Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload


Actiuni de operare si utilizare

Informatica


 Actiuni de operare si utilizare          Meniul Start este meniul de baza oferit de sistemul de operare Windows 95/98 prin intermediul unui buton ca apare în bara de operatii (Taskbar) si care da posibilitatea utilizatorului sa acceseze urmatoarele comenzi:

Programs - ofera posibilitatea de a alege pentru executie un program sau un grup de programe dintr-un submeniu;

Favorites - ofera posibilitatea de a redeschide cu preferinta foldere sau documente;

Documents - ofera posibilitatea de a redeschide unul din utimele 15 documente (fisiere) pe care utilizatorul le-a prelucrat în ultima perioada;

Settings - schimbarea aspectului general oferit de mediul Windows 95/98 sau adaugarea în sistem a unei noi imprimante;

Find - cautarea unui program, dosar (folder) sau a unui document (fisier-file);

Help - oferirea de informatii ajutatoare (Help) pentru utilizator în vederea utilizarii unei comenzi sau a facilitatilor sistemului de calcul;

Run - ofera posibilitatea executarii (rularii) unui program direct, dupa metoda sistemului de operare DOS;

Shut Down - oprirea sau pornirea din nou a sistemului de calcul (calculatorului).

                 Meniul Start:

          Lansarea în executie (rularea) a unui program

          Pentru lansarea în executie a unui program ( pe HD, CD sau FD exista un fisier cu extensia .EXE, .COM , .BAT sau .PIF) pot exista urmatoarele situatii:

programul are o pictograma prezenta pe suprafata de lucru (Desktop), caz în care se executa double-click pe pictograma respectiva;

programul este prezent în bara de operatii (Taskbar) printr-un buton, caz în care se executa click pe butonul respectiv;

programul poate fi lansat în executie folosind butonul Start si meniul Programs (instalarea s-a realizat prin intermediul sistemului de operare Windows), caz în care se executa succesiv click pe butonul Start, pe comanda Programs si respectiv pe numele programului;

programul a fost instalat prin metoda MS-DOS si se gaseste într-un dosar(folder) pe HD, FD sau CD, caz în care se utilizeaza butonul Start si comanda Run indicându-se calea (path) pentru programul respectiv. 

Exemplu Lansarea în executie a programului Statistica prin intermediul meniului Start.

           Programele instalate sub Windows trebuie lansate în executie prin meniul Start (se executa click pe butonul Start din bara de operatii) care ofera comanda Programs ce da posibilitatea sa se aleaga programul sau grupul de programe instalate sub Windows.  

          Exista situatii când utilizatorul foloseste si programe mai vechi, instalate sub sistemul de operare DOS, de aceea pentru lansarea lor în executie, se cauta mai înainte dosarul (folderul) care contine porogramul dorit si se indica acel program sau se utilizeaza comanda Run din meniul Start

          Fiecare program aflat în executie, fiecare unitate de disk (CD, HD, FD) deschisa sau dosar deschis, duce la afisarea unui buton pe bara de operatii. Casetele de dialog nu au astfel de butoane.  

          Observatie. Când programele au butoane în bara de operatii, se poate executa orice program ce are buton în bara de operatii, prin executarea unui click pe butonul respectiv.

          Comutarea de la un program la altul se poate face prin mentinerea apasata a tastei <ALT> si apoi apasarea repetata a tastei <TAB>. Va fi afisata o fereastra cu toate pictogramele programelor aflate în executie, cea selectata în mod curent fiind încadrata si având numele afisat în partea inferioara a ferestrei. Se apasa tasta <TAB> pâna la marcarea pictogramei dorite, iar apoi se elibereaza ambele taste.   

          Prin selectie vom întelege marcarea unei zone ce contine text sau imagine prin pozitionarea unui punct cu ajutorul mouse-ului si click continuu simultan cu miscarea pe orizontala si verticala a mouse-lui pentru ca zona dorita sa fie marcata printr-un dreptunghi colorat (negru).  

         Experienta utilizarii calculatorului reclama faptul ca în timpul folosirii unor programe trebuie sa se cunoasca diverse combinatii de taste care determina accesarea rapida a diverselor servicii oferite de sistemul de operare Windows 95/98. Acesta este motivul pentru care prezentam tabelul ce urmeaza.  

  Combinatii  de  taste  utile

 OPERAŢII

Combintia de taste

Obtinerea de informatii software

<F1>

Iesirea dintr-un program<Alt>+<F4>

Afisarea meniului rapid pentru un element selectat

<Shift>+<F10>

Afisarea meniului Start

<Ctrl>+<Esc>

Decuparea (taierea ; stergerea) unei selectii (Cut)

<Ctrl>+<X>

Copierea unei selectii în Clipboard (Copy)

<Ctrl>+<C>

Lipirea unei selectii (Paste)

<Ctrl>+<V>

stergerea unei selectii (Delete)

<Delete>

Anularea ultimei actiuni

<Ctrl>+<Z>

Selectarea tuturor elementelor dintr-o fereastra

<Ctrl>+<A>

Reîmprospatarea unei ferestre

<F5>

Deschiderea unui dosar aflat pe nivelul imediat superior celui curent

<Backspace>

Închiderea unui dosar si a tuturor ferestrelor "parinte"

<Shift>+ click pe Close

Redenumirea unei selectii

<F2>

Cautarea unui fisier începând cu dosarul curent

<F3>

stergerea unei selectii fara salvarea ei în Recycle Bin

<Shift>+<Delete>

Vizualizarea proprietatilor unei selectii

<Alt>+<Enter>+double-click

Copierea unei pictograme

<Ctrl>+<Shift>+ tragere

Crearea unei scurtaturi (comanda rapida) pornind de la o pictograma

<Ctrl>+<Shift>+click+ tragere

Copierea imaginii întregului ecran în Clipboard(memorie temporara)

<Print Screen>

Copierea imaginii unei fereste active în Clipboard

<Alt>+<Print Screen>

             Mediul  Windows Explorer

          Windows Explorer este un mediu ce ofera utilizatorului posibilitatea sa adreseze (acceseze) orice program, document, fisier, folder si orice element ce constituie configuratia sistemului de calcul (discuri magnetice (HD,FD), CD-ROM, Printers, etc.).

         Fereastra pe care o afiseaza Windows Explorer ese asemanatoare cu fereastra afisata de mediul Internet Explorer , unele instrumente sau butoane ce nu se folosesc, în acest caz sunt estompate.

   Bara de meniu este formata din urmatoarele comenzi (servicii):

File - operatii cu fisiere(Open, Save, etc.);

Edit - operatii asupra zonelor de informatii (Cut, Copy, Paste, etc.

View - setari privind prezentarea continutului ferestei (Pictograme mari,mici,List);

Go - executie;

Favorites - preferinte ale utilizatorului;

Tools - diverse instrumente de lucru;

Help - informatii ajutatoare pentru utilizare.

          Bara de instrumente contine printre altele urmatoarele:

Cut - decuparea(taietura) unei zone (text, imagine) ;Copy - copierea unei zone în Clipboard;

Paste - lipirea unei zone memorate în Clipboard;

Undo - recuperarea unui fisier dupa stergere;

Delete - stergere;

Properties - proprietati;

Views - setari privind modul de prezentare.

          Caseta Address ofera posibilitatea alegerii adresei (folder-ului) prin intermediul sagetii de alegere ce poate fi indicata cu ajutorul mouse-ului. Adresa ce apare în caseta poate fi aleasa si din panelul (panoul; subfereastra) All Folders  prin indicarea cu ajutorul mouse-ului a pictogramei folder-ului respectiv. Prin double-click pe pictograma unui folder se obtine expandarea sau comprimarea sa. La dreapta panelului All Folders se afla panelul (fereastra) ce contine toate subfolder-ele si fisierele folder-ului indicat, prezentate în functie de setarile din Views

          Exemplu. Pentru adresa C: în panelul All Folders se poate afisa schematic arborele:

Organizarea  barei  de  operatii  (Taskbar) 

             Bara de operatii (Taskbar) este bara de baza a sistemului de operare Windows ce pune la dispozitia utilizatorului, printre altele, butonul Start. Pozitia barei de operatii poate sa fie pe cele patru laturi ale ecranule (suprafetei de lucru), de regula se afla pe latura de jos (în pozitie orizontala).

     Modificarea pozitie se poate realiza de utilizator prin intermediul mouse-ului prin tragerea ( click continuu pe bara cu primul buton si miscarea mouse-ului catre pozitia dorita).

             Modificarea marimii se poate realiza (în cazul când pe bara de operatii sunt mai multe butoane) la optiunea utilizatorului prin indicarea laturii libere a barei de operatii si tragerea ei pentru a se obtine marimea dorita.

     Afisarea marita sau micsorata a meniului oferit de butonul Start se poate realiza prin caseta de dialog Taskbar Properties conform urmatoarelor etape:

1. În bara de operatii se executa click pe butonul Start; Se deschide meniul Start;

2. În meniul Start, se indica Settings (parametri), dupa care se executa click pe meniul Taskbar;

3. În caseta de dialog Taskbar Properties (proprietatile barei de operatii), se executa click pe eticheta Start Menu Programs ( programele din meniul Start); În aceasta pagina, se poate personaliza lista de programe care apar în meniul Start;

4. Se executa click pe eticheta Tasbar Options si apoi în caseta de validare Show Small Icons In Start Menu ( afiseaza pictograme mici în meniul Start), pentru a o selecta; Atunci când este selectata, caseta de validare afiseaza un semn de bifare;

Daca se executa click de mai multe ori pe caseta de validare se poate observa modul în care se modifica aspectul casetei de dialog; Executarea unui click pe o caseta de validare are ca efect activarea sau dezactivarea optiunii respective; 

Exercitiu. Alegerea optiunii Start Menu Programs si a comenzii Add.

           Modificarea  modului  de  functionare  pentru  Taskbar

         Pentru a realiza diverse modificari privind continutul barei de operatii (Taskbar), se poate executa un click-dreapta pe o portiune neocupata a aceasteia si apoi se alege optiunea Properties. Aceasta alegere va afisa pe ecran caseta de dialog Properties.

           Validati sau nu optiunile ( zona de previzualizare va prezinta efectele optiunilor dumneavoastra) printr-un click corespunzator (caracter de bifare) optiunii dorite:

Always on - validarea va însemna ca bara de operatii sa nu fie acoperita de ferestre;

Auto Hide - validarea va însemna ca bara de operatii sa ramâna ascunsa pâna când cursorul mouse-ului se va afla în apropierea ei;

Show small icons in Start menu - validarea va însemna prezentarea pictogramelor în meniul Start în format mic;

Show Clock - validarea va însemna plasarea orei curente în bara de operatii.

             Plasarea  unui  program, dosar  sau  document  în  meniul Start

        Folosind fereastra My Computer sau Windows Explorer se cauta folder-ul (director-ul; dosarul) care contine programul ce trebuie sa fie plasat în meniul Start si se deschide. Se cauta pictograma programului respectiv, dupa care se  executa un click pe aceasta si  se trage deasupra butonului Start.

            Exercitiu. Tragerea unui program, dosar, document spre butonul Start.

            În cazul în care se doreste sa se vada ierarhia programelor din submeniurile butonului Start, astfel ca sa se realizeze modificari, se executa un click cu butonul din dreapta pe butonul Start si se alege optiunea Open ce afiseaza fereasta Start Menu.

                 Exemplu.  Fereastra Start Menu.     Aspectul  general  al  mediului  Windows       

        Aspectul general al mediului Windows (suprafata de lucru) poate fi controlata (modificata) prin intermediul casetei de dialog Display Properties. Aceasta caseta de dialog poate fi accesata, fie prin aplicatia Control Panel oferita de fereastra My Computer, fie mai rapid prin executarea unui click-dreapta într-o zona libera a suprafetei de lucru, si din meniul afisat se alege optiunea Properties. În ambele cazuri caseta Display Properties va fi prezentata având afisata eticheta Background (fundal).

         Paginile de optiuni (etichete) oferite de caseta Display Properties :

Background - ofera un tipar (pattern) sau o imagine de fundal (wallpaper);

Screen Saver - ofera un anumit program de tip screen saver sau posibilitatea de a nu mai folosi unul;

Appearance - ofera modificarea aspectului ferestrelor si casetelor de dialog;

Settings - ofera posibilitatea de a schimba paleta de culori (Color palette) sau rezolutia ecranului (Desktop area);

      Sesiunea  de  lucru  sub  sistemul  Windows 

         Operatiile de baza necesare utilizarii sistemului de calcul (calculatorului) sunt :

double-click pe pictogramele dosarelor si programelor

selectarea dosarelor, programelor sau documentelor;

validarea optiunilor din casetele de validare;

alegerea etichetelor pentru paginile cu optiuni;

         În mod obisnuit, dupa initializarea sistemului de calcul ( încarcarea sistemului de operare), se începe printr-un double-click pe pictograma My Computer ce ofera o vedere de ansamblu asupra tuturor unitatilor de disk ( HD, FD, CD) si a dispozitivelor periferice ale calculatorului. Se va executa un double-click pe pictograma C: pentru a examina continutul hard disk-ului. Apoi, se executa double-click pe unul din dosarele aflate în fereastra deschisa pentru C: pentru a deschide o noua fereastra si asa mai departe.

         Fiecare fereastra ofera în bara de meniu comanda View care da posibilitatea utilizatorului sa opteze pentru modul de afisare în fereastra:

Large Icons - afisare cu pictograme mari;

Small Icons - afisare cu pictograme mici;

List - afisare de tip lista;

Details - afisare cu mai multe informatii despre dosare si fisiere: dimensiune, tip, size (marime), data ultimei modificari, etc.;

         Observatie. Daca se prefera ca deschiderea noilor dosare sa se faca în aceeasi fereastra, în locul deschiderii unei noi ferestre (uneori, mai multe fereste deschide deranjeaza), se poate alege View din care se opteaza pentru Options care ofera Browse folders by using single window

      Redenumirea, copierea  si  mutarea  pictogramelor

           În sistemul Windows o pictograma poate reprezenta:

un dosar (folder;directory);

un document (file;fisier);

un program (fisier cu extensia .EXE, .COM, .BAT, .PIF);

o scurtatura (shortcut).

            Regulile de manevrare a pictogramelor sunt aceleasi, indiferent de tipul ei. Operatiile ce se pot realiza asupra unei pictograme sunt:

Rename - redenumirea numelui pictogramei; Se selecteaza pictograma respectiva si se executa click pe numele ei; se introduce apoi un nume (pâna la 255 caractere, inclusiv spatii) dupa care se tasteaza <Enter>;

Copy - copierea pictogramei în alta zona; metoda cea mai usoara este executarea unui click-dreapta si alegerea optiunii Copy; Va deplasati apoi spre destinatie, executati un click-dreapta si alegeti comanda Paste;

Move - mutarea pictogramei în alta zona; Se executa un click-dreapta dupa ce a fost selectata pictograma, si se alege comanda Cut; Va deplasati apoi la locul destinatiei, executati click-dreapta si alegeti comanda Paste.   

            Observatie. O metoda mai sigura de copiere a unei pictograme este executarea unui click-dreapta pe ea, tragerea pe pozitia dorita si alegerea optiunii Copy din meniul ce apare.

Document Info


Accesari: 2211
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )