Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
Comunistii romani si lupta impotriva "clicii fasciste a lui Tito"

Stiinte politice


Comunistii români si lupta împotriva
"clicii fasciste a lui TitoDupa ostracizarea Partidului Comunist Iugoslav de catre Stalin, la 28 iunie 1948, întregul areal comunist a adoptat variate forme de contentie a "clicii" lui Tito, care, prin tradarea "criminala" a socia­lis­mului, transforma Iugoslavia într-o "semicolonie a impe­rialis­mului anglo-american" . "Schisma iugoslava", survenita în mo­men­tul în care Tito a considerat ca nu exista nici o incompatibilitate între independenta Iugoslaviei si modelul comunist, a deschis o pa­gina nefasta în miscarea comunista internationala. Teroarea ins­tau­rata, îndeosebi în Europa de Est, împotriva deviatorilor reali sau virtuali si-a gasit expresia cea mai clara în cadrul crizei sovieto-iu­gos­lave. Desemnat ca un "nou Trotki" si sustinut decisiv de Con­gresul P.C. Iugoslav - reunit la 21 iulie 19482 - Iosip Broz Tito expul­zeaza frust din aparatul de stat elementele prostaliniste infle­xibile, astfel ca irepresibila singularitate titoista determina partidele comuniste din întreaga lume sa recurga la "asasinate politice sim­bolice"3. Procesele din Ungaria, Bulgaria, România si celelalte tari de "democratie populara" au dovedit plenar acest fapt. Tito, Rankovici, Kardelj, Djilas, Pijade, Gosneak, Maslarici, Bebler, Mrazovici, Vukmanovici, Kocea Popovici, Kidrici, Nescovici, Zlatici, Velebit, Rajk, Brankov, Traicio Kostov, Lucretiu Patrascanu erau asimilati unei "bande de spioni si tradatori, introdusa ca un cal troian în rân­durile partidelor comuniste si muncitoresti" .

Recuzarea titoismului autotelic, reglementat dupa mecanisme sui generis de legitimare, s-a manifestat poliedral, mai cu seama în ca­zul României, gratie contiguitatii sale geografice, ea însusindu-si, din acest punct de vedere, rolul de prima vioara. Retorica dejista pe aceasta tema se caracterizeaza printr-o suspiciune hipertrofica, avându-se în vedere ca toate masurile luate de PMR "sa creeze o astfel de stare de spirit în populatia muncitoare din aceasta regiune [de granita], încât ea sa devina o forta activa de lupta, un obstacol viu, prin care sa nu poata patrunde agentii trimisi de Tito în RPR si sa creeze o atmosfera imposibila pentru existenta si influenta agentilor titoisti camuflati, aflati pe teritoriul RPR"5.

În Raportul prezentat la consfatuirea Biroului Informativ al par­ti­delor comuniste, în a doua jumatate a lunii noiembrie 1949, Gheor­ghe Gheorghiu-Dej analiza situatia din Iugoslavia, sintetizând-o astfel:

"1. Grupul de spioni ai lui Tito exprima nu vointa popoarelor Iugoslaviei, ci vointa imperialistilor anglo-americani, din care cauza el a tradat interesele tarii si a lichidat independenta politica si economica a Iugoslaviei [...].

2. «Partidul Comunist din Iugoslavia», în compozitia sa actuala, ajungând în mâinile dusmanilor poporului, a pierdut dreptul de a se numi partid comunist si nu este decât un aparat care îndeplineste însarcinarile de spionaj ale clicii Tito, Kardelj, Rankovici si Djilas. Lupta împotriva clicii lui Tito - împotriva acestor spioni si asasini platiti - constituie datoria internationala a tuturor partidelor co­mu­nis­te si muncitoresti.

3. În lupta împotriva dictaturii fasciste a lui Tito, sarcina prin­ci­pala revine clasei muncitoare si popoarelor din Iugoslavia, în frunte cu comunistii revolutionari [...].

4. Lupta împotriva regimului fascist al clicii lui Tito din Iugos­lavia ia forme tot mai ascutite: greve, rezistenta pasiva, îndreptata mai ales împotriva mobilizarii fortate la munca, raspândirea mani­fes­telor ile­gale, sabotarea realizarii planului de productie în fabrici etc. [...] O conditie necesara pentru revenirea Iugoslaviei în lagarul socialist o constituie lupta activa a elementelor revolutionare, atât înlauntrul PC din Iugoslavia, cât si în afara lui, pentru renasterea partidului cu ade­varat comunist, revolutionar, al Iugoslaviei, partid credincios marxism-le­ninismului, principiilor internationalismului proletar si luptator pentru independenta Iugoslaviei fata de imperialism.

5. [...] Trebuie continuata cu mai multa energie campania po­li­tica si ideologica de demascare a clicii titoiste. Politica antipo­pulara a acestei agenturi a imperialismului trebuie sa fie condamnata în una­ni­mitate de opinia publica mondiala. Titoistii tipa la toate rascru­cile ca sunt exclusi din organizatiile democratice internationale. Ei îsi tradeaza teama ca nu-si vor mai putea continua cu succes actiunea de sabotaj si ca vor fi concediati de stapânii lor americani [...].

6. Fiecare partid comunist si muncitoresc va avea de îndeplinit sar­cini extrem de importante în legatura cu întarirea vigilentei. Nu este vorba numai de membrii partidului, ci si de masa oamenilor muncii, care trebuie educati în spiritul vigilentei revolutionare. Vigilenta maselor trebuie sa ia forme organizatorice. Trebuie sa demascam si sa stârpim din rândurile noastre elementele nationaliste burgheze si pe toti agentii imperialismului, sub orice drapel s-ar ascunde [...]"6.

În continuare, vom prezenta un document care se gaseste în ca­drul Arhivelor Nationale Istorice Centrale, fondul CC al PCR - Cancelarie, dosar nr. 107/1950, ff.1-6.

Hotarâre în vederea întaririi luptei PMR împotriva clicii fasciste a lui Tito si a agenturii ei

Analizând, în lumina rezolutiilor consfatuirii Biroului Informativ al Partidelor Comuniste, care a avut loc în a doua jumatate a lunii noiembrie 1949 - rezultatele obtinute de Partidul nostru în des­fa­surarea luptei împotriva bandei titoiste de spioni si asasini, CC al PMR constata:

- actiunea de demascare a bandei titoiste de spioni si ucigasi a cuprins toate paturile poporului nostru muncitor;

- publicarea si preluarea raportului si rezolutiei Biroului Infor­ma­tiv, Partidul Comunist din Iugoslavia în mâinile unor asasini si spioni, precum si masurile organizatoric-politice luate de CC în aceasta peri­oada au dat un puternic impuls si au dus la îmbuna­ta­tirea calita­tiva a activitatilor generale ale partidului si organizatiilor de masa;

- au contribuit la întarirea organizatiilor de partid, a autoritatii sale si a legaturilor sale cu masele, la cresterea vigilentei revolu­tio­nare si a spiritului critic si autocritic, s-au întarit spiritul interna­tio­nalist si intransigenta principiala fata de orice abateri de la linia marxist-leninista;

- sunt combatute cu mai multa vigoare sovinismul si toate cele­lalte forme de nationalism burghez;

- s-au îmbunatatit munca presei si a radioului, precum si pro­pa­ganda si agitatia prin viu grai.

Lupta condusa de PMR pentru construirea socialismului în tara noastra si pentru apararea pacii a fost permanent si organic legata de lupta împotriva lui Tito.

În aceasta perioada, partidul nostru a facut pasi înainte pe calea îmbunatatirii muncii politice în rândurile emigrantilor politici revolutionari iugoslavi:

- s-a întarit pozitia elementelor antititoiste mai combative;

- au fost ridicate cadre noi;

- s-a îmbunatatit calitatea emisiunilor radio si a ziarului emi­gran­­tilor politici revolutionari iugoslavi din RPR, Sub steagul Internationalismului;

- s-a îmbunatatit calitatea materialului de propaganda în scris împotriva agenturii de spionaj a lui Tito.

Apreciind aceste realizari însemnate, obtinute în lupta PMR îm­potriva bandei de spioni si asasini ai lui Tito, conducerea Parti­dului nostru constata si câteva neajunsuri:

- întocmirea unui studiu mai temeinic, care trebuia sa fie pus la baza planului de actiune în lupta împotriva clicii fasciste a lui Tito si care urma sa dea posibilitatea controlului desfasurarii acestei lupte si a îmbunatatirii ei permanente, s-a facut cu oarecare întârziere;

- lipsa unui plan întocmit la timp, bazat pe un studiu serios, s-a resimtit îndeosebi în regiunea de granita româno-iugoslava, regiune cu o numeroasa populatie sârbo-croata. Aceasta lipsa a constituit aici o piedica în organizarea unei munci sistematice de combatere a actiunilor bandei fasciste de spioni titoisti si de transformare a între­gii populatii muncitoare, din tinuturile de frontiera, într-un zid viu, de aparare a pacii si a operei de cladire a socialismului în Republica Populara Româna;

- munca de demascare si de combatere a bandei fasciste-titoiste nu a fost întotdeauna suficient de concreta si a lasat câteva domenii ale vietii politice si culturale din RPR nefolosite din plin.

În concluzie:

Pentru a întari tara noastra, pentru ca ea sa fie un sprijin cât mai puternic al frontului pacii, democratiei si societatii împotriva imperialismului atâtator de razboi si a agenturii lui titoiste, care a transformat Iugoslavia într-o baza militara a agresorilor imperialisti americani, PMR îsi pune în fata urmatoarele sarcini:

1. Întarirea generala a luptei împotriva clicii fasciste a lui Tito si agenturii ei, împotriva uneltirilor imperialiste. Întarirea activitatii poli­ti­co-organizatorice de partid, adâncirea muncii de masa pentru a întari lega­turile partidului cu masa, pentru a dezvolta simtul patriotic al oa­me­nilor muncii si ura fata de lagarul imperialist si regimul de teroare din Iugoslavia, pentru a întari vigilenta revolutionara fata de orice ma­ni­fes­tare dusmanoasa si fata de elementele daunatoare natio­na­list-fas­ciste care încearca sa se strecoare în rândurile partidului.

2. În special în regiunile granitei româno-iugoslave, populatia muncitoare va trebui sa intensifice lupta împotriva bandei titoiste, sa asigure continua crestere a acestei lupte prin folosirea metodelor celor mai variate si mai eficiente.

Aceasta atitudine hotarâta va constitui un ajutor efectiv si pentru elementele revolutionare din Iugoslavia în lupta lor pentru înlatu­ra­rea bandei de criminali si spioni de la cârma guvernului iugoslav.

3. Masurile speciale vor avea ca obiectiv înlaturarea pazei si securitati regiunii de granita.

4. Lupta contra bandei titoiste si a dictaturii fasciste instaurate de ea trebuie sa cuprinda toate domeniile de activitate a partidului. Nu trebuie dat fascistilor titoisti nici un ragaz, nici o zi de odihna.

Actiunea va fi condusa si coordonata direct de CC, întarindu-se pentru aceasta sectorul special din cadrul aparatului CC.

A. Masuri pe linia organizatiilor de partid si de masa

1. În regiunile de granita vor fi concentrati un numar mare dintre cei mai buni activisti ai PMR, a caror pregatire politica si capa­ci­tate vor asigura conducerea hotarâta si combativa a tuturor organi­za­tiilor de partid.

2. Vor fi îmbunatatite încontinuu în aceasta regiune propaganda si agitatia. Se va organiza ascultarea emisiunilor în limba sârba a posturilor Timisoara, România Libera etc.

3. Va fi intensificata munca de ridicare a cadrelor de nationalitate sârba, marindu-se scoala centrala în limba sârba.

Toate organizatiile de masa au un plan propriu de activitate:

a.  întarirea tuturor organizatiilor de masa;

b. eliminarea si izolarea tuturor elementelor dusmanoase si sus­pecte din organizatiile de conducere ale organizatiilor de masa;

c. îmbunatatirea muncii de propaganda si agitatie.

B. Masuri politico-organizatorice pe linie de stat

1. Fiecare minister si organism central, apartinând aparatului de stat, si care are unitati în judetele de frontiera româno-iugoslave, va elabora un plan de actiune pentru a carui urmarire si îndeplinire raspunde personal conducatorul organizatiei respective. Planul va avea ca obiectiv:

a.   combaterea hotarâta a tuturor provocarilor imperialisto-tito­is­te, asigurarea suveranitatii si securitatii RPR;

b.  asigurarea bunei functionari a întregului aparat de stat în regiu­nile de granita.

2. Organismele centrale ale statului vor revizui în aceasta re­giune compozitia sociala si politica a aparatelor pâna la ultimele unitati. Vor îndeparta toate elementele straine si dusmanoase, vor transfera elementele slabe si corespunzatoare si vor concentra în aceasta regiu­ne, îndeosebi în zona de frontiera, elemente munci­toare, cadre de stat, verificate, ridicate politiceste si pregatite din punct de vedere profesional.

3. Se vor asigura pregatirea si educarea politica, sistematice, spe­ciala a cadrelor aparatului de stat din aceasta regiune.

4. Se vor întari masurile de paza si securitate la zona de frontiera, pe baza unui plan MAI.

Se va rezolva radical situatia cetatenilor straini pasaportari.

6. Se va intensifica actiunea de distrugere a retelei de agenti ai UDB-ei, care organizasera actiuni de spionaj si tradare pe terito­riul RPR înca din timpul razboiului.

7. Se va curati un teritoriu de cel putin 25 km de la granita iu­gos­lava de toate elementele daunatoare si suspecte: chiaburi, titoisti, hitleristi, legionari, macedoneni suspecti, sovinisti unguri, sionisti, sectanti, ofiteri reactionari deblocati, functionari comprimati.

8. Se vor lua masuri necesare pentru largirea sectorului socialist al agriculturii în aceasta regiune.

9. Se vor lua masuri economico-financiare pentru îmbunatatirea si aprovizionarea oamenilor muncii din regiunile de granita.

10. Se va intensifica lupta împotriva sectelor religioase si a agen­tilor Vaticanului. Se va asigura ruperea completa a Bisericii Orto­do­xe Sârbe de episcopatele de la Vârset si transformarea într-o biserica autocefala.

C. Masuri în legatura cu îndatoririle comunistilor fata de lupta elementelor revizioniste din Iugoslavia

a. Întarirea organizatiilor de baza ale emigrantilor revolutionari politici din Iugoslavia, care traiesc în RPR. Aceasta va asigura con­du­cerea directa a emigratiei.

b. Îmbunatatirea conducerii emigratiei prin întarirea muncii de descoperire, de izolare si de combatere a agentilor si spionilor lui Tito-Rankovici, prin curatirea emigratiei de elemente dusmanoase.

c. Mobilizarea emigrantilor politici revizionisti iugoslavi la o par­ticipare activa în lupta pentru pace împotriva imperialistilor ame­ri­cani si englezi, atâtatori la razboi si împotriva agenturii lor titoiste [...].

d. Întarirea redactiei ziarului Sub steagul Internationalismului cu elemente mai combative si cât se poate mai verificate în lupta împotriva clicii fasciste a lui Tito.

e. Îmbunatatirea calitatii emisiunilor de radio. Organizarea unor emisiuni în limbile slovena si macedoneana, în afara de cele existente în limba sârba.

f. Îmbunatatirea muncii de ridicare a cadrelor. Organizarea unui sistem de învatamânt de partid cu limba de predare sârba, care va pregati cadre pentru lupta elementelor revolutionare iugoslave îm­po­triva regimului fascist-titoist.

g. Reorganizarea muncii administrative a emigrantilor, trecând-o în întregime în seama Crucii Rosii.Gheorghe Gheorghiu-Dej, Articole si cuvântari, editia a III-a, Bucuresti, Editura pentru Literatura Politica, 1952, p. 336.

Jean-François Soulet, Istoria comparata a statelor comuniste, Iasi, Editura Polirom, 1998, p. 81.

Stéphane Courtois, Nicolas Werth, Jean-Louis Panne, Andrzej Paczkowski, Karel Bartosek, Jean-Louis Margolin, Cartea neagra a comunismului, Bucuresti, Editura Humanitas, 1998, p. 309.

Gheorghe Gheorghiu-Dej, op. cit., p. 402.

ANIC, fond CC al PCR - Cancelarie, dosar nr. 132/1950, f. 2.

Gheorghe Gheorghiu-Dej, op. cit, pp. 414-416.


Document Info


Accesari: 2911
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )