Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload


Propunere de politica publica


PROPUNERE DE POLITICA PUBLICA1.

Institutia initiatoare

Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile

2.

Formularea problemei

Strategia revizuita a UE de Dezvoltare Durabila pune un accent deosebit pe promovarea modelelor de productie si consum durabile, acesta fiind unul dintre cele 7 obiective majore ale strategiei. Schemele pentru sustinerea ecoachizitiilor (Green Public Procurement) si a ecotehnologiilor (ETAP) reprezinta instrumentele principale pentru realizarea acestui obiectiv. In Strategie se mentioneaza ca:

Statele Membre vor realiza procedee structurate pentru a impartasi cele mai bune practici si expertiza GPP, tinand cont de potentialul de a promova GPP la nivel local si regional.

Statele Membre vor spori eforturile pentru a promova si disemina inovatiile ecologice si sociale, prin implementarea Planului de Actiune privind Tehnologiile de Mediu (ETAP) de catre toate partile implicate, pentru a crea noi oportunitati economice si noi piete.

O data cu aderarea Romaniei la UE, devine necesar ca acestor domenii stabilite de Strategie sa li se acorde o importanta prioritara, pentru a putea recupera decalajul tehnologic si de know-how. MMDD ii revine responsabillitatea de a elabora si a coordona aplicarea atat a Planului National de Actiune pentru Achizitii Publice Verzi cat si a Foii de parcurs pentru implementarea ETAP.

Ecoachizitiile semnifica faptul ca achizitorii publici iau in considerare factorii de mediu atunci cand cumpara produse, servicii sau lucrari. De la construirea de cladiri eficiente din punct de vedere energetic, pana la cumpararea de vehicule cu emisii scazute si care sa functioneze pe baza de biocombustibili, de la achizitionarea de alimente organice, pana la instalarea de toalete cu consum scazut de apa, ecoachizitiile pot avea un impact urias in orientarea  pietei catre durabilitate.

Demersurile in domeniul promovarii ecoachizitiilor au inceput in primavara acestui an, printr-o serie de seminarii si conferinte care au introdus acest concept in Romania. In paralel, un grup de lucru format din reprezentanti ai  diverselor institutii cu interes in acest domeniu, si-a inceput activitatea pentru redactarea Planului National de Actiune pentru Achizitii Publice Verzi, Plan care se elaboreaza in urma cerintelor Comisiei Europene in acest sens (a se vedea Comunicarea CE privind Politica Integrata a Produselor din 2003).

„Tehnologiile de mediu” sunt acele tehnologii prin aplicarea carora se obtine un impact mai redus asupra mediului decat cel generat de tehnologiile alternative relevante existente pe piata. Definitia trebuie inteleasa intr-un sens mai larg, tehnologiile de mediu reprezentand cuprinzand si know-how, metode si proceduri, materiale si servicii, utilitati si sisteme manageriale si organizatorice.

Beneficiile aplicarii tehnologiilor de mediu constau, in general, intr-un mare potential de reducere a costurilor de operare si de crestere a productivitatii, prin aceasta contribuind la cresterea competitivitatii, ca urmare a reducerii consumului de materii prime si energie, a nivelului de emisii de substante poluante, precum si prin prevenirea generarii de deseuri. Tehnologiile de mediu se aplica in aproape toate sectoarele de activitate, utilizarea lor generand beneficii pe termen lung care depasesc cu mult costurile de investitie initiale si creeaza premisele reducerii externalitatilor de mediu generate de activitatile economice.

In 2006, a fost elaborata de catre un grup de lucru interministerial o prima varianta a Foii de parcurs pentru implementarea ETAP. Deoarece Romania, in calitate de Stat Membru UE si de membru in Grupul de Lucru la nivel inalt ETAP organizat de Comisia Europeana, trebuie sa transmita Comisiei Europene foaia de parcurs pentru implementarea Planului de actiune pentru tehnologii de mediu, in 2007 s-a considerat necesara revizuirea acestei prime variante a Foii de parcurs, in paralel cu utilizarea altor canale de comunicare pentru informarea beneficiarilor directi ai planului.

Avand in vedere ca promovarea tehnologiilor de mediu si a ecoachizitiilor reprezinta actiuni corelate, al caror impact separat poate fi marit prin coordonarea acestora, s-a considerat utila crearea unui sistem integrat pentru productie si consum durabile. Au fost identificate domenii de actiune prioritare pentru eco-achizitii si tehnologii de mediu, pentru sustinerea carora sunt necesare alocari de fonduri bugetare, atat din partea MMDD cat si din partea celorlalte institutii publice implicate.


3.

Denumirea politicii

Crearea si implementarea unui sistem national de productie si consum durabile

4.

Scop

Reducerea presiunii asupra mediului prin aplicarea instrumentelor de consum si productie durabile in toate sectoarele de activitate.

5.

Obiective generale/Obiective specifice

Ecoachizitii:

Obiective generale:

1. Imbunatatirea performantei de mediu a produselor si a productiei;

2. Ecologizarea administratiei publice – institutiile publice ofera un exemplu de buna practica restului societatii.

Obiective specifice:

1. promovarea si diseminarea informatiilor si bunelor practici in domeniul eco-achizitiilor;

2. stabilirea de criterii ecologice pentru 7-9 grupe de produse;

3. stabilirea de procente obligatorii de achizitii verzi pentru toate institutiile publice pentru anumite grupuri de servicii si produse.

ETAP:

Obiective generale:

- transferul eco-tehnologiilor din stadiul de cercetare, la disponibilitate pe piata;

- imbunatatirea conditiilor de piata pentru a favoriza aplicarea tehnologiilor de mediu - promovarea tehnologiilor de mediu la nivel global (prin colaborarea cu state terte si promovarea investitiilor straine).

Obiectivele specifice sunt incluse in Foaia de parcurs pentru implementarea Planului de actiune pentru tehnologii de mediu ETAP Romania.Beneficiari

Directi:

institutiile publice, prin ecologizarea achizitiilor sale si prin imbunatatirea imaginii;

operatorii economici – prin oportunitatea de afaceri reprezentata de investitia in produse ecologice si eco-tehnologii (avand in vedere avantajul competitiv reprezentat de aceste produse/tehnologii, prin reducerea consumului de resurse si imbunatatirea imaginii pe piata).

Indirecti:

comunitatea - prin preluarea bunelor practici de ecoachizitii, prin imbunatatirea mediului ca urmare a raspandirii pe scara larga a tehnologiilor nepoluante;

mediul (toate componentele acestuia, prin utilizarea durabila a resurselor si prin limitarea efectelor poluarii)


7.

Variante de solutionare

Varianta 1

Aceasta este varianta ce caracterizeaza situatia prezenta:

Lansarea Planului National de Actiune pentru Achizitii Publice Verzi si a Foii de parcurs pentru implementarea Planului de Actiune pentru tehnologii de mediu, fara un buget care sa asigure implementarea actiunilor si monitorizarea progreselor.

Aceste doua planuri se realizeaza in cadrul unor grupuri de lucru ce includ reprezentanti ai altor ministere si ai organizatiilor relevante. Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile este coordonatorul acestor initiative, dar responsabilitatea realizarii obiectivelor revine, dupa caz, si celorlalte institutii angrenate.

Impact 1

Aceasta varianta are avantajul ca nu angajeaza in nici un fel resursele bugetului de stat. Pe de alta parte, lipsa unui buget ar duce la serioase probleme de implementare ale acestor planuri, atat din punct de vedere al succesului in promovarea ecoachizitiilor si ecotehnologiilor, cat si din punctul de vedere al dezvoltarii de criterii ecologice pentru tehnologii, produse si servicii. Lipsa unui buget destinat instruirii si diseminarii de informatii va duce la situatia ca achizitorii nu vor avea informatii suficiente pentru a alege si cumpara produse si tehnologii nepoluante ecologice. In final, aceasta varianta nu poate contribui prea mult la un impact economic real, in sensul ca performanta de mediu a produselor si productiei nu se va imbunatati substantial. Nici impactul social si ecologic nu va fi semnificativ. In plus, nu vor exista resurse bugetare pentru monitorizarea si evaluarea progreselor. Asadar, desi aceasta varianta nu ar produce presiuni asupra bugetului, impactul va fi unul scazut, existand riscul ca obiectivele acestor planuri sa ramana la nivel declarativ.

Buget estimat 1


Ecoachizitii:

0 euro


ETAP: 0 euro


Total: 0 euro


(include munca managerilor publici din UPP, coordonatori ai acestor politici)8.


Varianta 2

Realizarea unui sistem national pentru productie si consum durabile, coordonat de Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile. Toate activitatile cuprinse in cele doua planuri majore (Foaia de parcurs ETAP si Planul de actiune pentru Achizitii Publice Verzi), precum si actiunile conexe, vor primi finantare prin bugetul MMDD.

Impact 2

Aceasta varianta pune bazele pentru o diseminare corespunzatoare a conceptelor de tehnologii, produse si servicii ecologice, si asigura instruirea achizitorilor publici si privati in acest domeniu, element esential pentru succesul politicilor in domeniul ecoachizitiilor si al tehnologiilor de mediu.

Succesul implementarii acestor politici in cadrul unui sistem va avea impact:

economic creste competitia si are loc o reducere a preturilor celor mai perfomante tehnologii, precum si a bunurilor si serviciilor ecologice (realizate cu impact minim asupra mediului). Achizitiile publice ecologice ofera stimulente industriei – in special intreprinderilor mici si mijlocii – sa dezvolte tehnologii „curate” si sa le promoveze pe piata.

Investitia initiala in aceste tipuri de produse (mai mare, comparativ cu alternativele ne-ecologice) duce pe termen mediu si lung la economii financiare si de resurse.

social

Ecoachizitiile imbunatatesc calitatea vietii – in special in cazul comunitatilor locale – si produc standarde de inalta calitate pentru produse si servicii care sunt recunoscute pe larg ca atare.

De asemenea, folosirea pe scara larga a tehnologiilor ecologice va duce la limitarea efectelor nocive asupra mediului in toate sectoarele de activitate (industrie, transporturi, constructii etc.), ceea ce se va reflecta in imbunatatirea starii de sanatate a celor ce lucreaza in aceste sectoare si a populatiei in general.

Faptul ca operatorii economici vor putea fi sprijiniti prin informatii actuale si consultanta de catre MMDD va duce la cresterea increderii in administratia publica si in politicile initiate de aceasta.

ecologic

Dat fiind ca ponderea achizitiilor publice reprezinta aproximativ 15% din PIB, impactul de mediu generat de achizitiile publice ecologice asupra mediului este semnificativ, obiectivele de mediu putand fi atinse multumita puterii financiare a autoritatilor publice.

Avand in vedere obligatiile de mediu ale Romaniei in calitate de stat membru UE, dezvoltarea tehnologiilor de mediu va fi de asemenea puternic impulsionata, cu impact pozitiv semnificativ asupra mediului.

Buget estimat 2

Buget 2008 – 2009:

Buget 2008

a. 3000 euro studiu  pentru determinarea produselor si serviciilor ecologice

b. 10.000 euro diseminare informatii ecoachizitii

c. 10.000 euro training ecoachizitii

d. 10.000 euro servicii consultanta pentru determinarea de criterii ecologice pentru produse si servicii

e. 2000 euro realizarea unui website ETAP Romania, ca instrument de lucru pentru toti factorii implicati in realizarea obiectivelor ETAP

f. 13.000 euro pentru actiuni de diseminare ETAP, inclusiv sustinerea participarii la targuri si expozitii nationale si internationale in domeniu

Total buget 2008:

48.000 euro


Buget 2009

- 10.000 euro consultanta pentru evaluarea ex-post a implementarii Foii de parcurs ETAP, incluzand formularea de recomandari pentru revizuirea acesteia

- 15.000 euro diseminare de informatii si instruire ecoachizitii si ETAP

Total buget 2009:

25.000 euro

BUGET TOTAL 2008-2009: 73.000 euro

9.


Varianta 3

Descentralizarea treptata a sistemului de productie si consum durabile, conform modelului britanic “Industrial symbiosis”.

Acest model presupune realizarea de centre regionale pentru transferul de bune practici in domeniul ecoachizitiilor si tehnologiilor de mediu. Aceste centre pot fi realizate folosindu-se infrastructura existenta, la nivelul Agentiilor Regionale pentru Protectia Mediului sau a Camerelor de Comert si Industrie teritoriale. Operatorii economici care doresc sa beneficieze de acest program se pot inscrie ca membri ai acestui program de “simbioza”, putand astfel avea acces la informatii, tehnologii care pot fi puse in comun, transfer de expertiza intre membrii programului, posibilitatea achizitionarii de materiale rezultate din fluxul de productie a unui operator in vederea utilizarii ca materie prima in alt flux de productie etc.

Acest program ar reuni expertiza de mediu din cadrul ARPM cu expertiza CCI locale, pentru a identifica si promova solutiile optime atat din punct de vedere economic, cat si pentru protectia mediului.

Impact 3

Pentru aceasta varianta se preconizeaza ca MMDD sa-si minimizeze rolul de promotor al achizitiilor ecologice si tehnologiilor pentru protectia mediului, transferand cea mai mare parte a responsabilitatii catre nivelul regional (ARPM-uri, ADR-uri, camere de comert si industrie etc.). MMDD ramane coordonatorul activitatii acestora.

Aceasta varianta poate fi de asemenea una de succes, ducand la acelasi tip de impact pozitiv descris in varianta de mai sus. Cu toate acestea, in acest moment, transferul de responsabilitate catre nivelul regional se poate realiza cu dificultate, din cauza structurii institutionale regionale fragile si a lipsei de cunostinte in acest domeniu.

Se va analiza posibilitatea implementarii unui program national de „simbioza industriala”. Conceperea si implementarea unui astfel de program, avand in vedere scara nationala si complexitatea domeniilor abordate, va presupune resurse financiare importante, de aceea se va studia posibilitatea accesarii de fonduri europene pentru sustinerea lansarii acestuia.

Pentru ca un astfel de program sa aiba succes, piata romaneasca pentru tehnologii de mediu si produse ecologice trebuie sa fie suficient de dezvoltata, iar operatorii economici si autoritatile administratiei publice educati si informati cu privire la beneficiile unei astfel de abordari. Poate fi o alternativa buna pe termen mediu si lung.

Buget estimat 3

Avand in vedere ca pentru primul program national de simbioza industriala, desfasurat in Marea Britanie, a fost alocata o suma de 9 milioane lire sterline pentru primii doi ani ai programului, ne asteptam ca implementarea acestei variante sa presupuna un efort bugetar considerabil.

Bugetul nu poate fi momentan estimat, fiind nevoie de studii de piata aprofundate care sa fundamenteze costul derularii unui astfel de program.

In Marea Britanie, pe langa fondurile publice, au fost angajate si resurse private in valoare de aprox. 66 milioane lire sterline. In prezent, programul nu mai are nevoie de sustinere publica, datorita implicarii masive a sectorului privat.

10

Procesul de consultare

Organizatii/institutii consultate

Eco-achizitii

- Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice

- Ministerul Economiei si Finantelor 

- Camera de Comert si Industrie 

Institutul Roman de Training

- firme de consultanta.

La viitoarele intalniri ale grupului de lucru vor fi convocati si alti actori interesati (patronate, asociatii de protectia consumatorului, alte ministere etc.)

ETAP

Ministerul Economiei si Finantelor (domeniul Economie)

Ministerul Internelor si Reformei Administrative

Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor

Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului

Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica

Administratia Fondului pentru Mediu

INCD ICIM

INCD ECOIND

Camera de Comert si Industrie a municipiului Bucuresti

Camera de Comert si Industrie a Romaniei

La consultari au fost invitate si Ministerul Economiei si Finantelor (domeniul Finante), Ministerul transporturilor si MIMMCTPL, care insa nu au dat curs invitatiei.


Rezultatul consultarii

Eco-achizitii

Planul National pentru Achizitii Publice Verzi este primul document de politica publica in acest domeniu. Consultarea pe acest document a fost initiata de curand. MMDD, ca minister coordonator, este in plin proces de primire de comentarii si observatii in acest sens din partea membrilor Grupului de lucru.

Comentarii si observatii primite:

este necesara atentie in intocmirea Planului, pentru ca autoritatile contractante se confrunta deja cu situatia ca pentru anumite proceduri se prezinta putini ofertanti. Noi conditii impuse ofertantilor ar putea micsora si mai mult numarul acestora;

- Planul sa fie etapizat, pornind de la crearea unor succese mici, a unei istorii de bune practici, care sa impulsioneze alte autoritati contractante sa urmeze calea achizitiilor durabile;

- crearea unei baze de date cu bune practici in domeniu;

- Planul de Actiune trebuie sa aiba un buget atasat;

- folosirea unor metode de calcul avansat in momentul in care se fac achizitii publice (de ex.  Life Cycle Assessment (LCA) – evaluarea ciclului de viata);

- prezentarea de modele pentru stabilirea standardelor ecologice pentru produse si servicii in alte tari (Marea Britanie) care ar putea fi folosite in Romania;

- elaborarea unui manual de proceduri pentru cele mai des cumparate tipuri de produse si servicii;

- aspecte legate de monitorizarea achizitiilor ecologice.

ETAP

A fost revizuita prima varianta a Foii de parcurs pentru implementarea Planului de actiune pentru tehnologii de mediu, elaborata de MMDD in 2006.

Varianta revizuita a Foii de parcurs ETAP Romania a fost publicata pe site-ul MMDD in data de 13 august 2007.

Linkul va fi afisat si pe site-urile altor institutii/organizatii din Grupul de lucru ETAP.

Dupa finalizarea perioadei de consultare publica, Foaia de parcurs nationala va fi tradusa si transmisa Comisiei Europene.

In paralel, aceasta va intra in circuitul de avizare inter-ministeriala, in vederea adoptarii prin Hotarare de Guvern pana la sfarsitul anului 2007.


11.

Varianta de solutionare recomandata


Varianta 2

Prezentarea variantei

Realizarea unui sistem national pentru productie si consum durabile, coordonat de Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile. Toate activitatile cuprinse in cele doua planuri majore (Foaia de parcurs ETAP si Planul de actiune pentru Achizitii Publice Verzi), precum si actiunile conexe, vor primi finantare prin bugetul MMDD.

Beneficii:

Aceasta varianta pune bazele pentru o diseminare corespunzatoare a conceptelor de tehnologii, produse si servicii ecologice si asigura instruirea achizitorilor publici si privati in acest domeniu, element esential pentru succesul politicilor in domeniul ecoachizitiilor si tehnologiilor de mediu.

Beneficii economice:

Creste competitia si are loc o reducere a preturilor celor mai perfomante tehnologii, precum si a bunurilor si serviciilor ecologice.

Investitia initiala in aceste tipuri de produse (mai mare, comparativ cu alternativele ne-ecologice) duce pe termen mediu si lung la economii financiare si de resurse.

Beneficii in plan social

Ecoachizitiile imbunatatesc calitatea vietii – in special in cazul comunitatilor locale – si produc standarde de inalta calitate pentru produse si servicii care sunt recunoscute pe larg ca atare.

De asemenea, folosirea pe scara larga a tehnologiilor ecologice se va reflecta in imbunatatirea starii de sanatate a celor ce lucreaza in aceste sectoare si a populatiei in general.

Faptul ca operatorii economici vor putea fi sprijiniti prin informatii actuale si consultanta de catre MMDD va duce la cresterea increderii in administratia publica si in politicile initiate de aceasta.

Beneficii asupra mediului

Avand in vedere ca ponderea achizitiilor publice reprezinta aproximativ 15%  din PIB, impactul de mediu generat de achizitiile publice ecologice asupra mediului este semnificativ, obiectivele de mediu putand fi atinse multumita puterii financiare a autoritatilor publice.

Dezvoltarea tehnologiilor de mediu va fi de asemenea  puternic impulsionata, cu impact pozitiv semnificativ asupra mediului.


Riscuri:

- aceasta varianta presupune buna cooperare si implicare a tuturor institutiilor publice in efortul de ecologizare a achizitiilor publice. Daca aceste elemente lipsesc, succesul acestei variante este discutabil. De asemenea, dezvoltarea tehnologiilor de mediu presupune implicarea activa a sectorului privat. Interesul acestuia trebuie stimulat puternic, dar nu se poate estima in ce masura acest lucru se va realiza;

- Ambele componente ale acestei politici au nevoie de sisteme atente de monitorizare, ce trebuie dezvoltate impreuna cu ceilalti parteneri. In absenta unui asemenea sistem, este foarte dificil de cuantificat care este impactul implementarii acestor politici;

- beneficiile acestei politici devin vizibile dupa o perioada relativ lunga de timp.Termene preconizate de realizare

Eco-achizitii

Planul National de Actiune pentru Achizitii Publice Verzi se preconizeaza a fi adoptat prin Hotarare de Guvern in primavara anului 2008 (termen orientativ: 31.03.2008)

Implementarea sa incepe in 2008 si continua pana in 2013, astfel:

20082009

- construirea de criterii ecologice pentru anumite grupe de produse si servicii

studiu pentru determinarea produselor si serviciilor ecologice

- diseminarea conceptului de ecoachizitii

- training privind ecoachizitiile

2010 - 2013

- monitorizare ecoachizitii

- construirea de criterii ecologice pentru alte grupe de produse si servicii

- diseminarea conceptului de ecoachizitii

- training privind ecoachizitiile

ETAP

Foaia de parcurs pentru implementarea ETAP Romania va fi supusa dezbaterii publice incepand cu 13.08.2007, iar dupa finalizarea consultarii on-line (15.09.2007), va intra in circuitul de avizare interministeriala in vederea aprobarii prin HG (31.12.2007). Implementarea foii de parcurs va incepe in 2008, dar unele actiuni au fost deja initiate. Implementarea se va derula pe o perioada de doi ani, dupa care va fi evaluata si revizuita, pe baza rezultatelor evaluarii.

Lista actiunilor de implementare ETAP Romania 2007 – 2009 cuprinde:

1.     Dezvoltarea unei baze de date cu rezultate ale activitatii de cercetare-dezvoltare referitoare la tehnologiile de mediu care pot fi aplicate rapid si la costuri minime pentru a rezolva problemele stringente ale operatorilor economici (in functie de aprobarea alocarii bugetare, baza de date se preconizeaza a fi lansata in iunie 2008);

2.     dezvoltarea unei baze de date cu activitatile relevante desfasurate de operatorii economici in domeniul tehnologiilor de mediu (iunie 2008) si realizarea unei legaturi web cu Agentia Europeana de Mediu, in vederea incarcarii automate cu date a bazei Environmental Technology Atlas;

3.     dezvoltarea unui website complex, bilingv, destinat promovarii ETAP Romania (martie 2008);

4.     contractarea de consultanta pentru evaluarea ex-post a implementarii Foii de parcurs (1 ianuarie 2009);

5.     Realizarea de activitati de informare si instruire a operatorilor economici implicati in realizarea obiectivelor ETAP (seminarii TAIEX; seminarii, conferinte, participari la targuri si expozitii de profil etc.) pe toata durata acestei perioade.


Indicatori de performanta

Ecoachizitii

numar de criterii ecologice pentru servicii si produse adoptate;

numar si valoare ecoachizitii la nivel national;

numar persoane instruite in domeniul eco-achizitiilor;

numar seminarii, conferinte etc., organizate pe aceasta tematica;

numar de brosuri, manuale, proceduri editate pe tema ecoachizitiilor;

impactul ecoachizitiilor asupra mediului (indicatorii aferenti vor fi stabiliti ulterior).


ETAP

realizarea unui website Eco-inovare pentru un viitor durabil;

numar operatori economici inscrisi in baza de date;

la care se adauga indicatorii prevazuti in Anexa la Foaia de parcurs ETAP, precum si indicatorii pentru programele Parteneriate in domenii prioritare (subprogram Mediu) si


Grupuri vizate:

- toate institutiile publice (ministere, primarii, regii autonome, institute etc.); - institutii de cercetare;

- producatori si distribuitori autohtoni si europeni de bunuri, servicii si tehnologii ecologice;

- reprezentanti ai mediului de afaceri (asociatii patronale si profesionale, camere de comert si industrie);

- institute de training.Inovare din cadrul PNCDI 2007-2013.

Buget 2008-2009:

73.000 euroPlanul de actiuni 2008 – 2009


Activitate necesara implementarii

Termen de realizare

Responsabil

Buget

Rezultate

Raport de monitorizare

Raport de evaluare

1. Adoptarea prin HG a Foii de parcurs pentru implementarea ETAP Romania

31 decembrie 2007

Guvernul Romaniei

0 euro

HG pentru aprobarea Foii de parcurs pt. implementarea ETAP Romania

anual

31 decembrie 2009

2. Elaborarea Planului National de Actiune pentru Achizitii Publice Verzi (PNAPV)

31 ianuarie 2008

MMDD (coordonator al grupului de lucru)

0 euro

PNAPV3. Adoptarea prin HG a PNAPV

30 aprilie 2008

Guvernul Romaniei

0 euro

HG pentru aprobarea PNAPV

anual

30 aprilie 2010

4. Construirea de criterii ecologice pentru anumite grupe de produse si servicii

aprilie 2008 – martie 2009

MMDD

10.000 euro

Criterii ecologice stabilite


anual

5. Studiu  pentru determinarea produselor si serviciilor ecologice

Noiembrie 2008

MMDD

3.000 euro

Cunoasterea pietei pentru produse si servicii ecologice6. Diseminarea conceptului de achizitii publice verzi

permanent

MMDD, ANRMAP, alti membri ai grupului de lucru

15.000 euro

Nr. achizitori publici informati

Cresterea cantitatii de produse si servicii ecologice cumparate

anual

31 decembrie 2009

7. training privind APV

Permanent

MMDD, institute de training

15.000 euro

Nr. achizitori publici instruiti


31 decembrie 2009

8. Dezvoltarea unei baze de date cu rezultate ale activitatii de cercetare-dezvoltare referitoare la tehnologiile de mediu care pot fi aplicate rapid si la costuri minime (in functie de aprobarea alocarii bugetare, baza de date se preconizeaza a fi lansata in iunie 2008);

Iunie 2008

MMDD

3000 euro

Baza de date accesibila tuturor factorilor interesati prin intermediul website-ului ETAP, cu diferite niveluri de acces, in functie de complexitatea informatiilor cautate

permanent

anual

9. Dezvoltarea unei baze de date cu activitatile relevante desfasurate de operatorii economici in domeniul tehnologiilor de mediu (iunie 2008) si realizarea unei legaturi web cu Agentia Europeana de Mediu, in vederea incarcarii automate cu date a bazei Environmental Technology Atlas;

Iunie 2008

MMDD

3000 euro

Baza de date accesibila tuturor factorilor interesati prin intermediul website-ului ETAP, cu diferite nivelulri de acces, in functie de complexitatea informatiilor cautate

permanent

anual

10. dezvoltarea unui website complex, bilingv, destinat promovarii ETAP Romania (martie 2008);

Martie 2008

MMDD

2000 euro

Operatorii economici interesati de aplicarea tehnologiilor de mediu

permanent

anual

11. evaluarea ex-post a implementarii Foii de parcurs ETAP;

1 ianuarie 2009 (contractarea de consultanta)

15 septembrie 2009 (raport evaluare ex-post)

MMDD (prin consultanti)

10.000 euro

Evaluarea rezultatelor actiunilor din Foaia de parcurs ETAP, precum si formularea de recomandari pentru revizuirea acesteia12. Realizarea de activitati de informare si instruire  a operatorilor economici implicati in realizarea obiectivelor ETAP (seminarii TAIEX; seminarii, conferinte, participari la targuri si expozitii de profil etc.) pe toata durata acestei perioade.

permanent

MMDD, CCIB, CCIR, alti membri ai Grupului de lucru ETAP

12.000 euro


anual

august 2009Document Info


Accesari: 322
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )