Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
ACTIONARI ELECTRICE

tehnica mecanica
ACŢIONĂRI ELECTRICE


Definitie, structura SAEUn SAE reprezinta un sistem de conversie a energiei electrice în energie mecanica care asigura controlul pe calea electrica a energiei mecanice obtinute si a parametrilor sai.

Se disting 3 structuri de baza:

I.           elementare sau clasice;

II.        automatizate;

III.     complex automatizate.

(def. sistemului prin sistem se întelege un ansamblu de elemente fizice interconectate, servind unui scop functional comun si în care fenomenele ce se petrec respecta principiul cauzalitatii)

DA - dispozitiv de alimentare cu energie electrica

IP - întrerupator de putere

ER - element de reglare

MR - Motor electric

OT (TM) - organ de transmisie (transmisie mecanica)

ML - mas. de lucru

DP - dispozitiv de protectie

y , y - marimi de comanda

x , x - marimi de masurat, afisat ...

actionarile electrice individuale fara pretentii deosebite cu privire la pornire, reglarea turatiei si frânarea MEA.

x , x , x - marimi masurate

o unitate de prelucrare a informatiei algoritm de comanda sau reglare

D k - S.A.E. II

F ...Fm - automatica grupului de functii


mP.


S.A.E.

- alegerea motorului el. cu com.

- determ. puterii

- verificarea

- stabilirea vitezei

- stabilirea iopt.

- stabilirea sistemelor optime de frânare

- stabilirea metodelor celor mai potrivite de reglare a vitezei

- stabilirea schemei de comanda a SAE

- C. m a ML se întelege Mr (util si de frecari) f(r, a, x....)


Prin regim de funct. a ML se întelege modul de variatie în timp a lui Mr

C. m. si r de functionare ale MEA.

Prin c. m. a MEA n = f(M)

C. m. clasificate: - dupa parametrii electrici ai motorului;

- dupa modul de variatie a turatiei mot. functie de cuplul de pe arborele sau

- c. m. naturala

- c. m. artificiala

Dupa modul de variatie a vitezei: - suprarigide sau sincron

rigide

semirigide (semimoi)

moi

gradul de rigiditate:

d suprarigide

d rigide

10 < d semirigide

d > 20% moi

Orice MEA motor sau generator


Fr.:

fr. reostatica (dinamica);

fr. c. i. sau contra curent;

fr. cu recuperare de energie.


C. M. si R. F. ale M. E. de c.c. cu excitatie derivatie

C. M. naturala

U = E + IRa

unde:

E t.c.e.m. în indusul motorului

Ra rezistenta proprie a circ. ind. mot.

I curentul de     sarcina a motorului

unde ke si Ce constante ale motorului

p - nr. de perechi de poli

a - nr. de perechi de cai de curent

N - nr. de conductoare active ale indusului mot.

f - flux ct.

sau

Ţinând cont ca:

rezulta, în final c.m. naturala

Obs.: în SI flux Wb (weberi), iar în

MkfSA Mx (maxwell)

dar:    si,

pt. M = 0 (si frecari, si util)n - viteza de mers în gol ideal

Pt. n = 0 - la pornire:

Mp - cuplul de pornire al mot. pe c.m.n.

(mare)

n = f(M) - dependenta liniara c.m.n. dreapta

Trasarea expr. c.m. din datele nominale

2 pct. si

Pt.


Pt. B M = 0 si

din datele nominale:

Revenind la expr. c.m.n.

caderea de viteza M

Obs.:

si

C.M. artificiala

Din

. C.m.a. f(U)

Apar doua aspecte: - separata

- derivatie

( ~ ) la excit. separata U modifica direct proportional "n


în cazul excit. derivatie U alim. influenteaza atât "n " la numarator cât si f la numitor

la excit. derivatie:

U n ; iex dar nu influenteaza f (curba de magnetizare)


daca U n , iar iex f c.m. artificiale mai moi la U fata de cele de la excit. sep.

C.m.a. f(R)

R Dn - familii de caracteristici care trec toate prin n si panta din ce în ce mai cazatoare cu lui R


3. C.m.a. obtinute prin modificarea fluxului inductor.

Din
REGIMURILE DE FRÂNARE ALE MEA DE c.c. CU EXCITAŢIE DERIVAŢIE (SEPARATĂ)

regimul de frânare cu recuperare;

regimul de frânare dinamica (reostatica);

regimul de frânare prin c. i. (cu contracurent).

Regimul de frânare cu recuperare.

Pt. deci cuplu de frânare.la U'<Ual "3" c.m.a.
Regimul de frânare dinamica

Din expr. analitica


Cu cât cu atât .


Regimul de frânare prin c.i.

cu inv. polaritatii tens. de alimentare;

fara inv. polaritatii tens. de alimentare si introducerea în circ. rotoric a unei (suficient de mari).

a)    fara inv. polaritatii

Din:

pentru n < 0 (n')

este necesar ca

Din:

pt. n = 0

Iar: (am pus conditia )

b)    fr. prin c.i. prin inv. polaritatii

Expresia analitica devine: .

Deci dar

C. m. speciale ale m. d. de c.c. obt. prin suntarea ind.

- rigiditate buna si la viteze mici


Id - independent de sarcina motoruluicaract. mec. de rigiditate < decât c.m.n.


Din Kirchhoff:


Ex. = ct. E = Cen. Pt. expr. c.m.s., n = f(Ia vom elimina din ec. de mai sus Ia si Id. In final

.

Notam

cadere de viteza

c.m.s. sunt caracterizate prin:

- viteza de mers în gol ideal kn < fata de c.m.n.;

- rigiditate mai mica fata de c.m.n.


însa rigiditatea c.m.s. obt. prin suntarea ind. este mai buna decât a c.m.a f(R)

Ra Dn ~ Ra

Ra + Rs Dn ~ Ra + Rs

Ra + kRs Dn ~ Ra + kRs

Pt. o aceeasi încarcare cu cât

va fi < 1 turatia ideala (la gol) a motorului de c.c. va fi mai mica, iar rigiditatea c.m.s. va fi mai buna.

stabilitate buna pe 1, 3, 2

s-a mentionat ca atât viteza de mers în gol, cât si rigiditatea c.m.s. depind de valoarea lui "k" pt. diverse valori ale lui Rs si Rd c.m.s. de pante si viteze de mers în gol ideal definite.

vom analiza pe rând influenta lui Rs si Rd familii de caracteristici m. s. obt prin suntarea ind.

Din examinarea relatiei:

2 familii de c.m.s.

Astfel, pentru Rd = ct. si dând diferite valori rezistentei Rs o familie de c.m.s. concurente într-un singur punct.

pt. Rs c.m.n. punct de intersectie a familiilor de c.m.s. se va gasi pe c.m.n.

intersectând c.m.n.:

în care Rs = ct. si Rs variabil coordonatele punctului de intersectie
"A
i" si oricare ar fi Rs pct. de intersectie ramâne neschimbat, deoarece coordonatele lui "Ai" va depinde de "Rs". La limita pentru Rs c.m.s. trece prin "0" si "Ai

c.m.s. pt. Rs = variabil si Rd = ct. sunt cuprinse între cele 2 limite: Rs = 0 si
R
s

pt. un alt Rd un alt punct "Ai". Cu cât Rd este mai mare rigiditatea mai mica.Pt. Rs = ct. si Rd = varibil, la limita, când Rd = 0 expresia c.m.s. devine:

c.m. cu c.m.n. si care trece prin origine.

- Pt. Rs = ct. si Rd variabil, coordonatele acestui punct rezulta din rezolvarea sistemului de ecuatii format din: (ec. anterioara)nu depind de Rd deci oricare ar fi valoarea lui Rd, punctul de intersectie "Bi" ramâne acelasi, dar depinde de valoarea lui Rs. Cu cât Rs >> "Bi" mai apropiat de ordonata, rigiditate <.

Din valoarea maxima a acestei viteze nu poate depasi "U " pe c.m.n. si tinde spre ea când Rd familii de c.m.s. între Rd la c.m.n. prin "0" si Rd , prin "n " pe c.m.n. si prin "Bi

Cu cât Rs este mai mic "Bi" departe de ordonata si c.m.s. mai rigide.

Variind simultan Rs si Rd o infinitate de caracteristici si deci un reglaj al vitezei motorului.

Gama de reglare comparabil cu cea obtinuta cu R în indus

un reglaj fie de viteza, fie din Rd, fie cu Rs

sensul reglarii vitezei este descrescator;

functionare stabila;

performante energetice <<.

C.M. si R.F. ale motoarelor de c.c. cu excitatie în serie

C.m. naturala


f aI - pe portiunea liniara a caracteristici de magnetizare

(valabil doar pentru M << Mn) pt. M > Mn erori mari


Din: cu Ra, rezist. totala, ind. si ex. .

Dar: adica .

Deci , de unde:

.

M

  exp. c.m.n. a mot. serie

pt. M = 0 n

Din n = 0I f. mare.


- productivitate

- autoregulator de viteza

- securitate

I%
n
m

C.M. univ.


din caracteristicile grafice sau tabelar, date nominale ale mot. plus relatia:

c.m.n.

imposibila dat. lui a

De ex.: si nn = 1000 r/min

Deci pt. c.m.n.: mai întâi din

I[A]
n[r/min]
M[Nm]

cu datele de mai sus c.m.n.

c.m.n. a mot. cu excit. mixta se traseaza de asemenea plecând de la c.m. univ. + date nom.


Caract. mec. limita a mot. de c.c. cu excitatie serie

Din analiza lui "a" din f aI, se defineste c.m. lim. ca fiind c.m. tot. pentru cazul teoretic când Ra = 0, caz fictiv ipotetic, imposibil de realizat.

Din: cu Ra

sau si la fel, cazul real

deci: sau .

Din relatiile ant. .

Din: si c.m.n.

c.m.l. este situata deasupra c.m.n.

c.m.l. mai apropiata de c.m.n. la sarcini mici

c.m.l. mai departata de c.m.n. pt. cupluri mari

Din c.m.l. si cu relatia , se poate trasa c.m.n. si de asemenea c.m.a. obt. fie prin modificarea tens. de alimentare "U" fie prin introd. unei "Rsupl " în circ. mot.

C.M. ARTIFICIALE si a f(f

a). C.m.a. obt. f(U)

- pt. Mr = ct. n ~ U

- din ecuatia echilibrului de tensiune

dar Ra << kean

c.m.a. sunt paralele cu c.m.n. situate deasupra sau dedesubtul c.m.n.

- trasarea c.m.a. obt prin modificarea tens. de alimentare pot fi trasate plecând tot de la c.m.l.


b) C.m.a. obt. f(R)

- la fel ca la mcc cu excit derivatie, rigiditatea lor cu Rsupl introdusa.

c)     C.m.a. obt. prin modificarea fluxului inductor

suntarea circuitului inductor

din legile lui Kirchoff:

,

unde Ri + Re = Ra

eliminând pe Ie si Id din aceste relatii:

de unde:

dar
c.m.a. se departeaza de c.m.n. cu cât Rd în comparatie cu Re

Reg. de frânare ale mcc cu excit. serie

nu este posibil obt. reg. de frânare cu recuperare (doar în conditii speciale). Vom discuta:

o       reg. de frânare dinamica;

o       reg. de frânare prin c.i.

a)    Reg. de frânare dinamica

decuplarea motorului de la retea si cuplarea pe Rf

decuplarea ind. si cuplarea pe Rf, ex. ramânând cuplata

din: , dar

f

dar

cu datele anterioare si calculele pt. c.m.l.

n = f(M) la frânare;

cu cât Rf la acelasi cuplu Mf n

n f Mf , deci la viteze mici, Mf


inversarea polaritatii circ. inductor

fr. dinamica putin folosita

este folosita a 2-a metodala f - ct. Mcc cu excitatie derivatie
b)    Reg. de frânare prin c.i.

cu introducerea de Rci suficient de mari

a 2-a metoda nu este folosita

pt. oprire:

pt. I = In- Rg. de fr. c.i. prin inv. polaritatii nu se foloseste: complicatii nejustificate de avantaje deosebite.

Document Info


Accesari: 3985
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2023 )