Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
Standard 2 - Standarde Internationale de Evaluare

tehnica mecanica
Standard 2 - Standarde Internationale de Evaluare

Baze de evaluare diferite de valoarea de

piata (Revizuit în 2005)
Acest standard ar trebui citit în contextul materialului de fond si al

recomandarilor de implementare, continute în Conceptele si principiile

generale de evaluare.

1.0 Introducere

1.1 Standardul International de Evaluare 2 (IVS 2) are doua obiective: în

primul rând sa identifice si sa explice bazele de evaluare altele decât valoarea

de piata si sa stabileasca standarde pentru aplicarea lor; în al doilea rând, sa

prezinte deosebirea dintre aceste baze si valoarea de piata

1.2 Desi majoritatea evaluarilor facute de experti, în special evaluarile de

active, la care se face referire în Standardul International de Aplicatie în

Evaluare 1 (IVA 1), Evaluarea pentru raportare financiara, implica valoarea de

piata, exista circumstante în care sunt necesare baze de evaluare diferite de

valoarea de piata. Este esential ca atât evaluatorul cât si beneficiarii evaluarii

sa înteleaga clar diferenta dintre baza de evaluare valoarea de piata si bazele de

evaluare în afara valorii de piata, ca si efectele pe care diferentele (daca exista)

dintre aceste doua concepte le pot avea asupra aplicabilitatii evaluarii.

1.3 Comitetul pentru Standarde Internationale de Evaluare (IVSC) doreste sa

evite aparitia unor neîntelegeri pe plan international si/sau formarea unor idei

gresite, în unele tari, referitoare la folosirea si aplicarea unor 16316k105q baze de evaluare

nefundamentate pe piata. Evaluatorii, responsabili pentru aplicarea acestor

standarde, trebuie sa se asigure ca au fost selectate bazele de evaluare adecvate,

folosind toate mijloacele necesare pentru a creste gradul de întelegere al

beneficiarilor evaluarii, evitând împrejurarile care ar putea induce în eroare

publicul si raportând cu obiectivitate estimarile efectuate.

2.0 Arie de aplicabilitate

2.1 Acest Standard prezinta si explica bazele de evaluare diferite de valoarea

de piata

Standarde Internationale de Evaluare, editia a saptea

IVS 2, Baze de evaluare diferite de valoarea ea de piata/Definitii

3.0 Definitii

Valoarea de utilizare. Valoarea pe care o anumita proprietate o are pentru

o utilizare specifica si pentru un anumit utilizator si de aceea nu este în relatie

cu piata. Acest tip de valoare se refera strict la valoarea cu care o anumita

proprietate contribuie în întreprinderea din care face parte, fara a avea în vedere

cea mai buna utilizare a proprietatii sau suma de bani ce poate fi obtinuta în

urma vânzarii sale. Definitia data de contabilitate valorii de utilizare este

valoarea actualizata a fluxurilor viitoare de numerar, ce se asteapta sa fie

generate din utilizarea continua a unui activ si din cedarea lui la sfârsitul

duratei de viata utila. (A se vedea Standardul International de Raportare

Financiara 5, Anexa A [IFRS 5, Anexa A].)

Valoare de investitie sau subiectiva. Este valoarea proprietatii pentru un

anumit investitor sau pentru o categorie de investitori sau pentru obiective

(scopuri) de investitii identificate. Acest concept subiectiv face legatura dintre o

proprietate anumita si un anumit investitor, grup de investitori sau entitate care

au obiective de investitii si/sau criterii identificabile pentru efectuarea

investitiei. Valoarea de investitie sau valoarea subiectiva a unui activ al

proprietatii poate fi mai mare sau mai mica decât valoarea de piata a acelui

activ. Conceptul valoarea de investitie sau valoarea subiectiva nu trebuie

confundat cu valoarea de piata a unei investitii imobiliare. Totusi, valoarea de

piata poate sa reflecte o plaja de estimari individuale a valorii de investitie sau

valorii subiective, a unui activ particular. Valoarea de investitie sau valoarea

subiectiva este asociata cu valoarea speciala. (A se vedea paragraful 3.8 de mai

jos).

Valoarea de exploatare continua. Valoarea unei întreprinderi în ansamblul

ei. Conceptul presupune evaluarea unei întreprinderi care-si va continua

activitatea si a carei valoare de exploatare continua poate fi alocata pe partile

sale componente, reflectând astfel contributia acestora la valoarea totala; dar

valoarea unei componente, astfel determinata, nu reflecta valoarea sa de piata

Ca urmare, conceptul valoare de exploatare continua poate fi aplicat numai

pentru proprietatea care reprezinta o parte a unei întreprinderi sau entitati.

Valoarea de asigurare. Valoarea proprietatii data de unele definitii

continute într-o polita sau contract de asigurare.

Valoarea de impozitare, de impunere sau valoarea impozabila este o

valoare care se bazeaza pe definitiile continute în legile ce se refera la

evaluarea, aprecierea si/sau impozitarea proprietatii. Desi unele jurisdictii pot

cita valoarea de piata ca baza de evaluare, metodele prin care se estimeaza

valoarea pot produce rezultate diferite de valoarea de piata, asa cum aceasta

este definita în IVS 1. Ca urmare, valoarea de impozitare, de impunere sauStandarde Internationale de Evaluare, editia a saptea

IVS 2, Baze de evaluare diferite de valoarea de piata/Definitii

impozabila nu poate fi considerata ca fiind aceeasi cu valoarea de piata, asa

cum aceasta este definita în IVS 1, daca nu se indica în mod explicit contrariul.

Valoarea de recuperare. Valoarea unei proprietati, cu exceptia terenului,

data mai degraba de valorile materialelor pe care le contine decât de

continuarea utilizarii, fara a necesita reparatii sau adaptari speciale. Poate fi

redata în forma bruta sau neta, în a doua situatie prin scaderea costurilor de

vânzare din valoarea de recuperare bruta. În ultimul caz, aceasta poate fi egala

cu valoarea realizabila neta. În orice situatie, elementele incluse sau excluse

trebuie sa fie identificate.

Valoarea de lichidare sau valoarea de vânzare fortata. Suma care ar putea

fi primita, în mod rezonabil, din vânzarea unei proprietati, într-o perioada de

timp prea scurta pentru a fi conforma cu perioada de marketing necesara,

specificata în definitia valorii de piata. În unele tari, valoarea de vânzare

fortata, în particular poate implica, de asemenea, un vânzator obligat sa vânda

si un cumparator sau niste cumparatori care cumpara, fiind constienti de

dezavantajul vânzatorului.

Valoarea speciala. Un termen legat de un element extraordinar al valorii,

peste valoarea de piata Valoarea speciala poate proveni, de exemplu, ca

urmare a asocierii fizice, functionale sau economice a proprietatii cu orice alta

proprietate, de exemplu cu una învecinata. Este un supliment de valoare care

poate fi aplicabil unui anumit proprietar sau utilizator, sau unui potential

cumparator sau utilizator al proprietatii, mai degraba decât pietei în general; cu

alte cuvinte, valoarea speciala este aplicabila numai unui cumparator cu

interese speciale. Valoarea din fuziune, adica valoarea suplimentara rezultata

din contopirea a doua sau mai multe participatii la proprietate, reprezinta o

forma particulara a valorii speciale Valoarea speciala ar putea fi asociata cu

elemente ale valorii de exploatare continua si cu valoarea de investitie, sau

subiectiva. Evaluatorul trebuie sa se asigure ca si criteriile utilizate pentru

evaluarea unor astfel de proprietati sunt diferite de cele utilizate pentru

estimarea valorii de piata, prin prezentarea clara a oricarei ipoteze speciale

utilizate.

Valoarea de garantare a creditului ipotecar. Valoarea proprietatii

determinata de evaluator printr-o estimare prudenta a vandabilitatii viitoare a

proprietatii, prin luarea în considerare a aspectelor mentenabile pe termen lung

ale proprietatii, conditiilor normale si locale de piata, utilizarii curente si

utilizarilor alternative adecvate ale proprietatii. La estimarea valorii de

garantare a creditului ipotecar nu vor fi luate în considerare elementele

speculative. Valoarea de garantare a creditului ipotecar trebuie fundamentata

într-o maniera clara si transparenta.

Standarde Internationale de Evaluare, editia a saptea

IVS 2, Baze de evaluare diferite de valoarea de piata/Standarde de Contabilita te

Valoarea de garantare a creditului ipotecar este definita în Directiva Uniunii

Europene 89/647/ECC si aprobata prin Directiva 98/32/EC. Aceste directive

sunt corelate cu reglementarile bancare si stabilesc rata minima a solvabilitatii

pentru creditorii implicati în credite garantate cu proprietati.

Valoarea de garantare a creditului ipotecar este o componenta a tehnicii

analizei riscului, cu care poate fi calculata marimea riscului aferent unei

garantii detinute de o banca, în conformitate cu aceste directive. Aceasta este o

tehnica de estimare a riscului pe termen lung si nu o baza pentru stabilirea

valorii la un anumit moment. Ca urmare, difera în mod esential de alte baze de

evaluare din aceste standarde.

3.10 Alte expresii ale valorii, specifice îndeosebi pentru instalatii, masini si

echipamente, si/sau pentru situatii speciale, sunt definite în GN 3, Evaluarea

instalatiilor, masinilor si echipamentelor.

4.0 Relatia cu Standardele de Contabilitate

4.1 Standardul International de Aplicatie 1, Evaluarea pentru raportarea

financiara, trebuie citit în conexiune cu acest Standard.

4.2 Pentru mai multe scopuri, evaluarile conforme cu IFRS necesita

raportarea valorii juste. IVA 1 prezinta aceasta cerinta ca fiind îndeplinita de

evaluatorul care raporteaza valoarea de piata a activului.

4.3 Totusi, exista situatii când sunt cerute, de IFRS, baze diferite de valoarea

de piata. Acestea se refera la valoarea de utilizare a unui anumit activ, conform

IAS 36 sau la valoarea reziduala în scopul amortizarii, conform IAS 16, ambele

tipuri de valoare fiind specifice entitatii. IVA 1 prezinta în detaliu aceste

aspecte.

5.0 Continutul Standardului

Pentru efectuarea evaluarilor, compatibile cu aceste Standarde si cu

Principiile de evaluare general acceptate (GAVP), este obligatoriu ca

evaluatorii sa respecte toate sectiunile Codului Deontologic, referitoare la

etica, competenta, prezentare a informatiilor si la cerintele de raportare

(sectiunile 4, 5, 6 si 7).

5.1 În determinarea si raportarea unei valori diferite de valoarea de piata

evaluatorul:

5.1.1 va prezenta evaluarea în mod complet, inteligibil si într-o

maniera care sa nu induca în eroare;

Standarde Internationale de Evaluare, editia a saptea

IVS 2, Baze de evaluare diferite de valoarea de piata/Continutul Standardului5.1.2 va asigura ca estimarea valorii se bazeaza pe informatii si

circumstante adecvate misiunii lui;

5.1.3 va asigura ca estimarea valorii s-a facut prin utilizarea

metodelor si tehnicilor adecvate;

5.1.4 va prezenta informatii suficiente pentru a permite celor care

citesc si/sau se bazeaza pe raportul de evaluare, sa înteleaga

informatiile din acesta, rationamentul, analizele si concluziile si

5.1.5 va respecta cerintele Standardului International de Evaluare 3

privind raportarea evaluarii. Ca urmare, evaluatorul:

5.1.5.1 va defini tipul de valoare pe care îl va estima si va prezenta

scopul si destinatia evaluarii, data efectiva a evaluarii si data

raportului;

5.1.5.1.1 va distinge faptul ca valoarea raportata nu este o

estimare a valorii de piata, daca estimarea a fost facuta printr-o

baza de evaluare diferita de valoarea de piata;

5.1.5.2 va identifica si descrie clar proprietatea si drepturile de

proprietate sau participatiile de evaluat;

5.1.5.3 descrie sfera/extinderea misiunii lui ca si amploarea

inspectiei efectuate asupra proprietatii;

5.1.5.4 va prezenta orice ipoteze si conditii limitative pe care s-a

bazat evaluarea;

5.1.5.5 va explica pe larg si complet bazele de evaluare/abordarile

aplicate ca si motivele si concluziile aplicarii lor si

5.1.5.6 va include o declaratie de conformitate (certificare a valorii)

care atesta obiectivitatea evaluatorului, contributiile profesionale,

echidistanta si neconditionarea onorariilor profesionale sau a altor

compensatii de rezultatele evaluarii, ca si aplicabilitatea

standardelor, precum si alte informatii.

5.2 Desi, conceptul, utilizarea si aplicarea bazelor de evaluare diferite de

piata pot fi adecvate în anumite situatii, evaluatorul va asigura ca o astfel

de valoare, nebazata pe piata, gasita si raportata, nu va fi considerata ca o

reprezentare a valorii de piata.

Standarde Internationale de Evaluare, editia a saptea

IVS 2, Baze de evaluare diferite de valoarea de piata/Comentari i

6.0 Comentarii

Valoarea de utilizare (vezi paragraful 3.1) este o baza de evaluare diferita

de valoarea de piata, în care valoarea este masurata din perspectiva unui

anumit utilizator. Valoarea de utilizare, este numita uneori ca "valoarea pentru

un anumit utilizator sau proprietar". Valoarea de schimb (a se vedea IVS 1

paragraful 1.2 si urmarea) este valoarea recunoscuta de o piata în care schimbul

de active are loc. Definitia IVSC a valorii de piata, adecvata pentru raportarea

financiara, se bazeaza pe principiul valorii de schimb si nu pe cel al valorii de

utilizare

6.2 Expresiile valoare de schimb si valoare de utilizare pot duce la confuzii,

daca nu sunt explicate clar. De aceea, trebuie evitate când ar putea rezulta o

confuzie.

6.3 Proprietatile pot fi evaluate pe alte baze decât valoarea de piata sau îsi pot

schimba proprietarii la preturi care nu reflecta valoarea de piata, asa cum este

ea definita. Astfel de baze alternative pot reflecta fie utilitatea economica sau

functiunile proprietatii, altele decât vandabilitatea, fie unele conditii atipice si în

afara pietei. Exemplele includ valoarea de utilizare valoarea de investitie sau

subiectiva valoarea de exploatare continua valoarea de asigurare, valoarea

de impozitare, de impunere sau valoarea impozabila valoarea speciala,

valoarea de lichidare sau de vânzare fortata si valoarea de recuperare (vezi

paragraful 3.0 de mai sus).

Valoarea de exploatare continua exprima valoarea atribuita unei

întreprinderi în functionare si nu oricarei parti componente a acesteia. Valoarea

totala alocata pe activele individuale, care sunt parti ale întreprinderii, se

bazeaza pe contributia lor la ansamblul întreprinderii, cunoscuta în mod uzual

prin valoarea lor de utilizare, când se refera la o anumita întreprindere si la

proprietarul acesteia. Nu este o valoare de piata ( A se vedea paragraful 3.3 de

mai sus).

6.5 Ar fi o simpla coincidenta daca valoarea de utilizare a unei proprietati ar

fi egala cu valoarea ei de piata Valoarea de utilizare a proprietatii tinde sa fie

mai mare decât valoarea sa de piata daca întreprinderea ar fi capabila sa o

administreze într-un mod mai rentabil decât un producator obisnuit (mediu) al

aceluiasi produs sau serviciu. Pe de alta parte, valoarea de utilizare poate fi mai

mica decât valoarea de piata în conditiile în care întreprinderea nu foloseste un

activ la capacitatea si eficienta lui maxima. Valoarea de utilizare poate fi mai

mare decât valoarea de piata si daca întreprinderea detine drepturi speciale de

productie, contracte legale foarte avantajoase, brevete de inventie si licenteunice, o anumita experienta, un fond comercial special si alte active

necorporale care nu sunt transferabile altui proprietar.

Standarde Internationale de Evaluare, editia a saptea

IVS 2, Baze de evaluare diferite de valoarea de piata/Comentarii

Valoarea speciala poate fi atribuita unei proprietati datorita amplasarii ei

unice, datorita unei situatii temporare de conditii exceptionale de piata sau unei

prime de pret, platibila de un cumparator care are un interes special. (A se

vedea paragraful 3.8 de mai sus.) Valoarea din fuziune, adica valoarea

suplimentara rezultata din contopirea a doua sau mai multe participatii la

proprietate, reprezinta o forma particulara a valorii speciale. Astfel de elemente

ale valorii speciale vor fi raportate în mod distinct fata de valoarea de piata,

asa cum este aceasta definita în standarde. Valoarea speciala nu trebuie

încorporata într-o reprezentare a valorii de piata deoarece o astfel de procedura

va duce la o confuzie si, prin consecinta, ar însemna ca acest excedent de

valoare nu are un caracter special.

6.7 Vânzarea fortata se refera la un pret care provine din vânzarea în

circumstante atipice sau extraordinare, care reflecta, de obicei, o perioada de

comercializare inadecvata si fara o publicitate rezonabila, iar alte ori reflecta

prezenta unui vânzator care nu e dispus sa vânda sau/si desfasurarea vânzarii în

conditii de fortare sau constrângere. Din aceste motive, pretul asociat cu un tip

de vânzare, fortata sau la faliment, numit valoarea de vânzare fortata (a se

vedea paragraful 3.7 anterior) nu este o reprezentare a valorii de piata. Pretul

platit în astfel de conditii este un fapt dat. În general nu este usor de estimat de

catre evaluator din cauza naturii si amplorii ipotezelor subiective si

conjuncturale pe care trebuie sa le faca evaluatorul pentru a-si formula o astfel

de opinie. Valoarea de vânzare fortata mai este cunoscuta si prin termenul de

pret de lichidare

Valoarea de recuperare (a se vedea paragraful 3.6) este, în mod obisnuit,

reflectarea pretului curent sperat pentru proprietate, alta decât un teren, care a

ajuns la sfârsitul duratei de viata utila, din punctul de vedere al scopului si

functiunii stabilite initial. Conceptul de valoare de recuperare se bazeaza pe

ideea ca activul este evaluat mai degraba prin prisma valorii lui de recuperare

din vânzare, decât a scopului pentru care a fost conceput initial. În acest

context, valoarea de recuperare este cunoscuta în terminologia contabila si sub

numele de valoare realizabila neta pentru un activ care nu mai are utilitate

pentru o întreprindere. (A se vedea paragraful 3.6 de mai sus.)

Valoarea de recuperare nu trebuie sa implice automat faptul ca o

proprietate nu mai are nici o durata de viata utila sau o utilitate. Proprietatea

vânduta pentru recuperare poate fi reconstruita, transformata pentru a servi

unui scop asemanator sau diferit sau poate asigura componente pentru alte

proprietati, care pot fi înca utilizate. În ultima instanta, valoarea de

recuperare ar fi expresia valorii de casare sau a valorii pentru reciclarea

materialelor.

Standarde Internationale de Evaluare, editia a saptea

IVS 2, Baze de evaluare diferite de valoarea de piata/Prevederi referitoare la devier i

7.0 Cerinte de prezentare a informatiilor

7.1 Rapoartele de evaluare trebuie sa fie clare. Evaluarile elaborate în scopul

estimarii si raportarii valorii nebazate pe piata trebuie sa îndeplineasca

cerintele expuse în sectiunea 5 anterioara. Pentru evaluarile nebazate pe

valoarea de piata este necesar sa se specifice clar, conform Codului

Deontologic, care este scopul folosirii evaluarilor si ca s-a prezentat

transparenta totala asupra bazelor de evaluare utilizate, a aplicabilitatii si

limitarilor acestora.

7.2 Fiecare raport de evaluare elaborat pe alte baze decât valoarea de piata

va contine o expunere a conditiilor limitative sau o prezentare similara. Desi are

acest mijloc de prevedere, evaluatorul nu îl va folosi pentru justificarea

devierilor nerezonabile de la aceste Standarde.

7.3 În efectuarea unei evaluari pe o alta baza decât valoarea de piata

evaluatorul nu va face ipoteze nerezonabile în perspectiva derularii faptelor si

constatate la data evaluarii. Toate ipotezele vor fi specificate în toate rapoartele.

7.4 Fiecare raport de evaluare efectuat pe o alta baza decât valoarea de piata

trebuie sa contina o certificare a valorii/Declaratie de conformitate semnate sau

un certificat care sa confirme aderarea evaluatorului la instructiunile continute

în Codul Deontologic IVS, sectiunea 7.1 si în IVA 1, paragraful 5.1.5.6. În mod

particular se face distinctia între valoarea de piata si orice alta forma de valoare

analizata.

7.5 Daca o evaluare este efectuata de un evaluator intern, de exemplu de o

persoana salariata în întreprinderea proprietara a activelor sau în firma de

contabilitate angajata cu înregistrarea si/sau întocmirea rapoartelor contabile, va

fi facuta o mentiune expresa, în raportul de evaluare sau în certificatul de

evaluare, despre existenta si natura unor astfel de relatii.

7.6 Alte raportari se vor face în concordanta cu aceste standarde.

8.0 Prevederi referitoare la devieri de la Standard

8.1 Aplicând acest standard, orice devieri trebuie sa respecte prevederile din

IVS 3, Raportarea evaluarii.

9.0 Data intrarii în vigoare

9.1 Acest Standard International de Evaluare a intrat în vigoare la 31 ianuarie


IVS 3 - Raportarea evaluariiDocument Info


Accesari: 4224
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2021 )