Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
REGULAMENTUL INTERN FIRMA

Marketing


REGULAMENTUL INTERN

a). DISPOZITII GENERALEArt. 1 Prezentul Regulament intern este intocmit in concordanta cu

prevederile Legii nr. 53 /2003 si se aplica tuturor angajatilor societatii comerciale EXEMPLU S.R.L., incadrati cu contract de munca pe perioada nedeterminati si determinata, cu durata normala sau partiala de lucru .

b). DREPTURILE SI OBLIGA TIlLE CONDUCERII S.C. EXEMPLU

S.R.L.

Art. 2 Prin persoane cu functii de conducere, in se 20520o1410u nsul prezentului Regulament se inteleg: administratorul care este Directorul general, directorii executivi si sefii de Compartimente.

Art. 3 Persoanele cu functii de conducere mentionate la art. 4 au urmatoarele drepturi:

Sa adopte, conform fiselor posturilor, toate deciziile care se impun in scopul asigurarii desfasurarii corespunzatoare si in conditii de siguranta a realizarii prosusului si/sau serviciilor, asigurarii eficientei si rentabilitatii intregii activitati.

Sa stabileasca organizarea si functionarea intreprinderii

Sa foloseasca rational si eficient forta de munca ;

Sa dea dispozitii de lucru salariatilor, in limitele de competenta si legalitate si sa controleze modul de indeplinire a lor;

Sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii si prevederilor prezentului Regulament intern.

Art 4 Persoanele cu' functii de conducere mentionate la art. 4 au

urmatoarele obligatii:

Sa asigure cunoasterea si respectarea legislatiei si normelor cu caracter de reglementare aplicabile in domeniul de activitate al societatii comerciale ;

Sa asigure resursele materiale si umane necesare desfasurarii activitatilor;

Sa asigure conditiile de munca, conditiile tehnice si organizatorice conditiile de protectia muncii si cele privitoare la prevenirea si stingerea incendiilor ;

Sa aloce atributiile si sarcinile personalului de executie si sa

urmareasca indeplinirea acestora;

Sa asigure instruirea personalului privitor la normele tehnice si de

functionare ale aparaturii, masinilor si utilajelor, nonnele igienico-sanitare, a

normelor de prevenire si stingere a incendiilor si sa verifice respectarea acestora ;

Sa asigure paza patrimoniului si sa protejeze drepturile societatii,

inclusiv dreptul de proprietate industriala si inteleetuala;

c). ORGANIZAREA TIMPULUI DE MUNCA SI DE ODIHNA

Art. 5 Durata normala a timpului de lucru este de 40 ore / saptamana, cu program zilnic de lucru este intre orele 8 :00 - 16 :00 ;

Art. 6 Concediul de odihna se acorda salariatului, in conditiile legii, pe baza solicitarii exprimate in scris, eu eel putin 30 zile inainte.

d). REGULI PRIVIND PROTECTIA, IGIENA, SECURITATEA SI

SANATATEA IN MUNCA

Art. 7 Functiile de conducere instruiesc angajatii cu privire la prevederile legale referitoare la sanatatea si seeuritatea la locul de munca, iar angajatii sunt obligati sa le cunoasca si sa le respecte.

e). REGULI PRIVIND RESPECT AREA NEDISCRIMINARII $1 AL INLA TURARII ORICAREI INCALCARE A DEMNITATII

Art. 8 La baza relatiilor de munca functioneaza principiul egalitatii de tratament fata de toti angajatii, orice discriminare directa sau indirecta bazata pe criterii de sex, orientare sexuala, earacteristici genetice, varsta, apartenenta sociala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politiea, apartenenta sindicala, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, fiind expres interzisa.

f). DREPTURILE SI OBLIGATIlLE ANGAJA TILOR

Art. 9 Angajatii au urmatoarele drepturi :

Beneficiaza de drepturile conferite de lege;

Beneficiaza de respectarea demnitatii si constiintei sale, fara nici o discriminare ;

Dreptul la plata egala pentru munca egala, dreptul la egalitate de sanse si tratament, dreptul la protectia datelor eu caracter personal, dreptul la protectie impotriva coneedierilor nelegele.

Dreptul la repaus zilnic si saptamanal si la concediu de odihna anual ; Art. 10 Angajatii au urmatoarele obligatii :

Sa pastreze confidentialitatea asupra tuturor informatiilor tehnice, comerciale, contractuale, de afaeeri, etc. ale societatii si sa transfere sau sa utilizeze informatiile respective numai in folosul societatii

Sa respecte atributiile si sarcinile allocate de sefii ierarhici S1 sa

raspunda de indeplinirea lor in fata acestora ;

Sa cunoasca si sa respecte normele, regulamentele, politicile procedurile si instructiunile interne adoptate, stabilite sau puse la dispozitie de societate ;

Sa respecte dispozitiile sefilor ierarhici ;

g). PROCEDURA DE SOLUTIONARE A CERERILOR SAU RECLAMA TIILOR INDIVIDUALE ALE SALARIA TILOR

Art. 11 Cererile sau reclamatiile individuale ale salariatilor se formuleaza direct in cadrul audientelor tinute de conducere in ziua de miercuri, orele 12.00 - 14.00 sau se inainteaza in forma scrisa conducerii societatii, care in termen de 30 de zile de la data audientei sau inregistrarii va comunica in scris angajatului modul de solutionare.

h). RASPUNDEREA DISCIPLINARA

Art. 12 Abaterea disciplinara este o fapta in legatura cu munca si care consta intr-o actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie de catre salariat, prin care acesta a incalcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractu colectiv de munca aplicabil, ordinele si dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici

Art 13.Abaterile disciplinare se pot sanctiona, functie de fapta savarsita si functie de vinovatie, dupa caz, eu :

Avertisment scris ;

Suspendarea contractului individual de munca pentru o perioada ce nu poate depasi 10 zile lucratoare ;

Retrogradarea din functie, pentru o durata ce nu poate depasi 60 zile lucratoare ;

Reducerea salariului de baza pe o durata de 1- 3 luni cu 5 + 100/0 ;

Reducerea salariului de baza si/sau, dupa caz, si a indemnizatiei ,de conducerepe o perioada de 1- 3 luni, cu 5 + 10% ;

Desfacerea disciplinara a contractului individualde munca

Art. 14 Gradul de vinovatie al angajatului cu privire la fapta savarsita se va cerceta si analiza, conform dispozitiei conducerii.

Aprobat, Administrator


Document Info


Accesari: 9436
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )