Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
DETERMINAREA SARCINII TERMICE IN CONSTRUCTII

Arhitectura constructii
Determinarea sarcinii termice în constructii

STAS 10903/2 - 1979
1. Generalitati

Prezentul standard se refera la modul de evaluare a sarcinii termice, a densitatii sarcinii termice si a cantitatii de caldura care se apreciaza ca va actiona asupra elementelor de structura ale unei constructii în caz de incendiu, în functie de care, prin prescriptii specifice, se stabilesc masurile de prevenire si stingere a incendiilor în constructii.

Sarcina termica reprezinta cantitatea de caldura pe care o poate degaja prin combustie completa totalitatea materialelor combustibile, fixe si mobile, existente în spatiul afectat de incendiu.

Densitatea sarcinii termice se determina prin raportarea sarcinii termice la suprafata sectiunii orizontale a spatiului afectat de incendiu si reprezinta un parametru principal de determinare a pericolului de incendiu.

Valoarea cantitatii de caldura care se apreciaza ca va actiona asupra elementelor de structura ale unei constructii în caz de incendiu poate fi utilizata la stabilirea limitei de rezistenta la foc ce trebuie sa o aiba elementele de structura respective.

Aceasta valoare se va determina tinând seama de factorii care pot influenta combustia materialelor, cum sunt :

-     919o141j      919o141j      919o141j      919o141j      919o141j   capacitatea de ardere a materialelor în functie de natura, starea fizica, gradul de divizare, amplasare etc.;

-     919o141j      919o141j      919o141j      919o141j      919o141j   influenta dimensiunilor geometrice în plan ale spatiului afectat;

-     919o141j      919o141j      919o141j      919o141j      919o141j   conditiile de ventilare si disipare a caldurii care se degaja;

-     919o141j      919o141j      919o141j      919o141j      919o141j   posibilitatile de dezvoltare pe verticala a incendiului etc.

2. Evaluarea sarcinii termice si a densitatii sarcinii termice.

Sarcina termica (Q) se determina cu relatia :

în MJ (1)

în care :

Qi puterea calorifica inferioara a unui material, în MJ/kg (pentru gaze, în MJ/mN3);

Mi masa materialelor combustibile de acelasi fel, aflate în spatiul luat în considerare, în kg (pentru gaze, în MJ/mN3);

n numarul materialelor de acelasi fel aflate în spatiul luat în considerare.

Spatiul luat în considerare, pentru care se determina sarcina termica, poate fi un compartiment de incendiu al unei constructii (definit conform normelor tehnice specifice) sau, dupa caz, o parte a acestuia (o încapere sau un grup de încaperi, o hala sau o zona a acesteia, unul sau mai multe niveluri etc.).

Puterea calorifica inferioara (Qi) se determina, conform STAS 8790-71. Valorile puterii calorifice pentru materiale uzuale sunt indicate în anexa A din prezentul STAS.

Masa materialelor combustibile de acelasi fel se stabileste luând în considerare cantitatea maxima a materialelor care au aproximativ aceeasi putere calorifica inferioara si care se pot afla la un moment dat în spatiul respectiv.

Se vor lua în considerare toate materialele combustibile fixe sau mobile, care sunt în interiorul cladirii sau care intra în componenta elementelor de constructii, instalatii, utilaje tehnologice, mijloace de transport inclusiv cele din componenta pardoselilor, tâmplariei, finisajelor (exceptând zugravelile si vopsitoriile), izolatiilor, rafturilor, containerelor, paletelor, ambalajelor etc.

Nu se iau în considerare materialele combustibile aflate într-o stare în care aprinderea lor nu este posibila (stare avansata de umiditate, fructe si zarzavaturi proaspete etc.).

Densitatea sarcinii termice (qs) se determina cu relatia :

în MJ/m2 (2)

în care

SQ sarcina termica (detaliata anterior) în MJ;

AS suma ariilor pardoselilor încaperilor ce alcatuiesc spatiul luat în considerare (definit anterior), în m2.

3. Evaluarea cantitatii de caldura si a densitatii cantitatii de caldura care se apreciaza ca va actiona asupra elementelor de constructii în caz de incendiu

Cantitatea de caldura care se apreciaza ca va actiona asupra elementelor de constructii (SA), se determina cu relatia:

în MJ  (3)

în care :

c coeficient prin care se tine seama de marimea dimensiunilor geometrice ale spatiului luat în considerare. Valorile acestui coeficient sunt conform tabelului 1;

p coeficient prin care se tine seama de numarul de niveluri si de conditiile de ventilare si disipare a caldurii. Valorile acestui coeficient sunt conform tabelului 2;

m coeficient prin care se tine seama de capacitatea de ardere a materialelor, în conditii de incendiu. Valorile acestui coeficient sunt conform tabelului 3 :

Qi puterea calorifica inferioara (definita anterior)

M masa materialelor combustibile de acelasi fel, în MJ, determinata conform procedurii prezentate anterior fara a lua în considerare :

§     919o141j      919o141j pardoselile lipite direct pe un suport incombustibil masiv;

§     919o141j      919o141j gazele si lichidele pentru lubrifiere sau racire din interiorul utilajelor tehnologice fixe' sau al conductelor, care nu pot fi avariate înainte sau în caz de incendia;

§     919o141j      919o141j lichidele din conducte si recipienti ficsi, de maximum 1 m3;

§     919o141j      919o141j carbunele sau cocsul depozitat temporar în buncare de beton sau zidarie.

Tabel 1

Valorile coeficientului c

Aria construita a spatiului luat

în considerare (Ac)

m2

Latura mica (l) a spatiului luat în considerare, în m

l < 20

20 ≤ l < 40

40 ≤ l < 60

l

c (informativ)> 30001

OBSERVAŢII: 1. Valorile din paranteze se aplica la constructii cu un singur nivel suprateran;

2. Valorile coeficientului c din tabel sunt date pentru compartimentele de incendiu care au accese din exterior pe ambele laturi lungi. Pentru celelalte compartimente, coeficientul c se ia din tabelul 1, corespunzator laturii mici si  pentru o suprafata ce se înscrie într-un inter-val imediat superior celui real.

Tabel 2

Valorile coeficientului p

Subsol

Numar de niveluri supraterane

> 5

p (informativ)

> 0,08

*Semnificatia simbolurilor :

Ag aria însumata a sectiunii golurilor care apartin de spatiul luat în considerare, prin care caldura poate fi evacuata în exterior;

Ac aria construita a spatiului luat în considerare.

La determinarea ariei Ag se iau în considerare:

·     919o141j     deschiderile special amenajate, conform prescriptiilor tehnice în vigoare, pentru evacuarea gazelor fierbinti din constructie;

·     919o141j     ferestrele sau golurile permanent libere, situate în treimea superioara a peretilor sau pe acoperis, precum si golurile amplasate în acelasi fel, daca sunt închise cu elemente care spargându-se sau topindu-se, la temperaturi de pâna la 250°C, lasa libera sectiunea de trecere a gazelor.

Nu se iau în considerare ferestrele cu doua rânduri de cercevele si golurile închise cu sticla armata sau placi (blocuri) de sticla.

Pentru constructii cu mai multe niveluri la care aria golurilor Ag , variaza de la un nivel la altul, în relatia (3), pentru coeficientul p se ia o valoare medie, determinata cu relatia :

(4)

în care N este numarul de niveluri.

Tabel 3

Valorile coeficientului m

Nr.

crt.

Denumirea si starea materialelor

m (informativ)

Nitroceluloza, camfor si alte materiale cu intensitate mare de ardere

Hârtie în stare libera, talas, rigle din lemn, cu grosimea maxima de 1cm

Gaze lichefiate si lichide combustibile încalzite la temperatura lor de fierbere

Deseuri de spuma din material plastic sau de burete de cauciuc

Lemn rotund si ecarisat. cu grosimea de 10...20cm

Ţesaturi de lâna, bumbac si fibre sintetice în baloturiPaie si fân în stive cu înaltimea peste

Hârtie in role de peste 50kg sau coale balotate, în pozitie verticala; carti si dosare în rafturi

Lichide cu punct de inflamabilitate mai mare de 100°C, care nu sunt încalzite în exploatarea normala la temperaturi mai mari de 50°C

Lichide cu punct de inflamabilitate mai mare de 55°C în butoaie, recipiente mobile, închise etans

Hârtie în role de peste 50kg în pozitie orizontala, carti si acte stivuite strâns

Rumegus

Lemn rotund ti ecarisat cu grosimea de peste 20cm

Cherestea sau placi din lemn, în stive stratificate dens

Bumbac brut balotat

Cereale si seminte in saci

Lichide combustibile, în conducte si recipienti ficsi închisi

Cereale si seminte în vrac sau în ambalaje incombustibile

Zahar în vrac sau în saci

Alte materiale combustibile

OBSERVAŢIE :   - în cazul în care, în spatiul luat în considerare, felul sau starea materialelor variaza în timp, pentru coeficientul m se alege valoarea maxima corespunzatoare situatiei celei mai defavorabile.

Densitatea cantitatii de caldura care se apreciaza ca va actiona asupra elementelor de constructii în caz de incendiu se determina cu relatia:

în MJ/m2 (5)

în care :

SA conform detalierii anterioare, în MJ;

Aa suprafata apreciata, în m2, care se determina conform precizarilor urmatoare

Suprafata apreciata Aa, corespunde suprafetei S, determinata conform indicatiilor anterioare, în cazul constructiilor parter sau al constructiilor cu mai multe niveluri, în care planseele dintre acestea au o limita de rezistenta la foc de cel putin 1 ora si se încadreaza în una din urmatoarele situatii:

¨     919o141j      919o141j      919o141j      919o141j    nu au goluri;

¨     919o141j      919o141j      919o141j      919o141j    au goluri protejate prin elemente de închidere cu limita de rezistenta la foc de minimum 45 minute;

OBSERVAŢIE:  Conditiile de limita de rezistenta la foc pot fi reduse cu 15 minute daca qS ≤ 420 MJ/m2 (100 Mcal/m2) sau cu 30 minute daca qS ≤ 210 MJ/m2 (50 Mcal/m2).

¨     919o141j      919o141j      919o141j      919o141j    au goluri neprotejate cu aria sectiunii de cel mult 0,5 m2 fiecare, iar aria însumata a acestor goluri nu depaseste 5% din aria planseului.

În calcule aproximative, în aceste cazuri, suprafata A, poate fi asimilata cu suprafata desfasurata Ad a spatiului considerat.

Suprafata apreciata Aa corespunde suprafetei construite Ac a spatiului considerat, în toate celelalte cazuri care nu se încadreaza în conditiile precizate anterior.

În cazul amplasarii neuniforme a materialelor combustibile într-un spatiu cu aria construita Ac ≥1000m2 si valoarea qa < 523 MJ/m2 se determina si densitatea sarcinii termice locale qi, corespunzatoare zonelor cu aria Ai, în care cantitatea de materiale combustibile conduce la valori mai ridicate decât qa.

Daca ql < 1,5 qa pentru întreg spatiul se ia in considerare qa.

Daca ql ≥ 1,5 qa densitatea sarcinii. termice care se apreciaza ca va actiona asupra elementelor de constructie, se considera astfel:

Ř     919o141j   în cazul în care diferenta ql - qa < 105 MJ/m2 sau, zonele care au ql < 1,5 qa sunt protejate cu sprinklere, se ia în considerare valoarea qa ;

Ř     919o141j   în cazul în care diferenta ql - qa. < 105 MJ/m2 iar raportul dintre aria Al a zonelor cu valori mai ridicate (ql > 1,5 qa) si aria Aa (stabilita conform indicatiilor anterioare) este mai mic decât cel indicat în tabelul 4 corespunzator acestei diferente, se ia în considerare:

§     919o141j      919o141j valoare ql pentru zonele în care ql > 1,5 qa ;

§     919o141j      919o141j valoarea qa pentru restul spatiului luat în considerare.

Ř     919o141j   în cazul în care diferenta ql - qa ≥ 105 MJ/m2 iar raportul (Al / Aa) are o valoare egala sau mai mare decât cea din tabelul 4 corespunzatoare acestei diferente, se atribuie întregului spatiu luat în considerare valoarea ql.

Tabel 4

ql - qa

MJ/m2

>420

OBSERVAŢIE : Pentru valori intermediare se procedeaza prin interpolare liniara.

Întocmit,

Lt.col.

Badea EUGEN


Document Info


Accesari: 15586
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2021 )