Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
INFRACTIUNILE IN LEGI SPECIALE SI IN LEGI EXTRAPENALE

Drept
INFRACTIUNILE ÎN LEGI SPECIALE SI ÎN LEGI EXTRAPENALE

1. Infractiuni contra unor drepturi si libertati fundamentale ale

cetateanului

1.1. Legea nr. 51/1991 privind siguranta nationala a României

1.2. Legea nr. 90/1996, republicata - Legea protectiei muncii

1.3. Legea nr. 130/1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor
încadrate în munca

1.4. Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de munca

1.5. Legea nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea

securitatii ca politie politica

1.6. Legea nr. 189/1999, republicata, privind exercitarea initiativei

legislative de catre cetateni

1.7. Legea nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului

1.8. Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi 21221l1121v

de asigurari sociale

1.9. Legea nr. 10/2001, republicata, privind regimul juridic al unor

imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989,

modificata si completata prin Legea nr. 263/2006

1.10. Legea nr. 678/2001 privind prevenirea si combaterea traficului de

persoane, modificata prin Legea nr. 287/2005

1.11. Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si

stimularea ocuparii fortei de munca, modificata prin Legea nr. 232/2003, Legea

nr. 519/2003, Legea nr. 107/2004, Legea nr. 580/2004 si OUG nr. 144/2005

1.12. Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si

boli profesionale, modificata prin Legea nr. 186/2006

1.13. Legea nr. 54/2003 cu privire la sindicate

1.14. Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, modificata prin Legea nr.

241/2005 si Legea nr. 371/2005

1.15. Legea nr. 67/ 2004 privind alegerile locale

1.16. Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei

1.17. Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a

Senatului

2. Infractiuni contra dreptului de proprietate intelectuala

2.1. Legea nr. 64/1991, republicata, privind brevetele de inventie,

modificata si completata prin Legea nr.278/2006

44

2.2. Legea nr. 129/1992, republicata, privind protectia desenelor si

modelelor industriale, modificata prin OUG nr. 190/2005

2.3. Legea nr. 16/1995 privind protectia topografiilor circuitelor integrate

2.4. Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe

2.5. Legea nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice

3. Infractiuni contra patrimoniului

3.1. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de

garantii si raspunderea în legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici,

autoritatilor sau institutiilor publice

3.2. Decret-lege nr. 24/1990 privind sanctionarea ocuparii abuzive a

locuintelor din fondul locativ de stat

3.3. Legea nr. 18/1991, republicata, - Legea fondului funciar, modificata

si completata prin Legea nr. 263/2006

3.4. Legea nr. 26/1996 - Codul silvic

3.5. Legea nr. 103/1996, republicata, - Legea fondului cinegetic si a

protectiei vânatului

3.6. Legea nr. 107/1999 privind unele masuri pentru ameliorarea prin

împadurire a terenurilor degradate

3.7. Legea nr. 141/1991 privind reglementarea regimului silvic si

administrarea fondului forestier national

3.8. Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national

mobil, modificata prin Legea nr.314/2004 si Legea nr.105/2004

3.9. Legea nr. 192/2001, republicata, privind fondul piscicol, pescuitul si

acvacultura, modificata prin Legea nr. 116/2006

3.10. Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protectie

3.11. Legea nr. 138/2004 - Legea îmbunatatirii funciare, modificata prin

Legea nr. 290/2006

4. Infractiuni contra sigurantei circulatiei aero, navale si rutiere

4.1. Legea nr. 130/2000 - Codul aerian

4.2. Ordonanta de Urgenta nr. 195/12.12.2002 - privind circulatia pe

drumurile publice

4.3. Legea nr. 191/2003 privind infractiunile la regimul transportului

naval

5. Infractiuni contra autoritatii

5.1. Ordonanta de Urgenta nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si

regimul starii de urgenta, modificata prin Legea nr. 453/2004

5.2. Ordonanta de Urgenta nr. 105/2001 privind frontiera de stat a

României, modificata prin Legea nr. 278/2006

5.3. Ordonanta de Urgenta nr. 159/2001 pentru prevenirea si combaterea

utilizarii sistemului financiar-bancar în scopul finantarii de acte de terorism

45

5.4. Legea nr. 252/2002 privind sanctionarea unor fapte savârsite în afarateritoriului de cetateni români sau de persoane fara cetatenie domiciliate în

România

5.5. Legea nr. 472/2002 pentru sanctionarea unor acte de terorism si a

unor fapte de încalcare a ordinii publice

5.6. Ordonanta de Urgenta nr. 31/2002 privind interzicerea organizatiilor

si simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob si a promovarii cultului

persoanelor vinovate de savârsirea unor infractiuni contra pacii si omenirii

5.7. Ordonanta de Urgenta nr. 55/2002 privind regimul de detinere a

câinilor periculosi sau agresivi, modificata prin Legea nr. 60/2003

6. Infractiuni contra unor activitati ori interese economice sau

financiare

6.1. Decret-lege nr. 15/1990 privind urmarirea, judecarea si pedepsirea

unor infractiuni de specula

6.2. Legea nr. 12/1990, republicata, privind protejarea populatiei

împotriva unor activitati comerciale ilicite, modificata prin Legea nr.177/1998

6.3. Legea nr. 26/1990, republicata, privind registrul comertului,

modificata prin Legea nr. 1/2005

6.4. Legea nr. 31/1990, republicata, privind societatile comerciale,

modificata prin Legea nr .164/2006

6.5. Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale

6.6. Legea nr. 82/1991, republicata - Legea contabilitatii, modificata prin

Legea nr. 420/2004

6.7. Legea nr. 82/1992, republicata, privind rezervele materiale nationale,

modificata prin Legea nr. 248/2002

6.8. Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere

6.9. Legea nr. 21/1996, republicata - Legea concurentei, modificata prin

Legea nr. 182/2004

6.10. Legea nr .31/1996 privind regimul monopolului de stat

6.11. Legea nr. 109/1996 privind organizarea si functionarea cooperatiei

de consum si a cooperatiei de credit

6.12. Legea nr. 58/1998, republicata - Legea bancara, modificata prin

Legea nr.131/2006

6.13. Legea nr.255/1998 privind protectia noilor soiuri de plante,

modificata prin Legea nr. 119/2006

6.14. Ordonanta de Urgenta nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste

de credit

6.15. Legea nr .365/2002 privind comertul electronic, modificata prin

Legea nr. 121/0006

6.16. Legea nr. 424/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a

infrastructurii de transport rutier

6.17. Legea nr. 79/2003 privind colectarea creantelor bugetare

46

6.18. Legea nr. 82/2003 privind procedura reorganizarii judiciare si a

falimentului

6.19. OUG nr. 45/2003 privind finantele publice locale, modificata prin

Legea nr. 114/2006

6.20. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificata prin OUG nr.

33/2006

6.21. Legea nr. 313/2004 - legea datoriei publice, modificata prin Legea

nr. 97/2006

6.22. Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, modificata prin Legea

nr. 97/2006

6.23. Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii

fiscale

6.24. Legea nr. 86/2006 - Codul vamal al României

7. Infractiuni contra sanatatii publice si mediului

7.1. Legea nr .42/1975 cu privire la productia bunurilor alimentare

7.2. Legea nr. 107/1996 - Legea apelor

7.3. Ordonanta de Urgenta nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase

de uz uman

7.4. Ordonanta de Urgenta nr. 78/2000 privind regimul deseurilor

7.5. Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit

de droguri, modificata prin Legea nr. 522/2004

7.6. Legea nr. 665/2001 privind protectia atmosferei

7.7. Legea nr. 466/2001 privind siguranta barajelor

7.8. Legea nr. 72/2002 - Legea zootehniei

7.9. Legea nr. 244/2002 a viei si vinului în sistemul organizarii comune a

pietei vitivinicole

7.10. Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si

certificarea calitatii, comercializarea semintelor si a materialului saditor, precum

si înregistrarea soiurilor de plante

7.11. Legea nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folositi

la fabricarea ilicita a drogurilor

7.12. OUG nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare sipentru siguranta alimentelor, modificata prin OUG nr. 49/2006

7.13. OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, modificata prin

Legea nr. 265/2006

7.14. Legea nr. 282/2005 privind organizarea activitatii de transfuzie

sanguina, donarea de sânge si componente sanguine de origine umana, precum si

asigurarea calitatii si securitatii sanitare în vederea utilizarii lor terapeutice,

modificata prin OUG nr. 7/2006

7.15. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii

47

8. Infractiuni care aduc atingere unor activitati de interes public sau

altor activitati reglementate de lege

8.1. Decretul nr. 340/1981 privind regimul emitatoarelor radioelectrice

8.2. Decretul nr. 400/1981 pentru instituirea unor reguli privind

exploatarea si întretinerea instalatiilor, utilajelor si masinilor, întarirea ordinii si

disciplinei în munca în unitatile cu foc continuu sau care au instalatii cu grad

ridicat de pericol în exploatare

8.3. Legea nr. 50/1991, republicata, privind autorizarea executarii

constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, modificata prin Legea

nr. 52/2006

8.4. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii

8.5. Legea nr.51/1995, republicata, pentru organizarea si exercitarea

profesiei de avocat,

8.6. Legea nr.126/1995 privind regimul materiilor explozibile

8.7. Legea nr. 7/1996, republicata - Legea cadastrului si a publicitatii

imobiliare, 8.8. Legea nr. 16/1996 - Legea Arhivelor Nationale

8.9. Legea nr. 111/1996, republicata, privind desfasurarea în siguranta a

activitatilor nucleare, modificata prin Legea nr. 549/2004

8.10. Legea nr. 115/1996 privind declararea si controlul averii

demnitarilor, magistratilor, functionarilor publici si a unor persoane cu functii de

conducere

8.11. Legea nr. 56/1997, republicata, pentru aplicarea prevederilor

Conventiei privind interzicerea dezvoltarii producerii, stocarii si folosirii armelor

chimice si distrugerea acestora,

8.12. Ordonanta de Urgenta nr. 63/1998 privind energia electrica si

termica

8.13. Ordonanta de Urgenta nr. 75/1999, republicata, privind activitatea

de audit financiar

8.14. Legea nr. 115/1999, republicata, privind responsabilitatea

ministeriala, modificata prin Legea nr. 90/2005

8.15. Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al

României

8.16. Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea

faptelor de coruptie, modificata prin OUG nr. 50/2006

8.17. Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie

8.18. Legea nr. 504/2002 - Legea audiovizualului

8.19. Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii

banilor

8.20. Legea nr. 682/2002 privind protectia martorilor

8.21. OUG nr. 194/2002, republicata, privind regimul strainilor în

românia, modificata prin Legea nr. 306/2005

48

8.22. Legea nr. 39/2003 privind prevenirea si combaterea criminalitatii

organizate

8.23. Legea nr. 196/2003 privind prevenirea si combaterea pornografiei

8.24. Legea nr. 280/2003 privind gospodarirea integrala a zonei costiere

8.25. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si

protectia persoanelor, modificata prin Legea nr. 151/2005

8.26. OUG nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliu, resedinta si actele de

identitate ale cetatenilor români

8.27. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii

Bibliografie selectiva

1. Gheorghe Diaconescu, Drept penal. Partea speciala. Infractiuni în legi

speciale si în legi extrapenale, Editura Fundatiei România de Mâine, Bucuresti.

2. Gheorghe Diaconescu, Infractiuni în legi speciale si în legi extrapenale.

Culegere de acte normative comentate si adnotate. Doctrina si jurisprudenta,

Editura Fundatiei România de Mâine, Bucuresti, 2002.

3. Gheorghe Diaconescu, Infractiuni în legi speciale si în legi extrapenale,

Editura Fundatiei All, Bucuresti, 1997.Document Info


Accesari: 4626
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2021 )