Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
ACTIVITATI CU VALOARE INSTRUCTIV - EDUCATIVA

profesor scoala

scoala cu clasele I-VIII,

,,Alexandru Deparateanu"

Municipiul Rosiorii de Vede
Judetul TeleormanRAPORT DE AUTOEVALUARE


Numele si prenumele : P O P A E U G E N

ACTIVITATI CU VALOARE

INSTRUCTIV - EDUCATIVA


a) Rezultate obtinute in pregatirea elevilor


În aproape 31 ani de activitate didactica, am avut posibilitatea sa lucrez în mai multe colective didactice si, implicit, cu diferite colective de elevi, atât din mediul rural, cât si din mediul urban. Parerea mea a fost, totdeauna, ca elevul, partenerul activitatii mele, este de fapt, un suflet nevinovat, un copil, ce asteapta de la mine blândete, întelegere, cooperare, afectiune de parinte, în calauzirea lui pe lungul drum al cunoasterii, al descifrarii tainelor citi-scrisului si socotitului.

De aceea mi-am propus sa cunosc bine elevii cu care lucrez, sa le cunosc posibilitatile intelectuale, stilul de munca, idealurile, problemele de familie, urmarind permanent sa îmbunatatesc comunicarea dintre mine si elevii mei spre a asigura feed - back-ul în comunicare. Permanent am avut în vedere asigurarea unui climat favorabil procesului de învatare si cunoasterea psiho-sociala a colectivelor de elevi pe care le-am condus, a conditiilor familiale de care dispune fiecare elev, a întocmirii fiselor psiho-pedagogice ale acestora. Pentru aceasta am studiat modificarile aparute în structura planului de învatamânt, a materiei ce trebuie parcursa în cadrul fiecarei arii curriculare, a studierii materialelor si cartilor cu tema psihologica aparute în librarii sau în revistele de specialitate.

Ca învatator m-a preocupat pregatirea mea spre a fi la nivelul cerintelor din învatamânt, consultând în acest scop, materiale de specialitate, insistând pe cunoasterea manualelor si programelor scolare, în vederea proiectarii activitatii mele didactice, alegând metodele si procedeele adecvate realizarii obiectivelor generale si specifice propuse. Am avut în vedere corelarea continutului activitatii de învatare cu obiectivele-cadru si de referinta ale curriculumului si cu numarul de ore afectat la fiecare nive 19419g612t l de clasa. Acestea se regasesc în faptul ca elevii mei stiu sa citeasca corect, fluent, expresiv, sa scrie lizibil, sa respecte cerintele impuse de normele limbii literare, de regulile de ortografie si de punctuatie, stiu sa extraga idei dintr-un text literar, sa le dezvolte si sa povesteasca un text.

Am participat în anul 1998 la reciclarea cu învatatorii de la cls. I, desfasurata la scoala Gala Galaction (fosta Nr. 3) pentru aplicarea noilor programe în schimbarea manualelor.

În perioada 13-17 iunie 2000 si 16-17 iunie 2004, am participat la Stagiul de formare ,,Consiliere si orientare scolara", desfasurat la scoala cu cls. I-VIII ,,Mihai Eminescu din Rosiorii de Vede, în urma careia mi s-a eliberat ,,Adeverinta", nr. 2341/19.10.2004 pentru efectuarea acestei reciclari. Cu aceasta ocazie am participat la un proiect psiho-pedagogic de studiu de caz al copiilor, revenindu-mi sarcina de a ma ocupa de un copil din clasa. Actiunea încheindu-se cu un plan de lectie la stiinte, lucrari ce se gasesc la Casa Corpului Didactic din Alexandria (a se vedea ANEXE, Adeverinte Nr. ).

Am fost interesat de întocmirea planificarii anuale si semestriale, la fiecare arie curriculara din planul de învatamânt, urmarind parcurgerea ei ritmice si realizarea obiectivelor propuse în cadrul fiecarui obiect din programa scolara, conform modificarilor aparute în parcurgerea ariilor curriculare si indicatilor primite de la conducatorii de cercuri pedagogice si a inspectorilor de specialitate sau teritoriali.

Pentru ca elevii sa participe cu interes la activitati si sa fie interesati de materia predata am prezentat clar obiectivele si scopul lectiei ce va fi parcursa.

Continutul procesului de învatare, a fost adaptat obiectivelor anuntate, urmarind ca legaturile dintre diferite parti ale orei sa fie clare si logice. Pentru ca materia sa fie parcursa cu usurinta si placere am folosit metode, procedee, mijloacele si materialele de învatamânt diversificate, iar proiectarea fiecarei lectii a urmarit captarea atentiei elevilor. Varietatea mijloacelor si procedeelor, a materialelor si mijloacelor de învatamânt întrebuintate am facut ca elevii sa fie atenti si sa participe activ la fiecare ora. Asigur optim organizarea colectivului si a activitatii, creez climatul afectiv-emotional (stimulez interesul pentru cunoastere, favorizez satisfacerea reusitei fiecarui elev, creez un climat de dialog autentic, încurajez manifestarile independentei, originalitatii, gândirii noncomformiste, creatoare; laud si evidentiez, dupa caz). Consider ca reusesc sa captez atentia elevilor, prin expunerea unor continuturi clare, la nivelul exigentelor, dar si la nivelul de întelegere al elevilor. Copiii reusesc sa urmareasca fara dificultate, sa înteleaga si sa participe activ la actul didactic.

Consider ca ma mentin într-o relatie corecta cu elevii mei, tratându-l pe fiecare ca subiect al procesului de instruire si educare. Ţin cont de particularitatile de vârsta si individuale, sunt condus de un spirit de credinta si dreptate fata de fiecare copil în parte. Le înteleg universul, sunt apropiat de problemele si sufletul lor, ma adresez civilizat, fara trivialitati, îmi pastrez calmul si buna dispozitie necesare unui climat socio-afectiv normal. Între mine si elevii mei nu exista o stare conflictuala, ci una de empatie. Relatiile dintre mine si elevi au fost armonioase, facându-ma placut elevilor clasei pe care o conduc.

În aprecierea si evaluarea elevilor, am tinut cont de modul de participare a scolarilor la ore conform obiectivelor si scopului anuntat la începutul fiecarei lectiei, folosind mai multe modalitati de a controla ceea ce si-a însusit si învatat fiecare elev.

Evaluarea si competenta nivelului de pregatire, am avut-o în vedere, prin ritmicitatea notarii cu obiectivitate a elevilor, cautând ca valoarea calificativelor obtinute sa aiba acoperire în nivelul de cunostiinte al elevului, în stabilire si respectarea unor cerinte unitare de catre tot colectivul clasei. Notarea si evaluarea elevilor a fost facuta utilizând o diversitate de procedee de apreciere: verificare orala, teste formative, sumative, proiecte, lucrari individuale si colective.

În conducerea colectivului de elevi am cautat sa cunosc si sa înteleg fiecare elev în parte, încercând sa rezolv problemele vârstei lor si a modului de pregatire în cadrul fiecarei ore, a relatiilor pe are fiecare dintre ei le are cu colegii de clasa sau unitate. M-a preocupat crearea si realizarea unui climat favorabil socio-afectiv, pozitiv al grupului de elevi pe care-l conduc. Am dat dovada de spirit de dreptate în neîntelegerile iscate între ei si am avut grija de modul de formulare a aprecierilor pozitive si negative, a diferitelor activitati sau fapte întâmplate în clasa, în scoala sau pe strada. Manifest, în activitatea de zi cu zi, sociabilitate, punctulitate, seriozitate, interes pentru nou, respect pentru toti, tact si echilibru emotional. Ma preocupa continua mea perfectionare, sunt la curent cu noutatile si literatura psiho-pedagogica si cea de specialitate. Sunt abonat la reviste, ma preocupa îmbunatatirea stilului de lucru individual si promovarea celui de echipa, într-o scoala în care etnia romilor este reprezentata într-un proces mare. Am o viziune integratoare, nu discriminatorie, ocupându-ma permanent de acordarea unor sanse egale elevilor din aceasta etnie.

Raportându-ma la conditiile materiale si sociale ale elevilor mei, la nivelul lor intelectual, am fost preocupat de pregatirea cât mai buna a acestora, aplicând - dupa situatie - colectiv sau diferentiat, metode si tehnici specifice de învatare si educare.


b.     Activitatea Comisiei metodice si a

Cercurilor Pedagogice


În calitate de responsabil al Comisiei metodice a învatatorilor din unitatea noastra m-a preocupat organizarea, proiectarea si realizarea cât mai buna a întregii activitati a colectivului de catedra din scoala.

Am participat la toate activitatile comisiilor metodice din unitatile în care am fost repartizat sustinând lectii si referate si participând activ la discutiile ce au avut loc pe marginea activitatilor desfasurate.

Am fost ales si desemnat, din anul 1992 pâna în anul 2001 responsabilul Comisiei metodice a învatatorilor din scoala, preocupându-ma permanent sa ma documentez, sa fiu la curent cu noutatile pe care le implica aplicarea reformei în învatamânt si caut sa le aplic în practica de zi cu zi (a se vedea ANEXE, Adeverinte Nr. ).

În calitate de responsabil al Comisiei metodice a învatatorilor din unitatea noastra m-a preocupat organizarea, proiectarea si realizarea cât mai buna a întregii activitati a colectivului de catedre din scoala.

În cadrul comisiei metodice din unitate am sustinut urmatoarele activitati:

- 1994 - Muzica - ,,Sunetul si nota La" - (cls. a III-a);

- 2000 - Optionale: lectia-spectacol: ,,scoala mea" (cls. I).

si numeroase referate printre care reamintesc:

,,Integrarea materialului imagistic si beletristic în lectia de istorie la cls. a IV-a";

- ,,Folosirea comunicatiei si tehnologiei informatiei în educatie";

,,Jocurile folosite la orele de educatie muzicala la clasa a III-a".

Ca responsabil al Comisiei metodice a învatatorilor din scoala noastra, am facut parte din Consiliul de Administratie, Comisia pentru acordarea burselor elevilor. În anul 1981 la Comisia metodica a învatatorilor din scoala noastra este o alta colega în prezent fiind liderul sindical SIP Teleorman din aceasta unitate.

În cadrul Cercului pedagogic al învatatorilor pe diferite clase m-am facut prin permanenta prezenta si discutiile asupra lectiilor, prin sustinerea de-a lungul timpului numeroase lectii si referate printre care amintesc:- 1976 - Limba si literatura (abecedar) româna: ,,Litera M" (cls. I) - scoala Scrioastea;

- 1980 - Cunoasterea mediului înconjurator: ,,Circuitul apei în natura" (cls. a IV - a) - scoala Scrioastea;

- 1984 - Matematica: ,,Împartirea unui numar la un numar de o cifra" (cls. III-a);

- 1989 - Istorie: ,,Epoca lui Mihai Viteazul" (cls. a IV-a) - scoala Scrioastea;

- 1993 - Muzica: ,,Nuantele" (cls. II- a) - scoala Nr. 2 Rosiorii de Vede;

- 1996 - Schimb de experienta cu directorii din zona Rosiori: ,,Spectacol" (cls. I-VIII) - scoala Cu cls. I-VIII ,,Alexandru Deparateanu;

- 2000 - Optionale: lectia-spectacol: ,,scoala mea" (cls. I) scoala cu cls. I-VIII ,,Alexandru Deparateanu", având ca tema realizarea unor activitati comune pe orele optionale. Lectia a constituit un model si a fost apreciata de colegii participanti ai cercului respectiv, detasându-se prin valoarea calitativa a programului prezentat si implicatiile pe care le creeaza colaborarea cadrelor care desfasoara orele optionale.


- 2000 - Am fost creatorul si regizorul lectiei-spectacol ,,scoala mea", prezentat în cadrul cercurilor reunite ale învatatorilor si profesorilor de limba româna si matematica, spectacol reluat cu ocazia ANIVERSĂRII scolii, a sfârsitului de an scolar (a se vedea ANEXE, Coperti Nr. ).


c)  Performante in pregatirea elevilor la

concursuri si olimpiade scolare


Felul în care mi-am desfasurat orele, i-a determinat pe elevi sa îndrageasca obiectele studiate, sa le acorde respect si sa se pregateasca cu seriozitate, între mine si ei existând un permanent dialog atât în orele de curs, cât si în afara acestora: în sala de clasa, în organizarea si desfasurarea unor concursuri, în pregatirea diverselor programe artistice, organizate la nivel de clasa, de scoala, de municipiu si judetean.

Împreuna cu alti colegi am îndrumat si elaborat materialul pentru participarea la concursului de nivel national ,,P & G", fapt ce a condus la câstigarea locului I de catre unitatea noastra, la dotarea ei cu 5 calculatoare profesionale IBM si racordarea scolii la Internet. Mentionez ca acest concurs a fost câstigat pentru sectiunea ,,Modalitati de utilizare a calculatoarelor în scoala" - material la care am lucrat si pe care l-am coordonat direct

Cu elevii claselor pe care le conduc, în orele de educatie muzicala, am participat cu desene, machete si referate la acest concurs de nivel national care ne-a adus multe satisfactii si împliniri, contribuind astfel la îmbogatirea bazei materiale a unitatii cu unele dintre cele mai performante mijloace de învatamânt.

Ma voi opri mai întâi la participarea elevilor la:

- 1984 - OLIMPIADA DE LIMBA sI LITERATURA ROMÂNĂ unde au obtinut locul I si III prin elevii Rusu Cristian si Rusu Zoica la faza judeteana la Cs. I-IV, institutia în care veneai cu elevi de la tara si concurând cu copii din cele mai bune scoli din orasele judetului;

- 1984 - OLIMPIADA DE MATEMATICĂ, în aceleasi conditii, am obtinut locurile I si II cu elevii Costea Aurelia si Rusu Cristian;

- 2004 - concursul international de matematica ,,CANGURUL", 7 elevi din clasa a III - a B, clasa pe care o conduc în prezent au obtinut punctaj aproape maxim.

Elevii nostri au avut astfel ocazia sa intre în competitie cu elevi foarte buni de la unitati scolare cu renume, dar si cu ei însisi si de cele mai multe ori sa nu fie mai prejos.d). Rezultate in activitatea extrascolara


De-a lungul timpului, ca învatator sau ca profesor suplinitor de muzica am fost cel care a înfiintat, condus, dirijat si coordonat mai multe activitati educative la nivelul scolii, comunei, orasului, intercuascului (Brebina, Cucuieti, Maldaieni, Didesti, Stejaru, Draganesti de Vede, Vedea, Rosiorii de Vede, Alexandria), judetului, Târgoviste, Saliste (Sibiu) si la nivel national.

La Scrioastea, sat unde m-am nascut si unde am fost initial învatator am înfiintat o formatie de muzica populara si un grup vocal instrumental cu care am obtinut de-a lungul timpului numeroase locuri I la nivel judetean, interjudetean si national. Pentru ca diplomele au disparut din unitate si nimeni nu mai stie nimic de ele dupa revolutie, premiile se pot reface cu aproximatie utilizând ,,Cartea de aur" a Scolii Scrioastea si presa timpului unde erau mentionate la fiecare editie de concurs. Mentionez ca numai în anul 1989 am avut zece locuri întâi la nivel national, dar pentru ca o scoala ca Scrioastea nu putea aparea în concurs cu 10 formatii, 3 - 4 erau oprite pentru scoala Scrioastea, restul fiind împartite în functie de grila de concurs altor scoli din orasul Rosiorii de Vede sau Casei Pionierului din Rosiorii de Vede. As putea reface pentru locurile I la nivel national o parte din aceste premii (a se vedea ANEXE Documente ):
- 1977 - Locul I cu taraful de muzica populara cls. I-IV, la nivel national;- 1979 - Locul I cu orchestra de muzica populara a cls. V-VIII, la nivel national;- 1981 - Locul I cu orchestra de muzica populara a cls. V-VIII, la nivel national;

- 1981 - Locul I cu formatia vocal instrumentala de muzica populara a cls. V-VIII, la nivel national;

- 1981 - Locul I cu taraful de muzica populara al cls. I-IV, la nivel national;- 1983- Locul I cu taraf de muzica populara al cls. V-VIII, la nivel national;

- 1983 - Locul I cu formatie vocal instrumentala de muzica populara a cls. V-VIII, la nivel national;

- 1983 - Locul I cu orchestra de muzica populara a cls. I - IV, la nivel national;

- 1983 - Locul I cu solistul instrumentist de muzica populara, la vioara Pândea Iulica cls. I- IV, la nivel national;- 1985 - Locul I cu orchestra de muzica populara a cls. V-VIII, la nivel national;

- 1985 - Locul I cu formatia vocal instrumentala de muzica populara a cls. V-VIII, la nivel national;

- 1985 - Locul I cu taraful de muzica populara a cls. I-IV, la nivel national;- 1987 - Locul I cu orchestra de muzica populara a cls. V-VIII, la nivel national;

- 1987 - Locul I cu formatie vocal instrumentala de muzica populara a cls. I-IV, la nivel national;

- 1987 - Locul I cu solist instrumentist (vioara) Pândea Iulica a cls. V-VIII, la nivel national;

- 1987 - Locul I cu solista de muzica populara stefan Lavinia de la cls. I-IV, la nivel judetean;

- 1987 - Locul II cu solista de muzica populara Ivan Tatiana de la cls. V-VIII, la nivel judetean;

- 1987 - Locul II cu taraful de muzica populara de la cls. I-IV, la nivel judetean;

- 1987 - Locul II cu solista instrumentist (acordeon) de muzica populara Parpala Adrian de la cls. V-VIII, la nivel judetean; - (a se vedea ANEXELE Documente ).

În anul 1988 am fost trimisi de I.S.J. Teleorman, împreuna cu câte 20 de elevi (toate formatiile instrumentale de muzica populara, ale judetului, ocupante ale locului I pe tara), într-o tabara de pregatire la Saliste - Sibiu, timp de doua saptamâni, pentru organizarea unei actiuni culturale de mare anvergura. Tabara a avut ca scop pregatirea a trei piese în comun, sustinerea unui program de doua ore pe fiecare noapte de catre fiecare formatie în parte, în taberele din împrejurimi, excursii în zona Sibiului (Paltinis, Saliste, Sibiul istoric, Dumbrava Sibiului), cunoasterea istoriei acelor locuri, întreceri sportive între formatii sau între diferite tabere din apropiere. Actiunea s-a încheiat cu sustinerea unui program artistic de catre toate formatiile reunite la Casa de Cultura din Alexandria.- 1989 - Locul I cu orchestra de muzica populara a cls. V-VIII, la nivel national;- 1989 - Locul I cu formatia vocal instrumentala de muzica populara a cls. V-VIII, la nivel national;

- 1989 - Locul I cu taraful de muzica populara al cls. V-VIII, la nivel national;

- 1989 - Locul I cu orchestra de muzica populara a cls. I-IV, la nivel national;

- 1989 - Locul I cu formatie vocal instrumentala de muzica populara a cls. I-IV, la nivel national;

- 1989 - Locul I cu solistul instrumentist (vioara) de muzica populara Pândea Iulica de l a cls. V-VIII, la nivel national;

- 1989 - Locul I cu duet instrumental (vioara) de muzica populara Pândea Iulica si seicaru Dan de la cls. V-VIII, la nivel national;

- 1989 - Locul I cu solistul instrumentist (acordeon) de muzica populara Parpala Adrian de la cls. V-VIII, la nivel national;

- 1989 - Locul II cu solistul instrumentist (tambal) de muzica populara Coltatu Petrica de l a cls. V-VIII, la nivel national;

În acesti ani am colaborat si am fost instruit de mari compozitori sau dirijori ai tarii fie lucrând direct cu formatiile scolii, fie participând la cursuri de instruire la Bucuresti În 1986 am fost trimis la instruire la Bucuresti pe platforma Pipera (la uzinele 23 August), timp de o saptamâna cu toti conducatorii de formatii corale pe atunci raspundea de Teleorman direct d-l Buga). Printre ce cu care am colaborat s-au m-au instruit direct mentionez compozitorii stefan Andronic, Mircea Neagu, Carp, D.D. Stancu si dirijorii de muzica populara Ion Albesteanu si Paraschiv Oprea. Mentionez ca la un moment dat, de la TV Româna, am lucrat cu dirijorul corului de copiii, cu Stelian Filip textierul de la emisiunea de umor, Viorela Filip actuala solista si profesoara de muzica usoara si compozitorul de muzica usoara Dumitru Lupu. De la ei am învatat pentru prima data cum se lucreaza pe negative profesioniste înregistrate în studiourile Radioteleviziunii Române.

Dupa 1990 mutându-ma la scoala Nr. 2 (transformata în 2000 în scoala cu cls. I-VIII ,,Alexandru Deparateanu") si raspunzând pâna în 2001 si de activitatea culturala si educativa din scoala am înfiintat ,,Grupul A.D. - 2" (prescurtarea numelui nou si vechi al scolii) care avea în componenta mai multe genuri de formatii (a se vedea ANEXELE, Adeverinta). A fost prima trupa la nivel municipal si judetean care a lucrat pe negative profesioniste.

De trei ani sunt responsabil cu activitatea extracurriculara si munca educativa la cls. I-IV, pe scoala (a se vedea ANRXE Adeverinte Nr. )

O parte din spectacole fiind înregistrate de posturile locale de radio si televiziune, fiind preluate apoi si de orasele Turnu Magurele si Alexandria. La un moment dat ne-am întâlnit într-un spectacol realizat de ansamblul teleormanean ,,Câmpia româna" si cu directorul de la Directia de Cultura si Creatie Alexandria care a dorit o colaborare cu cele trei componente (Andrea, Oana, Gabriela) ale ,,Grupului Bon Ton A.D. - 2" - singura formatie a scolii care a înregistrat 10 piese de muzica usoara la postul local de radio ,,Impact".

Spectacolele au fost sustinute de: Ziua scolii - 20 mai, 9 Mai - Ziua Europei, serbari de Craciun si Anul Nou, 1 Decembrie, 24 Ianuarie, 15 Ianuarie - Mihai Eminescu, 1 Martie, 8 Martie, Zilele martisorului, 1 Iunie, serbarile de sfârsit de an scolar, Zilele municipiului tec.).

Dintre formatiile ,,Grupului A.D.-2" care s-au remarcat în spectacole sau concursuri (cântând pe negative profesioniste) mentionam:

Grupul coral A.D. - 2

Grupul teno-folk A.D.-2

Grupul de estrada A.D. - 2

Grupul vocal de muzica usoara A.D.- 2

Grupul de muzica populara ,,Mugurelul A.D. - 2"

Grupul vocal de muzica populara ,,Floricica" A.D. -2;

Grupul vocal ,,Musika A.D. - 2";

Grupul ,,Clasic A.D. - 2";

Grupul ,,Mini ABBA A.D. - 2";

Grupul de muzica usoara ,,Bon Ton A.D. - 2"

Grupul de muzica de estrada ,,Ro Ton A.D. - 2"

Grupul de muzica usoara ,,Tri Ton A.D. - 2"

Mentionam ca în concursuri nu au fost jurizate cele mai bune formatii ci a fost pur si simplu aleatoriu.

- In anul 2002, in cadrului Concursului judetean " Festivalul formatiilor cultural - artistice ", grupurile ,,A.D. - 2" au obtinut:

- Locul I - la grup de estrada la clasele I - IV;

- Locul I - la grup vocal;

- Locul I - la categoria grup etno - folk;

- Locul I - grup vocal de muzica usoara clasele I - IV;

- In anul 2004, la concursul intejudetean " Dialogul artelor " am obtinut Locul II - cu grupul vocal ,,Musikas" la sectiunea muzica usoara. (a se vedea ANEXELE).

De mai multe ori ,,Grupurile A.D. - 2" au participat la aceste spectacole, date la nivelul municipiului pe scena din centrul orasului sau de lânga Primarie, la Teatrul de Vara, la Casa de Cultura, la Casa Tehnicii sau în Parcul Central al municipiului, în colaborare si în rivalitate în aplauze cu formatii sau ansambluri profesioniste de muzica populara din tara si strainatate ("Grupul Teleormanul" condus de Liviu Vasilica, "Burnasul" si "Câmpia româna" din Alexandria, Floarea Calota, Benone Sinulescu, Ansamblul profesionist din Stara Zagornaia - Bulgaria), cu solisti si formatii de muzica usoara cunoscute (Iris, Capuccino, Andree, Animal X, A.S.I.A, Bambi, Candy, Class, Elegance, La Familia, L.A., Fuego, Holograf, Nicola, RO-MANIA, Bosqito, Valahia, O - Zon) lucrând pe aparatura profesionista a lor si de fiecare fiind felicitati de inginerii de sunet sau conducatorii de spectacole pentru modul profesionist de comportare al grupului unitatii noastre, ,,A.D. - 2", în fata microfoanelor si a publicului, care uneori a depasit chiar câteva mii de oameni.

Niciodata numele scolii noastre n-a lipsit din lista premiantilor in activitatile derulate la nivelul municipiului si nu numai, trezind invidia celorlalte scoli din oras prin amploarea programelor artistice (cate 100 - 250 elevi implicati) si prin calitatea lor. Mi-a placut sa coordonez aceste activitati, am avut alaturi colegi exceptionali si minunati (si nu putini), elevii au fost emotionati, iar parintii recunoscatori.

- 1991 - ,,Buna seara la Ajun" - probabil primul program la nivel judetean si sigur municipal dat de o unitate scolara la marile unitati industriale din oras: ,,Textila", ,,Tricotaje", ,,I.M.A.I.A.", ,,Fabrica de pâine", ,,B.C.R.", ,,Banca Agricola", ,,C.E.C.";

- 1996-1997 - ,,A venit vacanta" - primul program judetean dedicat Zile Europei cu o durata de 2 ore, 250 de elevi si 16 formatii;

- 1997 - 1998 - ,,Iarna la români", spectacol dat în unitatile industriale din centrul orasului si la Primarie;

- 1997 - 1998 - ,,Copilarie", al doilea spectacol dedicat Zilei Europei, cu o durata de o ora si 50 de minute, 230 de elevi si 14 formatii;

- 1998 - 1990 - ,,Copilarie fericita" - al treilea spectacol la nivel judetean si municipal dedicat Zilei Europei cu o durata de o ora si 45 de minute, 200 de elevi si 12 formatii; (spectacolele au fost înregistrate pe caseta video de posturile locale si nationale de televiziune, dar cred ca în 2000 când s-au depus dosarele de gradatie de merit au disparut fiind trimese la Inspectoratul scolar Judetean ca anexe).

- 20 mai 2000 - ,,scoala mea" - program special dedicat omagierii si schimbarii numelui scolii, doua ore, 250 de elevi si 17 formatii;

- 2002 - 2003 - ,,Vine Mos Craciun" - spectacol dedicat sarbatorilor de iarna în colaborare cu Gradinita nr. 2, cu 150 de copiii, o ora si jumatate si zece formatii;

- 2002 - 2003 - ,,De ziua ta." - spectacol omagial dedicat Zilei Femeii în colaborare cu Biblioteca Municipala Gala Galaction si Muzeul municipal de Istorie, cu 45 de minute si grupul ,,A.D. - 2".

În anul 1995 am facut parte din juriul I.S.J. Teleorman pentru Concursul formatiilor artistice ale Cluburilor Copiilor din judetul Teleorman, desfasurat la Clubul Copiilor din municipiul Rosiorii de Vede (presedinte al juriului a fost d-l Paltin Nicolae, iar membrii, eu si d-l stefanescu Clement - în prezent profesor de muzica la scoala Mihai Eminescu din Rosiorii de Vede).e). Rezultate deosebite obtinute

in activitatile educative organizate in scoalaPentru a realiza un demers educativ aplicabil noilor cerinte, axat pe revigorarea educatiei pentru valori in scoala, optimizarea activitatilor in cadrul orelor de consiliere si orientare scolara, a activitatilor extracurriculare si extrascolare, am urmarit implementarea obiectivelor si directiilor prevazute in fiecare semestru, in programele activitatilor educative, a unor cerinte elaborate de ISJ si MEC, dar care sa fie adaptate specificului unitatii noastre. face tot efortul de a fi tiparita (a se vedea monografia scolii, depusa la Inspectoratul scolar Judetean sau ANEXE CD.- uri Nr. 1)

Ziua de 20 Mai a devenit din anul 2000, Ziua scolii, ocazie cu care am contribuit activ la punerea unei ,, PIATRE " pe zidul scolii - pentru a marca revenirea la vechea denumirea scolii - " Alexandru Deparateanu ", acordata in 1899 prin Înalt Decret Regal de Regele Carol I, prilej pentru a desfasura ample activitati cultural educative si extrascolare.

Împreuna cu Gradinita numarul doi am coordonat un program de colaborare în alcatuirea, pregatirea si sustinerea unui program artistic în anul scolar 2002-2003, intitulat: ,,Vine Mos Craciun" - spectacol dedicat sarbatorilor de iarna care a cuprins 150 de copiii si a durat o ora si jumatate, cuprinzând zece formatii din cele doua unitatii . Rezultatul colaborarii a fost ca marea majoritate a copiilor de la gradinita nu au mai migrat spre alte scoli ramânând în unitatea noastra.
f). Rezultatele comunicarii cu parintii

si colaborarii cu autoritatile locale


La Scrioastea timp de trei am antrenat echipa de juniori, de fotbal, ,,soimii Scrioastea" cu care în anul 1988, pentru prima oara în istoria comunei s-a obtinut locul I pe judet la categoria Onoare. În cadrul echipei erau si numerosi elevi ai scoli. Campionatul i-a facut sa fie corecti , cinstiti, drepti si sa respecte valorile. Din acea echipa de juniori multi dintre ei au jucat apoi în echipele mari din divizia C sau B din judet si din tara. (a se vedea colectia ziarului Teleormanul din acea perioada sau situatia clasamentului si a foilor de arbitraj de la nivel judetean).

Tot în cadrul comunei Scrioastea am înfiintat, condus si dirijat în perioada 1975 - 1990 Corul taranesc de pe raza celor trei sate ale comunei (Papa, Cucuieti si Scrioastea), cor ce avea 130 de membrii de toate categoriile sociale si de toate vârstele. Corul a avut în fiecare editie a concursurilor locul I la nivel de judet, interjudetean sau national. El a participat la numeroase filmari si înregistrari radio-tv. O buna colaborare am avut-o în acea perioada cu compozitorul stefan Andronic si fostul dirijor de la corul de copii al radioteleviziunii. Corul a participat la toate spectacolele organizate în orasul Rosiorii de Vede, Alexandria, Târgoviste.

La scoala din comuna Scrioastea am participat la alfabetizarea nestiutorilor de carte sau la completarea studiilor pentru cei care aveau putine clase efectuate.

Colectivul didactic al scolii cu cls. I-VIII ,,Alexandru Deparateanu" s-a confruntat ani de-a rândul si s-a implicat constant si progresiv in actiuni de diminuare a analfabetismului si a abandonului scolar. Cu aceasta ocazie în anul 1997, împreuna cu alti colegi, am facut cursuri de alfabetizare cu rromii sau copiii de rromi din zona scolii noastre si din oras, dându-le a doua sansa rromilor - în lumea în care traim. Efectul a fost benefic pentru scoala ca din acel moment se faceau mai putine nereguli în curtea scolii si unitatea începea sa capete pentru ei respect. In cadrul lectoratelor cu parintii din scoala, am coordonat activitati si dezbateri pe teme ca:

Am participat la lectoratele cu parintii pe clasa sau pe scoala cu diferite referate sau prin dezbateri pe diferite teme de interes pentru ei. La sedintele Consiliului Reprezentativ al Parintilor am participat constant si activ alaturi de ceilalti colegi din unitate.g). Proiectele de parteneriat educational


Cu Primaria Rosiorii de Vede si Casa de Cultura am avut o relatie de parteneriat din punct de vedere educativ facânduni-se onoarea de a reprezenta orasul si inclusiv judetul la manifestarea cu caracter international Zilele Europei. Primele trei editii au fost ale municipiului nostru si inclusiv ale scolii unde am participat cu programele:

- 1996-1997 - ,,A venit vacanta" - primul program judetean dedicat Zile Europei cu o durata de 2 ore, 250 de elevi si 16 formatii;

- 1997 - 1998 - ,,Copilarie", al doilea spectacol dedicat Zilei Europei, cu o durata de o ora si 50 de minute, 230 de elevi si 14 formatii;

- 1998 - 1990 - ,,Copilarie fericita" - al treilea spectacol la nivel judetean si municipal dedicat Zilei Europei cu o durata de o ora si 45 de minute, 200 de elevi si 12 formatii; (spectacolele au fost înregistrate pe caseta video de posturile locale si nationale de televiziune, dar cred ca în 2000 când s-au depus dosarele de gradatie de merit au disparut fiind trimese la Inspectoratul scolar Judetean ca anexe) (a se vedea ANEXE Adeverinte nr. ).

O alta colaborare educativa am avut-o cu unitatile industriale din oras (,,Textila", ,,Tricotaje", ,,I.M.A.I.A.", ,,Fabrica de pâine", ,,B.C.R.", ,,Banca Agricola", ,,C.E.C.") unde am prezentat, în sectiile de lucru, spectacolele:

- 1991 - ,,Buna seara la Ajun" - probabil primul program la nivel judetean si sigur municipal dat de o unitate scolara, dupa revolutie;

- 1997 - 1998 - ,,Iarna la români", spectacol dat în unitatile industriale din centrul orasului si la Primarie;

Spectacolele au impresionat prin tinuta artistica si au fost atât de reusite si copiii au cântat asa de bine încât au fost aplaudati sincer, sarutati si li s-au daruit bani de catre muncitorii aflati la lucru. Unii dintre oameni aveau lacrimi pe obraz sau chiar plângeau. Impresionati puternic am ramas si noi, dar si ei. Pentru valoarea programelor, pentru modul cum s-au prezentat copii, conducerile unitatiilor au facut unitatii sponsorizari în bani, perdele, costume de spectacol si au fost invitati sa sustina programe si cu ocazia zilelor de l Martie si 8 Martie.

Cu Muzeul Municipal de Istorie am avut diferite colaborari educative prin prezentarea unor programe artistice în anul scolar 2002-2003 - ,,De ziua ta." - spectacol omagial dedicat Zilei Femeii, prin vizitele facute de elevi în mai multe rânduri în salile muzeului, cunoscând astfel lucruri noi despre istoria nationala sau locala, prin procurarea unor materiale si documente care s-au folosit la monografia unitatii noastre.

Cu Biblioteca Muncipala Gala Galaction colaborarea educativa s-a facut prin organizarea unei expozitii de pictura având ca tema sosirea primaverii si a zilelor martisorului si a mamei, prin sustinerea de catre grupul ,,A.D.-2" a programului artistic ,,De ziua ta." - spectacol omagial dedicat Zilei Femeii, prin vizita facuta în salile bibliotecii copilului si prin procurarea unor carti si materiale vechi foloste la monografia unitatii.

Cu Casa de Cultura a orasului s-a colaborat în organizarea unor activitati extracurriculare prin participarea la diferite spectacole organizate la nivel de municipiu cu prilejul diferitelor evenimente prin numerele sustinute de grupurile ,,A.D. - 2" pe scena din fata Primariei, din centrul orasului, Casa Tehnicii, Casa de Cultura, Teatrul de Vara. O remarca speciala o reprezinta participarea grupurilor ,,A.D.-2" la toate spectacolele dedicate Zilelor municipiului si la primele trei editii ale Zilei europei.

- Împreuna cu Clubul Copiilor am realizat activitati deosebite precum: " Sa traim mai bine intr-o lume fara saracie "- noiembrie 2004, ,, Educatia civica a copiilor "- mai 2003, ,, Fara prejudecati pentru bolile cu transmitere sexuala "- martie 2004, ,, De la suflet pentru suflet " - decembrie 2003, ,, Generatia integrarii europene " - concurs cu premii la care au participat toate scolile din municipiu - mai 2004;

- Cu Biserica avem o colaborare fructuoasa, prin programe comune organizate de Craciun si Sfintele Paste, de Ziua eroilor si Ziua scolii, un factor important in aceasta conlucrare îl constituie faptul ca preotul bisericii ,, Sf. Adormire ", aflata in apropierea scolii, este profesor titular la catedra de religie;

- Cu Biblioteca Municipala " Gala Galaction " am realizat, programe comune de promovare a culturii nationale, precum cele organizate ca omagiu adus unor personalitati ale culturii românesti ca Mihai Eminescu, Alexandru Deparateanu, I.L. Caragiale, etc. si cu ziarul local " Drum " am realizat editii speciale ale acestuia, dedicate scolii (anexa).


PERFORMANTE DEOSEBITE IN INOVAREA DIDACTICAa) Elaborarea de programe scolare, regulamente, auxiliare didactice, monografii scolare, articole in ziare si reviste:


Împreuna cu mai multi colegi din unitate, am colectat material, am studiat arhiva judeteana de stat, arhiva scolara judeteana si arhiva scolara, am studiat diferite materiale de specialitate pentru întocmirea si elaborarea ,,Micromonografiei" si ,,Monografiei" unitatii, care au fost prezentate cu ocazia omagierii si schimbarii numelui scolii pe 20 mai 2000. La întocmirea ,,Micromonografiei" si ,,Monografiei" am facut parte din cei patru autori ai lucrarii. ,,Sarbatoarea a fost completata de editarea a doua monografii ale scolii - una de mari dimensiuni si alta de mai mici dimensiuni, monografie în care este trecut în revista istoricul acestei unitati de învatamânt, una dintre cele mai vechi scoli din judetul nostru" (în ,,Teleormanul", marti, 23 mai 2ooo - articolul ,,Prima scoala publica din Rosiorii de Vede, de Matilda Cazacu, pag. 4). Lucrarea monografica a fost apreciata pozitiv de Inspectoratul scolar si Inspectoratul de Cultura si Arta, cu îndemnul de a face tot efortul de a fi tiparita (a se vedea monografia scolii, depusa la Inspectoratul scolar Judetean sau ANEXE CD.- uri). Despre istoria scolii si a orasului vechi împreuna cu trei colegi am participat la o emisiune pe postul local de radio ,,Impact" timp de o ora (redactorul emisiunii Voicu Iulian).

Am participat, în calitate de realizator, împreuna cu alti colegi, la redactarea si întocmirea numarului omagial al ziarului local ,,Drum" Nr. 20 (113), 19 - 25 mai 2000, dedicat aniversarii si schimbarii numelui unitatii. În acest numar am doua articole: ,,Activitatile culturale din unitatea noastra dupa revolutie" si ,,Elevi care ne reprezinta". (vezi Anexa 2).

Despre monografie, numarul omagial a ziarului ,,Drum" si spectacolul omagial dedicat schimbarii numelui scolii s-au facut ample referiri în presa locala si nationala, pe posturile locale si nationale de radio si televiziune.

În anul 1999 - sunt autorul pentru ,,Programa pentru optional muzica-vocala" pentru cls. a II-a, ce a primit avizul inspectorului de specialitate al Inspectoratului scolar al judetului Teleorman si care a fost avizat si de Consiliul de curriculum al scolii si de catre conducerea unitatii.


b). Activitate in cadrul comisiilor de elaborare a unor acte normative/administrative, in cadrul comisiilor de dialog social


Am participat la scrierea, redactarea si completarea ,,Regulamentului de Ordine Interioara" al scolii ,,Alexandru Deparateanu". Am prezentat copiilor Regulamentul de Ordine Interioara al unitatii, modul de comportare în clasa si în scoala - în relatiile cu cadrele si colegii, normelor de paza contra incendiilor si a modului de circulatie pe strada, a normelor igienico sanitare ce trebuiesc respectate de fiecare elev în scoala si acasa.

Din anul 2004 sun liderul de sindicat din unitatea ,,Alexandru Deparateanu", al S.I.P. Teleorman participând la sedintele lunare de sindicat si aducându-mi contributia în medierea conflictelor sociale semnalate.

Din anul 1993 si pâna în prezent am facut si fac parte din Comisia de inventariere si casare a bunurilor scolare din unitatea noastra, fie ca presedinte, secretar sau în calitate de membru.

În cei peste 31 de ani de activitate am respectat întocmai normele si obligatiile ce-mi reveneau din statutul de cadru didactic, din directivele transmise de minister sau de inspectoratul scolar. În societate am avut o conduita murala ireprosabila, cautând sa ma fac respectat de colegi si parinti, de oamenii din comunitatea în care traiesc. Nu în putine situatii am fost lider de opinie pentru cei din jurul meu. Am fost receptiv la tot ceea ce este nou în domeniul meu de specialitate sau în alte situatii, ascultând de la cei mai în vârsta, documentându-ma din presa sau materiale editate. Dându-mi seama de importanta folosiri calculatorului si a internetului în viata omului si avantajele folosirii lui în instruirea elevilor, dupa revolutie, am învatat sa-l folosesc prin propria mea munca citind materiale, ascultând emisiuni specifice, consultând carti si reviste de specialitate. Încerc permanent sa aplic noutatile în munca mea de zi cu zi. În cele doua unitati în care am functionat am avut destule cazuri de copii ,,problema" sau copii de rromii de care am încercat sa ma apropii, sa-i înteleg sa-i integrez în viata colectivului clasei si al unitatii, i-am introdus chiar si în spectacolele la nivel de scoala. Am tinut lectorate cu parintii explicându-le cât de grav este pentru copilul scolar abandonul, absenteismul, consumul de alcool sau de droguri.

Consider ca în îndeplinirea acestor responsabilitati am dovedit corectitudine, competenta, obiectivitate, profesionalism.

În ultimii 20 de ani de activitate am avut numai calificativul ,,F.B.".Învatator,

Popa EugenDocument Info


Accesari: 7468
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2022 )