Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
Proiectul unitatii de invatare : SCRIITOR. CARTE. CITITOR

profesor scoala
Scoala Gimnaziala Nr. 1 Independenta

Disciplina : Limba si literatura romana

Clasa : a VII-a

Profesor : Palade Mihaela

Saptamana : II-VI

Nr. ore alocate : 17 oreAnul scolar 2005-2006
Proiectul unitatii de invatare : SCRIITOR. CARTE. CITITOR
Continuturi


O.R.

Activitati de invatare

Resurse

Evaluare

Lectura textului

Text suport : Cuvant† de Tudor Arghezi


exercitii de evaluare a lecturii facute de catre colegi pe baza unei grile

discutii asupra evaluarii lecturii

exercitii de comunicare orala Ón contexte formale sau in≠formale ; exercitii de comunicare Ón grup ;

Textul suport

Activitate individuala

Activitate in grupe

Observare sistematica

Grila de evaluare a lecturii

Descifrarea textului

exercitii de sesizare a schimbarii semnificatiei unor cuvinte in context (elevii vor alege cuvintele/ expresiile sinonime scrise pe jetoane)

exercitii de sesizare a schimbarii semnificatiei unor cuvinte Ón functie de contextul Ón care apar; exercitii de stabilire a relatiilor de sinonimie, antonimie, omonimie si polisemie Óntr-un text dat;

Textul suport

Activitati in grupe


1 h

Observare sistematica

Test de evaluare

Lectura aprofundata

autor / eul liric

autor/ cititor

schema situatiei de comunicare

exercitii de identificare a cuvintelor-cheie dintr-un mesaj oral;

exercitii de redactare nuantata Ón raport cu structura si motivatiile personale; exercitii de descriere a unor modele (personaje) reprezentative pentru v‚rsta si optiunile per≠sonale.

exercitii de elaborare a argumentelor si a con≠tra≠ar≠gumentelor; exercitii de dispunere Ón pagina a diverselor texte; exercitii de scriere Óngrijita, lizibila si corecta;

Activitate individuala

Tema de reflectie


1 h

Tema pentru acasa

Cartea- obiect cultural

partile componente ale cartii (titlul, autor, editura, colectia, sigla)


exercitii de identificare a informatiilor de pe exteriorul si din interiorul unei carti

ilustratia copertei volumului Carticica de seara de Tudor Arghezi respectand elementele componente ale copertei

Activitate frontala

Activitate in grup

Concurs : cel mai reusit desen


1 h

Tema pentru acasa : ilustratia sugestiva a unei coperte

Notiuni de sintaxa

sintaxa propozitiei si a frazei (alineat, enunt, fraza, propozitie)

propozitia- definitie si clasificare dupa diferite criterii

fraza- definitie si clasificare

propozitia regenta si propozitia subordonata

tipuri de relatii (de coordonare si de subordonare)

textul- definitie

discursul- definitie si reguli de coerenta

tema unui textexercitii de identificare a mai multor planuri de comunicare orala (digresiuni, paranteze etc.);

exercitii de construire corecta a unor enunturi din punct de vedere sintactic; exercitii de construire a unui monolog sau a unui dialog; exercitii de descriere a unor obiecte, a unor tablouri din natura, a unor fenomene; exercitii de construire a unor† naratiuni simple; exercitii de utilizare expresiva a limbii;

Activitate individuala

Activitate frontala


1 h

Proba orala

Observare sistematica

Vocabularul

definitie si parti componente (vocabularul fundamental si masa vocabularului)

sensul cuvintelor in context (sens propriu si sens figurat)

exercitii de comparare a sensurilor unor cuvinte Ón contexte diferite; exercitii de construire a unor familii lexicale; exercitii de utilizare a antonimelor, sinonimelor, omonimelor si a cuvintelor poli≠se≠mantice Ón contexte diferite;

exercitii de sesizare a rolului util 13213v2121n izarii categoriilor morfologice si sintactice Óntr-un text; exercitii de sesizare a schimbarii semnificatiei unor cuvinte Ón functie de contextul Ón care apar;

Textele suport

Activitate frontala si apoi in perechi


1 h

Observare sistematica

Derivarea

mijloace de imbogatire a vocabularului (interne- derivarea, compunerea, schimbarea valorii gramaticale si externe- imprumutul)

derivarea cu sufixe, cu prefixe si derivarea parasintetica

tipuri de sufixe

serii derivative

prefixele neologice si falsele prefixe (prefixoidele)
exercitii de identificare a afixelor (sufixe si prefixe)

exercitii de construire a unor familii lexicale;

exercitii de utilizare corecta a partilor de vorbire flexibile si neflexibile Ón≠vatate; exercitii de construire corecta a unor enunturi din punct de vedere sintactic;

Textele suport

Activitate individuala

Activitate in grupe

Fise individuale


1 h

Observare sistematica

Proba orala

Compunerea. Schimbarea valorii gramaticale

definitia compunerii si procedee de compunere (alaturarea, subordonarea si abrevierea)

conversiunea (schimbarea valorii gramaticale) : parti de vorbire care isi schimba valoarea gramaticala

familia lexicala

exercitii de comparare a sensurilor unor cuvinte Ón contexte diferite; exercitii de construire a unor familii lexicale;

exercitii de sesizare a rolului util 13213v2121n izarii categoriilor morfologice si sintactice Óntr-un text; exercitii de sesizare a schimbarii semnificatiei unor cuvinte Ón functie de contextul Ón care apar;

Textele suport

Activitate individuala

Activitate in grupe


1 h

Observare sistematica

Proba orala

Imprumuturile. Neologismele

mijloacele externe de imbogatire a vocabularului

imprumuturile lexicale si neologice

cuvinte mostenite din limba latina, imprumutate din alte limbi si cuvinte formate pe teren romanesc

imprumuturi vechi si noi

neologismele- imprumutate sau create in interiorul limbii

evitarea greselilor in utilizarea neologismelor


exercitii de utilizare a neologismelor Ón contexte adecvate

exercitii de stabilire a sensului unui cuv‚nt Óntr-un context dat; exercitii de identificare a Ómprumuturilor neologice;

exercitii de comparare a sensurilor unor cuvinte Ón contexte diferite; exercitii de construire a unor familii lexicale; exercitii de utilizare corecta a neologismelor Ón contexte diverse;

Textele suport

Activitate individuala

Activitate in grupe


1 h

Observare sistematica

Proba orala

Pleonasmul. Paronimele

definitia pleonasmului si rolul lui in textele lirice

paronimele : definitie si exemple
exercitii de sesizare a constructiilor pleonastice si a atractiei paronimice; exercitii de identificare a formei corecte a cuvintelor; exercitii de sesizare a dezacordurilor grama≠ticale;

exercitii de discriminare a paronimelor; exercitii de corectare a unor constructii pleonastice

Textele suport

Activitate individuala

Activitate in grupe


1 h

Observare sistematica

Proba orala

Sinonimele. Antonimele

definitia sinonimiei†

tipuri de sinonime (perfecte, aproximative, partiale, totale)

serii sinonimice

antonimele- definitie si exemple

exercitii de sesizare a relatiilor de sinonimie, antonimie Óntr-o comunicare orala;

exercitii de utilizare a antonimelor, sinonimelor Ón contexte diferite;

exercitii de stabilire a relatiilor de sinonimie, antonimie Óntr-un text dat;

exercitii de utilizare a sino≠nimelor Ón scopul evitarii repetitiilor;

Textele suport

Activitate individuala

Activitate in grupe

Fise individuale


1 h

Observare sistematica

Proba orala

Omonimele. Cuvintele polisemantice

omofonele si omografele

tipuri de omonime (totale si partiale)

cuvintele polisemantice- definitie si exercitii


exercitii de sesizare a relatiilor de

†omonimie si polisemie† Óntr-o comunicare orala

exercitii de utilizare a omonimelor si a cuvintelor poli≠se≠mantice Ón contexte diferite;

exercitii de diferentiere Ón contexte diferite a semnificatiei omonimelor

exercitii de stabilire a relatiilor de omonimie si polisemie Óntr-un text dat;


Textele suport

Activitate individuala

Activitate in grupe


1 h

Observare sistematica

Proba orala

Unitatile frazeologice

definitie si exemple

rolul unitatilor frazeologice in asigurarea expresivitatii limbii

formulele (cliseele internationale)

exercitii de stabilire a sensului unui cuv‚nt Óntr-un context dat;

exercitii de comparare a sensurilor unor cuvinte Ón contexte diferite;

Textele suport

Activitate individuala

Activitate in grupe


1 h

Observare sistematica

Proba orala

Fonetica

regulile de despartire in silabe

pronuntarea si scrierea numelor proprii romanesti si straine

evitarea greselilor de pronuntare provocate de tendintele fonetice ale limbii romane contemporane

exercitii de utilizare corecta a partilor de vorbire flexibile si neflexibile Ón≠vatate; exercitii de construire corecta a unor enunturi din punct de vedere sintactic;

Textele suport

Activitate individuala

Activitate in grupe


1 h

Observare sistematica

Proba orala

Fisa de biblioteca si fisa de lectura

proiect individual : organizarea lecturii suplimentare

fisa de lectura : informatii despre autor si opera


exercitii de identificare a structurii textelor epice si lirice; exercitii de discriminare a trasaturilor specifice celor doua genuri Ón textele literare studiate

exercitii de identificare a diferentelor dintre textele literare si nonliterare; lectura unor texte ilustr‚nd specii variate cu scopul de a recunoaste specificul acestora si de a comenta sensul lor global.

Activitate individuala

Activitate in grupe


1 h

Tema de lucru in clasa

Evaluare pentru unitatea 1Exercitii scrise de verificare a capacitatilor insusite sau exersate in aceasta unitate pe texte noi

Testul de evaluare din manualActivitate independenta


1 h

Proba scrisa

Scoala Gimnazila Nr.1 Independenta

Disciplina: Limba si literatura romana

Clasa a VII-a

Anul scolar 2005-2006

Profesor: Palade Mihaela

Saptamana: VI-X

Nr.ore alocate: 17 oreProiectul unitatii de invatare: STRUCTURI NARATIVEContinuturi


O.R.

Activitati de invatare

Resurse

Evaluare

Lectura textului

Text suport : Iapa lui Voda de Mihail Sadoveanuexercitii de evaluare a lecturii facute de catre colegi pe baza unei grile

discutii asupra evaluarii lecturii

exercitii de comunicare orala Ón contexte formale sau in≠formale ; exercitii de comunicare Ón grup ;


Textul suport

Activitate individuala

Activitate in grupe

Observare sistematica

Grila de evaluare a lecturii

Descifrarea textului

exercitii de sesizare a schimbarii semnificatiei unor cuvinte in context (elevii vor alege cuvintele/ expresiile sinonime scrise pe jetoane)

exercitii de sesizare a schimbarii semnificatiei unor cuvinte Ón functie de contextul Ón care apar; exercitii de stabilire a relatiilor de sinonimie, antonimie, omonimie si polisemie Óntr-un text dat;

Textul suport

Activitati in grupe


1 h

Observare sistematica

Test de evaluare

Lectura aprofundata (1)

planul dezvoltat de idei al textului (prezentarea cadrului actiunii, prezentarea personajelor, istorisirea comisului Ionita, revenirea la cadrul initial)

secventele textului, planurile narative

moduri de expunere

procedeul de insertieexercitii de structurare a unui text Ón secvente distincte Ón functie de tipul acestuia (rezumat, caracterizare de personaj);

exercitii de formulare a ideii principale si a detaliilor afe≠rente; exercitii de relationare a ideilor principale cu ideile secundare; exercitii de construire a unui discurs;

exercitii de realizare a unor descrieri prin ordonarea detaliilor Ón functie de nivelul individual de receptare; exercitii de redactare a unor texte narative si dialogate; exercitii de construire a unor scurte povestiri; exercitii de redactare a unei expuneri pentru prezentarea Ón public Ón diverse Ómprejurari; exercitii de rezumare si de caracterizare a personajelor;

Textul suport

Activitati in grupe

Activitate individuala


1 h

Observare sistematica

Lectura aprofundata (2)

al doilea plan al naratiunii

etapele naratiunii

"povestirea in rama "

procedeele de inlantuire si alternanta

caracterizarea comisului Ionitaexercitii de structurare a unui text Ón secvente distincte Ón functie de tipul acestuia (rezumat, caracterizare de personaj, telegrama etc.);

exercitii de realizare a unor descrieri prin ordonarea detaliilor Ón functie de nivelul individual de receptare; exercitii de redactare a unor texte narative si dialogate; exercitii de construire a unor scurte povestiri; exercitii de redactare a unei expuneri pentru prezentarea Ón public Ón diverse Ómprejurari; exercitii de rezumare si de caracterizare a personajelor;

Textul suport

Activitati in grupe

Activitate individuala


Fise individuale


1 h

Observare sistematica

Interpretarea textului

imaginea hanului : real / fabulos

elemente asemanatoare cu cele ale basmului (universul fabulos al povestirii)

umorul prezent in istorisirea comisului Ionita

Fisa tehnica. Instrumentar

Cum citim o naratiune ?


exercitii de identificare si de receptare a unor procedee de expresivitate artistica (epitet, comparatie, metafora, repetitie, enumeratie, antiteza); exercitii de identificare a sensului figurat al unor cuvinte;

exercitii de realizare a unor descrieri prin ordonarea detaliilor Ón functie de nivelul individual de receptare; exercitii de redactare a unor texte narative si dialogate; exercitii de construire a unor scurte povestiri; exercitii de redactare a unei expuneri pentru prezentarea Ón public Ón diverse Ómprejurari; exercitii de rezumare si de caracterizare a personajelor;

Textul suport

Activitati in grupe

Activitate frontala


Fisa cu trasaturile basmului


1 h

Proba orala

Verbul

verbele predicative si nepredicative

verbele copulative si auxiliare

conjugarea verbelor

exercitii de identificare a formei corecte a cuvintelor; exercitii de sesizare a dezacordurilor grama≠ticale;

exercitii de utilizare corecta a partilor de vorbire flexibile si neflexibile Ón≠vatate; exercitii de construire corecta a unor enunturi din punct de vedere sintactic;

exercitii de sesizare a rolului util 13213v2121n izarii categoriilor morfologice si sintactice Óntr-un text;


Textele suport

Activitati in grupe

Activitate frontala


Fise individuale


2 h

Observare sistematica

Modurile personale. Timpurile verbale

moduri predicative si nepredicative

modul indicativ si timpurile lui

modul conjunctiv si timpurile lui

modul conditional-optativ

modul imperativ

persoana si numarulexercitii de utilizare corecta a partilor de vorbire Ón≠vatate; exercitii de construire corecta a unor enunturi din punct de vedere sintactic;

exercitii de sesizare a rolului util 13213v2121n izarii categoriilor morfologice si sintactice Óntr-un text;


Textele suport

Activitati in grupe

Activitate frontala


2 h

Observare sistematica

Modurile nepersonale

modul infinitiv si functiile lui sintactice

modul gerunziu : alcatuire si forma negativa

modul supin si functiile sintactice specifice

modul participiu : alcatuire si functii sintactice


exercitii de utilizare corecta a partilor de vorbire Ón≠vatate; exercitii de construire corecta a unor enunturi din punct de vedere sintactic; exercitii de construire a unor† naratiuni simple; exercitii de utilizare expresiva a limbii;


Textele suport

Activitati in grupe

Activitate frontala


2 h

Observare sistematica

Diatezele verbului

diateza activa

diateza pasiva si complementul de agent

diateza reflexiva


exercitii de utilizare corecta a partilor de vorbire Ón≠vatate; exercitii de construire corecta a unor enunturi din punct de vedere sintactic; exercitii de construire a unui monolog sau a unui dialog; exercitii de descriere a unor obiecte, a unor tablouri din natura, a unor fenomene;

exercitii de sesizare a rolului util 13213v2121n izarii categoriilor morfologice si sintactice Óntr-un text;

Textele suport

Activitati in grupe

Activitate frontala


1 h

Observare sistematica

Verbele active pronominale

functii sintactice ale pronumelor personale / pronumelor reflexive

clasificarea verbelor active pronominale: obiective, reciproce si posesive
exercitii de sesizare a rolului util 13213v2121n izarii categoriilor morfologice si sintactice Óntr-un text;

exercitii de utilizare corecta a partilor de vorbire Ón≠vatate; exercitii de construire corecta a unor enunturi din punct de vedere sintactic;

Textele suport

Activitati in grupe

Activitate frontala


1 h

Observare sistematica

Verbele personale si verbele impersonale

verbele personale

verbele impersonale cu subiect gramatical si cele fara subiect gramatical

verbele unipersonale
exercitii de utilizare corecta a partilor de vorbire Ón≠vatate; exercitii de construire corecta a unor enunturi din punct de vedere sintactic;

exercitii de sesizare a rolului util 13213v2121n izarii categoriilor morfologice si sintactice Óntr-un text;


Textele suport

Activitati in grupe

Activitate frontala


2 h

Observare sistematica

Locutiunea verbala

sinonime ale locutiunilor verbale

functiile sintactice ale verbului si ale locutiunii verbale

exercitii de utilizare corecta a partilor de vorbire Ón≠vatate; exercitii de construire corecta a unor enunturi din punct de vedere sintactic;

exercitii de sesizare a rolului util 13213v2121n izarii categoriilor morfologice si sintactice Óntr-un text;

Textele suport

Activitati in grupe

Activitate frontala


1 h

Observare sistematica

Comentarea unor secvente ale textului literar

titlul operei literare

tipuri de titluri

Cum scriem despre secventele unor opere epice ?

secventa introductiva

inlantuirea secventelor unei opere epice

exercitii de realizare a unor descrieri prin ordonarea detaliilor Ón functie de nivelul individual de receptare; exercitii de redactare a unor texte narative si dialogate; exercitii de construire a unor scurte povestiri;


Activitati in grupe

Activitate frontala


1 h

Observare sistematica

EVALUARE pentru unitatea 2


Exercitii scrise de verificare a capacitatilor insusite sau exersate in aceasta unitate pe texte noi

Testul de evaluare din manual

Activitate independenta

1 h

Proba scrisa
Scoala Gimnaziala Nr.1 Independenta

Disciplina : Limba si literatura romana

Clasa : a VII-a

Anul scolar 2005- 2006

Profesor : Palade Mihaela

Saptamana : X- XII

Nr. ore alocate : 10 ore


Proiectul unitatii de invatare : AUTOR. NARATOR. PERSONAJ
Continuturi


O.R.

Activitati de invatare

Resurse

Evaluare

Lectura textului

Text suport : Florin scrie un roman de Mircea Cartarescuexercitii de evaluare a lecturii facute de catre colegi pe baza unei grile

discutii asupra evaluarii lecturii

exercitii de comunicare orala Ón contexte formale sau in≠formale ; exercitii de comunicare Ón grup ;


Textul suport

Activitate individuala

Activitate in grupe

Observare sistematica

Grila de evaluare a lecturii

Descifrarea textului

secventele textului (indicii de timp, de spatiu, personajele)

expresii specifice limbajului infantil, argoul

campuri lexicale specifice

crearea atmosferei de sfarsit de ev mediuexercitii de identificare a mai multor planuri de comunicare orala (digresiuni, paranteze etc.);

exercitii de structurare a unui text Ón secvente distincte Ón functie de tipul acestuia (rezumat, caracterizare de personaj, telegrama etc.);

Textul suport

Activitati in grupe


1 h

Observare sistematica


Lectura aprofundata (1)

povestirile in rama

romanul haiducesc : actiunea si personajele

relatia dintre personaje

caracterizarea personajelor
exercitii de rezumare si de caracterizare a personajelor;

exercitii de formulare a ideii principale si a detaliilor afe≠rente; exercitii de relationare a ideilor principale cu ideile secundare; exercitii de construire a unui discurs;

exercitii de redactare nuantata Ón raport cu structura si motivatiile personale; exercitii de descriere a unor modele (personaje) reprezentative pentru v‚rsta si optiunile per≠sonale.

Textul suport

Activitati in grupe

Activitate individuala


1 h

Observare sistematica

Lectura aprofundata (2)

raporturile dintre autor, narator si personaj

naratorii celor trei secvente delimitate

timpurile verbale folosite in aceste secvente


exercitii de structurare a unui text Ón secvente distincte Ón functie de tipul acestuia (rezumat, caracterizare de personaj, telegrama etc.);

exercitii de sesizare a rolului util 13213v2121n izarii categoriilor morfologice si sintactice Óntr-un text; exercitii de sesizare a schimbarii semnificatiei unor cuvinte Ón functie de contextul Ón care apar;

Textul suport

Activitati in grupe

Activitate individuala
1 h

Observare sistematica

Interpretarea textului

numele personajelor (inrudiri onomastice in text)

interpretarea titlului

raportul dintre creatie si realitate

compunere despre o lume a imaginatiei, o lume virtualaexercitii de formulare a ideii principale si a detaliilor afe≠rente; exercitii de relationare a ideilor principale cu ideile secundare; exercitii de construire a unui discurs;

exercitii de elaborare a argumentelor si a con≠tra≠ar≠gumentelor; exercitii de dispunere Ón pagina a diverselor texte; exercitii de scriere Óngrijita, lizibila si corecta;

exercitii de construire a unor scurte povestiri; exercitii de rezumare si de caracterizare a personajelor;


Textul suport

Activitati in grupe

Activitate frontala1 h

Proba orala

Tema pentru acasa : o compunere despre o lume imaginara

Substantivul

substantivul - clasificare

genul si numarul substantivului

articolul

motiunea si sufixele motionale
exercitii de utilizare corecta a partilor de vorbire Ón≠vatate; exercitii de construire corecta a unor enunturi din punct de vedere sintactic;

exercitii de identificare a formei corecte a cuvintelor; exercitii de sesizare a dezacordurilor grama≠ticale;

Textele suport

Activitati in grupe

Activitate frontala


1 h

Observare sistematica

Locutiunea substantivala

definitie si sinonime

tipuri de locutiuni si alcatuire

functii sintactice ale locutiunii substantivale
exercitii de identificare a formei corecte a cuvintelor; exercitii de sesizare a dezacordurilor grama≠ticale;

exercitii de utilizare corecta a partilor de vorbire Ón≠vatate; exercitii de construire corecta a unor enunturi din punct de vedere sintactic;

Textele suport

Activitati in grupe

Activitate frontala


1 h

Observare sistematica

Functii sintactice ale substantivului

cazurile substantivului

functii sintactice specifice fiecarui caz
exercitii de utilizare corecta a partilor de vorbire Ón≠vatate; exercitii de construire corecta a unor enunturi din punct de vedere sintactic;

exercitii de identificare a substantivelor si a functiilor lor sintactice

Textele suport

Activitati in grupe

Activitate individuala


2 h

Observare sistematica

Cum povestim

precizarea participantilor si a circumstantelor intamplarii

relatarea experientei personale (respectarea ordinii intamplarilor)

redactarea unei povestiri pornind de la diverse cerinte

exercitii de sesizare a unor argumente si a unor contraargumente dintr-un mesaj oral;

exercitii de comunicare orala Ón contexte formale sau in≠formale; exercitii de comunicare Ón grup; exercitii de adap≠tare a comportamentului verbal si nonverbal la o situatie de comu≠nicare inedita; exercitii de exprimare a opiniilor; exercitii de utilizare a elementelor nonverbale Óntr-un dialog.

exercitii de elaborare a argumentelor si a con≠tra≠ar≠gumentelor; exercitii de dispunere Ón pagina a diverselor texte; exercitii de scriere Óngrijita, lizibila si corecta;

Textele suport

Activitati in grupe

Activitate individuala

Redactarea unei povestiri


1 h

Observare sistematica

Tema pentru acasa

EVALUARE pentru unitatea 3


Exercitii scrise de verificare a capacitatilor insusite sau exersate in aceasta unitate pe texte noi

Testul de evaluare din manual

Activitate independenta

1 h

Proba scrisa

Scoala Gimnaziala Nr.1 Independenta

Disciplina : Limba si literatura romana

Clasa : a VII-a

Anul scolar 2005- 2006

Profesor: Palade Mihaela

Saptamana: XIII- XVIII

Nr. ore alocate: 23 ore


Proiectul unitatii de invatare: FUNCTIONAREA DESCRIERII IN NARATIUNE


Continuturi

O.R.

Activitati de invatare

Resurse

Evaluare

Lectura textului

Text suport : Amintiri din copilarie de Ion Creangaexercitii de evaluare a lecturii facute de catre colegi pe baza unei grile

discutii asupra evaluarii lecturii

exercitii de comunicare orala Ón contexte formale sau in≠formale ; exercitii de comunicare Ón grup ;


Textul suport

Activitate individuala

Activitate in grupe

Observare sistematica

Grila de evaluare a lecturii

Descifrarea textului

exercitii de sesizare a schimbarii semnificatiei unor cuvinte in context (elevii vor alege cuvintele/ expresiile sinonime scrise pe jetoane)

exercitii de sesizare a schimbarii semnificatiei unor cuvinte Ón functie de contextul Ón care apar; exercitii de stabilire a relatiilor de sinonimie, antonimie, omonimie si polisemie Óntr-un text dat;

Textul suport

Activitati in grupe


1 h

Observare sistematica


Lectura aprofundata (1)

firul intamplarilor

indicii de timp si spatiu din naratiune

caracterizarea personajelor


exercitii de rezumare si de caracterizare a personajelor;

exercitii de formulare a ideii principale si a detaliilor afe≠rente; exercitii de relationare a ideilor principale cu ideile secundare; exercitii de construire a unui discurs;

Textul suport

Activitati in grupe

Activitate individuala


1 h

Observare sistematica

Lectura aprofundata (2)

rolul descrierii in cadrul naratiunii si functiile pe care le indeplineste

elementele descrise si figurile de stil folosite

cadrul natural/ universul uman/ obiceiurile satului

exercitii de formulare a ideii principale si a detaliilor afe≠rente; exercitii de relationare a ideilor principale cu ideile secundare; exercitii de construire a unui discurs;

exercitii de identificare si de receptare a unor procedee de expresivitate artistica (epitet, comparatie, metafora, repetitie, enumeratie, antiteza); exercitii de identificare a sensului figurat al unor cuvinte;

exercitii de realizare a unor descrieri prin ordonarea detaliilor Ón functie de nivelul individual de receptare;

Textul suport

Activitati in grupe

Activitate individuala


1 h

Observare sistematica

Interpretarea textului

pasajele descriptive ale textului

elemente specifice genului liric si rolul lor in descriere

argumentarea opiniilor a doi critici literari

rolul invataturilor populare

compunere despre viitorul nostru


exercitii de formulare a ideii principale si a detaliilor afe≠rente; exercitii de relationare a ideilor principale cu ideile secundare; exercitii de construire a unui discurs;

exercitii de elaborare a argumentelor si a con≠tra≠ar≠gumentelor; exercitii de dispunere Ón pagina a diverselor texte; exercitii de scriere Óngrijita, lizibila si corecta;

exercitii de construire a unor scurte povestiri;

Textul suport

Activitati in grupe

Activitate frontala1 h

Proba orala

Tema pentru acasa : o compunere despre viitorul nostru

Pronumele personal. Pronumele reflexive

persoana, numarul si cazul pronumelor personale

genul si formele pronumelui personal

pronumele personal de politete sau de reverenta

functii sintactice ale pronumelui personal

pronumele reflexiv : forme accentuate si neaccentuate

functii sintactice ale pronumelui reflexiv


exercitii de utilizare corecta a partilor de vorbire Ón≠vatate; exercitii de construire corecta a unor enunturi din punct de vedere sintactic;

exercitii de sesizare a rolului util 13213v2121n izarii categoriilor morfologice si sintactice Óntr-un text

Textele suport

Activitati in grupe

Activitate frontala2 h

Observare sistematica

Pronumele si adjectivul pronominal posesiv

formele pronumelui posesiv

numarul obiectelor posedate si numarul posesorilor

functiile sintactice ale pronumelui posesiv

adjectivul pronominal posesiv- functii sintactice


exercitii de utilizare corecta a partilor de vorbire Ón≠vatate; exercitii de construire corecta a unor enunturi din punct de vedere sintactic;

exercitii de sesizare a rolului util 13213v2121n izarii categoriilor morfologice si sintactice Óntr-un textTextele suport

Activitati in grupe


Fise individuale1 h

Observare sistematica

Pronumele si adjectivul pronominal demonstrativ

pronumele demonstrativ: de apropiere, de departare, de identitate si de diferentiere

functii sintactice ale pronumelui demonstrativ

adjectivul pronominal demonstrativ - functii sintactice

exercitii de sesizare a rolului util 13213v2121n izarii categoriilor morfologice si sintactice Óntr-un text

exercitii de utilizare corecta a partilor de vorbire Ón≠vatate; exercitii de construire corecta a unor enunturi din punct de vedere sintactic;


Textele suport

Activitati in grupe


Fise individuale1 h

Observare sistematica

Pronumele si adjectivul pronominal nehotarat

pronumele nehotarate : simple si compuse

functii sintactice ale pronumelui nehotarat

adjectivul pronominal nehotarat - functii sintactice


exercitii de utilizare corecta a partilor de vorbire Ón≠vatate; exercitii de construire corecta a unor enunturi din punct de vedere sintactic;

exercitii de sesizare a rolului util 13213v2121n izarii categoriilor morfologice si sintactice Óntr-un text


Textele suport

Activitati in grupe


Fise individuale1 h

Observare sistematica

Pronumele si adjectivul pronominal negativ

pronumele negativ- forme

propozitia negativa

functii sintactice ale pronumelui negativ

adjectivul pronominal negativ - functii sintactice


exercitii de utilizare corecta a partilor de vorbire Ón≠vatate; exercitii de construire corecta a unor enunturi din punct de vedere sintactic;exercitii de sesizare a rolului util 13213v2121n izarii categoriilor morfologice si sintactice Óntr-un text

Textele suport

Activitati in grupe


Fise individuale1 h

Observare sistematica

Pronumele si adjectivul pronominal interogativ

pronumele interogativ - forme

propozitia interogativa

functii sintactice ale pronumelui interogativ

adjectivul pronominal interogativ - functii sintacticeexercitii de sesizare a rolului util 13213v2121n izarii categoriilor morfologice si sintactice Óntr-un text

exercitii de utilizare corecta a partilor de vorbire Ón≠vatate; exercitii de construire corecta a unor enunturi din punct de vedere sintactic;

Textele suport

Activitati in grupe


Fise individuale1 h

Observare sistematica

Pronumele si adjectivul pronominal relativ

pronumele relativ - forme specifice

propozitiii subordonate introduse de pronumele relative

functii sintactice ale pronumelui relativ

adjectivul pronominal relativ - functii sintacticeexercitii de sesizare a rolului util 13213v2121n izarii categoriilor morfologice si sintactice Óntr-un text

exercitii de utilizare corecta a partilor de vorbire Ón≠vatate; exercitii de construire corecta a unor enunturi din punct de vedere sintactic;

exercitii de potrivire a formelor corecte ale pronumelor relative

Textele suport

Activitati in grupe


Fise individuale1 h

Observare sistematica

Pronumele si adjectivul pronominal de intarire

pronumele de intarire

functii sintactice ale adjectivului pronominal de intarire


exercitii de utilizare corecta a partilor de vorbire Ón≠vatate; exercitii de construire corecta a unor enunturi din punct de vedere sintactic;

Textele suport

Activitati in grupe


Fise individuale


1 h

Observare sistematica
Exercitii


exercitii de identificare a diferitelor forme de pronume invatate

exercitii de alegere a formelor corecte ale pronumelor

exercitii de precizare a functiilor sintactice ale pronumelor si adjectivelor pronominale invatate

Activitati pe grupe

Activitati individuale


Fise de lucru

2 h

Observare sistematica

Proba orala

Numeralul

numeralul cardinal, ordinal, colectiv, fractionar, adverbial, distributiv, multiplicativ

functii sintactice ale numeralului


exercitii de sesizare a rolului util 13213v2121n izarii categoriilor morfologice si sintactice Óntr-un text

exercitii de utilizare corecta a partilor de vorbire Ón≠vatate; exercitii de construire corecta a unor enunturi din punct de vedere sintactic

Textele suport

Activitati in grupe


Fise individuale


2 h

Observare sistematica

Proba orala

Monologul si dialogul

monologul scris

discutia in grup (dialogul)

elemente specifice fiecarui tip de discurs

exercitii de evaluare a lecturii facute de catre colegi pe baza unei grile

discutii asupra evaluarii lecturii

exercitii de comunicare orala Ón contexte formale sau in≠formale ; exercitii de comunicare Ón grup ;


Textul suport

Activitate individuala

Activitate pe grupe

Observare sistematica

Grila de evaluare a lecturii

Descifrarea textului

notiuni de vocabular (sens propriu, sens figurat, sinonimie contextuala)

aliteratia, asonanta

elemente de versificatie (rima, ritm, masura, picior metric)

exercitii de sesizare a schimbarii semnificatiei unor cuvinte in context (elevii vor alege cuvintele/ expresiile sinonime scrise pe jetoane)

exercitii de identificare a celor doua figuri de sunet

exercitii de identificare a elementelor de versificatie invatate

Textul suport

Activitati cu jetoane cu sinonime

Activitate pe grupe


1 h

Observare sistematica

Lectura aprofundata (1)

organizarea textului : secventele unui text

descrierea naturii

procedee ale expresivitatii (epitet, repetitie, hiperbola, personificare, metafora, epitet metaforic)

descrierea subiectiva

trasaturile descrierii subiective

exercitii de delimitare a secventelor fragmentului studiat

exercitii de identificare a unor procedee de expresivitate artistica si de explicare a rolului lor in text

exercitii de identificare a trasaturilor descrierii in text


Textul suport

Activitate pe grupe

Model de evidentiere a figurilor

Activitate individuala


1 h

Observare sistematica

Lectura aprofundata (2)

descrierea de tip portret

procedee ale expresivitatii

elemente fantastice specifice basmului prezente in fragment

elemente de ceremonial tipice nuntii taranesti (nunta celor doi tineri si nunta fluturelui si a viorelei)
exercitii de identificare a unor procedee de expresivitate artistica prin care se realizeaza portretul individual si cel colectiv in text


Textul suport

Activitate in grupe


1 hInterpretarea textului

participarea padurii la nunta pe care o gazduieste (vesmintele pe care le poarta, atmosfera sugerata prin descriere)

rolul padurii in oficierea slujbei religioase a casatoriei celor doi tineri

elemente specifice pastelului in fragmentul dat

atmosfera de sarbatoare

Fisa tehnica. Instrumentar

Cum citim o descriere?exercitii de comentare a sensului global al textului

exercitii de exprimare a opiniei


Textul suport

Activitate frontala


1 h

Proba orala

Adjectivul

adjective variabile si invariabile

gradele de comparative ale adjectivelor
exercitii de identificare a adjectivelor in textele din manual

exercitii de modulare a vocii pentru a reda diferite stari exprimate de adjective


Textele suport

Activitate in grupe

Activitate frontala


1 h

Observare sistematica

Mijloacele expresive de redare a superlativului absolut

superlativul absolut
exercitii de identificare a diverselor constructii ale superlativului absolut in texte literare si nonliterare


Textele suport

Activitate frontala si apoi in perechi


1 h

Observare sistematica

Locutiunea adjectivala

rolul adjectivului si a locutiunii adjectivale in descriere

identificarea functiilor sintactice ale adjectivului si ale locutiunii adjectivale si sesizarea rolului acestora in descriere

exercitii de construire a unor enunturi descriptive cu inserarea adecvata a adejectivului si a locutiunii adjectivale


Textele suport

Activitate in grupe

Activitate individuala1 h

Observare sistematica

Cum realizam o descriere ?

redactarea unei descrieri

cum inseram o descriere intr-o naratiune ?
exercitii de redactare a celor doua tipuri de descriere invatate (descrierea obiectiva si descrierea subiectiva)


Reproduceri de arta, fotografii, alte materiale care sa fie punctul de plecare al descrierilor propuse

Activitate individuala

1 h

Tema de lucru in clasa

EVALUARE pentru unitatea 5


Exercitii scrise de verificare a capacitatilor insusite sau exersate in aceasta unitate pe texte noi

Testul de evaluare din manual

Activitate independenta

1 h

Proba scrisaDocument Info


Accesari: 5437
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2022 )