Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
DREPT Metodologia cercetarii juridice

Drept


Drept_1_MCJ_1

DREPT Metodologia cercetarii juridice 1

MULTIPLE CHOICE

1) "Un ansamblu de principii, de etape si faze, de metode, tehnici si instrumente de investigare sicunoastere stiintifica a fenomenelor juridice" este definitia:

1 metodei;

2 metodologiei cercetarii stiintifice juridice.pag 9

3 documentarea

4 niciuna

2) Cuvatul grecesc "methodos" inseamna:

1 metoda.pag 9

2 stiinta.

3 investigatie stiintifica

4 niciunul

3) Cuvatul grecesc "logos" inseamna:

1 metoda;

2 stiinta.pag 9

3 cuvant

4) Metodologia cercetarii stiintifice este structurata astfel:

1 metode de maxima generalitate, specifice tuturor stiintelor;

2 metode proprii unui grup de stiinte;

3 metode specifice fiecarei stiinte;

4 toate categoriile de metode. pag 9

5) Din stiintele juridico - istorice fac parte discipline ca:

1 Istoria generala a dreptului, Istoria dreptului romanesc; pag 10

2 Drept civil, Drept penal, Drept administrativ.

3 Nici o varianta

6) Apartin stiintelor juridice de ramura urmatoarele discipline :

1 Istoria generala a dreptului, Istoria dreptului romanesc;

2 Drept civil, Drept penal, Drept administrativ. pag 10

3 Nici o varianta

7) Stiinta reda realitatea:

1 eliminand orice aspect subiectiv;pag 10

2 raportata la om, la subiectivitatea lui.

3 in functie de ipotezele stabilite

8) Tehnicile utilizate pentru verificarea ipotezelor unei cercetari:

1 chestionarul

2 interviul

3 ambele pag 84-85

4 niciuna

9) Structura stiintei cuprinde :

1 materialul faptic acumulat istoric;

2 ipoteze confirmate si neconfirmate;

3 rezultatele observarilor si experimentelor concretizate in concepte, notiuni, principii, legi, teorii;

4 metodologia de cercetare stiintifica;

5 toate pag 11

10) Cunoasterea comuna este:

1 rod al invatarii prin ucenicie; pag 11

2 o cunoastere care are o armatura teoretica, metode de investigare, procedee de verificare a

ipotezelor, un limbaj propriu.

3 ambele

4 niciuna

11) Cunoasterea stiintifica este:

1 rod al invatarii prin ucenicie;

2 o cunoastere care a o armatura teoretica, metode de investigare, procedee de verificare a

ipotezelor, un limbaj propriu pag 11

12) Cercetarea sti 121v2120b intifica este o activitate sistematica si creatoare, menita sa sporeasca volumul de

cunostinte, pentru a le utiliza pentru noi aplicatii este o definitie:

1 adevarata; pag 11

2 falsa.

13) Cercetarea stiintifica fundamentala este:

1 o activitate teoretica sau experimentala fundamentala, care are ca scop principal acumularea

de noi cunostinte; pag 11

2 o activitate de investigare originala orientata spre un scop practic specific.

3 ambele

4 niciunul

14) Cercetarea stiintifica aplicativa este:

1 o activitate teoretica sau experimentala fundamentala, care are ca scop principal acumularea de noi

cunostinte;

2 o activitate de investigare originala orientata spre un scop practic specific.pag 12

3 ambele

4 niciuna

15) Cercetarea stiintifica - etape

1 alegerea temei;

2 documentarea-invatarea;

3 explicarea fenomenului juridic: formularea ipotezei si verificarea ipotezei si a concluziilor stiintifice;

4 redactarea si sustinerea publica a lucrarii;

5 toate pag 14

16) Sistemul managementului in cercetarea stiintifica juridica - subsisteme:

1 organizatoric;

2 informational;

3 decizional;

4 cel al metodelor si tehnicilor specifice de gestiune;

5 toate pag 15

17) Alegerea temei conditioneaza succesul cercetarii daca:

1 temele complexe se divid si se incredinteaza unor echipe mai mici sau unor persoane individuale;

2 tema i se potriveste ca aspiratie, pregatire si resurse disponibile;

3 ambele pag 15

4 niciuna

18) In alegerea temei trebuie respectat numai unul dintre urmatoarele criterii:

1 informarea - documentare prealabila alegerii temei;

2 sa se aiba in vedere importanta si actualitatea teoretica si practica a temei de cercetare;

3 necesitatea incheierii cercetarii la termenul stabilit;

4 toate pag 16

5 niciunul

19) Schita proiectului de cercetare cuprinde numai unul dintre urmatoarele elemente:

1 metodele propuse;

2 termenul de finalizare a cercetarii;

3 sursele de informare - documentare;

4 toate aceste elemente la un loc. pag 19

5 niciunul

20) Proiectul temei, elaborat numai dupa terminarea documentarii bibliografice, contine numai:

1 documentarea bibliografica;

2 modul si termenele de prelucrare a informatiilor;

3 termenul de predare la beneficiar

4 niciunul

5 toate aceste componente. pag 19

21) Planul preliminar de structurare a lucrarii cuprinde numai:

1 selectarea surselor;

2 argumentatia teoretica, practica, juridica si social-politica;

3 note bibliografice;

4 fise de idei;

5 toate pag 20

22) Documentarea bibliografica (livresca) - scop :

1 sa asigure cunoasterea zestrei stiintifice; pag 22

2 sa asigure cunoasterea fenomenului practic.

3 ambele

4 niciunul

23) Documentarea directa - specific :

1 sa asigure cunoasterea zestrei stiintifice;

2 sa asigure cunoasterea fenomenului practic. pag 22

3 ambele

4 niciuna

24) Documentele primare - continut:

1 idei sub forma de documente (legislatia romaneasca, acquis-ul comunitar, jurisprudenta);

pag 23

2 idei obtinute prin prelucrarea datelor primare

3 ambele

4 niciunul

25) Documentele secundare - contin:

1 idei sub forma de documente (legislatia romanesca, acquis-ul comunitar, jurisprudenta);

2 prelucrarea documentelor primare pag 23

3 ambele

4 niciuna

26) Documente tertiare exemple:

1 reviste de referate, titluri, sinteze documentare, ghiduri bibliografice

2 bibliografii, culegeri de traduceri, sinteze de referate pag 23

3 ambele

4 niciuna

27) Documentele microformate includ:

1 fise bibliografice;

2 benzi, discuri, CD, imagini, programul Lex 2000 pag 23

3 fise de idei

4 toate

5 niciuna

28) Referatul documentar se realizeaza, in etapa studierii surselor, pe baza:

1 unei singure surse; pag 24

2 mai multor surse.

3 ambele

4 niciuna

29) Referatul documentar de sinteza se realizeaza, in etapa studierii surselor, pe baza:

1 unei singure surse;

2 mai multor surse.pag 24

3 ambele

4 niciuna

30) Fisa de idei retine:

1 ideea si pagina

2 datele din fisa bibliografica

3 ambele pag 24

4 niciuna

31) Fisa bibliografica contine:

1 numai o idee si pagina de la care s-a extras;

2 autor, titlu, oras, editura, an, si numarul de pagini

3 ambele pag 24

4 niciuna

32) Explicarea fenomenului juridic - etape :

1 formularea ipotezei;

2 verificarea ipotezei;

3 ambele; pag 26

4 niciuna.

33) Afirmatia ca "Ipoteza este o presupunere, in baza careia urmeaza sa se explice problema

juridica" este:

1 falsa;

2 adevarata. pag 26

34) "Relatia cauzala este cea mai importanta pentru formularea ipotezei si explicarea fenomenului

juridic" este o afirmatie:

1 falsa;

2 adevarata. pag 27

35) Modalitati de verificare a ipotezei si de fundamentare a concluziilor stiintifice - exemple:

1 experimentul

2 metode cantitative

3 studiul de caz

4 toate pag 28-34

5 niciuna

36) Ipoteza cercetarii este verificata daca:

1 toate consecintele ei concorda cu datele practicii; pag 37

2 toti factorii independenti sunt controlati

3 ambele

4 niciunul

37) Ipoteza cercetarii este infirmata daca:

1 nu s-au utilizat toate metodele de cercetare;

2 si numai o singura consecinta nu concorda cu datele practicii; pag 37

3 ambele

4 niciuna

38) Afirmatia ca "o lucrare este redactata stiintific daca respecta succesiunea logica, formularea si

argumentarea clara a ideilor si dimensiunile adecvate" este:

1 adevarata; pag 38

2 falsa.

39) Afirmatia ca "o lucrare este redactata stiintific daca asigura corectitudinea trimiterilor bibliografice,

acuratetea gramaticala si stilistica, eliminarea detaliilor inutile si repetarii ideilor si citatelor" este:

1 adevarata; pag 39

2 falsa.

40) Notele bibliografice se trimit:

1 in subsolul paginii;

2 la sfarsitul fiecarui capitol;

3 la sfarsitul lucrarii;

4 toate pag 40

5 niciuna

41) Indexul de termeni reprezinta:

1 ordonarea alfabetica a cuvintelor cheie folosite in text; pag 40

2 ordonarea alfabetica a numelor proprii utilizate in text.

3 niciuna

4 ambele

42) Indexul de nume reprezinta:

1 ordonarea alfabetica a cuvintelor cheie folosite in text;

2 ordonarea alfabetica a numelor proprii utilizate in text. pag 40

3 niciuna

4 ambele

43) Pentru investigarea fenomenelor juridice se utilizeaza :

1 metoda statistica

2 metode prospective

3 metoda tipologica

4 toate pag 32-35

5 niciuna

44) Alte metode de verificare a ipotezei :

1 metoda istorica;

2 metoda logica;

3 metode cantitative

4 toate pag 31-32

5 niciuna

45) Metoda logica - caracteristici :

1 se coreleaza cu metoda istorica

2 surprinde dinamica interna a raporturilor sociale

3 ambele pag 31

4 niciuna

46) Metoda logica- aplicatii in domeniul dreptului :

1 sistematizarea si interpretarea normelor juridice; pag 32

2 activitatea de elaborare si aplicare a legilor

3 ambele

4 niciunul

47) ISBN inseamna:

1 International Standard Book Number (numar international de clasificare pentru carti); pag 40

2 International Standard Serial Number (numar international de clasificare bibliografica pentru seriale

si periodice).

48) Clasificarea normelor juridice presupune aplicarea:

1 metodei sociologice

2 studiul de caz

3 ambele

4 niciuna - https://www.studentie.ro/Drept_civil_CLASIFICAREA_NORMELOR__JURIDICEnr380-

d1-.html

49) Metoda experimentala si metodele cantitative - caracteristici :

1 se aplica pe un esantion mare de subiecti

2 aduc un spor de precizie pag 32

3 ambele

4 niciuna

50) Paragraful inseamna:

1 cinci blancuri (spatii albe) in stanga textului;

2 un grup de mai multe randuri, continand aceeasi idee. pag 40

51) Numarul paginii (coloncifru) se pune in:

1 coltul din dreapta sus, la un cm de celelalte doua margini; pag 40

2 coltul din stanga sus, la un cm de cele doua margini.

3 niciunul

52) Adverbul latin [sic] plasat in citat inseamna:

1 reproducerea exacta a greselilor din original ("asa", "chiar asa"); pag 41

2 sublinierea unei parti din citat, facuta de autorul lucrarii stiintifice ("sublinierea noastra")

3 ambele

4 niciuna

53) Metode prospective - specific :

1 se raporteaza la functia predictiva; pag 33

2 valorizeaza functia descriptiva

3 ambele

4 niciuna

54) Abrevierea [N.A.] inseamna:

1 sublinierea unei parti din citat, facuta de autorul lucrarii stiintifice

("sublinierea noastra")

2 interventia unui autor in textul altuia ("nota autorului"). Pag 41

55) Pentru a evita plagiatul (furt intelectual) trebuie precizata sursa: autorul si lucrarea numai:

1 (in paranteza), imediat dupa textul preluat;

2 intr-o nota de subsol;

3 ambele Pag 41

4 niciunul

56) Nota de subsol precizeaza:

1 autorul (prenume, nume), titlul, orasul, editura, anul, pagina, in ordine numerica Pag 41

2 autorul (nume, prenume), titlul, orasul, editura, anul, in ordine alfabetica.

3 niciunul

57) Lista bibliografica (de la sfarsitul lucrarii) precizeaza:

1 autorul ( prenume, nume), titlul, orasul, editura, anul, pagina, in ordine numerica;

2 autorul (nume, prenume), titlul, orasul, editura, anul, in ordine alfabetica.pag 43

3 niciuna

58) Daca sunt mai mult de doi autori, in nota de subsol se trec:

1 numele tuturor autorilor;

2 numele primului urmat de et al. ("si altii"). Pag 42

3 niciunul

59) Daca sunt mai mult de doi autori, in lista bibliografica de la sfarsitul lucrarii se trec:

1 numele tuturor autorilor; Pag 42

2 numele primului autor urmat de et al. ("si altii").

3 niciunul

60) Precizarea (V. supra p. 9) inseamna:

1 trimiterea la un paragraf anterior ("vezi mai sus in text la pag. 9"); Pag 42

2 trimitere la un paragraf ulterior.

3 niciunul

61) Tipul - caracterizare:

1 retine trasaturile esentiale fenomenului juridic

2 elimina elementele secundare pag 10-11

3 niciunul

4 ambele

62) Adverbul latin passim din precizarea [V. pp. 78, 88 et passim] inseamna:

1 trimitere la o anumita pagina;

2 "raspandit peste tot", "in diferite locuri". Pag 42

3 niciunul

63) Cuvantul latin idem inlocuieste:

1 numele autorului, in nota de subsol, cand se repeta de mai multe ori; Pag 42

2 numele autorului si titlul lucrarii, in nota de subsol, cand se repeta de mai multe ori.

3 niciunul

64) Cuvantul latin ibidem inlocuieste:

1 numele autorului, in nota de subsol, cand se repeta de mai multe ori;

2 numele autorului si titlul lucrarii, in nota de subsol, cand se repeta de mai multe ori. Pag 42

3 niciunul

65) "Prepozitia latina apud ("dupa") precizeaza citarea indirecta, din surse secundare" este o

afirmatie:

1 falsa;

2 adevarata. Pag 42

66) Monografia este:

1 o lucrare axata pe descrierea unei singure teme; Pag 53

2 o lucrare stiintifica ampla care abordeaza unitar concluzii, principii, teorii in limitele unei stiinte.

3 niciunul

67) Tratatul este:

1 o lucrare stiintifica ampla care abordeaza o singura problema;

2 o lucrare stiintifica ampla care abordeaza unitar concluzii, principii, teorii in limitele unei

stiinte. Pag 54

3 niciunul

68) Studiul stiintific este:

1 o lucrare de cercetare stiintifica veritabila, care solutioneaza unele probleme si formuleaza

altele noi, cu dimensiuni intre 20-100 pag; Pag 54

2 rezultatul partial sau final al unui studiu stiintific, cu caracter de informare, pe circa 10 pag.

3 niciunul

69) Comunicarea stiintifica este:

1 o lucrare de cercetare stiintifica veritabila, care solutioneaza unele probleme si formuleaza altele

noi, cu dimensiuni intre 20-100 pag;

2 rezultatul partial sau final al unui studiu stiintific, cu caracter de informare, pe circa 10 pag.

Pag 55

3 niciunul

70) Lucrarea de licenta este:

1 o lucrare stiintifica care se sustine la sfarsitul celor trei ani de facultate, tratand o problema

de specialitate, pe 50 - 100 de pagini; Pag 56

2 o lucrare stiintifica care se sustine la sfarsitul celor doi ani de masterat, tratand o problema de

specialitate, pe 50-100 de pagini.

3 ambele

4 niciuna

71) Dizertatia este:

1 o lucrare stiintifica care se sustine la sfarsitul celor trei ani de facultate, tratand o problema de

specialitate, pe 50 - 100 de pagini;

2 o lucrare stiintifica care se sustine la sfarsitul celor doi ani de masterat, tratand o problema

de specialitate, pe 50-100 de pagini. Pag 56

3 ambele

4 niciuna

72) Dreptul penal este :

1 o disciplina juridica de ramura Pag 10

2 o disciplina juridico-istorica

3 o disciplina de sintezi

4 niciuna

73) Din punct de vedere al finalitatii , distingem urmatoarele tipuri de cercetare:

1 cercetare principala si secundara;

2 cercetare fundamentala si aplicata; Pag 11-12

3 ambele

4 niciuna

74) Stiinta - componente :

1 o parte a artei

2 structuri cognitive

3 argumente

4 nucleu paradigmatic Pag 11

75) Metodologia cercetarii - definitie :

1 ansamblu de etape si instrumente ale cunoasterii stiintifice Pag 9

2 teorie a argumentarii

3 ambele

4 niciuna

76) Este o activitate creatoare si sistematica :

1 cercetarea cantitativa

2 stiinta

3 cercetarea stiintifica Pag 10-11

4 alegerea temei de cercetare

77) Specificul cercetarii stiintifice :

1 sporeste volumul cunostintelor

2 este o activitate sistematica si creatoare

3 ambele Pag 11

4 niciuna

78) Institutul de Cercetari Juridice - apartenenta:

1 Ministerul Educatiei si Cercetarii

2 Academiei Romane Pag 12

3 ambelor

4 niciuna

79) Academia Romana are in subordine :

1 Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica

2 Institutul pentru cercetarea si prevenirea criminalitatii

3 ambele

4 niciuna Pag 12

80) Surse documentare bibliografice - exemple :

1 culegeri de traduceri

2 sinteze de referate

3 ambele Pag 23

4 nciuna

81) Fisele bibliografice se intocmesc :

1 in etapa de informare

2 in faza de culegere a surselor Pag 23

3 ambele

4 nciuna

82) Etapele documentarii :

1 etapa utilizarii resurselor

2 etapa studierii surselor

3 ambele Pag 22

4 nciuna

83) Documentarea prin consultarea specialistilor - specific :

1 se realizeaza in orice moment al elaborarii lucrarii;

2 se refera atat la aspectele teoretice, cat si la cele metodologice

3 ambele Pag 25

4 niciuna

84) O ipoteza isi dovedeste valoarea stiintifica daca:

1 e raportata la numarul de subiecti din esantion

2 daca valorifica microformatele

3 ambele

4 niciuna Pag 27

85) Cerinte ale ipoteze :

1 sa permita previziuni

2 sa genereze un bogat continut informational

3 ambele Pag 27

4 niciuna

86) Tipuri de conexiuni intre fenomenele juridice :

1 relatii de cauzalitate

2 relatii de conditionare

3 relatii de interdependenti

4 toate Pag 27

5 niciuna

87) Legatura dintre doua fenomene care se succed este o :

1 o relatie cauzala Pag 27

2 o relatie de conexiune

3 ambele

4 niciuna

88) Experimentul - caracteristici :

1 este o observatie provocata Pag 29

2 presupune delimitarea variabilei independente de cele dependente

3 ambele

4 niciuna

89) Forme ale experimentului :

1 de teren sau de laborator;

2 naturale si artificiale

3 ambele Pag 29

4 niciuna

90) Experimentul - avantaje :

1 posibilitatea repetarii;

2 se aplica si stiintelor juridice;

3 ambele Pag 29

4 niciuna

91) In domeniul criminalisticii se aplica:

1 metoda sociologici

2 experimentul de laborator Pag 29

3 ambele

4 niciuna

92) Simularea - caracteristici :

1 contribuie la clarificari metodologice

2 o forma particulara a experimentului

3 ambele Pag 30

4 niciuna

93) Etapele experimentului :

1 alegerea unitatilor de experimentare Pag 29

2 delimitarea grupului de control de lotul experimental

3 ambele

4 niciuna

94) Compararea influentei variabile independente asupra variabilei dependente este una dintre

etapele :

1 comparatiei

2 experimentului Pag 29

3 ambele

4 niciuna

95) Cunoasterea evolutiei fenomenelor juridice este obiectivul :

1 metodei tipologice

2 metodelor prospective Pag 33

3 ambele

4 niciuna

96) Prognoza juridica este rezultatul aplicarii :

1 metodei sociologice

2 metodelor cantitative

3 ambele

4 niciuna Pag 33

97) Aplicarea metodelor cantitative in domeniul dreptului se concretizeaza in:

1 intocmirea statisticilor judiciare Pag 33

2 elaborarea unor noi definitii

3 ambele

4 niciuna

98) Studiul de caz - specific :

1 se raporteaza la grupuri

2 se aplica unui individ, fenomen, norma juridica Pag 34

3 ambele

4 niciunul

99) Incursiunea in istoricul unui fenomen, al unui caz este o caracteristica:

1 a metodei istorice

2 a studiului de caz Pag 34

3 ambele

4 niciuna

100) Studiul de caz serveste la :

1 stabilirea unui diagnostic pentru inculpat

2 identificarea unor asemanari intre tipuri de infractiuni

3 ambele Pag 34

4 niciuna

101) Personalitatea martorului sau a victimei poate fi studiata aplicand :

1 metoda statistici

2 anamneza clinica Pag 34

3 ambele

4 niciuna

102) Sursele disfunctiilor personalitatii infractorului se pot identifica aplicand :

1 studiul de caz Pag 34

2 metoda tipologica

3 ambele

4 niciuna

103) Conceptul de tip este esential in cadrul metodei :

1 istorice

2 experimentale

3 ambelor

4 niciuneia Pag 34

104) Formele metodei comparative :

1 analogia Pag 36

2 argumentarea;

3 ambele;

4 niciuna

105) Metoda comparativa- specific :

1 observarea a cel putin 2 fenomene, norme juridice, etc. Pag 36

2 realizarea unor diagnoze

3 ambele

4 niciuna

106) Procedeul concordantei este specific :

1 metodei sociologice;

2 metodei comparative; Pag 36

3 ambelor

4 niciuneia

107) Metoda comparativa valorifica:

1 procedeul variatiilor concomitente

2 procedeul diferentei

3 ambele Pag 36

4 niciuna

108) Metoda comparativa - aplicatii :

1 confruntarea ipotezelor cu obiectivele

2 evaluarea unor fenomene pentru estimarea unor solutii legislative Pag 36

3 ambele

4 niciuna

109) Pentru realizarea anchetei se parcurg urmatoarele etape :

1 revederea literaturii

2 culegerea si inregistrarea informatiilor Pag 83

3 ambele

4 niciuna

110) Sunt considerate tehnici ale anchetei :

1 chestionarul;

2 interviul;

3 ambele Pag 84-85

4 niciuna

111) Scopul chestionarului ;

1 evaluarea globala a unui fenomen juridic

2 identificarea genezei relatiilor criminogene

3 ambele Pag 84

4 niciuna

112) Categorii de intrebari in structura chestionarului :

1 factuale si de opinie Pag 84

2 inchise si deschise

3 ambele

4 niciuna

113) Tipuri de chestionare :

1 autoadministrate si administrate prin operatori de ancheta:

2 speciale si omnibus;

3 ambele Pag 85

4 niciuna

114) Intrebarile introductive, bifurcate, de control se refera la :

1 dimensiunile chestionarului

2 structura chestionarului Pag 85

3 ambele

4 niciuna

115) Interviul este o tehnica de cercetare aplicata mai ales in :

1 teoria dreptului

2 dreptul comercial

3 criminologie Pag 86

4 toate

5 niciuna

116) Tipuri de interviu:

1 interviul formal si neformal

2 interviul direct si indirect

3 ambele Pag 86

4 niciunul

117) Interviul clinic - aplicare :

1 stabilirea relatiilor intre cauzele care au generat o anumita reactie a individului. Pag 86

2 prognoza fenomenelor socio-juridice

3 ambele

4 niciuna

118) Din punct de vedere al modului de relationare intre cel care intervieveaza si cel intervievat,

distingem :

1 interviul sensibil si neutru;

2 interviul neutru si sever;

3 ambele Pag 86

4 niciuna

119) Sursele de analiza in cadrul tehnicii documentare sunt :

1 dosare penale, civile, comerciale, etc.

2 scrisori, jurnale, biografii;

3 ambele Pag 88

4 niciuna

120) Testul este :

1 un instrument de diagnoza si prognoza Pag 89

2 p modalitate de verificare a variabilelor independente

3 ambele

4 niciuna

121) Calitatile care certifica valoarea unui test sunt :

1 validitatea

2 fidelitatea

3 ambele Pag 89

4 niciuna

122) Studiul personalitatii unui infractor se realizeaza prin aplicarea :

1 testelor de personalitate

2 probelor proiective

3 ambele Pag 92

4 niciuna

123) Anticiparea potentialului delincventiale al unui individ :

1 se poate realiza cu ajutorul testelor, acesta fiind scopul lor;

2 este dificil de realizat, deoarece pot interveni si factori circumstantiali; Pag 92

3 ambele

4 niciuna

124) Testul de personalitate poate releva :

1 gradul de imaturitate social-emotionala;

2 hiperagresivitatea in relatiile cu ceilalti

3 ambele Pag 92

4 niciunul

Grila rezolvata de "mesterul"

Bibliografie

OLGA DUłU IOANA - TEODORA BUTOI

METODOLOGIA

CERCETĂRII JURIDICE

- note de curs practic -

EDITURA "FUNDAłIA ROMÂNIA DE MÂINE"


Document Info


Accesari: 4516
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )