Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload


LUCRARI DE I+R IN AMENAJAREA BRATESUL DE SUS

Arhitectura constructii


ANIF RA

SUCURSALA TERITORIALA MOLDOVA DE SUD

UNITATEA DE ADMINISTRARE GALATI SUDCAIET DE SARCINI

DENUMIRE LUCRARE :

LUCRARI DE I+R IN AMENAJAREA BRATESUL DE SUS

Lucrarile de reparatii in reteaua de desecare si a lucrarilor de indiguire sint situate in incinta indiguita si desecata Bratesul de Sus ,judetul Galati.

Din punct de vedere administratv lucrarile sunt situate pe teritoriul al comunelor :Tulucesti, Foltesti, Mastacani si Vladesti. Lucrarile de aparare de pe piriul Chineja respectiv anexele si Cantonul 12 Foltesti au fost puse in functiune in anul 1948 si datorita timpului s-s produs o degradare accentuata a constructiilor necesitind lucrari de reparatii urgente si consistente . Lucrarile de desecare din Bratesul de Sus sunt impartite pe 4 subsisteme respectiv : Subsistem Draculesti , Subsistem Stoicani , Subsistem Cotu-Valeni , Subsistem Sivita si in perioada 1981 - 1985 a fost modernizat printr-o investitie apreciabila .

Datorita dezvoltarii excesive a vegetatiei ,a vintului si a nerespectarii in ultima perioada de timp, a lucrarilor de intretinere curenta, canalele si-au diminuat capacitatea de transport facind greoaie evacuarea apei din zona. Conform «  Regulamentului de exploatare » sint necesare de lucrari adecvate de refacere acapacitatii de transport a canalelor si interventii la statiile de pompare desecare.Statiile care fac obiectul acestui caiet de sarcini sunt urmatoarele :SRP SIVITA , SI SPE DRACULESTI care au ca emisar riul Prut .

Categoriile de lucrari propuse a se xecuta :

Decolmatarea canalelor de deponii, prioritar cele de transport care se vor decolmata de excavatoare tip draglina si excavatoare cu cupa reprofilanta la canalele de sector (CS-uri).

Pentu anul 2008 este programat a se decolmata canalul colector de evacuare (CCE 1)

cu un volum de terasamente de 26.000 mc si se va incepe de la statia SPE Dravulesti.

Repararea podetelor care consta in scoaterea pamantului din tuburi sau casete betonate se executa odata cu decolmatarea si sint in numar de 4 buc.

Imrastierea deponiilor se va executa dupa zvintarea deponiilor cu buldozer pe senile.

Pentru aceste categorii de lucrari de reparatii sint executate profile longitudinale si transversale .

Pentru statia SPE Draculesti s-a propus rebobinarea unui motor de 132 kw la 980 rot/min care este bobinat in bara si a unei pompe Brates 400 cu montarea ei pe pozitie.

Instalatia electrica de joasa tensiune presupune sa fie verificata si reparate 3 tablouri ale motoarelor de 132 kw.inlocuirea prizei de impamintare din cuva statiei si inlocuirea celor 18 buc condensatori care sint uzati si foarte toxici.

La statia SRP Sivita sunt prevazute a se repara 2 vane plate Dn 600 pe conducta de refulare si 2 vane plate Dn 800 care separa cuvele pompelor de bazinul de aspiratie (sunt blocate).

Pe conducta de refulare in apropierea digului de aparare din zona dig mal s-a prevazut a se amplasa o vana de sectionare tip fluture Dn 1000 mm intr-un camin de protectie tip ISLGC cu diametru de 3 m si inaltime de 4 m.

Pentru acest an s-a prins pentru reparare constructia cantonului de la Foltesti o constructie P+1 si dimensiuni la baza de9m x 7m. Sunt prevazute lucrari de inlocuire a acoperisului din tigla cu invelitori din tabla zincata si inlocuirea jghiaburilor si burlanelor pentru precipitatii. Deasemenea sunt prevazute inlocuirea tuturor usilor si ferestrelor, lucrari de reparatii tencuieli interioare si exterioare cu zugravelile si vopsitoriile aferente.Se vor turna trotuare noi si se va reface imprejmuirea cu plasa din sirma ghimpata pe stilpi de beton.

Pentru fiecare deviz de reparatie exista atemasuratoare cu specificarea materialelor folosite.

TERASAMENTE

Antreprenorul va efectua sapaturile, taluzarile, indepartarea materialelor excavate, umpluturile, conform profilelor longitudinale si transversale anexate. Canalele propuse spre reprofilare sunt canalele colectoare , principale si in ultimul rind canalele colectoare de sector.Lucrarile de terasamente pentru fundarea directa a diverselor constructii, se vor efectua conform prevederilor normativului C 169-88, privind executarea lucrarilor de terasamente pentru realizarea fundatiilor constructiilor civile si industriale (Bulet. Constr. nr. 5/1988) si a normativului P 10-86 (Bulet. Constr. nr. 1/1987 si 3/1987).

Inaintea atacarii excavatiilor antreprenorul se va asigura ca are aprobarea tuturor autoritatilor, pentru a putea incepe lucrarile cu respectarea tuturor legilor si reglementarilor locale.

STAS-uri si Normative:

- STAS 1243-88 - Clasificarea si identificarea pamanturilor.

- STAS 5091-71 M - Terasamente. Prescriptii generale

- STAS 1913/1-82 - Determinarea umiditatii terenului

- STAS 1913/3-76 - Determinarea densitatii pamanturilor

- STAS 9850-89 - Verificarea compactarii terasamentelor

- STAS 1913/13-83 - Determinarea caracteristicilor de compactare. Incercarea Proctor - STAS 9824/0-74 - Trasarea pe teren a constructiilor. Prescriptii generale.

- STAS 9824/1-87 - Trasarea constructiilor civile, industriale si agrozootehnice.

- STAS 8389-82 - Diguri. Conditii tehnice si metode de verificare.

- C 169-88 - Normativ pentru executarea lucrarilor de terasamente pentru

realizarea

fundatiilor constructiilor civile si industriale (B.C. 5/1988)

- C 159-89 - Instructiuni pentru cercetarea terenului de fundare prin metoda

penetrarii (B.C. 4/1990)

- C 83-75 - Indrumator privind executarea trasarii de detaliu n constructii

(B.C. 1/1976)

- PD 25 - Instructiuni departamentale privind parametrii compactarii

terasamentelor la canalele in rambleu (I.F. - Brosura)

- ID 8 - Instructiuni departamentale privind executarea mecanizata a

terasamentelor si efectuarea controlului de calitate(I.F. - Brosura  

CSA)

- GE 026-97 - Ghid pentru executia compactarii in plan orizontal si inclinat a

terasamentelor (Ordin 59/N/199 MLPAT).

- C 29-85 - Normativ pentru imbunatatirea terenurilor de fundare slabe prin

procedee mecanice. Caietele I-VI (B.C. 8/1986).

- C 227-88 - Norme privind utilizarea geotextilelor si geomembranelor in

constructii (B.C. 3/1988).

- C 168-80  - Instructiuni pentru consolidarea PSU si a nisipurilor prin silicatizare si electrosilicatizare (B.C. 12/1980).

CONSTRUCTII

Tamplarie si geamuri

Tamplaria va fi executata conform planului de tablou de tamplarie al obiectivului respectiv tinand cont de toate notele si indicatiile pentru fiecare tip de tamplarie simpla, dubla, dubla cuplata, exterioara sau interioara, modul de deschidere si compartimentare, materialul, STAS-ul sau proiectul dupa care se executa.

STAS-uri si Normative 

- SR EN 77 - 99 - Metode de încercare a ferestrelor. Încercari de rezistenta la vânt.

- SR EN 107 - 99  - Metode de încercare a ferestrelor. Încercari mecanice.

- STAS ISO 1226 - 92 - Notarea simbolica a directiei de închidere si a fetelor usilor,

ferestrelor si obloanelor.

- STAS 9322 - 89 - Usi si ferestre. Clasificare si terminologie.

- SREN 22768/1 - 95 - Tolerante generale. Partea 1 : Tolerante pentru dimensiuni

liniare si unghiulare, fara indicarea tolerantelor individuale;

- SREN 22768/2 - 95 - Tolerante generale. Partea 2 : Tolerante geometrice pentru

elemente, fara indicarea tolerantelor individuale.

- C 56 - 85 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de

constructii si instalatii aferente. Caietul XV - Tâmplarie si dulgherie.

- P 130 - 99 - Normativ privind comportarea în timp a constructiilor.

Montajul tâmplariei

Montarea tâmplariei în peretii de zidarie, se face înaintea executarii tencuielilor si a pardoselilor.

Înainte de începerea lucrarilor de montare a tâmplariei, se verifica planeitatea zidurilor, dimensiunile golurilor, numarul golurilor pentru praznuri ( dibluri metalice ).

Operatiuni pregatitoare

Se va face o verificare a calitatii lucrarilor executate anterior, în legatura directa si care pot influenta operatiunile de montaj ale tâmplariei si anume:

- dimensiunile golurilor;

- verticalitatea si orizontalitatea limitelor golurilor;

- pozitionarea gheremelelor si diblurilor,

- trasarea si verificarea axelor de montaj functie de elementele de fixare si în conformitate cu proiectul.

La începerea montajului tâmplariei se vor executa urmatoarele lucrari:

- realizarea structurii de rezistenta ;

- pregatirea golurilor pentru montarea praznurilor.Verificari în vederea receptiei

Se va verifica:

- corespondenta cu proiectul si cu detaliile respective;

- prinderea tâmplariei de zidarie sau stâlpi de beton conform proiectului;

- functionarea cu usurinta a cercevelelor, a canatelor si feroneriei;

- fixarea corecta si ferma a tocului si executarea corecta a etanseitatii tocului;

- respectarea proiectului;

- conformitatea cu mostrele aprobate;

- modul în care s-au realizat montarile garniturilor de cauciuc;

- suprafata tâmplariei nu va avea zgârieturi, indoituri, rupturi, iar geamurile vor fi conform capitolului "Geamuri".

Acolo unde nu se respecta specificatiile si proiectul si unde nu se monteaza tâmplaria conform mostrelor aprobate, Consultantul va putea decide efectuarea unor remedieri în functie de natura si gravitatea defectiunilor, pâna la înlocuirea totala a tâmplariei.

Geamuri

Aceasta categorie de lucrari trebuie executata conform Normativului C47-85 - Instructiuni tehnice pentru folosirea si montarea geamurilor si altor produse de sticla in constructii.

STAS-uri si Normative

- STAS 3593 - 89 - Sticla. Clasificare.

- STAS 5993 - 89 - Sticla si produse din sticla. Terminologia defectelor.

- C47 - 1986 - Instructiuni tehnice pentru folosirea si montarea geamurilor

si a altor produse de sticla în constructii.

- C 56 - 85 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de

constructii si instalatii aferente. Caietul XVI - Geamuri.

- P 130 - 99 - Normativ privind comportarea în timp a constructiilor.

- Bc 5-6-7 - 93 - Regulamentul privind protectia si igiena muncii în constructii

Conducatorul tehnic al lucrarii va verifica la aducerea pe santier, dimensiunile si calitatea materialelor (cerificatul de calitate). Nu se vor monta geamuri sparte, fisurate sau zgariate. Comisia de receptie va verifica preliminar si final lucrarile de geamuri montate la usi si ferestre conform instructiunilor in vigoare. 

Tencuieli

Tencuieli interioare

Tencuielile se aplica la interior pe suport din zidarie de caramida ceramica si beton (stalpi, tavane, etc).

STAS-uri si Normative

- SR 388 - 95 - Ciment Portaland.

- STAS 254 - 98 - Var industrial.

- STAS 545/1 - 80 - Ipsos pentru constructii.

- STAS 790 - 84 - Apa pentru betoane si mortare.

- STAS 1030 - 85 - Mortare obisnuite pentru zidarie si tencuiala

- STAS 1500 - 96 - Cimenturi compozite uzuale tip II; III; IV; si V;

- STAS 1667 - 76 - Agregate naturale grele pentru betoane si mortare cu lianti minerali

- STAS 2073 - 75 - Clorura de calciu tehnica.

- STAS 2634 - 80 - Mortare obisnuite pentru zidarie si tencuieli. Metode de încercare.

- STAS 3910/2 - 98 - Var. Reguli pentru verificarea calitatii.

- SR 6232 - 96 - Cimenturi, adaosuri minerale si aditivi. Vocabular.

- STAS 6203 - 75 - Încercari de aderenta a mortarelor.

- STAS 7055 - 96 - Ciment Portland alb

- STAS 7058 - 91 - Poliacetat de vinil. Dispersii apoase.

- STAS 8573 - 78 - Aditiv impermeabilizator pentru mortare de ciment.

- STAS 8819 - 88 - Cenusa de centrala termoelectrica, utilizata ca adaos în betoane si mortare.

- NE 001 - 96  - Normativ privind executarea tehnologiilor umede groase si subtiri.

- C 56-85 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de

constructii si instalatii aferente.

- Bc 4 - 76/77  - Instructiuni pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor

ascunse la constructii si instalatii aferente.

- Bc 5-6-7 - 93 - Regulamentul privind protectia si igiena muncii în constructii

- C 56 - 85 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de

constructii si instalatii aferente.

- ST 001 - 96 - Specificatie tehnica privind stabilirea calitatii betoanelor si

mortarelor din constructii existente prin metode fizico - chimice.

- P 130 - 99 - Normativ privind comportarea în timp a constructiilor.

Materiale si produse

Materiale

Cimentul - conform STAS 1500 - 96 - se va utiliza cimentul Portland cu adaosuri marca 35 N/mmp simbol PA 35, ciment metalurgic marca 30 N/mmp simbol M 30 sau ciment de furnal marca 25 N/mmp simbol F 25, conform indicatorilor din proiect;

- Cenusa de termocentrala - conform STAS 8819 - 88 se va utiliza ca adaos hidraulic, împreuna cu cimentul sau ca adaos plastifiant conform indicatiilor din proiect.

- Nisipul - conform STAS 1667 - 76 - se va utiliza conform indicatiilor din proiect, nisipul natural de râu (de forma rotunda) sau de cariera (zgrunturos) cu granulozitate 0 3 mm sau 0 7 mm, care trebuie sa fie curat, sa provina din roci stabile (nealterabile la aer, apa sau înghet), sa contina granule de diferite marimi, sa nu provina din roci feldspatice sau sistoase;

- Var pentru constructii - conform SR ENV 459/1 - 95 si SR EN 459/2 - 95 - se va folosi sub forma de pasta de var de tip I cu randament în pasta de minim 2,2 l/kg sau tip II cu randament minim 1,6 l/kg conform indicatiilor din proiect;

- Var hidratat - conform STAS 254 - 98 - se va utiliza sub forma de pasta tip I, cu densitate aparenta max. 680 g/dmc sau tip II cu densitate aparenta maxima 700 g/dmc conform indicatiilor din proiect;

- Ipsosul - conform STAS 545/1 - 80 - se va utiliza de tip A sau tip B conform indicatiilor din proiect;

- Argile - conform STAS 4686 - 71 - se va utiliza sub forma de pasta având consistenta de 13-15 cm determinata cu conul etalon si continut optim pentru tencuieli de 15-25 %;

- Apa - conform STAS 790 - 84 - va fi apa potabila, curata, fara continut de saruri, acizi, grasimi. Nu se va folosi apa din alte surse (lacuri, râuri, izvoare, etc) fara ca în prealabil sa fie supusa analizelor.

Adaosurile pentru reglarea timpului de priza, plastifianti, se vor utiliza conform aprobarii consultantului:

- Replast - întarzietor de priza pentru mortare de ciment, ciment - var sau similar.

- Clorura de calciu, acelerator de priza sub forma de solutie cu concentratie 10 % pentru prepararea manuala sau 20 % pentru prepararea mecanizata a mortarelor.

- L.S.C. - lignosulfatul de calciu - conform STAS 8626-70 - adaos plastifiant.

- Disan - conform STAS 8625-90 - plastifiant mixt dispersat si antrenor de aer, utilizarea se face conform Normativ C 140 - 86 , anexa V.3.1.

Coloranti si alte adaosuri:

- Coloranti minerali - conform STAS 6632/1 - 71; STAS 6632/3 - 91; STAS 6632/4 - 83, STAS 9537 - 85, STAS 2488 - 86, STAS 2539 - 79, trebuie sa nu reactioneze chimic cu apa, liantii sau agregatele din compozitia mortarului si sa se raspândeasca uniform în compozitia acestuia, sa nu-si schimbe culoarea si sa nu se decoloreze sub actiunea razelor solare, sa aiba putere mare de colorare, sa nu micsoreze rezistentele mecanice a mortarului si sa nu fie toxice.

- Poliacetat de vinil (aracet) - conform STAS 7058 - 91 - se vor utiliza sortimentele DP 25 sau DP 50 pentru prepararea mortarelor adezive.

- Apastop P - adaos impermeabil - utilizare conform Normativ C 140-86.

Amestecuri:

Dozarea mortarelor se face volumetric cu tolerante 2 % pentru lianti si 3 % pentru agregate.

Executarea lucrarilor

La inceperea lucrarilor de tencuieli interioare urmatoarele lucrari vor fi terminate:

- Strapungerile pentru treceri de conducte si cable trebuie sa fie executate si reparate;

- Instalatiile electrice si de apa, prevazute sa ramâna sub tencuiala, vor fi complet executate si probate.

Suprafata suport de tencuit, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

- sa fie rigide pentru ca tencuiala sa nu se fisureze sau sa se coscoveasca;

- sa fie curate si rugoase, pentru a asigura o buna aderenta a mortarului;

- sa fie uscate, mortarul sa fie întarit în rosturile zidariei si suprafetele de beton sa fie uscate pentru ca umiditatea acestora sa nu influenteze negativ aderenta tencuielilor;

- sa fie curate de praf, noroi, urme de beton sau mortar, pete de grasime sau bitum, etc;

- rosturile zidariei sa fie curatate pe cca. 3-5 mm adancime;

- sa fie verificate daca se înscriu în abaterile maxime de planeitate admise, urmând ca iesirile locale mai mari sa fie cioplite, iar intranodurile mai mari de 4 cm sa fie acoperite cu plasa de rabit, prinsa în cuie în rosturile zidariei;

- portiunile de lemn sau metal, ce apar pe suprafetele de tencuit (gheremele, buiandrugi, etc) se vor acoperi cu carton bitumat sau cu plasa de rabit;

Nivelarea mortarului se va face obligatoriu cu dreptarul metalic de inventar.

Operatia de tencuire se va executa numai dupa pregatirea corespunzatoare a suprafetelor de tencuit. Dupa trasarea si executarea fâsiilor de ghidaj, se vor aplica succesiv stratul de sprit, stratul de grund cu nivelarea lui si stratul vizibil care se va driscui.

Aplicarea spritului (strat amorsa):

Mortarul pentru stratul de sprit trebuie sa fie fluid (consistenta cu conul etalon sa fie între 11 si 13 cm), sa contina nisip în cantitate mica, sa fie de acelasi tip cu mortarul de grund si sa asigure o aderenta foarte buna la stratul suport.

Înaintea aplicarii mortarului de sprit, suprafata de tencuit va fi stropita cu apa. Grosimea stratului de sprit, va fi de cca. 1-2 mm, acesta va fi continuu si va acoperi întreaga suprafata.

Suprafata stratului de sprit va fi rugoasa pentru a asigura o buna legatura cu mortarul de grund.

Aplicarea spritului se face fie mecanizat cu masina de tencuit într-un singur strat si într-o singura trecere, prin deplasarea dispozitivului de pulverizare prin miscari circulare si obligatoriu de jos în sus, în rânduri orizontale pe întreaga suprafata de tencuit, între fâsiile de ghidaj (repere), fie manual prin stropire cu o matura scurta, astfel încât grosimea stratului obisnuit sa fie de maximum 3 mm.

Aplicarea grundului:

Grundul va avea o grosime maxima de 1,5 cm, va acopri toate neregularitatile suportului pe care se va aplica stratul vizibil al tencuielii (tinciul).

Mortarele pentru grund vor avea consistenta mai redusa, respectiv 9-12 cm în cazul aplicarii lor prin mijloace mecanizate sau 7-8 cm în cazul aplicarii lor cu mijloace manuale.

Aplicarea mortarului de grund se poate face numai dupa întarirea mortarului de sprit, dar nu înainte de 24 ore de la aplicarea acestuia.

Indiferent de modul de aplicare, mecanizat sau manual, dupa ce stratul de grund a ajuns la grosimea indicata în proiect, nivelarea lui se face manual. Daca dupa nivelare grundul este prea neted, va fi crestat cu mistria, pe adancimea de 2-3 mm.

Se va acorda o atentie deosebita operatiilor de realizare a colturilor intrânduri sau iesinduri (usi, ferestre, nise, spaleti, etc.). Pentru executarea lor se vor fixa dreptare la cumpana sau boloboc, pentru ca acestea sa se realizeze si verticale, respectiv orizontale.

Aplicarea tinciului (stratului vizibil) :

Grosimea stratului vizibil va fi de 1-4 mm, variind dupa cum urmeaza:

- tencuieli driscuite 2-4 mm;

Mortarul pentru tinci se va prepara cu nisip cu granule cu diametrul de maxim 1 mm si va avea consistenta de 12-14 cm. Tinciul se va aplica numai dupa uscarea grundului.

Daca grundul este complet uscat ( a trecut multa vreme de la aplicarea lui), înainte de aplicarea tinciului, acesta se va stropi cu apa.

Aplicarea tinciului se face pe suprafete mici, se va întinde imediat cu drisca dreptar în suprafete regulate iar dupa zvântare, stratul astfel aplicat se va netezi cu drisca de lemn, stropind cu apa, pana la obtinerea unei suprafete cât mai netede si uniforme.

Tencuieli exterioare

STAS-uri si Normative

- STAS 254 - 98 - Var industrial.

- SR 388 - 95 - Ciment Portaland.

- STAS 545/1 - 80 - Ipsos pentru constructii.

- STAS 790 - 84 - Apa pentru betoane si mortare.

- STAS 1030 - 85 - Mortare obisnuite pentru zidarie si tencuiala- STAS 1500 - 96 - Cimenturi compozite uzuale tip II; III; IV; si V;

- STAS 2634 - 80 - Mortare obisnuite pentru zidarie si tencuieli. Metode de încercare.

- STAS 6203 - 75 - Încercari de aderenta a mortarelor.

- SR 6232 - 96 - Cimenturi, adaosuri minerale si aditivi. Vocabular.

- STAS 7055 - 96 - Ciment Portland alb

- STAS 7058 - 91 - Poliacetat de vinil. Dispersii apoase.

- STAS 8573 - 78 - Aditiv impermeabilizator pentru mortare de ciment.

- STAS 8819 - 88 - Cenusa de centrala termoelectrica, utilizata ca adaos în betoane si mortare.

- NE 001 - 96 - Normativ privind executarea tehnologiilor umede groase si subtiri.

- C 56-85 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de

constructii si instalatii aferente.

- Bc 4 - 76/77 - Instructiuni pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor

ascunse la constructii si instalatii aferente.

- Bc 5-6-7 - 93 - Regulamentul privind protectia si igiena muncii în constructii.

- ST 001 - 96 - Specificatie tehnica privind stabilirea calitatii betoanelor si

mortarelor din constructii existente prin metode fizico - chimice.

- P 130 - 99  - Normativ privind comportarea în timp a constructiilor.

Materiale

Pentru ciment, nisip, var, var hidrant, apa, adaosuri, coloranti, plase rabit.

Piatra de mozaic, alba, calcaroasa din marmura sau din roca dura, cu granulatia conform specificatiei din proiect conform STAS 1134-71.

Mortarul de var ciment va fi preparat cu agregate fine. Agregatul va consta din piatra de mozaic de calcar sau mozaic de marmura alba (daca nu se specifica altfel). Se va adauga un colorant specificat de consultant, daca nu se specifica altfel.

Executarea lucrarilor

La începerea executiei lucrarilor de tencuieli exterioare, urmatoarele lucrari vor fi terminate:

- lucrari de zidarie;

- montajul instalatiilor electrice prevazute sa ramâna complet îngropate în tencuiala si probate;

- montajul diblurilor de lemn si al pieselor metalice înglobate pentru fixarea altor elemente ale constructiei;

- montajul tâmplariei si protejarea ei.

Nu se vor executa tencuieli exterioare înainte de terminarea executarii hidroizolatiei la terase si probarea etanseitatii acesteia iar evacuarea apelor pluviale sa fie asigurata.

În cazul tencuirii unor suprafete verticale de înaltimi mari, trasarea suprafetelor de tencuit se poate face si sub forma de fâsii verticale (stâlpisori). Procurarea agregatelor, cimentului si varului din surse diferite pe timpul executarii lucrarilor se face numai cu aprobarea consultantului.

În timpul verii la executarea lucrarilor de tencuieli exterioare vor fi luate urmatoarele masuri de protejare:

- Stropirea cu apa pe durata de cel putin 7 zile (pentru completarea apei pierdute prin evaporare);

- Acoperirea cu rogojini, folii de polietilena sau prelate umezite (protejare fata de actiunea razelor solare sau a vântului).

Pe timpul friguros, când temperatura scade sub + 50C, nu se vor executa tencuieli exterioare decât cu luarea unor masuri de protectie speciale.

Zugraveli, vopsitorii 

Zugravelile se fac cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil, aplicata pe pereti si tavane.

STAS-uri si Normative

- SR ISO 4618/1 - 94 - Vopsele si lacuri. Vocabular. Partea 1 : Termeni.

- SR ISO 4618/2 - 94 - Vopsele si lacuri. Vocabular. Partea 2 : Terminologie referitoare la defectele

initiale si la modificarile pelicolelor în timpul îmbatrânirii.

- SR ISO 4618/3 - 94 - Vopsele si lacuri. Vocabular. Partea 3 : Terminologie rasini.

- SR ISO 7142 - 94 - Lianti pentru vopsele de lacuri.Rasini expoxidice.Metode generale de analiza.

- STAS 790 - 84 - Apa pentru betoane si mortare.

- STAS 2043 - 73 - Lacuri si vopsele. Determinarea puterii de acoperire.

- SR 2993 - 93 - Vopsele si lacuri. Ambalare, marcare, depozitare si transport.

- STAS 3122 - 85 - Lacuri si vopsele. Diluanti pentru produse pe baza de derivati celulozici.

- STAS 3123 - 85 - Lacuri si vopsele. Diluanti pentru produse pe baza de rasini alchidice.

- STAS 3421 - 79 - Lacuri si vopsele. Lacuri pe baza de nitroceluloza.

- STAS 3474 - 80 - Lacuri si vopsele. Lacuri pe baza de bitum.

- STAS 3509 - 83 - Lacuri si vopsele. Vopsea pe baza de ulei Vopsea kaki 1003.

- STAS 3706 - 69 - Lacuri pe baza de ulei. Lac incolor 1060.

- STAS 3744 - 69 - Vopsele pe baza de ulei. Vopsea gri 1000.

- STAS 4121 - 75 - Lacuri si vopsele. Grunduri pe baza de nitroceluloza. Grund gri 2446.

- STAS 5192 - 79 - Lacuri si vopsele. Grunduri pentru astupat porii.

- STAS 6632/1 - 91 - Pigmenti anorganici. Pigmenti pe baza de oxid de fier.

Clasificare si notare.

- STAS 7142 - 94 - Lianti pentru vopsele si lacuri. Rasini epoxidice.

Metode generale de analiza.

- STAS 7058 - 91 - Poliacetat de vinil. Dispersii apoase.

- STAS 8003 - 69 - Rasina sintetica. Romalchid R60.

- STAS 8009 - 80 - Protectia suprafetelor metalice. Acoperire prin vopsire.

Metode de verificare;

- STAS 8311 - 87 - Lacuri si vopsele. Culori si nuante;

- STAS 8512/1 - 79 - Rasini epoxidice tip 040 si 040T.

- STAS 10128 - 86 - Protectia contra coroziunii a constructiilor supraterane din otel.

Clasificarea mediilor agresive;

- STAS 10166/1 - 77 - Protectia contra coroziunii a constructiilor din otel supraterane.

Pregatirea mecanica a suprafetelor;

- STAS 10702/1 - 83 - Protectia contra coroziunii a constructiilor din otel supraterane.

Acoperiri protectoare. Conditii tehnice generale

- STAS 12796 - 90 - Protectia contra coroziunii. Pregatirea suprafetei pieselor

din otel pentru vopsire.

- C3-76 - Normativ pentru executarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii, cu

completarile ulterioare.

- C 56 - 85 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si

instalatii aferente. Caietul XI - Zugraveli, vopsitorii, tapete.

- P 130 - 99 - Normativ privind comportarea în timp a constructiilor.

- Bc 5-6-7 - 93 - Regulamentul privind protectia si igiena muncii în constructii

Materiale

- Apa pentru betoane si mortare conform STAS 790-84. Apa va fi curata, potabila, fara saruri, urme de ulei, acizi sau alte impuritati.

- Nisip cuartos cu granulatia 0,2 mm, respectiv 0-3 mm, conform STAS 3844-76.

- Vopsea pe baza de poliacetat de vinil tip Vinarom seria 8204 sau alta similara, conform STAS 7359-89.

Grund de vopsea tip Vinarom în disperie apoasa (apa: Vinarom, 1:1), sau altul similar.

Chit de mortar de ciment cu adaos de aracet (poliacetat de vinil) în proportie de 3:1:1/2 - nisip, ciment, aracet sau altul similar.

1. Aracetul va fi tip DP 25 sau D 50 sau altul echivalent

2. Granulatia nisipului va fi în functie de marimea adânciturilor în stratul suport:

- adâncimea 0,5 - 10 mm 0,2 mm

- peste 10 mm; nisip 0 3 mm.

Glet de netezire pe baza de aracet (poliacetat de vinil) cu urmatoarea compozitie 3:1:1/2 (în volume) - nisip sub 0,2 mm; aracet DP 25; apa.

Executarea zugravelilor

Lucrarile se încep numai la o temperatura a aerului mediului ambiant de minimum + 50C.

Acest regim se va mentine cel putin 8 ore dupa executarea zugravelilor.

Zugravelile se vor executa numai dupa terminarea urmatoarelor operatiuni de finisaj :

- Montajul tâmplariei.

- Montajul instalatiilor.

- Executarea pardoselilor reci, exclusiv lustruirea lor.

- Lucrari de reparatii la tencuieli.

Vopsitoriile cu vinarom se executa numai dupa întarirea si uscarea tencuielilor, admitându-se o umiditate permanenta de 8 %.

Suprafata va fi netezita cu grija pentru eliminarea asperitatilor iar stropii si scursorile de mortar se freaca pâna dispar. Se curata de praf.

Pregatirea suprafetelor tencuite:

- Se rectifica tencuiala cu mortar de ciment - var dupa ce în prealabil s-au îndepartat bavurile si dungile iesite în relief.

- Se curata suprafetele de praf, pentru a se asigura o buna aderenta a stratului de finisaj pe stratul suport.

Executarea vospitoriei:

- Vopsitoria se va realiza cu vopsea tip Vinarom diluate, în proportie 4:1 (volumetric).

Se vor aplica doua straturi, cca. 150 gr/m pentru fiecare strat.

- Înainte de aplicare, vopseaua se strecoara prin site cu 900 ochiuri/cm2 si se amesteca cu apa necesara care va fi curata.

INSTALATII ELECTRICE

Legislatietie

La întocmirea proiectului s-au avut în vedere actele normative în vigoare; acestea se vor avea în vedere si la executie si în exploatare:

NP - I 7 / 2002

Normativ pentru proiectare si executia instalatiilor electrice cu tensiuni pina la 1.000 Vca si 1500 Vcc.

PE 107 - 95

Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice.

PE 116 - 94

Normativ de incercari si masuratori la echipamente si instalatii electrice.

P 118 - 99

Normativ de siguranta la foc a constructiilor.

Legea

Legea protectiei muncii si normele metodologice de aplicare.

Ordinul MI nr. 775/98

Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor.

STAS 2849/7-1997

Iluminat. Tehnica iluminatului. Terminologie.

SR 6646-1 / 1996

Iluminatul artificial. Conditii generale pentru iluminatul în constructii civile si industriale.SR 6646 - 2 / 1996

Iluminatul artificial. Conditii speciale pentru iluminatul în spatiile de lucru.

STAS 12604 - 87

Protectia împotriva electrocutarilor. Prescriptii generale.

STAS 12604 / 4 - 89

Protectia împotriva electrocutarilor. Instalatii electrice fixe.

STAS 2612 - 87

Protectia împotriva electrocutarilor. Limite admise.

STAS 12604 / 5 - 90

Protectia împotriva electrocutarilor. Instalatii electrice fixe. Prescriptii de proiectare, executie si verificare.

SR EN 60529-95

Grade normale de protectie.

STAS 11381 / 2 - 44

Marcarea aparatelor. Semne conventionale.

STAS 12993 / 11 - 91

Semne conventionale pentru instalatii electrice.

SR CEI 50 (441)

Vocabular electrotehnic international. Aparataj si sigurante fuzibile.

SR CEI 71 - 1

Coordonarea izolatiei.

SR CEI 227 - 3

Conductoare si cabluri izolate cu policlorura de vinil, de tensiune nominala pâna la 450 / 750 V, inclusiv. Conductoare izolate pentru instalatii fixe.

SR CEI 227 - 4

Conductoare si cabluri izolate cu policlorura de vinil, de tensiune nominala pâna la 450 / 750 V, inclusiv. Cabluri cu manta pentru instalatii fixe.

SR CEI 364 - 2

Instalatii electrice în constructii. Definitii - ghid.

SR CEI 364 - 3

Instalatii electrice în constructii. Determinarea caracteristicilor generale.

INSTALATII HIDROMECANICE

1. Consideratii generale

Antreprenorul va procura toate materialele si echipamentele necesare realizarii lucrarii, urmând sa asigure supravegherea si manopera necesara realizarii lucrarii în conformitate cu documentatia tehnica si legislatia privind N.T.S.M. si P.S.I. în vigoare.

Realizarea investitiei se va face numai cu materiale si echipamente omologate.

Orice material sau echipament procurat va avea certificat de calitate cuprinzând clar caracteristicile tehnico-functionale si furnizorul.

Acestea se vor prezenta investitorului spre stiinta si pâna la efectuarea receptiei vor fi arhivate de catre executant.

Realizarea lucrarii se va efectua conform normelor si standardelor în vigoare.

Lucrarea trebuie executata în modul cel mai corect si complet si cu îndeplinirea cerintelor din proiect si ale investitorului.

Se considera ca antreprenorul calificat pentru executarea lucrarii cunoaste detaliile care fac parte din regulile specifice executarii instalatiilor în constructii si prestarii meseriei, acestea nefiind indicate în planuri.

Pe parcursul executarii lucrarii, antreprenorul va lua toate masurile necesare conform legislatiei în vigoare privind protectia muncii si P.S.I.

Seful de formatie va instrui zilnic personalul si nu va admite inceperea lucrului fara luarea de masuri de protectia muncii conform normelor in vigoare.

Orice interventie in tablourile electrice se va face cu tabloul scos de sub tensiune, prin separare vizibila. Operatorii vor purta echipamentul de protectie normat (casca , manusi si cisme izolante, ocheleri de protectie.

Protectia muncii in atelier

1.La executia confectiilor metalice n atelier se vor respecta si aplica cu strictete normele de tehnica securitatii muncii, folosindu-se numai personal calificat si instruit corespunzator domeniului de activitate.

2. In toate locurile periculoase se vor monta panouri sugestive, vizibile at t ziua c t si noaptea, care vor avertiza personalul de executie asupra obligativitatii luarii masurilor necesare de protectia muncii, corespunzator locului de munca

3. Unitatile de lucru au obligatia de a lua masurile de protectie si de examinare a angajatilor pentru cunoasterea si aplicarea normelor de protectie si tehnica securitatii muncii.

4. La executia confectiilor metalice n atelier, se impune respectarea cu strictete a normelor aplicabile n unitatile industriei constructoare de masini, dintre care n mod special urmatoarele capitole:

- prelucrarea metalelor la rece cu ajutorul masinilor unelte;

- lacatuserie

- sudarea si taierea cu gaze si arc electric;

- vopsitorie.

Protectia muncii n santier

1. La montarea tronsoanelor si confectiilor metalice n santier, se va acorda o atentie deosebita normelor de protectia si tehnica securitatii muncii, folosindu-se numai personal calificat si instruit corespunzator domeniului respectiv de activitate.

2. Specific lucrarilor de santier se va acorda o atentie deosebita organizarii locului de munca si a procesului de munca n sine.

3. La organizarea locului de munca se va acorda o deosebita atentie la depozitarea si utilizarea buteliilor de oxigen, a generatoarelor oxiacetilenice, a butoaielor de carbid, a vopselelor si a tuturor substantelor inflamabile, care sunt utilizate n procesul de munca. Standarde si normative care trebuie respectate

STAS-uri

- STAS 6898/1 - 90 - Tevi din otel sudate elicoidal, pentru uz general.

- STAS 6898/2 - 90   - Tevi din otel sudate elicoidal, pentru conducte.

- STAS 7656/90 - Tevi din otel sudate longitudinal, pentru instalatii

- STAS 5555/1 - 81 - Sudarea metalelor. Terminologie generala

- STAS 5555/2 - 80 - Sudarea metalelor. Procese de sudare. Clasificare si terminologie.

- STAS R - 12395/86 - Imbinari sudate. Metode de verificare a calitatii.

- SREN 10029/94 - Table groase.

- STAS 3480 - 80 - Tabla striata

Normative

- Norme republicane de protectia muncii:

- Elaborat de: Ministerul Muncii si Ministerul Sanatatii

- Indicativ: Fara

- Aprobare: Ministerul Muncii si Ministerul Sanatatii 22/1975 si 60/1975

- Normativ pentru efectuarea ncercarilor de presiuni la conductele tehnologice din otel.

- Elaborat de: ICCPDC

- Indicativ: I 12 - 78

- Aprobat: MMP 6152/1978 - Publicat n Buletinul Constructiilor 6/1976

- Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente.

- Elaborat de: INCERC

- Indicativ: P 56 - 85

- Aprobat: ICCPDC 61/1985 - Publicat n Buletinul Constructiilor 1- 2/1986

- Norme specifice de protectia muncii pentru activitatea intreprinderilor de constructii - montaj si de deservire apartin nd primariilor, elaborate de Primaria Municipiului Bucuresti.

Document Info


Accesari: 5116
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )