Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
CONCLUZII SI PROPUNERI

Marketing


CONCLUZII sI PROPUNERI

Asa cum o stim cu totii , există aproape tot atâtea definitii ale marketingului, câte persoane sunt doritoare să le ofere. În ciuda acestei varietăti majoritatea contin elemente comune care încep de la consumator si se concentrează asupra lui, marketingul fiind considerat ca un catalizator al relatiilor de schimb ce oferă satisfactie atât cumpărătorului cât si vânzătorului. În realitate marketingul s-a născut o dată cu primul schimb de bunuri si servicii si este un catalizator pentru cresterea economică prin faptul că încurajează specializarea sarcinilor si diviziunea muncii care, la rândul lor au dus la deplasarea accentului către dobândirea avantajului comparativ si implicarea în comertul international.În ultimul deceniu au apărut numeroase best-selleruri manageriale care sustineau că detin secretele succesului competitiv. Putini sunt aceia care au afirmat că este nevoie, pentru a atinge acest obiectiv, de acel ceva numit orientare de marketing. Problema constă în convertirea managerilor la adevărata credintă - aceea în suveranitatea consumatorilor, aspect care constituie sub 454m125e stanta marketingului, si nu specializarea în capcanele functiei de marketing. O atare schimbare necesită o modificare fundamentală a atitudinii, care nu poate fi obtinută decât prin educatie si comunicare.

În această lucrare am arătat că procesul competitiei are loc în cadrul unui mediu comun tuturor firmelor concurente. Acest mediu devine mai complex si se modifică mai rapid datorită schimbărilor tehnologice accelerate si competitiei internationale sporite. Este responsabilitatea conducerii de a supraveghea mediul, astfel încât să se poată atât anticipa , cât si planifica viitorul. O asemenea monitorizare trebuie să fie permanentă si trebuie să cuprindă atât analiza standardizată a mediului ca informatie de intrare în sistemul informational al marketingului, cât si managementul semnalului slab, precum si explorarea mediului de tipul tehnicii QUEST. Analiza mediului trebuie să fie structurată pentru a satisface nevoile celor ce iau deciziile, cei care o vor utiliza ca informatie de intrare în cadrul gândirii si planificării lor strategice. Totodată, ea a devenit o functie specializată, careia îi stau la dispozitie multe instrumente si tehnici profesioniste. Abilitatea în ceea ce priveste definirea si analiza unei probleme nu va cântări atât de mult dacă analistul nu va avea capacitatea de a comunica si altora constatările sale.

O fortă puternică împinge astăzi lumea către o comunitate convergentă unic, iar această fortă este tehnologia. Ea a proletariatizat comunicatiile, transportul, călătoriile, înlesnindu-le si ieftinindu-le, si făcându-le accesibile celor mai izolate locuri din lume. Deodată nimeni si nimic n-a mai fost izolat de atractiile ispititoare ale modernismului. Oamenii de pretutindeni îsi doresc astăzi toate lucrurile de care au auzit, pe care le-au văzut sau pe care le-au încercat cu ajutorul noilor facilităti tehnologice care le coordonează nevoile si dorintele. Iar această coordonare măreste comuniunea globală, omogenizând astfel pietele de pretutindeni. Rezultatul este o nouă realitate comercială, lărgirea explozivă a pietelor globale, pentru a include produse standardizate la nivel global, uriase piete mondiale de dimensiuni nevisate mai înainte.

Analizele si dezbaterile efectuate la nivel mondial în ultimele două decenii, referitoare la problema dezvoltarii economico-sociale continue fara distrugerea echilibrului planetei, au cristalizat treptat un nou concept, si anume "dezvoltarea durabila".

Definit ca fiind "capacitatea de a satisface necesitătile generatiei actuale fără a compromite sansa generatiilor viitoare de a-si satisface propriile necesităti " conceptul a fost dezvoltat si adoptat oficial in 1992 la întâlnirea la vârf de la Rio de Janeiro sub numele de "Agenda 21".

În 1997, Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare a finantat proiectul de înfiintare a "Centrului National pentru dezvoltare durabilă" care a avut ca primă misiune elaborarea "Agendei 21" pentru România.

Având în vedere cele de mai sus, evolutia SEN trebuie sa se înscrie în aceleasi coordonate, impuse de criteriul dezvoltării durabile.

Întreruperile în alimentarea cu energie eletrică oriunde în lume presupun un tablou de genul: luminile se sting, masinile se opresc. Brusc se observă importanta deosebită care revine energiei electrice care controlează pulsul societătii moderne. Pentru că în mod normal alimentarea functionează precis, ca un ceasornic zi de zi, disponibilitatea energiei electrice este considerată un lucru normal. Performantele tehnice de vârf care se află la bază sunt însă trecute cu vederea Fără energie nu se întâplă nimic în lume. Energia simbolizează bunăstare si are o influentă deosebită asupra economiei si politicii.

Integrarea României în structurile UE va însemna respectarea conditiilor impuse de cele două documente importante din domeniul energiei: Tratatul Cartei Energiei si Protocolul pentru eficientă energetică, care stabilesc conditii pentru cooperare în domeniul energiei.

Prin Protocolul pentru eficientă energetică tara noastră se obligă să implementeze strategii de crestere a eficientei energetice pe întregul lant energetic resurse - producere - transport - distributie - utilizare.

Pentru aplicarea dezvoltării durabile în sectorul energetic e necesar să se urmeze următoarele directii :

Promovarea tehnologiilor eficiente de producere a energiei, cu efecte nocive reduse asupra mediului (cresterea performantelor instalatiilor la valorile de proiect; casarea instalatiilor vechi; promovarea tehnologiilor curate)

Promovarea de reglementări si standarde în concordantă cu cerintele internationale

Folosirea unor instrumente fiscale adecvate

Intensificarea activitătii de cercetare - dezvoltare

Eliminarea subventiilor

Descentralizarea activitătilor

Introducerea si stimularea competitiei în piata internă a energiei

Protectia consumatorilor

La Eon Moldova, Electrica detine 49% din actiuni. P nă în 2010 filialele Electrica vor avea capital majoritar privat, prin v nzarea actiunilor către investitori. Simultan se vor oferi spre v nzare p nă la 10% din actiunile societătii respective către salariati. Mai mult, ar putea exista un plasament BERD la optiunea investitorilor strategici.

Se estimează ca până în 2015 actiunile noilor societăti apărute în urma privatizării să fie cotate pe piata de capital. După cedarea controlului asupra filialelor de distributie, dar nu mai târziu de 2015, Electrica intentionează să se pregătească pentru cotarea actiunilor sale pe piata de capital si, eventual, tranzactionarea unei cote de 10% în vederea atragerii de capital pentru diversificarea investitiilor sale si în alte domenii decât energetic.

În cadrul transformarilor si al perfectionarii activitatii de furnizare a energiei electrice se impune realizarea unor masuri care sa orienteze activitatea societatii spre satisfacerea nevoilor clientilor sai în conditii de îmbunatatire a eficientei.

Ca furnizor de energie electrică politica noastră este de a ne mentine consumatorii existenti si totodata să atragem noi consumatori. Astfel, activitatea companiei va creste în importanta, volum si valoare financiara.

Eon Moldova- firma de servicii energetice, va avea succes dacă va fi capabilă să centralizeze planul de servicii si să descentralizeze implementarea acestuia.

Aplicarea cu succes a acestuia necesită trei elemente:

-pregătirea;

-promovarea si dezvoltarea internă;

-rotirea personalului.

Accelerarea concurentei nu ne va permite să asteptăm ca adversarul să facă o miscare si abia apoi să decidem cum să reactionăm. În acest sens noile imperative ale filialei vor fi: - pregătirea continuă a personalului;

- anticipatia.

Pentru punerea în aplicare a strategiei filialei vor fi promovati acei manageri care se disting prin forta personalitătii si competenta în muncă.

Competitia a devenit o ciocnire de strategii, precum si o bătălie a resurselor - capacitatea resurselor fundamentale este un element relativ nou, în care filiala doreste să facă investitii pe termen lung.

Managementul filialei, la toate nivelele, se va referi la crearea conditiilor în care salariatii pot să-si îndeplinească eficient obiectivele.

Gândirea si actiunea noastră nu sunt alternative, ci sunt inseparabile.

Gestionarea conversatiei de afaceri va fi asezată la loc de frunte pe lista de priorităti a oricărui manager din structura filialei.

Unul din principalele obiective ale companiei noastre fiind apropierea către client a fost inaugurat serviciul 939 Tonul Eon - un serviciu telefonic de tip Call Center ca avangardă a dialogului permanent furnizor-client. În spiritul conceptelor One E.on, companiile Eon Moldova si Eon Gaz România se apropie cu încă un pas de clietii săi si au deschis în Bacău si Iasi centre comune de relatii cu clientii Eon. Pentru noi aceste centre sunt consecinta vizibilă a comuniunii celor două companii Eon si a eficientei în noul mod de organizare.

Trebuie să ne gândim că din anul 2008 piata va fi deshisă 100% si clientii casnici vor putea să-si aleagă ce furnizor doresc. Rolul nostru, al angajatilor Eon, este de a sprijini în promovarea acestei initiative si de a îndruma clientii către centrele noastre moderne, în interesul companiei pe care o reprezentăm.

De asemenea, o abordare a concurentei la nivel national este depăsită de multă vreme. EON este unul dintre cei mai mari actori la nivel European care nu doar acceptă piata internă europeană dar o si promovează activ. Din acest motiv ne implicăm pentru crearea unei burse europene centralizate în domeniul energiei si investim în extinderea transfrontalieră a retelei. Pe termen scurt sau lung, vom putea face fată provocărilor asa cum sunt de exemplu preturile corecte, alimentarea în sigurantă cu energie. Integrarea într-o piată europeană concurentială pentru energie nu a fost încă finalizată. La fel ca alte firme nici noi nu ne-am orientat conduita în mod consecvent în functie de acest obiectiv. Dar EON a înteles critica justificată si reactionează deja în mod corespunzător. Prin intermediul măsurilor noastre parcurgem etape către promovarea concurentei în întreaga Europă. Scopul nostru principal este economic si nu politic. Pentru că există într-adevăr o serie de lucruri pe care la putem face mai bine sau nu, am lansat si initiativa în domeniul concurentei. Ar fi bine dacă sistemul politic ne-ar evalua în cele din urmă în functie de faptele noastre din prezent si nu de vechile prejudecăti. Controlul concurential al costurilor cu privire la agentii economici sau controlul preturilor pe pietele de desfacere ori chiar vânzarea fortată a capacitătilor centralelor energetice sunt idei care nu au nici o legătură cu piata si cu concurenta, si nu fac decât să distrugă piata. Prin asemenea măsuri nu se realizează atragerea concurentilor ci descurajarea lor.

a) Priorităti:

- Cresterea eficientei în domeniul achizitiilor

Constituirea pietei de energie electrica în România reprezinta un obiectiv strategic în contextul aderării României la structurile Uniunii Europene si implicit a respectării directivelor Uniunii Europene. Prin adoptarea "Directivei 96/92 EC a Parlamentului si a Consiliului Uniunii Europene privind reglementarile comune pentru piata interna de electricitate" s-au stabilit clar obiectivele si regulile pentru constituirea unei piete europene unice de energie.

Fiecare stat are posibilitatea de a-si organiza sectorul energetic în functie de obiectivele nationale si de prioritatile sale. E.ON MOLDOVA, prin specificul activitatii sale de distributie si furnizare a energiei electrice este parte integranta si importanta a sectorului energetic. Esenta reformei în România consta în schimbarea relatiilor comerciale dintre entitatile rezultate din restructurarea CONEL si ulterior din reorganizarea S.C.Electrica S.A. conform HG 1342/2001.

E.ON MOLDOVA are ca obiectiv prioritar asigurarea alimentarii cu energie electrica a consumatorilor săi. Achizitia de energie electrica are în vedere acoperirea curbei de consum prognozate cu contracte în piata angro de energie electrica si realizarea unui pret mediu de achizitie cât mai mic.

Desi angajatii companiei au multă experientă si sunt foarte motivati, aceasta fiind o bază bună pentru dezvoltarea companiei, avem multe plângeri din partea primarilor, clientilor si presei, iar asta nu poate continua în felul acesta. Într-o piată liberalizată este esential sa existe o relatie bună cu clientii si aceasta este în unele cazuri o problemă legată de atitudinea angajatilor nostri. Ei trebuie să înteleagă că depindem de clientii nostri. În ultimele luni am pierdut multi consumatori eligbili în favoarea competitorilor nostri. Doar făcând dovada experientei noastre înalte si calificate vom avea sansa să-i aducem înapoi. Pentru a supravietui trebuie să fim cel putin la fel de eficienti si de inteligenti ca si concurentii nostri. Dacă vrem să fim una dintre cele mai bune companii de pe piată trebuie să facem multe lucruri, aceasta înseamnă pe de o parte reducerea de personal, pe de alta a angaja oameni noi acolo unde nu avem personal experimentat în cadrul companiei. Consiliul nostru de administratie tocmai a adoptat un program de pensionare anticipată si plecarea voluntară în conditii foarte bune, ceea ce reprezintă baza viitoarelor negocieri cu angajatii.

Realizarea unui pret mediu de achizitie a energiei electrice cât mai redus prin achizitie din Piata Angro de Energie Electrica, în vederea vânzarii acesteia la consumatorii finali (captivi) va avea ca suport initierea urmatoarelor actiuni: diminuarea cantitatilor de energie electrica cumparate de la SC Termoelectrica SA, prin:

- realizarea de importuri de energie electrica;

- încheierea unor contracte de achizitie de energie electrica de la alti furnizori licentiati, la preturi mai mici decât cele practicate de SC Termoelectrica SA.

- încheierea unor contracte bilaterale, la preturi negociate cât mai reduse.

Prin evaluarea continua a riscului la stabilirea prognozei de consum si evitarea pretului marginal de sistem se va actiona pentru gasirea tuturor cailor de diminuare a costurilor legate de achizitia de energie electrica.

Se va analiza permanent oportunitatea încheierii unor contracte de import/export de energie electrica, precum si de tranzit, prin actiuni directe, indirecte sau cosuri energetice cu alti parteneri în cadrul pietei angro de energie electrica.

Pentru evitarea cumpararii de energie electrica la pret marginal de sistem se va monitoriza permanent achizitia de energie electrica si se vor propune actiuni concrete în scopul corelarii consumului cu cantitatile contractate.

Se va urmari extinderea activitatii prin vânzarea de energie electrica la consumatorii eligibili, alti furnizori licentiati si la export, la preturi negociate avantajoase prin achizitia de energie electrica din piata concurentiala, pe baza licentei proprii de furnizare.

De asemenea se va promova o politica adecvata în domeniul meteringului pentru trecerea la functionarea pietii angro de energie electrica cu decontarea orara.

Permanent se vor aplica si respecta legile si reglemetarile ANRE în domeniu si se vor propune noi reglementari pentru perfectionarea pietei angro de energie electrica.

Dacă ne vom rezolva problemele din trecut legate de sustragerea ilegala a energiei electrice, de refacerea infrastructurii, a retelei de distributie a energiei electrice, există un viitor bun pentru EON Moldova. România are o piată bună si în crestere cu multe responsabilităti pentru distribuitorii regionali ca noi. Cu o bună relatie cu municipalitătile si făcând parte din familia EON avem cele mai bune sanse cu putintă.

- Cresterea v nzărilor de energie electrică

Un element esential pentru dezvoltarea oricarei firme este evolutia pietei în care îsi desfasoara activitatea. În sectorul distributiei si furnizarii energiei electrice, o caracteristica importanta a pietei specifice este cresterea vînzarii de energie electrica.

Din evolutia pe ultimii ani se remarca o scadere a consumului la înalta tensiune si o crestere a vânzarii la joasa tensiune. Aceasta se datoreaza în principal cresterii consumului casnic, precum si a celui în sectorul comercial si iluminatul public.

Situatia vânzarii energiei electrice la mari consumatori arata faptul ca în anul 2006, 65% din energie s-a vândut acestora si ca ea a scazut cu 4,5 % fata de anul 2005.

Cauza scaderii este pusa pe seama migrarii unor consumatori acreditati eligibili, mari consumatori de energie, la alt furnizor, cât si diminuarea productiei datorita lipsei pietei de desfacere, incapacitatea de plata care a condus si la deconectarea alimentarii cu energie electrica pe anumite perioade de timp.

La consumatorii casnici, vânzarea de energie electrica a scazut cu 0,19% , fapt datorat cresterii tarifelor de energie electrica si necorelarii veniturilor populatiei cu aceste cresteri.

Ca modalitati de crestere a vânzarii de energie electrica sunt propuneri:

Atragerea de noi clienti prin:

- extinderea retelelor de distributie în zonele cu consumatori potentiali (cu prioritate cele mai eficiente din punct de vedere economic);

- cresterea capacitatii retelelor de distributie existente (trifazari, marire sectiuni, noi puncte de injectie) în zonele cu dezvoltare economico-sociala, pentru marirea posibilitatilor de preluare a sporurilor de putere;

- acordarea de facilitati la plata taxei de racordare;

Promovarea unei politici de marketing care sa încurajeze cresterea consumului de energie electrica pe fondul aplicarii unor tarife stimulative pentru consumatori sau formarea unor pachete atrăgătoare de servicii oferite de EON Moldova;

Atragerea consumatorilor eligibili, drept clienti, este o prioritate pentru noi, acest aspect putând fi fructificat prin promovarea unor preturi care să asigure competitivitatea consumatorilor, fara a afecta fluxul de numerar sau cheltuielile proprii. Propunerile de preturi pentru acesti consumatori trebuie să tină cont si de potentialii competitori, astfel încât să nu se producă migrarea consumatorilor eligibili către alti furnizori.

- se urmăreste încheierea unor contracte de import la preturi avantajoase care să respecte indicatorii de performantă conform licentei de furnizare, în vederea contractării cu consumatorii eligibili rămasi în continuare captivi, prin ofertarea de preturi competitive.

- asigurarea de consultanta consumatorilor pentru alegerea tarifelor, inclusiv prin înregistrarea si analiza curbelor de sarcina;

- informarea consumatorilor despre tarifele existente, pentru care pot opta si asigurarea de echipamente de masurare corespunzatoare;

- informarea prompta a consumatorilor despre noile tarife, avantajele acestora, conditiile de aplicare;

- aplicarea tipurilor de tarife corspunzatoare consumatorilor din toate categoriile, în conformitate cu încadrarea acestora, respectând prevederile legale în vigoare;

- pastrarea consumatorilor acreditati eligibili, prin gasirea de solutii privitoare la oferirea de tarife negociate, avantajoase atât pentru acestia cât si pentru furnizor;

- studierea posibilitatii de elaborare de tarife noi, pentru diferite categorii de consumatori, pe baza de curbe tip de consum;

Scaderea numarului de reclamatii

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv este necesara luarea urmatoarelor masuri :

- Procedurarea activitatilor de rezolvare a sesizarilor si reclamatiilor la toate nivelurile, precum si tratarea uniforma a acestora în toate sucursalele EON Moldova;

- Întarirea controlului la toate nivelurile în ceea ce priveste masurile tehnice si organizatorice luate pentru desfasurarea în bune conditii a activitatii de relatii cu clientii;

- Gruparea tuturor reclamatiilor si sesizarilor pe tipuri de probleme si alocarea diferentiata de resurse materiale si umane, în functie de frecventa si gravitatea problemelor semnalate de clienti;

- Trecerea de la atitudinea reactiva, de raspuns la sesizarile si reclamatiile clientilor, la o atitudine activa, de informare si îndrumare a acestora;

- Analiza periodica a stadiului de îndeplinire a obiectivului fundamental, atât din punct de vedere cantitativ (numar de sesizari si reclamatii) cât si calitativ (rezolvari înainte de termenele legale).

EON MOLDOVA sa se preocupe pentru extinderea sistemelor electronice de plată pentru a veni în întâmpinarea dorintelor clientilor săi si a usura fluxul încasărilor. Sistemele de plată actuale sunt:

Decontarea facturilor prin numerar;

Decontarea facturilor prin direct debit (cont bancar);

Decontarea prin sisteme cu plata anticipată;

Decontarea facturilor prin automate de încasare EASY PAYMENTS;

Decontarea facturilor prin card bancar la terminale POS;

Decontarea facturilor prin card bancar la terminale ATM;

Decontarea prin Internet .

Începând de anul acesta, clientii vor putea achita factura de energie electrică, prin Internet. Această modalitate de plată prezintă avantajul sigurantei, accesibilitătii si al economiei de timp.

Pentru a putea folosi această facilitate, clientul se poate înregistra în baza de date a EON, ca utilizator al contului personal de vizualizare a facturilor si consumului de energie electrică. EON MOLDOVA îsi doreste să ofere permanent clientilor săi noi oportunităti în ceea ce privesc modalitătile de facturare a energiei electrice.
   De asemenea, dorim să fim cât mai eficienti în aceste activităti prin utilizarea unor programe informatice performante, scurtarea timpilor la ghiseu si lucrul cu personal bine instruit .

În contextul functionarii EON Moldova într-un mediu foarte dinamic, atât intern cât si extern, dezvoltarea unor bune relatii cu clientii va constitui un element important în procesul mai larg de creare a imaginii EON Molodva .


b) Rezultate estimate

Formarea unei imagini favorabile firmei ;

Îmbunătătirea comunicării furnizor-client;

Îmbunătătirea utilizării resurselor umane;

Scăderea cheltuielilor generale de administratie cu cca. 3 % si cresterea veniturilor,etc.

Eon Moldova îsi propune urmarirea îndeplinirii obiectivelor cu incidenta asupra activitatii sistemului energetic din România extrase din "Tratatul pentru crearea Comunitatii Energiei în Europa de Sud Est".

Derularea activitatii aferente colaborarilor/contactelor EON cu diverse companii ce ofera servicii si produse corespondente activitatii de distributie.

Initierea si dezvoltarea contactelor cu diverse companii de electricitate si firme straine; firme de consultanta si asistenta de specialitate; societati comerciale în domeniile de interes ale E.ON MOLDOVA în vederea posibilitatii de evaluare comparativa cu alte tari si de aliniere la nivel mondial a actiunilor viitoare în domeniile de interes ale Sistemului Energetic Românesc.

Identificarea pietelor pe care E.ON MOLDOVA îsi poate oferi serviciile si a partenerilor cu care se poate asocia în vederea furnizarii de servicii;

Construirea unei imagini cât mai complete despre oferta potentială privind pietele pe care EON Energie si Ruhrgas îsi pot oferi serviciile si a partenerilor cu care se pot asocia în vederea furnizarii de servicii; Intensificarea cooperarii cu firme externe în vederea diversificării activitătilor EON.

Prospectarea posibilitatilor de dezvoltare a unor relatii de parteneriat sau crearea unor societi mixte cu parteneri externi.

Prospectarea posibilitatilor de extindere a diferitelor activitati, derulate în cadrul firmei E.ON MOLDOVA, în afara granitelor României, în parteneriat sau prin participare exclusiva;

Firma Romsys din Bucuresti se va ocupa de consultantă în afaceri si implementarea unui sistem informatic care să centralizeze rapoarte pentru administratia de stat, pentru ANRE, pentru OPCOM dar si la nivel de Companie. La Munhen vor fi centralizate datele din Germania, Bulgaria, Ungaria si România, acest lucru fiind posibil deoarece toate tările vor utiliza acelasi sistem informatic "SAP".

Afilierea si reprezentarea E.ON MOLDOVA la organizatii, organisme si asociatii internationale:

CIRED - Congrčs International des Réseaux Electriques de Distribution

CIRED - principala organizatie internatională activă în domeniul distributiei energiei electrice este reprezentată în întreaga lume prin cele 33 de Comitete nationale, respectiv Comitete afiliate CIRED, printre care se numără si CNR CIRED (Comitetul Român CIRED Afiliat), a cărui activitate este coordonată si se desfăsoară în cadrul SEN

https://cired.electrica.ro

EURELECTRIC - Uniunea Industriei de  Electricitate
www.eurelectric.org

Eon Moldova are reprezentanti în structura de expertiza EURELECTRIC: Comitetul "Management": Grupul de Lucru: Probleme sociale si resurse umane; Reteaua de Experti: Management în domeniul Afacerilor Internationale;

Comitetul Retele: Grupul de Lucru Distributia energiei electrice si Comitetul Piete: Grupul de Lucru Schimbarea furnizorilor;

CNR CME - Comitetul National Român al Consiliul Mondial al Energiei www.cnr-cme.ro

CIGRE - Consiliul International al Marilor Sisteme Electrice de Înaltă Tensiune.

EON Moldova este membru colectiv CIGRE fiind reprezentată în Comitetul de Studiu 6: Sisteme de distributie si generare distribuită si Comitetul de Studiu 5: Piete si reglementari; Comitetul de Cabluri B1;

EON Moldova este un participant activ la activitatile promovate de CNR-CME si un partener traditional la lucrarile FOREN.

ECEEE - Consiliul European pentru Eficientă Energetică www.eceee.org

Promovarea participarii reprezentantilor E.ON MOLDOVA la: specializari, schimburi de experienta, scolarizari, manifestari internationale.

Documentarea asupra celor mai noi informatii la nivel international din domeniile de interes si diseminarea acestora.

UE anuntă o nouă revolutie industrială -Neelie Kroes, comisarul european pentru Concurentă, si Peter Mandelson, comisarul european pentru Comert, au insistat pentru liberalizarea accentuată a sectorului de energie, în timp ce comisarul pentru Industrie, germanul Guenter Verheugen, si cel pentru Transport, francezul Jacques Barrot, se opun schimbărilor radicale. Comisia Europeană a prezentat de curând o nouă politică energetică, care cuprinde propuneri referitoare la cresterea utilizării combustibililor alternativi si la reducerea consumului energetic, pe fondul modificarilor climatice. Noua strategie îsi propune să reducă emisiile poluante cu 30 la sută până în 2020 Presedintele CE, Jose Manuel Barroso cere reducerea dependentei de gaz si petrol si orientarea spre energiile neconventionale. Noile măsuri au fost luate pe fondul nelinistii provocate de intreruperea livrărilor de petrol din Rusia.

Executivul european consideră că tările dezvoltate, în frunte cu cele 27 de state membre ale Uniunii, ar trebui să-si fixeze ca obiectiv reducerea cu 30 la sută a emisiilor lor de gaze cu efect de seră în cadrul unui nou acord international, care să intre în vigoare în 2012, când expira Protocolul de la Kyoto.

Comisia va pleda pentru economii serioase la energie si mai ales pentru investitii în energiile regenerabile (electricitate, biocarburanti), a căror pondere va ajunge la 20 la sută pană în 2020.

Comisia pledează de asemenea, dar într-o manieră prudentă si indirectă, pentru energia nucleară, enumerându-i avantajele din punct de vedere al costurilor, emisiilor de dioxid de carbon si independentei. Energia nucleară, folosită cel mai intens de Franta, reprezintă 30 la sută din produtia electrică a UE si este prezentă în 15 dintre cele 27 state membre. Comisia Europeană sustine că decizia de a produce energie electrică în centrale nucleare trebuie să apartină guvernelor nationale. Pe de altă parte, sectorul de electricitate va necesita, în următorii 25 de ani, investitii de circa 900 miliarde de euro, pentru înlocuirea si cresterea capacitătii unitătilor de productie. Documentul prezintă trei metode de îmbunătătire a sistemului de reglementare din sectorul de energie. Cea mai radicală variantă presupune formarea unei noi entităti la nivelul comunitătii europene, care să preia responsabilitatea stabilirii unor noi reguli pe piată de electricitate si gaze naturale, astfel încât să fie facilitate relatiile comerciale transfrontaliere.

Pentru a mentine succesul în companie, permanent "se va privi în oglindă si se va uita pe fereastră la piete si concurenti".


Document Info


Accesari: 18903
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )