Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
Instalatii electrice

tehnica mecanica
INSTALATII ELECTRICE


Prezenta documentatie cuprinde alimentarea cu energie electrica a consumatorilor din cladirile care au ramas nedemonlate si se reabiliteaza in incinta fostei mine Schela.
Lucrarea cuprinde urmatoarele categorii de lucrari:

-instalatii electrice interioare ciupercarie

-instalatie de legare la pamant si paratrasnet ciupercarie

-instalatii electrice interioare depozit fructe de padure

-instalatii electrice interioare grup social

-instalatie de legare la pamat depozit fructe de padure si grup social

-instalatii electrice interioare casa pastravarului

-instalatii electrice de iluminat exterior

-cablu de energie 0,4 kV.


Instalatii electrice interioare ciupercarie


Procesul tehnologic de cultivare a ciupercilor co 828d39i mestibile se realizeaza in spatii special amenajate, dotate cu instalatii capabile sa asigure microclimatul optim, sa realizeze productivitatea industriala necesara rentabilitatii.

Microclimatul trabuie sa asigure conditiile de umiditate, de temperatura, ventilatie si iluminat ceruta de tehnologie.

Spatiul amenajat si destinat cultivarii ciupercilor din prezenta documentatie cuprinde doua doua incaperi paralele cu lungimea de 14m, deschidere 5m si inaltime de 4m. Incaperile sant prevazute cu pardoseala de beton.

Peretii laterali, exteriori ai incaperii sant prevazuti cu ferestre protejate cu obloane opace, ferestrele fiind amplasate la inaltimea de 3m de la pardoseala.

Fiecare incapere are intrare separata dintr-un hol comun incaperile necomunicand intre ele.

Incaperile sunt mobilate cu stelaje metalice care vor fi suporti pentru culturile de ciuperci.

Iluminatul artificial este folosit in timpul interventiilor personalului si este de tip fluorescent cu lampi FIPRA-04-236.

Pentru ca holul de acces in halele de cultura sa nu fie supus variatiilor mari de temperatura prin comunicarea cu exteriorul, la acesta se ajunge din holul principal cu acces si spre magazie respectiv centrala de climatizare.


Alimentarea cu energie electrica a ciupercariei se face din postul de transformare aerian PTA 20/0,4kV-250kVA care se va monta cf. CS+DDE 808-109/E.  

Distributia de energie electrica a ciupercariei se face prin intermediul unui tablou de distributie amplasat in holul de la intrarea in cladire.

Instalatia electrica de iluminat este prezentata in plansa E-02.

Iluminatul este realizat cu corpuri de iluminat fluorescent si incandescent, comanda facandu-se local. In hala de productie I, hala de productie II si in incaperea destinata centralei de climatizare sunt prevazute corpuri de iluminat protejate la umezeala si praf tip FIPRA 04-236(2x40W), in holuri si magazie s-au prevazut aplici drepte. Alimentarea corpurilor de iluminat tip FIPRA se realizeaza cu conducte de cupru Fy 2,5mmp protejate in tuburi de protectie tip PEL cu diametrul de 11sau 13 mm iar alimentarea corpurilor de ilumimat cu incandescenta se realizeaza cu conducte de cupru Fy 2,5mmp protejate in tuburi de protectie tip IP-PVC cu diametrul de 13,16 sau 18mm.

Instalatia electrica pentru prize este prezentata tot in plansa E-02. Prizele prevazute sunt prize cu contact de protectie. Alimentarea prizelor se realizeaza cu conducte de cupru Fy 2,5mmp protejate in tuburi de protectie tip IP-PVC cu diametrul de 16mm.

Pe traseul comun circuit lumina si circuit prize protejarea conductelor din cupru de face cu tub tip IP-PVC cu diamerul de 18 mm.


instalatie de legare la pamant si paratrasnet ciupercarie


Instalatia de legare la pamant si paratrasnet este formata din:

-elemente de captare. Tinand seama ca invelitoarea constructiei este din tabla zincata, aceasta constituie elementul de captare. Legatura intre invelitoare si elementele de coborire se va face linga jgheabul de colectare apa.

-elemente de coborare(conductor de coborare montat aparent pe ziduri conform plansei E02 banda de otel zincat 20x3mmp). Pentru o constructie de dimensiunile de celei de fata conform Normativului I.30-94 se vor prevedea 2 elemente de coborare amplasate in doua colturi ale cladirii diametral opuse.

-conductor de legare la pamant a instalatiei de paratrasnet format din banda de otel zincat 40x4 mm, si electrozi verticali din teava de otel zincat cu lungimea de 2,5m si diametrul de 2 ½toli.

Valoarea rezistentei de dispersie a instalatiei de paratrasnet nu trebuie sa depaseasca valoarea de 10W

Tabloul de distributie se va lega la priza de pamant a cladirii.


Instalatii electrice interioare depozit fructe de padure

Alimentarea cu energie electrica a depozitului pentru fructe de padure se face din postul de transformare aerian PTA 20/0,4kV-250kVA .

Distributia de energie electrica se face prin intermediul unui tablou de distributie amplasat in depozitul de plante medicinale .

Instalatia electrica de iluminat este prezentata in plansa E-03.

Iluminatul este realizat cu corpuri de iluminat incandescent, comanda facandu-se local.In grupurile sanitare sunt prevazute corpuri de iluminat tip IED 60W iar in celelalte incaperi s-au prevazut aplici drepte. Alimentarea corpurilor de iluminat tip se realizeaza cu conducte de cupru Fy 2,5mmp protejate in tuburi de protectie tip IP-PVC cu diametrul de 13mm.

Instalatia electrica pentru prize este prezentata tot in plansa E-03.

In birou si sef depozit prizele prevazute sunt fara contact de protectie iar in restul incaperilor prizele prevazute sunt prize cu contact de protectie. Alimentarea prizelor se realizeaza cu conducte de cupru Fy 2,5mmp protejate in tuburi de protectie tip IP-PVC cu diametrul de 13 mm si 16mm.

Pe traseul comun circuit lumina si circuit prize protejarea conductelor din cupru de face cu tub tip IP-PVC cu diamerul de 18 mm.


Instalatii electrice interioare grup social admiNIStrativ


Alimentarea cu energie electrica a grupului social se face tot din postul de transformare aerian PTA 20/0,4kV-250kVA

Distributia de energie electrica a grupului social se face prin intermediul unui tablou de distributie amplasat in holul de la intrare.

Instalatia electrica de iluminat este prezentata in plansa E-03.

Iluminatul este realizat cu corpuri de iluminat incandescent, comanda facandu-se local.In grupurile sanitare sunt prevazute corpuri de iluminat tip IED 60W iar in celelalte incaperi s-au prevazut aplici drepte. Alimentarea corpurilor de iluminat tip se realizeaza cu conducte de cupru Fy 2,5mmp protejate in tuburi de protectie tip IP-PVC cu diametrul de 13mm.

Instalatia electrica pentru prize este prezentata tot in plansa E-03.

In camerele cazare sezonieri, camera de oaspeti, biroul sef administratie prizele prevazute sunt fara contact de protectie iar in restul incaperilor prizele prevazute sunt prize cu contact de protectie. Alimentarea prizelor se realizeaza cu conducte de cupru Fy 2,5mmp protejate in tuburi de protectie tip IP-PVC cu diametrul de 13 mm si 16mm.

Pe traseul comun circuit lumina si circuit prize protejarea conductelor din cupru de face cu tub tip IP-PVC cu diamerul de 18 mm


instalatie de legare la pamant depozit fructe de padure si grup social administrativ

Instalatia de legare la pamant este formata din:

-conductor de legare la pamant a instalatiei de paratrasnet format din banda de otel zincat 40x4 mm.

-electrozi verticali din teava de otel zincat cu lungimea de 2,5m si diametrul de 2 ½toli.

Atat tabloul de distributie al depozitului fructelor de padure cat si tabloul de distributie al grupului administrativ se vor lega la priza de pamant a cladirii.


Instalatii electrice interioare casa pastravaruluiAlimentarea cu energie electrica a casei pastravarului se face tot din postul de transformare aerian PTA 20/0,4kV-250kVA

Distributia de energie electrica se face prin intermediul unui tablou de distributie amplasat in holul de la intrare si legat la priza de pamant a cladirii .

Instalatia electrica de iluminat este prezentata in plansa E-04.

Iluminatul este realizat cu corpuri de iluminat incandescent, comanda facandu-se local. In toate incaperile s-au prevazut aplici drepte. Alimentarea corpurilor de iluminat tip se realizeaza cu conducte de cupru Fy 2,5mmp protejate in tuburi de protectie tip IP-PVC cu diametrul de 13mm.

Instalatia electrica pentru prize este prezentata tot in plansa E-04.In toate incaperile prizele prevazute sunt prize cu contact de protectie. Alimentarea prizelor se realizeaza cu conducte de cupru Fy 2,5mmp protejate in tuburi de protectie tip IP-PVC cu diametrul de 13 mm si 16mm.

Pe traseul comun circuit lumina si circuit prize protejarea conductelor din cupru de face cu tub tip IP-PVC cu diamerul de 18 mm.


Cablu de energie 0,4 kV


Din tabloul de joasa tensiune al postului de transformare aerian 20/0,4 kV –250kVA proiectat cf. CS+DDE 808-1089/E se face alimentarea cu energie electrica a tablourilor de distributie amplasate la intrarile principale ale cladirilor reabilitate in prezenta documentatie (ciupercarie, depozit fructe de padure, grup social si casa pastravarului) prin cablu tip ACYABY 3x25 +16mmp. Pozarea cblurilor se va face in profil tip m -pentru 1 cablu sau M+1 pentru 2 cabluri.

Pentru cabluri s-au prevazut capete terminale atat pentru bransarea in post cat si pentru racordarea in tablourile de distributie.


S-au prevazut legaturile aferente pentru stalpii de intindere si pentru stalpii de sustinere .

MASURI DE TEHNICA SECURITATII MUNCII SI P.S.I.


Prezentul proiect a fost intocmit in conformitate cu normativele si instructiunile in vigoare si cu respectarea urmatoarelor:

-PE 119/82 Norme de protectia muncii pentru instalatii electrice, aprobate cu ordinul MEE nr. 421 ed.1982;

-Norme unice de protectia muncii pentru exploatarile miniere de carbune la zi - lignit - M.M.1982;

-PE 101/85 Normativ privind constructia instalatiilor electrice de conexiuni si transformare cu tensiuni peste 1kv;

-PE 107/81(republicat in 1988) Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor in cabluri electrice;

- 1RE Ip -i0/1990 -Indrumar de proiectare si executie a instalatilor de legare la pamint.

-I7/90 - Normativ privind proiectarea si executarea retelelor si instalatiilor electrice la consumatori, cu tensiunea pina la 1000V

-STAS 4102-85 Piese pentru instalatii de legare la pamint de protectie.

-STAS 1i604/5-90 Protectia impotriva electrocutarilor. Instalatii electrice fixe; Prescriptiile de proiectare executie si verificare.

-Norme de prevenire stingere si dotare impotriva incendiilor,in unitatile din ramura energiei electrice si termice MEE PE 009/81.

-Norme de prevenire si stingere a incendiilor la exploatarea constructiilor si instalatiilor,privind unitatile MMPG,Industria Miniera - 1976.

-Norme de dotare a unitatilor MMPG cu masini, instalatii, aparatura echipamente de protectie si substante chimice pentru PSI - MMPG - 1980.

S-au luat o serie de masuri menite sa asigure securitatea personalului de exploatare:

-Folosirea echipamentelor prefabricate inchise, tipizate care prin constructia lor nu permit atingerea directa a partilor sub tensiune.

-Protectia corespunzatoare a cablurilor electrice la racordarea in posturi.

-Racordarea cablurilor de 0,4kV in postul trafo se va face cu scoaterea de sub tensiune a celulei de inalta tensiune respective de catre persoane calificate si autorizate in acest scop si cu respectarea tuturor normelor de protectie a muncii.

-Armaturile metalice ale cablurilor se vor lega electric la instalatia de protectie de legare la pamint cel putin la capete si se va asigura continuitatea electrica a acestor armaturi in dreptul mansoanelor cu platbanda de otel galvanizat de cel putin i5x4 mm.

Prezentele instructiuni nu sunt limitative, ele se vor complecta cu masurile din *Normele de protectie a muncii pentru instalatii electrice*.

CAIET DE SARCINIGENERALITATI

Prezentul caiet de sarcini cuprinde lucrarile de constructii montaj necesare executarii lucrarii :REABILITAREA CLADIRILOR SI TERENULUI FOSTEI MINE SCHELA-INSTALATII ELECTRICESTANDARDE,NORMATIVE SI PRESCRIPTII CARE GUVERNEAZA

EXECUTIA DE ANSAMBLU A LUCRARILOR


STAS 6536-87 -Conditii de functionare, climat normal

STAS 2612-72 -Protectie impotriva electrocutarilor

STAS 3687/82 –Iluminat.Iluminat natural si aartificial. Surse si corpuri de iluminat. Terminologie

STAS 9637/74 -Instalatii electrice ale cladirilor. Terminologie

STAS 7334-83- Instalatii de legare la pamant

STAS 4102-85 -Probe pentru instalatii de legare la pamant

STAS 9638/74 -Marcarea condoctoarelor izolate pentru identificarea circuitelor instalatiilor electrice

P.E. 119-86 Norme de protectia muncii pentru instalatii electrice

P.E. 102/86 Normativ pentru proiectarea instalatiilor de conexiuni si distributie cu tensiuni pana la 1000V c.a.

P.E.107/88 Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri electrice;

P.E.136/92 Normativ republican privind folosirea rationala a energiei electrice la iluminatul artificial precum si in utilizarile casnice;


PROBE, VERIFICARI, TESTE
Se va avea in vedere:

-instalatii electrice interioare ciupercarie

-instalatie de legare la pamant si paratrasnet ciupercarie

-instalatii electrice interioare depozit fructe de padure

-instalatii electrice interioare grup social

-instalatie de legare la pamat depozit fructe de padure si grup social

-instalatii electrice interioare casa pastravarului

-instalatii electrice de iluminat exterior

-cablu de energie 0,4 kV.PROBE SI INCERCARI


Inainte de punerea sub tensiune se vor face urmatoarele probe si verificari:

-Incercarea si verificarea izolatiei cablului 0,4 kV

-Incercarea si verificarea izolatiei retelelor interioare

-Verificare prizelor de pamant .

-Probe de ansamblu pentru retelele de J.T.

NOTA:-Pentru toate probele si Incercarile se vor Intocmi buletine PRAM, buletine care vor fi prezentate la receptia lucrarilor.


DATE TEHNICE NECESARE EXECUTARII LUCRARILOR


Categoria mediului de lucrari : Interior si exterior

Zona de amplasare :-zona keraunica: IV cu 25-30 zile/an;

-zona meteorologica: I-b

Grad de poluare in zona: II

Zona de circulatie: drumuri comunale

Montajul echipamentului electric:

-linie electrica in cablu montata ingropat

-retele de cabluri de J.T. de iluminat interior si prize montate in tub de protectie ingropat

-linie electrica aeriana pentru iluminat exterior


DESCRIEREA LUCRARILOR


-instalatii electrice interioare ciupercarie

-instalatie de legare la pamant si paratrasnet ciupercarie

-instalatii electrice interioare depozit fructe de padure

-instalatii electrice interioare grup social

-instalatie de legare la pamat depozit fructe de padure si grup social

-instalatii electrice interioare casa pastravarului

-instalatii electrice de iluminat exterior

-cablu de energie 0,4 kV.

Instalatii electrice interioare ciupercarie

Procesul tehnologic de cultivare a ciupercilor co 828d39i mestibile se realizeaza in spatii special amenajate, dotate cu instalatii capabile sa asigure microclimatul optim, sa realizeze productivitatea industriala necesara rentabilitatii.

Microclimatul trabuie sa asigure conditiile de umiditate, de temperatura, ventilatie si iluminat ceruta de tehnologie.

Spatiul amenajat si destinat cultivarii ciupercilor din prezenta documentatie cuprinde doua doua incaperi paralele cu lungimea de 14m, deschidere 5m si inaltime de 4m. Incaperile sant prevazute cu pardoseala de beton sclivisit care sa permita in permanenta prezenta unei pelicule foarte subtiri de apa.

Peretii laterali, exteriori ai incaperii sant prevazuti cu ferestre protejate cu obloane opace, ferestrele fiind amplasate la inaltimea de 3m de la pardoseala.

Fiecare incapere are intrare separata dintr-un hol comun incaperile necomunicand intre ele.

Incaperile sunt mobilate cu stelaje metalice care vor fi suporti pentru culturile de ciuperci.

Iluminatul artificial este folosit in timpul interventiilor personalului si este de tip fluorescent cu lampi FIPRA-04-236.

Pentru ca holul de acces in halele de cultura sa nu fie supus variatiilor mari de temperatura prin comunicarea cu exteriorul, la acesta se ajunge din holul principal cu acces si spre magazie respectiv centrala termica.

Pentru asigurarea microclimatului propriuzis, instalatiile aferente vor fi alcatuite din : centrala termica (electrica sau pe gaze) de putere necesara asigurarii incalzirii si mentinerii temperaturii in cele doua hale de cultura, indiferent de temperatura mediului exterior cladirii, la o temperatura de pana la 30 C reglabila prin termostate.

Apa fierbinte produsa de cazan ( aprox..95 C) este circulata fortat printr-o baterie tip radiator care este traversata fortat de curentul de aer vehiculat de un ventilator de debit suficient capabil sa recircule aerul din cele doua hale de cel putin 4 ori pe ora (ex. vol incaperii = 560m3 rezulta un ventilator cu debit Q= 2500-3000m3/h).

Incalzirea aerului se face cu sistem aeroterma cu apa fierbinte pentru a evita uscarea aerului vehiculat.

Incaperile destinate culturii, trebuiesc echipate cu tubulaturi de ventilatie (din tabla de aluminiu sau PVC) pentru aspiratie montate in zona tavanului pe peretii laterali in lungul incaperii.Fiecare ramura a tubulaturii va fi dotata cu sibare pentru reglarea debitului si echilibrarea curentilor de aer.

Refularea aerului ud de la ventilatorul central se face la nivelul pardoselii prin tubulatura similare celor de aspiratie.Folosind sistemul de recirculare a aerului se asigura pastrarea umiditatii cu corectii minime si evitarea poluarii din exterior.

Controlul umiditatii, strict in limitele impuse de tehnologia culturii, se realizeaza printr-o instalatie de pulverizare foarte fina, de tip sprinkler, la nivelul pardoselii, care este comandata prin sistem automat supravegheat cu traductoare de umiditate pozitionate in mai multe zone ale incaperii.

Instalatiile de incalzire, ventilatie si umidificare-actionare-automatizare vor fi amplasate in incaperea denumita centrala climatizare

Alimentarea cu energie electrica a ciupercariei se face din postul de transformare aerian PTA 20/0,4kV-250kVA care se va monta cf. CS+DDE 808-109/E.  

Distributia de energie electrica a ciupercariei se face prin intermediul unui tablou de distributie amplasat in holul de la intrarea in cladire.

Instalatia electrica de iluminat este prezentata in plansa E-02.

Iluminatul este realizat cu corpuri de iluminat fluorescent si incandescent, comanda facandu-se local. In hala de productie I, hala de productie II si in incaperea destinata centralei de climatizare sunt prevazute corpuri de iluminat protejate la umezeala si praf tip FIPRA 04-236(2x40W), in holuri si magazie s-au prevazut aplici drepte. Alimentarea corpurilor de iluminat tip FIPRA se realizeaza cu conducte de cupru Fy 2,5mmp protejate in tuburi de protectie tip PEL cu diametrul de 11sau 13 mm iar alimentarea corpurilor de ilumimat cu incandescenta se realizeaza cu conducte de cupru Fy 2,5mmp protejate in tuburi de protectie tip IP-PVC cu diametrul de 13,16 sau 18mm.

Instalatia electrica pentru prize este prezentata tot in plansa E-02. Prizele prevazute sunt prize cu contact de protectie. Alimentarea prizelor se realizeaza cu conducte de cupru Fy 2,5mmp protejate in tuburi de protectie tip IP-PVC cu diametrul de 16mm.

Pe traseul comun circuit lumina si circuit prize protejarea conductelor din cupru de face cu tub tip IP-PVC cu diamerul de 18 mm.


instalatie de legare la pamant si paratrasnet ciupercarieInstalatia de legare la pamant si paratrasnet este formata din:

-elemente de captare. Tinand seama ca invelitoarea constructiei este din tabla zincata, aceasta constituie elementul de captare. Legatura intre invelitoare si elementele de coborire se va face linga jgheabul de colectare apa.

-elemente de coborare(conductor de coborare montat aparent pe ziduri conform plansei E02 banda de otel zincat 20x3mmp). Pentru o constructie de dimensiunile de celei de fata conform Normativului I.30-94 se vor prevedea 2 elemente de coborare amplasate in doua colturi ale cladirii diametral opuse.

-conductor de legare la pamant a instalatiei de paratrasnet format din banda de otel zincat 40x4 mm, si electrozi verticali din teava de otel zincat cu lungimea de 2,5m si diametrul de 2 ½toli.

Valoarea rezistentei de dispersie a instalatiei de paratrasnet nu trebuie sa depaseasca valoarea de 10W

Tabloul de distributie se va lega la priza de pamant a cladirii.


Instalatii electrice interioare depozit fructe de padure

Alimentarea cu energie electrica a depozitului pentru fructe de padure se face din postul de transformare aerian PTA 20/0,4kV-250kVA .

Distributia de energie electrica se face prin intermediul unui tablou de distributie amplasat in depozitul de plante medicinale .

Instalatia electrica de iluminat este prezentata in plansa E-03.

Iluminatul este realizat cu corpuri de iluminat incandescent, comanda facandu-se local.In grupurile sanitare sunt prevazute corpuri de iluminat tip IED 60W iar in celelalte incaperi s-au prevazut aplici drepte. Alimentarea corpurilor de iluminat tip se realizeaza cu conducte de cupru Fy 2,5mmp protejate in tuburi de protectie tip IP-PVC cu diametrul de 13mm.

Instalatia electrica pentru prize este prezentata tot in plansa E-03.

In birou si sef depozit prizele prevazute sunt fara contact de protectie iar in restul incaperilor prizele prevazute sunt prize cu contact de protectie. Alimentarea prizelor se realizeaza cu conducte de cupru Fy 2,5mmp protejate in tuburi de protectie tip IP-PVC cu diametrul de 13 mm si 16mm.

Pe traseul comun circuit lumina si circuit prize protejarea conductelor din cupru de face cu tub tip IP-PVC cu diamerul de 18 mm.


Instalatii electrice interioare grup social admitrativ

Alimentarea cu energie electrica a grupului social se face tot din postul de transformare aerian PTA 20/0,4kV-250kVA

Distributia de energie electrica a grupului social se face prin intermediul unui tablou de distributie amplasat in holul de la intrare.

Instalatia electrica de iluminat este prezentata in plansa E-03.

Iluminatul este realizat cu corpuri de iluminat incandescent, comanda facandu-se local.In grupurile sanitare sunt prevazute corpuri de iluminat tip IED 60W iar in celelalte incaperi s-au prevazut aplici drepte. Alimentarea corpurilor de iluminat tip se realizeaza cu conducte de cupru Fy 2,5mmp protejate in tuburi de protectie tip IP-PVC cu diametrul de 13mm.

Instalatia electrica pentru prize este prezentata tot in plansa E-03.

In camerele cazare sezonieri, camera de oaspeti, biroul sef administratie prizele prevazute sunt fara contact de protectie iar in restul incaperilor prizele prevazute sunt prize cu contact de protectie. Alimentarea prizelor se realizeaza cu conducte de cupru Fy 2,5mmp protejate in tuburi de protectie tip IP-PVC cu diametrul de 13 mm si 16mm.

Pe traseul comun circuit lumina si circuit prize protejarea conductelor din cupru de face cu tub tip IP-PVC cu diamerul de 18 mm


instalatie de legare la pamant depozit fructe de padure si grup social administrativ

Instalatia de legare la pamant este formata din:

-conductor de legare la pamant a instalatiei de paratrasnet format din banda de otel zincat 40x4 mm.

-electrozi verticali din teava de otel zincat cu lungimea de 2,5m si diametrul de 2 ½toli.

Atat tabloul de distributie al depozitului fructelor de padure cat si tabloul de distributie al grupului administrativ se vor lega la priza de pamant a cladirii.


Instalatii electrice interioare casa pastravarului

Alimentarea cu energie electrica a casei pastravarului se face tot din postul de transformare aerian PTA 20/0,4kV-250kVA

Distributia de energie electrica se face prin intermediul unui tablou de distributie amplasat in holul de la intrare si legat la priza de pamant a cladirii .

Instalatia electrica de iluminat este prezentata in plansa E-04.

Iluminatul este realizat cu corpuri de iluminat incandescent, comanda facandu-se local. In toate incaperile s-au prevazut aplici drepte. Alimentarea corpurilor de iluminat tip se realizeaza cu conducte de cupru Fy 2,5mmp protejate in tuburi de protectie tip IP-PVC cu diametrul de 13mm.

Instalatia electrica pentru prize este prezentata tot in plansa E-04.In toate incaperile prizele prevazute sunt prize cu contact de protectie. Alimentarea prizelor se realizeaza cu conducte de cupru Fy 2,5mmp protejate in tuburi de protectie tip IP-PVC cu diametrul de 13 mm si 16mm.

Pe traseul comun circuit lumina si circuit prize protejarea conductelor din cupru de face cu tub tip IP-PVC cu diamerul de 18 mm


Cablu de energie 0,4 kV

Din tabloul de joasa tensiune al postului de transformare aerian 20/0,4 kV –250kVA proiectat cf. CS+DDE 808-1089/E se face alimentarea cu energie electrica a tablourilor de distributie amplasate la intrarile principale ale cladirilor reabilitate in prezenta documentatie (ciupercarie, depozit fructe de padure, grup social si casa pastravarului) prin cablu tip ACYABY 3x25 +16mmp. Pozarea cblurilor se va face in profil tip m -pentru 1 cablu sau M+1 pentru 2 cabluri.

Pentru cabluri s-au prevazut capete terminale atat pentru bransarea in post cat si pentru racordarea in tablourile de distributie.


S-au prevazut legaturile aferente pentru stalpii de intindere si pentru stalpii de sustinere .

VERIFICARI IN VEDEREA RECEPTIEI


Pentru receptia lucrarilor se va verifica daca toate lucrarile au fost executate conform prezentului proiect.

Se va urmari in plus: Buletinele PRAM pentru probe si verificari solicitate la capitolul ,,Verificari, probe, incercari,,.


Document Info


Accesari: 1597
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2022 )