Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
NAVIGATIE RADAR

tehnica mecanica


NAVIGATIE RADAR


Radarul este setat pe Miscarea Relativa, imaginea stabilizata N-UP, viteza navei proprii este diferita de zero. Care din urmatoarele afirmatii este FALSA?a.       O tinta mobila se deplaseaza intotdeauna pe imaginea radar

b.      Spotul care marcheaza pozitia navei proprii ramane intotdeauna fix

c.       Spotul unui reper fix ramane fix pe imaginea radar

d.      O schimbare de drum a navei proprii modifica directia miscarii relative a tintelor mobile aflate pe ecra 121x2318b n

R:c

Radarul este setat pe Miscare Reala, imaginea stabilizata N-UP, viteza navei proprii este diferita de zero. Care din urmatoarele afirmatii este FALSA?

a.       O tinta mobila se deplaseaza intotdeauna pe imaginea radar

b.      Spotul care marcheaza pozitia navei proprii ramane intotdeauna fix

c.       O schimbare de drum a navei proprii nu modifica directia de deplasare a tintelor mobile aflate pe ecra 121x2318b n

d.      Spotul unui reper fix ramane fix pe imaginea radar

R:b

Cea mai precisa informatie pe care un radar o poate oferi se refera la:

a.       Relevmentul la o tinta

b.      Marimea unei tinte

c.       Viteza unei tinte

d.      Distanta la o tinta

R:d

Radarul este setat in Miscare Relativa, cu imaginea in sistem H-UP. Care este cea mai rapida metoda pentru determinarea punctului navei?

a.       Masurarea unei distante si a unui relevment la un reper

b.      Masurarea a doua distante

c.       Masurarea a doua relevmente

d.      In sistemul H-UP nu este indicata determinarea pozitiei navei

R:b

Care din urmatoarele afirmatii referitoare la radar este FALSA?

a.       Inaltimea la care se afla antena radarului influenteaza bataia radarului

b.      Detectia radar nu este influentata de conditiile hidrometeorologice

c.       Radarul trebuie verificat periodic in conditii de vizibilitate buna, pentru a se vedea daca functioneaza corect

d.      Relevmentele sunt mai precise decat distantele masurate cu radarul

R:d

Care din urmatoarele afirmatii, referitoare la operarea radarului pe timp de ceata este ADEVARATA?

a.       Ambarcatiunile de mici dimensiuni pot scapa uneori detectiei radar

b.      Balizele vor aparea intotdeauna pe ecranul radarului

c.       Distantele radar sunt mai putin precise decat relevmentele radar

d.      O coasta cu dune de nisip "se vede" mai bine pe radar decat o coasta stancoasa

R:a

Radarul este setat in Miscare Relativa H-UP. Care din urmatoarele afirmatii este ADEVARATA?

a.       Linia coastei care apare pe imaginea radar are de regula aceeasi orientare cu harta de navigatie

b.      Pe cercul azimutal al radarului se masoara relevmente adevarate

c.       Imaginea radar corespunde cu imaginea care se poate observa vizual de pe puntea de comanda

d.      La o schimbare de drum, imaginea radar se roteste in sensul giratiei navei

R:c
Radarul este setat in Miscare Relativa, in H-UP. Ce influenta are directia si viteza curentului asupra vectorului miscarii relative al unei tinte?

a.       Nu are nici o infuenta

b.      Poate genera erori atunci cand se determina viteza relativa a tintei respective

c.       Poate genera erori atunci cand se calculeaza Aspectul la tinta respectiva

d.      Poate produce erori in calcularea CPA-ului

R:a

Radarul este setat in Miscare Reala N-UP. Influenteaza directia si viteza curentului valoarea afisata de radarul ARPA pentru CPA/TCPA-ul unei tinte?

a.       Da

b.      Nu

c.       Numai daca se lucreaza cu vectori reali de miscare pentru tinta plotata

d.      Numai daca se lucreaza cu vectori relativi de miscare pentru tinta plotata

R:b

In terminologia radar "Aspectul" unei nave tinta inseamna:

a.       Relevmentul adevarat in care nava proprie "vede" nava proprie

b.      Relevmentul prova semicircular in care nava tinta "vede" nava proprie

c.       Relevmentul Prova in care nava proprie "vede" nava tinta

d.      Marimea si forma navei

R:b

Radarul este setat in Miscare Relativa, imaginea stabilizata N-UP. O nava tinta in sectorul Prova Tribord vine la coliziune. Care din urmatoarele afirmatii este FALSA?

a.       O schimbare de drum la tribord, efectuata de nava proprie va face ca valoarea Directiei Miscarii Relative sa creasca

b.      O schimbare de drum la Babord, efectuata de nava proprie, va face ca valoarea Directiei Miscarii Relative al navei tinta sa scada

c.       Stoparea navei proprii, (viteza prin apa zero) nu modifica valoarea Directiei Miscarii Relative a navei tinta

d.      O reducere a vitezei navei proprii va face ca valoarea Directiei Miscarii Relative a navei tinta sa creasca

R:c

Care din urmatoarele afirmatii privitoare la utilizarea PI (paralelelor indicatoare) este FALSA?

a.       Cu ajutorul PI se poate urmari deplasarea navei pe un anumit drum

b.      Cu ajutorul PI se poate urmari efectuarea unei schimbari de drum

c.       Cu ajutorul PI se poate pilota nava printr-o schema de separare a traficului

d.      Cu ajutorul PI se poate urmari rezultatul unei manevre de evitare

R:d

Care din urmatoarele afirmatii privitoare la utilizarea PI (paralelelor indicatoare) este FALSA?

a.       PI se pot utiliza numai in Miscarea Relativa

b.      Nu este recomandat a se trasa pe ecranul radar mai mult de doua PI simultan

c.       Este indicata utilizarea PI, pentru pilotarea navei in orice conditii de vizibilitate

d.      Pilotarea navei cu ajutorul PI nu este indicata atunci cand exista deriva

R:d

Miscarea Relativa a unui reper fix poate furniza informatii utile de navigatie. Care din urmatoarele afirmatii este FALSA?

a.       Drumul deasupra fundului pe care se deplaseaza nava proprie

b.      Abaterea navei proprii de la ruta trasata pe harta

c.       Viteza de deasupta fundului pe care se deplaseaza nava proprie

d.      Unghiul total de deriva

R:b

Care din urmatoarele afirmatii este FALSA? In conditiile in care exista deriva, plotand pe Planseta RADAR pozitiile succesive ale unui reper fix se poate determina:

a.       Corectia pentru stabilirea valorii exacte a CPA-ului la o nava tinta

b.      Drumul adevarat (Da) care trebuie tinut la timona, pentru a contracara efectul derivei

c.       Viteza curentului

d.      Drumul deasupra fundului care trebuie luat pentru a trece de la o anumita distanta fata de reper

R:a

Care din urmatoarele afirmatii este ADEVARATA? In conditiile in care exista deriva, pe Planseta RADAR se lucreaza cu urmatorii parametri de miscare pentru nava proprie:

a.       Drum deasupra fundului/ viteza deasupra fundului

b.      Drum adevarat/ viteza prin apa

c.       Drum adevarat/ viteza deasupra fundului

d.      Drum deasupra fundului/ viteza prin apa

R:b

Care din urmatoarele afirmatii este ADEVARATA? O harta electronica radar (True MAP) poate fi trasata pe ecranul radar de catre utilizator si ulterior folosita pentru pilotarea navei, numai daca:

a.       Radarul functioneaza in Miscarea Reala/ N UP

b.      Radarul functioneaza in Miscare Relativa/ N UP

c.       Avem pe radar un reper in functie de care sa putem pozitiona manual harta electronica

d.      Numai daca radarul este cuplat cu receptorul GPS.

R:c

Un radar ARPA trebuie sa ofere posibilitatea de introducere manuala a urmatoarelor date:

a.       Distanta pana la urmatorul Way Point

b.      Viteza navei deasupra fundului sau prin apa

c.       Valoarea corectiei giro

d.      Pozitia indicata de receptorul GPS

R:b

Radarul este setat in Miscare Reala, imaginea stabilizata N-UP. Care din urmatoarele afirmatii referitoare la utilitatea functiei HISTORY este ADEVARATA?

a.       Arata care dintre tintele plotate a schimbat de drum

b.      Arata care dintre tinte vine la coliziune

c.       Aceasta functie se utilizeaza numai atunci cand se simuleaza manevra de evitare

d.      Indica drumul, viteza si CPA-ul tintei plotate.

R:a

Radarul ARPA este cuplat cu lochul hidrodinamic. Din cauza curentului de maree, acesta indica o viteza mai mare decat viteza reala a navei proprii. Ce erori sunt posibile in datele pe care ARPA le afiseaza?

a.       CPA-ul afisat este mai mic decat cel real

b.      TCPA-ul afisat este mai mic decat cel real

c.       Relevmentul afisat pentru tinta plotata este eronat

d.      Nici una dintre acestea erori

R:d

Care este cea mai utilizata forma de reprezentare grafica pentru drumul si viteza unei tinte, la radarele ARPA?

a.       Hexagoanele PAD (predicted area of danger)

b.      Afisarea valorilor pentru drumul si viteza tintei in format alfanumeric

c.       Vector relativ sau real de miscare

d.      Marcarea pozitiilor anterioare avute de tinta pe ecranul radar

R:c

Care din urmatoarele date trebuie utilizate (introduse) in sistemul ARPA?

a.       Drumul deasupra fundului

b.      Drumul compas

c.       Drumul adevarat

d.      Drumul preliminar trasat pe harta

R:c

Care din urmatoarele date trebuie utilizate (introduse) in sistemul ARPA?

a.       Viteza prin apa

b.      Viteza deasupra fundului

c.       Viteza indicata de GPS

d.      Viteza indicata de lochul Doppler

R:a

Care dintre urmatoarele setari ale radarului ARPA furnizeaza o imagine radar foarte apropiata de cea care poate fi observata vizual, de pe puntea de comanda?

a.       Miscarea relativa, H-UP, Vector Relativ pentru tintele plotate

b.      Miscarea Reala, N-UP, Vector Real pentru tintele plotate

c.       Miscare Relativa, C-UP, Vector Real pentru tintele plotate

d.      Miscarea Reala, C-UP, Vector Real pentru tintele plotate

R:d

Exista din punct de vedere al COLREG un tratament preferential pentru navele dotate cu radare ARPA?

a.       DA

b.      NU

c.       DA, numai in conditii de vizibilitate buna

d.      DA, numai in conditii de vizibilitate redusa

R:b

Cum trebuie setat radarul pentru a efectua simularea unei manevre de evitare pentru o nava tinta aflata in tribord, putin inaintea traversului, la un ARPA?

a.       Miscare Reala/ N-UP/ vector real

b.      Miscare Reala/C-UP/ vector real

c.       Miscare Relativa/ N-UP/ vector relativ

d.      Miscare Relativa/ C-UP/vector real

R:c

Care din urmatoarele afirmatii este ADEVARATA? Simularea manevrei de evitare, la un radar ARPA cu sistem vectorial, are ca rezultat:

a.       Stabilirea drumului navei tinta pentru care se face evitarea

b.      Stabilirea distantei de siguranta optima

c.       Stabilirea parametrilor manevrei de evitare

d.      Stabilirea orei la care se incepe manevra de evitare

R:c

Care din urmatoarele afirmatii este ADEVARATA? In cadrul simularii manevrei de evitare la un radar ARPA cu sistem vectorial efectele manevrei de evitare se pot estima:

a.       Numai pentru tinta periculoasa, pentru care se face simularea evitarii

b.      Numai toate tintele de pe ecranul radarului ARPA

c.       Numai pentru tintele care sunt deja plotate si urmarite de ARPA

d.      Numai pentru tintele plotate si urmarite de ARPA care au un CPA mai mic decat distanta de siguranta

R:c

La un radar ARPA cu sistem PAD, care din urmatoarele afirmatii referitoare la acest sistem grafic ARPA, este FALSA?

a.       Orice tinta plotata poate avea unul, doua sau nici un PAD

b.      Aria PAD-ului nu se modifica atata timp cat nu se modifica parametrii de mars ai navei proprii sau ai navei tinta

c.       Pozitia PAD-ului se modifica o data cu modificarea distantei dintre nava noastra si nava tinta

d.      Punctul de coliziune nu coinicide cu centrul geometric al PAD-ului

R:b

Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la modul de stabilire al manevrei de evitare pe baza informatiilor date de un radar ARPA cu sistem PAD este ADEVARATA?

a.       In functie de aria PAD-ului putem aprecia valoarea CPA-ului la o tinta mobila

b.      PAD-ul indica grafic zona periculoasa din jurul unei tinte

c.       Tehnica PAD-ului se preteaza cel mai bine pentru stabilirea manevrelor de evitare prin variatia vitezei

d.      Drumul de evitare se stabileste prin determinarea directiei la centrul geomteric al PAD-ului

R:b


Document Info


Accesari: 10018
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )