Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
Antemasuratoare

tehnica mecanica
Antemasuratoare

Proiectant: -proiect propriu zis; liste cu cantitatile de lucrari; extrase de resurse- materiale, forta de munca, utilaje. Antemasuratoare= piesa in care se calculeaza cantitatile de lucrari Qi pe articole de deviz. Etape 1)Studiul proiect 2) Lista de lucrari in ordine tehnologica 3) alegerea tehnologiilor de executie(memoriu tehnol.) 4)incadrarea lucrarilor in IND-uri, 5)Compl4etatrea listei cu lucrari cu art noi
EX a)Lista lucrarii B 50 in fundatii IND: CA01B1- turnare beton in fundatii Voi completa cu : 1 art de preparare beton CZ-preparare beton B50 si un articol de transport cu autoag la 20 Km b)Armaturi : 1 art CC-montarea armaturii, 1art CZ..-confectionarea arm in atelier, 1 art TRA.. transport arm pe dist c) Prefabricate de beton 3art: -CP montare grinzi pref –procurarea grinzi pref ;Tra- transport gr pref. d) Terasamente- pamant sapat si depozitat pe mal Obs pt pam excedentar tr la 10Km; TRB-tr cu roaba e) cofraje: cofraje +grinzi Obs pt plansee cu grinzi 1 art in plus: sustineri-popi+grinzisi schele metalice f) zidarii si tencuieli *H<=5m --.cu schele pe capre *H.5m : 1art de zidarie, 1art schela g)cofraje metalice, schele, esafodake metalice: 3 art *cofraj metalic – montaj-demon. *folosire cofraj *art de trans set cofraj h) macarale *folosire macara *trans l 646f513g a santier *montare-dem. Macarale

Calc cantit lucr pe art deviz Reguli:*toate cotele se iau in m,cu 2 zecimale *in calcule apar numai cote de pe planse *in calc apar si cifre fara zecimala * la zidarii se calc vol fara a tine seama de goluri

Extrase de resurse : mat, forte munca, utilaje, transp pt fiecare antemas. Etape: 1.Fise colectoare 2.Liste de resurse reluare a totalurilor. Ex pt 1 tab I nr art I Denumire art deviz I UM I Cantit art Q I ciment (CS,CT) I nisip I pietris I ;CT=CsxQi ; Obs La forta de m totalul se face pe meserii, la util pe tipul de util; Extrasul de resurse e necesar pt : *preturi se achizitioneaza *total materiale necesare.


Preturi unit pe art deviz Pui Pret lucr constr= ∑ Qi x Pui; Pui= CSj x PUj –se calc pt fiecare art A)Preturi unitare pt mat *Circuitul mat de constr 1 F(furnizor) DC DOb 2) Flocal Dob; 3) Engros DOb *Cheltuieli cu matfirmei –cump (pret loco furniz) –transpCF –transp auto –manipulari man –manip mec.

Comp. pret loco-ob se face cu scenariu pt fiecvare material 1. Pret loco-furnizor din contracte 2. transp CF din facturi vechi pt diverse transp 3. transp auto se calc. Se cunosc la Serv Mecanizare tarife de inchiriere pt mijlc de transp( tarif lei/km= comb, piese, si lei/ora (sal mec, sofer amort mijl transp) Se cunosc *tip mijl tr autocam *dist tr. D(Km) *calit drumului. Etape calc.a) t[ore]= timpul de cursa=2D/vm +t inc,desc si formalitati b) Pret (lei/ora)= / qv x K cap qv= cap veh Kcap= coef de util a cap<1 ; 4) Manipulare (inc desc) Pr manip= Nr ore munca din norma xSalariu brut munc. 5) Manip mecanice idem4

B) Pret unit la manopera lei/ora munca Varianta 1 se calc un pret mediu ponderat pe firma P(lei/ora)= / mun total. Obs Pretul se stabileste separat-medii ponderate pt mun calif, necalif Varianta2 Salariu orar brut diferentiat pe categ de calif

C) Pret pe ora de funct a util. P= th/k +c1+ ( c2+c3+c4) /OFE—ore de funct efect .Cheltuieli cu util firmei c1=c comb; c3=mont dem c4 sal mec ; k= ore funt ef/ore progr= OFE/ OP PUi se calc pe 4 comp { *mat pret loco-furn. *manopera ( *din IND* manip manuale) *utilaje (*din IND *m mec) * transp ( cf si auto)

C) Pret pe ora de funct a util CSj x PUj PUi { mat(pr loco f-tva),*manop(sal orare brute) *util(pret ora de funct). *transp (cf+auto) Obs :La manopera *m loco-ob*m inc-desc la utilaje: *loco-ob *manip mecan.


Devizul pe categ de lucr se face pe parti de obiect :*D1 Infras. D2 Supras. D3 Inchideri D4 Acoperis D5 Compart. Deviz pe categ lucr:= Qi(din Antemas.) x PUi + alte chel. EX Deviz pt categ de lucr: Supras Tabel I Nr art I Art de deviz I Qi I Pui a)mat b) manop c) util d) transp I Preturi pe art de deviz : I M (3) x (4a)I m I U I Tr I Total I Total chel directe pe art deviz M m U t T + alte linii cu : Alte chel dir: CAS cu P1‰m I –fond somaj I –fond handicapati I asigurare sanatate I Diverse sporuri la manop : de santier; subter.; de cond grele de munca I Total 2 Chel directe : Mo mo Uo to To I Cheltuieli indirecte = p8‰ To I Profit = p9‰( To+p8To) I Total fara TVA =To( 1+p8 +p9) I TVA I Total cu TVA . Lipsesc chel cu amenajari care se recup astfel: *lucr mari deviz separat *lucr mici se plat ca un procent din To

Actualizari preturi in ctii Contr de exec. Se fac la pret ferm dar inflatia decontari lunarecu preturi actualizate. *Se face situatie lunara de lucrari Mo4 mo4 Uo4 to4 To4 valori cu pret “0” *Se calc Ka –coef de actual unic aplicat la total fara TVA: - se calc coef de infl pt cele 4 categ a) material K1=M4 calc cu pret zi / Mo4 – b) manopera K2= S4/So publ in Instit Nat de Statistica c,d) util, transp K3=K4= 0.8C4/Co + 0.2S4/So *Se calc coef de pondere in To : a1=Mo4/To4….a2 a3 a4 Ka4= a1K1+….+a4K4 Obs Variata simplif: Ka4= E4 /Eo (lei/Euro)

B) Utilizarea NT Obiect- Parti de obiect- Elem de constr- Art de deviz –Procese elem: NT NTG NTC NTGl; Utiliz: b1) Estimarea eficientei muncii unei echipe echipa= Qi x NTi / Total ore efctiv lucrate, unde Qi-cantit lucrate daca>1 bine b2) Salarizarea in natura a muncii :* regie *acord Regie: Slunar mun= Nr ore x S tarif orar

Acord colectiv Se realiz la sf lunii suma de plata Ex: Tencuiala driscuita 2cm la tavan 800mp x PUi=.. –Zidarie 200mp x PUi=… -Transp caram cu tomb la 30m 120tone x PUi =… ; Total ; -Repart sums pe mun f de calificare si nr ore efectiv lucr


B3) In programarea lucrarilor Problema 1 Se cunosc cantit de lucrQi si nr de zile ti Se cere Nmi- nr de muncitori Nmi= Qi x Nti / ti x 8 = total ore munca necesare/ total ore un mun trebuie repartizat pe categ de calif Problema2 Ip: Qi ,Nmi ; ti=? ti= Qi xNTi / 8 Nmi x pi ( indice de realiz a normei)

B4) Compunerea normelor- elab unor norme pt procese complexe pornind de la norme cunosc pt pr compl NT NTG NTC NTGl pt calc sumei de plata pe fiecare echipa Metode de comp: 1)Metoda coef de echiv Nti NTG NTG= Ki x Nti Ex: NTG pt exec 1mc beton B 50 la fundare Etape: * Elab o macheta a cond de lucru *Stabilire procese componente –Preparare B50 cu betoniera 100- transp bet cu roaba la 20m –Turnare B50 in fund *Scoatere Nti din carti de norme –prep Q1=.. NT1=.. ….*Elab NTG= 1.008 x Nt1 + 2.4 NT2 + 1 NT3 iar PUG analog

2) Met volumului global de manopera Nti NTC sau NTGl EX: Pt o echipa de zidari care exec 5 tipuri de ziduri la o clad *zid caram plina Q1 *zid. Cu goluri ….Q5 *Transp caram Q6 Transp mortar Q7 *Exec schela pe capre Q8 ; NTC= (Q1xNT1+ .Q8xNT8.) / Q1+ Q5 ; Puc= QixPUi / Q1+..Q5C)mat *norma de consum f m *n de cons util. Este indicat a se folosi carti de norme de munca in locul IND pt ca norma de deviz e mai putin precisaD) Elab norme NT *pt lucr noi ( mat noi * procedee the noi ) *folos NT exist d1) Structura NT Ziua de munca: a) T munca prod : Tpi pregatiri si inche Top timp operativ Tdl deservire loc mnca b) T m nepr : Tir intr reg Tmn munca nepr Tinr intrerup nereg d2) Met stiintifica de elab norme munca EX: Etape * preg birou *preg de teren *efec masuratori *prelucr masuratori *calc NT 1)Preg de borou :*macheta organizarii loc munca * descomp proces de munca in operatii in ordine cronol EX: 1trasare axelor UM 1 buc 2) montare profile sustinere UM ml 3)montare placi rigips pe fata 1 UM mp 4) montare izolatie mp 5) mont placi rigips pe fata 2 mp 6) rostuire ml * stabilire nr de masuratori *preg formulare de inreg 2Preg de teren *aleg locului unde se vor face mas: lab santier *aleg santierelor * stabil execut. * preg locului de munca conf machetei birou 3 Efect masur: MET. Cronometr. Top * cronom continua 3-4ore toate oper * cron selectiva 1 oper. MET Filmarii in ind Top pt oper de ordinul sec MET fotograf :*se alege un nr de muncitori M1 M5 M7 *se fixeaza o durata 3-4 ore cronom MET. Obsrv instantanee : iesirea la echipa la ore prestabilite si notarea ocup fiecarui mun de echipa

PRELUCR MAS: * La cron –elim extremelor –se face media statistica *La fot se fac procentele de Tpi Top..* La obs instantaner Tobs 3 zile x 6ore x10n + 6 zilex 5 x 6 +…=1200ore Din care 1000 Top 60 Tpi…

Calculul normei de timp * aleg UM pt proces ( ex: pereti desp UM=1mp) NT= (K1 Top+ K2 Top2+…K6Top6 ) + P1%Top +P2%Top + P3%Top

D3) Met statis de elab norme Echipa 1 5zile x 6mun X 8 ore 1000mp ; Ec2 5z x10m x3ore 1600mp Ec3… total ore / total cont:=medie 2,6 ore / mp D4) Elab NT prin prin comp cu NT exist de la pr similare cu +sau –


AntemasuratoareProiectant

Calc cantit lucr pe art deviz

Extrase de resurse

Preturi unit pe art deviz Pui

Comp. pret loco-ob

B) Pret unit la manopera lei/ora munca

C) Pret pe ora de funct a util

Devizul pe categ de lucr

Actualizari preturi in ctii

B) Utilizarea NT

D) Elab norme NTDocument Info


Accesari: 5953
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2021 )