Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
TEME PENTRU ELABORAREA LUCRARILOR DE LICENTA - Facultatea Management Turistic și Comercial

profesor scoala
ALTE DOCUMENTE

TEST - Puteri
Limba Engleza - Planificare calendaristica
PROIECT DIDACTIC - Confectionarea unor jucarii simple
Cartea - obiect cultural
Imaginea de sine - Proiect de lectie
PLANIFICARE SEMESTRIALA franceza
Matematica -Elemente de analiza matematica
PROIECT DIDACTIC - Roata toamnei
PROIECTAREA UNITATILOR DE INVATARE LA CLASA A-V-A
Proiectul unitatii de invatare : SCRIITOR. CARTE. CITITOR
TEME PENTRU ELABORAREA LUCRĂRILOR DE LICENȚĂ


Anul universitar 2007/2008 februarie și iulie

Anul IV zi și V FR


Prof. univ. dr. Gheorghița CĂPRĂRESCU

Prof.univ.dr. Ion STANCIU

Prof. univ. dr. Nicolae NEACȘU

Prof. univ. dr. Neicu Bologa

Prof. univ. dr. Virgil ADĂSCĂLIȚEI

Prof. univ. dr. Viorica IONAȘCU

Prof. univ. dr. Iacob CĂTOIU

Prof. univ. dr. Virgil BALAURE

Prof. univ. dr. Elena-Maria Biji

Prof. univ. dr. Elena PĂRĂIAN

Prof.univ.dr. Ion Popescu

Prof. univ. dr. Ion IONESCU

Conf. univ. dr. Manoela Popescu

Conf. univ. dr. Elena Ianoș-Schiller

Lect. univ. dr. Tatiana Dosescu

Lect. univ. dr. Emilia Gogu

Lect. univ. dr. Violeta RĂDULESCU

Lect. univ. dr. Andreea BĂLTĂREȚU

Lect. univ. dr. Doinița Popescu

Lect. univ. dr. Anca CRISTEA

Lect. univ. drd. Iacob Andreia

Lector univ. dr. CEZAR MILITARU


Prof. univ. dr. Gheorghița CĂPRĂRESCU


Studiul mediului extern și fundamentarea strategiei firmei (comerț, turism, servicii);

Analiza tipului cultural al firmei (comerț, turism, servicii) și a influenței lui asupra performanțelor firmei;

Modalități de perfecționare a activității managerului;

Promovarea managementului schimbării și implicațiile asupra activității firmei;

Managementul strategic al firmei;

Coatch managementul. Posibilități de aplicare în firma X (comerț, turism, servicii);

Perfecționarea structurii organizatorice a firmei (comerț, turism, servicii);

Perfecționarea managementului resurselor umane din firma X;

Direcții de perfecționare a comportamentului organizațional în cadrul firmei X;

Influențe ale diferențelor culturale asupra managementului firmei X;

Stilul de management și impactul asupra performanțelor firmei X;

Diagnosticul managerial al firmei X;

Posibilități de implementare (perfecționare) a sistemului de management al calității la societatea comercială ...;

Preocupări pe plan internațional privind implementarea sistemului de management al calității după standardele ISO 9000;

Relația dintre calitate și înnoirea gamei sortimentale de produse și servicii;

Sisteme de clasificare și codificare a mărfurilor utilizate în comerțul internațional;

Rolul organismelor internaționale de standardizare în promovarea calității;

Standardele armonizate - suport al comerțului liber internațional în perspectiva mondializării;

Certificarea și garantarea calității în relațiile comerciale internaționale;

Analiza reglementărilor la nivel european și internațional privind protecția mărcilor;

Relația dintre calitatea produselor, serviciilor și protecția consumatorilor;

Marcarea ecologică a produselor și ambalajelor după standardele int ernaționale ISO 14.000;

Preocupări privind protecția mediului și dezvoltarea durabilă pe plan european și internațional;

Preocupări ale U.E. în domeniul materialelor de ambalat pentru protecția mediului și a consumatorilor;

Analiza comparativă a calității produselor / serviciilor oferite de mai multe firme concurente;

Aplicații ale metodelor de estimare și cuantificare a calității produselor / serviciilor din grupa ...;

Posibilități de perfecționare a sistemului de conducere a calității prin costuri la întreprinderea ... în cadrul sistemului de asigurare a calității;

Analiza calității produselor de folosință îndelungată din grupa ... la utilizatori (fiabilitate, mentenabilitate, disponibilitate) în cadrul sistemului de asigurare a calității la întreprinderea ...;

Aplicații ale metodelor de evaluare a capabilității furnizorilor la întreprinderea ... în cadrul sistemului de asigurare a calității;

Analiza calității și a înnoirii gamei sortimentale de produse/servicii la întreprinderea ...;

Posibilități de perfecționare a circuitului tehnic al mărfurilor dintre furnizori și clienți la întreprinderea ... ;

Analiza corelațiilor dintre calitatea produselor / serviciilor din grupa ... și protecția mediului înconjurător;

Preocupări pe plan național și internațional de perfecționare a sistemului de certificare a produselor și sistemelor;

Preocupări pe plan național și internațional în domeniul mărcilor (de fabrică, de comerț, de servicii);

Analiza comparativă a calității ambalajelor de prezentare la grupa de mărfuri.Prof. univ. dr. Nicolae NEACȘU


Impactul turismului și dezvoltării serviciilor asupra vieții economice și sociale a comunităților locale (a unei zone...);

Posibilități de dezvoltare a serviciilor turistice în localitatea (județul, zona...) și implicațiile asupra reconversiei forței de muncă;

Proiect de dezvoltare durabilă a unei zone turistice.......... ..... ...... ................;

Timpul liber, agrementul și serviciile turistice. Studiu de caz - județul "X".............;

Diversificarea serviciilor turistice în stațiunea (la societatea comercială...............);

Studiu comparativ asupra ofertei turistice românești și posibilități de promovare a produselor turistice românești;

Modele în organizarea activității turistice și direcțiile restructurării turismului românesc;

Strategii de relansare a turismului internațional al României. Studiu de caz: balnear, litoral, munte, .......... ..... ...... ............

Dinamica turismului românesc. Soluții de valorificare superioară a zonelor turistice din România (mare, munte, balnear);

Turismul și creșterea economică. Studiu de caz - județul "X".............;

Posibilități de dezvoltare a turismului rural în zona....;

Mutații și tendințe în evoluția activității de turism (la nivel macro și microeconomic);

Tendințe în dinamica și structura turismului pe plan regional și mondial;

Notă: Se pot propune, discuta și aproba și alte teme specifice activității de turism.


Prof. univ. dr. Neicu Bologa


Mediul de marketing al întreprinderii... - studiu de caz;

Mediul concurențial - studiu de caz;Relațiile întreprinderii cu mediul extern -studiu de caz;

Piața întreprinderii/produsului/serviciului.... -studiu de caz;

Marketingul organizațiilor non-profit -studiu de caz;

Marketingul relațional - studiu de caz la firma ....;

Marketingul cultural-studiu de caz;

Marketingul sportiv - studiu de caz;

Strategia de piață a întreprinderii ...- studiu de caz;

Mixul de marketing, instrument de operaționalizare a politicii de marketing-studiu de caz;

Ambalajul - important instrument al politicii de marketing;

Politica de distribuție a firmei/produsului/serviciului....- studiu de caz;

Sisteme integrate de distribuție-studiu de caz;

Distribuția pe Internet -studiu de caz;

Strategii de distribuție ale firmei/produsului/serviciului ... - studiu de caz;

Distribuția fizică-studiu de caz;

Sistemul de comunicație promoțională -studiu de caz la firma/produsul/serviciul ...;

Piața publicității în România;

Marketingul direct -studiu de caz;

Alegerea mediilor de comunicație promoțională -studiu de caz;

Agenția de publicitate - prestator de servicii promoționale -studiu de caz;

Tehnici de promovare a vânzărilor-studiu de caz la firma/produsul/serviciul ...;

Program de marketing pentru organizarea unei campaniei promoționale-studiu de caz;

Program de marketing pentru participarea firmei... la o manifestarea expozițională-studiu de caz.

Publicitate pe Internet -studiu de caz;

Politica de marketing a întreprinderii ...-studiu de caz.

Organizarea/reorganizarea activității de marketing a întreprinderii ...-studiu de caz.

Imaginea produsului/serviciului/mărcii - determinantă majoră a comportamentului consumatorilor/utilizatorilor -studiu de caz;

Imaginea magazinului -studiu de caz;

Segmentarea pieței întreprinderii/produsului....-studiu de caz.

Program de marketing pentru lansarea pe piață a unui produs -studiu de caz;

Implicații de marketing ale mediului cultural -studiu de caz.;

Strategii concurențiale ale firmei pe piața românească -studiu de caz.;

Influențe ale culturii asupra comunicării promoționale-studiu de caz.;

Prezent și perspective în comunicarea de marketing;

Elaborarea planului de marketing al firmei -studiu de caz.;

Influența prețurilor asupra comportamentului consumatorilor/utilizatorilor;

Suportul comunicațional al celorlalte componente ale mixului de marketing -studiu de caz;

Prezent și perspective ale Pieței Unice Europene;

Euroland-o nouă dimensiune a Pieței Unice Europene;

Determinante ale consumatorilor din cadrul Pieței Unice Europene;

Cererea de bunuri și servicii pe Piața Unică Europeană;

Consumul de bunuri și servicii al populației în cadul Uniunii Europene-structuri și tendințe;

Implicații de marketing ale mediului cultural pe Piața Unică Europeană-studiu de caz;

Mediul concurențial pe Piața Unică Europeană;

Cadrul legal-instituțional specific euromarketingului;

Protecția consumatorilor în cadrul Uniunii Europene;

Determinante ecologice în marketingul european-studiu de caz;

Piața europeană a produsului/serviciului.....-studiu de caz;

Strategii de intrare pe Piața Unică Europeană;

Strategii de pătrundere pe piața românească a investitorilor din cadrul Uniunii Europene-studiu de caz;

Strategii concurențiale pe Piața Unică Europeană-studiu de caz;

Strategii de marketing ale firmelor vesteuropene prezente pe piața românească-studiu de caz;

Standardizarea și adaptarea mixului de marketing pe Piața Unică Europeană-studiu de caz;

Politica de produs în marketingul european - studiu de caz (axat pe un produs sau un serviciu);

Implicații ale legislației Uniunii Europene în politica de produs-studiu de caz;

Marca ecologică-componentă definitorie a produsului pe Piața Unică Europeană;

Program de lansare a unui produs pe Piața Unică Europeană-studiu de caz;

Tendințe ale evoluției prețurilor pe Piața Unică Europeană;

Migrația transfrontalieră a cererii de mărfuri și servicii pe Piața Unică Europeană-studiu de caz;

"Coridorul european" de prețuri-studiu de caz;

Distribuția mărfurilor pe Piața Unică Europeană-trăsături definitorii și tendințe;

Logistica distribuției mărfurilor pe Piața Unică Europeană-probleme specifice și tendințe;

Distribuția inversă pe Piața Unică Europeană-studiu de caz (privind recuperarea și valorificarea ambalajelor și a deșeurilor);

Standardizarea comunicării promoționale pe Piața Unică Europeană-posibilități și limite-studiu de caz;

Publicitatea pe Piața Unică Europeană;

Tehnici de promovare a vânzărilor pe Piața Unică Europeană-studiu de caz;

Utilizarea marketingului direct pe Piața Unică Europeană-studiu de caz;

Implicații ale culturii asupra activității promoționale pe Piața Unică Europeană-studiu de caz;

Perspective ale utilizării marketingului într-o Uniune Europeană în expansiune;

Implicații de marketing ale integrării României în Uniunea Europeană-studiu de caz (axat pe unele produse sau servicii).Prof. univ. dr. Viorica IONAȘCU


Mediul de marketing al întreprinderii...Studiu de caz;

Mediul concurențial. Studiu de caz;

Relațiile întreprinderii cu mediul extern. Studiu de caz;

Piața actuală și de perspectivă a întreprinderii/produsului....Studiu de caz;

Organizarea/reorganizarea activității de marketing a întreprinderii... Studiu de caz;

Politica de marketing la întreprinderea ... Studiu de caz;

Elaborarea strategiei de marketing la întreprinderea ... Studiu de caz;

Strategii de consolidare a poziției întreprinderii ... pe piața ... Studiu de caz;

Mixul de marketing la firma ...; instrument de operaționalizare a politicii de marketing;

Poziționarea (repoziționarea) pe piață a firmei ... Studiu de caz;

Politica de produs la întreprinderea ... Studiu de caz;

Program de marketing privind lansarea pe piața românească a unui produs / serviciu. Studiu de caz;

Urmărirea comportării în consum / utilizare a produsului / produselor ... Studiu de caz;

Distribuția fizică a mărfurilor la întreprinderea ... Studiu de caz;

Program de marketing privind distribuția produsului / serviciului ... pe piața românească. Studiu de caz;

Elaborarea politicii de distribuție a produsului ... în cazul întreprinderii ... Studiu de caz;

Program de marketing pentru participarea întreprinderii ... la manifestarea expozițională / târgul internațional ... ;

Perfecționarea organizării activității de marketing la întreprinderea ... Studiu de caz;

Cercetarea motivelor de cumpărare și necumpărare pentru produsul / grupa de produse ... Studiu de caz;

Imaginea magazinului în viziunea clienților din localitatea ... ;

Studierea conjuncturii pieței ... (pe produse sau zone). Studiu de caz;

Metode calitative de studiere a pieței. Efectuarea de cercetări;

Studierea atitudinilor și a intențiilor de cumpărare a unui produs;

Cercetarea gradului de dotare a populației cu bunuri de uz îndelungat;

Cercetarea obiceiurilor de cumpărare și de consum pentru un produs sau grupă de produse;

Segmentarea pieței întreprinderii/produsului... Studiu de caz;

Cercetarea pieței unui produs...;

Auditul de marketing și analiza SWOT;

Program de marketing pentru organizarea unei campanii promoționale. Studiu de caz.

Sezonalitatea producției și consumului și influența acestora asupra desfășurării activității comerciale (pe exemplul unui sector, familii sau grupe de produse);

Conținutul și sursele ofertei de mărfuri în economia de tranziție (înnoire, diversificare, optimizare);

Locul și rolul centrelor comerciale regionale în distribuția mărfurilor;

Protecția consumatorilor în România, organizare actuală, dificultăți, direcții de perfecționare;

Comerțul cu produse ... și consecințele ecologice;

36. Căi de creștere a eficienței economice la societatea comercială ... ;

Modernizarea bazei tehnico - materiale în comerțul cu ridicata / amănuntul (pe exemplul unei societăți comerciale) ;

Promovarea formelor moderne de vânzare la societatea comercială ... ;

Elaborarea planului de marketing la societatea comercială.... Studiu de caz.;

Evoluția ofertei de mărfuri și perspectiva dezvoltării acesteia în România. Studiu de caz: produs sau grupă de produse;

Fundamentarea amplasării și dimensionării unei construcții cu destinație comercială (magazin, depozit, unitate de alimentație publică);

Perfecționarea amenajării interioare a unui magazin;

Căi și mijloace de perfecționare a tehnicilor comerciale la firma ...(detailist, angrosist);

Analiza și perfecționarea relațiilor cu furnizorii în politica de aprovizionare a unei firme;

Analiza și perfecționarea relațiilor cu clienții în politica vânzărilor unei firme;

Evoluția și dimensiunile macroeconomice ale serviciilor în România;

Piața serviciilor/serviciului în România/zona....Studiu de caz;

Evoluții, dinamici, structuri și indicatori specifici serviciului/categoriei de servicii....Studiu de caz;

Eficiența economică și socială a serviciilor. Studiu de caz;

Rezultate și performanțe ale întreprinderilor de servicii. Studiu de caz pe categorii de servicii;

Principalele caracteristici ale serviciilor pentru populație în România. Studiu de caz;

Principalele caracteristici ale serviciilor pentru întreprinderi în România. Studiu de caz;

Oferta și tarifele pentru servicii. Studii de caz;

Servicii internaționale. Studii de caz;

Forța de muncă și productivitatea muncii în sectorul terțiar. Studiu de caz;

Resursele materiale și serviciile. Studiu de caz;

Relațiile dintre calitate și eficiență în activitățile de servicii. Studiu de caz;

Resursele umane și materiale în sectorul serviciilor. Studiu de caz;

Locul și rolul serviciilor în economia românească;

Evaluarea, indicatori de exprimare și căi de creștere a eficienței serviciilor. Studiu de caz.


Prof. univ. dr. Iacob CĂTOIU


Cercetarea comportamentului de cumpărare la produsele .;

Influența factorilor situaționali asupra comportamentului consumatorului - studiu de caz;

Cercetarea motivelor de cumpărare și necumpărare pentru grupa de produse .;

Cercetarea preferințelor consumatorilor la grupa de produse sau servicii;

Cercetarea intențiilor de cumpărare ale consumatorilor pentru produsul /serviciul .;

Studierea obiceiurilor de cumpărare a produsului . în municipiul /județul .;

Influențele culturale asupra comportamentului consumatorilor;

Studiul imaginii produsului / serviciului / mărcii / întreprinderii . în rândul consumatorilor;

Studiul imaginii magazinului .;

Cercetarea satisfacției clientului în cazul întreprinderii .;

Previziunea pieței . (la firma, produsul);

Elaborarea politicii de marketing la întreprinderea .;

Elaborarea strategiei de marketing a întreprinderii .;

Strategia de piață a firmei .;

Elaborarea mixului de marketing la firma .;

Fundamentarea strategiei de produs la firma .;

Fundamentarea strategiei de distribuție la întreprinderea...;

Strategii de produs la întreprinderea .;

Elaborarea politicii de marcă a întreprinderii (pe exemplul unei întreprinderi producătoare, comerciale sau prestatoare de servicii);

Elaborarea strategiei de marcă pentru noul produs . al întreprinderii .;

Program de marketing de organizare a campaniei promoționale la întreprinderea .;

Program de marketing pentru participarea întreprinderii . la manifestarea expozițională / târgul internațional .;

Program de marketing privind introducerea în fabricație și lansarea pe piață a unui produs /serviciu;

Program de marketing privind distribuția produsului/serviciului ... pe piață (internă/externă);

Elaborarea planului de marketing al societății comerciale .;

Organizarea (reorganizarea) activității de marketing la întreprinderea .;

Lansarea produselor noi în domeniul bancar - studiu de caz;

Cercetarea preferințelor consumatorilor de servicii turistice pentru destinația .;

Studiul imaginii consumatorilor pieței turistice . asupra destinației turistice .;

Cercetarea comportamentului de cumpărare pentru forma de turism .;

Strategii de fidelizare a clientului.


Prof. univ. dr. Virgil BALAURE


Studiul imaginii produsului / serviciului / mărcii / întreprinderii . în rândul consumatorilor;

Studiul imaginii magazinului;

Elaborarea politicii de marketing la întreprinderea .;

Analiza pieței românești a publicității;

Elaborarea strategiei de comunicație promoțională a întreprinderii .;

Agenția de publicitate - prestator de servicii promoționale - studiu de caz;

Comunicația prin eveniment în activitatea promoțională a întreprinderii;

Organizarea forțelor de vânzare la întreprinderea .;

Program de marketing de organizare a campaniei promoționale la întreprinderea .;

Program de marketing pentru participarea întreprinderii . la manifestarea expozițională / târgul internațional .;Organizarea (reorganizarea) activității de marketing la întreprinderea ..


Prof. univ. dr. Elena-Maria Biji


comparativă: România -U.E.


Prof. univ. dr. Ion IONESCU


Direcții de eficientizare a structurii organizatorice a firmei de turism.;

Analiza diagnostic la firma de turism. și direcții de acțiune în vederea dezvoltării și modernizării. Studiu de caz;

Analiza SWOT la firma de turism. și măsurile ce se impun pentru menținerea pe piață și dezvoltarea afacerii. Studiu de caz;

Relațiile firmei de turism. cu micromediul. Studiu de caz;

Dependența activităților firmei de turism . de mezomediu. Studiu de caz;

Strategii ale întreprinderii turistice. Studiu de caz;

Modalități de obținere a profitului în întreprinderea de turism. Studiu de caz;

Analiza economico - financiară a rezultatelor economice ale firmei. Studiu de caz;

Premise și direcții de dezvoltare a activităților firmei de turism. Studiu de caz;

Planul de afaceri în turism. Studiu de caz;

Înființarea unei firme de turism. Studiu de caz;

Analiza nivelului de eficiență a funcțiunilor întreprinderii de turism. Studiu de caz;

Infrastructura turistică a României. Prezent și perspective;

Evoluția activității de turism în Regiunea de Dezvoltare...;

Fundamentarea opțiunilor strategice ale firmei de turism. Studiu de caz;

Prezent și perspective în integrarea euroturistică a României;

Eficiența economică în turism. Studii de caz;

Investițiile în turism. Studiu de caz (zonă, județ, întreprindere);

Modalități de adaptare la mediul extern a firmei de turism......;

Dezvoltarea turistică și protecția mediului natural. Studii de caz (zona, stațiunea, județul);

Turismul cultural-istoric-prezent și perspective;

Turismul cultural (prezent și perspectivă);

Efectele turismului asupra zonei receptoare . (prezent și perspectivă);

Efectele turismului asupra zonei emitente . (prezent și perspectivă);

Agroturism în zona / județul . (prezent și perspectivă);

Direcții de extindere și dezvoltare a activității agenției de turism .;

Turismul speologic (prezent și perspectivă) în zona / județul .;

Turismul științific. Prezent și perspectivă (studiu de caz);

Produse originale românești utilizate în turismul balnear intern și internațional al României. Prezent și perspectivă;

Modalități de utilizare a timpului liber prin turism de către locuitorii din mediul urban. Studiu de caz;

Direcții de eficientizare a structurii organizatorice a firmei de turism.;

Servicii turistice în România. Prezent și perspectivă;

Analiza diagnostic la firma de turism. și direcții de acțiune în vederea dezvoltării și modernizării. Studiu de caz;

Analiza SWOT la firma de turism. și măsurile ce se impun pentru menținerea pe piață și dezvoltarea afacerii. Studiu de caz;

Relațiile firmei de turism. cu micromediul. Studiu de caz;

Dependența activităților firmei . de mezomediu. Studiu de caz;

Efecte ale macromediului asupra activității turistice în zona / județul / stațiunea ..

Sezonalitatea turistică în zona ... și posibilitățile de prelungire a sezonului;

Caravaningul - ca subformă a turismului automobilistic. Prezent și perspective;

Turismul de croazieră în secolul XXI;

Turismul deltaic. Actualitate și perspective;

Turismul cinegetic. Prezent și perspective;

Turismul în spațiile protejate. Studiu de caz: parcul național, rezervația etc;

Turismul etnografic în zona/județul/regiunea istorică ... . Studiu de caz;

Planul de afaceri în turism. Studiu de caz;

Turismul religios în România. Prezent și perspective;

Direcții de acțiune pentru valorificarea superioară a potențialului turistic al Regiunii de Dezvoltare...;

Premise și perspective de dezvoltare a activității de alimentație publică în turismul românesc;

Premise și perspective în dezvoltarea agrementului în turismul românesc;

Turismul de litoral al României. Prezent și perspective;

Turismul de reuniuni. Studiu de caz.


Conf. univ. dr. Manoela Popescu


Fundamentarea și operaționalizarea politicii comerciale promovate de către S.C. .....;

Locul clienților (consumatorilor) în strategia (politica) comercială a firmelor producătoare sau de distribuție. Studiu de caz;

Căi de promovare a distribuției mărfurilor prin intermediul magistralelor informaționale (comerț electronic) în România;

Perfecționarea sistemului de relații generat de către S.C. .... în vederea atingerii de performanțe înalte;

Locul și importanța comerțului electronic în dezvoltarea comerțului românesc;

Comerțul electronic - cale de dezvoltare/diversificare a activităților firmei....;

Căi și mijloace de dezvoltare a comerțului României cu țările membre ale Uniunii Europene;

Fundamentarea politicii de distribuție a S.C..... în vederea creșterii profitabilității acesteia;

Implicațiile politicii de aprovizionare asupra creșterii eficienței firmei ......;

Politica de vânzare - element definitoriu al îmbunătățirii performanțelor firmei ......;

Perspective privind dezvoltarea IMM-urilor în România în contextul aderării la Uniunea Europeană. Studiu de caz;

Rolul aprovizionării tehnico-materiale în dezvoltarea activității comerciale a firmei .....;

Importanța elementelor de logistică în îmbunătățirea performanțelor comerciale ale S.C......;

Aspecte privind economia și gestiunea S.C...... în condițiile globalizării pieței;

Direcții de dezvoltare a potențialului tehnico-economic a S.C......;

Activitatea comercială a firmei ... și consecințele ecologice;

Locul acțiunilor de protecție a mediului înconjurător în cadrul activității comerciale desfășurate la firma ...;

Influența ciclului de viață al produselor asupra constituirii ofertei la nivel de firmă;

Implicațiile politicii de stocuri asupra performanțelor firmei ...;

Studiu de fezabilitate privind lansarea unei afaceri;

Franciza și locul ei în aparatul comercial modern. Studiu de caz;

Modernizarea bazei tehnico-materiale - cale de eficientizare a activității firmei ...;

Direcții de dezvoltare a politicii comerciale a firmei ...;

Particularitățile culturii de afaceri în cadrul firmei ... - premise în dezvoltarea acesteia;

Politica firmei ... în domeniul culturii organizaționale - cale de creștere a performanțelor acesteia;

Implicațiile culturii afacerilor asupra managementului resurselor umane din cadrul firmei ...;

Analiza elementelor componente ale culturii afacerilor în vederea utilizării lor în procesul derulării eficiente a activităților firmei ...;

Analiza diagnostic în scopul stabilirii direcției strategice de acțiune la firma.....;


Impactul culturii de afaceri asupra eficientizării activității firmei ...;

Analiza rezultatelor economice și măsurarea performanțelor comerciale în vederea eficientizării activităților firmei .....;

Analiza diagnostic în vederea reproiectării structurii organizatorice la firma ...;Evaluarea performanțelor profesionale ale personalului comercial la firma .....;

Fundamentarea amplasării și dimensionării unei unități operative a comerțului cu amănuntul. Studiu de caz;

Mutații și tendințe în evoluția comerțului cu amănuntul/ridicata în Uniunea Europeană..;

Abordarea comunicării organizaționale din perspectivă culturală;

Comunicare electronică: prezent și perspective;

Comunicarea non-verbală în diferite culturi. Studiu de caz;

Analiza formelor de comunicare în cadrul firmei "X";

Tradiții și inovații în comunicarea instituțională/comercială/internă;

Constrângeri în comunicarea organizațională. Studiu de caz;

Abordări comparative ale eticii comunicării umane din perspectiva tipurilor de comunicatori profesioniști;

Cultura comuncațională în cadrul firmei "X";

Analiza strategiei de comunicare a firmei "X" în vederea creșterii eficienței acestuia;

Impactul tehnicilor de comunicare și negociere asupra profitabilității firmei "X";

Influența stilului personal de negociere asupra eficacității firmei "X".


Conf. univ. dr. Elena Ianoș-Schiller


Impactul societății informaționale asupra turismului (particularizare);

Turismul în mediul Internet (particularizare);

Tehnologii informatice folosite în turism (particularizare);

Rolul sistemelor informatice în eficientizarea managementului hotelier (particularizare);

Cerințe actuale ale sistemelor informatice de gestiune hotelieră (particularizare);

Reclama on-line - soluție a promovării turismului românesc în mediul Internet (particularizare).


Notă: Se acceptă orice altă temă care se încadrează în acest domeniu.


Lect. univ. dr. Tatiana Dosescu


Analiza statistico-economica a procesului de dezvoltare a serviciilor turistice a unității, societății..

/necumpărare, motivelor de cumpărare/necumpărare) firmei mărcii în rândul consumatorilor;

Dezvoltarea și promovarea turismului în stațiunea/zona/județul...Studiu de caz: amenajarea în scopuri turistice a...;

Posibilități de valorificare a potențialului turistic al județului...;

Program de organizare și comercializare a unui produs turistic cu tema...;

Efectele practicării turismului asupra vieții economico-sociale a localității/județului...;

Posibilități de practicare a ecoturismului în zona..../județul..../la nivel internațional;

Stadiul actual și perspectivele turismului montan/rural/pentru sporturi extreme/științific/speologic/de vânătoare/de afaceri la nivel național/internațional. Studiu de caz....localitatea/stațiunea/zona....;

Studiu comparativ privind oferta turistică a României și cea internațională și posibilități de intensificare a fluxurilor turistice dintre acestea;

Orientări (tendințe) în dezvoltarea turismului internațional (la nivel mondial, european, al României);

Actualități și tendințe în evoluția transporturilor turistice (aerian, rutier, feroviar);

Protecția și securitatea turiștilor la nivel național/internațional;

Căi de creștere a eficienței economice și sociale a activității turistice în cadrul stațiunii.../zonei..../județului.../României;

Analiza și prognoza circulației turistice interne și internaționale a României pe perioada...;

Analiza și perspectivele circulației turistice a țării......... pe perioada ....;

Pespectivele ecoturismului/turismului durabil la nivel național/internațional;

Strategia dezvoltării durabile a județului/stațiunii/zonei.....;

Impactul turismului asupra mediului ambiant al stațiunii/zonei/județului.....;

Modalități de evaluare a durabilității turismului desfășurat în stațiunea/zona/județul...;

Strategia dezvoltării durabile a României - parte integrantă a strategiei integrării în structurile europene;

Analiza ariilor protejate din România/la nivel internațional/ pe țări. Studiu de caz: Parcul național.../Parcul natural...;

Amenajarea în scopuri turistice a zonei/localității......;

Studiu privind re/amenajarea și promovarea stațiunii/zonei/Parcului național.../ Parcului natural....;

Studiu privind oportunitatea amenajării unei pensiuni rurale/urbane în localitatea.....;

Modalități de valorificare a potențialului turistic românesc în context regional;

Implicațiile economico-sociale ale integrării turismului românesc în Uniunea Europeană;

Modalități de implementare a "Programului Blue Flag - Steagul Albastru" în România;

Promovarea "Drumului Vinului"/rutelor turistice terestre în context regional;

Analiza posibilităților de dezvoltare a noi rute/drumuri turistice în România/la nivel regional;

Locul României în circuitul turistic european/regional/mondial;

Analiza politicii/strategiei turistice a României comparativ cu principalii competitori regionali/europeni;

Modalități de diversificare a serviciilor turistice oferite de stațiunea "X";

Soluții de valorificare prin turism a ariilor naturale protejate din județul "X";

Program de marketing privind lansarea stațiunii turistice "X" pe piața turistică a țării "Y".


Lect. univ. dr. Doinița Popescu


1. Rolul contractelor în turism;

2. Derularea relațiilor contractuale în cadrul agenției de turism;

3. Optimizarea managementului agenției de turism;

4. Diversificarea produselor agenției de turism;

5. Fidelizarea clienților agenției de turism;

6. Gestiunea activității de cazare a hotelului;

7. Diversificarea serviciilor hoteliere;

8. Ameliorarea (ridicarea) nivelului calitativ al standardelor hoteliere;

9. Organizarea activității operative din cadrul compartimentului de cazare;

10. Organizarea activității de producție și servire în cadrul compartimentului de alimentație (restaurantul);

11. Diversificarea producției culinare la restaurantul...;

12. Căi de implementare a principiilor de protecție a mediului ambiant în hotel;

13. Analiza indicatorilor de exploatare a activității hoteliere;

14. Organizarea activității de banketing la hotelul...;

15. Implementarea standardelor operaționale la hotelul...;

16. Implementarea principiilor de calitate HCCP în cadrul departamentului de

alimentație (restaurantului);

17. Optimizarea sistemului relațional dintre departamentele hotelului;

18. Implementarea sistemului informatic de gestiune hotelieră;

19. Fundamentarea politicii de preț pentru servicii hoteliere;

20. Organizarea pe principii moderne a compartimentului de housekeeping;

21. Lanțurile hoteliere - modele de mangement performant;

22. Dezvoltarea producției culinare tip catering;

23. Organizarea rețelelor de alimentație tip fast-food;

24. Metode moderne de vânzare a produselor agenției de turism;

25. Realizarea programelor de animație în turism.


Lect. univ. drd. Iacob Andreia


  1. Posibilități de implementare a Managementului relației cu clienții în cadrul companiei.......
  2. Stadiul implementării Managementului relației cu clienții în companiile din România;
  3. Managementul relației cu clienții în sistemul bancar din România;
  4. Managementul relației cu clienții în cadrul Băncii.;
  5. Recuperarea investiției în Managementul relației cu clienții
  6. Modalități de soluționare a reclamațiilor clienților în cadrul unității/societății comerciale...

Lector univ. dr. CEZAR MILITARU


Prof. univ. dr. Gheorghița Căprărescu

Document Info


Accesari: 5049
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2023 )