Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
SCOALA PUBLICA CU 8 CLASE

Arhitectura constructii


UNIVERSITATEA "SPIRU HARET" Anul universitar 2007-2008

Facultatea de Arhitectura Anul II - semestrul 2

PROIECTUL NR. 4SCOALA PUBLICA CU 8 CLASE

marti 26 februarie 2008 - joi 03 aprilie 2008

I.           Date generale

In cadrul orelor de atelier se cere proiectarea unei  SCOLI PUBLICE CU 8 CLASE  pentru elevii din cursul primar si gimnazial, clasele 1-8, cu program de invatamant in doua serii.

In practica mondiala sunt intalnite diverse tipuri de cladiri scolare ca urmare a unor preocupari si necesitati moderne de predare, convietuire, educare si higiena, ceea ce presupune din partea arhitectului responsabilitate si inventivitate in rezolvarea spatiilor.

Componente ale organizarii functionale si spatiale:

spatii aferente procesului de invatamant ( clase, cabinete didactice, ateliere, laboratoare specializate, sali de sport, etc. )

spatii specializate ale procesului de invatamant, cu folosinta comuna ( camere anexe ale laboratoarelor, biblioteca, depozite de materiale didactice, etc. )

spatii de folosinta comuna (grupuri sanitare, spatii de recreatie, etc. )

Spatii administrative ( cabinet director, cancelarie, secretariat, contabilitate, etc. )

spatii tehnice ( centrala termica sau punct termic, depozite, ateliere de intretinere, etc. )

A. Clasa - unitatea de baza a scolii

Numarul elevilor intr-o clasa difera in functie de necesitatile invatamantului dar si din motive psihologice si pedagogice; numarul maxim 19119f515t de elevi admisi intr-o clasa este de 30, numarul optim fiind de 25.

Suprafata ce revine unui elev in clasa , variaza intre 1,80 - 2,00 mp ( in sistemul traditional de mobilare - cu banci de doua persoane) , intre 2,00 - 3,00 mp ( in sistemul de mobilare cu banci individuale ) si intre 3,00 - 4,00 mp ( pentru spatiile mobilate neconventional ), in functie de varsta elevilor, iar volumul de aer necesar fiecarui elev este de cca. 5,00 mc.

Lumina naturala trebuie sa vina din stanga, iar clasele sa fie orientate catre Sud, Sud-Est sau Est.

In practica curenta se utilizeaza in principal doua tipuri de forme de clasa, putand insa exista si alte forme derivate sau apropiate de acestea.

forma dreptunghiulara, este cea in care dispunerea bancilor se face pe trei randuri si iluminarea pe o singura latura - respectiv cea lunga.

forma patrata,este cea in care bancile sunt dispuse pe patru randuri sau liber, in evantai fata de catedra, avand obligatoriu iluminare pe doua laturi. Aceasta se poate realiza pe doua laturi adiacente, respectiv pe o latura intreaga si 1/3 din cea alaturata, sau pe doua laturi opuse. In acest al doilea caz, lumina principala vine din stanga iar pe latura opusa se rezolva o zona suplimentara de captare a luminii la partea superioara a clasei. In cazul iluminarii bilaterale, adancimea clasei poate fi de maximum 9,00 m, iar inaltimea libera minima de 3,10 m. Se mai utilizeaza, in cazuri speciale, si iluminarea pe o singura latura impreuna cu o lumina zenitala sau la 45 pe aceeasi parte . Iluminarea naturala prin luminatoare este posibila doar la ultimul etaj sau la constructiile numai pe parter si numai dinspre Nord.

In majoritatea cazurilor se considera ca suprafata vitrata prin care se face iluminarea naturala trebuie sa reprezinte cel putin din suprafata pardoselii.

B. Laboratoarele scolare

Acestea sunt clase specializate, care contin instalatii si dotarile necesare experientelor si experimentelor didactice din cadrul orelor de specialitate si au anexate incaperi pentru preparari. Laboratoarele scolare se dimensioneaza la 2,50 mp/loc si se organizeaza in general pe forma dreptunghiulara si se orienteaza spre Nord. Din punct de vedere al organizarii spatiale a cladirii, ele pot fi realizate suprapus sau adiacente pe acelasi nivel.

Ambele tipuri de sali de invatamant ( clasele si laboratoarele) se prevad cu o ghena de ventilatie plasata opus fata de ventilatia naturala, iar usile au latimea minima de 1,00 m si se deschid in afara (spre coridor).

C. Circulatiile si locurile de recreatie

Se disting , in principal doua tipologii spatiale:

sistemul cu simplu tract, in care salile de invatamant sunt dispuse pe o singura latura a coridorului. Acest sistem are avantajul unei bune iluminari si ventilatii a coridorului si eventual a spatiului de recreatie, dar este dezavantajos din cauza circulatiilor foarte lungi, marind astfel perimetrul exterior al cladirii. Acest sistem este folosit in special la cursul primar.

sistemul cu dublu tract, in care salile de invatamant sunt dispuse pe ambele laturi ale coridorului. Acest sistem are avantajul unor circulatii minimale si un bun raport intre suprafata utila a cladirii si suprafata construita, iar perimetrul exterior este mult micsorat fata de sistemul cu simplu tract. Are dejavantajul unei dispuneri mai rigide a functiunilor si a legaturilor dintre functiuni, fiind folosit mai mult pentru ciclul secundar.

In cazul circulatiilor cu simplu tract coridorul are latimea de minim 1,80 m, iar in cazul circulatiilor cu dublu tract va avea latimea minima de 2,40 m.

In ambele situatii este necesara rezolvarea deschiderii usilor de clasa in asa fel incat sa nu fie obturata latimea coridoarelor.

Din considerente de siguranta in caz de incendiu, este obligatorie asigurarea a cel putin doua cai de evacuare, rampele scarilor trebuie sa aiba minim 1, 25 m latime iar distanta dintre accesul la casa scarii si cea mai departata usa de clasa nu trebuie sa depaseasca 25 m.

D. Spatiile destinate recreatiei pot fi realizate, in functie de solutia adoptata, comasat pe parter, in directa legatura cu un spatiu acoperit dar deschis sau repartizate pe nivele, asigurandu-se buna ventilare si iluminare naturala. Ele pot fi realizate ca spatii distincte sau prin largirea locala a spatiilor de circulatie si se dimensioneaza la aproximativ 0,30 - 0,50 mp/elev.

E. Sala de sport este destinata desfasurarii orelor de educatie fizica din programa scolara, dar poate fi utilizata si pentru competitii sportive scolare sau de nivel mai ridicat si/sau pentru desfasurarea unor spectacole, serbari sau festivitati. Sala de sport ar trebui sa fie in directa legatura cu un spatiu central de la parter, fiind in acest caz inglobata in volumetria generala a cladirii scolii, realizandu-se , printr-un sistem de compartimentari flexibile, un spatiu polivalent, sau poate fi rezolvata ca volumetrie separata - fiind legata de cladirea scolii printr-o circulatie inchisa sau deschisa de tip pasarela sau portic. Sala de sport se dimensioneaza pornind de la dimensiunile terenului de joc ( inclusiv spatiile de garda adiacente) si este prevazuta cu anexe functionale ( vestiare pentru sportivi, spatii de depozitare material sportiv, etc) a caror marime sau complexitate se dimensioneaza in functie de destinatia, capacitatea si solutia de rezolvare a salii. Ele pot fi organizate pe parter sau pe nivele diferite, in functie de necesitati si posibilitatile concrete de amplasare.

F. Spatii cu destinatie generala:

biblioteca cu depozit de carte si sala de lectura.

cabinet medical

grupuri sanitare pe sexe pentru elevi, amplasate in zone diferite.

G. Spatii pentru administratie:

cancelaria profesorilor

cabinet director

secretariat + arhiva

grupuri sanitare pentru profesori

vestiare profesori

depozite material didactic

H. Spatii tehnice de intretinere :

Spatii tehnice necesare pentru asigurarea utilitatilor cladirii (centrala termica, hidrofor, tablou electric general, generator electric, etc. )

atelier de intretinere cu mic vestiar pentru personalul tehnic.

depozit de mobilier

II.        Tema proiectului

Amplasamentul

Scolile de grad mic sunt amplasate in vecinatatea zonelor rezidentiale pe care le deservesc, capacitatea acestora si tipologiile se stabilesc in functie de numarul populatiei de varsta scolara, dupa criterii statistice si de prognoza demografica. Scolile de grad superior deservesc de obicei , zone populate mari, avand o accentuata functiune sociala polarizatoare , la nivel urban sau chiar regional. Pentru scolile primare si gimnaziale, este indicat si de dorit ca drumul elevilor intre casa si scoala sa nu fie intersectat de artere carosabile principale cu trafic intens. Pentru calculul suprafetei de teren necesar unei scoli primare sau gimnaziale, norma orientativa este de 16,00 mp / elev.

Terenul pentru amplasarea scolii are o suprafata de 13.165,98 mp , conform planurilor anexate la tema. Pe teren exista 2 corpuri de cladire cu destinatie de spatii de invatamant aflate intr-o stare avansata de degradare. Acestea urmeaza a fi demolate. Pentru proiect, se considera suprafata libera de constructii.

In vecinatate ( vezi foto 2 ) sunt ruinele unei biserici din secolul XVIII, inregistrata ca monument si care urmeaza a fi conservata.

Zona de amplasare este considerata zona centrala, cu posibilitati de valorificare spatiala reprezentativa pentru comunitate.

Locuintele din vecinatate sunt parter, modeste, fara valoare arhitecturala.

FOTO 2 FOTO 1

In afara cladirii ( cladirilor ) scolii , terenul va cuprinde:

Spatii de recreatie in aer liber

Spatii verzi-plantatii

Terenuri pentru jocuri si activitati sportive (teren de volei 9x15m, teren de baschet 15x28m, pista de alergari si sarituri 60x3 m)

Alei de acces pentru elevi si profesori

Alee carosabila pentru acces la utilitati si parcare pentru 8-10 autoturisme.

Etc.

Date de tema

 1. spatii destinate invatamantului

8 clase a cate 25-30 elevi ...........cca. 450 mp

Forma clasei si solutia de iluminare naturala va fi lasata la libera alegere a studentului. Va fi propusa o mobilare diferita pentru clasele cursului primar, respectiv gimnazial. In legatura directa cu clasele pentru cursul primar, pot fi prevazute spatii de curs in aer liber.

4 laboratoare ( fizica - chimie, biologie, informatica, limbi straine) a 60 mp fiecare ..............cca. 240 mp

3 anexe pentru pregatire experiente in directa legatura cu laboratoarele ................cca 10 mp fiecare

Biblioteca formata din:

a.      Sala de lectura cu facilitati media .....cca 30 mp

b.      Depozit de carte ...........cca 20 mp 

 1. spatii destinate utilizarii generale
  • holul principal, care, in afara de functiunile de primire si distributie a circulatiilor, va trebui dimensionat si amenajat (eventual in gradene ) astfel incat sa permita organizarea de activitati diverse cu toti elevii scolii. Aceste manifestari pot fi prilejuite de inceperea anului scolar, de diverse activitati social-culturale organizate de scoala sau de comunitatea locala. Prin polivalenta acestui spatiu trebuie creeata interfata integrarii activitatii scolii in comunitatea sociala a zonei, putand fi utilizat de catre familiile elevilor sau de locuitorii din vecinatate , pentru activitati sociale de interes general. Se poate realiza in acest fel si o cooperare spatial functionala a holului cu sala de sport. In holul principal se va prevedea un spatiu pentru expunerea unor vestigii istorice din zona, ca caracter public si didactic.
  • Boxe - vestiar pentru cca. 240 elevi x 0,15 mp/elev. Se vor solutiona , la alegerea studentului, centralizat in apropierea holului de intrare sau pe corridor la fiecare clasa, in dulapuri inchise.
  • Grupuri sanitare pentru elevi, separate pe sexe si amplasamente :

baieti : 1 wc la 40 baieti, 1 pisoar la 20 baieti, 1 lavoar la 40 baieti

fete : 1 wc la 15 fete, 1 lavoar la 50 fete

  • cabinet medical scolar ( punct sanitar) ........cca. 15mp
  • buffet pentru elevi cu cca. 3-4 mese fara scaune + oficiu......................cca. 40mp
 1. spatii pentru profesori si administratia scolii
  • cancelarie cadre didactice .............cca 25-30 mp
  • cabinet director cu secretariat .............cca. 25 mp
  • secretariat - arhiva.................cca.25 mp
  • depozit material didactic .............cca 20 mp
  • grupuri sanitare si vestiare pentru personal :

barbati : ..........1 wc+ lavoar + 1 pisoar

femei : ..........1 wc + 2 lavoare

 1. spatii pentru recreatie
  • spatiu inchis de 0,30 - 0,50 mp / elev in plus fata de spatiile de circulatie
  • spatiu acoperit deschis ...........cca. 75 - 100mp
 1. sala de sport
  • dimensionata pentru teren de volei 9,00x15,00 m (19,00 x 32,00 m liber, inaltimea libera de 9,00 m), teren de baschet 15,00x28,00 m (17,00 x 32,00 m liber, inaltimea de 7,00 m)
  • vestiar sportivi pe sexe, pentru 30 persoane (vestiar + grup sanitar + dusuri )
  • depozit material sportiv ...............cca. 45 mp
  • cabinet profesor (cu grup sanitar cu dus ) .......cca. 25 mp
 1. spatii pentru intretinerea cladirii scolii si depozitare
  • atelier de intretinere ...............cca. 20 mp
  • depozit mobilier .................cca. 40 mp

Aceste spatii pot fi amplasate intr-un subsol partial al cladirii.

POT (recomandat prin PUG ) = 30%

CUT (recomandat prin PUG) = 0,3

Inaltimea maxima la cornisa = 10,00 m

Depasirea acestor indicatori conduce la elaborarea si aprobarea documentatiei de urbanism la nivel de PUZ.

Sistemul constructiv

Din punct de vedere constructiv putem distinge:

modularea - in plan si pe verticala - a tuturor elementelor constructive

utilizarea unor structuri care sa permita realizarea de spatii cu functiuni multiple si diverse

este indicata conceperea de spatii flexibile - pornind de la unitatea functionala reprezentata de sala de clasa , care prin asamblare formeaza o constructie unitara, sau pavilionara, dupa caz.

cladirea va fi conformata pe P+1E, si va fi construita pe cadre de beton armat si plansee din beton armat turnate monolit. Deschiderile si traveele sunt lasate la alegerea studentului in functie de organizarea spatial-functionala abordata.

Peretii exteriori vor fi din caramida eficienta sau BCA de 30 cm grosime cu termosistem de 8 cm, iar peretii interiori vor fi din acelasi material, cu grosimea de 15 cm.

Constructia va fi modulata, atat pe orizontala cat si pe verticala, pe modul de 30 cm.

Retele si instalatii

 • Scoala, situata intr-o zona rezidentiala, este racordata la o centrala termica de zona, si post de transformare pe reteaua electrica de medie tensiune ( post trafo ).
 • Scoala va beneficia de instalatii de apa dintr-un foraj existent pe amplasament, fosa septica, instalatii electrice- curenti tari, electrice - curenti slabi din reteaua locala, incalzire asigurata de o centra termica pe lemne in curs de executie , climatizare.

III.      Desfasurarea proiectului

Faza I

Studentii vor intocmi dosarul cu materiale documentare si in detaliu pentru fiecare din spatiile de invatamant diferite: clasele pentru cursul primar, gimnazial si laboratoarele, acestea constituind componentele functional-constructive ale scolii.

Fiecare tip de spatiu de invatamant va fi reprezentat in plan si sectiune, cu cote generale, si vor fi indicate elementele de rezistenta (stalpi sau ziduri portante ), mobilarea caracteristica destinatiei acestuia si modalitatile de depozitare a hainelor (daca este cazul) in relatie cu clasa.

Va fi prezentata amplasarea in teren a propunerilor precum si o schita axonometrica a volumetriei generale

Studentul va prezenta un eseu pentru sustinerea tehnica , volumetrica si spiritual-culturala a propunerii rezolvarii arhitecturale (maxim pagina)

Faza II-a

rezolvarea solutiei de arhitectura 

dispunerea corecta a tuturor functiunilor cerute prin tema

relatiile dintre zonele functionale

rezolvarea structurii de rezistenta

studiul volumetriei generale a cladirii si al fatadelor

amenajarea terenului aferent scolii

Predarea proiectului :

Predare faza I a proiectului.......... ..... ...... .......13.03.2008 intre orele : 10,00 - 11,00 si respectiv 14,00 - 15,00 - in atelier

1.1. Pe format A4, intr-o mapa, se vor prezenta materialele documentare, sub forma schitelor de mana ;   planuri, fatade, perspective, detalii, etc.

1.2. Pe format A3 vor fi desenate intr-o tehnica la alegere, urmatoarele piese :

Plan mobilat si sectiune prin clasa de forma patrata....................scara 1/100

Plan mobilat si sectiune prin clasa de forma dreprunghiulara ................scara 1/100

Plan mobilat si sectiune prin laborator ...scara 1/100

Plan grupuri sanitare (doua variante)...scara 1/100

Plan sala de sport cu anexe (doua variante, unul sau doua niveluri) ..................scara 1/ 200

Plan de situatie cu amplasarea cladirilor, amenajarile, accesele, platformele si zonele libere plantate....scara 1/500

Scurt eseu cu prezentarea propunerii (maxim o pagina A4)

Predarea fazei a II - a a proiectului..........03.04.2008 intre orele : 10,00 - 11,00 si respectiv 14,00 - 15,00 - in atelier

Pe format A2, vor fi desenate intr-o tehnica la alegere, urmatoarele piese :

Plan de situatie cu propuneri functionale pentru vecinatati...................scara 1/1000

Plan de situatie cu amplasarea tuturor obiectivelor de tema, amenajari, accese, etc ..........scara 1/500

Planurile tuturor nivelelor, mobilate si cu cote generale ......................scara 1/100

O sectiune caracteristica .........scara 1/100

2 fatade prezentate color ..........scara 1/100

axonometrie izometrica (detaliata ) sau perspectiva.................scara 1/200

macheta cu reprezentarea volumetriei ansamblului .......... ..... ...... .......... ..... ...... ............scara 1/200

NOTA :

Toate materialele ( eseuri, texte, schite,desene, etc. ) vor fi predate cu borderou si vor avea in partea dreapta jos urmatorul cartus ( 18 x 3 cm ) , exceptand plansele de prezentare:

Prezentarea temei : 26 februarie 2008, orele 10,00 si respectiv 14,00

IV.            Criterii de notare

Calitatea conformarii spatiale , corectitudinea relatiilor dintre functiuni si traseele functionale. Intelegerea relatiei dintre functiune si organizarea spatiala, ierarhie functionala si spatiala, etc.

Calitatea expresiei plastice a ansamblului studiat, principii de compozitie, relatii spatiale, demers arhitectural, volumetrie, umbra si lumina,etc.

Corelarea intre structura de rezistenta modulata si expresivitatea volumetrica a spatiilor proiectate.

Exprimare grafica ingrijita, coerenta si expresiva a proiectului.

Elaborarea proiectului se va concentra pe substanta rezolvarii arhitecturale in ceea ce priveste implementarea in spatiu a datelor de tema , organizarea spatiala si functionala, structura de rezistenta, materialele, volumetria, lumina naturala, etc. si conformarea contemporana a ansamblului cu respectarea exigentelor legislative si normative de proiectare corelate cu prevederile in domeniu ale Comunitatii Europene, atat pentru rezolvarea arhitecturala cat si pentru specialitatile ce concura la buna functionare a ansamblului proiectat.

MATERIAL BUBLIOGRAFIC

 • Reviste :    ARHITECTURA ,   IGLOO ,  a+u ,  l'ARCA,  ,  future  ,  2G ofis arhitekti  ,  icon ,   Tehnica instalatiilor  , etc.
 • Normativ pentru proiectarea scolilor : NP 010 / 1997 - IPCT

Intocmit :

Asist. univ. arh. Iulius Radulescu

Sef catedra proiectare,  Responsabil proiectare anul II

Prof. univ. dr. arh . Mihail Caffe Lect.univ.drd.arh. Dan Georgescu


Document Info


Accesari: 20636
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )