Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload


Consolidarea Democratiei in Romania

Stiinte politice


Guvernul RomânieiMinisterul Finantelor Publice

Oficiul de Plati si Contractare Phare

Consolidarea Democratiei n România

Componenta 2 – Democratie, drepturile omului, statul de drept si independenta justitiei

Cerere de Finantare

Licitatie deschisa

Linia de buget: PHARE/2005/017-553.01.02

Numar de referinta

Data limita de depunere a proiectelor: 09 Martie 2007

Numele solicitantului:

Asociatia Agentia de Monitorizare a Presei

Nr. Dosar

(doar pentru uz intern)

NOTĂ

Va rugam sa cititi si sa completati acest formular cu multa atentie, în conformitate cu Ghidul Solicitantului

Va rugam sa aveti în vedere faptul ca procedura s-a modificat. Evaluarea aplicatiei dumnevoastra va fi realizata numai în cazul în care Pre-propunerea a fost selectata. În acest caz aplicatia dumneavoastra va intra în procedura de evaluare completa. Verificarea conformitatii criteriilor de eligibilitate va fi realizata numai pentru propunerile selectate în functie de scorul obtinut dupa evaluarea finala, pe baza documentelor suport care vor fi solicitate de Autoritatea Contractanta, precum si a Declaratiei Solicitantului semnata si transmisa odata cu aplicatia.

Va rugam sa aveti în vedere ca rapoartele finale trebuie sa fie însotite obligatoriu de un certificat de audit. Auditul este obligatoriu si, prin urmare, trebuie inclus în planul de activitati al proiectului si reflectat în buget. Va rugam sa acordati o atentie deosebita cerintelor referitoare la auditor si la formatul certificatului de audit.

PRE-PROPUNEREA

Pre-propunerea trebuie sa descrie 4 sectiuni în maximum 4 pagini (fiecare sectiune trebuie sa fie tratata în maximum 1 pagina – marimea fontului nu poate mai mica de Arial 10). Orice Pre-propunere care nu întruneste aceste conditii de baza va fi respinsa fara a mai fi evaluata.

1. Rezumat al proiectului:

Va rugam sa furnizati urmatoarele informatii:

Scurta descriere a proiectului propus.

2. Relevanta:

Va rugam sa descrieti urmatoarele:

Cât de relevanta este propunerea pentru nevoile si constrângerile tarii(lor) sau regiunii(lor) vizate?

Care sunt problemele ce trebuie rezolvate si care sunti nevoile?

Educatia în general si educatia drepturilor omului reprezinta un aspect problematic în comunitatile marginale ale Bucurestiului. În ceea ce priveste drepturile omului, în aceasta regiune nu s-au implementat multe proiecte care, prin activitati extra-scolare dar desfasurate în conexiune cu scoala, sa pregateasca grupuri de copii minoritari sa ia atitudine si sa actioneze ei însisi pentru apararea drepturilor în comunitatea lor.

Copiii romi, tentati adesea sa abandoneze procesul educational din cauza lipsei de sustinere si a backgroundului familial, au nevoie de activitati care sa-i atraga si sa-i mentina la scoala – singura oportunitate ca ei sa ajunga sa-si promoveze drepturile si sa lupte pentru ele.

De asemenea, ei au nevoie de programe educationale informale si alternative prin care sa-si constientizeze aceste drepturi. Copiii romi de vârsta gimnaziala sunt la vârsta abandonului scolar frecvent, al adoptarii comportamentelor deviante, dar si la vârsta la care pot deveni activi din punct de vedere social, conturându-se astfel posibilitatea ca ei sa detina la un moment dat cunostinte si tactici necesare interventiei în propriile comunitati pentru a încerca remedierea diverselor probleme.

Profesorii din scoli situate în comunitati marginalizate, cu populatie numeroasa de etnie roma, trebuie la rândul lor sa dezvolte tehnici noi pentru a-si motiva elevii si pentru a-i mentine la scoala. Pentru aceasta, ei au nevoie de oportunitati pentru a exersa metode informale de educatie, si totodata, au nevoie de experienta si mijloace pentru a lega relatii cu comunitatea din care provin copiii si parintii lor.

Comunitatile marginalizate de romi trebuie sa vada ca se poate face ceva concret, ca cineva din rândul lor este apreciat, sprijinit, reusind la rândul sau sa-si sustina drepturile si sa rezolve problemele din interior.

Activitatile care compun acest proiect tintesc astfel de nevoi. Proiectul urmareste sa-i atraga pe copii în activitati extra-curriculare, sa-i implice civic, sa-i faca sa-si constientizeze drepturile, sa înteleaga si sa identifice probleme legate de comunitatea lor, sa le faciliteze si sa le activeze dreptul la exprimare.

Care sunt sunt factorii implicati (beneficiari finali, grupuri tinta)?

Grupuri tinta

500 de elevii înscrisi în ciclul gimnazial, în doua scoli, situate în comunitati (cartiere) marginalizate ale Bucurestiului, cu populatie majoritara de etnie roma

2 institutii scolare

6 profesori

2 mediatori scolari

2 comunitati cuprinzand fiecare aproximativ 500 de persoane

Beneficiari finali

Elevi din scoli situate în comunitati (cartiere) marginalizate

Profesorii din scolile situate în comunitati marginalizate, cu populatie numeroasa de etnie roma

Membrii ai comunitatilor locale

Alte scoli (imbunatatirea sistemului de invatamant gimnazial)

Populatia bucuresteana (prin campania de constientizare)

Alte institutii si ong-uri care vor sa implementeze proiecte asemanatoare

Care sunt obiectivele si rezultatele asteptate?

Obiective generale: 17517p1522r

Dezvoltarea capacitatii de advocacy si a stimei de sine a elevilor apartinand comunitatii romilor prin intermediul institutiilor scolare.

Obiective specifice:

. Diagnosticarea nivelului de participare publica prin identificarea situatiilor problematice pentru copiii romi din comunitatile marginale. Se vor folosi metode de observatie socio-antropologice (elaborarea hartii antropologice a zonelor de interes, interviuri semistructurate cu membrii comunitatilor, aplicare de chestionare).

. Sensibilizarea autoritatilor publice la problemele comunitatilor de romi prin incurajarea folosirii metodelor alternative de exprimare in randul grupurilor tinta.

. Incurajarea participarii scolilor la viata comunitatii prin dezvoltarea de programe si discipline care sa implice activ cadrele didactice si copii cu precarede in domeniul drepturilor omului

Rezultate asteptate, a nivelul impactului social:

Copii care îsi dezvolta constiinta civica si care stiu sa intervina pentru apararea drepturilor lor si ale comunitatii

Profesori care exerseaza metode informale de educatie

O mai buna cooperare între scoala si comunitate, în vederea promovarii drepturilor omului

Mediatori scolari care exerseaza coordonarea proiectelor în comunitate

scoli în care se dezvolta ateliere foto (pilot)

Elevi, profesori, utilizatori ai mijloacelor de transport în comun, reprezentanti ai autoritatilor locale si centrale care constientizeaza necesitatea protejarii si promovarii drepturilor omului, în special în comunitatile dezavantajate (precum comunitatile marginalizate de romi)

Rezultate asteptate, la nivel pragmatic:

Realizarea instrumentelor specifice de diseminare si extindere a rezultatelor: albume cu fotografii din comunitatile pilot, expozitie itineranta si web-bloguri de prezentare interactiva a acestor imagini, filme care documenteaza activitati-cheie din proiect; scrisori video adresate de copii catre actorii sociali cu putere de decizie

Care este valoarea adaugata a proiectului (ce aduce proiectul în plus fata de actiunile guvernului (la nivel central sau local) si fata de actiunile implementate de actorii non-publici)?

Ceea ce aduce proiectul în plus fata de actiunile guvernului si fata de cele implementate de actori non-publici, în domeniul Drepturilor Omului si în demersul de încurajare/sustinere a grupurilor minoritare pentru a-si promova drepturile, poate fi sintetizat astfel:

- tintirea catre copiii înscrisi

- educatie despre drepturile omului prin actiune in comunitate

- exercitarea dreptului de auto-reprezentare prin foto/video/internet

- campanie de constientizare asupra unei probleme legate de drepturile omului – elaborata chiar de cei afectati de aceasta problema

- documentarea video a desfasurarii activitatilor din cadrul proiectului este folosita ca mijloc de diseminare, multiplicare a efectelor si auto-evaluare

3. Metodologie si Sustenabilitate:

Va rugam sa descrieti urmatoarele:

Care sunt principalele activitati ale proiectului?

-Studiu socio-antropologic asupra situatiei comunitatilor marginalizate de romi

-Training pe problematica drepturilor omului, pentru un numar mare de elevi proveniti din comunitati marginalizate

-Proiecte fotografice, realizate de echipe de elevi

-Realizare de scrisori video (video-letters) care sa prezinte probleme identificate de copii si sa responsabilizeze autoritatile sau actorii sociali cu resurse

-Realizarea de catre copii a unei campanii sociale de constientizare si responsabilizare

-Evenimente mediatice de diseminare, creare de parteneriate si posibilitati de replicare/extindere/finantare viitoare

-Activitati de evaluare: a) interviuri si chestionare; b) analiza de continut a comentariilor din presa si de pe web-bloguri

Care vor fi principalii parteneri pentru implementare, care este durata relatiei cu acestia si cum vor fi acestia implicati în proiect?

Cum va dobândi acest proiect sustenabilitate?

Aspectul financiar

Prin planul de activitati si rezultatele preconizate, proiectul asigura continuarea anumitor activitati cheie si dupa încheierea finantarii prezente

Web-blogurile, fiind spatii virtuale gratuite, vor continua sa functioneze nelimitat; prin intermediul lor, se vor disemina informatii, se va servi permanent obiectivului de promovare a dreptului de exprimare si auto-reprezentare al copiilor din comunitatile dezavantajate, vor fi atrase alte surse de finantare

Activitatile din cadrul atelierelor foto vor continua, sub îndrumarea profesorilor; daca scolile nu au acces la internet, copiii vor veni la sediul AMP, pentru a-si prelucra si încarca realizarile foto pe web-bloguri

Scrisorile video ale copiilor vor activa raspunsul autoritatilor sau al altor actori sociali responsabili – astfel intervenindu-se în solutionarea acelor lipsuri/nevoi semnalate în comunitati

În cadrul Festivalului „Comunitatea si drepturile mele în imagini” vor fi atrase noi posibilitati de finantare a scolilor, pentru instalarea Internetului sau dotarea cu aparatura si consumabile pentru atelierele foto; vor putea interveni oportunitati de finantare a altor proiecte de actiune în comunitatile implicate; elevii participanti vor putea analiza ofertele de burse individuale pentru continuarea activitatilor foto

Aplicantul si partenerii vor verifica alte surse posibile de finantare, pentru continuarea proiectelor în scolile alese, comunitatile pilot sau pentru continuarea colaborarii cu aceleasi echipe de elevi, în dezvoltarea rezultatelor initiale

MEC poate oferi resursele umane necesare pentru continuarea activitatilor în scolile pilot (si alte scoli), cu colaborarea între diverse institutii de învatamânt (de exemplu, cu colaborarea Facultatii de Sociologie, Facultatii de stiinte Politice, Facultatii de Arte Vizuale)

Nivelul institutional

Aplicantul, echipele de elevi vor continua sa lucreze împreuna, servind obiectivului de promovare a dreptului de auto-reprezentare si exprimare a minoritilor dezavantajate

Atelierele foto din scoli vor functiona în continuare, în strânsa legatura cu web-blogurile

Web-blogurile vor asigura continuarea relatiei elevilor cu publicul larg – în vederea continuarii mecanismelor de auto-reprezentare; dar si cu viitori parteneri de lucru/finantatori

Reteaua sociala copii – profesori – mediatori scolari – comunitate va functiona în continuare în beneficiul tuturor partilor implicate, atât cu rol de catalizator al unor actiuni de dezvoltare comunitara cât si cu rol de executor al unor proiecte sociale. Aceasta retea va îngloba cunostintele si experienta acumulate de toti participantii în proiect

Albumele foto, filmele documentare si srisorile video vor circula între ONG-uri, institutii, specialisti, asigurând însusirea modelului metodologic (bune-practici)

Parteneriatul AMP – Komunitas – MEC va continua dezvoltarea proiectelor de educatie interactiva focalizate pe drepturile omului si dreptul la exprimare

Nivelul politicilor

Proiectul ofera un exemplu de bune-practici si o medotologie valida, care argumenteaza în favoarea adoptarii metodelor interactive de educare a drepturilor omului si a atelierelor foto, la nivelul politicilor publice – în educatie

Inspectoratele solare locale vor putea prelua modelul oferit de proiect, pentru a dezvolta ateliere foto – menite sa întareasca rolul scolii în viata comunitatii (reducând astfel rata abandonului scolar)

Inspectoratele solare locale vor putea prelua medotologia de educare interactiva si pragmatica în domeniul drepturile omului – pentru a oferi copiilor proveniti din comunitati dezavantajate instrumentele necesare accesarii si sustinerii propriilor drepturi

În urma dezbaterilor publice, este de asteptat ca actorii responsabili si actorii detinatori de resurse sa intervina în solutionarea problemelor care le-au fost aduse în atentie

Va avea acesta efecte multiplicatoare?

În cadrul Festivalului „Comunitatea si drepturile mele în imagini” – vor fi dechise noi parteneriate si retele, pentru preluarea bunelor-practici dezvoltate în cadrul proiectului; vor fi atrase noi posibilitati de finantare a scolilor, pentru extinderea rezultatelor asupra altor serii de elevi si pentru dezvoltarea atelierelor foto; vor putea interveni oportunitati de finantare a altor proiecte de actiune în comunitatile implicate; elevii participanti vor putea analiza ofertele de burse individuale pentru continuarea activitatilor foto – ceea ce va extinde rezultatele proiectului în sfera educatiei interactive

Albumele foto si filmele care documenteaza desfasurarea proiectelor de interventie în comunitati vor fi un instrument util autoritatilor locale si ONG-urilor active în sfera drepturilor omului, dezvoltarii comunitare, educatiei informale, în vederea implementarii unor proiecte similare.

În urma dezbaterilor publice asupra scrisorilor video, actorii sociali responsabili (institutii) pot interveni în rezolvarea situatiilor de încalcare sau ignorare a drepturilor omului semnalizate în comunitati

În urma exemplului de bune-practici pe care poriectul îl va oferi, MEC poate aloca resursele necesare pentru a extinde la nivel national atât conceptul educatiei interactive pentru drepturile omului, cât si conceptul atelierelor foto

De asemenea, Agentia Nationala pentru Romi ar putea prelua acest model de actiune, implementându-l în alte comunitati dezavantajate cu populatie majoritar roma

Web-blogurile si campania de afisele vor opera sensibilizarea publicului, care va fi mai atent si constient, devenind astfel un potential actor implicat în solutionarea anumitor probleme/ evitarea ajungerii la probleme legate de încalcarea sau ne-acordarea drepturilor omului

Copiii participanti în proiect vor avea cunostintele si abilitatile necesare pentru a continua mici proiectele în comunitate si seriile de fotografii; mai ales ca, în urma burselor de studii foto si vizitelor la diferite muzee – oferite ca premii – ei vor fi deja familiarizati cu anumite domenii socio-culturale, în care ar putea activa

Profesorii vor avea experienta necesara pentru a desfasura activitati educationale interative similare si cu alte generatii de elevi

Alti membri ai comunitatilor pilot vor putea prelua modelul proiectelor de interventie ale copiilor, pentru a actiona în beneficiul comunitatii

Prin intermediul expozitiei itinerante „Comunitatea mea în imagini – drepturi si obligatii”, alte 8 scoli aflate în situatii similare scolilor pilot vor fi impulsionate sa desfasoare proiecte dedicate revendicarii, protejarii si promovarii drepturilor omului, în contextul comunitatilor marginale. Pe de o parte elevii acestor scoli, pe de alta parte directorii si profesorii, vor avea ocazia de a medita asupra importantei problematicii drepturilor omului. În plus, ei vor primi si un model de bune-practici, sub forma documentatiei vizuale (cele 4 filme care documenteaza desfasurarea proiectelor), pentru a fi impulsionati sa treaca de la meditatie la actiune

Echipa de proiect va putea repeta metodologia de lucru deja dezvoltata si în alte scoli (de exemplu, în Judetul Ilfov, care nu beneficiaza de o retea educationala dezvoltata, cu atât mai putin specializata în drepturile omului) sau chiar în licee

4. Expertiza si capacitate operationala:

Va rugam sa descrieti urmatoarele:

Care este experienta organizatiei dv. în managementul de proiect?

Care este experienta organizatiei si a partenerilor dv. în domeniul si aspectele carora proiectul se adreseaza?

Asociatia Komunitas, desi ca structura formale este o organizatie tânarâ, are experienta bogata în domeniul educatiei drepturilor omului, prin metode interactive, cu accent pe metodele vizuale. Aceasta experienta a fost acumulata începând din anul 2004, când Komunitas, pe atunci ca grup informal, a organizat sedinte de brainstorming în cadrul Universitatii Bucuresti, axate pe metode vizuale de educare a drepturilor omului, cu scopul proiectarii unei campanii de afise care sa contracareze stereotipurile legate de etnia roma. A urmat în septembrie 2005 co-organizarea Festivalului Kinodrom în Judetul Constenta, localitatea 2 Mai, împreuna cu asociatia L’Ost Paris. Komunitas a activat ca partener, de data aceasta formal, în cadrul proiectului de regenerare urbana „Va urma”, initiat de Centrul International de Arta Contemporana, în parteneriat cu DC Communication, Headvertising si British Council, cu sprijinul Ministerului Culturii si Cultelor, prin Administratia Fondului Cultural National. În cadrul proiectului, Komunitas a documentat video situatia problematica a locuitorilor zonei Uranus-Sabinelor, dintre care majoritatea fiind de etnie roma, realizând un manifest vizual pentru protejarea drepturilor acestora si împotriva discriminarii cu care sunt tratati chiar de unii reprezentanti ai autoritatilor locale.

De asemenea, Asociatia Komunitas reuneste un grup experimentat de socio-antropologi, preocupati de domeniul comunitatilor marginalizate/dezavantajate – experienta care va fi folosita înca din prima etapa a proiectului, etapa de cercetare a conexiunilor comunitate-scoala-educatia în drepturile omului, în comunitatile rome dezavantajate din Bucuresti.

Ministerul Educatiei si Cercetarii este institutia abilitata în

CEREREA DE FINANŢARE

I.  PROIECTUL

DESCRIERE

Titlu

COMUNITATEA IN IMAGINI

Promovarea dreptului de exprimare si auto-reprezentare al comunitatilor marginalizate

Loc (locuri) de desfasurare

Municipiul Bucuresti

Costul proiectului si suma solicitata de la Autoritatea Contractanta

Costul total eligibil al proiectului

Suma solicitata de la Autoritatea Contractanta

% din costul totalul al proiectului

EUR

EUR

NB: Procentul din totalul costurilor eligibile se calculeaza prin împartirea Sumei solicitate de la Autoritatea Contractanta la Totalul costurilor eligibile si înmultirea rezultatului cu 100.

Va rugam sa aveti în vedere faptul ca atât costul proiectului cât si contributia solicitata de la Autoritatea Contractanta trebuie sa fie exprimate în EURO.

Rezumat,


Va rugam sa completati aceasta sectiune atât în Româna, cât si în Engleza, urmarind structura prezentata în tabelul de mai jos.

Maximum 1 pagina 

Durata proiectului

10 luni

Obiectivele proiectului

Obiective generale: 17517p1522r

Dezvoltarea capacitatii de advocacy si a stimei de sine a elevilor apartinand comunitatii romilor prin intermediul institutiilor scolare.

Obiective specifice:

. Diagnosticarea nivelului de participare publica prin identificarea situatiilor problematice pentru copiii romi din comunitatile marginale. Se vor folosi metode de observatie socio-antropologice (elaborarea hartii antropologice a zonelor de interes, interviuri semistructurate cu membrii comunitatilor, aplicare de chestionare).

. Sensibilizarea autoritatilor publice la problemele comunitatilor de romi prin incurajarea folosirii metodelor alternative de exprimare in randul grupurilor tinta.

. Incurajarea participarii scolilor la viata comunitatii prin dezvoltarea de programe si discipline care sa implice activ cadrele didactice si copii cu precarede in domeniul drepturilor omului.

Partener(i)

Asezamântul Cultural Academia Catavencu, Komunitas, Ministerul Educatiei si Cercetarii (MEC)

Grup(uri) tinta[1]

500 de Eelevii înscrisi în ciclul gimnazial, în doua scolile situate în comunitati (cartiere) marginalizate ale Bucurestiului, cu populatie majoritara de etnie roma

2 institutii scolare

6 profesori

2 mediatori scolari

2 comunitati cuprinzand fiecare aproximativ 500 de persoane

Beneficiari finali[2]

Elevi din scolile situate în comunitati (cartiere) marginalizate

Profesorii din scolile situate în comunitati marginalizate, cu populatie numeroasa de etnie roma

Membrii ai comunitatilor locale

Alte scoli (imbunatatirea sistemului de invatamant gimnazial)

Populatia bucuresteana (prin campania de constientizare)

Alte institutii si ong-uri care vor sa implementeze proiecte asemanatoare

Rezultate estimate

 • -studiu despre situatia comunitatilor marginalizate, cu populatie numeroasa de etnie roma, în Bucuresti (va fi public pe web-bloguri)
 • 2 X 100 albume foto „Comunitatea mea în imagini – drepturi si obligatii” – fiecare album va contine fotografiile realizate de echipele dintr-o scoala
 • 2 expozitii permanente cu fotografiile facute de copii în comunitatea lor, care ramân în scoli
 • 2 X 100 DVDuri cu filmul „Comunitatea în imagini” care documenteaza desfasurarea proiectului 
 • expozitie itineranta în 8 scoli legate de comunitati dezavantajate
 • 2 web-bloguri, unul pentru fiecare scoala, care vor functiona nelimitat
 • un eveniment mediatic central care va deschide posibilitatea parteneriatelor si finantarilor viitoare în cadrul comunitatilor si scolilor
 • 200 DVDuri cu cele 6 scrisori video, prin care se identifica problemele din comunitate si se solicita sprijinul necesar din partea actorilor (macro-sociali) responsabili
 • 2000 afise ale campaniei sociale de constientizare, în scoli si mijloace de transport în comun, în Bucuresti
 • 1 dezbatere publica în care actorii responsabli pentru asigurarea împlinirii complete a drepturilor omului vor întâlni reprezentanti ai beneficiarilor lor – elevii implicati în proiect
 • o masa rotunda pentru tranferul de know-how altor structuri
 • câte un atelier foto în fiecare dintre cele doua scoli pilot, având în dotare 6 aparate foto pentru fiecare scoala (responsabilii principali vor fi echipele de elevi implicati în proiect si profesorii care i-au asistat)
 • 500 copii care afla despre Drepturile Omului, în urma seminariilor si dezbaterilor pregatitoare, din cadrul celor 2 scoli
 • 60 copii care stiu sa intervina pentru apararea drepturilor lor si stiu sa-si promoveze drepturile în fata publicului larg; dintre acestia:
  • 30 copii care stiu sa îsi auto-reprezinte identitatea prin fotografii si sa-si promoveze drepturile printr-o campanie de constientizare
  • 30 copii care stiu sa îsi reprezinte drepturile prin scrisori video si sa îsi revendice drepturile
 • 6 profesori care dezvolta metode alternative de educatie; 2 directori de scoala care promoveaza metodele informale de educatie
 • 2 mediatori scolari care dezvolta interventii în comunitate împreuna cu copiii

Principalele activitati

-Studiu socio-antropologic asupra situatiei comunitatilor marginalizate de romi

-Training pe problematica drepturilor omului, pentru un numar mare de elevi proveniti din comunitati marginalizate

-Proiecte fotografice, realizate de echipe de elevi  

-Realizare de scrisori video (video-letters) care sa prezinte probleme identificate de copii si sa responsabilizeze autoritatile sau actorii sociali cu resurse

-Realizarea de catre copii a unei campanii sociale de constientizare si responsabilizare 

-Evenimente mediatice de diseminare, creare de parteneriate si posibilitati de replicare/extindere/finantare viitoare

-Activitati de evaluare: a) interviuri si chestionare; b) analiza de continut a comentariilor din presa si de pe web-bloguri

Obiective


Maximum 1 pagina. Descrieti obiectivul / obiectivele generale ale proiectului la care proiectul îsi propune sa contribuie, precum si obiectivul specific caruia se adreseaza proiectul.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea capcitatii de advocacy si a stimei de sine a elevilor apartinand comunitatii romilor prin intermediul institutiilor scolare. Pentru atingerea acestui obiectiv, activitatile proiectului vor urmari dezvoltarea capacitatii minoritatilor dezavantajate de a-si revendica si promova drepturile – prin dezvoltarea spiritului civic si a posibilitatii de auto-reprezentare a acestora; de asemenea, conduce la dezvoltarea unor metode de educatie informala în vederea promovarii drepturilor omului. Totodata, metodologia promovata intentioneaza sa dezvolte rolul scolii în comunitatile dezavantajate.

Obiective specifice sunt urmatoarele:

Diagnosticarea nivelului de participare publica prin identificarea situatiilor problematice pentru copiii romi din comunitatile marginale. Se vor folosi metode de observatie socio-antropologice (elaborarea hartii antropologice a zonelor de interes, interviuri semistructurate cu membrii comunitatilor, aplicare de chestionare).

Sensibilizarea autoritatilor publice la problemele comunitatilor de romi prin incurajarea folosirii metodelor alternative de exprimare in randul grupurilor tinta.

Incurajarea participarii scolilor la viata comunitatii prin dezvoltarea de programe si discipline care sa implice activ cadrele didactice si copii cu precarede in domeniul drepturilor omului.

Acestea au în vedere trasarea hartii socio-antropologice a relatiilor dintre familiile de romi, copii si scoala, pe baza careia se vor trasa directiile de actiune ale proiectului. Obiectivele specifice al acestora vor fi împlinite prin: dezvoltarea unor metode alternative, bazate pe mijloace vizuale, pentru a încuraja exprimarea libera a copiilor romi; identificarea, prin mijloace vizuale, a unor probleme/situatii problematice pe care copiii le percep ca fiind importante pentru ei dezvoltarea capacitatii de implicare si actionare în folosul comunitatii, a membrilor comunitatilor dezavantajate; dezvoltarea capacitatii profesorilor de a folosi metode interactive, informale pentru educarea copiilor, în domeniul drepturilor omului; constientizarea publicului larg cu privire la necesitatea protejarii drepturilor omului în comunitatile marginalizate de romi.

Justificare


Maximum 3 pagini. Furnizati urmatoarele informatii:

1.6.1. Relevanta proiectului pentru obiectivele si prioritatile programului

Prin obiectivele si activitatile sale, proiectul este relevant în domeniul drepturilor omului si a dreptului de exprimare al minoritatilor. Proiectul promoveaza implicarea civica a copiilor romi si încurajarea dreptului acestora de a se exprima, folosindu-se de mijloace foto-video. Un copil minoritar care identifica probleme legate de comunitatea careia îi apartine, care actioneaza pentru remedierea acestora si care are sansa de a se exprima prin mijloace de comunicare moderne, reprezinta un potential element de schimbare pozitiva în cadrul comunitatii respective.

Prin rezultatele si produsele sale de diseminare, proiectul va opera un

transfer de know-how catre alte institutii scolare si non-guvernamentale, in ceea ce priveste promovarea drepturile omului in randul elevilor de gimnaziu, apartinând minoritatilor etnice defavorizate (precum etnia roma). În acest mod, se creeaza posibilitatea contruirii de parteneriate si retele (networking), care sa sustina dezvoltarea capacitatii de advocacy si a stimei de sine a elevilor apartinand comunitatii romilor, prin intermediul institutiilor scolare.

1.6.2. Identificarea necesitatilor si constângerilor percepute în tara(ile) vizata(e), în special în regiunea(unile) vizate

În România au fost initiate si implementate o serie de politici si programe pentru promovarea drepturilor minoritatii romea. Cu toate acestea, minoritatea roma nu este educata ea însasi pentru a-si cunoaste drepturile si a actiona ca atare, nefiind înca pusa la punct o politica publica la nivel national, pentru a acoperi aceasta nevoie. Exista într-adevar o elita a minoritatii rome, de cele mai multe ori activa în cadrul unor ONG-uri sau structuri politice, însa marea parte a populatiei rome ramâne destul de izolata de informatie, si mai ales nu detine instrumentele necesare exprimarii sau autoreprezentarii publice.

Cauzele acestei stari de fapt ar fi în primul rând lipsa educatiei, lipsa de oportunitate dar si perceptia publica asupra romilor, de cele mai multe ori creata si întretinuta de presa de scandal. Distanta dintre stima si stigma publica, pe care romii o au de parcurs, pare sa fie una enorma în peisajul social românesc.

Educatia este un factor cheie de integrare a unor astfel de categorii marginalizate si dezavantajate. Ea poate oferi minoritarilor romi instrumentele necesare autoreprezentarii publice si luptei pentru drepturile omului. Fara o minima educatie, ca baza, astfel de actiuni nu ar putea fi posibile. Constientizarea drepturilor reprezinta la rândul sau un aspect legat de educatie si informare. Cu toate acestea, în România, la nivel national, educatia romilor prezinta probleme cât se poate de serioase, recunoscute atât de organismele internationale, cât si de guvernul român.

Aceste probleme ramân în continuare o prioritate pentru politicile anilor urmatori, desi au fost dezvoltate o multime de planuri de actiune, programe si politici guvernamentale. Când ating vârsta scolara, nu toti copiii romi sunt înscrisi în sistemul educational, iar dintre cei înscrisi, multi abandoneaza scoala. Conform datelor oferite de Ministerul Educatiei si Cercetarii, ratele abandonului scolar în rândurile populatiei roma sunt foarte ridicate. Doar 10% din copiii romi isi definitiveza educatia primara. O strategie guvernamentala adoptata în 2001[c1] , modificata si completata în 2006, mentioneaza ca principale probleme slaba participare a romilor în procesul educational si abandonul scolar timpuriu

Motivele care genereaza aceasta stare de fapt sunt diverse si pot fi sistematizate astfel: în primul rând, sistemul educational nu este adaptat culturii si traditiilor rome sau nevoilor oamenilor; majoritatea copiilor romi îsi capata de fapt educatia într-un mod informal, în afara orelor de scoala, dezvoltând abilitati si mestesuguri tipice, care din pacate nu sunt recunoscute sau apreciate de societatea în care traim. Dimpotriva.

Acestor aspecte li se mai adauga si altele precum segregarea teritoriala si discriminarea atotprezenta în societate, în forme vizibile sau voalate, voluntare sau involuntare. Perceptia generala a romilor este una legata de intoleranta si excludere. Putine grupuri sociale de romi au acces la mijloace de a se autoreprezenta public si de a-si promova o imagine pozitiva. În ultimul timp se încearca îmbunatatirea imaginii negative a romilor prin campanii sociale, însa contributia celor vizati este minimal inclusa în astfel de campanii, proiectate de regula de specialisti media si publicitari. Reprezentantii grupurilor minoritare sunt chemati eventual la focus group-uri, pentru a testa validitatea mesajului deja creat.

În aceste conditii, este necesar ca minoritatea roma sa dezvolte tactici proprii de reprezentare, de promovare a drepturilor si a culturii.

Lucrul cu elevii romi si educarea acestora în domeniul drepturilor omului se pot dovedi esentiale deoarece copiii constituie principala baza cu potential de schimbare în rândurile minoritatii rome.

1.6.3. Descrierea grupului / grupurilor tinta si a beneficiarilor finali, precum si numarul estimat de beneficiari

Grupuri tinta:

500 de Eelevii înscrisi în ciclul gimnazial, în doua scolile situate în comunitati (cartiere) marginalizate ale Bucurestiului, cu populatie majoritara de etnie roma

2 institutii scolare

6 profesori

2 mediatori scolari

2 comunitati cuprinzand fiecare aproximativ 500 de persoane

Beneficiari finali

Elevi din scolile situate în comunitati (cartiere) marginalizate

Profesorii din scolile situate în comunitati marginalizate, cu populatie numeroasa de etnie roma

Membrii ai comunitatilor locale

Alte scoli (imbunatatirea sistemului de invatamant gimnazial)

Populatia bucuresteana (prin campania de constientizare)

Alte ong-uri si institutii care vor sa implementeze proiecte pentru copii romi (prin materialul documentar vizual care va rezulta din proiect )

1.6.4. Motivele pentru selectarea grupului / grupurilor tinta si identificarea nevoilor si constrângerilor acestora. Cum raspunde proiectul la nevoile grupului / grupurilor tinta si ale beneficiarilor finali?

Educatia în general si educatia drepturilor omului reprezinta un aspect problematic în comunitatile marginale ale Bucurestiului. În ceea ce priveste drepturile omului, în aceasta regiune nu s-au implementat multe proiecte care, prin activitati extra-scolare dar desfasurate în conexiune cu scoala, sa pregateasca grupuri de copii minoritari sa ia atitudine si sa actioneze ei însisi pentru apararea drepturilor în comunitatea lor.

Copiii romi, tentati adesea sa abandoneze procesul educational din cauza lipsei de sustinere si a backgroundului familial, au nevoie de activitati care sa-i atraga si sa-i mentina la scoala – singura oportunitate ca ei sa ajunga sa-si promoveze drepturile si sa lupte pentru ele.

De asemenea, ei au nevoie de programe educationale informale si alternative prin care sa-si constientizeze aceste drepturi. Copiii romi de vârsta gimnaziala sunt la vârsta abandonului scolar frecvent, al adoptarii comportamentelor deviante, dar si la vârsta la care pot deveni activi din punct de vedere social, conturându-se astfel posibilitatea ca ei sa detina la un moment dat cunostinte si tactici necesare interventiei în propriile comunitati pentru a încerca remedierea diverselor probleme.

Profesorii din scoli situate în comunitati marginalizate, cu populatie numeroasa de etnie roma, trebuie la rândul lor sa dezvolte tehnici noi pentru a-si motiva elevii si pentru a-i mentine la scoala. Pentru aceasta, ei au nevoie de oportunitati pentru a exersa metode informale de educatie, si totodata, au nevoie de experienta si mijloace pentru a lega relatii cu comunitatea din care provin copiii si parintii lor.

Comunitatile marginalizate de romi trebuie sa vada ca se poate face ceva concret, ca cineva din rândul lor este apreciat, sprijinit, reusind la rândul sau sa-si sustina drepturile si sa rezolve problemele din interior.

Activitatile care compun acest proiect tintesc astfel de nevoi. Proiectul urmareste sa-i atraga pe copii în activitati extra-curriculare, sa-i implice civic, sa-i faca sa-si constientizeze drepturile, sa înteleaga si sa identifice probleme legate de comunitatea lor, sa le faciliteze si sa le activeze dreptul la exprimare.

Proiectul are o dimensiune pronuntat vizuala, propunându-si sa lucreze mai ales cu mijloace foto-video. În prezent, imaginea reprezinta probabil cea mai puternica forma de exprimare, cu cel mai mare impact asupra oamenilor. Curentele actuale de pshihologie-sociala considera ca o imagine poate spune mai mult decât 1000 de cuvinte.

Prin activitatile prevazute în proiect, copiii romi vor avea ocazia sa acumuleze cunostinte si sa dezvolte noi abilitati în felul urmator:

prin workshopuri – familiarizare cu tematica drepturilor omului

prin fotografie – învatarea unor tehnici de baza de fotografiere si familiarizare cu o modalitate vizuala de exprimare; exercitii de reflectare asupra unor aspecte ale realitatii sociale careia îi apartin copiii si redarea acestora cu ajutorul fotografiilor

prin web bloguri (spatii virtuale gratuite) – familiarizare cu medii de exprimare si comunicare virtuale; utilizarea tactica a internetului; expunerea în fata unui public larg

prin scrisori video (video letters) – utilizarea tactica a mijloacelor video pentru a adresa semnale de alarma autoritatilor si altor actori cu putere decizionala; în ziua de azi, când modalitatile de a filme sunt atât de raspândite, folosirea acestora într-un mod tactic se poate dovedi o solutie sau un prim pas pentru detectarea si rezolvarea unor probleme. Scrisorile video reprezinta o modalitate contemporana de advocacy, utilizata în special de activistii sociali

prin campania anti-discriminare de afise regizata de copii – acces la auto-reprezentare; campania va fi un bun exercitiu de initiativa civica si totodata de exprimare, care ar putea avea rezultate pe termen lung

Toate activitatile din proiect vor fi monitorizate prin filmare, în final rezultând 1 film documentar având ca subiect implementarea si desfasurarea proiectului. Acest film va putea fi folosit ca material informativ si ca exemplu de bune-practici de catre alte persoane, institutii sau ong-uri care doresc sa implementeze activitatî asemanatoare.

Evenimentele publice prevazute în proiect vor raspunde nevoilor grupurilor selectate în felul urmator:

1. Evenimentul mediatic central al proiectului va fi un mijloc de diseminare a rezultatelor concrete ale proiectului (expozitii, scrisori video) si va aduce laolalta elevi, profesori, membri ai comunitatilor, potentiali sponsori sau finantatori, reprezentanti ai autoritatilor, oferind oportunitati pentru viitoare finantari si pentru extinderea rezultatelor. Copiii romi trebuie sa simta ca sunt apreciati si ca munca lor e luata în seama de alti oameni.

2. Dezbaterile publice – ocazie de expunere a unor probleme identificate de copii si exprimate prin mijloace video în fata unui public compus din autoritati, alti actori cu putere decizionala, reprezentanti ai Ministerului Educatiei, ONG-uri, membrii ai comunitatilor implicate, etc

3. Masa rotunda – eveniment la care vor fi invitati reprezentanti ai 20 de scoli, reprezentanti MEC si ai inspectoratelor scolare locale, CNCD, alte ONGuri din domeniu. Cu aceasta ocazie se vor prezenta metodele prin care a fost implementat proiectul, dificultatile întâmpinate si va fi vizionat filmul care documenteaza întreaga desfasurare a proiectului. Astfel, se va asigura procesul de transmitere de know-how si bune-practici acumulate în acest proiect pilot.

O data expusi la astfel de actiuni si evenimente, o data provocati si stimulati sa gaseasca ei însisi solutii la anumite probleme identificate, copiii vor întelege ca sta si în puterea lor sa rezolve lucruri. În felul acesta, ei ar putea ajunge viitori cetateni cu constiinta civica si responsabilitati asumate, capabili sa contribuie la îmbunatatirea situatiei si perceptiei minoritatii rome.

Descrierea detaliata a activitatilor


Maximum 9 pagini. Includeti titlul si descrierea detaliata a fiecarei activitati avute în vedere pentru obtinerea rezultatelor, justificând alegerea activitatilor si specificând, unde este cazul, rolul fiecarui partener (sau al asociatilor sau subcontractorilor) în proiect. În acest sens, descrierea detaliata a activitatilor nu trebuie sa repete planul proiectului (vezi sectiunea 1.9)

Activitatea 1 – Realizarea unui studiu socio-antropologic asupra gradului de constientizare a drepturilor omului, în comunitatile si scolile cu populatie de etnie roma, urmat de selectarea scolilor pilot

Descriere – cercetare socio-antropologica de teren, bazata pe interviuri în profunzime si observatie participativa, în comunitati cu populatie majoritara de etnie roma; etapa necesara pentru cunoasterea în profunzime a nevoilor si resurselor din aceste comunitati si scolile aferente. Selectia se va face pe baza recomandarilor formulate de catre antropologi si pe baza hartii rezultate

Rezultat – o harta socio-antropologica a relatiilor dintre familiile de romi, copiii si scolile din comunitatile marginalizate, în zona Bucurestiului – din perspectiva problematicii drepturilor omului; alegerea a doua scoli, cu numar mare de elevi de etnie roma, aflate în doua dintre aceste comunitati marginalizate, în Bucuresti; contactarea mediatorului scolar pentru fiecare comunitate

Responsabili – pentru cercetare: 2 antropologi, care, în etapele urmatoare, sunt parte a echipei de proiect, având funtia de monitori de scoala; pentru selectie: coordonatorul de proiect, expertul pentru problemele romilor, expertul în educatie, expertul în Drepturile Omului (AMP, Komunitas, Ministerul Educatiei, experti)

Durata si locatie – luna 1 si 2, Municipiul Bucuresti

Activitatea 2 – Întâlnire de lucru a tuturor actorilor implicati în proiect

Descriere – discutii, lamuriri, recapitulari asupra planului de activitati si asupra responsabilitatilor; re-analizarea calendarului de proiect, în vederea însusirii termenelor si responsabilitatilor pentru fiecare activitate în parte, în conformitate cu planul de activitati

Rezultat – definirea exacta a rolului fiecarui membru al echipei în proiect; crearea retelei de suport a proiectului

Responsabili – coordonatorul de proiect, doi monitori, 2 mediatori scolari din cele doua comunitati, 6 profesori din cele doua scoli pilot, expert în educatie, expert pentru problemele romilor, expert în Drepturile Omului, 3 experti în tehnici vizuale (AMP, Komunitas, Ministerul Educatiei, experti)

Durata si locatie – luna 3, saptamâna 1, Bucuresti, sediul AMP

Activitatea 3 – Constientizarea problematicii drepturilor omului si identificarea unor probleme locale

Descriere – activitati de pregatire la nivelul scolii; prelegeri, vizionari de filme si materiale fotografice, dezbateri pe teme legate de problematica drepturilor omului (în limbaj adecvat copiilor); elevii vor avea ocazia sa interpreteze si sa caute rezolvari asupra problemelor de la nivel local – sub îndrumarea „lectorilor”; vor avea loc 2-3 prelegeri/dezbateri pe saptamâna/scoala

Rezultat – familiarizarea elevilor cu conceptele principale din domeniul drepturilor omului (în limbaj adecvat copiilor); constientizarea importantei protejarii si promovarii acestora

Responsabili – monitorii de scoala, expertul în Drepturile Omului, expertul pentru problemele romilor, coordonatorul de proiect (AMP, Komunitas, expert DO, expert romi)

Participanti – 500 elevi din clasele de gimnaziu din cele 2 scoli, 20 de profesori din scolile pilot, mediatorii scolari

Durata si locatie – luna 3, saptamâna 2 – luna 4 în totalitate, scolile pilot

Activitatea 4 – Realizarea proiectului fotografic „Comunitatea mea în imagini – drepturi si obligatii”

a) Selectarea echipelor pentru proiectul fotografic „Comunitatea mea în imagini – drepturi si obligatii

Descriere – elevii care vor participa la activitatile din cadrul proiectului fotografic, vor fi alesi în functie de urmatoarele criterii: interesul lor pentru problematica drepturilor si obligatiilor în comunitate; dorinta lor manifesta de a se implica activ; calitatea de bun observator; capacitatile lor comunicationale, creative, de lucru în echipa; permisiunea parintilor.

Rezultat – în fiecare scoala pilot se aleg 3 echipe de „fotografi”, formate din câte 5 elevi fiecare, însotite de câte un profesor

Responsabili – monitorii de scoala, mediatorii scolari, profesori, expertul în educatie, expertul în Drepturile Omului, 2 experti în tehnici vizuale (AMP, Komunitas, 2 experti tehnici vizuale)

Durata si locatie – luna 5, saptamâna 1, scolile pilot

b) Training pentru folosirea aparatelor foto

Descriere – în fiecare scoala vor avea loc 2 întâlniri de lucru, în cadrul carora expertii în tehnici vizuale vor instrui echipele de „fotografi” în vederea utilizarii aparaturii si obtinerii unor rezultate vizuale de calitate – care sa surprinda aspectele din comunitate

Rezultat – fiecare echipa participanta în proiectele fotografice îsi va însusi tehnicile de fotografiere cu aparat digital si va stapâni modul în care aceste tehnici pot fi utilizate în surprinderea aspectelor din comunitate

Responsabili – 2 experti în tehnici vizuale, monitorii de scoala (Komunitas, experti vizuali)

Participanti – elevii selectati pentru proiectele fotografice, profesorul însotitor

Durata si locatie – luna 5, saptamâna 1, scolile pilot

c) Desfasurarea proiectului foto

Descriere – echipele de „fotografi” (însotite de profesor, mediator si monitor) vor identifica aspectele pozitive (resursele) si aspectele negative (problemele) din comunitatea lor, surprinzându-le cu camerele foto; acest demers va implica aportul întregii comunitati locale – care va ajuta copiii în identificarea aspectelor pozitive si negative de la nivel local si va da acordul fotografierii

Rezultat – acumularea unui volum initial de fotografii reprezentative, care sa surprinda aspectele pozitive si negative din comunitate (circa 50 de fotografii pentru fiecare echipa)

Responsabili – profesorii însotitori, 2 expeti în tehnici vizuale, monitorii de scoala (Ministerul Educatiei, Komunitas, AMP, experti vizuali)

Partipanti – echipele de „fotografi”, membrii din comunitate

Durata si locatie – luna 5, saptamâna 2 – luna 6, saptamâna 1, comunitatile pilot

d) Realizarea albumelor fotografice „Comunitatea mea în imagini – drepturi si obligatii

Descriere – alegerea fotografiilor finale, prelucrarea finala a fotografiilor selectionte, editarea materialelor pentru albume, tiparirea albumelor.

Rezultat de albume/ fiecare scoala pilot, fiecare album continând realizarile celor 3 echipe din scoala respectiva

Responsabili – expetii în tehnici vizuale, coordonatorul de proiect (AMP, experti vizuali)

Durata si locatie – luna 5

e) Conceperea web-blogurilor „Comunitatea si drepturile mele în imagini” si a designului final al panourilor de prezentare al proiectelor foto

Descriere – conceperea a 2 spatii virtuale sub forma de jurnale on-line (unul pentru fiecare scoala), în care sa fie prezentate fotografiile din albumul fiecarei scoli, texte explicative, comentariile membrilor echipelor de „fotografi”, secvente din filmele de prezentare a proiectelor de interventie comunitara.

De asemenea, studiul socio-antropologic initial va fi încarcat on-line pe bloguri, pentru uz public

Rezultat – înfiintarea celor 2 web-bloguri „Comunitatea mea în imagini”; designul panourilor de prezentare, cu fotografii

Responsabili – expertii în tehnici vizuale

Durata si locatie – luna 5, Bucuresti, sediul AMP

Activitatea 5 – Realizarea scrisorilor video „Comunitatea noastra, drepturile noastre”

a) Selectarea echipelor pentru realizarea scrisorilor video

Descriere – elevii care vor participa la acete activitati, vor fi alesi în functie de urmatoarele criterii: interesul lor pentru problematica drepturilor si obligatiilor în comunitate; dorinta lor manifesta de a se implica activ; calitatea de bun observator; capacitatile lor comunicationale, creative, de lucru în echipa; permisiunea parintilor.

Rezultat – în fiecare scoala pilot se aleg 3 echipe care vor lucra pentru realizarea scrisorilor video, formate din câte 5 elevi fiecare

Responsabili – monitorii de scoala, mediatorii scolari, expertul în Drepturile Omului, 2 experti în tehnici vizuale (AMP, Komunitas, 2 experti tehnici vizuale)

Durata si locatie – luna 5, saptamâna 1, scolile pilotb) Training pentru realizarea scrisorilor video

Descriere – 2 întâlniri de lucru în fiecare scoala; toti membri din echipele de actiune în comunitate vor fi pregatiti pentru a deveni protagonisti ai scrisorilor video; în cadrul întâlnirilor de lucru, elevii îsi vor dezvolta capacitatea de a prezenta succint probleme si de a formula solutii posibile, într-un discurs simplu, precis, raspicat

Rezultat – elevii vor fi pregatiti pentru a rezuma în fata camerelor de filmat problemele prioritare si resursele posibile pentru rezolvarea acestora, pe care le identifica în comunitate

Responsabili – monitorii de scoala, expertii în tehnici vizuale, expertul pentru problemele romilor (AMP, Komunitas, experti)

Durata si locatie – luna 5, saptamâna 1, scolile pilot

c) Conceperea scrisorilor video „Comunitatea noastra, drepturile noastre”

Descriere – filmarea scrisorilor video, câte o scrisoare pentru fiecare echipa; o scrisoare va însemna un film-marturie de circa 5-15 minute, în care protagonistii prezinta o problema/ necesitate pe care au identificat-o în comunitatea lor (3 scrisori video pentru fiecare scoala, în total 6).

Prin realizarea acestor scrisori video, elevii vor avea acces la auto-reprezentare si îsi vor dezvolta capacitatea de revendicare, aparare, promovare a propriului drept de exprimare

Rezultat – realizarea a 6 scrisori video – prezentari succinte ale unei probleme identificare la nivel de comunitate; dezvoltarea capacitatii de auto-reprezentare a copiilor

Responsabili – expertii în tehnici vizuale, monitorii de scoala (AMP, Komunitas, experti video)

Durata si locatie – luna 5, saptamâna 2 – luna 6, saptamâna 1, locatii alese de protagonisti

d) Montajul si finisarea scrisorilor video

Descriere – prelucrarea materialului video; montaj, editare si inscriptionarea DVDurilor de prezentare a celor 6 scrisori video

Rezultat – varianta finala a celor 6 scrisori video (3 pentru fiecare scoala); de DVDuri, fiecare DVD continând cele 6 materiale vizuale

Responsabili – coordonatorul de proiect, monitorii de scoala, expertii în tehnici vizuale (AMP, Komunitas, experti video)

Durata si locatie – luna 6, saptamânile 2 si 3, Bucuresti, sediul AMP

Activitatea 6 – Evenimente în comunitatile locale: prezentarea fotografiilor si scrisorilor video

Descriere – câte o prezentare în fiecare comunitate a fotografiilor realizate de echipele de „fotografi”, prin panouri instalate în comunitate (sau în imediata vecinatate) – care vor ramâne ca expozitie permanenta în fiecare scoala; proiectie video a scrisorilor realizate de copii

Rezultat – consolidarea relatiei scoala-copii-comunitate

Responsabili – coordonatorul de proiect, monitorii de scoala, expetii în tehnici vizuale (AMP, Komunitas, experti vizuali)

Participanti – echipele din proiectul fotografic, membrii ai comunitatii

Durata si locatie – luna 6, saptamâna 3, scolile/comunitatile pilot

Activitatea 7 – Eveniment mediatic „Comunitatea si drepturile mele în imagini”

Descriere – Festivalul constituie un eveniment central de diseminare a rezultatelor si bunelor-practici acumulate pâna în aceasta etapa a proiectului „Comunitatea în imagini”.

Invitatii vor fi: toate echipele de lucru, parintii si membrii comunitatilor locale, presa, organizatii si fundatii, reprezentanti ai altor institutii de învatamânt, reprezentanti ai autoritatilor locale (mai ales din primariile pe raza carora se desfasoara proiectele), reprezentanti ai unor companii specializate în domeniul foto-video-web (posibili sponsori)

Programul evenimentului va contine:

prezentarea echipelor de lucru, atât cele de „fotografi” cât si cele „de actiune”, a modului în care acestea au lucrat, a motivatiilor, asteptarilor si dificultatilor pe care le-au avut

lansarea unei expozitii itinerante (sub forma de panouri cu fotografii), care va prezenta fotografiile realizate de elevi si incluse în albumele „Comunitatea mea în imagini – drepturi si obligatii”; expozitia itineranta va parcurge în continuare un traseu proiectat prin alte 8 scoli legate de comunitati marginalizate

distribuirea unei parti (circa o treime) din albumele foto „Comunitatea mea în imagini – drepturi si obligatii”

lansarea web-blogurilor „Comunitatea si drepturile mele în imagini”; dupa prezentarea structurii, continutului si modului de functionare, toti cei prezenti la eveniment vor fi invitati sa adauge comentarii si aprecieri la adresa continutului vizual si informativ al blogurilor – aceasta reprezentând si o activitate de evaluare a realizarilor pâna la aceasta etapa

prezentarea celor 6 scrisori video

sesiuni de întrebari si raspunsuri, dezbateri libere

completarea chestionarelor care sa evalueze evenimentul si materialele prezentate

Rezultat – diseminarea informatiei, evaluarea rezultatelor pâna la acest moment, crearea de viitoare parteneriate si deschiderea posibilitatilor de finantare viitoare

Responsabili – coordonatorul de proiect, monitorii de scoala, expertii (AMP, Ministerul Educatiei, Komunitas, experti)

Durata si locatie – luna 7, saptamâna 2, Bucuresti, sala festiva

Activitatea 8 – Desfasurarea expozitiei itinerante „Comunitatea mea în imagini – drepturi si obligatii”

Descriere – fotografii din continutul albumelor, precum si texte explicative, vor fi expuse, sub forma de instalatie vizuala (panouri de fotografii), în 8 scoli având numar mare de elevi proveniti din comunitati marginalizate.

Rezultat – cresterea interesului pentru problematica Drepturilor Omului si educarea spiritului civic al elevilor si cadrelor didactice care vor fi expuse mesajului expozitiei itinerante

Responsabili – coordonatorul de proiect, expertul în educatie (AMP, Ministerul Educatiei)

Durata si locatie – luna 7, saptamâna 3 – luna 9 inclusiv, institutii de învatamânt

Activitatea 9 – Campania de constientizare „Comunitatea mea în imagini – promovarea Drepturilor Omului”

a) Training asupra campaniilor sociale de constientizare

Descriere – 3 întâlniri de lucru în fiecare scoala; toate echipele din scolile pilot vor fi instruite în legatura cu modalitatile de concepere si realizare a campaniilor sociale de constientizare; se va pune accent pe problematica Drepturilor Omului si a dreptului de exprimare al grupurilor marginalizate

Rezultat – însusirea modalitatilor, etapelor si de realizare a campaniilor sociale de constientizare, în cadrul fiecarei echipe de lucru

Responsabili – expertul în Drepturile Omului, expertii în tehnici vizuale, expertul pentru problemele romilor, monitorii de scoala, „lectorul” (specialist în media si publicitate) (AMP, Komunitas, experul DO)

Durata si locatie – luna 8, saptamâna 1, scolile pilot

b) Conceperea campaniei

Descriere – echipele vor identifica trasaturile/ caracteristicile grupurilor tinta, vor alege împreuna imaginile reprezentative, înregistrate anterior în cadrul comunitatilor pilot, si vor concepe mesajul adecvat, pentru campania sociala de constientizare a publicului larg fata de situatia si problemele comunitatilor marginalizate.

Aceasta activitate reprezinta si o prima realizare a atelierelor fotografice, care vor continua sa lucreze în scoli (cu ajutorul aparatelor foto ramase, sub observatia profesorilor cu care s-a colaborat în cadrul proiectului)

Rezultat – alegerea a circa 10 imagini pentru afise si circa 2-3 tipuri de mesaj-text; înfiintarea atelierelor fotografice; dezvoltarea capacitatii de auto-reprezentare a copiilor

Responsabili – echipele de elevi, ghidate de expertii în tehnici vizuale si expertul în Drepturile Omului, verificate de specialistul în publicitate (câte 3 zile de interventie pentru fiecare scoala), monitorii de scoala (AMP, Komunitas, experti)

Durata si locatie – luna 8, saptamânile 2 si 3, scolile pilot, în atelierele fotografice

c) Lansarea campaniei „Comunitatea mea în imagini – promovarea Drepturilor Omului”

Descriere – eveniment mediatic, având ca rol principal promovarea dreptului de auto-reprezentare si exprimare al grupurilor marginalizate – reprezentate de copiii din comunitatile rome dezavantajate, în calitate de realizatori ai propriei campanii sociale si ai scrisorilor-marturii.

Rezultat – promovarea auto-reprezentarii publice si accesului la exprimare al grupurilor marginalizate/ dezavantajate

Responsabili – întreaga echipa de proiect

Durata si locatie – 1 zi în luna 8, saptamâna 4, Bucuresti, sediul AMP

d) Desfasurarea campaniei de constientizare „Comunitatea mea în imagini – promovarea drepturilor”

Descriere – distribuirea afiselor în institutii de învatamânt (scoli si licee) si mijloace de transport în comu din Bucuresti; în total se vor distribui 2000 afise

Rezultat – obtinerea unei acoperiri si vizibilitati cât mai mari – pentru a obtine efectul de constientizare dorit, asupra publicului tinta

Responsabili – compania contractata, coordonator de proiect (AMP, companie)

Durata si locatie – lunile 9 si 10, Bucuresti

Activitatea 10 – Montajul si finisarea filmului „Comunitatea mea în imagini” care documenteaza întreaga desfasurare a proiectului de pâna acum

Descriere – prelucrarea materialului video care a documentat desfasurarea proiectului; montaj, editare si inscriptionarea DVDurilor de prezentare

Rezultat – varianta finala a filmului; 200 de DVDuri

Responsabili – expertii în tehnici vizuale (experti video)

Durata si locatie – luna 8, saptamâna 4 – luna 9, saptamâna 1, Bucuresti, sediul AMP

Activitatea 11 – Dezbatere publica pe marginea scrisorilor video

Descriere – dezbateri cu acei actori sociali de decizie, cu responsabilitate si cu resurse, care pot interveni în solutionarea problemelor identificate de protagonistii scrisorilor video; de asemenea, se împlineste obiectivul promovarii dreptului de auto-reprezentare si exprimare al grupurilor marginalizate – reprezentate de copiii din comunitatile rome dezavantajate.

Rezultat – sensibilizarea organismelor responsabile sau capabile de solutionarea problemelor identificate de copii (eventual încurajarea interventiei acestor organisme si în alte comunitati cu probleme similare)

Responsabili – întreaga echipa de proiect (AMP, Komunitas, Ministerul Educatiei)

Durata si locatie – luna 9, saptamâna 2, Bucuresti, sediul AMP

Activitatea 12 – Masa rotunda pentru diseminarea rezultatelor

Descriere – organizarea unei mese rotunde la care vor fi invitati reprezentanti ai 20 de scoli, reprezentanti MEC si ai inspectoratelor scolare locale, CNCD, alte ONGuri din domeniu; vizionarea filmului care documenteaza întreaga desfasurare a proiectului

Rezultat – transmiterea de know-how si bune-practici acumulate în proiectul pilot

Responsabili – întreaga echipa de proiect (AMP, Komunitas, Ministerul Educatiei)

Durata si locatie – luna 9, saptamâna 3, Bucuresti, sediul AMP

Activitatea 13 – Premierea elevilor participanti în proiect

Descriere – organizarea de vizite la muzee si expozitii, la cinemateca, excursii în anumite locuri pitoresti din oras si împrejurimi

Rezultat – motivarea elevilor participanti de a continua drumul pe care au pornit prin intermediul cunostintelor însusite în acest proiect; deschiderea dorintei de cunoastere, prin metoda informala

Responsabili – monitorii de scoala, coordonatorul de proiect (AMP, Komunitas)

Durata si locatie – luna 9, sapamâna 4 – luna 10, sapamâna 1, Bucuresti

Activitatea 14 – Raport final al proiectului si audit financiar

Descriere – realizarea raportului final (cumularea rapoartelor intermediare, a evaluarii diverselor activitati si evenimente) si a auditului financiar

Responsabili – coordonator de proiect, monitori de scoala, firma de audit (AMP)

Durata si locatie – luna 10, ultimele 3 saptamâni

Metodologia


Maximum 4 pagini. Descrierea detaliata a:

Metodelor de implementare si motivele pentru metodologia propusa

Proiectul are la baza, pe de o parte, metode informale de educatie, concentrate pe educatia în domeniul protejarii si promovarii drepturilor omului; pe de alta parte, metode vizuale de exprimare/revendicare a acestor drepturi si, în acelasi timp, metode vizuale de diseminare a rezultatelor. Îmbinarea celor doua tipuri metodologice este eficientizata prin structura de activitati a proiectului, care cuprinde urmatoarele etape:

 1. Într-o prima etapa, studiul socio-antropologic preliminar va fundamenta întregul proiect si va stbiliza directiile de actiune. Studiul va fi realizat de 2 antropologi sociali, care ulterior vor ramâne implicati în proiect ca si monitori, urmarind sa ofere o dimensiune aplicata a studiului realizat. Un astfel de studiu este necesar pentru întelegerea în profunzime a problemelor existente în felia de realitate sociala cu care se va lucra, si pentru familiarizarea întreagii echipe a proiectului cu aceasta.
 1. A doua etapa a proiectului se va desfasura la nivelul institutiilor de învatamânt selectate, având ca scop principal implicarea elevilor în activitati de învatare si aplicare a conceptelor din domeniul Drepturilor Omului, prin promovarea unor metode alternative de asimilare a cunostintelor, în paralel cu activitatile curiculare. Astfel de metode sunt necesare pentru atragerea copiilor romi si implicarea lor activa la scoala. Cei 50 de elevii selectionati vor avea ocazia de a-si pune în practica/aplicatie cunostintele teoretice acumulate initial, prin activitati de promovare si protejare a drepturilor omului în comunitatile din care provin

Prima faza va urmari selectarea scolilor pilot, principalul criteriu de selectie fiind prezenta în numar mare a elevilor romi înscrisi în institutia respectiva

A doua faza presupune o întâlnire de lucru a tuturor actorilor implicati în proiect, pentru discutii, lamuriri, împartirea responsabilitatilor, recapitularea planului de activitati si pregatirea acestora la nivelul scolii. În felul acesta se va crea reteaua de suport a proiectului.

A treia faza se va concretiza în activitati de constientizare a problematicii drepturilor omului si de identificare a unor probleme locale. Aceste activitati vor consta în prelegeri, vizionari de filme si materiale fotografice, dezbateri coordonate de lectori specializati în problematica respectiva. Ele sunt necesare ca baza teoretica a celorlalte activitati (practice) prevazute în proiect. Totodata îi vor familiariza pe elevi cu conceptele principale ale drepturilor omului, cu importanta protejarii si promovarii acestora.

A patra faza va asigura selectarea echipelor de fotografi si echipelor de interventie în comunitate

A cincea faza constituie un program de training pentru echipele de fotografi si pentru echipele de interventie în comunitate. Traingul preliminar este necesar pentru buna desfasurare a activitatilor practice.

În a sasea faza, echipele de copii „fotografi” vor realiza o serie de fotografii cu tema „Comunitatea mea în imagini”. Vor avea de fotografiat atât aspecte pozitive cât si aspecte negative legate de comunitatea lor sau de vecinatatile în care locuiesc. Acest demers va implica aportul întregii comunitati locale, care îi va ajuta pe copii sa identifice respectivele aspecte.

Simultan, echipele de interventie vor identifica câte o problema în comunitate, legata de drepturile omului, careia i se poate gasi o solutie (ex: din domeniul discriminarii, ecologiei, caritatii, accesului la cultura, etc). Echipele vor concepe un plan de actiune care sa propuna rezolvarea problemei respective, vor coopta alti colaboratori (ex: membrii din comunitate), vor implementa planul si vor încerca sa remedieze problemele.

Fotografia va fi folosita de catre copii ca mijloc de exprimare si constientizare a unor probleme. Echipele de interventie în comunitate vor schita mini-proiecte de actiune în comunitate, implicându-se astfel civic.

Toate echipele de copii vor fi permanent însotite si sprijinite de profesori, mediatori scolari si monitori scolari, eventual alti membrii din comunitate. În felul acesta se va crea o retea de actiune complexa, în care cei implicati vor putea face schimb de experienta si cunostinte.

Fotografiile si interventiile în comunitate le vor dezvolta copiilor un sens al muncii în echipa, al participarii la viata comunitatii si totodata îi vor ajuta sa constientizeze anumite probleme legate de lumea în care traiesc. Totodata, echipele de interventie vor acumula un know-how fundamental al felului în care se realizeaza un proiect si al etapelor acestuia.

A saptea faza presupune prezentarea fotografiilor în comunitate. Aceasta se va realiza sub forma unor expozitii informale, prezentate fie în scari de bloc, fie într-un cort special amenajat în comunitatile de provenienta ale copiilor. Motivul prezentarii expozitiilor de fotografie în comunitate este cel de a atrage atentia si de a implica membrii din comunitate, în special cei apropiati copiilor care participa în proiect. Totodata, se va obtine si feedback din partea acestora, fata de reusitele fotografice.

A opta faza este dedicata elaborarii anumitor produse vizuale, precum tiparirea albumelor foto, continând seriile finale de fotografii din comunitate; designul web-blogurilor; montarea filmelor care documenteaza desfasurarea proiectelor. Albumele si filmele (în format DVD) vor fi distribuite vor fi distribuite inspectoratelor scolare, altor scoli, organizatiilor din domeniul drepturilor omului si minoritatilor, autoritatilor locale, realizând, pe de o parte, transmiterea de bune-practici, pe de alta parte, constientizarea factorilor de decizie asupra situatiilor reale (probleme si resurse) din comunitatile marginalizate. Copiii implicati si scolile vor putea pastra câte un album. scolile vor pastra si un numar de DVDuri.Web-blogurile reprezinta spatii virtuale gratuite la care oricine poate avea acces. Ele vor constitui un alt mediu de exprimare pentru copii si pentru diseminare a rezultatelor muncii acestora. Copiii se vor familiariza astfel cu mediile virtuale de exprimare, ceea ce, în contextul utilizarii actuale a Internetului, va constitui un avantaj semnificativ, pentru viitor.

A noua faza va încheia aceasta etapa a proiectului – prin Festivalul „Comunitatea si drepturile mele în imagini”. Festivalul reprezinta evenimentul central de diseminare pentru prima serie de rezultatele si bune practici acumulate. Programul evenimentului va contine prezentarea echipelor care au lucrat, prezentarea celor 4 filme care ilustreaza desfasurarea proiectului, lansarea unei expozitii itinerante, lansarea web-blogurilor, dezbateri libere si completarea unor chestionare de evaluare.

Printre invitati se vor numara parinti, membrii ai comunitatilor locale, presa, organizatii si fundatii, reprezentanti ai unor institutii de învatamânt dar si reprezentanti ai unor companii specializate în domeniul foto-video-web, care vor oferi oportunitati de finantare viitoare sau de finisare a proiectelor schitate de elevi.

Un astfel de eveniment central este necesar în primul rând pentru a arata copiilor ca munca lor este apreciata de alti oameni si pentru a le expune proiectele sau ideile în fata unor posibilitati de finantare. scolile în care învata vor avea la rândul lor sansa de a obtine contacte si parteneriate în vederea dezvoltarii unor proiecte noi.

Festivalul va contribui totodata la consolidarea retelei de lucru creata, compusa din profesori, mediatori, monitori, elevi, parinti si alti membrii din comunitate; la extinderea acestei retele, prin noi parteneriate.

Festivalul va oferi si mijloace de evaluare a rezultatelor de pâna la acel moment.

 1. A treia etapa a proiectului este constituita din activitati de diseminare a bunelor practici acumulate; activitati de diseminare a conceptelor, mesajelor sociale dezvoltate în cadrul proiectului; activitati de constientizare a responsabilitatii fata de nevoia protejarii drepturilor persoanelor din comunitatile marginalizate. Aceste activitati se vor materializa prin desfasurarea unei expozitii itinerante; a unei campanii sociale de constientizare asupra necesitatii promovarii drepturilor comunitatilor marginalizate (în special dreptul de auto-reprezentare, exprimare si participare la luarea deciziilor); prin prezentarea si distribuirea unor scrisori video adresate de catre elevi autoritatilor.

Prima faza: expozitia itineranta va fi lansata în cadrul festivalului „Comunitatea si drepturile mele în imagini”. Timp de 2 luni, fotografii din continutul albumelor, eventual si secvente reprezentative din filme, precum si texte explicative, vor fi expuse, sub forma de instalatie vizuala (panouri de fotografii), în 8 scoli având numar mare de elevi proveniti din comunitati marginalizate. Aceasta este o activitate de diseminare si „empowerment”, care urmareste transmiterea de bune-practici, catre alte scoli/gimnazii care se confrunta cu situatii similare scolilor pilot, precum si constientizarea elevilor din aceste scoli cu privire la drepturile lor si la posibilitatile pe care le au de a si le revendica, apara, promova.

A doua faza se concentreaza asupra producerii mesajelor si afiselor campaniei de constientizare, în paralel cu producerea scrsorilor video de responsabilizare.

Metoda de lucru va contine o perioada de training despre ce presupune o campanie sociala anti-discriminare si cum se realizeaza. Vor avea loc 3 întâlniri de lucru în fiecare scoala; toate echipele de „fotografi” din scolile pilot vor fi instruite în legatura cu modalitatile de concepere si realizare a campaniilor sociale de constientizare; se va pune accent pe problematica Drepturilor Omului si a dreptului de exprimare al grupurilor marginalizate; întâlnirile de lucru vor porni de la exemple concrete de campanii derulate în România.

În paralel, se va desfasura training pentru realizarea scrisorilor-video. Vor avea loc 2 întâlniri de lucru în fiecare scoala; toti membri din echipele de actiune în comunitate vor fi pregatiti pentru a deveni protagonisti ai scrisorilor video, pentru a rezuma în fata camerelor de filmat problemele prioritare pe care le identifica în comunitate.

În cadrul întâlnirilor de lucru, elevii îsi vor dezvolta capacitatea de a prezenta succint probleme si de a formula solutii posibile, într-un discurs simplu, precis, raspicat.

Aceste trainguri sunt de baza pentru buna desfasurare a urmatoarelor activitati din proiect.

Pentru conceperea campaniei de afise, elevii vor folosi fotografiile realizate anterior si vor fi ghidati de experti în tehnici vizuale si de expertul în drepturile omului.

Scrisorile video vor însemna câte un film-marturie de circa 5-15 minute în care protagonistii prezinta o problema/necesitate pe care au identificat-o în comunitatea lor si pe care stiu ca nu o pot rezolva prin forte proprii.

Campania si scrisorile video vor dezvolta capacitatea copiilor de a se auto-reprezenta si de a se exprima

A treia faza cuprinde evenimentele media si dezbaterile publice, destinate lansarii campaniei si a scrisorilor video.

Lansarea campaniei realizate de echipele de elevi „fotografi” „Comunitatea mea în imagini – promovarea drepturilor” va fi urmata de distribuirea afiselor în institutii de învatamânt si în mijloacele de transport public. Pe lânga rolul de constientizare a publicului larg cu privire la situatia comunitatilor dezavantajate si la încalcarile drepturilor acestora, campania împlineste si obiectivul promovarii dreptului de auto-reprezentare si exprimare al grupurilor marginalizate – reprezentate prin copiii din comunitatile rome dezavantajate, care au devenit autorii propriei lor campanii.

Scrisorile video, prezentate public, reprezinta o modalitate tactica de utilizare a imaginilor si a tehnicilor audio-vizuale, adresate autoritatilor si altor actori cu putere decizionala; în ziua de azi, când modalitatile de a filma sunt atât de accesibile anumitor oameni, folosirea lor într-un mod tactic se poate dovedi o solutie sau un prim pas pentru detectarea si rezolvarea unor probleme sociale.

4. A patra etapa – rapoartele finale.

În cazul în care proiectul este prelungirea unui proiect anterior, explicati cum intentioneaza proiectul sa se sprijine pe rezultatele proiectului anterior

Proiectul nu este prelungirea unui proiect anterior

În cazul în care proiectul este parte a unui program mai larg, explicati cum corespunde sau cum este coordonat cu acest program. Specificati sinergiile potentiale cu alte initiative, în special cele din partea Comunitatii Europene

Proiectul nu este parte a unui program mai larg

Proceduri de follow up si evaluare interna/externa

Proceduri de evaluare interna

gradul de realizare al activitatilor propuse si respectarea calendarului acestora (solicitantul si partenerii vor face raportari interne periodice);

evaluare reciproca între parteneri

conostintele acumulate de cei 500 copii instruiti în domeniul drepturilor omului, timp de o luna – prin selectia echipelor

evaluare de catre beneficiari: interviuri cu elevi, profesori si parinti, membrii ai comunitatior pilot

Proceduri de follow up

feed-back din partea comunitatilor locale asupra produselor realizate de echipele de „fotografi” si de echipele de actiune comunitara – în cadrul prezentarilor preliminarii

evaluarea vizibilitatii campaniei sociale de constientizare, în presa

evaluare în functie de ecoul mediatic al proiectului (dosar de presa)

comentariile primite pe web-bloguri

evaluarea succesului întâlnirilor cu publicul – mediatizare, feedback de la participanti (prin completarea chestionarelor)

Descrierea rolului si participarii a diferitilor actori (parteneri locali, grupuri tinta, autoritati locale etc.), precum si justificarea rolului desemnat fiecaruia

Asezamantul Cultural Academia Catavencu este o organizatie cu o vasta experienta in implementarea de programe adresate grupurilor vulberabile discriminarii. Asezamantul Cultural Academia Catavencu a organizat mai multe campanii sociale pentru combaterea discriminarii romilor si a implementat impreuna cu alti parteneri programe Phare pentru comunitatile de romi.

Ministerul Educatiei si Cercetarii reprezinta structura guvernamentala responsabila pentru acoperirea nevoilor educationale ale minoritatii rome. Ca partener, va facilita accesul în scolile selectate si va desemna un expert în educatie, care va face parte din echipa de proiect. De asemenea, va asigura extinderea si posibilitatea de replicare a rezultatelor.

Mediatori scolari – resurse umane ale MEC, au un rol esential pentru bunul mers al proiectului. De multe ori patrunderea în comunitatile marginalizate este dificila, oamenii privind cu neîncredere la straini. Mediatorii, de regula persoane de etnie roma, vor facilita comunicarea între comunitate-monitori-profesori-copii.

Komunitas va oferi resurse umane în persoana celor doi cercetatori care vor realiza studiul socio-antropologic. Acestia vor avea totodata si rolul de monitori scolari pe toata durata desfasurarii proiectului, pozitie cheie, întrucât vor fi prezenti si vor sustine activ toate activitatile prevazute în proiect.

Copiii romi – actorii principali ai proiectului – vor realiza fotografii care vor fi diseminate sub forma albumelor foto si a expozitiilor, vor fi protagonistii scrisorilor video, îsi vor prezenta munca în fata altor persoane si vor fi realizatorii propriei campanii sociale

Profesorii – vor crea punti de legatura între scoala si comunitate, vor dezvolta metode alternative de educatie

Autoritatile locale ( primariile si alti actori cu putere decizionala) – vor fi provocate sa raspunda unor întrebari si probleme formulate de copii, având posibilitatea de a remedia aceste probleme.

Echipa propusa pentru implementarea proiectului (pe functii: nu este necesara includerea aici a numelor persoanelor).

coordonator de proiect

2 monitori de scoala (socio-antropologi, lucreaza în primele 2 luni ca cercetatori)

expert pentru problemele romilor

expert în educatie

expert Drepturile Omului

3 specialisti în tehnica imaginii (prelucrare foto, montaj film, web design)

voluntari AMP si Komunitas

2 mediatori scolari

6 profesori din scolile pilot (1 pentru fiecare echipa de „fotografi”)

expert financiar

Principalele mijloace propuse pentru implementarea proiectului (echipamente, instrumente…)

Echipament

- 2 scoli x 3 echipe de fotografi x 2 aparate pentru fiecare echipa = 12 aparate foto digitale pentru realizarea proiectelor foto si dotarea atelierelor foto din scoli (6 pentru fiecare scoala)

- 1 camera video pentru filmarea desfasurarii proiectelor în comunitate si a scrisorilor video

- 1 laptop pentru procesarea imaginilor si montarea filmelor

- 1 proiector pentru prezentarea filmelor (contributie Komunitas)

- 1 ecran pentru prezentarea filmelor (contributie Komunitas)

- un cort impermeabil, pentru circa 50 persoane, pentru prezentarile în comunitatile locale

- 2 panouri de prezentare a fotografiilor, în cadrul expozitiei itinerante

- prezentând aspectele pozitive si negative din comunitatile pilot, în cadrul expozitiei itinerante

- 2 web-bloguri, care sa prezinte activitatile, rezultatele, experientele acumulate în proiect, din perspectiva fiecarei scoli

Instrumente de evaluare

chestionare

ghiduri de interviu

rapoarte de activitate lunare

1.9 Durata si planul proiectului


Durata proiectului va fi de __ _ luni.

Nota: În planul orientativ al proiectului nu trebuie sa fie mentionate date exacte/certe, ci numai sa se arate “luna 1”, “luna 2” etc. Solicitantii sunt sfatuiti sa prevada o marja de siguranta în planul de proiect propus. Planul proiectului nu trebuie sa contina descrierea detaliata a activitatilor, ci doar titlurile lor (va rugam sa verificati ca acestea se potrivesc cu cele mentionate în sectiunea 1.7). si lunile fara activitati trebuie incluse în planul proiectului si în durata proiectului.

Planul pentru implementarea proiectului trebuie sa fie suficient de detaliat pentru a furniza informatii cu privire la pregatirea si implementarea fiecarei activitati.

Planul proiectului trebuie prezentat conform urmatorului model

Semestrul 1

Semestrul 2

Activitate

Luna 1

Organizatia

care implementeaza proiectul

Exemplu

exemplu

Example

Activitatea pregatitoare 1 (titlu)

Partener local 1

Activitatea de executie 1 (titlu)

Partener local 1

Activitatea pregatitoare 2 (titlu)

Partener local 2

Etc.

REZULTATE PRECONIZATE

Impactul preconizat asupra grupurilor tinta/beneficiarilor

Maximum 2 pagini. Indicati cum va îmbunatati proiectul:

Situatia grupurilor tinta/beneficiarilor

capacitate de autoreprezentare

exersarea dreptului la exprimare

responsabilizare si dezvoltarea constiintei civice

constientizarea drepturilor

copii care sint expusi la astfel de experiente educative dezvolta un capital ce le va permite in viitor sa actioneze singuri, bla bla

acces la mijloace moderne de comunicare – foto-video, medii virtuale

profesorii exerseaza metode alternative de educatie

punti de legatura intre scoala si comunitate, creste increderea parintilor in scoala – ca institutie care le sustine si le aprecieaza copiii

Elevii romi vor avea ocazia sa acumuleze cunostinte legate de drepturile omului si sa le aplice ulterior într-un mod practic. Ei vor constientiza anumite drepturi, vor exersa în special dreptul la exprimare, se vor responsabiliza si îsi vor dezvolta constiinta civica. Totodata, vor învata notiunile de baza legate de structura si etapele unui proiect.

Copiii romi care sunt expusi la astfel de experiente educative vor dezvolta un capital social si cultural care le va oferi mai multa siguranta si respect de sine. Ei vor fi capabili sa recunoasca situatii problematice si sa actioneze pentru remedierea acestora.

Elevii vor avea acces la mijloace de comunicare moderne ( foto-video, medii virtuale ) si vor învata sa le foloseasca într-un mod tactic, pentru auto-reprezentare.

Profesorii vor avea ocazia sa exerseze metode alternative de educatie si sa afle mai multe despre comunitatile din care provin copiii.

Mediatorii scolari îsi vor largi experienta si vor avea ocazia sa coordoneze proiecte în comunitate alaturi de elevi.

Membrii din comunitate vor avea ocazia sa participe si sa sprijine proiectele initiate de copii

În felul acesta s-ar putea crea punti de legatura între scoala si comunitate. Gradul de încredere a parintilor în scoala, ca institutie care le sustine si le aprecieaza copiii, ar putea creste.

Personalul didactic din alte scoli situate în zone defavorizate va beneficia de materiale vizuale care le-ar putea stimula interesul si le-ar putea oferi sugestii de actiune.

Alte ONG-uri si institutii care doresc sa adopte metode asemanatoare de implementare a proiectelor, se vor putea folosi de materialul documentar vizual

Capacitatile manageriale si tehnice ale grupurilor tinta si/sau ale partenerilor (unde este cazul).

copiii dezvolta un know how minimal al structurii si etapelor unui proiect

copiii invata sa-si prezinte munca in public – ex la festival

copiii invata sa se autoreprezinte

copiii invata cum se pune pe picioare o campanie sociala

copiii invata despre DO

copiii invata despre rolul diferitilor actori sociali – ex - autoritati

copiii invata sa foloseasca aparate foto

profesorii si mediatorii asista la desfasurarea proiectelor, acumulind experienta

partenerii – komunitas – exerseaza contactul si lucrul cu comunitati dezavantajate, dezvolta abilitati de coordonare a unui proiect, acumuleaza experienta necesara dezvoltarii de proiecte viitoare

MEC va acumula experienta in educatia informala, focalizata asupra educatie in drepturilor omului

Copiii romi vor învata sa foloseasca aparate foto, vor învata sa-si prezinte munca în public, vor învata cum se pune pe picioare o campanie sociala, vor acumula cunostinte despre drepturile omului, vor învata despre rolul diferitilor actori sociali ( ex: primarie, sponsori, onguri ), vor sti sa se autoreprezinte, vor detine un know how minimal al structurii si etapelor unui proiect.

Profesorii si mediatorii care asista la desfasurarea proiectelor vor acumula experienta în coordonarea activitatilor alternative de acest fel si în educatia informala, focalizata pe drepturile omului.

Asociatia Komunitas, ca si structura formala tânara, va avea ocazia sa acumuleze abilitati de coordonare a unui proiect de asemenea anvergura si va acumula experienta necesara dezvoltarii de proiecte viitoare. Totodata, membrii Komunitas, ca si antropologi sociali, vor exersa contactul si lucrul cu comunitati dezavantajate.

Rezultate concrete

Maximum 1 pagina. Fiti la obiect si cuantificati rezultatele cât de mult posibil. Indicati mai ales publicatiile prevazute.studiu despre situatia comunitatilor marginalizate, cu populatie numeroasa de etnie roma, în Bucuresti (va fi public pe web-bloguri)

2 X 100 albume foto „Comunitatea mea în imagini – drepturi si obligatii” – fiecare album va contine fotografiile realizate de echipele dintr-o scoala

2 expozitii permanente cu fotografiile facute de copii în comunitatea lor, care ramân în scoli

2 X 100 DVDuri cu filmul „Comunitatea în imagini” care documenteaza desfasurarea proiectului

expozitie itineranta în 8 scoli legate de comunitati dezavantajate

2 web-bloguri, unul pentru fiecare scoala, care vor functiona nelimitat

un eveniment mediatic central care va deschide posibilitatea parteneriatelor si finantarilor viitoare în cadrul comunitatilor si scolilor

200 DVDuri cu cele 6 scrisori video, prin care se identifica problemele din comunitate si se solicita sprijinul necesar din partea actorilor (macro-sociali) responsabili

2000 afise ale campaniei sociale de constientizare, în scoli si mijloace de transport în comun, în Bucuresti

1 dezbatere publica în care actorii responsabli pentru asigurarea împlinirii complete a drepturilor omului vor întâlni reprezentanti ai beneficiarilor lor – elevii implicati în proiect

o masa rotunda pentru tranferul de know-how altor structuri

câte un atelier foto în fiecare dintre cele doua scoli pilot, având în dotare 6 aparate foto pentru fiecare scoala (responsabilii principali vor fi echipele de elevi implicati în proiect si profesorii care i-au asistat)

500 copii care afla despre Drepturile Omului, în urma seminariilor si dezbaterilor pregatitoare, din cadrul celor 2 scoli

60 copii care stiu sa intervina pentru apararea drepturilor lor si stiu sa-si promoveze drepturile în fata publicului larg; dintre acestia:

o        30 copii care stiu sa îsi auto-reprezinte identitatea prin fotografii si sa-si promoveze drepturile printr-o campanie de constientizare

o        30 copii care stiu sa îsi reprezinte drepturile prin scrisori video si sa îsi revendice drepturile

6 profesori care dezvolta metode alternative de educatie; 2 directori de scoala care promoveaza metodele informale de educatie

2 mediatori scolari care dezvolta interventii în comunitate împreuna cu copiii

aproximativ 200 membrii ai comunitatilor locale (nu numai parinti) care devin implicati în comunitate si îsi dezvolta capacitatea de a actiona spre binele/în sprijinul comunitatii

2500 elevi (din alte scoli legate de comunitati dezavantajate) care vor fi expusi mesajului expozitiilor itinerante si influentati pozitiv de acesta

8 directori si 150 profesori (din alte scoli legate de comunitati dezavantajate) care vor constientiza mesajul expozitiile itinerante

un numar mare de calatori în transportul în comun + un numar mare de elevi din scolile si liceele bucurestene, care vor constientiza mesajul din afisele campaniei

alte ong-uri care vor sa implementeze proiecte asemanatoare

Efecte multiplicatoare

Maximum 1 pagina. Descrieti posibilitatea replicarii si extinderii rezultatelor proiectului.

În cadrul Festivalului „Comunitatea si drepturile mele în imagini” – vor fi dechise noi parteneriate si retele, pentru preluarea bunelor-practici dezvoltate în cadrul proiectului; vor fi atrase noi posibilitati de finantare a scolilor, pentru extinderea rezultatelor asupra altor serii de elevi si pentru dezvoltarea atelierelor foto; vor putea interveni oportunitati de finantare a altor proiecte de actiune în comunitatile implicate; elevii participanti vor putea analiza ofertele de burse individuale pentru continuarea activitatilor foto – ceea ce va extinde rezultatele proiectului în sfera educatiei interactive

Albumele foto si filmele care documenteaza desfasurarea proiectelor de interventie în comunitati vor fi un instrument util autoritatilor locale si ONG-urilor active în sfera drepturilor omului, dezvoltarii comunitare, educatiei informale, în vederea implementarii unor proiecte similare.

În urma dezbaterilor publice asupra scrisorilor video, actorii sociali responsabili (institutii) pot interveni în rezolvarea situatiilor de încalcare sau ignorare a drepturilor omului semnalizate în comunitati

În urma exemplului de bune-practici pe care poriectul îl va oferi, MEC poate aloca resursele necesare pentru a extinde la nivel national atât conceptul educatiei interactive pentru drepturile omului, cât si conceptul atelierelor foto

De asemenea, Agentia Nationala pentru Romi ar putea prelua acest model de actiune, implementându-l în alte comunitati dezavantajate cu populatie majoritar roma

Web-blogurile si campania de afisele vor opera sensibilizarea publicului, care va fi mai atent si constient, devenind astfel un potential actor implicat în solutionarea anumitor probleme/ evitarea ajungerii la probleme legate de încalcarea sau ne-acordarea drepturilor omului

Copiii participanti în proiect vor avea cunostintele si abilitatile necesare pentru a continua mici proiectele în comunitate si seriile de fotografii; mai ales ca, în urma burselor de studii foto si vizitelor la diferite muzee – oferite ca premii – ei vor fi deja familiarizati cu anumite domenii socio-culturale, în care ar putea activa

Profesorii vor avea experienta necesara pentru a desfasura activitati educationale interative similare si cu alte generatii de elevi

Alti membri ai comunitatilor pilot vor putea prelua modelul proiectelor de interventie ale copiilor, pentru a actiona în beneficiul comunitatii

Prin intermediul expozitiei itinerante „Comunitatea mea în imagini – drepturi si obligatii”, alte 8 scoli aflate în situatii similare scolilor pilot vor fi impulsionate sa desfasoare proiecte dedicate revendicarii, protejarii si promovarii drepturilor omului, în contextul comunitatilor marginale. Pe de o parte elevii acestor scoli, pe de alta parte directorii si profesorii, vor avea ocazia de a medita asupra importantei problematicii drepturilor omului. În plus, ei vor primi si un model de bune-practici, sub forma documentatiei vizuale (cele 4 filme care documenteaza desfasurarea proiectelor), pentru a fi impulsionati sa treaca de la meditatie la actiune

Echipa de proiect va putea repeta metodologia de lucru deja dezvoltata si în alte scoli (de exemplu, în Judetul Ilfov, care nu beneficiaza de o retea educationala dezvoltata, cu atât mai putin specializata în drepturile omului) sau chiar în licee

Sustenabilitate

Maxim 3 pagini. Va rugam sa faceti distinctia între urmatoarele 3 dimensiuni ale sustenabilitatii:

Aspectul financiar (Cum vor fi finantate activitatile dupa încetarea finantarii nerambursabile?)

Prin planul de activitati si rezultatele preconizate, proiectul asigura continuarea anumitor activitati cheie si dupa încheierea finantarii prezente

Web-blogurile, fiind spatii virtuale gratuite, vor continua sa functioneze nelimitat; prin intermediul lor, se vor disemina informatii, se va servi permanent obiectivului de promovare a dreptului de exprimare si auto-reprezentare al copiilor din comunitatile dezavantajate, vor fi atrase alte surse de finantare

Activitatile din cadrul atelierelor foto vor continua, sub îndrumarea profesorilor; daca scolile nu au acces la internet, copiii vor veni la sediul AMP, pentru a-si prelucra si încarca realizarile foto pe web-bloguri

Scrisorile video ale copiilor vor activa raspunsul autoritatilor sau al altor actori sociali responsabili – astfel intervenindu-se în solutionarea acelor lipsuri/nevoi semnalate în comunitati

În cadrul Festivalului „Comunitatea si drepturile mele în imagini” vor fi atrase noi posibilitati de finantare a scolilor, pentru instalarea Internetului sau dotarea cu aparatura si consumabile pentru atelierele foto; vor putea interveni oportunitati de finantare a altor proiecte de actiune în comunitatile implicate; elevii participanti vor putea analiza ofertele de burse individuale pentru continuarea activitatilor foto

Aplicantul si partenerii vor verifica alte surse posibile de finantare, pentru continuarea proiectelor în scolile alese, comunitatile pilot sau pentru continuarea colaborarii cu aceleasi echipe de elevi, în dezvoltarea rezultatelor initiale

MEC poate oferi resursele umane necesare pentru continuarea activitatilor în scolile pilot (si alte scoli), cu colaborarea între diverse institutii de învatamânt (de exemplu, cu colaborarea Facultatii de Sociologie, Facultatii de stiinte Politice, Facultatii de Arte Vizuale)

Nivelul institutional (Vor mai functiona structurile care sustin/permit implementarea activitatilor la sfârsitul prezentului proiect? Va exista “proprietate” locala asupra rezultatelor proiectului?)

Aplicantul, echipele de elevi vor continua sa lucreze împreuna, servind obiectivului de promovare a dreptului de auto-reprezentare si exprimare a minoritilor dezavantajate

Atelierele foto din scoli vor functiona în continuare, în strânsa legatura cu web-blogurile

Web-blogurile vor asigura continuarea relatiei elevilor cu publicul larg – în vederea continuarii mecanismelor de auto-reprezentare; dar si cu viitori parteneri de lucru/finantatori

Reteaua sociala copii – profesori – mediatori scolari – comunitate va functiona în continuare în beneficiul tuturor partilor implicate, atât cu rol de catalizator al unor actiuni de dezvoltare comunitara cât si cu rol de executor al unor proiecte sociale. Aceasta retea va îngloba cunostintele si experienta acumulate de toti participantii în proiect

Albumele foto, filmele documentare si srisorile video vor circula între ONG-uri, institutii, specialisti, asigurând însusirea modelului metodologic (bune-practici)

Parteneriatul AMP – Komunitas – MEC va continua dezvoltarea proiectelor de educatie interactiva focalizate pe drepturile omului si dreptul la exprimare

La nivelul politicilor (care va fi impactul structural al proiectului – de ex., va conduce acesta la îmbunatatirea legislatiei, codurilor de conduita sau metodologiilor etc.?)

Proiectul ofera un exemplu de bune-practici si o medotologie valida, care argumenteaza în favoarea adoptarii metodelor interactive de educare a drepturilor omului si a atelierelor foto, la nivelul politicilor publice – în educatie

Inspectoratele solare locale vor putea prelua modelul oferit de proiect, pentru a dezvolta ateliere foto – menite sa întareasca rolul scolii în viata comunitatii (reducând astfel rata abandonului scolar)

Inspectoratele solare locale vor putea prelua medotologia de educare interactiva si pragmatica în domeniul drepturile omului – pentru a oferi copiilor proveniti din comunitati dezavantajate instrumentele necesare accesarii si sustinerii propriilor drepturi

În urma dezbaterilor publice, este de asteptat ca actorii responsabili si actorii detinatori de resurse sa intervina în solutionarea problemelor care le-au fost aduse în atentie

Cadrul logic

Va rugam sa completati Anexa C [4]

BUGETUL PROIECTULUI

Completati Anexa B (foaia de lucru nr. 1) a Ghidului Solicitantului care acopera durata totala a proiectului si primele 12 luni. Pentru informatii suplimentare, consultati Ghidul Solicitantului (Sectiunea 2.1.4).

SURSELE DE FINANŢARE PRECONIZATE

Completati Anexa B (foaia de lucru nr. 2) a Ghidului Solicitantului pentru a furniza informatiile cu privire la sursele de finantare preconizate pentru finantarea proiectului.

Va rugam sa luati în considerare faptul ca trebuie completate doua foi de lucru separate.

Contributii în natura[5]

Va rugam mentionati aici contributiile în natura aduse de solicitant, partenerii sai sau alta sursa (specificati), daca este cazul (maximum 1 pagina).

II.  SOLICITANTUL

IDENTITATE

Denumirea oficiala completa :

Acronim :

Numarul de înregistrare legal

Nationalitate:

Statut legal

Adresa oficiala:[7]

Adresa postala:

Numar de telefon: prefixul tarii + prefixul orasului + numar

Numar de fax: prefixul tarii + prefixul orasului + numar

Adresa de e-mail:

Website:

Persoana de contact în cadrul proiectului:

Adresa de email a persoanei de contact:

Orice schimbare de adresa, numere de telefon, numere de fax si mai ales e-mail trebuie sa fie notificata în scris Autoritatii Contractante. Autoritatea Contractanta nu poate fi responsabila în cazul în care nu poate contacta solicitantul.

DETALII DESPRE BANCĂ

Înainte de semnarea contractului de grant, solicitantul selectat va trebui sa furnizeze un document de identificare financiara, utilizând modelul din Anexa E a Ghidului Solicitantului, certificata de banca unde platile urmeaza a fi efectuate.

DESCRIEREA SOLICITANTULUI

Când a fost înfiintata organizatia dumneavoastra si când si-a început activitatea?

Care sunt principalele activitati desfasurate de organizatia dumneavoastra ?

Lista membrilor comitetului / consiliului de conducere al organizatiei dumneavoastra

Nume

Profesie

Nationalitate

Functia

Vechimea în consiliu

Dl./D-na

Dl./D-na

CAPACITATEA DE MANAGEMENT sI IMPLEMENTARE A PROIECTELOR

Experienta în proiecte similare

Maximum 1 pagina pentru fiecare proiect. Va rugam sa prezentati o descriere detaliata a proiectelor derulate de organizatia dumneavoastra în ultimii cinci ani în domeniile acoperite de acest program, mentionând pentru fiecare proiect:

Scopul si localizarea proiectelor

Rezultatele proiectului

Rolul organizatiei dumneavoastra (solicitant sau partener) si nivelul de implicare în proiect

Costul proiectului

Finantatorii proiectului (nume, valoarea contributiei)

Aceasta informatie va fi folosita pentru a evalua daca organizatia dumneavoastra are suficienta experienta în gestionarea de proiecte în domeniul si la o scara comparabila cu proiectul pentru care solicitati finantare nerambursabila.

Resurse

Maximum 3 pagini. Va rugam sa furnizati o descriere detaliata a diferitelor resurse la care organizatia dumneavoastra are acces si în mod deosebit urmatoarele:

Venitul anual în ultimii trei ani, si mentionând, unde este cazul, pentru fiecare an, numele principalilor finantatori si proportia din venitul anual cu care au contribuit fiecare

Date financiare. Va rugam sa furnizati urmatoarele informatii cu privire la contul de profit si pierderi si la balanta contabila ale organizatiei dv.

An

Cifra de afaceri sau echivalentul

Veniturile nete sau echivalentul

Situatia financiara finala sau bugetul

Valoarea actiunilor sau echivalentul

Debite pe termen mediu si lung

Debite pe termen scurt (< 1 an)

N

N-1

N-2

Alte garantii acordate de terte parti.

Orice alti factori care demonstreaza viabilitatea financiara si orice riscuri sau nesigurante cu privire la implementare

Numarul de personal angajat cu norma întreaga si cu norma partiala, pe categorii (de exemplu, numarul de coordonatori de proiect, contabili etc.), indicând locul unde sunt angajati

Echipamente si spatii de birouri

Alte resurse relevante (de exemplu, voluntari, organizatii asociate, retele care pot contribui de asemenea la implementarea proiectului).

Aceasta informatie va fi folosita pentru a evalua daca organizatia dumneavoastra are suficiente resurse pentru implementarea unui proiect de complexitatea celui pentru care solicitati finantare nerambursabila.

ALTE SOLICITĂRI DEPUSE CĂTRE INSTITUŢIILE EUROPENE, CĂTRE FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE sI CĂTRE STATE MEMBRE UE

Finantari nerambursabile, contracte sau împrumuturi obtinute în ultimii trei ani de la institutii europene, FED sau statele membre UE. Solicitantul poate lista numai actiunile din acelasi domeniu cu cel al cererii de finantare.

Ţara de interventie

Linia bugetara a CE, FED sau State Membre UE

Suma (EUR)

Data la care s-a obtinut finantarea

Cereri de finantare nerambursabila înaintate (sau în curs de a fi depuse) la Institutii Europene, FED si State Membre ale UE în anul curent. Solicitantul poate enumera doar proiectele din acelasi domeniu cu acest proiect.

Ţara de interventie

Linia bugetara a CE, FED sau State Membre UE

Suma (EUR)

Nota Bene: Solicitantul are obligatia sa anunte fara întârziere departamentul Comisiei catre care a fost înaintata aceasta solicitare, daca aceeasi solicitare de fonduri înaintata si altor departamente ale Comisiei sau institutii ale Comisiei a fost aprobata de catre acestea DUPĂ depunerea cererii de finantare nerambursabila.

III. PARTENERI AI SOLICITANTULUI CARE PARTICIPĂ ÎN PROIECT

DESCRIEREA PARTENERILOR

Aceasta sectiune trebuie completata pentru fiecare organizatie partener, tinând cont de prevederile sectiunii 2.1.2 a Ghidului Solicitantilor. Asociatii, asa cum sunt definiti în cadrul aceleiasi sectiuni, nu trebuie mentionati. Copiati acest tabel de câte ori aveti nevoie pentru a introduce informatii despre toti partenerii.

Partener 1

Denumirea oficiala completa

(numele organizatiei)

Nationalitate

Statut juridic

Adresa oficiala

Persoana de contact

Nr.telefon

Nr.Fax

Adresa E-mail

Numar de angajati

Alte resurse relevante

Experienta în proiecte similare, relevanta pentru rolul în implementarea proiectului propus

Istoria cooperarii cu solicitantul

Rolul si implicarea în pregatirea proiectului propus

Rolul si implicarea în punerea în aplicare a proiectului propus

Important:   Aceasta cerere de finantare trebuie sa fie însotita de o declaratie de parteneriat semnata, stampilata si datata de catre fiecare partener, în conformitate cu modelul din pagina urmatoare.

DECLARAŢIA DE PARTENERIAT

Important: Aceasta declaratie trebuie furnizata de fiecare partner.

Parteneriatul este o relatie de substanta între doua sau mai multe organizatii, ce presupune împartirea responsabilitatilor în derularea proiectului finantat de catre Autoritatea Contractanta. Pentru a se asigura ca proiectul se deruleaza în bune conditii, Autoritatea Contractanta solicita tuturor partenerilor sa recunoasca aceasta, consimtind la principiile de buna practica a parteneriatului, stipulate mai jos

Toti partenerii trebuie sa fi citit Cererea de Finantare si sa fi înteles care va fi rolul lor în proiect, înainte de a trimite Cererea de Finantare Autoritatii Contractante.

Toti partenerii trebuie sa fi citit Contractul standard de finantare nerambursabila si sa fi înteles care vor fi obligatiile lor contractuale în cazul acordarii finantarii nerambursabile. Partenerii autorizeaza solicitantul principal sa semneze contractul cu Autoritatea Contractanta si sa-i reprezinte în toate relatiile cu Autoritatea Contractanta, în contextul implementarii proiectului.

Solicitantul trebuie sa se consulte regulat cu partenerii sai si sa-i informeze asupra tuturor aspectelor privind evolutia proiectului.

Toti partenerii trebuie sa primeasca copii ale rapoartelor – narative si financiare – înaintate Autoritatii Contractante.

Propunerile de modificari substantiale ale proiectului (de ex., activitati, parteneri etc.) trebuie sa fie consimtite de parteneri înainte de a fi trimise catre Autoritatea Contractanta. În cazul în care nu se poate ajunge la o întelegere, solicitantul trebuie sa informeze Autoritatea Contractanta cu privire la aceasta, atunci când înainteaza spre aprobare propunerea de modificare.

Atunci când Beneficiarul nu are sediul în tara în care proiectul se implementeaza, partenerii trebuie sa consimta înainte de finalizarea proiectului asupra unei distributii echitabile a echipamentelor, vehiculelor si bunurilor dobândite din finantarea nerambursabila UE, între partenerii locali sau beneficiarii finali ai proiectului.

În cazul în care unul dintre parteneri înregistreaza o datorie catre Autoritatea Contractanta, oricând intervine o astfel de situatie, aceleasi documente înaintate Autoritatii Contractante de catre solicitant vor trebui sa fie înaintate si de catre partenerul aflat în situatia mentionata, cat de curând posibil.

Am citit si aprobat continutul propunerii înaintate catre Autoritatea Contractanta. Ne angajam sa respectam principiile practicii unui bun parteneriat

Nume:

Organizatie:Functie:

Semnatura si stampila:

Data si locul:

IV. ASOCIAŢI AI SOLICITANTULUI CARE PARTICIPĂ LA PROIECT

DESCRIEREA ASOCIAŢILOR

Aceasta sectiune trebuie completata pentru fiecare organizatie asociata, tinând cont de prevederile sectiunii 2.1.2 a Ghidului Solicitantilor. Copiati acest tabel de câte ori aveti nevoie pentru a introduce informatii despre mai multi asociati

Asociat 1

Denumirea oficiala completa

(numele organizatiei)

Nationalitate

Statut juridic

Adresa oficiala

Persoana de contact

Nr. telefon

Nr. Fax

Adresa E-mail

Numar de angajati

Alte resurse relevante

Experienta în proiecte similare, relevanta pentru rolul în implementarea proiectului propus

Istoria cooperarii cu solicitantul

Rolul si implicarea în pregatirea proiectului propus

Rolul si implicarea în punerea în aplicare a proiectului propus

V. LISTA DE VERIFICARE

PHARE/2005/017-553.01.02/02 CONSOLIDAREA DEMOCRAŢIEI ÎN ROMÂNIA:

Componenta 2 – Democratie, drepturile omului, statul de drept, independenta justitiei si lupta împotriva coruptiei

DATE ADMINISTRATIVE

A se completa de catre solicitant

Numele solicitantului

Nationalitate

Numarul de înregistrare legal[8]

Statut legal[9]

Data înfiintarii organizatiei

Partener 1

Nume:

Nationalitate:

Statut legal:

Partener 2

Nume:

Nationalitate:

Statut legal:

Partener …

NB: adaugati câte o linie de tabel pentru fiecare partener

Nume:

Nationalitate:

Statut legal:

ÎNAINTE DE TRIMITEREA PROPUNERII, VĂ RUGĂM SĂ VERIFICAŢI DACĂ FIECARE DIN URMĂTOARELE COMPONENTE ESTE COMPLETĂ sI RESPECTĂ URMĂTOARELE CRITERII :

A se completa de catre solicitant

A se completa de catre Autoritatea Contractanta

Da

Nu

Yes

No

1. Formularul de cerere de finantare utilizat este în conformitate cu cel publicat în Cererea de proiecte.

2. Cererea este în format dactilografiat si este în limba româna.

3. Un exemplar original si 3 copii sunt incluse.

4. Un floppy disk sau un CD este inclus.

5. Fiecare partener a completat si a semnat o declaratie de parteneriat, iar aceste declaratii sunt incluse (daca este cazul).

6. Bugetul este prezentat în formatul cerut, este exprimat în € si este inclus.

7. Cadrul logic este completat si este inclus.

Durata proiectului este egala sau mai mica decât 10 luni (maximum permis).

10. Contributia ceruta este egala sau mai mare de 10.000 EURO(minimum permis)

11. Contributia ceruta este egala sau mai mica de 60.000 EURO (maximum permis)

12. Contributia ceruta este egala sau mai mica de 90 % din totalul costurilor eligibile (procentajul maximum permis)

14. Declaratia solicitantului a fost completata si semnata

Titlul Propunerii

VI. DECLARAŢIA SOLICITANTULUI

A. Solicitantul declara urmatoarele:

Detine surse de finantare, competenta profesionala si calificarile specificate în sectiunea 2.3 din Ghidul Solicitantului.

Se obliga sa respecte principiile principiile practicii unui bun parteneriat prevazute în sectiunea III.2 a cererii de finantare.

Este direct raspunzator pentru elaborarea si managementul proiectului cu partenerii sai si nu actioneaza ca intermediar

El si partenerii sai nu se încadreaza în nici una din categoriile (a) – (f) prezentate în sectiunea 2.1.1 (2) din Ghidul Solicitantului.

Daca va fi selectat, poate sa furnizeze imediat, la cerere, documentele suport mentionate la punctul 2.4 din Ghidul Solicitantului.

Daca Autoritatea Contractanta înregistreaza o situatie în care unul dintre parteneri are un debit nerambursat (catre Autoritatea Contractanta),  aceleasi documente înaintate Autoritatii Contractante de catre solicitant vor trebui sa fie înaintate si de catre partenerul aflat în situatia mentionata, cat de curând posibil.

În plus, solicitantul declara:

A se completa de catre solicitant

A se completa de catre Autoritatea Contractanta

Da

Nu

Da

Nu

1. Este eligibil în conformitate cu criteriile stabilite la punctul 2.1.1 din Ghidul Solicitantului.

2. Partenerul 1 este eligibil (în conformitate cu criteriile stabilite la punctul 2.1.2 din Ghid) (dupa caz)[10]

3. Partenerul 2 este eligibil (în conformitate cu criteriile stabilite la punctul 2.1.2 din Ghid) (dupa caz) [11]

4. Partenerul … este eligibil (în conformitate cu criteriile stabilite la punctul 2.1.2 din Ghid) (dupa caz) [12]

NB: Adaugati câte o linie de tabel pentru fiecare partener

B. SEMNĂTURA:

Subsemnatul, persoana responsabila pentru proiect din organizatia solicitanta, certific ca informatia furnizata în aceasta Declaratie este corecta.

Data: 

Nume:  Semnatura:

Functie:

VII. GRILA DE EVALUARE

DOAR PENTRU UZUL INTERN AL AUTORITĂŢII CONTRACTANTE

DA

NU

1. Termenul limita a fost respectat 

2. Cererea de finantare satisface toate criteriile mentionate în Lista de verificare (Sectiunea V din Cererea de finantare nerambursabila).

Verificarea listei de verificare a fost realizata de ……………………………………… la data de …………………………………………..

DECIZIA 1: Comitetul a decis sa recomande Pre-propunerea pentru evaluare dupa realizarea verificarii administrative.

(Daca nu, motivele vor fi înregistrate în Grila de verificare administrativa în CRIS si în raportul de verificare administrative în CRIS).

DECIZIA 2: Comitetul a aprobat Pre-propunerea si a decis sa realizeze evaluarea a întregii propuneri dupa selectarea celor mai bune Pre-propuneri. (Daca nu, motivele trebuie codificate în Grila de Evaluare a Pre-propunerii în CRIS – aceasta include fisa de evaluare pentru evaluatori si delegati, în Raportul de evaluare a pre-propunerilor si în scrisorile trimise solicitantilor.)

DA

NU

DECIZIA 3: A. Comitetul a recomandat propunerea pentru verificarea eligibilitatii dupa selectarea provizorie în topul propunerilor cu cele mai bune punctaje si care se încadreaza în pachetul financiar disponibil. (Daca nu, motivele trebuie codificate în Grila de evaluare în CRIS – aceasta include fisa de evaluare pentru experti si delegati, în Raportul de evaluare si în scrisorile trimise solicitantilor.)

B. Comitetul a recomandat propunerea pentru verificarea eligibilitatii dupa ce a fost pus pe lista de rezerve, în cazul în care oricare dintre propunerile selectate provizoriu nu îndeplineste criteriile de verificare a eligibilitatii, în conformitate cu topul propunerilor cu cele mai bune punctaje si care se încadreaza în pachetul financiar disponibil. (Daca nu, motivele trebuie codificate în Grila de evaluare în CRIS – aceasta include fisa de evaluare pentru experti si delegati, în Raportul de evaluare si în scrisorile trimise solicitantilor)

3. Documentele suport listate mai jos, înaintate conform Ghidului Solicitantului (Sectiunea 2.4), îndeplinesc toate criteriile de eligibilitate ale solicitantului si partenerilor acestuia (dupa caz).

a. Hotarârea judecatoreasca de înfiintare, definitiva si irevocabila, statutul, actul constitutiv sau documentele legale constitutive si, daca este cazul, toate documentele ulterioare/aditionale la statut, însotite de hotarârile judecatoresti definitive corepunzatoare pentru aplicant

b. Hotarârea judecatoreasca de înfiintare, definitiva si irevocabila, statutul, actul constitutiv sau documentele legale constitutive si, daca este cazul, toate documentele ulterioare/aditionale la statut, însotite de hotarârile judecatoresti definitive corepunzatoare pentru toti partenerii organizatii neguvernmentale non profit din România, documente statutare pentru organizatii neguvernamentale nonprofit cu sediul în orice alta tara Phare sau tara membra UE, respectiv documentele care atesta ca partenerul autoritate/institutie publica locala/nationala este o persoana juridica nonprofit constituita conform normelor in vigoare

c. Copia celor mai recente situatii financiare anuale ale solicitantului sau copia celei mai recente balante de verificare pentru organizatiile înfiintate în anul 2006.

d. Declaratia de impartialitate semnata si stampilata de solicitant si de partenerii sai care atesta faptul ca acestia nu se regasesc in situatii de conflict de interese mentionate la sectiune 2.1.1. (2) (g)

e. Declaratia privind contributia pentru organizatii partenere care contribuie la proiect cu o anumita suma

Verificarea listei de verificare a fost realizata de ……………………………………… La data de ……………………………………………..

DECIZIA 4: Comitetul a selectat propunerea pentru finantare dupa ce s-a verificat eligibilitatea în conformitate cu criteriile stipulate în Ghidul Solicitantului. (Daca nu, motivele trebuie codificate în Grila de evaluare în CRIS, în Raportul de evaluare a eligibilitatii si în scrisorile trimise solicitantilor.)“Grupuri tinta” sunt grupurile / entitatile care sunt afectate pozitiv în mod direct prin proiect, la nivelul scopului proiectului.

“Beneficiari finali” sunt cei care vor beneficia pe termen lung din proiect, la nivelul societatii sau sectorului în ansamblu.

Responsabilitati clare în implementarea proiectului trebuie prezentate. CV-uri indicând abilitatile si experienta coordonatorului de proiect si întregului personal din echipa de proiect (cunoscut la data înaintarii cererii de finantare) trebuie sa fie furnizate împreuna cu cererea de finantare.

Explicatii pot fi gasite la adresa https://europa.eu.int/comm/europeaid/qsm/documents/pcm_manual_2004_en.pdf

Va rugam sa aveti în vedere ca orice contributii în natura aduse de Beneficiar, de partenerii acestuia sau orice alta sursa, care trebuie mentionate separat în Sectiunea I.4 a Cererii de Finantare, nu reprezinta cheltuieli propriu-zise si nu sunt costuri eligibile. Acestea nu pot fi luate în considerare ca si cofinantare adusa de Beneficiar. (vezi Sectiunea 2.1.4 din Ghidul solicitantului).

Daca solicitantul a mai semnat un contract cu Comisia Europeana.

Daca nu este în una dintre tarile enumerate în sectiunea 2.1.1(1) a Ghidului, va rugam sa justificati locatia acestuia.

A se completa numai daca solicitantul a mai semnat un contract cu Comisia Europeana.

Ex. ONG, organism guvernamental, organizatie internationala …

Indicati “Nu este cazul” (NA) daca nu aveti partener.

Indicati “Nu este cazul” (NA) daca nu aveti partener.

Indicati “Nu este cazul” (NA) daca nu aveti partener.

Documentele trebuie furnizate în conformitate cu detaliile incluse la punctele 1 si 2 din Sectiunea 2.4 Documente Suport pentru Propunerile Selectate Provizoriu din Ghidul solicitantului

Documentele trebuie furnizate în conformitate cu detaliile incluse la punctele 1, 2, 3 si 4 din Sectiunea 2.4 Documente Suport pentru Propunerile Selectate Provizoriu din Ghidul solicitantului

Declaratiile trebuie semnate de persoanele fizice care au dreptul potrivit documentelor statutate sa reprezinte respectivele organizatii în relatia cu terte parti.


 [c1]Sunteti sigure? Eu nu stiu chestia asta!

Document Info


Accesari: 2126
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )