Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
MEMORIU TEHNIC PFU instalatiile sanitare aferente unui ansamblu de locuinte

Arhitectura constructii


MEMORIU TEHNICCAP. A - OBIECTUL PROIECTULUI

Prezentul proiect trateaza la faza PFU instalatiile sanitare aferente unui ansamblu de locuinte, astfel :

1) Instalatii sanitare exterioare pentru intreg ansamblul de locuinte format din 17 blocuri, in total 1020 apartamente, cuprizand :

- reteaua exterioara de alimentare cu apa de joasa presiune a statiei de hidrofor de ansamblu ;

- reteaua exterioara de alimentare cu apa de inalta presiune a blocurilor de locuinte ;

- reteaua conductelor de distanta, apa calda menajera si recirculatie pentru alimentarea blocurilor de locuinte ;

- reteaua exterioara de canalizare unitara.

2) Instalatii sanitare interioare aferente blocului nr. 1 (cel mai indepartat consumator de statia de hidrofor si punctul termic) avand 66 apartamente si regim de inaltime P+10, ce cuprinde :

instalatia interioara de alimentare cu apa rece ;

instalatia interioara de alimentare cu apa calda si recirculatie ;

instalatia interioara de canalizare menajera ;

instalatia interioara de canalizare pluviala .

3) Instalatii sanitare aferente statiei de hidrofor cuplat cu punct termic.

CAP. B- ALIMENTAREA 12112u2023m CU APA POTABILA - JOASA PRESIUNE

Alimentarea cu apa potabila se realizeaza astfel :

La statia de hidrofor a ansamblului se asigura apa rece potabila din reteaua publica a orasului preintr-un bransament f

Contorizarea consumului de apa la nivelul intregului ansamblu se face printr-un contor Dn 80 montat in cadrul statiei si prevazut cu by- pass.

CAP. C - STATIA DE HIDROFOR SI PUNCTUL TERMIC

Statia de hidrofor

Statia de hidrofor prevazuta pentru intreg ansamblul de locuinte are rolul de a sigura debitul si presiunea necesara tuturor consumatorilor din ansamblu si de a compensa variatiile debitului orar.

Statia de hidrofor este compusa din urmatoarele echipamente principale :

un vas tampon deschis de 9000 l din tabla de otel neagra. Acesta este alimentat prin 3 robineti cu plutitor Dn 100 dintr-un distribuitor Dn 200. Alimentarea distribuitorului se face din reteaua de joasa presiune prevazandu-se si un filtru cu site inaintea acestuia. De asemenea distribuitorul este prevazut si cu un preaplin Dn 200 si un sorb pentru alimentarea grupului de pompare Dn 150.

grupul de pompare care asigura un debit de 29 l/s si o inaltime de pompare H = 50 mcA este format din :

2 pompe active ;

1 pompa de rezerva de aceiasi capacitate cu pompele active ;

1 pompa pilot pentru mentinerea presiunii la debite mici.

2 recipiente de hidrofor avand fiecare 3150 l care au rolul de a mentine presiunea la parametri prevazuti in instalatie.

1 compresor de aer pentru refacerea pernei de aer la recipientele de hidrofor.

1 distribuitor pentru distributia apei de inalta presiune la consumatorii principali si anume :

- reteaua de alimentare de inalta presiune f 168 a ansamblului de locuinte ;

- reteaua de alimentare cu apa rece de inalta presiune a punctului termic pentru prepararea apei calde de consum avand f

Punctul termic

In cadrul punctului termic se prepara apa calda pentru consum la temperatura de 600 C.

Echipamentele principale ale punctului termic sunt urmatoarele : 

contorul Dn 80 si by- pass -ul prevazut pe reteaua de alimentare cu apa rece a punctului termic ;

3 rezervoare de acumulare a apei calde fara serpentine, avand volumul de 5000 l fiecare ;

1 schimbator de caldura in placi pentru prepararea apei calde de consum la temperatura de 600 C ;

1 pompa de circulatie care asigura mentinerea temperaturii constante la 600 C a apei din rezervoarele de acumulare ;

1 pompa de circulatie cu rolul de a mentine temperatura apei calde in parametri 40/600 C in instalatia de alimentare cu apa calda a ansamblului de locuinte.

CAP. D - RETEAUA DE APA RECE INALTA PRESIUNE

De la punctul termic, reteaua de alimentare cu apa de inalta presiune a blocurilor din ansamblu se va executa subteran. Se vor folosi tevi de otel pentru constructii avand diametrul cuprins intre f 89x3,5 si f 168x5, citomate la interior si izolate anticoroziv la exterior. Fiecare bloc este bransat la reteaua exterioara printr-un bransament prevazut cu contor pentru masurarea consumului de apa.

CAP. E - RETEAUA CONDUCTELOR DE DISTANTA

Conductele de distanta (apa calda si recirculatie) se vor monta in canal termic din beton armat impreuna cu conductele instalatiei de incalzire.

Conductele de distanta se vor executa cu tevi din otel zincate si se vor izola termic cu saltele din vata minerala, protejata cu carton bitumat.

CAP. F - RETEAUA EXTERIOARA DE CANALIZARE UNITARA

Instalatiile interioare ale blocurilor de locuinte se vor racorda la o canalizare exterioara unitara, de serviciu, care deverseaza printr-un singur racord in canalizarea publica a orasului.

Caminul de racord a fost notat CR in plansa S7. Fiecare bloc de locuinte se racordeaza la canalizarea unitara a ansamblului printr-un singur racord de canalizare. Caminul de racord al fiecarui bloc este amplasat la 3 -5 m de la marginea cladirii.

Pe reteaua de canalizare s-au prevazut camin de vizitare in punctele de schimbare a directiei si de intersectie.

CAP. G - INSTALATIA INTERIOARA BLOC 1

Blocul 1 este prevazut cu instalatii sanitare interioare prin care se asigura confortul locatarilor in conformitate cu normele in vigoare, astfel:

1) Alimentarea cu apa rece din reteaua de apa de inalta presiune a ansamblului pana la consumatorii de la ultimul nivel. Instalatia de apa rece se va executa cu tevi de otel zincate care se vor izola anticondens.

2) Alimentarea cu apa calda pentru consum se va asigura din reteaua de distributie a ansamblului. Temperatura apei va fi in parametri 40/600 C, fiind mentinuta prin instalatia de recirculatie a apei care se branseaza la baza fiecarei coloane. La executie se vor folosi tevi de otel zincate care se vor izola termic cu saltele din vata minerala.

3)Canalizarea menajera si pluviala

In interiorul cladirii apele menajere se vor colecta si evacua separat de cele pluviale astfel incat cele doua sisteme de canalizare vor fi in divizor.

Evacuarea apelor uzate se va face gravitational, prin coloane si colectoare separate.

La executie se vor folosi :

- tubulatura din polipropilena ignifugata cu mufe si garnituri din cauciuc pentru canalizarea menajera ;

- tubulatura din PVC -tip U cu mufe, imbinate prin lipire, pentru canalizarea pluviala.

Traseele conductelor de canalizare s-au ales astfel incat sa se foloseasca cat mai putine coturi.

CAP. H - PROBAREA SI PUNEREA IN FUNCTIUNE A INSTALATIILOR

Verificari, incercari, probe

Toate conductele sistemelor instalate, apa rece, apa calda si canalizare, de la punctul cel mai de jos, pana la invelitoare (inclusiv), vor fi supuse incercarilor de :

- etanseitate

- rezistenta

- functionare

Se vor aplica prevederile Normativului I 9-94, Cap. 13 si toate reglementarile tehnice le care face referire acesta.

Proba de etanseitate se va face inainte de racordarea punctelor de consum, ale caror pozitii vor fi busonate. Presiunea de proba va fi egala cu 1,5 presiunea maxima din instalatie timp de 20 de minute, timp in care nu se admit pierderi de aer.

Proba de rezistenta se repeta cu apa rece pentru conductele de apa rece si incendiu si cu apa calda pentru conductele de apa calda .

Incercarea de functionare a instalatiilor se va efectua avand aparatele de prepararea apei calde, a pompelor de presurizare, precum si a aparatelor consumatoare, in functiune. Incercari de functionare la conductele de apa:

apa de consum sa fie limpede;

armaturile sa fie usor accesibile (manevrare, interventii) etanse cu inchidere perfecta;

in functionare sa nu apara zgomote;

montajul estetic al conductelor si armaturilor fata de suprafata finita a peretilor.

Incercarea functionalitatii obiectelor sanitare:

obiectul trebuie fixat estetic si solid;

armaturile de serviciu sa fie etanse, sa asigure un jet continuu si o inchidere usoara;

sifoanele sa asigure scurgerea rapida a apei din obiect;

preaplinul obiectelor sa asigure scurgerea surplusului de apa;

robinetul cu flotor de la rezervorul vasului de closet sa se inchida complet, fara scurgere continua de apa;

spalarea vasului de closet sa se faca uniform pe toata suprafata vasului.

Instalatiile interioare de canalizare vor fi supuse urmatoarelor incercari:

incercare de etanseitate;

incercare de functionare.

Incercarea de etanseitate se va face controland traseele conductelor si punctelor de imbinare.

In timpul incercarii de etanseitate, instalatiile se vor umple cu apa dupa cum urmeaza:

instalatia de canalizare a apelor meteorice pe toata inaltimea cladirii;

instalatia de canalizare menajera pe inaltimea dintre nivelele la care se face racordarea obiectelor sanitare si a sifoanelor de pardoseala.

Incercarea de functionare se va face prin punerea in functiune a obiectelor sanitare capabile sa realizeze debitul de calcul al instalatiei.

Cu prilejul incercarii de functionare se vor controla si pantele, piesele de curatire, sustinerile etc.

Toate incercarile se organizeaza si se efectueaza de catre constructor in prezenta reprezentantului beneficiarului. Rezultatele vor fi consemnate intr-un proces verbal.

Pentru lucrarile ascunse se vor respecta prescriptiile privind modul de verificare a calitatii si receptionarea lucrarilor ascunse la executarea lucrarilor de instalatii.

Executarea lucrarilor si a calitatii acestora se vor confirma in scris.

Conductele de apa potabila vor fi dezinfectate inainte de a fi date in functiune. Dezinfectia se va realiza prin umplere la presiunea de lucru a instalatiei, cu apa avand 20-30 mg/l de clor. Apa cu clor va ramane in instalatie 24 ore, perioada in care toate vanele din sistem vor fi operate cel putin o data.

La terminarea perioadei stabilite, se vor lua probe de clor rezidual la capatul cel mai indepartat fata de punctul de injectie al sistemului si testul va fi repetat, daca este cazul, pana cand clorul rezidual va scade sub 10 mg/l.

Receptia lucrarilor

Receptia lucrarilor de instalatii sanitare se efctueaza in conformitate cu prescriptiile privind verificarea calitatii si receptiei lucrarilor si anume:

Normativul C.56

Incercari I.25

Legea 10/1995

In vederea receptiei se va urmari daca executarea lucrarilor s-a facut in conformitate cu documentatia tehnico-economica si cu prescriptiile tehnice in vigoare, cu privire la executarea lucrarilor si anume:

echiparea cu obiecte sanitare, aparate si agregate corespunzatoare;

respectarea traseelor conductelor;

functionarea normala: a obiectelor sanitare instalate, a armaturilor, a aparatelor a agregatelor;

rigiditatea fixarii in elementele de constructie a conductelor si aparatelor;

asigurarea dilatarii libere a conductelor;

modul de dispunere a armaturilor si aparatelor de control si accesibilitatea acestora;

aplicarea masurilor pentru diminuarea zgomotului;

calitatea izolatiilor si vopsitoriilor;

aspectul estetic general al montarii instalatiilor.

In vederea diminuarii posibilitatiilor de coroziune si a prelungirii duratei de functionare a instalatiilor, se va face obligatoriu rodajul instalatiei de apa calda de consum, timp de 60 de zile la temperatura in regim de 45oC. dupa darea in functiune si receptia instalatiilor.

Pentru lucrarile ascunse se vor respecta prescriptiile privind modul de verificare a calitatii si receptionarea lucrarilor ascunse la executarea lucrarilor de instalatii.

Executarea lucrarilor si a calitatii acestora se vor confirma in scris.

BIBLIOGRAFIE

LISTA DE NORMATIVE SI STAS -URI

- Indrumator de proiectare- Instalatii sanitare si de gaze - St. Vintila

T. Cruceru

- STAS 1478/90 - Alimentari interioare cu apa pentru cladiri civile si industriale

- STAS 1795/89 - Canalizari interioare la cladiri civile si industriale

- Normativ instalatii sanitare interioare - indicativ I 9/94


Document Info


Accesari: 5053
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )