Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
Alte obiecte ale bazelor de date

Informatica
Alte obiecte ale bazelor de date

Obiective:Dupa parcurgerea acestei lectii, studentii vor asimila cunostinte despre:

Descrierea catorva dintre obiectele bazelor de date si folosirea lor

Crearea, mentinerea si folosirea secventelor

Crearea si întretinerea indecsilor

Crearea de sinonime publice si private

Scopul lectiei:

În aceasta lectie, se va prezenta crearea si modul de utilizare a catorva dintre cele mai folosite obiecte ale bazelor de date. Acestea includ secvente, indecsi si sinonime.

Obiecte ale bazelor de date

Obiect

Descriere

Baza de date

Unitatea principala de stocare a datelor; alcatuita din linii si coloane

Vizualizare

Reprezentare logica a subseturilor de date din una sau mai multe baze de date

Secventa

Generator ale valorii cheii primare

Index

Îmbunatateste performantele anumitor interogari

Sinonim

Un alt nume dat unui obiect

Obiecte ale bazelor de date:

Multe aplicatii necesita folosirea de numere distincte ca valori ale cheii primare. Acest lucru se poate realiza prin inserare de cod, direct în aplicatie, sau se poate folosi o secventa pentru a genera aceste numere distincte.

Pentru a îmbunatati performantele anumitor interogari, este necesara crearea unui index. Indecsii pot de asemenea fi folositi pentru a impune unicitatea într-o coloana sau într-o grupare de coloane.

De asemenea pot fi folosite sinonime pentru a redenumi obiectele.

Ce este o secventa?

Genereaza automat numere distincte

Este un obiect care poate fi folosit de mai multi utilizatori

Este folosit de obicei pentru a crea valorile unei chei primare

Înlocuieste cod în aplicatie

Realizeaza o crestere a eficientei accesarii valorilor secventei cand este stocata în memorie.

Ce este o secventa?

Un generator de secvente poate fi folosit pentru a genera valori pentru liniile din tabel. O secventa este un obiect creat de un utilizator si poate fi folosit de mai multi utilizatori.

Secventa este generata si incrementata (sau decrementata) de o procedura interna Oracle8. Acest obiect înlocuieste par 656p157g tea de cod, fiind economisit timpul necesar implementarii rutinei de generare a secventei.

Numerele secventei sunt retinute si generate independent de bazele de date existente. Prin urmare, aceeasi secventa poate fi folosita în mai multe baze de date.

Declaratia CREATE SEQUENCE

Defineste o secventa ce va genera automat numere secventiale.

CREATE SEQUENCE sequence

[INCREMENT BY n]

[START WITH n]

[

[]

[]

[];

Crearea unei secvente

Generarea automata de numere folosind CREATE SEQUENCE

În sintaxa:

sequence

INCREMENT BY n

START WITH n

MAXVALUE n

NOMAXVALUE

MINVALUE n

NOMINVALUE

CYCLE | NOCYCLE

CACHE n | NOCACHE

este numele generatorului de secventa

specifica intervalul dintre numerele secventei, unde n este un întreg. Daca aceasta clauza lipseste, implicit n este 1

specifica primul numar al secventei. Daca aceasta clauza lipseste, implicit n=1

specifica valoarea maxima pe care secventa o poate genera

specifica o valoare maxima de 1027 pentru o secventa crescatoare si -1 pentru o secventa descrescatoare. Aceste valori sunt implicite

specifica valoarea minima a secventei

specifica o valoare minima de 1 pentru o secventa crescatoare si -(1027) pentru una descrescatoare. Aceste numere sunt implicite

specifica daca secventa continua sa genereze valori dupa ce s-a atins valoarea maxima sau minima, sau nu genereaza în continuare. NOCYCLE este implicit

specifica serverului Oracle pentru cate valori sa aloce spatiu în memorie. Implicit este 20.

Crearea unei secvente

Crearea unei secvente numita DEPT_DEPTNO pentru a fi folosita drept cheie primara a bazei de date DEPT.

Nu se foloseste optiunea CYCLE

SQL> CREATE SEQUENCE dept_deptno

2 INCREMENT BY 1

3 START WITH 91

4 MAXVALUE 100

5 NOCACHE

6 NOCYCLE;

Sequence created.

Crearea unei secvente (continuare)

Exemplul anterior creeaza o secventa DEPT_DEPTNO pentru a folosi coloanei DEPTNO a bazei de date DEPT. Secventa începe cu 91, nu permite alocare de memorie, si nu permite cicluri de generare.

Nu se recomanda folosirea clauzei CYCLE atunci cand secventa este folosita pentru a genera valori cheii primare, daca nu exista la îndemana un mecanism sigur de îndepartare a vechilor înregistrari mai rapid decat ciclurile secventei.

Pentru mai multe informatii, vezi:

Oracle Server SQL Reference, Release 8.0, "CREATE SEQUENCE"

Confirmarea secventelor

Verifica valorile secventei generate în dictionarul de date

SQL> SELECT sequence_name, min_value, max_value,

increment_by, last_number

3 FROM user_sequences;

Coloana LAST_NUMBER afiseaza urmatorul numar disponibil al secventei.

Confirmarea secventelor

Odata creata propria secventa, ea este înscrisa într-un dictionar de date. Odata ce secventa este un obiect al bazelor de date, ea poate fi identificata cu ajutorul dictionarului de date USER_OBJECTS, care este de asemenea o baza de date.

De asemenea, se pot confirma setarile unei secvente prin selectarea acestora din dictionarul de date USER_SEQUENCES.

SEQUENCE_NAME

CUSTID

DEPT_DEPTNO

ORDID

PRODID

MIN_VALUE

MAX_VALUE

1.000E+27

1.000E+27

1.000E+27

INCREMENT_BYLAST_NUMBER

Pseudocoloanele NEXTVAL si CURRVAL

NEXTVAL returneaza urmatoarea valoare disponibila a secventei.

Returneaza o valoare unica de fiecare data cand este apelata, chiar în cazul unor utilizatori diferiti.

CURRVAL contine valoarea curenta a secventei

NEXTVAL trebuie sa rezulte înainte ca CURRVAL sa contina o valoare.

Folosirea unei secvente

Odata creata secventa, ea poate fi folosita pentru a genera numere folosite ulterior în tabele. Referirea valorilor secventei se face cu NEXTVAL si CURRVAL.

Pseudocoloanele NEXTVAL si CURRVAL

Pseudocoloana NEXTVAL este folosita pentru a extrage numere succesive dintr-o anumita secventa. Referirea lui NEXTVAL se face împreuna cu numele secventei. La referirea lui sequence.NEXTVAL un nou numar al secventei este generat si numarul curent este plasat în CURRVAl.

Pseudocoloana CURRVAL este folosita pentru a referi numarul unei secvente pe care utilizatorul abia l-a creat. NEXTVAL trebuie folosita pentru a genera un numar înainte ca referirea lui CURRVAL sa aiba loc. Referirea lui CURRVAL se face împreuna cu numele secventei. Cand sequence.CURRVAL este referita, este afisata ultima valoare returnata spre acel proces al utilizatorului.

Pseudocoloanele NEXTVAL si CURRVAL

NEXTVAL returneaza urmatoarea valoare disponibila a secventei.

Returneaza o valoare unica de fiecare data cand este apelata, chiar în cazul unor utilizatori diferiti.

CURRVAL contine valoarea curenta a secventei

NEXTVAL trebuie sa rezulte înainte ca CURRVAL sa contina o valoare.

Reguli pentru folosirea lui NEXTVAL si CURRVAL

Se pot folosi NEXTVAL si CURRVAL în urmatoarele situatii:

într-o lista SELECT a unei instructiuni SELECT care nu face parte dintr-o subinterogare

într-o lista SELECT a unei subinterogari într-o lista INSERT

în clauza VALUES a unei instructiuni INSERT

în clauza SET a unei instructiuni UPDATE

Nu se pot folosi NEXTVAL si CURRVAL în urmatoarele situatii:

într-o instructiune SELECT ce contine DISTINCT

într-o instructiune SELECT ce contine clauzele GROUP BY, HAVING sau ORDER BY

într-o subinterogare în instructiuni SELECT, DELETE sau UPDATE

într-o expresie DEFAULT în instructiuni CREATE TABLE sau ALTER TABLE

Pentru mai multe informatii, vezi:

Oracle Server SQL Reference, Release 8.0, "Pseudocolomns" si "CREATE SEQUENCE".

Utilizarea unei secvente

Inserarea unui nou departament numit "MARKETING" în San Diego.

SQL> INSERT INTO dept (deptno, dname, loc)

2 VALUES (dept_deptno.NEXTVAL,

3 'MARKETING', 'SAN DIEGO');

1 row created.

Vizualizarea valorii curente pentru secventa DEPTNO_DEPTNO.

SQL> SELECT  dept_deptno.CURRVAL

2 FROM dual;

Utilizarea unei secvente

Exemplul de mai sus insereaza un nou departament în baza de date DEPT. Se utilizeaza secventa DEPT_DEPTNO pentru generarea unui nou numar pentru departament.

Vizualizarea valorii curente a secventei:

SQL> SELECT dept_deptno.CURRVAL

2 FROM dual;

CURRVAL

Sa presupunem ca se doreste încadrarea de personal pentru noul departament creat. Instructiunea INSERT este executata în mod repetat pentru toti noii angajati:

SQL> INSERT INTO  emp.

2 VALUES (emp_empno.NEXTVAL, deptno.CURRVAL, .

Nota: Exemplul anterior presupune existenta unei secvente EMP_EMPNO pentru generarea de numere noilor angajati.

Utilizarea unei secvente

Stocarea valorilor secventelor în memorie permite o accesare mai rapida a acestora

Pot apare goluri în cadrul secventei atunci cand:

survine un "rollback"

sistemul nu mai lucreaza

secventa este folosita în alta baza de date

Vizualizarea urmatoarei secvente disponibile, daca a fost creata cu NOCACHE, prin interogarea bazei de date USER_SEQUENCES

Stocarea valorilor secventei

Stocarea secventelor în memorie permite o accesare mai rapida a valorilor secventei. Stocarea se realizeaza la prima referire a secventei. Fiecare cerere pentru urmatoarele valori este regasita în secventa stocata. Dupa ce s-a folosit ultima secventa, urmatoarea cerere pentru secventa determina o alta stocare a secventei în memorie.

Evitarea golurilor din secvente

Desi generatorul de secvente determina numere consecutive, fara goluri, aparitia golurilor se petrece independent de rollback. De aceea daca se revine asupra aceleasi declaratii de secventa, numarul este pierdut.

Un alt eveniment ce poate provoca goluri în secventa este o cadere a sistemului. Daca valorile secventei sunt stocate în memorie, acestea se pierd daca are loc o cadere a sistemului.

Deoarece secventele nu sunt legate direct de bazele de date, aceeasi secventa poate fi folosita pentru mai multe baze de date. Daca se întampla acest lucru fiecare baza de date poate contine goluri în secventa.

Vizualizarea urmatoarei valori disponibile a secventei fara a o incrementa

Este posibila o vizualizare a urmatoarei valori disponibile a secventei fara a o incrementa, doar daca secventa a fost creata cu NOCACHE, prin interogarea bazei de date USER_SEQUENCES.

Modificarea unei secvente

Schimbarea valorii incrementului, valorii maxime, minime, optiuni de ciclu sau de stocare.

SQL> ALTER SEQUENCE dept_deptno

INCREMENT BY 1

MAXVALUE 999999

NOCACHE

NOCYCLE;

Sequence altered.

Modificarea secventei

Daca se atinge MAXVALUE în cazul unei secvente, nu va mai fi atribuita nici o valoare în plus secventei si se va primi o eroare ce va indica faptul ca secventa a atins valoarea MAXVALUE. Pentru a putea folosi în continuare aceasta secventa, ea necesita o modificare cu ajutorul instructiunii ALTER SEQUENCE.

Sintaxa

ALTER SEQUENCE sequence

[INCREMENT BY n]

[

[]

[];

unde: sequence este numele generatorului de secventa.

Pentru mai multe informatii vezi

Oracle Server SQL Reference, Release 8.0, "ALTER SEQUENCE"

Sfaturi pentru modificarea unei secvente

Modificarea o realizeaza numai cel care a creat secventa sau cel ce detine privilegiul ALTER.

Sunt afectate doar numerele ce urmeaza a fi generate.

Secventa trebuie întrerupta si recreata pentru a începe secventa cu un alt numar decat cel initial.

Sunt efectuate cateva validari.Sfaturi:

Numai cel ce a creat o secventa sau cel ce detine un privilegiu ALTER pot modifica secventa.

Doar numerele ce urmeaza a fi generate sunt afectate de instructiunea ALTER SEQUENCE.

Numarul cu care începe secventa (cel din optiunea START WITH) nu poate fi modificat cu ALTER SEQUENCE, secventa trebuie întrerupta si recreata pentru a reîncepe cu alt numar.

Sunt realizate cateva validari. De exemplu, nu poate fi fixata o noua valoare MAXVALUE care este mai mica decat valoarea curenta a numarului generat de secventa.

SQL> ALTER SEQUENCE dept_deptno

INCREMENT BY 1

MAXVALUE 90

NOCACHE

NOCYCLE

ALTER SEQUENCE dept_deptno

ERROR at line 1:

ORA-04009: MAXVALUE cannot be made to be less than the current value

Stergerea unei secvente

Stergerea unei secvente din dictionarul de date folosind instructiunea DROP SEQUENCE

Odata stearsa, secventa nu mai poate fi referita

SQL> DROP SEQUENCE dept_deptno;

Sequence dropped.

Stergerea unei secvente

Pentru stergerea unei secvente din dictionarul de date se utilizeaza instructiunea DROP SEQUENCE. Acest lucru îl poate realiza doar cel care a creat secventa sau cel care are privilegiul DROP ANY SEQUENCE.

Sintaxa

DROP SEQUENCE sequence;

unde: sequence  este numele generatorului de secventa.

Pentru mai multe informatii, vezi:

Oracle Server SQL Reference, Release 8.0 "DROP SEQUENCE".

Ce este un index?

Obiect schema.

Folosit de serverul Oracle pentru o mai buna regasire a înregistrarilor prin utilizarea unui pointer.

Reduce numarul operatiilor de citire/scriere pe disc prin utilizarea unei metode de accesare rapida a caii pentru o mai eficienta localizare a datelor.

Este independent de tabelele pe care le indexeaza.

Este folosit si întretinut de serverul Oracle.

Ce este un index?

Un index este un obiect schema care îmbunatateste regasirea înregistrarilor folosind un pointer. Indecsii pot fi creati explicit sau automat.

Un index furnizeaza un acces direct si rapid la înregistrarile unei baze de date. Scopul utilizarii indecsilor este reducerea numarului de citire/scriere pe disc prin folosirea unei cai indexate pentru a localiza mai rapid datele. Indexul este automat folosit si întretinut de serverul Oracle. Odata indexul creat, nu este necesara nici o interventie din partea utilizatorului.

Indecsii sunt logic si fizic independenti de bazele de date pe care le indexeaza. Acest lucru înseamna ca indecsii pot fi creati sau stersi oricand fara nici un efect asupra bazelor de date sau a altor indecsi.

Nota: Cand este sters un tabel, indecsii corespunzatori sunt de asemenea stersi.

Pentru mai multe informatii, vezi:

Oracle Server Concepts Manual, Release 8.0, sectiunea "Schema Objects", "Indexes".

Cum sunt creati indecsii?

Automat

- cand este definita o cheie primara (PRIMARY KEY) sau unica (UNIQUE KEY) în definitia unui tabel.

Manual

- utilizatorii pot crea indecsi mecanic pentru a accelera accesul la înregistrarile bazelor de date.

Cum sunt creati indecsii?

Pot fi create doua tipuri de indecsi. Un tip îl reprezinta indexul unic. Serverul Oracle creeaza automat acest index cand este definita o cheie primara sau una unica. Numele indexului este numele dat acestui camp.

Alt tip de indecsi este indexul mecanic. De exemplu, se poate crea o cheie straina (FOREIGN KEY) pentru a realiza o eficienta mai buna la interogari.

Crearea unui index

Crearea unui index pentru unul sau mai multe campuri

CREATE INDEX index

ON table (column[, column].);

Îmbunatatirea accesului campului ENAME în baza de date EMP

SQL> CREATE INDEX emp_ename_idx

2 ON emp(ename);

Index created.

Crearea unui index

Crearea unui index se face cu instructiunea CREATE INDEX.

În sintaxa:

index - este numele indexului.

table - numele bazei de date.

column - numele campului în baza de date ce urmeaza a fi indexat.

Pentru mai multe informatii, vezi:

Oracle Server SQL Reference, Release 8.0, "CREATE INDEX".

Sfaturi pentru crearea unui index

Pentru un camp ce este folosit des în clauzele WHERE sau în conditii de join.

Pentru campuri cu mare varietate de valori.

Pentru campuri cu un numar mare de valori NULL.

Doua sau mai multe campuri ce sunt folosite împreuna frecvent într-o clauza WHERE sau într-o conditie join.

Baza de date este mare si majoritatea interogarilor nu vizeaza mai mult de 2-4% din înregistrari.

Mai mult nu înseamna întotdeauna mai bun

Mai multi indecsi într-o baza de date nu înseamna o optimizare a interogarilor. Fiecare operatie DML ce se realizeaza într-o baza de date ce contine indecsi implica o actualizare a indecsilor. Cu cat sunt mai multi indecsi asociati tabelului, cu atat va dura mai mult pana cand serverul Oracle va actualiza indecsii dupa DML.

Cand se creeaza un index

Campul este folosit frecvent într-o clauza WHERE sau într-o conditie join.

Campul contine o varietate mare de valori.

Campul contine un numar mare de valori NULL.

Doua sau mai multe campuri folosite împreuna într-o clauza WHERE sau într-o conditie join.

Baza de date este mare si multe interogari nu vizeaza decat 2-4% dintre înregistrari.

Sfaturi pentru crearea unui index

Nu este necesara crearea unui index atunci cand:

Baza de date este mica.

Campurile nu sunt des folosite într-o conditie.

Majoritatea interogarilor vizeaza mai mult de 2-4% dintre înregistrari.

Cand nu este necesara crearea unui index:

Baza de date este mica.

Majoritatea interogarilor vizeaza mai mult de 2-4% dintre înregistrari.

Baza de date este actualizata frecvent. Daca exista unul sau mai multi indecsi într-o baza de date, instructiunile DML care acceseaza baza de date ocupa un timp relativ mai mare decat întretinerea indecsilor.

Confirmarea indecsilor

USER_INDEXES contine numele indexului si unicitatea lui.

Componenta USER_IND_COLUMNS contine numele indexului, numele bazei de date si numele campului.

SQL> SELECT ic.index_name, ic.column_name,

2 ic.column_position col_pos, ix.uniques

3 FROM user_indexes ix, user_ind_columns ic

4 WHERE ic.index_name = ix.index_name

5 AND ic.table_name = 'EMP';

Confirmarea indecsilor

Confirmarea indecsilor existenti se realizeaza prin vizualizarea lui USER_INDEXES. De asemenea se pot verifica campurile implicate într-o indexare prin interogarea lui USER_IND_COLUMNS.

Exemplul urmator afiseaza toti indecsii creati anterior, numele campurilor afectate si unicitatea în baza de date EMP.

INDEX_NAME

COLUMN_NAMECOL_POS

UNIQUENES

EMP_EMPNO_PK

EMPNO

UNIQUE

EMP_ENAME_IDX

ENAME

NONUNIQUE

Nota: Iesirea a fost formatata anterior.

In cazul in care un index ocupa mult spatiu pot fi urmariti pasii:

  1. Se creaza un nou tablespace (CREATE TABLESPACE)
  2. Acest nou tablespace este declarat ca fiind temporar (ALTER USER -> TEMPORARY TABLESPACE)
  3. Creati indexul (CREATE INDEX)
  4. Stergeti acest tablespace (DROP TABLESPACE), apoi resetati tablespace-ul temporar la cel original (ALTER USER)

Stergerea unui index

Stergerea unui index din dictionarul de date.

SQL> DROP INDEX index;

Stergerea indexului EMP_ENAME_IDX din dictionarul de date.

SQL> DROP INDEX emp_ename_idx;

Index dropped.

Stergerea unui index o realizeaza doar cel care l-a creat sau cel care are privilegiul DROP ANY INDEX.

Stergerea unui index

Indecsii nu pot fi modificati. Pentru a modifica un index trebuie întai sters si apoi creat. Stergerea unui index din dictionarul de date se realizeaza prin instructiunea DROP INDEX. Stergerea unui index o poate efectua doar cel care l-a creat sau are privilegiul DROP ANY INDEX.

În sintaxa:

index - este numele indexului.

Sinonime

Simplifica accesarea obiectelor prin crearea unui sinonim (un alt nume pentru un obiect anume).

Refera o baza de date detinuta de un alt utilizator.

Scurteaza numele lungi ale obiectelor.

CREATE [PUBLIC] SYNONYM synonym

FOR object;

Crearea unui sinonim pentru un obiect

Pentru a referi o baza de date detinuta de alt utilizator, numele bazei de date trebuie precedat de un prefix ce reprezinta numele utilizatorului care a creat-o. Crearea unui sinonim furnizeaza un alt nume pentru o baza de date, secventa, procedura sau alte obiecte. Aceasta metoda este utila atunci cand obiectele au nume lungi.

În sintaxa:

PUBLIC creeaza un sinonim accesibil tuturor utilizatorilor.

synonym   este numele sinonimului creat.

object   identifica obiectul pentru care este creat sinonimul.

Sfaturi:

Obiectul nu trebuie sa fie continut în "package".

Numele unui sinonim privat trebuie sa fie diferit de numele celorlalte obiecte detinute de acelasi utilizator.

Pentru mai multe informatii, vezi:

Oracle Server SQL Reference, Release 8.0, "CREATE SYNONYM".

Crearea si stergerea sinonimelor

Crearea unui nume mai scurt pentru DEPT_SUM_VU.

SQL> CREATE SYNONYM d_sum

2 FOR dept_sum_vu;

Synonym Created.

Stergerea unui sinonim

SQL> DROP SYNONYM d_sum;

Synonym dropped.

Crearea unui sinonim pentru un obiect (continuare)

Exemplul anterior creeaza un sinonim pentru DEPT_SUM_VU pentru o referire mai rapida.

DBA poate crea un sinonim public accesibil tuturor utilizatorilor. Exemplul urmator creeaza un sinonim public numit DEPT pentru baza de date DEPT a utilizatorului Alice:

SQL> CREATE PUBLIC SYNONYM dept

2 FOR alice.dept;

Synonym created.

Stergerea unui sinonim

Pentru stergerea unui sinonim se foloseste instructiunea DROP SYNONYM. Numai DBA poate sterge un sinonim public.

SQL> DROP SYNONYM dept;

Synonym dropped.

Pentru mai multe informatii, vezi:

Oracle Server SQL Reference, Release 8.0, "DROP SYNONYM".

Rezumat

Generarea automata de secvente de numere folosind un generator de secventa.

Vizualizarea informatiilor despre secvente în baza de date USER_SEQUENCES.

Crearea de indecsi pentru a îmbunatati performantele interogarilor.

Vizualizarea informatiilor despre indecsi în baza de date USER_INDEXES.

Folosirea sinonimelor pentru a furniza alte nume obiectelor.

Secvente

Generatorul de secvente poate fi folosit pentru a genera automat numere pentru înregistrarile bazelor de date. Aceasta facilitate poate salva timp si reduce din codul necesar aplicatiei.

O secventa este un obiect al bazelor de date care poate fi folosit si de alti utilizatori în afara celui care a creat-o. Informatii despre secvente pot fi gasite în baza de date USER_SEQUENCES.

Pentru a folosi o secventa, referirea ei se face cu pseudocampurile NEXTVAL si CURRVAL.

Referirea urmatorului numar din secventa prin sequence.NEXTVAL.

Returnarea numarului curent disponibil prin sequence.CURRVAL.

Indecsi

Indecsii sunt folositi pentru a optimiza interogarile.

Utilizatorii pot vizualiza definitiile indecsilor în USER_INDEXES.

Un index poate fi sters de cel care l-a creat sau de un utilizator cu privilegiul DROP ANY INDEX prin instructiunea DROP INDEX.

Sinonime

DBA pot crea sinonime publice si utilizatorii pot crea sinonime private prin folosirea instructiunii CREATE SYNONYM. Sinonimele reprezinta nume mai scurte sau nume alternative pentru obiecte. Stergerea sinonimelor se realizeaza prin instructiunea DROP SYNONYM.

Lucrare practica

Crearea de secvente.

Folosirea secventelor.

Crearea de indecsi neunici.

Afisarea informatiilor despre secvente si indecsi.

Stergerea indecsilor.

Lucrare practica

Se va crea o secventa pentru a fi folosita împreuna cu baza de date DEPARTMENT.

Se vor crea de asemenea indecsi impliciti si expliciti.

Lucrarea 13

1. Sa se creeze o secventa ce va fi folosita împreuna cu cheia primara a tabelei DEPARTMENT. Secventa trebuie sa înceapa cu 60 si maxim 200. Incrementul secventei este de 10 numere. Numele secventei va fi DEPT_ID_SEQ.

2. Sa se afiseze urmatoarele informatii despre secventa: nume, valoarea maxima, marimea incrementului si ultimul numar creat. Numele fisierului creat va fi p13q2.sql.

SEQUENCE_NAME

CUSTID

DEPT_ID_SEQ

ORDID

PROID

MAX_VALUE

1.000E+27

1.000E+27

1.000E+27

INCREMENT_BY

LAST_NUMBER

3. Sa se realizeze un program interactiv pentru a insera o înregistrare în baza de date DEPARTMENT. Fisierul creat se va numi p13q3.sql. Se va folosi secventa creata pentru campul ID. Sa se creeze un prompter pentru a introduce numele departamentului. Sa se adauge doua departamente numite Education si Administration. Sa se confirme adaugarea celor doua articole.

4. Sa se creeze un index neunic pentru campul FOREIGN KEY în baza de date EMPLOYEE.

5. Sa se afiseze indecsii si unicitatile ce exista în dictionarul de date pentru baza de date EMPLOYEE. Fisierul creat se va numi p13q5.sql.

Document Info


Accesari: 2616
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2023 )