Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
ACCEPTAREA MANDATULUI SI CONTRACTAREA LUCRARILOR DE AUDIT

Drept
ACCEPTAREA MANDATULUI

sI CONTRACTAREA LUCRĂRILOR DE AUDIT1. Acceptarea mandatului

înainte de a contracta o lucrare de audit a situatiilor financiare i ale unei entitati, auditorul trebuie sa aprecieze posibilitatea de a îndeplini aceasta misiune; trebuie sa tina seama de unele reguli profesionale si de deonto 959f58j logie.

Actiunile întreprinse în aceasta etapa permit auditorului sa colecteze informatiile necesare fundamentarii deciziei de acceptare a misiunii, si acestea se refera la:

1.1. Cunoasterea globala a întreprinderii

în afara elementelor de identificare a întreprinderii, auditorul cauta sa obtina elementele care sa îi permita aprecierea celor mai importante riscuri existente, retinând observatii cum ar fi:

control intern insuficient sau cu carente notabile;

contabilitate netinuta corect si la timp;

atitudinea conducatorilor fata de respectarea legii si a orga­
nelor publice si administrative;

personal incompetent;

rotatia cadrelor prea mare si anormala;

dezechilibre financiare, pierderi mari, activitati în declin,
ceea ce compromite viitorul exploatarii;

riscuri fiscale;


Dr. ec. Marin Toma

conflicte sociale;

riscuri juridice;

independenta exercitiilor nerespectata;

situatii conflictuale între conducatori, actionari etc;

cazuri anterioare de limitare a controlului;

onorarii insuficiente la auditorii anteriori;

alte constatari care ar putea influenta decizia de acceptare
a mandatului.

Remarca Existenta riscurilor nu presupune ca auditorul refuza mandatul, însa decizia sa de a accepta este luata în cunostinta de cauza, urmând sa ia toate masurile necesare, în consecinta.

Examenul de independenta si de absenta
a incompatibilitatilor

Orice nou mandat trebuie examinat în raport cu regulile de independenta si de incompatibilitate fixate prin normele interne ale profesiei.

Auditorul trebuie sa examineze:

lista clientilor sai sau ai societatii de expertiza în care lu­
creaza, pentru a se asigura ca nu exista deja o activitate
remunerata din partea întreprinderii respective;

situatia sa si a membrilor de familie în legatura cu eventua­
lele interese în întreprinderea în cauza.

Examenul competentei

Lipsa experientei în anumite sectoare poate face dificila mi­siunea auditorului; el trebuie sa se asigure ca propriile competente,

Initiere în auditul situatiilor financiare ale unei entitati

ale personalului sau salariat sau ale colaboratorilor folositi sunt suficiente pentru exercitarea misiunii.

Contactul cu fostul auditor sau cenzor

Auditorul trebuie sa se informeze în legatura cu motivele demisiei sau refuzului de reînnoire a mandatului fostului auditor sau cenzor si, mai ales, daca nu cumva au fost dezacorduri în ce priveste: respectarea normelor legale, aplicarea masurilor stabilite, stabilirea onorariilor etc.

Decizia de acceptare a mandatului

Dupa analiza factorilor de risc, auditorul poate lua urmatoa­rele decizii:

accepta un mandat fara riscuri aparente;

accepta mandatul, însa va necesita o supraveghere si
masuri particulare;

refuza mandatul.

Fisa de acceptare a mandatului

O astfel de fisa poate servi ca act justificativ al deciziei de acceptare a misiunii. Ea are ca obiective:

posibilitatea de a colecta informatiile de baza pentru
identificarea întreprinderii, a conducerii sale, a obiectului
de activitate, a taliei sale etc;

de a materializa lucrarile efectuate înaintea acceptarii:


analiza situatiei întreprinderii si a riscurilor sale;

contactele cu predecesorul în profesie;

vizitarea întreprinderii si contacte cu conducerea;


Dr. ec. Marin Toma

Initiere în auditul situatiilor financiare ale unei entitati


de a indica bugetul necesar;

de a formaliza procedurile de acceptare;

de a asigura îndeplinirea obligatiilor profesionale care
decurg dintr-o astfel de acceptare:


scrisoare catre conducerea societatii;

scrisoare catre auditorul anterior sau cenzor (daca e cazul);

scrisoare de acceptare a mandatului (daca s-a decis astfel).

O astfel de fisa este prezentata în continuare cu titlu de exem­plu; ea trebuie adaptata specificului societatii de expertiza sau cabinetului de audit; actualizarea acestei fise la începutul fiecarui an permite sa ne asiguram ca noile evenimente din viata întreprin­derii nu pun în discutie mentinerea deciziei de acceptare a man­datului.

In cazul unui client nou, fisa de acceptare a mandatului va cuprinde procedurile de acceptare întreprinse si se poate prezenta astfel:
Dosar client

FIsA DE ACCEPTARE A MANDATULUI (proceduri de acceptare)

Ref.:

Pag.:

Exercitiu

Auditor:

Data:

1. Informatii asupra întreprinderii:


Sediul: Forma juridica: Obiect de activitate: Sucursale, filiale: Conducerea: Cifra de afaceri în ultimul an încheiat: Efectiv de salariati: Expertul contabil consultant: Cenzori: Consultant juridic:


Natura misiunii
Auditor:

Originea mandatului:

Lucrari de efectuat cu alti experti (subcontractare):

Alte misiuni în aceasta întreprindere:

Onorarii
Barem:
Onorarii estimate:

Decizia si procedura de acceptare
Refuz de misiune:

Acceptarea misiunii (în acest caz se listeaza riscurile majore re­tinute):

Decizia se ia dupa ce ne-am asigurat de completarea unei anexe la Fisa de acceptare a mandatului intitulata "Criterii de luat în considerare".

Repartizarea dosarului
Responsabilul lucrarii:
Responsabili adjuncti:

Alte proceduri

Scrisoare catre conducerea întreprinderii:

Contactul cu auditorul anterior:

Scrisoarea de acceptare a mandatului:

Raportul asupra întretinerii cu conducerea întreprinderii:

Pentru exercitiile urmatoare Fisa de acceptare a mandatului cuprinde doar doua capitole si anume:

a)    Revederea anuala a criteriilor de acceptare, decizia de accep­
tare; în cazul mentinerii mandatului se desemneaza responsabilii
contractului, iar în cazul rezilierii contractului (demisiei) se mentio­
neaza motivele.

b) Anexa la care se face referire la pct. 4 din Fisa de acceptare
a mandatului cuprinde criteriile de referinta ce trebuie avute în
Dr. ec. Marin Tomavedere la luarea deciziei de acceptare a unui mandat de audit; un rezumat al criteriilor de referinta poate sa cuprinda urmatoarele:

control intern insuficient;

contabilitate eronat condusa;

atitudinea conducatorilor;

competenta personalului;

continuitatea exploatarii compromisa;

riscuri de natura penala;

riscuri sociale;

misiuni juridice;

activitati speculative;

independenta exercitiilor nerespectata;

situatii conflictuale la nivelul conducerii;

onorarii insuficiente;

refuzuri anterioare de certificare;

alte riscuri.

2. Contractarea lucrarilor de audit

Normele legale românesti prevad obligatia ca activitatea pro­fesionistilor contabili sa se desfasoare pe baza de contracte de prestari servicii fara a se face vreo distinctie între misiunile de audit legal - care presupun desemnarea acestor profesionisti de catre adunarea generala a întreprinderii auditate si misiunile de audit contractual.

Standardul International de Audit (ISA) nr. 210 prevede ca auditorul si clientul trebuie sa convina termenii si conditiile de


Initiere în auditul situatiilor financiare ale unei entitati

realizare a misiunii de audit care vor fi consemnati într-o "Scrisoare de misiune de audit" ("Lettre de mission d'audit" sau "Angajament letter") sau în orice alt tip de contract adecvat.

Indiferent de forma pe care o îmbraca relatia contractuala, din documentul respectiv nu trebuie sa lipseasca termenii si con­ditiile urmatoare:

obiectivul auditului situatiilor financiare;

responsabilitatea conducerii întreprinderii cu privire la
pregatirea si prezentarea situatiilor financiare;

întinderea lucrarilor de audit, facând referire la legislatia
aplicabila, la reglementarile sau recomandarea organis­
melor profesionale al caror membru este auditorul;

forma oricarui raport sau alte comunicari în legatura cu
rezultatele misiunii de audit;

riscul inevitabil de nedetectare a unor anomalii semnifica­
tive, ca urmare a sondajelor si a altor limite inerente ori­
carui sistem contabil si de control intern;

necesitatea de a avea acces fara restrictii la orice document
contabil, piese justificative sau alte informatii solicitate.

Auditorul poate, în plus, sa doreasca sa introduca în "Scrisoa­rea de misiune" prevederi referitoare la:

aspecte privind planificarea auditului;

descrierea altor scrisori, corespondente sau rapoarte pe
care el prevede sa le trimita clientului;

baza de calcul a onorariilor si conditiile de facturare;

dorinta de a primi o confirmare scrisa din partea conducerii
întreprinderii-client cu privire la declaratiile facute de
aceasta, cu diferite ocazii, referitoare la audit;


Dr. ec. Marin Toma

- cererea de confirmare a termenilor si conditiilor din scri­soarea de misiune.

Auditorul poate sa decida sa nu trimita o noua "scrisoare de misiune" pentru fiecare din exercitiile viitoare. La primirea soli­citarii din partea întreprinderii-client, auditorul trebuie sa aprecieze daca unii termeni din "scrisoarea de misiune" ar trebui modificati, tinând seama de evolutia semnificativa a naturii sau importantei activitatilor clientului sau.

Un model de "scrisoare de misiune" este prezentat în anexe.Document Info


Accesari: 6586
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2022 )