Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
DERII EXERCITIULUI

Drept
EVENIMENTE POSTERIOARE ÎNCHIDERII EXERCIŢIULUI

Standardul International de Contabilitate (IAS) nr. 10 stabi­leste tratamentul în situatiile financiare a evenimentelor favorabile si nefavorabile care survin dupa data închiderii exercitiului, care pot fi de doua tipuri:evenimente care furnizeaza informatii în legatura cu fapte
care existau la data închiderii exercitiului; sunt acele eve­
nimente care aduc o mai ampla confirmare a circumstan­
telor existente la data închiderii;

evenimente care furnizeaza informatii bazate pe fapte sur­
venite dupa data închiderii exercitiului; sunt evenimente
care indica circumstante noi, aparute dupa data închiderii.

Standardul International de Audit (ISA) nr. 560 stabileste obligatiile pentru auditor de a lua în considerare incidentele eveni­mentelor posterioare închiderii exercitiului, atât asupra situa­tiilor financiare cât si asupra raportului sau, distingându-se trei etape:

1. Fapte descoperite pâna la data raportului de audit

Auditorul trebuie sa puna în lucru proceduri care urmaresc strângerea de elemente probante suficiente si adecvate care sa justifice faptul ca au fost identificate toate evenimentele care pot necesita ajustari ale situatiilor financiare sau informatii suplimen­tare în anexe, pâna la data raportului sau.

Initiere în auditul situatiilor financiare ale unei entitati

Procedurile menite sa identifice evenimentele care pot face obiectul unei ajustari a situatiilor financiare sau unei informatii în anexe, vor fi puse în lucru la o data cât mai apropiata de data rapor­tului de audit si vor cuprinde actiunile urmatoare:

examinarea facturilor de cumparari, de vânzari, a avizelor
de expeditie sau a notelor de intrare-receptie ale perioadei
posterioare închiderii exercitiului, pentru a verifica daca
operatiile respective nu sunt aferente exercitiului închis
(controlul principiului independentei exercitiului);

examinarea încasarilor posterioare închiderii pentru a ve­
rifica reactivarea creantelor;

cercetarea facturilor de vânzare posterioare încheierii pen­
tru a se încredinta ca stocurile nu sunt evaluate la o suma
superioara valorii lor de realizare sau invers;

analiza procedurilor stabilite de conducerea întreprinderii
pentru a se asigura ca evenimentele posterioare închiderii
au fost bine identificate;

consultarea proceselor verbale ale adunarii generale a
actionarilor, ale consiliului de administratie, ale comitetu­
lui de audit, ale comitetului de directie, care au avut loc
dupa data închiderii exercitiului;

analiza altor informatii financiare luate, previziuni de tre­
zorerie si alte rapoarte ale conducerii întreprinderii;

cereri, sau cereri suplimentare de informatii de la oficiul
juridic sau de la avocatii întreprinderii în legatura cu
procesele pe rol;

corespondenta înregistrata la conducerea întreprinderii în
legatura cu subiecte, cum ar fi:

. situatia actuala a unor elemente contabilizate pe baza. unor date preliminare sau neconcludente;

Dr. ec. Marin Toma

noi angajamente, împrumuturi, garantii acordate sau pri­
mite;

vânzari de active realizate sau avute în vedere;

noi actiuni sau obligatiuni emise sau prevazute a fi emise,
proiecte de fuziune, sau alte cai de restructurari;active care fac obiectul unor pretentii de proprietate, dis­
truse din diferite cauze (incendii, inundatii etc);

evolutia unor riscuri;

alte evenimente care ar pune în discutii continuitatea ex­
ploatarii.

Daca, prin aplicarea procedurilor de mai sus, auditorul desco­pera ca evenimentele posterioare au o incidenta semnificativa asu­pra situatiilor financiare, el trebuie sa determine daca acestea au fost corect avute în vedere si au facut obiectul unei informatii cores­punzatoare în notele anexe la situatiile financiare.

Când un subgrup, filiala sau sucursala face obiectul unui audit din partea altui auditor, auditorul va examina procedurile acestui alt auditor referitoare la evenimentele posterioare, precum si necesi­tatea de a-1 informa de data prevazuta pentru semnarea propriului sau raport de audit.

2. Fapte descoperite dupa data raportului de audit. dar înaintea publicarii situatiilor financiare

Auditorul nu este tinut sa aplice proceduri sau sa faca investi­gatii referitoare la situatiile financiare, dupa data raportului de audit. Conducerea întreprinderii, însa, trebuie sa informeze auditorul asu­pra evenimentelor survenite între data raportului de audit si data publicarii situatiilor financiare si care sunt susceptibile sa aiba o influenta asupra acestora.

Initiere în auditul situatiilor financiare ale unei entitati

Când auditorul a luat cunostinta, dupa data raportului sau; dar înaintea publicarii situatiilor financiare, de evenimente carei risca sa aiba o incidenta semnificativa asupra acestora, auditorul trebuie sa stabileasca daca trebuie sa ceara cercetarea situatiilor; financiare si sa discute aspectele în cauza cu conducerea întreprin­derii pentru a stabili masurile care se impun.

Daca conducerea întreprinderii corecteaza situatiile finan-;
ciare, auditorul va pune în lucru procedurile necesare si va furniza
conducerii întreprinderii un alt raport de audit, în nici un caz datai
noului raport nu va putea fi anterioara datei semnarii sau aprobarii
situatiilor financiare si, în consecinta, procedurile mentionate mai
sus se vor prelungi pâna la data noului raport de audit.
;

Daca conducerea întreprinderii refuza sa corecteze situatiile: financiare iar auditorul considera necesare aceste corecturi, el trebuie sa exprime o opinie cu rezerve sau o opinie defavorabila; i daca raportul de audit apucase sa fie depus, auditorul cere conducerii întreprinderii sa nu publice, catre terti, situatiile financiare si raportul de audit iar, daca aceasta decide totusi publicarea, audi­torul va lua masurile adecvate pentru a evita ca tertii sa utilizeze: raportul sau.

3. Fapte descoperite dupa publicarea situatiilor ; financiare

Dupa publicarea situatiilor financiare auditorul nu este tinut
sa procedeze la vreo investigatie.

Daca însa auditorul a luat cunostinta, dupa publicarea situa- tiilor financiare, de existenta unui eveniment care, daca ar fi fost: cunoscut la data semnarii raportului sau, l-ar fi condus la modifi­carea opiniei, el trebuie sa stabileasca daca este cazul corectarii situatiilor financiare si sa discute aspectele respective cu conducerea întreprinderii.

în cazul în care conducerea întreprinderii corecteaza situatiile i financiare, auditorul va controla masurile luate de conducerea:

Dr. ec. Marin Toma

întreprinderii pentru a se asigura ca toate persoanele care sunt în posesia situatiilor financiare nemodificate au luat cunostinta de corectarea acestora si va întocmi un nou raport de audit asupra si­tuatiilor financiare. Acest nou raport de audit trebuie sa cuprinda un paragraf de observatii facând trimitere la o nota anexa la situatiile financiare care cuprinde motivele corectiei situatiilor financiare publicate anterior. Data noului raport de audit nu va fi anterioara celei de aprobare a situatiilor financiare corectate.

în cazul în care conducerea întreprinderii nu ia masurile ne­cesare pentru a se asigura ca toate persoanele care au în posesie situatiile financiare si raportul de audit publicate anterior au fost corect informate de situatie si nu corecteaza situatiile financiare chiar daca auditorul a solicitat corectarea, auditorul va face cunoscut conducerii întreprinderii ca va lua toate masurile pentru a evita ca tertii sa utilizeze raportul sau de audit.

Nu este necesara corectarea situatiilor financiare si stabilirea unui nou raport de audit atunci când situatiile financiare ale exer­citiului urmator sunt pe punctul de a fi publicate, cu conditia ca o informatie corespunzatoare despre situatia existenta sa fie furnizata în notele anexate la aceste situatii financiare.

Document Info


Accesari: 1981
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2023 )