituri si de cheltuieli ale societatii. În tabelul de mai sus sunt prezentate datele sintetizate pe an pentru evidentierea evolutiei activitatii de ansamblu a societatii MACON SA.

Concluziile care se pot trage în urma analizei critice a datelor din tabel indica o evolutie favorabila a activitatii firmei în conditiile dublarii veniturilor totale în anul 2004 fata de anul precedent, precum si a rezultatului net obtinut. Acelasi lucru poate fi observat si în evolutia cifrelor anului 2005 fata de 2004, societatea comerciala desfasurâd o activitate profitabila si înregistrând la sfârsitul anului 2005 un sold al contului de profit si pierderi creditor, deci un profit net de 1,39 mil RON.

1.6. ANALIZA CONCURENŢEI

Concurentii directi

Pentru a elabora eficient strategiile de marketing, firmele trebuie sa afle cât mai multe informatii despre concurentii lor. Managerii trebuie sa compare permanent propriile produse, preturi, canale de distributie si promovare cu cele ale concurentilor. In acest fel, firma poate descoperi zone de avantaj si dezavantaj concurential. Ea se poate lansa in campanii de marketing eficiente impotriva concurentilor proprii sau poate pregati actiuni defensive puternice pentru contracararea actiunilor acestora .

FIRMA

COTA DE PIATA(%)

MACON

TERAPLAST

IZOBLOC CONSTRUCT

CORA

ADIMET

SOMACO

DELTACONS

ABRIGX

ELPRECO

PREFA

TOTAL

Multi manageri identifica firmele concurente din punct de vedere al ramurii de activitate. O ramura (sector) de activitate este un grup de firme care ofera un produs sau o clasa de produse care pot fi usor inlocuite unele cu altele. Managerii firmei trebuie sa determine care sunt produsele de substitutie in cadrul industriei in care opereaza, pentru a putea concura cu succes pe piata.

Compania MACON S.A. a identificat diferentiat principalii concurenti directi de pe piata romaneasca, in functie de tipurile de produse pe care le realizeaza.

In domeniul produselor de zidarie, se remarca firmele : MACON, TERAPLAST, IZOBLOC CONSTRUCT, CORA, ADIMET, SOMACO, DELTACONS, ABRIGX, ELPRECO, PREFA.

Cotele de piata ale firmelor ce actioneaza pe piata materialelor de constructii se distribuie astfel: TABELUL NR.1

O clasificare a acestora in functie de cota de piata pe care o detin se poate observa in tabelul de mai sus, astfel firma MACON S.A. se situeaza detasat pe pozitia I, cu o cota de piata de 48%, pe locul II se afla TERAPLAST cu 15%, firma IZOBLOC CONSTRUCT se afla pe pozitia a III-a, cu o cota de piata de 10%, in timp ce pe ultimul loc se situeaza PREFA cu doar 1%.

FIGURA NR.1

In domeniul tiglei, principalii concurenti ai firmei MACON S.A. sunt :SIMCOR, PROMIXT, DAFON, PAGODA, CERAMUS.

FIRMA
COTA DE PIATA(%)

MACON

SIMCOR

PROMIXT

DAFON

PAGODA

CERAMUS

TOTAL

Cotele de piata ale firmelor ce concureaza pe piata tiglei se impart astfel :

Se observa ca si pe aceasta piata MACON S.A. ocupa detasat pozitia I, cu o cota de piata de 70%, pe locul II se situeaza firma SIMCOR cu doar 15%, iar pe a treia pozitie se afla firma PROMIXT cu o cota de piata de 8%.


TABELUL NR. 2

FIGURA NR. 2

Nu sunt necesare alte referiri la concurentii directi mentionati, pentru ca acestia produc si/sau comercializeaza produse si servicii asemanatoare cu cele ale MACON-ului, dar de o calitate mai scazuta si la capacitati mai mici.

Concurentii indirecti

Concurenta indirecta trebuie privita din punctul de vedere al pietei, spre deosebire de concurenta directa care exprima competitia privita din punctul de vedere al producatorilor. Concurenta indirecta reprezinta competitia dintre intreprinderile care se adreseaza acelorasi nevoi sau unor nevoi diferite prin oferirea de produse sau servicii diferite[8].

Compania MACON proiecteaza si PRODUCE produse complexe, care pot fi folosite mai ales in incinte mari, de multe ori specializate in diferite domenii ale industriei.

Privitor la acest aspect putem delimita care sunt concurentii indirecti ai firmei si domeniul lor de activitate.

Pe partea de materiale de zidarie, concurenta indirecta se refera la firmele care realizeaza produse romanesti de o calitate scazuta si care, de cele mai multe ori, nu beneficiaza de automatizare straina. Pot fi nominalizate aici doua firme :TERAPLAST BISTRIŢA si DELTACONS TULCEA.

      Ambele au o cifra de afaceri foarte scazuta si se ocupa de acei intreprinzatori cu posibilitati materiale reduse si/sau cu spatii mici de desfasurare a activitatii.

MACON S.A. furnizeaza pachete de produse si servicii clientilor cu contracte de anvergura. Respectivii clienti pot accepta gama completa MACON, compania ocupandu-se in totalitate de proiectul viitor, sau pot apela la firme de dimensiuni mai mici pentru a le oferi o mica parte din necesarul de produse, respectiv produsele pe care sunt specializate acele firme. Aceasta este o forma de concurenta indirecta deoarece partea firmei concurente nu este, in general, mai mare de 20% din volumul contractului, iar produsele furnizate de aceasta nu sunt pe specificul companiei MACON. In aceste conditii, MACON pune totusi clientului sau conditia sa-i dea posibilitatea de a verifica si accepta nivelul calitatii produselor firmei concurente, ori, ca alternativa, sa se sustraga de la orice raspundere referitoare la buna functionare a respectivelor produse, pentru ca MACON nu poate si nu trebuie sa garanteze buna functionare si calitatea unor produse necercetate anterior.

Un ultim tip de concurenta indirecta este acela determinat de firme straine. Astfel, anumiti intreprinzatori, atît interni, dar mai ales externi, pot face o investitie in S.A. folosind utilaje de productie furnizate de o firma straina. Deoarece firma straina nu activeaza pe piata romaneasca, acest tip de concurenta nu poate fi inclusa la concurenta directa. Ar mai trebui mentionat ca acest tip de concurenta poate aparea chiar in interiorul companiei MACON, intre sectii.

O data ce principalii concurenti au fost identificati si evaluati, firma trebuie sa elaboreze strategiile de marketing care sa pozitioneze cel mai bine oferta firmei in raport cu ofertele concurentilor.

Nu exista o strategie universal valabila. Fiecare firma trebuie sa determine care strategie i se potriveste cel mai bine, data fiind pozitia firmei in domeniul ei de activitate, obiectivele pe care le are, oportunitatile si resursele.

In cazul firmei MACON S.A., data fiind pozitia sa de ridicata pe piata interna a tarii noastre, nu mai exista nici o dificultate in abordarea problemei concurentilor directi. Tacticile concurentiale adoptate de MACON S.A. sunt de doua tipuri: apropierea concurentilor directi, atunci cand acest lucru este avantajos pentru companie si este acceptat si de cealalta parte sau distrugerea acestora prin metode de concurenta loiala: calitate mult mai ridicata a produselor, profesionalism, oferta unui service de incredere, preturi mai scazute in raport cu calitatea, si un pachet de servicii bine pus la punct care asigura clientii de performantele ridicate ale companiei MACON.Pacurariu Gheorghe, Bazele marketingului, Editura Mirton Arad, 2001

Thomas J. Michael Manual de marketing Editura Codecs 1998

Ministerul finantelor publice, Reglementari pentru agentii economici, Editura economica, 2003

Thomas J. Michael Manual de marketing Editura Codecs 1995

Ionescu G. C. Cultura afacerilor, Editura Economca, Bucuresti 1997

Thomas J. Michael Manual de marketing Editura Codecs 1998

Kotler P. Managementul Marketingului, Editura Teora, Bucuresti, 1992

stefanescu B. Bazele marketingului Editura ASE Bucuresti, 1995

Document Info


Accesari: 13126
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2023 )